OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, October 27, 1869, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-10-27/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

lu Evening guUctin.
The Ktmmh Mctitt ii publUhad erery after,
oon, t No. 18 Tenth Htreel, (TltorAtnn Illoek), by
ok i II. Oucrly Co., for circulation by carrier,
eWjmen, ami the malts.
Tfie Vliiii! Illllans, a UrK eight-page forty ool
amn paper, i lued m Thurtday, for the null, and
for faleat our counter and by newsdealer.
urpecimn enpip furnished r.. Addre,
JOHN II. OHKUIjT CO., Cairo, III.
DRMOimvnC TICKBr.
Minilvr of tin- Convention f .Ulor, KetUe or
Amend tin! C.iri-IMiitlon.
WIM.It.M J. Al.tif'.N.
Kor Colinly Jii.lne.
rKIM.VB'KS5
For As1" iU' Jilidiee,
joiix howi.ky,
J,I4E K. Mi CUIlK,
'j.IVir county C'JorU,
, ,j.cmi o. i.ini'ii.
' tVnr fniintT Treasurer.
if . ..'ill
iVII.MA'i MAIITI.V.
Jf',,r.nt'y Nuperlhteililent if rttblle ri'.lti,
rlV'-Ftf il:tyiH i. tuiTfir.it.1
jjAiXoVSVai;u K vrs.
ij X. Hit nmnij nH'.
r3iVfifc MJiVruM t-nntt'iiin Urn, Ab'XwderC
' 'lAi!(iv..w ,1'bc mi .h1imh.Ui cmulilntnforthoof
W 'J-ni'iily Judges uf.jCfl only to the ilcliilonf
ye'prs
..I I'l i i'i'i' i w..ii. . .
1 JE(W
rVlKUSTKhVS SALE.''
J"
Whc-i a, .T.ihu,Anrlhi. ''nK'Vl;,l,-1''!!,,,,l'r
. fit lit. MIOVI .Mile J.-I.I, I'Vli 'inn ' iVn i
. ... r .. . tlu .i ..f .1 tlii ur Ulllllll.i lllllllil".
.in. ..'..I Al. i'ili iT wlllltltl'.. IllttloK
I iv I'
i! I'Kiivrv to I ip on' iT"ir"rcT, .ii ! iiii.ii.i.k
the inilftwlnc .l!rPf I tcl oMnlf, . "ittW"!
Hi-
fiif
it. i
( ..f r um, in mii.I ' uiMlv U AiAiMrc,iBnij
i 4. I.. mi' niinihUvil .11. i'i 'nnd'
r ii'-is. iimhi , i. Ms iniij... v. ... ......
75 frrt am I'oSiUr street, rind rimnfni ift;h(
i' i -( i.i liiioii tn miiU iiity, uiul lot .No. , in
... i. if ho spend n'lillilii'i. and lot II nnd 1",
. ,. ... i.ijk.Kf if .iiiii ,. '.. mill ill. ill ii.in'k
i.i v
Ai I ul, the min .Ifthti Antrim. , on
"Jlli il v f Jn!v il'H-lnrHil n liinknit ly tlio
I - " . .. inn I -i.iii--f.ir Of KHtrrn
II r M ..i.n : rtti'l HlHTfim. IliO iitnltTf itipil,
)tt i . , ii link Ihr rule ((.IJJIH'i' (if till' I I"
llti r ... I I. nij.t; mi I win , 'itil lrot Wn
inmif I- tr.-.r niH. .Iiilm K. lilftn tin. jut tni'iit oi
miu li !' in .mil rtvi'H il.'M rllT'l ; mill tin' Mini
11.- r 1 1 flu 1 1 iM'rMnfnn'nlvuMlM'MilfrtlKiil'l jiropor.
) n il v .1 Iilitfl Aiiuii't II, i-nnw-y Hip
xuinr 'ii Mini Jnlm I'.. I' Mik ; utnl hIimw tlm mill
I H. t nl.lt, iip m till" JK'tltlOII llf till' Mllll KMilgnM,
II if t'Ki.li-Mtl.lilfM.aii'1 iWliir.- 0 c miiiii' ml
r u i . i 1 1 i . ni l vrlnrt'ii". Hi mMiI ('"urt ilMI fur-
.1... .... ..... -...I L.l.nll llar.llan 114 trllfttril
lit. r 'iiufT ini ."in, - ........... ",!:"'.-
mlh- Irnl nr tnint !vi tncnlioni'il. Join wltli Hi
mi II ill Y'ltum. miIi ri'liminliu illKlire of llio
iihtat.. .if a il tutu)
- i,. ., u..i.. ..r.l... Liiiin. iln.
oriliH'ptopi r hi
ilrml of irux.
tli ti (
nml On" pruv..
t,ll'lritfll(l in .'
i'v i f .Sovfinl" r, i
N.I I I r
rn, n tli i"Unt)
M'll nt pul'li' U'lirt
ircfiT y
ll. M I
. nil. rt,. ... ..." .'..
tt-ritiM iiml ron'litloim t altl
m i .wo nf tin' nliou- onlor
I iIcihI iif triit, rr, llio
;npp, will, onth 12tli
n tlm linnm of oVIiiok
t tii.- Court limiM' inC'itl
.iler, nml Mutn of Illinois.
nli. llio iiIjovii (IcmtIIh'iI
.lOIIN (I. IIKIIMAN, Tni'trc
llVN'li C. Vnt'NlI. Alenot.
RAILROADS.
I
LUNOIS CKXTUAIj r.AILKOAI).
(JnlckiNl' Jtouto from 1 lit S ulli
i i
tit. liiMtU, liOulHVltlt, (inrliinntl, Clilrngn,
.Vnvv Vf,:'i Hiiit:
. And 4
AI L I'OlSth h'.A 'V . I A) SOltTll.
I .-l, li .i '..r '.
...il !.
' i rn hi f ill i
MfiV
AiytlilJi. ' a. m. .!.. i: m.
I'.x(im.
J 'i . i. i .. I'mlr.Jm ith tm rt-"i- il
ZSTstlxi. Xl JtJ-o .
At i Ill ll Hlll, IH l'!0, Irf frill.
' ... I r. , -rt, iil.'llH. I'lil'IKlilf.
n I nit l 'it in
Iltlii'ii-, liii, 3lliiuvli. .Mil-. unit nml
'VU0iilti.
A .i ! .i m i I ! for
St. I.tniN. Swrliillelil, f.ouUvillo. CIiiclu
ualii luilltiiiiijiolN nml ('uliimliii
An I nt tlm uk i kiiIi M..-Ii'.hii ''.nirnl, MIcIiIk
jii . ii, .1'. I I'ltl.' urn, Kori Vh)1i" iill't
r1! iij" H.i.iufc. ! f..i
IK l it-HT.
CI.KVr.l.AMi.
I'I'SKIliK,
Al.lt NV,
111) TON.
.VlAnl!.V I'AI.LK
KlltK,
Itl'FKAI.O,
NKW YOltK,
I'lTrsnuiui.
I'lM M'l i.riiiv,
HM.TIMOItK,
WAxlll HV. uii.l
I'ortli'oiiKh iii'IcpIii nml Inforinatinn, npply uttlii
CiMii'rnl l'ui.riii;er Aj'nt, LIik'AKo.
Jt HrIIITT.OnrrHl!iirwiiitriiiicnt.
JAM!.-. Il IIN-OS. Amnl. tVnro. ia-?.1.lt
I'KOI'LE'rf LAW J500IC.
A GKN'IS WANTED KOIt
(IE lilKKJirili'K
Fori. Txzaa 2r.Tao3PijaE5
('..iiiii unit
Villi lnl-iii t. oik mkI I'r.vii' iil Korin. Hiliiplnl.to lit.
err K I f Idi-iiwH, mhI to nil tho Mnti'M of tho
l" lV l lSANK CIIAHIIBIII.IN,
of !). fu i-ii ti " IUr.
lm Mio lx..k nf On- k'Ul Mlli'll ill tako rlik
" ! i . i nil. in, miclliyi n unit toiiipli'tf
111-.- I ' u ril I, IMn i Ui plll'li'lll.l.' ,
11.I.7 SK' itiniK or Ik klnil pub.
! ii ii - iii pn-iiM"l by n able
I'UAtli' . t.s VI i;, of i,'iij 'til yi'iH I'ipiri.
I'liC' i' i . ium li .1 r., rj l'il,. nifj for ill'll)' UP.
Jt ).'jti!j r" nmcii lmt l.y iri'iny mjf nt judfiP.
Ini 'r iiim tin' cii'n r Ju.lipn :iinl otliiT Jmlgtiior JIW"
imr l.u-i nt, m.J lli.- Dl. i"f JiniiiB juil onltrp bench nt
Ctnii' ' ti'iu.
Kolil -iinly Uv n.iU.'ri,iloM. AfiKNTri WANTHD
KVKItVWIUJllH. r,pn.tf..r f.n-i .-r.
O. 11, CAKK f' , Iiii4i..r. lUriri.rl.Conn.i No.
1 8lrH''0.l . XM Viirk i I'"' -lUIUll, (I. ; .mil CIllrHKO,
Jll.
OAllflON.
i
II
11,., I
1 .lAl'mK, ,i.li!!.b'H i'i.i'i viHri nj;n, lm
i lunlily rp.i.ui , a i "11 hhii Imul,," uitlnul
.1.1. l.-llntun ill Hi otpi'il.ti MlAtl'llll'lltH.
. n I i '.. ;l1i rl.iuiil i ilin ..w
'I.IVh.
Kiir.'i r Ytittt 5ii.t i.li'U H'irUiV.
i..' .l uhnit iHmik nt lli spiinjM.
ii r i i. i i l .p- uiul nr U-ni
., -i.i(i.. : .! . w ,i f..:,)o uf 'i .my ol
l ', i r of irsn lay
III 11. nil i " - I' !"!
' ' . r. . i. ,. N f ,
n
II r
n. y :xsmxxx'?3m
r ml' III to m
MEDICAL.
TiTlTBliJSa and SUREST
ilEMEDY
VIZI
ENDER'S. CHILL CURE
i
i :t
, nit I .. ' .
, Co'iltnlnB ii! iti'liiioe or Arifitle,
Mm HOI Unplcniinnt o tlio TnHtet K
Clilldrtn - ull Vnke U'wllliorit lienUri'
i v Hon
-o
I 't
' TUB l'UBLICJXNU
-',1 i 1 '
fllANVi II SUNK XT 1MIY.SXOBANS
Afti-r fjir trl'iil,' jiron'outico It tliri bet nf ijll tii"U
oinV yH krloti for tlio M"''; u'1 cvtMn wn of
rK.VKIluiitl A(!UK, or CHILLS nftd tVATM.
-o
rlilll nml l'ovrr nrpcr.nol from n tprtnln I'ol'on
rxiHInc lo llio ntinnpliPT Utinwn ii.IrJn. I ro
.lurc. thpT Hlttyof tliobioo.l. ifiiutlMhc ii k'lt i f
MHtlnn, itc, nml In till" W propuriK t 'f) f"r
imy illipiiM- of n more .prions nmnrc luWi my f
Imr. To Mold further IroilU. nml HU'T ynuifolf
of t.u u ipnii,tno
It MtmnUtf tlio orci.n toixrfrtrm tlio rillllnrpnt
fontitlmi", un'l wimi RiiiinlHoio totho HrtiMi whwi
Pliil.ri the Vvwi sii'l Autli', mi l tlu'teby lwrtJtf" "
n)tpmt(Mn'liliiilt"tiosHinU .ootl ttmlj ucll iw
K(I)KU?S STOMACH HITTF.I.H,
Will KlfViln-tiglh mi l nppptlti', flilliUwtttiy Unit
ffi-llni; Of nrnrltn'.i tlml iliiujino t( imtlojitly to nj
tiiPltPnr,i!.rlnqlrointtir. dinni. It U Iilghly
m-oinmrnnlfd for tlm euro f IJ 'iH'ivm,
. T
rr.nAi.r. vvr.AH.Nr.vs.
It l not mho mii.3m'iI. A A TOM" '"'
II In tMcquulInd, nml if n mho pti vintuo Kiiint
(WIN nml IVur If tiilirn ri Biilnrly.
nit. V. II. IMfCV
milHlm I'Al'tCAll. HUNTl'nlCV.
A KOOIt hks'tiih an.iiioN'.
M A R R 3 A G E i VX
guide:, rsag
,i .1,-ripi iSi.1 r. irl h -im r tl." - vunl ypm, Villi
i',i Nt,..iili-oi i In .r...tii' hj Mti.l prj iHitim
. il pniiK, bow 1 1 prp nrvp iho oiii pxinn.
rLn i un i.tr.-t.ii mli of i l.uii.Sre.1 on.
ttfi ntv-fonrr 'p". 'tn ni'W ro'" pnKr nna
i-.intMni. luluiililo Infnriniiiloii fr thi mIw w ; inw
rp.l ot PQiiU'tiinlatH ntitrTiC-, Mil it tv boofc U
o.Klit U. Ii.-1:. .t umlcr ... I. nml K- y, wnl il
oHr'lply nlioiit tlio lioiuiP. . . 1W 4J
snit to mi) imn (fn eof po-mt;" for liny "'' .
A.lilroMiDr HiiIU' iii;ii.iiry.h. . o nwr Hl.tli
Wfirritl. AND rNPpit
Tt'NATB.tui jnfw npplyliit ti li hmortoun
i;rtj wlionlTi rtiwin pool,!- j.np M, or u n y
owArmifM.ppriiMi l)r llutt.'jiork. iiomlli rij,Ut
' ir. iMltPmi lM'r"ntilii', .mi' illy or by mml,
nil O.P ,llPtii' ini'llllOIU'lllU li V.UIK. (IIUpp..
our. Vlltli hii'I i.i irlifl utiept, (Oi'Mtt'C.iirtlioiip,)
rt. I.'iul. li i-wKTlyiliiw
LOOK TO VOUR CIIII.IM.F.N.
Tlie CJrt'tit Knolhlnw Itnu(!y!
MHS. fCurcn Colic ni.'l (IrlpinR In ) I'lllCK
WlUTCOMII'Stlio 1k)W(N, mil MlttatP 1S5
rtVHUr. UllM proPPM of tm-(hin. ) t'l.NTn
MHB. (HuIhIucji (iivuWlonHiiitor. ) I'HICB
VHlT'OHir3!frvompiiiIIlipiinniiilciil
hVllL'r. (.loinfanti nniUliililii-n ) C MS
MI!K. "iCu"1" Il rhin. DjfPiitiry.Sl'lUCi:
WlirrcoMn'HUn l Hummir fomjilmnt In V a.
SVl'.LT. JchllJrenof nllu!. J L'MS
It In thn firct Infants rml ChiMrfu' hoolhlnR
llfinrdy In nllilNordor broiiKhtoiiby toitninjr, or
h"rcV"PdnLyUiho OIlArrON MEPiriNi: COHt,
''Hold by d'rugt;l,u Bn'1 ft,"! in nii'dklno ovpry
fflior. np.7iyti.tw
iiiMiijMyMjM;ii",ji'!ii;' Jj;vt-i:!?.?.
LONDON DOCK (UN.
Kippcllly ilcManed for tho uo of tlio Mcdic&l I'm
foMH(i nnd tlm Katnlly, popHlnK thonn lnlrinlc
ii liuil propntioii whiuli bcloni? to an oldumi I'mc
; ..nMitJo In Ki'inalPK. finnd for Kldtipy roin
A lUlidlouH Tonlo. I'm nn In t-unn. contuin.
dnon tiottlf Piwh, and edd I y nil dniKun-ti',
. Ac, A.M. HinliBr A Co., mtAlillMU'd 17J8,
15 Dimor ulroet, Now Vo.k. nmrJ'dly
TvIKHOLUTION
OK CCM'AUTNKH.
1J K J i 1 1.
Thu ( prtitimri'hlp kprrlotorr cximIus umlir
tlwhtjle of otri'lion, lliidMin A ( lark, -m IhinU) dn
M)lw by iiiutiml I'oui.'iit. Allperiont Uidi'bU'd lo
the U.K. ttrm will rlt-wn innki. pkvnK lit lo our former
Uuol .i.iitprr, Mr. S. I', lleniuttl and ull p.imiih
baling ililini aida.t ii ir,'iviil them tohuiifor
iwymcm, i.ntln bnokn of llrni linre lie.'ii placed in
ho. Inn Ii for hotilt went.
VM. bTKAITON,
J. 11. HUlitjO.t,
J. CI.AKK.
Op.ber4lh, vma.
Tho sholeBiUi. (Irocery nml Coiniiiisnii liiialnpw
iibp p.ontlntip.1 t thoof i Mind by Mraltnn A Hird.
I .iunful fur thn lllorul patmi itKo i xtondi'd tu th.i
i ,d f.riri, sn IuK.i plftiNUie in n " iiundiiK tlio no
t.nur foimi'i iLiiii-ii rnd friend.
.1 H I'.l ! X,
,INO 11 MIK
i rj PI iMi' , till)
MEDICAL.
,It. JOHN BULL.
DR. JOHN BULL,
7 0T90 ; IV'l
MANUVACTUBEn AJtJDENUBR THh
t .
Oelebratod
SMITH'S TONIC SYRUP
FOR tJIB CURB OK i ;
AGUE AND' VEYEU
i i . - "
' OR ClllliliS AND ITiYER.
rrilB proprietor of tli! pclcbratcd tnpdL'InsjUflly
I diiltiK for Itftnuppriorlty hTff nil rpmrdirp PTPr
dtlorvil to tho piibltu for tlio nft, ttruu. iftnly evd rir-tM-irnt
rrrfof Aftuo nnil 1-PTcr, or Will n J 1-ovrr,
whrthi r (if t-hort or lon lUhdlnR. Ho rifpr to llio
mtiro We.(prn nnilAiuthwi;htrrnroiiiitrytiboarl(lin
tp.itimnny to the truth of tlm fiMprtlnn, th.tt in no
cn.o Mhaicvur irlll It f ill to cum. If thf diwctloni nro
Hrlttlylollowcil mid ,cnrrd out. IniiKr"iilliimiy
pimoi ii wticlr loo hft'lu'pn Mifflolpnt tor n ciup, ntnl
Mhok'fiiiiiillci hftToliccncurpil by a wnBlo U.t I f ,
with n pcrfoct rptonitl6ii or the Rrnf rnl hrnUli H l,
Iiowovit, prudont, mid In eTcrycnse more ocrtiiin to
jure, If Itn unU contlnupil In lumitler iIp"p fur n
pcl! or two nftor tho dlMnP h liopn ehri'kP'l, tnnrp
tpccinlly In dill'.ailt nnd lcn ntatidlnKii.M.H I mi
nlfy, thin ini'ilH'lnn lll not rcntilrj nny nld to keep
tno lioMi ldln t'oodoi.lprl 1mi1J tho itlpnt. Iiowi v'.
or, rnv.irpiuiilhnitlo nioltcinjificr 1ihiii t ikni
throo nr four iloso f tho Tonic, n MntN ilotie ot
lliill'n VtKctnlJle I'nmlly l'MIs vIIIIk' h!JI
nli'tlt, Ml ,I'11I" ltn,tij TrlPipnl i.'ffli'iit
NO. -10 rniTir, (Cro-N !rct.)
Xioxiiwvillo, Z3Zy.
XlUXiti'S , (
WOlM l)EST.ROYEil
To My UnUrd Stala and World-Wide
Jicadnrn: (
i HAVB rwilol ninny tff-.iinnnliiln fropi. pinfcr.
I iiiiir ui mcd i al mvn, h my mummies nn-t
.fuSSllSn- Iisvp .bown. nhlPh cwiln.
lh f.rtlowinij from n Wdhly f duo.tod wid hi al .r
pbyiirlmi In iJuvrsw, U cormlnly ono.il t nrnM
M nJlblp rointniinma'. "nn I hMe cvpr ft;c'lT1. I'r,
ClPttiPiit knows Pxmllywlm t he ,$;
tptiinony ilcnrvM to bn written in Icttf.r "f Jf'dd.
lli !ir li.ittliI)otorJf imll'- Worm lit,
ti-oycr:
Vni.inew. Vnlktr County, On., f
June-.y,l"tifl. f
Pr. Join llifLi -lx-M- Sin I linVo rooonlly kItpij
your "Worm Hi'iirnytr" K'errJ trim, wif tlml it
wi'iidorfully ( mumicuii. It li not f uli-d in n.ynK'
InfctAtica tuhM. thcwlihM.forirpt. I m ilolnp a
uri-ttv lariiipotinlv jirpicc, nn l Ihoo dully iim tm
ioii.tf nrililK of tlio kind. I tin rto toroiifr'ii
thnt I know of no rrmcdy rfcoromiindPd by lionbkit
nuthorttto ttint In HoccrtMn nnd tpto.iy in lit lpt.
On tho contrmy, thovnrimncMiiuiiIti tho pxtrpmp,
ly oliri t In writinu you 1h to find cut upon ulmt term
I im Rft tl.o ino.Ti.dno illroctly fr.nu on. If l . an
uct It upon oy tormn, I hM mo n gt.;t tlM lt
Tmnnwiiro thit tin. moot tuiPlmrtictiK li -onirftiy m
thotwphliii:unil pwtlcoof n urmit rriJrit or the
,vUr IIi.p dlfcar.liii ft rpmo.l nhlih w- know to
Iw niinolpnt mrnplyNMWiM.wPin.lv . 'n'tmt aTit
.oiniiliiMloii. IVriny pxrt, I h-lfmko itiirulPto
u,. nil uiul -rrv iniMins in iillrt uttv Hili.THj? hill.
iiv -ii I ini.) ni'li- t "' ' 111 ' iip'tMiK
l. iitMp.iip np mnrp Inspninin O'ftii in pir i.
liMirwd iUtfti!lit,i4riifi'Piir.ilU- '! ri'dil H
MM'iirc that knowlmi. 11- wi.M-r. I uin hy no "jnm
nn mlvooutp or mpporlir of tho iii" i.aii'l ot otlJ"
u.tmtn lh-.ttloo.Ithppo'imT. t r'!.T"rt topitre
til mitlHr Ol itKUMMMHl tOWlih l. Stl'MI : Mir. I
loiilv MM,, and " fi-' ' '"I tnnt.
1 '"y,em,uii?i.i:vK--M.p,
& A.. t f'? V 1 VUf JI'J I J
I'i
A'(!Ob. UKASON'POR THS CAlTAIS
FAITH. x I
Koml Uio Cftntittii'.HJit'tltirjtiitl tlio Letter
from hlKIotltcr :
Jl.ailoit'lJairwiU., o., A'iJ. 1M.
'ill JOHN HUJ.Ii'-l'titr Sir: Knoiiij: lb
fioiiilitm.litlp ttpo-.PM-i ", iK'n.tAOU the fllwtiiB
Hiili'liient of myeaict
1 wm woimdod clout tvw yonri iao-M Itlien pri.;
oner ..udcnlliied for sixt. on iiioiiflii. lJ...ii
iTooflsn my woiindt have not hi'alodyet. IfinTonot
wt t cVmoment tlneo I xuih woaiid.Ml. 1 mn hot
through thdhlpn. Mygwrol hMth N miilrod,
ind 1 Yiied foiitotliin? w uyimt nature. I "inor
"ill. In your 8arapftrilln th4 m Hi.ythlnB e p. I wl;h
tlmtthiit i.H-m lie. llMMwrcu '". lown
Unto., nnd obllRO ' C' 1 U K f.
I'. H -Thefollowiug H'.a wrillen April 80, IKO, by
Mm. Jet.nto Johnum, mother of (Upt. Johnson r
lilt. JOHN HUMz-lHwirSiri My hiiband, Dr. t.
jo mi..ii. wHMklllfiiUiire(in imd j.h iciwi
Cor.trul New Vorls. whwro lio .tie- , leavhiK tho iitmo
C. I'. JohtiM.ii in my care. At thirteen year of Ki
he had a I'bronlo ilmnlien nnd iicrofiibi, for which 1
Kavc him )nurHiirwipuoll. ' in-1' J1,' v,.i
havofort.'nypnrare'i.iMiiKmlo.lltlo mauy In .New
York, Ohio nnd Iohh, Mr aerofiihi, ferer orP, and
coneriil il.'bilily. i'.if -t iioce.j him nllended It.
J Jt turn tJMtJl nrtsr,f urrfnU anj fenr torti
vat . wirtnUn,. I uiu try wuimw for mv son
tomralnl'iirnmHilir.' t" your HurlimrlU. .Iw I
f.ariul of gpttinn n ej.i.ti..i. m HpIp, htie hi wriluiK
toyou furlt. Ilia" .. i;i. im.U.'.but I Ulioio
howill rocorer. If-!" ir.-liy. JO,1!igoN
OEDllON BITTEKS
AUTIillATJC l KN 'i'K.
Tralliiiuii)' ol Meillciil ln.
ntonv I'on.t White Co., Aik. Hay . 't6.
lir, John Ilui- l'.,,i hn I.nst IVlru ny
I.ouIhiiUo purrh - u- ,lrnu, imd 1 fiol soiiip of )our
haraiipnnlli nml tv. mn itittort. ... .
My Hon in.Uw, m'.o v ,viih mo In tho lore, ha
Nun down nli Hi liii'iiinaiiRin for smo tune, nun.
nieni'p.l on the liittt.-, nnd eoun found hi general
hfulili iir.prT' I, , , ,
Ur libit, win !.:i!. ii m bad hiultli, tried them,
and ho ulto ii tor. vi i.
Ur Coil.'i'. win. ! i- ; .in in bad health for moral
yenra iinwa'A . .., rooted ho Irniiroveil very
imiiih by the u - i f'.i,r Mtteri., Indeed thu Lidruii
ISilter line u nn )..ii ti.at popubirjly In thN miIIIp
ment. 1 tl.ii.: i.i.i't ..ii ii tro.ii 'liiuuiHy of your
modli'ilie Ilui. I i'i i ii.-1 v lh I'pilrnii Ht'lyl ki.'I
Hnrsajairlll". Inp u i.i Mi mphli" caie of Hl.-kelt A
N.y. ,.,.. nil). c.rii WALK EH.
) 1 rt.p.il. o t)y l... .liJlt iiUliil ii mo
i J.ttboi.tt' o , Vi ' 'iivct, Luiilf villi, Ky.
STKAMBOATS.
Q.VIRO AND PADUOAH
33Mly 3Pote.ot.
' The UkIiI drailRht ptusengf r fHf mr
WM. WIIITK,
j, v.Df.vr.ivi,
JrVII. mV rezuler IMIliT Xllira brtwron Cnlro nnd
J'tdupth, lfurini lto erery rtrnlnR (Sunday ex
pppted) ntfoiir'o'clock .
The Whlto connect nt l'(lucah wltMheljpw Orleant
nd Ohio rallrowl, nd llio Cumberland n.l Tennpi.Mf e
rlxer pnokpt.
K.r frulght or P.m 'jV0 .
UnMdtt Cnlro. lllliioN.
II
EOULAU (JAHU) AND EASTl'OItT
WBKKIiY 1'AWi I'i I .
f$TISA2nKR A. ItAKIIK.
.I.-MPOHIrii'Vety MONl)AT DVK.VlW), making
(loseV.nrmoi'Ooli Willi trnlnxnt' D'niiHllo .for Clatk'n
Tillo, amlat.lpliriiinlle, M't'' lrnsfor Nailnlllr.
1'jirtWnlar altonllnn pafil lo vnv bimticm.
j . J..
MILLINKUV GOODS.
ILLNEUV UOOD.S.
1 i-.
lloiiiifts, Hals, ItifilMmsFIowrM vlt.'.
,, nn,lir'haJUitrPPflt(Ml hW WUnnd tyiMPf
ui i? r Mi imirv ir in.N. and It N l oncedi-U nn all
iU'!.r.iblo in
Hat,, llotu.rtH, r liiWrr-.Vi lvet, Hlliliul",
oUrry,llnliiliirnln, MrniUfn! Mnv "
ami f..n-y oo,N peu.raMy. Hip priM In nlmn-
''"jTio Indivii .f ( aim mid tlnu'lty,1'"" ,fiKn"
anil in "p w l tho Mol'k, ri. k M uri"I It oon.
U,n. Sm 'Ip "tint w.lf (trmtlf j bK-o '''nVih l w
iVhrr Mor Com.i.Mv.al Amm ,r',',"n',,Jj,A1 j?'1
ILL1NERY AND KANOY GOODS
M
LvM-vtlilrt!? l'rtIi nntJ .Vov.
it flJiiioMal! "iwk f lwwt, lV IVwi'r,,rlh.
Ml otlior. -tMl.li-hinprt. m W ..t. l)i I4Jp
'ho''.'o'olor'. WP l,.lin.ki-or lmirM
ct.f
AUoa f .1'
( LOlIII-WIINUEU.
1,, .. N4.VIil.JV MltlM.KII Mlo
littnn iri l .1' i" i i d 'I.n. and -"l'
JtlMl
fcoi.ii i: v. iu:r
.v. y.. PHU.I'r' .v o.,
, . H.UwIin ootl. Ain-ot-. IT V-'J:
DRUGS.
. QJJS.KJIVE!
Are Yn MHiiro
Tu the ii. r - v.. ' . y..t 1 .i "y'"L
ISLX aii. i..i.... i). I'.i'lnot only! pimcI '
lho .of ioimwpa rsit jon wHTW ttvn H umb.
Such i. tho e ri n- m Z'AX JZlilZi (Z
)wv tine.1 ii mid toit'i " J ,V oflecloW. (W
I h hex Mil try ii. i ) i.. - "-.7
liiMMitM to lVri Uy Hro-hp;. Cairo, and thry wiU wi
VOM M l tiy iirn nn...
! I.r;u:iilirt, VHsMiIi', Wlnen.
Kor hip In d P'lrpow. ..:). ' li 'altnd UU,
by lUr l) lii'.tber. m .
" Fop Knlo-n-'ly . '
(J.. to liar. Itya- an t P't -I" ot of ltu ' her . Unlit
liinu Kly r..per-thex I""'"'- "t1" "' 0,1,1 ,l"rl W'U
killnqumof rl"'" . ...
rnpulluimrmliU' Cfiut'iit.
Tlilmipw nnd HmIiIp nrtlelnl. mynnfaeturrsl. re
c ommended nnd for al. ' y Har- lay llrother. U.ed
for oementini! wood, leaihir. pla. ehinaware. etc.
lltlanu Ililanir.
The l lower of Flower. ThN new nnrt popular nol
lleliKhtbd hiiiidk r hiof estr. . t, manul. iho.1 lie lh
c ob bruli d llmiinel, of IMn. I to lb l l.,10.I)r,uB
Moroonlhe l.eee. In tho erfumer) hut. ft I the
'..u .pia non" Miionis the Vl'Io-len;dni, To ; N -.
ei-anlted a a lrfr-ui of elei;iiiit tnle" you mut me
" I)lHlllIV(!llUltS.
(.IlI.OIIII'KI.IJIi:. CAllHOldO ACID. ciiLoitinr.
Of bOlM, l'i;i.Vi:i!IZi:i COl'l'KltArf.foreilhwn
ut llarelay.'. CleatiM. your preini. . If yu wiitgowi
health you mini briuthp put an
So.ottonl.
llntin'e tomb iiw,ier Mid isute. Kroneli and Kn.
Mll.li i,reiM.rut..ii. l-r Hi tf ih.uud iofil lw.ioi - of
IiliH-ilnr ojialli v of our ' nmke, Onl) nml Inko )onr
t hoteo at llnrefaya',
Inre Vjrctuu of Tartar.
The bent Bnuludi ."i"'. Jam u. i (ilimt. ''lew'
freV). Hufo Allip M ri'or, Miline., Clnna-
moil llarlt, ob' at ll md.i) Hiuthem.
IVIiitc I.C'ihI.
I'alnt, oil, and eobn. ol ml iud-enenp for iuli
nl Harelnyii.' .
Ytstinj; I.iiilIeM
And thwe who are older! younj inenand old men!
tlio rich and poor ; thoi. who hiuo buek fit w lc lockti
thone who kio gray ; mid tlio.e who, hiiTinx lost their
hair and kip khiiiiur il aSH'n ! :" lWrictl' egtt
bio Hair lleiorallie. it )on Imve not iim-iI it go al
imop ami get a btittlo Pan-Uy.'ii llio plrce, nsihclr
loro N tho upnrl indiUtrtei lor tm aiti.'le In
Boiitlieni Illinois. K. aiU' ky nnd Mueuiirl.
OiiliCoiiiia Wine.
If) on wani'hi' pure ml" le. from Hip original pack
miei., received direct from Huuiiyblopu vmejaid. 1.01
Aan.-limcouiiiy, i hlilornia, K" lo narcuye-. limy
h'lre it.
Aiibomcii and Port.
I.nriit'M, A Kent ion.
TIip pmo.i and bet Mt'i l.'x nf extracts of l. moil
mid V .iiilla, fir INforinn ice iiimti, J.dlie, pudilinKi
etc. To b hii.i it H". ')'
Frriicli nine kliiK.
TbOili'liiand foi ilii" srll.do biif o incre.ised as to
Rc'i-nn'taii' Ibo ui' li'l-i' o. another liir(5 nipply. We
I..., . tin. irn. 1. 1 1 li'l ik ii. i.i, hv I Iw riiit..i1 mnmifnctM.
let. M iroeKiU an i Hru - n Kcr eitlu r kind s to
Iwrclnj
IJr:inlics
To. lb
ii'iehi'.. hhoo lrn.hi . lalntlrunhcr, und
II;" r u' Jlaf 'lay','
sSiDiildrr Hrnri'M.
HINDB'S COLUMN.
CAIRO f ITT
WRAarto
ciiuo ta nrxa
WRAtrastT
QIIAS. T. 1IINDK,
FORWARDIN(J AXI COMMISSION
OAIItO TUANSFKR COMPANY
r
CAIRO IIihlNOIH.
Throucli IMItt of l.n.llnr Riven to nil
Avrtllnble I'oluU hy llnll or AVuler.
omM'KCIA J. ATTKNTION TO KOUWAUDINf..
s
T. LOUIS, CAIRO AND NEW
OKirjAi
I..MIV OAV...
...I'lS'lif, Master.
... KNTISIKHN, Maater
.. (I'NF.II., Master.
,..(XiMiY, Master,
IIIS.IIA IH'lt.
1. 1 7. IK (if Iif. .
'
COM3MIX WtSAl.TH .
OUKAT It i:i'L Itf.lC
VA.n iiuok. .naMtr
,SI1SSIS.II'PI
THOMPSON OBAN ...
CITY or ATIO.V
HI.IVK IIKAMCII
MOI.I.t- A III. I1
fOMCtiS 'A'
IV. U. A HI nun -
. OIlKi;. Mnter.
..I'KI'I'KH, JiaMcr
. VollK. -ier
M'-rOllo, Mailer.
AIII.K, MoMia.
MeTlToY, M
H.1IIMK, ilaoter.
CompriMoe ail ihn nnoot and Nijm HtMWJtof Ht.
Itii.
srrAMPJt onVi! r.r.M'ir.
M' i Ttf', MaMcr.
WHI leaee Ct-ooi WKDSWtnV, (m t ' r '
lict., atllnVloplt I'. M lonnoplmt ',w l" '
wiUi Ocean l.liic of Mili r to
I.lviriioiiI,;i'mv Vorl. Ilo.ioii, mtil (.'nle.
ton, T inn.
lviitpnter- and Khippp- e el onnnoof O.eif
RpBPml Aren'. Cairn
ite,ni U hMflMwi, paMK- ,in4inir.
jlTKllIMUS A)3T. LOUIS
-iwi""
lbM).
isojl :
Tho fiwlnwlni; Mfsst wnpra this Ktne and ".
run la ttie fuilotnUordpri
Xr.MI'HH I'ACKKrt.
1 UrritCairo,Atneat ( a '
Wt. I M. I 'r
liniitiF, ST. tJOViK r'fwl.yie p.m 'Saturday 1 a.m
ClTrSli&r' ..iyMii jWuy.l .
HlfJifeiS?'-' ar.Sp.m.Tbur.. I i.m
VICKkHt -i. PAt'KRn
7Atett h'i ttv Arriv" star
Koala.
ovr... i
i nunuit. Ml a.m. I at. am
Hunt. Mantr
JDli!
it .117
Kerv lt-r.
(lUIn, M-"r ,' nt
, li "
I a In
!!
nniiiN
Ma-. MaMeri !
I
CDfia-ii oajei . l "
;,Nrllii'rti Uhc t-M CnritMHy,
ICoeKHli PtM-ket CtiT't
(tUn Paellrl (?nilinii) ,
a.i VIH Kiillronil filiiet
MolHpUI. Hll.t Willie lltvtr IMrktl Co.,
rka-a Hbir I'ltekrl l onipnii)-,
Memi.til cnrl Chuleston It. It.,
,ed IUUlpi Touu.str. H.H
At Ylekehiir w !!.
Vitm Ulvrr l'o.t, MM
S'l.ilal.lit'Er fill il Mrrlitliui ItMllroail,
CtvlNt tkrouMh UU. I-4uihikI Ucktt. to abata ..at. e
by ,T5r rtm. h, a.
KI. F. 8i)f''lTiekt and INiiHr Ako"'-
"VT ASH VI LI 15 Aw OA I HO
Jut
Ijslia--3,? ociv3Pa-XsT'sr
carDAILV LINK!'
rp-jt-i CoinifUK of tlio following
XASII VIliliK,
DIMS Mauler llAlll'lill Clrlt
TAliltfJIAX.
fcTUONO .MtUr WOOtO ",irk
IIAHMON .-tr I WKAVKii Clert
.loii.v lii'aisnu.Vi
I.AVIS...; Nailer UXVi tleJk
MalnKllllnl'1-,tl,,,,,',"l !',""t
a.lentifln to way dt. AKnt
' ileeKl 'l OliVo mi Whnrlloil,
TViTKMl'IlIS, WIIITK lUYKlt AND
1VJL LITTL1I JtOCK
VNITKHbTATBS MAIli LINK.
JOHN It. DAVIS, Hiip't, MdnphN, Tennoswa.
fcnw-- Tho splendid Ulo-wlicol
SS3-? I'ASSIvNUL'R STKAMEItS
MAYI'MiOWnit, COM.MEUCIAIi and
lilHKHTY No. a,
Leave Memphlii ovciy Tl'IDAV, Tlll'HSDAY and
b'ATl'UUAY, at 3 p.m., for Whiln Itivcr, conncctlnicat
Iuvuir I i I n it with tho MeniphlK nnd I.illlo Hock Kail
road for Mltlo Hock and Hot Hpringa. Time from
1.1. ... I 1..I. 1U l...l.a
?ll'lllll Id I. HUH 11. -!., IP ,1.".,.,
, Kreiij'hlsmid raenpi'r receipted otcr the nboTe
ii llio 111 loner lioi's ii.i.ii in., ,'i. li i,i .
CIIAS. T. lIlNllK, ARrnt, Cairo. III.
oHicii on Wbarfdieat.
JgVANSYILLK AND 0A1H0
.tifiT. Coiuliitlnj? of tlio following
iPi;--&S)l('iul!il r'ashciib-cr Stenmorsr
AUMA1IA,
iUSOUCIU;t fluster I l oWI.l'.lt ril'
l.eive Cmro funday nod Tliurmlay at o p.m.
uiiuKsriu,
MliKXTKIt Mn.tn ((.ItAMMKH W'!"
l.eavcn Cu ! T'HkIi.) mid Frol.i) ot ''i
0U.1IllKltIiAM, .
VCH. A. I.OVTH...Muftcr i WKIOlIT "
Leave, t I' We.lnc by and fiituntay at 5 p.m.
Making all ' irie'i t- landlnr. and pnylnj; psr.
lioui"aiteniict'ia I'm l.cl I eiclilt.
l HAH, T HlNfr 0 nei l ;(n
ivr T'
1 1 i) nn I t
n "i r i
i I ! ! un-l
i Vo" fnk'
M'iA'i
y i a :H f e 1T0T ACTION
l

xml | txt