OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, October 16, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-10-16/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

.HOTELS. ,
g I NT WaULKS HOTKL,
nu: st. chahlls hotel, ' ,
7V only FIRST-GLASS HOTEL in Cairo
,vv ... th mont um..tin..Ue order for K..ct
THOKOittiK ItHXOVATIOX
Ta i .i-l Summer.
.. .,-.r. r..t-1-U.l to rrom ,u? ,,oltl
Day Board, ISeentg-Five Dollars per month
. jKWKrf WU.COXACO.,
de.2i.lir joprlr.
pOVJSR'S HOTEL.
OKAN" TOWKII, ILI.IX01M.
XAKUIil. COVhT". 1K01'.
DA Y ASD NlOJtT.
.ill ulna 111. !
LADIES HAIR DRESSING.
TVIIS. ADDIK BUCK,
Maiuifucturoi ami deal 1 In
ifAir ami Millinery floods.
. i .1 v. . 'v ..rv.ry k ml of Hair, and
C tt'rVon .Lor. iitV, prlTfcte room,
f -cull " la'IH-.' n-l children' Mr.
1 nrVccloH ....I llnlrJ-w " "nlly.
I iV-i m.-y Im.etr.rroi.il.Ti.g of tl.clr Imlr niimi-
1 ' . f ..t..li. .Iitairjtil.
' a flno lol of Jl.flin. ry Go.-I- alnoon Imnd- Jn
BOOKS.
If
nonKvr.m-TiiiKo IK
4MI 111
"s'k l'o'n CoMtientnt Atisvi.
CAS.
rpo OAS UOSSUMEIW.
, r foi.ti.1 in..- II." f mull 'f
.4 foun.l Incorrw't, no rliBrill l tnwln myl.ii
CLOTHING.
JKSV CI.OTIUNtU
evo x:y is. lax fv wrr rou.
ltAlMMNK roll Till'. 1T.MM.K!
, i tf..M-il.il rl.-lr oi l -.wk nr cl'.lWin. I.nw
i ...lit on
S.rc untl fileiUl HtoiU
. ), i-mbrwi" vcy Uiwl (
J-'AtthloMNUio Or- .lmcil'M 'l'r,
A- ii -l. ilIUll U.
i .. , MilJw.ktp-li""o,",, tUiiruHy "f
! , v , I. ih) prnfw I-. I.'.i.l tin murkM AI-mi lo
r
.mlr-- H "vl' t lil'. ..
, , , ., .torn l.i. h thoy wnnuto-lt.r.-
OLOTtll.'Hi TO OUIU'.U.
I . a.- t.l n.nn-r, iticl iri- Uy fl.n-'U-. Tl.ilr
, ..f
Ci'iillcnu'ir FrnlIln ilmuU
I . .. ry rompM. incliKtlwc miu.y novi-ltl- nerrH
. . t.n.utfl.t lull.U inrkf.
TI . M, "V EVKUY HTYI.B. VAI.IHK.-. I'Anl'KT
t' A K, ET'.
oflhwr II fioUfrlH l)M-lr-w
. . rhRuwriii ... -i't u i.r-, ihy wlyon . U-
1A I NTKR' M AT HIM A I .S.
, t " AHKI V i "ThCkk f(
WrUT. A ULAK'U,
l'.AJll II.
W1I1TP. I.KAIl, ZINC A.VD OILS,
WiNOJvV GLASS AND P'JTTY
l'.ia.Ui y, WmU PiiHur mill W Imlinv
M:a It .
'-j (l!lii I KM. I- CAIRO, ILL
J4H00M l'ACTUHY.
1AIHO ill'.OOM MAKUKAUTOUV.
W. I' M'KKI! JJltQTIJKK,
i hi AfM .u Mii ii'.y,.nri- ii. iv. vuprrl . HI
. t!,.-uuulili.i'l li.O -ilf p.ik' lii I unv. I
'i'i .'.tfc ( r. I. W'II'iiih- ii, i. Olno
' . . , oral Hi-
Mimufcirtarj. V..url. f all. fclr. cl,
.aiiin i.hO Ovdiir,
i. i l.ufwmvi' tthal iu
( 'i for by nii;l hiwM b l-lrL'd l
V.I.M'kkEJi BHO.,
' v, . tn i.
:, , Cairo, lllinoti.
BOOK BINDING.
QA.IK0 Git T BOOK IHJ'liEltT.
MiUCCS hlLYIliMERO.
tools. - Slnclov, i
'. I n Mflli'l'-U-tllWr,'
. f r IK01&ISQI8
FURNilTORC.
....
H H AKKELL,
mr a 1 (ji id.
' "i'T X1L 3?J" 3C KL "CJ DEFt jEJ
-. ti.ii', l!.r livti.rtN, (jlas5,waro
1
,ii -K HUMMUMlCOODS,
hi J 1 blit Miii A. 1 C.VIIlO.tLL.
iNSURANce.
' . '.'
PllfU AM jrAUlMJJ
MEUCHAM'S Ins. Co., r Chicago;
" '.oaVitai. and .ifcfcw U mo." 11
SECURITY Ins. Co., of Ne.W York
rtALNO A-smv 91.73a.wi" uv
COMMERCIAL Ins. Co., of Chicago j
CAPITA! AND AH.ST.TS .in',"." -
iNllfeVKNBKT Ins. Co., of
CAPITAL AND -ASSETS w
SAMUMOIns. Co., of HprlnillcWj
CAPITAli AND ASSITITJ v
AURORA In?. Co., of Aurora, 111.
CAPITAL AND AWKW 8 .
ST ITK Fire Iiw. Co., of Cleveland, .0.;
' (lAPITAL AND ASSlfW 8 B.U,030 fib
J. S. Kt.AKlH.X Asl0.f AlM,
r7ptlna Illock,
APlM.f Ovff Flrt TiiitionM I'wk-
wTiTMrrU. H.ll.Ci.nrte.
c
ANDKK MOIvlUS,
Notnrles PnbHc nml Insurftiice Agents.
Olxo. IllixxoiM.
OFFICE So. 11 Ohio Ltree, City Sational
Hank liuilding. ' doc21tf
HEALTH INSURANCE.
fJllIK PX0R1A
MUTUAL 1IKJIKV0I.KST ASSOCIATION
I'corln, llllnoU.
frht Ftnt and Iltai Institution oj the Kind in
the United States.
UVi-VW Henpflt from Slo flOlncwn f)flcWnr..
r.n in or K"n!!ue of ll...ltl.y Co..,tll..tlo.. con t-o
fl.wlSiaul.on I. ImiUIj '"n-orMo.l un.lcr lb
law, of IMnri,. For .Pht,
.locSlillf (Itnc r.l Agftit furlnlc of lll.iu"'
FOREIGN EXCHANGE.
ion sai.v,
.lOIINW. TKOVr.llAiCO.,
UUOKKKS AMI r,XCHAN(ii: DKAMlllS
Kighth utift, t-coml door m Coin. Ac,
rfnfAX(iK OS
,rcat llrltaln, I SoutluTti (Jcriiinny,
ircinnu,
Xortlisrn Oeriiiany, Sweden,
or way.
AIo. P.n TirkcU from ,.
Lirerjiool, Undon, Havre, Antwerp, Ilremen
and Hamburg, to Sew I or:,
Or to wiy point Wi-ft.
co-Collection malon ny i)iiit In Kuropc.
ilwH'CKiltf
NATIONAL BANKS.
Ql'P V VATI ( N A L li A K K .
Oniro, Illinoiw.
dinil 00(1
lUU.UUll
CAPITA !
P. IIAI.I.IU.VV, i;rf;..U..t ,
CvA.?Mt-nvH.'op; a..i;,...i o
DlrrrlOM.
ii nil I 1IUV I
HTrWIIITB, . ' ' '.y.'.'.T; n' ' t1 1 ! il ii 1 1
OKI). I. Mi.iiAi"'V.J.V.'.AV.iV I
Ext'lianee. Coin, anTu.iIlcd Slates lloud.
Uouulit ami .Sold.
DepoMh Received, und a General ltanhing
lluin CvnUucted.
.1. 'I'AR.IIf
r..iiw vi'iiivv NATIONAL HANK
or
OAIHO.
nvNiKi.iicno, hoht. w. jhm.ij.ii
Collcetlunf. rromjilly AUeiitieu to.
r.icliuiiue. Coin, UbiiU Noti4 rtliil I'nlleO
Hlnlta Serurlllea,
t and olcl.
IiifoiVflt Allowed on Tinie Delimits.
ffjhidtf
HARDWARE.
-1 I'AKl.W'AUK,
S'l'OVHS,
TINAVAIIK.
MOI.l.OiV-AVAllK,
(lAIIDI'.N TOOLS,
Liii,i.. iiniiiri,
TAUI.H CUTI.KKV,
POCICi:TKNI'i.S
TUACH CHAINS,
riSIUNd TACKl.t:,
....r,..v fimw.
. . ....
I... .. .......
a. 11, ftVC, c.r
3 JS. W ,
Tlte be.l m ihe )n" ..i of all kind.- ol.., inovdUn
H-tft.ft
a
' ' 7 ,1V
.. !,- . IIVCHKU-J. HKNUV,
! tmiimrri ! Avenue, em oer Twelltb rtteel,
""H""
LIQ i SALOONS
j TO UN H YL ' D S SA LOON
t
Ik ,uj . ... iu U iunu ij
CSxiios. . (.-.'.- Xiicivior,
J" 14t
Cojnuii-rml av N . T ' -
ijn0 tb rily, wb I 1( Tr , f' "I ' I K 'C li tn
acall.ftndtl.nfcow ) a 'i j, 1 , 1
lMTolbcirnut ., u K i ' t
COMMISSION AND FORWARDING
- . II If I"
lt..t
. l'OKWAJtMMi.AM) COilJU&SIQSv
Vi ' i '
. i
) 1 1" I
v I "-''l
. . it I Im.'i " '
70 OHIO ' I.KVF.K,
70
Olro. IUinoi.
u:u,8itoiH
GROCERIES,-COMMISSION.
JpETEH CUHIi,
Kxciuaivr
FJ.OUK .MIUtCHAKT AM) MILLERS'
AGENT.
No. hO Ohio ltf vro, fnlro, llllnoln.
Order nollolU-d nd rroint.tly find n illsfsclorlly
n.i.i. O0'"" -
UYA8T. I'AHKKK. JOHN Jl. 1'IULIJS.
AliKKR .5: rillljLiia,
General
Commission and Forwardlug Mcrclianln
And Dcnlcr m
Hii3-, Com, U, Ilrnn, nml ill Klml
I'rtMiure,
OHIO I.KVKB mOAIP.O,
pt dlf . . . .
6. D. AYKU".
E. "Ji AYKKS.
A
YKl'.H & CO.,
3TXj OUR
.t otirmL
0 a M M I S S I OS' M F. II UH A S TN,
No. 1U3 Ohio I.tvtc, "
mMlJdtf
J M. l'UIIiUl'S & UU.,
(SUKfMon to I-.. II. .ii-mirii ".
I'orwartllni,' a:l CummNil.r.i Morelia u
AND
iVHAiiriioAT rnoi'iiiirroKN;
Oniro - - - XllixioiHi.
Literal Advnncct Made on CoiuiinmcnU.
Vrr rroiwr.1 to r.lr furw r- frjisM to
1 EMOVAli NOTIUK.
11. M. II I J X, KN.
WJiOloMftlO OX'OOOX'
4.11a
'.till III lM.Im .nt'i'ClilUld
llirlr.Bti'nnrilloNri.; Oli.o Utree , net ;lo' t'
i J. 'R"'n. tt,1(r,lU,h Iiit f.-.lill.-. nd
frK? ci:,(T. thai of M
2.?H..'r nc oinn.o.lntloim.. for NI.r..B.
N...i .j.-0"!!;;im:r-" . .
Cmro.lll.. J'H. l.lsw. im3i.iii
" V. ORKKi
...4a I'jii. r.riii A Pn..)
TPT.OTTT AGBHT.
- ivii
piit1 Commit..., 3IereHa.il,
CAIP.O H.Hh
myl tf
yiNCBN'T,
It.,n1r 111 filO-riC. I
JIaIr, IVmint.
1...11. .U. mi tin liul. Corut-r r.iabtb atrctt
mylWt
I Olilu I Cieu, wiir" ii"""'-.
" GROCECERIES, LIQUORS.
iio.t.ALi: UUOCI5K,
pitoDixr. anp ui.iwiuroiu
,v. :u 0.i( Levee, Cairo. III.
ripoc-ial nltrnt.on f.r-n tu .ounsinnnit and filing
oidem
15 SMYTH & 00.,
'tt'.ieM.KSAIiKdKOCKKN.
OHIO i.i:vm..
CAIRO, ILLISOIS
Ai.f. Lno.i, i-i. 'iny on band a inoit complete
LtiKjUcif v-iiiiiiriHii.
1.11(1 wtvr.) .
SCOTCH AND IRISH WHISKY, GIN
l'url, Mr.li-lrn, bli r
VCrxiNTEga.
1 tie, AaiWT ron
j , ,;.,. (JFLlUiRATlW WHl.FJr-
,xa AliE, , .
,
We .i-V i-i .uly fur CVH, tr.n.ii c. i..v,i,..
Hra.i...w.M-i.. i-aw,Vw-T
Jw-M. i. .. 1.0.1 paid WlMbis ordra.
ij-ri. ih
I ,1... (P... 1,1
MI I.LIN Kin uuuw.-5.
ILLINERY UpOD
.:. . ' l
ItonufU, Hat-. U)f .riowoVji "otf.
Ur.n i.,i.a,iiUr.-llt) ' 1'itll tan.l Wint.;.;
'a,Vt?i1Sjf KMrVWthit I- miww.'i
leiwM-in .,
IUI.,)lunH.. ,lnWWtMil"M"Vi
IIlirry,alwffra!,l'illB"u
. audtmi i- '1 i'tiidj, .lyjtMtti"'1,11! iu abwn-
?. . .
t iftiiu of Ciiiroani i lomnyary i' "...
and mm""). siori.Mr.S4.fW'J"ro'l ltea.
Bf tO 111)
11 p . p..
1
0vItDS, &c.
i iniinnc. "TOBACCO. ETC. -
IVWWIl.vr, .
Dchlcrti ' ' '
. kWk B A t I
WINKS, liIlUOlr, ai
r-!i itrn ZTM.
REAL ESTATE BRWrvtK'niw.
l AVINSTON.
... . .. . r
tuccoor louomm. rui.. -..
.
V
. , L
.,.. .n,i..iu.ntii.U..Vyi- TM.-.,furnihc.
Abtrwtii of Title. n;jrcrry Conteyncei or i
Inds. orocf. no. HH" ;vi ..
TOllN
UNW.TK0YKRC0.,
V . ...
T,nni iMii a. iinnii mid ntocK uroHcr.
WHUItcndfotb, wnrntoflWWndl2
.... .n.i ..l l.u n M-rllnluu to ut..Tr.A
i A ' r, ' - .
iumjl'llllllf
.. , . 1...
V. .... -r.7 HrVT. Mttonit rfOOr frOWl U0I7I. ilir..
" " Cairo. III.
ureal i
BOOKS, STATIONERY, ETC.
i
: ID !
i U
: 0 i
i d i
i 0 ?
: rl :
: "H :
i CJ :
: -H :
to
cs
s
f- tc
X
e
2
i i n
9 o 7 g ft
J : a
w k : 0
c :
I
U I
w ' H B
111
0
(8
0
0
n
a.
o
2 Q
M
w
ft
5C
LUMH:i!.
YILLIAM W." THORNTON,
Wbolcale aud BiaJl Dr)r m
LATH, TLMHKIt,
Ceam Pol.Uoora,Si.li, Hlli.il. ami Win-
iluw Olmi.
fOllk'c on Tenth Street,
Oommorcial and Wmhingtiv Atrn,
n.i inn. ILLISOIS
" i
Auikt roa
Rock Rlur roper Company's SheaUlng Felt
AND
UCAUTZ CKMKNT.
H. W.Jolin' ImproKd HooOiiB
IXD
Aabealoa Cement aUvaj a ' on liana
Jo large or .mail fUantltlr.
daid Vl'ta
WOOD.
F.
M. WARD,
or.i.r.u in
. ,
XT' I XI JES W wwx,
.. . I..., .11.. .iiil.f-jilfjrilv
In prciiatta 10 nu oiem Hiri; -
with the bent nak and birkory. firt-frooil.
Lvc order, nt H.,.rn old. tan, or o
. -. .vxrYi
WUUiii Huvini. 1
VV
J. W. TURNRR.
r.. ......
AtprleeawI.K'b defy eon.petltlon, .ipd aUo to
Deliver In miy pari of llm City,
un me aiivi.i".
Iea,eoMrr..on rf.t t llul.-nV poeiry.Ui.fr.
inV K-ed .tore, w.d 001U And lloiicb 4 Rfw-ery.
iMn1
uuiui.
nn-mffo VIM.AMDIT. KTrS
tTOVjii. AND TINWARE.
niiirivii nifiJirr nml fiwWITi'll riTOVKS
1 Alll ", u. i " "
; 1 1 KS UK UStiar, '
... . .. I.! .1 li.,..riii dUiLAd
i3mV..e 'nmlijf-im.. oclJlL
IT
HALLRY'H OHARTBU OAK
STOVRSTOUK
-lM'-
Crtiincr, Tin antl Sliect Iron
cr o :cj 23 i .-f---
.-. .-1 r f a TT
(Koo thr Market llouii-)
illfUrftiuli. fCfeam and 'Mock AJu J,cp,' S!:::'
. ....'" lion In Mb U.6 Oerri.ttp an'' I'.ngllh Utij.ui".
., , I.iil.ojctcdAU ,llffrnt Klujli. t Tuition ory.o-.! ' I t
, a r. -.. . rt .Piinils miy. In i'nlpril nt niiy time .
Un Oitirt T.v.hk." -;&lr. IlliUeli' Hcntrtribcr ll.lww.lm
HAf-tl'M.lt'
ltoonni: Oi.tteri.iK. Kpmitlnij m.d Ptcan.bont Work
d no .n . i'. " an IVant J nmuper, -tJ" '
t1 rt
KDUOATIOAli.
K . v ,
, "
KOF. M. WIUSCIIlMi, ritlNCIl'AL.
1 4
CADEMY OL' THE HISTER8 OF
ri..l i ft tfiVf -
A
lu-r 1A,"IV1 iW ;
caiho, - n.r.ixois.
Lti.Im liisllll.tloli iriw foimilrd In 1H0.1.
,,,,a Chnrli-n-il lu' MlHlo or
UllnolH III 1103.
-ri vims .
Hoard and Tuition. lnoludlBgUHlwJ Wf"'
WMhlnc n-l itt oncry, cr term of Arc
JLL.l.. ..:.L--
M, .ung. lint'nsJ.? 'fi1?,"''' '
j-or lurwu-t mimu tVi-hllVI' KI'PKllIOlt.
-
MUSIC.
JOHN J. lLvUFKMANN,
i mm
I
I M
Wm tl-Mil-ll lV i-'i
JM ........... v
J
...u'liiit'iii cilIVf! 11VVI1.
!iin ic. omtnodle tb p'lWic wltli niuii f r U!!i
m ?l Vi t "hnrt nolKir, and on rMca
K'nidi ucj on I&th Mrfi, Wt. Walnut and Cedar,
caiko
mytO-hl . . . .,
pitoK. Ei). wirno,
l.rmirr "i
WllTKi'.S STH1SU A XI) Hit ASS AM
. .... .a ul.lu w4lK lli rt ltlUX
lorcoiu'ri.". mini iim"i
on anon u"""1..
.. .....!.. U'..l.iiu,niiM:il . ' .) I bur J
and KifihMrfi-t,rWro. llltiiol". ,wni.
N li. Mink-furi..ili'., furai.b. J. t w
I . .PI win
PHYSICIANS.
MEDICAL.
... ... j t ff Ik
KlMDKMK-Cor.Oth nn.l AVnliiut HCr.la
OKKiCB -Cor. fllli .Street niiil Ol.lo I.eree.
ni'VU'B HonB-rr-ro , an It''
3tVP.in
j St'edical.
II, VI AI.O.M.I., .n. ..
CAIHO. ILLINOIS.
Urtn' e r Pi
J,p.Utf Kr.id.iv e. " W t.c t
v. it. oMith,
. I J-r i vii ii'imrnV
riiiaiLi.i.t a.n' .ii .inv..i
oi-ikm:. un coajir.itci.vi. avlnlk
(Ot-r llannnn'a M-w.U t
Itrrulrtf Nj tl 7lilrtoh Mwt. ft "."K Ml '
Jt.
.S. HRKIIIAM, M. U.
lloitKioimtliii' PLjcicUji ami N.ir. n,
L l
.. ,, .j A. ... . , . -i. ' I-
d.a... S II Mn.hr. It-. n
ATTORNEYo
'? E. ALHHKJIIT,
iii.
A'l'IOKXr.Y AT LAW,
0.ili-..corii.-rof iivrinl. Slifet nml Wrtili-
( aikm U.I.IMi.
Will pfinl w tbi. an I II; Vta. , I C
cult-, and make roll.; UOfli in !.. If tfl'f- ! W , 1
A'
"jTLKN, WKUH i: HUTLhlt,
ATTORSKVS AT LAW.
OIIUi In lli un' .Vr' II11II1H11K1
Oirnnrof Hivintb riM-ft and (n..oi .U Aveaoa
Allen. f, ,
II. Will. oil liriiii ii"" ,
L. P.llullrr, )
"Ail L'LKEY, WALL i: Wllr.i.Lr.i.,
' I J-' - ....... ,..iii .i .ml 1 11'
Joiiv H. Mllkky, )
Geo. W. Wam., I CAIRO, ILL.
Sam' 1. P. WiiKKi.Kiti J
. " . . ', .. Wi.,rt nioc
Oilier Iloonia, " "
dwirOMltf '
I r.... . . ... w W- it 0.1 '
1 wm 11. ui.j-...
- QiUiKlW,
I . .n .. it.....
,.,. vu .....I ( onnsi'Mor 111 i.mi,
.ni".."v
OtJLx-o, Xllinoio.
B,-ialtttt.iit.ongien loAl.n.rn' y 1. 1 1 " -m '
lmtn-. . ,
onioeon oiiio !''Ve,"rm" r"
TAii-on.
.
HUluMiUio i.v,
fl
rr.!A.i:xi0.ri.,
1,10 .OJUlBliOlA1' A'.i.Mi,
. WANTS,
Air aN'I'HP-."-' 1 '."."Hi Y ' a , ,
- . . u I. I
k im iUif I 'unl - 1 . ' 1- M. ' M"' ' ,
FOR SALE.
I . . . ..." ..... ... I..... i.nlitrntl lltl
i.mik s.u.15. lir.AP-N-w
I l......-..rliOJUainljtob1 v.'... , l(
"g n and orn amental paintng
I. TlloM.AS,
' , Ml II" 'il III IV ' -
l.iM.nji, on oluo l.OM'e,
ro, 3ClXloii??.
. . ... v i , ill

xml | txt