OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, October 01, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-10-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

INSURANCE.
COMMISSION AND. .FORWARDING
EDtX'ATIOXAL.
HOTELS.
, LiqqpRS. fTOBACCO, ETC.
Importer and Wholesale Denier in
,dl! ),.!'' ll 14 L'lT .HI !) IbrfM
4 f ..
fnii.' VP rnrin .Ks.il TI;L . . ... :...., , . ...n v.i it.it slum i lHw oivtr
rt v. V.tVl,TIK, dY-tY'iii'iA in.- r,, . r Vi.iv Vfii-1. ; .
Th niut summer, v n. i - . ,
..1.1 ("I r. i i i
' Day florin, Txcnhj-Five DolforM.p&Hfihrtth,
... jr.Wr.TT.WJLCOX A CO.,
iw"lllf roprlotj
1KAXD ToMT.U, ILLINOIS.
WAiWTiJEL tOYlTlt, KltQli.
iul3ilwlm
LADIES HAIR DRESSING.
jy-KS. ADDIE 1HJ0K, '
(OomarW iwku.K' footmen NVnthnrotTt-ntli atreeW
nth buil l.ng f'ltnwrly o- ujltU by AO Uonnll,
Hair and Millinery OooiIm.
0?
hfeW9lJoiliJ vriiti' ..firy i..nlof Hair, nnJ
f cutting IwIlM' nij'l cliii ln ti hmr.
Ctirl)nru-H, xvatcUnnr!", j:ir ItltiSN
llrKccloM-.ui""""'""'"-,
Itu.H.y k4.K s. ..'Ww tJ-P ijr nwnn:
r itfifiJ in j. iv M' t' ir" I.
BOOKS.
tiok iEVEirtTinsa IX
'li't. 100 L'oaxtifut AtH,
CAS.
mo a.vs consumkiw.
c. v. Ymi-rx
pf'.w .th on "f I. M''lonnl A. l. InfilUWc
Urr Ti. l'ut c d.i..tiit'l with tli rcgNtor
la; of lh r incfri con imw ti thm tilf4. if the
tnMr w fun.l true ti- nji'! tij of the tt
will brrurKtl to Ik prtri'.- Jisltl il th rnMer
I toimJ ipcurrtvt, no r)ir- ui m.l mlitl
CLOTHING.
N
TEW CLOTHING!
Ero i-.y 1 3a i xi. k " 3T x o 3a.
IJ.UJU.U.Y: roi: TI1K 1'ROl'I.K!
5ii:.:.r.u tV MH.I.KU,
Large niitl 8jIcim11iI Slock
l-rtlil(iitillili! ;iMUlniiniN MVnr.
fMi Mb M V iilriu!UUMri,
Tht w:.lk iMxiit Mint!'m to titWr .tipiy or
fc:rfctSy fr.fM. t !lth inykW'
i;iajtjkm; to oaoint,
JgW mi-.ff. unj .wi hf &.l1lbtt!.iiu. ''hit- r
GouttuiiieuV i'uriilslilni: joniU
f lllyV t, ihU m.rl-.' ' ' """ ,l
TRC'.VK', iiAimiNcrxTVI. VAI.ItK'. fI!l'KT
I1UU1
rllf
p. y-
i if,'. i - .
-i '
fw
. vihtiu.k.ui,zi.-ca:i oj-s, ,t
-VIND9W GLAHQ AND WW,r
nrta. ,7fc' '"j;1; v ".i.,fJ'j i.t :
-JilWOM' FA(TORYjl
1AIRO ItKOOM M A N t ! FACTORY
-."si "
IV. PM'aS.G A TIKOTHKH,
WtriMjWWIH iau.4alarur,Li iiMi.ufao
iir f T A' ' I ' i
-AtllWMMMMrfM4 .MUulllXMUilM flirwIl tU-l IIV4
. Mitiii.liu.lii..t' li'ini i.f.iuiilti l.li..Al
. Walnut mill Ci'ilitr, i I
tAVWti)ulMyfcUutllMlto, . .
' Or Wr If WM hvHM lMklliiaH.ttO' . "!"
. ... . t ...J x.. 0 jjx. i,,,
pl!tf .,. . ,ritfl,-iaiaot. i
BOOK' BINDING;''-"
VS A ff'o CTtv HfltJli 15 V llKllV. I. .
lfni
i . .
jiaii.nl . j -
- 1. 1 .( II. r.,
MIsrA Uuulc. 31aniirr.i:tir4ii', 1
Ko. TJtWuti. Lfcvt ; CAUtQ,-ILLINOIS
. wrnr . .i i i c -i ,
fjk- 5. HAH15KLL,
I'luiaa, j
' m 4
J5TITUR
, liar nxtum, (llawarc
..? ,
..-ay? XJ 3H.
Oiiot'ii'iviirf
IIOVSK FUHMMIINQ GOOUP,
Ktis.lR5AiMillb7iCem.Avi I CAIK0.1L
lAI'ITAI, AM) AbSiiTri. ...J-Sl.Ta'J.SrJ 00
rr ju rjjr, .... ..... "
iCOJLKEHCIAfc Jin. Co;, ,of Chicago j.-.!
tINDEMSNDEXT ItiK..Co,Juf l!Wston?T"l
ijUncUmo Tin! 0iw ofShrtticflcMt"is"I
b" tthVlXkh ANM. ,Alfe.'..i.J..F'U2,2y
9'ff c'uli"5VD AiPT.-,.,n iiai.oiooi.
i . KjfytlAB.locJf, 1 i .
! dAVltf Ovr Pint ttfttfoni! llink.
AV. ll'. Morrl. II. II. Camlao.
Votaries l'ltltltu and Iiitiiruuco Ascitis.
Odiro, XlXixxola.
dFFICE'Xri. 71 0u'o W C?y Xaiional
. HEALTH .INSURANCE.
Lri ' ,pmr
"rflliK 1'hOKlA
SIUTl'AIi BK.V1!V0JjK.VT ASSOCIATION
I'torln, Illlnnli.
7'' Ftrii and Hat ImtUuiim oj the Kind in
the Cni',-4 Statet.
Wekly Hnf!t fr m J " ti Jlinca of i Un.
Kvrr man or IVmnlit of Itcoltliy Ooimtltutlon cnu Iw
n mnitr.
THi. InfttiitfAH ft IAtMv liinrnnriitl tmtr thm
FOREIGN EXCHANGE.;
TjpOH.SALt;
IT '
joji.v w. Tito vnii Jt co.,
IMIOKKIIS AM) KX'CIIANCE DEAI.KUS
Enii'.h j:trt, fwjon 1 U'jx vm (VimiAT
EXCHANGE OA' '
(Jrcat UriLiIn,
Irclanil,
Soullti'ni (Jcriiiniiy,
Frnin'r,
Nortliuni (I'lTiiinnv,
Sutilfii,
Nonvu.
AUo, I'.i'Uzo Tirkelf from
Liverpool, Lamhn, Havre, Antwerp. Jtremen
ami Jfamlturi, to A'tno Vork,
Or to miy oiut U.,t.
CIIfx'tton in j If on aiy point In Kur,
il'Mltf
NATIONAL BANKS.
Q1TY i? AT10 N ALUAN K.
Cnlro, XUlZLOlm.
CAJ'ITAI.
W. I. IIAI.MDAY, l'rr.liltin I
A. II. riAI'J'OKO, Cnxlilrri
V ALT Kit IIYhJ.OI', Axl.lnnt Culilti.
'f. Dlrtrt'lt.
.hrvriTiiv!.oii, w, f. H.M.iiiiiAr.
GKO.UttlT.l.tAMd'iV. HTWIIfiN UIUD,
j . .A. II. HAHKOKI'. .
' Excliuuo, Coin, mul L'ntlt J iilatc.i llouds
. ii; l" iiuU(jut Mul goia. i .
DitoutJ )telivet. ,ln 'it Giiiirtii'; Hanking.
KflHR FIlTNATrOiV.Ui 11ANJC '
,r
i ' i : . . i
OA'K'lttL'Ht'Jti),") ' I UIJUT.AV. 3I1.LH.11
, . o V. J: iiTiJli MSfiVlA: T
v.it ;f1: i '.A Ijilwiiu,l 1
ii (,iill'eit(ni'.,'L?roinplly Alti-ililcil.to. '
! HfT l!l: i i". -.i.i ' : . t ) i" '';
, ,,M . . t;. V,
ui;4v 'tM, .'N'tj.1" f"'1 unity
1 '
1',IiitWi 'AlJoivVtl mi' HiiiyniipMift.
HARDYARE.
t, Aia)y',r.E.
.all. M TINWAUV.i I' .
STOVKS,
kl M kj . .! j 'IIDLLOIV-WAHI-;, -
in s-fj V ; !' 'VAHLIJCUTLKUY,
.J..Jui -K ' I'OtJ.lf.KT It.MVKH
. . ' , TJIACH CHAINS,
',' ri,siii.n TA(Ki.rn
Ull llo.J ..' cOTTOX'CAKIIfl, ' '
il' ':f1C0KlKi: SlILLtf, ' " ' 1 ' '
Cut, 'Ac. ,''4
' h; . J:' .'i-'l I -
Lt.'. t i-: ', .4-. i - .i'
:.iau.v 1 1 t. e ya- fwr ,
v 1 1 o i . i : s a l i a i a i ;t a i l,
qTtl' ' il! ir ' '
: 1 !
. GAS' FITTERS.
yfiMSoi: g
fVMW.-, i.
: iliii . j;M;V. KiifKt ti CO.,
llfU'Wi.f uiiiL.iai,ul Liu unl.ro atOL'k unit Hxtiirfca f i
AnK irSner. nre'j.r.-pnH-t tb .to nil ;mda of
.ff . 's,,, ft , pitting '
i. .i iiroiinn rui.i til J.rnt iiiuko them tnevrry .
r3HC)oa lie. InoM, liitviua ah tlx-
h il i.lcaae tlvuui RCfJl eatiafaction gtiatun
i all CiwoT. C V. YKAOKlt,
It HM '
CAIMTAI. AND ,Ai:W..V.!!8 ' il'oljIBOftj
Wfelaffi'liii. Co., of ticvclni.jO.i, f
Oj .OniOA'l tiJ IlKf- Ul')iM bOHi A
JUoo J hftl! IIV) .7w)
.firJM, T2V
GROCERIES.-COMMISSION.
DYAS T. I'AIIICEK. JOHN II. VUIVUH,.
pAItKKR &,l'HiLLIS,
. Oocrl
CoiiimLj.sloa.,niiil ronvnnlhig llorclinntt
Ad J Dealer m
liny, ,'oru, OnU, Ilrnu, mul nil ItlixU of
, . I'rouurci
oniO LKVKK..:..'. CAIRO, ILL.
splJIf
. ii. ATnRs. n. J. ayehs.
JYKIW & CO.,
4SD (HMEIU!. ,
0 .V il 7.V .V 0 A ME II VII A A' 7V,
No. 1.-I.J Olilul.tvcr, CAIUO, ILL.
mnrlJ-lif
J .iM. PUILLII'S & CO.,
(SutrcHors o K. I). IUn trick A Co.,)
Fonrnnliiiir mul Commission Merclm u
AND
n'li.iKFitoAT rnoi'imrroitsi
Ofxlx'o - - - Xlllxxolm.
Liberal Advance Made on Consignments.
te prfp.ve'i to rclr, nlorn or forvranl frnglili to
ill li-jlnt i buy or on coininluion. Uuln-m t.
nJ toHiih proinnlnr. viIOIawU
11
ISMOVAL NOTICE.
II. M. II TJ E 3ST.
'vv holosalo Orooor
iXI
CoiiiiiiIhhIom Mfrclmiit,
llminff rrrnoTivl fo No.'.S Ohm l.rrpr. next door to
City NftUonnt funk, wht with better fciliilei ud
Urfr tockrt, tio sollciu llio jontinunco of rUron
K"of hli fontitr cnptomtTi, n well m tht of m
tunny diiw.
Suitnrlor acroiHiitoilatloii for Mlorntfe
nun ma iiMiiuiinir or ii miiiuk or
Vra&ur n Ouniulalon.
CMft. III., Junu 1, Hli. (mySliltf
(TitATTOX, HUDSON A OLAUK,
(Hoocfort toCnnnlnjjhnm i Btnttoo,)
WHOI.K.SALK
(i'roers flinl Commission Jlorclimils,
Tin. Ii7 liln'l.rpc, Cnlro, III.
Q W. ORKEN,
(SUC-!W (0 K.u;j, OtttMl ti Co,,)
AND
Ociicral ComiiiKiJon Mercliant,
caiuo......... im.i:.
myi tr
JP VINCENT,
Dr.iUr tn Otojtrl-', L ins, I1uur Pirii, Hitler
lia r, C.mt-nt
labutk, alwajaon h-an l Corner Kihth ill"! n
uiiio w.vee, vairo iiuuuj.
mylilt
GROCECERIES, LIQllORS.' '
Q."W. WILLI AMKON,
v ir o rj ; n a ii i: ; jc o c j; it ,
' l'ltODt'Li: AND C4lMJtDHlON '' '
Iphio Lene, Cairo, 111.
(SnM-iulatUDtioa jtiruiilitcoiuiiuiinunt nJ EIUdk
SSrYTH A- CO.,
- iVilULIISALJ: UKOCRISS,
'A .. !
plllfh LKViiF, - .. UAlIlf), JLLIXOI?
, SWIJAi: COITEIUj,' TEAS, SVUUPSj
Olotaaaetii'J'oljuco, Ctyarj,
"Nit. Camllr?, Wovilcjnrrtip, WllloiMVaro
- 'ximxklfKfr
'i : ' '''
' 1 Cnnent, Platter-Purl, GthpoiMer ''
Olil Hy, ?Ionoii(,'nlicl nnA IJuurlKiii
' ' ' r t , . . i . i
W HU8 K.I ES-i - .
. . t .. ,T
L' art o ci xitt fo,t. t
.SCOTCH . ASIM. IBWH ' WIUSKV, iiiH
tao, A(ir.sT roa . .
fA7; C'O.V QELFIIIIATED 'TO
'Hi
i 1 :
, to vllkjti Wfl)ii5ty,lhe
ierwitr
LIQU'OR'SALbO.Si,,
: J"N HVJL.ANDiiBiU.OON
I k ' V .f .l... I'tnifa .f
11 injure.! Vlll ( j
Suporioz- ."JCjxcxtxox-, '
v,.
'
tviiin.'.c
Ilucr, Ale,, A'f-,
itnv nue, U-t. Ninth anJ TontU atroeta.
TftoUilrat
A. 11 aaa..l ,1
iy, who lovo good lUiuori. ahoulU glre tilm
hoao nlio wlih to pufl a ftagranl . clwt c;n
taau supplloa at bU t. dwiadtf
n bitutu niiu i.io.1
Iuto tiiolr waau eujf lloJ
AVJMS, I.inUpllS,, lOH.KJOl
OIGhiluSas.
1.) iMi"' T' t' f Lnnu-,n iuo1 JuolA
T. J4 I i ;I Ji' 'iMii'l -o li Dun Joxl
iJcst Ilnmdr of'Crfnmntnl Stock AIo
.I o Iiol-rll . - J' 'i- ;.';iT
iKIIIIni id) full tD"TV) lii9ir',.llvjTln
No. 75 Ouio Leykk, :M C'Hlro, IlIlHeis
ii REAL eSTATE BROKERS, ETC.
v'-zji. ii.:n .fjj.j tlti ' 1 j".". i
UJ OtSuijtffAior to'JohatiiihrmnnA Co.0 "
' AtroTioKr!B3aH.
i ,0uj at Wt Btt,;PW Txc, farn!he
Ab'trnoU of Title. iuidlprri'i Contojuce of alt
ttidit. Office Nq;M(M Boor) Olifo Ltrte. murlttl
JOUN W. TKOVER 4: CO.,
Ileal Estate, Ilond ani Stock Ilrokcra.
Will attend fo tho fital. Cottntr ami Cilf
Tnxpi, ani all butlnesi. rttlnlBC to a UE.TKKAL
lJUOKEIUqE. , '.',.
EfOtiTti'STRKET, teeoittlctodrrom Com. Ave.
lt'Allf - Cairo. Ml.
BOOKS, STATIONERY, ETC.
, :
:
H
0
0
H
J)
.
0
H
H
0
c
I
o
0
.0
S
Ef -
n m
. . H
- . . w i- w
3 " , a' H t
a g 1 f s
a it o ?
z H w
a 5 0 S
2 rl "?
w
x
LUMDElt.
-yyiLLIAM V. TIIOKNTON,
Wholf tilt an'l ItctiU IViW in
Xa xx xxx To o X-, BIiIukIon
LATH, TnillEIt,
Cular I'oata, IJoora, Haali, UlliHla ami AVIli.
tlotv Olaaf.
;6llk(! on Tonth Slrcc't, '
Utrren Cotntiwrtlal ant Wuhlngtor ATMr,
..i , CAIUO, ILLINOIS . .
; ,..,' '.-41 ' . !
. rf-M-.'l ,!!' AM r-r
fee' titer ' Paper 'd'ini SLeithityYeU
vi nfi r'.i ' 'af:-r .rr .-.i ..ii. i
:; nf il W (tt. , .)N i.uij ' i.
' ;Al .' V ' 1 (t iJT ....;ii . '. i
I i ; ' f j .UyAJtTZ.CKMKAT., .
ni( I.;..- r '
! ! ' I. ' 1 . ' I . lit. ' ' I
(ll II. W,,JoIihN Iiiiiroetl Ilopntij,'.
i ,i ' ' ,'."'!- ? t, '
Aalieatoa Cnnent' alaja oii limut
i i ' '
In jafsoiof qtiitis-.liav , , ,
ilwt J Tea
WOOD.
jp if, WAItb, ,
HIiAl.l.ll, I.
3P I Xl U "VAT O O 33 ,
nrcimrv.l to fi I prilA, jiriroptty anif aaitifaeQriiy
if.'th t)i li-it iinU ait'l lil.ixiir) nrrooil.' '
. Iuaie orJfr at Uultn a qWiW01" fiff I"!'
lilflrr "r ' n ' ' 1 ffltt-
yOOUI AVOpDI!
I.nrrp.ro.lfnr..Jh' '' ' 'ril ' ' 1
i. Good ; aocerAL-trooca. '
At'ifHcVi'wtilcU ttcfy chtniHni.on', an'ta to
Deliver in any nrl or the City,
.pa tti(hprU'tuotit.e.
hurt orerftpn alWoant lli:lrn'a grocery, Lonrr.
tjm'a fi-e.1 ati.rif, anij Woo. and ltoaeli' Kroccry.'
IMl2I.Hr '
- STOVES, TINWARE, ETC.
"A HALLEY'S ' O.H'AIlTTErit OA'K
UXAr bTUVE BTOKE '
4 .1N8, t , ,i i ,v..
' t ' COIMICI'. Till ailtl SllCt't Iron '
tojici, mi nun aiit.il Jitni
!' " ' ' "' ' ' '
T O 33 3EI X3r.C3r ..tlXXO,?
J - No. UG WAtilINdlVNA YEN OK,
.tut, .iAUOvp?pi,iaTip,VOMJo,,
' , , ., .',
ItooBiiKViltUrtnfipMillilK anl hteamtoat WorU
.UnnlB,'vet.inawbrUiilI iiwnnur, M hptARQ"
' tfce-
- - nmJl Till l
'
,
CARPENTERING.
'Folllx ' MADDEN,
J
IV'AIIPI'VTKU ilVri IIIIILliKIt
NEA li T WELF'IU STItEKT,
BETWEEN P0PLAB6TKEETAND WA8IiU'aTl
UeQUtfl AVENUE.
rjlITlO GERMAN HC1KJ0I. I 1
UOF. M. WJMSCHIXU, WlIXCI1
. ii it nn 3
Thl iroll.n.uLlul.fvl luilllution linn rtitpr
1 1 . .I.IU .in.la. flit, mn.l flltftri.)., nui
Tlio tprilirilial. lYof. VIWlitli. W ft'tli.r.
m.tn ntnl Y.nv. ictiolar, anil an' exponence.
cntor. Tniill tluT'fori can liovo xc i ilcnt in
Hon In Ifiili iliii (Jirn,n nt Engluli Unr
Tuition very Iov,i (A 1 e
IUnl may In ontereilAt any time .
Hoiitembor ll,lw. lm
i f'A m.'r- nv vttv. kmi.:ik
C'AIHO, ,' ILLINOIS.
I I
Tlila' InV(Untlon)'Vrna muiiittit Inf
. nml Clliirlcrfil ly (he Mlnti oT
V)' . " . lilinoN in iua,
..iii
TEUJIII t
Hoard and Tuition, lnoln'llogl4(j aikl Niillnj;r
w.-vlilnij ati'l atali'incry, cr term of five
Music, (Iwirin, ti.intin;naJ tlm Iv.-uax
ri'l lillMilllMIVUfll'lKllll !
viinwjJtn mo rii kk "i rr.nt
MUSIC
JOHN Cii KAUFFMANN,
' i.KAiiint or
lMlEPEXIIHNT STItlN'ti IIA.M).
Can M-rtiniiioliJi' tin jmliUc inuN? f
ixtitiin anl rnxl. it enfttt ti ' t I. .
M trrmi. I'.ri ItIu m 4 - -
Illy iJonce on Ifth lL tt jj; ' " H,-
CAHtO
inJPlU . . .
J3R0K. ED. WITTIG,
I, rntlcr of
Wrnif.N STIMXIJ AMI UK ASS It A
' Cn an onuno-Ut Uio tiUi v.lu C e a m
lorron iiiu, wtl4v, ra'i -, t'.i i
dp ihoit ii Mica.
I.Mton cltcn on rrttj lBtratntiT,
liUnciioil Wt.lilnifjii hetmr, t ' ; j K
anl Kiftlitrwl. Cilm. Itliuol
It. M. MoahfiirMlt.ntc., furn lcJ, f. 1 rn
mi iii mm r
PHYSICIANS.
jyJEDICAL. "
C. W. Dl'SXWB, .M. II.
KESIDENCK Cor. Oth ami Walnut fttra
OmCC-Car. nth.ltrirt anil Ohio I.rnt.
r.ti.tnf I . . I T t a. . n . . ... a a
wrriv-f. i. rii'ui . j.iii -i it in , '. i
3 toe p.m. j
JEDfcAL."
IL 1VAHILVEK, .M. IL,
I'AIKO, ILI.INOI.H.
OiTx orr l'.,rt (Ucr.
wi'lmt.' Hik4fi. r, 5 W.i.r.o, i.
JJR. V. R. HMITH,
1MIVSICIAN AM) M'ltOLO.N,
m m m m w i m 1. a . ii.ii i a . .ma. a
aB-aaB a n a ti mi ' as'
(On r llanaou'. I.k biora,);
S. 1JRIUHAM, M. I).
HonMntnthlc riij-ifclan :.nml .Sji vco:.
orUE
No. 1 CMmiiial Aiaw, i. . t. 1 C
Iwh-v, 1 1 N.ath UI, .rn t M
mat au 1 WAitrfton a . . i,
I 'a t .t , n "
ATTORNEYS
A
LLKN, AVKIJIJ A: Iil TLKil,
ATTOItXL'VS AT LA IT.
Onirrln llrnaa'Nvw Iliill.Ung,
Corurro K;entfi itrri't ant rvj." " .K; i
AY. J. All. ii. i
II. tValaim W.l.l JCAIIIO, ILL
L.IMIiitlrr. , .e 4
jJ'ULKKV, WALLJc v.'HKHLKIt,
( , AnpiLi;v.s a;i lav.
Ibii.v n, Mn.xi v,
(Hw. V,', WaU, ,. , af.CAIRO. ILL.
Sam l 1. iikkmck, J
Oilier Itomiia, S ami 'J Vllitn 'i llloc
! .'pa., f
V; It. OhKEiJ. . i, Vt.M QJf.UK.1"
ill ...
n:KEN a; oii.uLja',
Alturiiers ami cointpunrv nr l.ht,
GixLx'o, XllixxoiM.
tU) ne.
Oniee'nn Ohio 'Lrvrr, I ton ma and4
UiiMUP In Kmi.tl.iu lllonio
Bailor.
c
10HNKLI lS IJOYLH,
rn av v- i"i
' jiiKHloit A ir)tlifrn.iH lioof im I fl.'oiy fc'.cr
tf.O, II.L1K0IH.
! II eiromiintr.tnni, u ah'brt uotl.'i.
hw'Ut
JL I . ".7.
rAW':a:OrrA.?N'l",flt .'W 1
1) doiliui.tu' arlii'lt), jpl.' t 'ii ( y fi S F
ildMie tiiiii(.f)-'(jtV4ii; IlJiinii iilco.-aiit an nJ.
jipoitalJM., Or-, ivti ittiul 1 :aJ ui udc mu iII rn ,( ,
lioSrfHMMti. 'rone. M tn -j! In-j on L4 fm.F
(C I an-HKcr1.'ly.j).'(f )ir (irdl-ya tu ucraiop,iitvu ry;(
I he ;iY..e Sl-'.iitr J.iy j.itn-1 oll.-ii'i iiGulivni v .
1 I fkilA'Alt-slitf ilur. 1 I. IITLKKI HLI ) A DAME.
i Kljwlir j"g jVatUitmtoii M.. I'f -ton. Mj.
"rANTi:i) .U-lxandTOonnty Or 'Mt 4
Y.rn lt;ity,r.i. Mc.iitoiiili .lotlar, fvr a
kmdlofI.nnit.l'fJo".t lliillJlrWtaton.04.
j. imIMii ..- w.w.tuouNTuN.
'" Hi I7 SLE.
lilTliHliHALK, IIKAP NtiW, Cot 450 an t"'
, lotV.itVh.j.ocii.tfliiiIKUt.4niha;Ke
itnnrteaifi (itlErLS 4 (iU.UHHT.Atta,a
I "...i..." n.anf lVf.0.r.
rjifc r" u iiMiimvj H'-"- - ' - -.-i
nimfyi-wU. in Ime conrlftloii ft.r'fMH nrf tU ful
J'vrpattlcuUlrSjvll';'' JlfV. DlUi!A, Uuluh.lSvii
TI-L
L HEADS,
' OaH'DS,' Ac.
Prtnti.il l lh oftir nl th Ca'rnHnll"!
FOR fSAIiKa-fluperior Mruuninrf .i.r at t
office ut ili) Evenlna 'U Ulet 4.'

xml | txt