OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, November 05, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-11-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

J
r..i
I ! "
-MERCHANTS Ins. Co., of Clilcngo;
CAPITAL AND M HW H hiH,7liH U
SECURITY Ins. Co., of New York;,
CAPITAL AND ASSIVIV f I.733.SI0 00
COJIMEKClAl, Ins. Co., of Chicago;
CAPITAL AND ASSETS $ 310,010 31
INDEPENDENT Jus. Co., of IJostonj
CAPITAL AND AS&ETS 8 530,000 00
JUNGA.kO Ins. Co., of Snrln-jtlcldj
CAPITAL AN1 AB3EW 29,97 H5
AUKOUA Ins. Co., of Aurora, 111.)
CAPITAL AND ASSETS f 310.000 II
STATE Tiro Ins. Co., of Cleveland, 0.;
01PITAL AND AoonT. . .1 2.H.039 Bb
S. KU.tltlHS.V &.r.V A&tl',
I'O'Jil Ina Hlock.
On- First National II ink.
V. II.Mfii rU. n.JI. Cnmlr.
C
ANDKli A MOMHS,
Nolnrlcs Public r.ml Insuranio Agents.
Cairo, IllJLaaoio.
OFFICUXo. 71 Ohio Lcvtr, City Xaiionnl
Hunk liuHding. dcc21tf
HEALTH INSURANCE.
rpilJ! I'ttOKIA
mrruAir henevoi.k.m' association
I'tOI'lR, 111111111.1.
Tht First nnd Itrsl .( ..'. .'' . 1 the Rind in
the. Vn Hid State.
1
Weekly Iliiefil frem t' lo !M In ra-u nt lckni'
Kvi-ry man or KxiiMle nf llmllli) Constitution can li
1 maniiier. . .
Thi. Institution t Icjtnlly ini'f.rjHirntivi under tb'
Nns of lllltini. For p irmsiiliirc mhiIy ii
t.ouis iiwiTihiir,
dectlillf (Jem ml Aicent fnrii'erilmoi. .
FOREIGN EXCHANGE.
JjpOll SALE, ,
IOII.V V. TKOVKll ti CO.,
ltKOICr.US AND EXCHANGE DEALERS
Kielilh uticcf, Mrnipl dour urn Com, A?f.
exchaxoe ox ' ,'-
Ureal llrltnlu,
irnlauil,
11. ...11 ......
Siiiillu'in Goruiaii)',
iVuiiif, n
HUIIIIUIII Mi l lllllllj 1
htruiicu,
Norway.
AUo, I'Ancii Ticket frm.i ,
fit'cr;vof, Iti'titton, lfre, Antwerp, 'HrtrAcn
and Hamburg, to Xr.w Verb,
Or lu mi) i nt Wast.
utrCillitio!is ma le on any omt In Europe.
.rxi-hriiii
NATIONAL OANKS.
YN ATI ON A I. h'aJTk. ' "
Otiix'o, XI- aaolifii'. (
( Al'lTAL . . . . ' $I0,!!)
W. V. IIA I.I.IDA V, I'rr.lileiiti .
A. 11. SArcPvaii. Oi!iliirt '
WAM'KN tlVi.0, A.l.lMt Ch.UIi-i.
Itlrirtor.
s HTirraTiriit. 1 w. c. 11 u.i.iDAr.
Mfynr WHrrj. huht. ilounnknoiiam,
OHO. II, WILLIAMSON, nTLi'llK.V IJIHD,
A . M. PAKrOKU.
rixuimuge, Coin, nnd Culled Slates L'oud
lliiulit and K11I1I.
Orpvtih lUttlixd, and a Ocneral llmling
doetl'ntdtf
rjiii k i-'iitsT nationaTIjanT
HI
r.)&.x ret o .
flAMlil, IIUllI), I UOI1T. V. .MlI.LIi ll
Iriillen. I ViccPfwUlenl.
0. .V. IIUCllKS, CAO.Ier.
Coiloutlwta rrwajilly Attended lo.
Xictiftiige, Oolw, ItaiiU ,fol i ami Uullrit
Ktuiu Si.Hii(lr,
litlurtMl AUoviihI on Thuo Dunoslts.
fbldir
HARDWARE.
j.AUDWAJtU,
STOVKS,
TI.WVAIIW.
IIOI.LtJIV.U'AHi:,
1AIII)ICN 'l'OOI.N,
TAH1.K CUTIillllV,
I'OOJCBT ICMVUH
VltAt'K OIIAIA'n,
risui.Vf; tachm:,
OO'l'TOA' CAKDS,
OOSM'KU PMM.b,
Cll,
.-C. Ai. 1
m -iC. sat ,
riiti Win taif marUlr- f si. k ada- Jid, moi.lu
ud ptftHtl tooUi.
AT .
vi 1 o Ttsa aki ret a i r
-jir--
rrrointn a hknky,
3.Qi2 tunuieiuiaj A.fenu., eom TwalfUi Mrmd,
wmWmT CAIHO. ILLINOIS.
LIQUOR SALOONS.
JOHN HYMN U'H SALOON
Iv i, ' vi.iUni Wiads of
lllrJtxoxIox' Xsicixa.spxi,
I?cr, llo, ale,
r t 1 i
EDUCATIONAL.
UADKM V OK TUB SJST15HS
01110.
1LI.I.VOIN,
'Ill In li'Mllut on ' wns fbiiiitlrd III 1S03,
.! rint l.v Hitktti'ur,
Knardwid Tuition lnclu'llnl.tia wnl LcJJIiik,
montlit !107
music, nnnoinji, ptininiCBnu iii iiuiriinKl,i
i'tr lurinor inioriiiauon npiii 10 mo
URt"JlPl
MUSIO,
MUSIC.
JFFMANN,
JOHtf Q. KAUr
I.RADKK OV
IKDEI'RHDENT STItINO HAM).
Cun MconimuJiita tlie public with mutlc for balls
parties ftml ercnaJoj, nt short notlep, noil on reason
lio lernu, ls4oqs gircD on ctcij insiiumim..
Rnul Jsnao UUi alreet, bt. Walnut and Cedar,
CAIUO 1LLIN0U
mylOdll
R0F. HU. WITTIO,
lender r
wirna .stiiinu and muss iiano
Qui ioconirnodkto th uublic with tin best music
ircuncertt. btlli, tiartiex. rsrade., nnd Ferenades.
on snort noiuo
I, pnons tfltcn on Terr instruineiit
Itpxl'lenro on f nhlnclon nvenue. between Fourth
ill Kiflliiitrret. Cmr 1. Illinois.
wii.t.MUMiar,.r.iH f.-rn.M.e.,, rromonnm
P-iVSIClANS.
fl,l KDIUAL,
OAIIIO, M.I.I.VOI.S.
'oiT.flnotcrrostninco.
rniptiUvitf
Itaillencr, DC Vi'nln itfftreit.
KDIUAL.
,C. W. l)UNNIN(J, M. I.
Ul'I'lCl'J-Coi-. niliMtrri 1 nuil fill In T.vf r.
ori'ICE HuUlW-l'rom un.iu tuli in., u.irr-m
J too p.m. " 1 dfcOllf
v. I'trsMmi,"
mVSICIAX AXD SUUtiEON, '
oiiioi:: mo cotiur.iciii i. avknvk
(Orur llunnnb's IId iIc Store.):
IteKblcnoc, NollTlilrUenth Street.
apltlf
ATTORNEYS
TJ1 K. AIilJHIGHT,
ATTOuNKY AT LAW,
Utllrr.i'uruci'of swi'lrili Slrrtt mid tv'iish
liiKlun ATiiiur,
' D.UliO....... ILLINOIS.
Will I'Mdh'i: In anil tfin Hdjouiln; Jijiltol.it nlr
run, Kim iiisko cnnrruiMis in inn in ijiiuorinxf onn
uxa hi fliik.iiuri urn nwuuuiiy. en.ir
A1T0KNEYS AT
., )i)irO la UVo' Nrir Iliilldliifi,
l'r itf uf M.-teiiUi tibt nl Cnnirm'raUl Anno
AV..1. All. n, J
II. VVnlkou U tljb, 5 CAI !.(;, ILI
? P. Iliitlrr, 1
ittdtr
ATUI.KKY, WA1.L& WJIKKJ.KU,
, ATIOltNEY.S AT I,iV.
JOHN II. MVLKKT, )
Oko. W. Wall, CAIRO, ILL.
au!l IV WiiKKLxn, J
Onior Itooinn, H mill 0 .VIntrrN JJlm
dor.tJ'M.llf .
VfU. H. OUKV.H. f. II 0IU1KKT
Q.r,KKN A CIIilJEllT,
Atloru(),s and CotiHiollor, ol I.:nv,
Oaix'o, XlliuxoltSr
Pw'X Vt-.iinr a'tea to.dm:riy u.:1mmUo
nuiints.i.
Olllce on Ohio L.vrc, Hiidiiih mill 1
nlS.in l.i Kirvnllan lllntik.
TAILOR.
Q01INBL1US nOYl.V.,
110 JOIKHCIAI. AVKM'll,
in i )(t,or'jh Itiiot sod Siioa Utiirf,
TltO, II.LIH0I-.
tVCiit.nu ilonn n .oit nntiit'. n.aifJt
WANTS.
tlT'AN'I'KO
tV Mi l City (re
laud of I. 'imt.fr
-Aleianilir County Orilcri-. nt W ot
Irorip at bScent (n Ihn ih'l &r. for t.1
'ltnLt r and ltulldeik' MhIi nnl..
laid Mil W. W. TIIOHNTON.
FOR SALE.
T.TISK HAMC. IIKAI'-Nw PnttftR.' nnd thtw
J ln'..,nciri.i'r Locust and Hlztoentb slri cti.
inarlWW OltKEN A. OlLllliltT. Attv.s
GN AND ORNAMENTAL PAINTNG
QATtL Ii. THOM AH,
fjlUN AND 0KNA5IENTAI. l'AINTEII,
bbop-lu i.'it bMe.niut of tho ity National llanu
bullUinj;, on Ohio Luveo,
Cairo, Xllixioim.
dMSitr
BOOKS.
JjlOK KniKYTHINO IN
'x,a2K33 xacSois; XiX2xria
M TO
11AKXO.VM,
dMJl'tslf
No, 100 l'i.l.fki'llL AilM'l '
CAS.
riU) UAH CONHUMliKH.
I.
MoMrSt f K. Yeiiiet 1 ("u . r, v . - . f i . i ,i.
fcliftlsnd Ooinmitri iid avenus, I mr H',;ip',fil thlii
aelyos with one of U. lrl).m i A Co1 Lifm.tt'io
MuUTIm fill. I'lCt OS dlSSftl 1' 'l "ll ' r.i .
nn iii i i i , ,...if,
.,. - J)ItY GOODS-GUOUKR
3
OP jj ANU 0JtOUEIfes.
IX TIIK rOltllTII WAKD.
llni Inlroiiiii'oil Inin lilu l'nnrth aril uroccrT rswli'
llnlmiMil n llrv ti,,n, .li.nnriinriil. Einlitntliiu evi-rv
urtlclo UMiMly louiul In tho tegular dry goods houfys
Stlllllc tliid Fill I ft Ilri CJoods,
Of tcry ilcscrliiluiii. Hosiery, Notions. H00U oml
m ' I ' .-. .
i .n i"iuupn hip uuiiu m u h , m. it.,riir
urnii:irrHnnpincrin (!! nntininirin ins lino, wnouir
Tl.i- II,,.,, I. .1 - l, ,1,-u -n 1
Jtrmeiiibcr tliu hlton. next door to thocornorof
Jtrmeiiibcr tliu tilton, next door to
I'onlar mid Ninvtccntli Htcct.
Tli U.ocery omblnlinii ntnt Un co
KiiiziunnTuriirA in iimfiiv;
corner of fllalh
mid Commercial, f bn malutAinnd ni usual,
on di me ocsi iiot'keu in mccuy.
urilbii
HOTELS.
t'l AfNT (3H AUT.EM IIOTKfi.
Ouiro, Illinoi,
THE ST. CILUtLES HOTEL,
The only FIHST-CLASS HOTEL m Cairo
tsnoir In tli tnont unexceptlonkble order forgutsts
niTiBgunacrgonoa
TIIOKOVGII Iti:NOVATION
Tho past Hummer.
Tcrm, 410 OO I'or Say
nIIH"K Cnirltd (o and from (lie Hotel
rrte or VliarKc
Day j!aar!i Txcnty.Fitt Dalian per month
JKWKTT WILCOX A CO.,
dortldtr - rourictors.
niuLtu -
r'UHKTITTJn E
Queens 11 ai'Ci IJnr rixturc.1, 01nssivnro3
iioisi: rUUM.Slll.VO OOODN,
iVus. Ih5 11 ml 1 87, Com. Av. I CAIUO. 'M..
I wLO I MIIMU.
fVTKW t'LOTIHNGJ
J(
EX -vr o xy tliixxg'u; xr. x o 2x
uauhauis tun Tin; ri;orjj;i
I IIainKcloi;l out theiroll htock of .tlothip, barn
111 vuiii uii n
I.:rfe ami Splciullil .Stock
Which rmbraeesi rery kind of
I'nslilcimiblo n tic tut u'm Wear,
And ueh nils suited to all clause,
They would nilc upu;ul ultcnlion to their supply of
Untw axid Oapsj,
In wluuh thvy profi to leuJthi) msrkut Aluo to
Ihiir
Which imliraoe all Mvlis of (.lotln. Uksilmer,
rwrl,,,.t rnmiwhN.hU.nl-iiiMubriura
C'i.o'i'Jll.V. to oitui'K,
In tlu.be.im.uim'r,auii atrially ra.hlonabU. Thuir
Motk of
COMlIcmftr.S FlirtllHllllI (iOOtN
I ver i I'll nlel". Hi' lnd.nif nianv Iioveltlfi nei . r I.e.
fnre lirouht to thin marltwl.
TKl'NKH. OK ItVlMtV hTVI.K, VALHIW, CAISI'KT
HACKS, ETC.
Ataured Ofthflr hbilitV lo'snll c.Kuls fmm t!imrn
liKik, cihMpur iii.m oer Uefure, ihey rely on a ilic
eHrnloating publn- extend IIutii thp pationa tl.fy
ilerw. niiJt ihf
- I
UHOOM FA (.TO It Y.
iQAUtO JiltOOM MANUFACTORY.
IV. rOt'KKE i: IIKOTIICR,
Hariiig M-ir.vti-ii ilmr urnnt riont for the mAnufae-
lure in urooiiin in in. ear.
uro now pn pin J t' til I
ordaraat na
w A-wwra
Alh.eqUrt.l.fUo.m.WlWt?umM
- , i
.i,i.'. .1 11 .... ...in . 11 ,,.,
i.niet", nr hi 11111
.UiHinructorj-, Kiiurlcoiuh Htret, Letreeu I
ttiilnill isiiu Cedar,
Will bi promptly aiii,drdto, I
Orden by mail Miould t ad lre.ied to
W r, M'KEEA 1IHO.,
u , O. Ilux 131,
Hcptltf Cairo, IlllnoiH.
BOOK BINDING.
MAHCUS SlLYEKItERG,
S3003JC - 33ixxclox-, n.xxlox-
Jllnnk Hook jLiuufucluiTr,
No. 7. Ouiu Lkvkk, CAIRO, 1LLIXQIS
Mill J I'
III aimimm,miHmaM.im m,mm tri m 9i
T AY IKSTITUTU'..
UK.TO.V.
I'anlclin CJoiiii.ty. Illinois
I'.iCUl.TY,!
Hon. A. 1. DUll'H'i
lluiui ne.hioiii'f this Institute will rointncnc
thi rOtiLUl MONDAY OK NOVUM IIElt, 1M,V,
eoiitmno fur a turiii of fuiirlocniu i'Us.
nee on
ind
TUITION of tho senior, nor i-estlon, thirty dobfirs
ac-hj for !hi'jiuiiiri, twenty dollars oswh. HtmK'iiu
hao tho irfiilcj:e of pntfrlnc both classes at tli
xauiu tiini', if they ulsh, irliliout aiy addillonul
th'iigi u).oe that of Iho senior class.
(i Emhilmi Mill rfolto onco ovitryilsy: and in add.
t niilwb l(tuieom'h Mi'i'l Will bod'hicicd befiiiii
1 1 u.by JUDOi: DUIT, upon su.-i: brimohtu of
law a, will bndncV7hi;U,al,Vi,nt.,;V
stlldlvs, ,
IBW HJI Will Ibfs-r nil VAMPII I fill IsIllII. IV I II llir
A law library nnd roadiiw room Hilbeopt-n at all
tlmnt.) tiiiiii.ntt, frcii of clmrgti.
A nviM eourt will lo held t days hi ouch nionth
tir' ni u-. mill Im'Uer iiiformatloa, may bo ob.
tin. 1 1 ) ,. ! 1 ii,,, '
n I TAl ()! TUT 111 NTON LW INSTI.
TL'TE.
I.. IIMII.IIWWH.I.,HI..I .MIMIIMMIWMI Utm
COMVllSSION AND FOaWAflD'lNG
H
ALLIDAY JJltOTUKlty, .
11
'-- I l'r
GGXEICAl, . AOJ3XTN,
, . .... ,,, , ,, , ) , c..j
1 -'' ti ,.
IfOUWAItDIXfl AND, COaiMLSSION
1 . 1, .1.1. -r ,
' f )
lf
zwx b n o
lit V
70
0i0 LEY RE,
v
Osvlro. Xlllxxolas.
oCeS.tkltit
QROCERIES.-COMMISSION.
W. HTlt.VTTON.
CJTIIATTONJ A HI I'D,
T. illllD.
(t'ueeeieor. tuSlratton, Hudson k Clhtr.J,
uMinr.iLqAi.K
Groci-rs nnd Commission 3IcrclmutH,
AfcentiC'1
American romler 4'o.,itnil MnunUrltirrm
AlfGMiN mr voiiiui inriiH,
No. 07 Ohio Ii vrc, Cairo, III.
ui'kiir
I 7 I Wlfcl) UIMM'I'III n,ur iiiw
ISIU.S,
XI O Oliio Lovoo,
cl Ciilro, Illlnoli.
pirriiu cuiil,
KjicIuhIvc
rwi'll MEKCIIANT AND MUiLElW
AGENT.
.No. No Olilu I.eVFC, falri, IllluuU, ,
Orders mjIumIcJ i.n.1 promptly and atUf'loril
ILIcd. ' ocldtf
DVA8T. l'AltKKIL JOHN II. 111 1 LI JH.
pAIIIiKIt A PHIIiLIB,
General
Com mission and Fomurdlnj; Mcrchuuts
And Draleia in II
llnx, Curst, Of U, 11 ran, aud all K uda of.
Product,
OHIO LKVKK ,..CAIIlO, ILL.
apldtf
B. D. ATK1LS. t. . .Ttli.
tpXiOtrn
io oiNrsiL
OQM M1SSIQX il E 11 Gil A X TS,"
o. 13a Ohio J.v., C.MIM), ILL.
5fHSfiL. - - ,1
"I I'lIIIiTiIFH A CO.,
I
' (-utcew,r. tw E. II. HrHuriii fo.,i '
Forwarding and Cj'iinhlon Merclu
n.L
i v ii
A'iiiIiMiniT'..,7i....i.vr..i,L.
Onlz'O - - - , XXXixxoiii.
Hkral Advances Mude on Otmtlgnmeuti.
r.' pr'-pired it r ,-i. stors or for-Tard frenhts lu
DI point it beyor hcl!oacorainli.a'.0:i. lluilnrm, at-
uoi t'twn ir'.mnio aniuiawir.
11
J;.MOVA.L NOTICK.
ri. ?r. ii u 33 n .
W liolouialo Or x" o c o x
axp-
CoihuiiHsIon 3Iorclianl,
.... , . . o t
wi .lauuiiM IH.IH. nm i nun ururr lAciiuir, ftt4
Urgiratocks. hesolicim iho lontinuancn of iu.tron.
intinv ntsr.
Nuiierior aeroiuiaodatlouH for Kloraife
nud Hie lliuidlinir or all kind or
1'roduc ui Cuuf.'slura.
Cuiro, III., Juno 1, ISO,
myJldtf
0 W. GItEKN,
(rtili'i'eieor lo Kallls, Orfen & Co.,)
IF L O TJ IK, .3B3ST0?.
. AND
Gcnornl Commission McrcJiaut,
caiko
myl tf
P VIN(JKNTi
-
Ikalor In nm-cnes, Lime, rlalr rrn, I'.aswrs
Hair, Cvmeut.
in bulk, Mvtaiii on hand. Cornrr Eighth street al
Ohio I fvf... I'Hlni llllnol'. tnvl I 'I
GROCECERIES, LIQUORS.
p 1). "W'lLLIAAtSON,
WIIOLKiSAI'i: OKO CIi It,
rilODUCK AND C0MJ1IHHI0N
3VT E R O EC a N T,
70 0A 7"rrf. Cairo, III.
opecwi attention khou w coniRiiineiitn and filling
orders.
B.
HMYTH A CO.,
U'nni iM'i.T r nni.i.n I
IIOIil,.SAIi: CliOCI-'ISH,
OHIO LEVEE,
CAIRO, ILLlXOJSi
Ali0 keel s con itaiitlt nn hund a mn.t rr.ninUtn
Stuck nf
I.IIIUOKK, AVIIIHKlliS,
SCOTCH AND IUISH WHISKY, GIN
I'ort, .Mndclru, Sherry aud CatawLu 1
X7CTXra33S.
ISO, AUtNT ion
J. RIEl) i C'O'.V OELERRATED WJlhEL-
J NO ALE.
JZWZ' W lM
" hpeciul atUiiition paid to nlllr.z crdvrs.
den'IPrjidtr
I'AINTBH'S MATHUIAI.
II, K IMIIKEU. H. F. HLAKti.JI
pAHKKK AHLAKK,
Dealers In
WHITE lit! A I), ZINC AND OILS,
WINDOW GLASS AND P'JTTY
LIQUORS. TOBACCO. ETC.
yM. ii.aciii'TTiiK, 1
Importer and Wholttalt Dtaltr .
1VIXJKS, i.NtUOJSS, TOJIACi Oj
,U I
1 -AI.D-
O I O XI s
.1
;
1
er.MT rot
ncl IJrnnils of Crown nnd Stock AJ
AfD
,1 Iwi'orteil Ale DltTercnl Kinds. y
No. 76 Ohio Luvkk, - Cairo, IllineLi
'HfwSI'AMl
,
REAL ESTATE BROKERS, ETC.
WINSTON, X
(Successor to John Q. llsrman A O.,)
HEAL ESTATE AGENT 1
AtrOTIOKrEEJn..i
Burs knd soils Uial EsUto. dsts Ties. furnishes
70
I.Abstraots of Title, and prepares Coneynces f atti
Inds. Offlcn, No.TilJ.I (loor.Otilo I.ie. msrllrfl
JOHN IV. TJIOVKK i CO., 1
Real Eilalc, UonJ and Stock Broktra.
will all' im ro mn payment orHtale. county anil t-llr
I TJt, and all u.iiiicm iM-rtsminz to a HEN LIU
DKOKEKAUE.
10 a ur..-iuu4ij
Kioiitii SrttGRT, second door from Com, Av.,
de.-Jt'A.Mir ( ulro. III.
PS. STATIONERY, ETC.
tr
5
iTl :
to
! f
- -
Ti
3
03
rH
0
H
H
0
0)
I
o
o
PI
W
C v,
i O i - A
H a
u5 w H 2
1 5 0
a.
o
a o a
-.0 5
tii
.
H
tr.
1
'A
to
' ""' TTixTZZ'u'
LUMHKI..
wi'M.rAll W.TllOJSNH, ,,
VV ...
1hol4lt sad KaUR IV.. j
I r . -I a
- u ' OJIIULJLOW
kVTII, TlJlHEi:,
oe.Ur ii., iuo, s.i,, uumis - i.
UIIH
JOIIIoo jiii Ton (li .Street,
IV U tin Onoiniwwal kuti Wa.il.. bkv Aleuuvs
OA 1110, ILUXUlS
Aunr rta
n J n. .1 , .....
Iu,ck Iiiccr roptr Oimnanyt SSiaMuj FtU
I
-4KP-
(ll'AKTZ CK.MU.VT.
II. W. JohtiN Iiujiroied Hooflny
aaa
Asbg Ctinent altvaa a haud
lo Urge or siiii.ll qiuuii'w..
dt .1 I'M
WOOD.
jp M. WAHI),
DEAL). II IN
3T X XX X2 -Xnr OOD,
I prepared lo fl;l nnlM prtmirlly anil satisfiicUjr ly
with the bft uuk.ind lnckiir tir.wooil,
U-aviordirM at Hi.len's old stand, cr i.t the iwial
w
oojii avoodii
J. Y. T U It X E It
Is prepari-d to ftiruith
Good XXtx-tl Wood
At pricca uhi. h dify competition, undaJ.o to
D.Ilt rr lit any iurt or (lie City, '
On the chortr.it noli 'o.
Lyaro orders on hU at IlulcnV Knji'fry. Lon
gan'ii feed Hore, and Wuodx and Koa; h-n KrocVry.
s(ai
STOVES, TINWARE, ETC.
II A LLKY'K C II A U T K It OAK
STOVK 6TOKK
--AND
Coiincr, Tin nnd Sheet Iron
TOBB-CKree shop
Xo. 100 WASIUXUTOX AYEXUE,
(Abo id iliti 1 arli nt lluu.1'.)
IloofinK, (iiilterliij;, Hpoutinc and Htoainbrat WmH
done in i, mat und sulwtuiitikl maniicr, at short no
lice. doclU'Cltf
r-rnrn ir..m.i. .hj. i.i.Mr 7 7 " ---1
VALUAHLK CITY WtOPERTY FOR
BALK.
An CUb'Ibly MdiaU'd UmcIIIuk IIoiiim.
I will sell 1.1V iliw llmj linun, situatud on Iho cornet
f Hixth nnd wnliiuta-witli the twi hits upon which ii
lands, on rcAsonablo terms. Tho liousniinntnliin
looms and a Kilchen, in wi ll arranged, well finished.
f- M
it eM
S if 1 S H

xml | txt