OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, November 19, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-11-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

LIUOKS. TOOACpO, ETC.
l.u .11 it,, it.
yy i.m.iam sy.,Tmjji;jTON,
- j , VM)taloui'l RflUiiHiaji. r lu
if.
Xji x.x xx ox, SlxixiKlow
i, at ii, ti;ti i;i:tt,
1
Cedar PuaU, l)iio k, Snli, llllmta nml Wln
, , ilovv Oluaa.
I I
'.Olllee on TentJi Sd'cel,
Holwri'u Coruinvrvlkli ond V.'nliim;lo Anue,
OA 1110, ILLINOIS
Al, 11. hl llL'ITUl,. , , , j
.ii.
1 -v-. -
I'lmveeaor lo John ( llartnun A To.,)
ki:aij istati: ac.t.nt
Impfirttr ntitl WhoUnak Diattr it "''
. '. : , ; i" - " I. ii v ,
.v vi' ww
' -ASH" ' "'
,OXO-2k.lT5.'ii. - 'i,
i I ' I . ' , ! . . t
Jlcst, Iiaud t.f Creuui.nml ituck, AJe
I ' . ' ' ' -H-- ' i 1 1 J - i
li.iir CCcf Ale nilTri cut ICImti.
is'o. Tft Ohio lipVKt, - Cairo, IIIIuoIm
-i.flilV.MI . r
fiK ' .
oiiV i'iaci: or ai!m:mi:ni- i.y vii:
I'lTV!
forclnl At., hl. Mil im I 3'U M.
Atiftrni'lK of Tlllp, hii.I iiri'i'ari'K (;nmcuncc Of alH
in'IH Mlll'l1, ..(1. 71 I III Hour. I'lllO I.VH-P. IHHTIBH
. Itc;il I'Miktc, Itoijil ninI'Sloch Jtrol.cr.-i.
l Vfli liich.JTrf rit pujmint of M1p, O)0nly jihij tilt '
j A ntt lla.v, H UO. i
iHiunitA(ii:. .
Elrfli rJi STiiKKtix'cwts.ioorrom Com. Ait.,
r'm Win". I."!'!"" 1 Cta,r siipptfe ) 1-j 'r V
iir. lVrfettrit preened.
Cnlro. 111.
i : i i
it - ,k
'-rr-rft
r. HOTELS. .
1)111708.
Atnyit
r i,. j
;; I
IT
'Jji !a In t o i i a:i t l ris i fof h: i V
U ' 'If'
1 1
1 1 ( i
A)
Cairo, Illijioiw,
1 IHUi:T7, OliMICXT.
be lH l;OKOKliR.a, ETC.
S1
kit
B
LACKK-HN lTM VEKSITY,
CAUI.VVIJS, 1 1 f 1
r
lAH'RSfSS Of BTt l-r
u. Awmj.o-laiti wv Oaaawal.
Id. &TK.NTItWTfcf year.
, 1 XM.LBUATE faiir lVar.
1 liti, XLL8BlAThTAhDTIBOl(5I0.O.-'it.
Ttt.
Vw oJ eo'.l building haro rtvenMy'tetin ereet
I, 4mir)le ecomm'vlMfMM r u large timn-
of atudeaii. Beard is in College Holding Hall
AT TKBKS IKlLl.aK A U'EKK.
rnr- rntirarjp-'n fu.-Tuittott, Botrl, Iloom llrr.t,
: etc , ave not i iwl
-us th aain-'.ir" of tudy witblhe uuu;
nn: himIwIi mvin in -n rteir wb thy
jviuaU. Tny (flfUm Ikjk IH itmmiUI nt in
lid fm i " ,
Tn 'it trm w.ll comMfBiMi M M
VU-hi Slomlnytei HfiitcmlicM'.
ft r f:ir hr infofaatiot wl4rM Prof. J. W, Iktllcj,
I,fof-K- B """: rWrlBT(. Ill tyHm
pLMOrT, HAYl'liOltN &C0.,"'"
t.W ml lo'iflwtuTr.
KnUftf
J !OOT AN D SI LO MS
to o.-:t n;:it ; ii. vkvuk,
(..who,
tb (ill i t btdetr,
(.OTMIUH'It, 10401
j c. nttl.irr,ticiisp,ii
.'.HiTtk'ULS,
UAlIiltOADd.
LMNOISCItSTRAI. KA1I.U0AD.
Oulckesl Ilotile rrotn the Sulti
TO-
t. I.nulf, l.(inl lllr, Clnr IiuikII. (:ilriKM
Xnr York. HokKih
Am!
M.l. J'OIZTS KAST AM :;onvit
.'nagrr lr t. nrr! it M (Uim f :i
rtivi;-uiii a. ii fit.i p.
pKHAI!T-l0 A. . . -an 1. 31.
"i (ruin oiyuocct t (t:ai m .U If. n.rn ih
yXM ixx Xii ixo.
t'vt. Urt-mnr, BI.Ht. tirt'.ri "i P.n ( lr
'S'rit-U irtuii. ilitu. Lut-U''i,
jdd .ii (Oiui. i
lllliiii, ...v, IliiucvutA ?lniM'l uil
I
'.V'l.runklii.
. : Fa- .ui VTM.t :.(
i. I.ouU, yr!ujJtclj, Lauliille, Iticln.
iintl, Itiii;imij.oll., anil (iluinbiii,
Oi a: t:i.,i4fu nitli M .l..jrn (Vntrit Wiehu'H
tilhfn. id Pitl.burn. Vfit Wyne ad
tlnfajro l:.ilfni
KIBOlr. M HUt I AM.-.
'IMllKK fll'PKAI.O,
i.BI.VV. m:h VUKH.
rtJlKPIft I'lTfallt Kf,
1'IIIUU'KI.IIIU. BAl.TlltOllP.
WAslll.K.ON 01Y, uul
'j.-.'.rtiujti '.M33d iHfi.iHt.tu6. apidr M t'i
w. r. Jihwon,
. i. r .ii. V"' Atrent. Uiicaso.
! b Jt HVMi.N. Aai-M. J.airo. Wuttdf
WOOD.
J1 M. WAHD. "
.a,
I'KM.r.k i
J!' -K 3JJ W 0 0 3D,
, -'... re.t o.k Hint hklory lrtvimd.
s .c.rj;. at Huk'f,rd .I,,!, w ,.,.
' u,p7tf
7"'l)! AV(iUJ;'l
J. W. T I! it li is
i?ff.-id wfuruah
CVoodl -JSCwnarcJ Wood
r whtt b dly iN.a,,t,t aB( mid, u,
Oellver lit any rar oflltt fltn
'a .if .I.Wi-.H.i.!,ev..
KHlftr" 'I'llrt, - Ho 57 j,er COo
lSUVtlUltk, ...
Utll JlrmU, . . .
!. lirP IftUU i
i '
ocucr Wr ir?orion.
W Uff.WMSTi:i! M-USFATI0X.
23'DXjil423'X,Xlr
i)0(IC AND ,50J 01
Vdr.tt r. JiaUiilns, Tenlh
OAlftO, JLUXOIS,
i ILL 11 K ADS
0iI)S,
Priat! '" 1 '" "' ta OvroHulleii
" fclijuItJer'Slraccs.
A llarclaya' you e.i ct tho t'lVCr AOfjOaf
JACIi-
STOVES, TINWARE, ETC.
A "HAliLUYd OlIAHTKi: 0 .Mi
STOYBaTOKK
Cojijicr, Tin and Shed Iron
aroBBiwo shop
.v,. ire WAsinxurox a jvav;;
(Khot a the Mvkrt ItbUM.)
hoofmc Oultrrlni.f-iioiitini; nn.l Mramloit Wtt
ilrtnr In nrt ml miIIuiuikI ni-innt r, l IioiI m-
CLOTHING.
jTKW CLOTH I NO I
23. -vr o yy'tliin
iuhoai.ns roit Tin: rr.oi'i.i:!
Ilirinz.: if I ui lli'ir il.l h! h li IC jilting, h,
brouglil ru ii
l.nr;:o anil .SpkMulIil titocK
'hnh nr,bri rr t rty kind i.f
F.ialiloiirtSilc 111 .lit nil .'. V.V.ir,
And ueh ai I ruilril !-..
Thrv v.iul U' cpill hUir! on lo Ihci' urr:f ''
In liwh Ihnr trii'tf Ui land fio tiLtrket A,M l
Ihfir
XJorc Moulin.
Whx'li (inhrwc nil Mli uf Hnlha, Cr; . mi r,
TwHA.lt, tit.., iretn which Ihr v in.inuUluri!
CI.OTlll.Nt; 'IO OUIIDIt,
In ih rntair, n t ilri. il f.ihinnl.l. Thttr
klo. ' of
CiciitloiiU'u'M I''iirii!!iinx ('(uxli
li ?rry lemfilfli-, inrludinc mu; r.otiliiM r.i iiU
furc bruuht lo this tairkrl.
TRI'MC, OP KVKBVhTVI.p., VAI.HIS'. CAnfJIT
hacK-mitc.
Auurfi oltbnt tlililr to !! go l fr in lh"lTf
atoclr, rhrnprr lnn rfrr lirlrp( ihcy til'ona i!u
crlmltiittinspublis in nU-Dillkim Uio i:iiiax thry
dfneiir. null i(if
AGN'IFIUKNT ICS l'Kltl'UlriK
I AutlmrlpJ lij t fit Kpatuckr LtgUMnn:
CJnpital Prix.li .SloOOOO
.SMALL. list' I'KI.i: oso.
Ir.ttrln to (akp place ct MASONIC
TKJU'J,t LOriSVILLK, KV.
(tcci:)iitr.ii usni, ma.
flu i : , t, (jt the rib' h...f Urt,. i..ke, toi vitl be
4-ni;.t. vj thon dtw tiit l I'.Nit, teltkb v.ll be
UKXT V CAPITAI, 1'ftlZB, ft,i,000
Sta ror Tlekrl ., either of Ihr int.
loulni; AtfinU, mIiu will ii 1. 1 far li Nil
lMUiiUlel. Ao., (.'Idux lekcrlitloii of
iiie i-roperty,
I.-If. 1. YN If, Ktrmtri IttiiV, ltfabiron. llr.
. It AI.rCXA.KIlK.K, ComwarcuU IUt.1:, l.oul.-
ville, Ky.
JOHXf LATHAM. I'ri.Il. lteok, Won.
SctMTil!, Iliirk'i.tille, Ky.
JANKS I., tit LI. AM, C.flnir-;,J Ikr-I
j P.Jiicvh, !ty.
. i. TtlOtlAI,, UtUtV'n. Ky
'. II, TVl.KK, Ovcriibora, Ky
l'rii.-kelK ajJift.'arliril4o torfiniiy.' the tular.
Jifirti, apply to
Y. I. III! Oil,
liaico Cl in til) Wliurll.uat.
i;t tti.d e wu SnaAv.'
TOIKAT DlSTKinUTION.
V.y it.. .Jttrt.tilllKa Uln O
CASH flll'JS YD TflK AMOUNT OP tOO,OM
r,VKU Tlt'KKV JIKA1V A I'KIZi?:.
6f!ih0la, fSfhtW.tVOI 0('.whlftf,a!.(;!tl,CA
li , luiwilao Vi
pi i. ii 3W ii luo
tv ni,-.iui i;nr woou 1'ianoa
, " " Mulwiu
fwiic Marhlnct
UC Gold Wnt.jl.ej
ervhOlofli
7fr IO ilv I
M to 174 I
Uaali 1'rliM.Hilner Vtre, J"., Taint d at 6l,W,0ft).
A rhatn-e todrftw an, ofn. nbott prlrra for ihtii
Ticket. duriiiinij P iic urn aiided m uovok.i ;.nd
v II mUni. ln r-. iptnf ,.,j T,. ;C it
,'i tt Et I
rJn.w withPitKhoictJBOd Kiithy maJI to any i 1.
. r'!... 1 '.i'ir .(.ntinwl i.. .... . ...il .... .1.1:. I
i"'1 - ' Ik-ir 40 named i.j .;-. tt vr.il d(i,e,,llo
lairu.tri.rj,iri,payi,.'i,t ofOne IMH-r. Priae
art in.
'..t 'ImU-.j I.. oddr, i4k txpieai or
rourn
Y(iu tfili hoptr whalycur Prite iMfure oU nit lor
' Any I'riin f ichangtd f . anoihir tf wdh atio.
. j UUnka (lur ulriMi'4i i!epiii i-n fjir ile)ior,
l.iiiKiArt,. -Wo acliMit th- lidhumr Inninn.-inV
' M. ihuI) dmwn Valubo I rlna and kindly
l ariniaaiun.
Orixiaia iui Pgi,
'li. fifin
inlij.le, and
W Know them to lio ,., , ,fAn,,'i Urm. '-S. Y
whuih waa prempliy rroe.fed Daily No-., jiiieS
i?fnrJ nIclrcuUr , '''""''nl'fffitnta to Agent..
t!f faction KUaraoteod. ;,,, p,u ka t,f lialed
l.ntelotiea ciuiialoi ma ctan t rr Jmi Tp kt ta fi.r ill
"If 11 a fr V. 110 for tl' All Irltcrhou d b.
add-eated lo HARP Kit, Vll,Nl,V A- Cia",
- d w It Il liroalway, New York
CWr.KT Ql!lillp'7.T,0(,nUnt articla to U
i.au itariHaj.-, vuiuiail ll M If ri
Parnraa, tad
ya eoaUiaiAfaU Ilie rirtut.
uiaint-
....... in ,w puuimil tin in: Aiiurir ,, nurB
lOHM.' i 'a Cl.riv H. M uH.it, IlJim.orti,
I. Kj I'i I A.ian", teai; Unwn M. Maih... Iletriilti S j.lMl: John
I i ',f J"""-.. ,,5' . Mm Vxtttn a-mtniari'i,
SI., i'reVmr0' 6 W. i-t.1 ! l. no a. a ..h'
j'HIJ ST. CIIAULUS HDTL'li,
Tht onty FtliST.CItASS 110THI. in Cairo
- .
Ii now in Ihr hjot imr xrc lUfiiialJo order for gutvts
i.ailiiHUiuitrKon'a
TFrOKOUUJC HBNOVATI.
Tliu I'lt-ibumiii r.
Ho-f;nj;c t'uirlril lo nml rrn.it t lie lloltl
li t of Charge.
D,kj JharJ,- Twnli-Fhci Dollars jxr MMfi
JUWKTT WIUVXA CO..
ilpfHtf , j roprjMnr.
HARDWARE.
H
fAltUWAUi;
UTIIVKS,
TI.NWAHK.
lllll.l.OtV'.WAlti:,
iauoi:.v TOOLS,
TAItl.i: CUTI.liltV,
I'OCICKT ICVIVIJS
TilACi: CIIAIAX,
rtHiMM; TAfui.ii.
COTTOK CAttns.
OOI'I'I'.II fill. I.N,
(.in,
Th lH if ini'.t oftll U.nd.. i, inoii.i
tttd Tfiri'l tool1).
JPIIok, to., ibo.,
-AT-
v 1 1 o r , i :s a i . i : a m 1 1 v:i a i i , ,
-ii r- "
1'ITCIIKK 6: IIKN'KY,
10J2 Ciinf. iJ Areaup, enrnrr Twrlflh lrri,
ipwreclif CAIKU. II.l.I.NUlb.
DOOKS, STATIONERY, ETC.
CD
U
sr.
a
O
0
ri
0
rl
0
u
0
rH
H
0
(fi
I
e,
0
0
n
O
s
i a H s
f; 0 p
S H
b
Ul P.
-I
Jt
Ui
0 s
1 o
W e;
ui Ui
I.i
R S
0
7.
V.
a
a
W
ej
2
JOK KVKKYTIII.VG IN
j THIS DOOIU XjI3NT23
lata at f a
1 1. 1 XX O.N 'S,
Jiv'.'l't-.U
r-c I0U t rami A ttiU
DRYU00I)jGr.00R!IJfci.
jytY GOODS A.S'DOROUMHIKS.
i. tiii: i -OUltTH .1IC1.
Una ..tl.ujuea.) loto h' Koutlh Ward Grocery KiUV
I'.lh'iicnt a Irr Oov'l.i ileprlinent. i-nibrMlnjr t verv
urt'' le imukII) f .ijjd .u ht icsaUrdrTXcednhwiihca
the !!
Sluplc and Faiiey Wry (;uotU,
lJLr'rrrJ f'"" P!'03' Hory. Wotlons. Ilvol ani
."'' .i'.ut , vi ...nil. jri.v. I .
" "i""i!.i ii.e puurc is iiiviivu, inn pr.ipr.e-
''' ' '"fivtiu. a c.
bjoxht njwl..-rt In the cltj :
)Swnemh.r tin pUetf, nct d
r,r nd Nm-jetnth lt.
n,..'"T" "1' eiiyiniiiRiii iii iiiw, atiioir.tr
Ivor Ik th eo;a(r of
fi Ufctetf .Mialinn nt lit thonnir.cr of Sixth
mil t'r.mi.if.. . .' wi'.l 1. in.in!i.;nl r. ni..i&l
Hid I'rmiiiit-.L
r. til be maiiiUiueil ti usual,
tne Of tl-e '
i i in tsr e.ij ,
(.'JlJit
COMMISSION AND FORWARD ING
J.J ALL1DAY HItOTlikl!!
(. r,.i;j: . i. .k.jjx'is,
lOltW Al'.tH.Nfi AM) COHMISSIOX
2x 33 n o a a n rx mi
70 OiY0 LKVHK, 7
0JLa-o. XULuola.
' Ar l'ou it N1hv
T. Ihf Ht ofiTyiivro?- to jnil wUli lo quit (lie f,.
thy ImIik I. Of rouM) you di . Thin ret Ilurlyn'i
TiiUiocO AntMotr.'fin.l you will not only ih cured of
Ihuiluc 0CIo!j.-u.o but on trill not crate It auxin.
Hich l tho pxperirn' ft hundred. Mmivin Cairo
hme ud It nnd lound H in ercty wr dlf-ctiul. (lit
it box arid-try It. 1 youlltcntfidHtanve. Mod hfty
cent to lUn-lhv llru'her, Cniro, and they will und
)0U a. hnx hj itturn nail.
ISi'untlic. IVhlltlt'H, Willie.
I'nr modioal nirooo-i ulr. il uhiilmle end rrLtil.
by Iturclny Ilroilu r.
Tor Sale- My Killer.
(.o to IUri la)a' and ri t a li. t i.f llun tu r I.tght
mm, My I'api r-lhe ti-noirie trtlilt). Oue aljwt Wl!l
kill ft i'ir! vf H.i f .
irnniillanartable .'etne!i.
Thl, i.ew ami rilialNii urn led manurvituHri.
ciminen'lf.l no ! tr I y lUr"lny lltuth'M. I
mr peinentmi iiwxi,ierirr, put, rinnae. fie.
Ililaii; E ltltitr;r
Th Flower of Ilnner" Tlil tiMf ual .pijlar ol
deluhllul toitfi'lkrn hi( f M'. I, tr.aiiuk. iitid toi Urn
eflftbfute-l Itimiixl. f.f Pari. I l I bad at tt-.fi lniJC
tr on lite l. fee. In th iiffuniery lib tt b
"lnr qM ion" amint tie I'tiper'tin-lam. To b r
tOVuiU'd M ytn nr ; l'nl l ie'- tbj tltn't KM
.
DisliiiiM'laiilH.
e-fiLOKiin:i imk. . a -.itoi.it; acii. ( HlMiM
OKMIIiA. PI i.VKMIZI.M tll'I'IEKIM. fw McakMp
at ima, . ir.m j..ur rrwiie. iiynu wnntRWU
health m iMii't hfrVu' f itn a'r.
Sozodoiif.
Bib' I ...II f.w.li nndpaatee. I ritafh Mul )
al.h iireparai.iina fi t thr ti f tt'.fcn l tontb fdi r of
uprW uii.tl )rr. rf.antnU.r. i.U tadukr j im
etK.e e at lln
Pure Creaiti of 'I'ltrlnr.
TialHa Sial eh "lit, .'nnl t 'Miffi, tleaw iavd
lrh. Inre Af'eptee, upk Pepper. .lutnKg, t'tOM
la 9m Harti. tir at Hin l IMlii r.
Ulille I.eml.
' Plot. oil-, :rl iol'.r n( I iin-i-. h,ai fr ctiii
j It Harriot, '
' I'reitcJi JllaekliU7.
! The demand f'.r lh artt'! ha inejf ad ai lo
r.t'nltt thfl .urt h..i .f another UrRn ap4y. We
hare Iti4 Iruc arc-1 j. mtde by the noted inaamfactu
ref, M,rer(ti and Ute.fen. Ker either Viwl t.o to
lUrclnyr
IXrimlieM.
Totth t'lH.f. e'tea I r Jl e, p.. I l '. . u.bef, M,.l
bru'h'. of altk.uJi, . IJjr. lay..'
Illaokherry Vlneaiiil ortlial.
j Of fJttri quality 'ow . the lirr.e to nt a ptsre aMl
I rlt. K(r.lfl ami KroteJ by lUreljy llrothr. !
Meiiler Water. I
Hon.!. Wa-e . lUy V.uin a:i I t'irt,f Iwr'i.el..! i
rtand thebat'. t'".i t o..ef mfort H'lfifif :h .S I
weMhrr trwl thew tefieali.il aitlel. AI t.l I
liflie !Ar 'lb 'fee l.fr tot.. fat ahu hiHH
h.af.n.. j
I'A I N'TKU'n .MATKRIA
I ii. v. p;ukki:
I pAKKKK A 11LAKK.
I '. KUKL
WlllTi: I.KUI, YASl' A XII ou.s
VtINDOV
GLASS AND
PUTTY
u.luu
llrutlir., Wall I'aiiri ami VV Iu.Iom
II Pai.rl
hale
i r, own t hi h.h.
( A inn. ii. i,
C I.OTIIKH WRI.NCIHII.
li. lh MA Kl.l Y lll)l H' ruil
t k ii, - K, .ay ;' It, I : i ' p
lltof
K. rill'LI'S aV O.,
b.n Amenta, 1? Coil loulf-t j. V
f C-I'il ..ill.
LONDON DOCK OIN.
!, .. , de-.i;r.ej for hf ui-- of the Medien: Pro-
p lon rr't ir.i 1 orr,ll, p'ti-ain tl.io tntr tinc
nd.f,r.ii j.op.r: ea Ahn.h 'ejenj; to uiibJdaud I'i
Olo.
InnVpenplibi. t j yi-rn -Jr. (inuj for K.dtieT Cnm-
.vtamt.. A .1. I . . n'Tf.. . . . ..... .,.n...n.
lcKon(.-d..eo tnttlrM.-i'l- and atd by all lrL'!.;riHN,
c.-oir .-, Ac. A. I. Iln.ir.jr.- A Co., catuUiahf tl 178,
No. I', lii-awr If-'i'l. New Vnrk. inr.r3 illy
MUSIC.
JOHN (I . K A L' I,;i''M A N H
m
i.i:a tii.it op
iMii:i'i:xi)i:.ST srmxii iiam.
Cun t . :omin itit'i tho public with tnmie fur balla
lurlina wid a erf nadoa. ut ahnrt notko. nml on ri ainn
hmb term. i.ei?oiu( nun on crt-ry inatrumer.t.
liooidiiii'v on Ktli atif.t.1, Out. Walnut and (Am,
CAI110 ILLINOIS
iovin.lti
:puoF." i'U). vi niu,
I.catler vf
W1TT1'S STKIXU AND HU.i.SS HANI)
Can aceoniinndats Hi pnbllo with tha beat rnu.Io
fnrconotrU, ball., partiej, paraile, and aerenadea,
on ahort notice
Le.aoni ilrennn'Trry inatrumcat.
Kaatdenreoa WfhlntUm kyotiuo, i twen Xourtli
and Kifthatreota, Cmiti, lllmota
ti at. Kuala far 11 la eac., frrnWiaa, froaa tne a
aUL.l aata. aallU
m aW faV V. B fk IMUjl.r 1JaV
II. W. JolinN Itnpi-oi cil I(of!Tnc
Albt.to. ;.iniit nlt) on tlauU
In Urge or arrall quntutes.
dwt , A
NATIONAL BANKS.
QVVY'S A'VWy l. ItA.VK.
Ctlro, IlliitolM.
CAPITAL . . . . 100,000
le I
.i - J I
V. 1. IIAI.I.IIIA V, I'ffil.lci.l i
A. II. MAWOItO, tr,,ilrr
WAI.VHIt IIYtH.OP, Al. I
ut t'n.lilei.
IllrerUr..
. .mTAtrirt, I vr.i i:u i invr
(IJK). Ii. tfll.ru MHfiJf, IfrfKPIO N l il;!',
Ihcliango, Cult), nml l.'nltpJ Stairs Iloml.
lioulil and Mold.
l)cmiU lttiJ, nd Gtnrrel 7anliny
I'tuincu Cbmdudal.
.lcM'eMtf
fnilK KIH.HT .VAtFo.VA h IS N K
'J
CAIRO
IIA.MKI. Illlltl),
Irridol
I HO
(illKs,
UOIIT. W. rill.LKIl
'e-l'ieal'leol
C'ath tt
'. N. Ill
Cullrctliu. I'rumiitl; Attrndcd lo.
l'l liauxe, Colli, llaitk A'otrt and L'ltltf.l
Malta .Hrcnrltlf a,
i
XJowplvt xcl Sold.
Inlcrt'kl Alltmcl on Time DriiOalU.
febldif
FOREtGN EXCHANGE.
ITtOJt SA .
.i:
JOI I A W. TllllVliltitidl.,
IIK0KI2KS AM) 1!.YC!IA.N..K ISK.U.HHS
rl'l.fi .. -.J d.. r m' ).
j:x ua.soj: o
Gn-al Itrllalu,
Ireland.,
Xorllicm (ernifttiy,
SunlluTii (iirDiaii;,
Trance,
Sved(ii,
.Nortuij.
Alo, T. Veil fnrt
Liverpool, Is ndon, llntrt, Antwerp, Jlr(t ' i
nil' Jlau,lfury, to Arts Jor,
Or to say point WV,t.
T;t!ef .-t rendeer fjty tint in K'-rtpr
dteJIUd..'
FURNITURE.
J 9. II AKKKIJf,
- tJ.ttLk t
Qiiecnsnarp, liar I'ixtures. Gliiisnaif J
- xr-
iioisi: itumshim; good-,
Jlo. I Sfl and H7, Com. A. t CAIUO.'LL.
mariiuii
BOOK BINDING.
QAII'.O CITY UOOK BINDKl'.Y
MAHCL'S .SIl.VKKnriiO,
Illaitk ltuoV Jliintifrtclurrr,
No. 73 Ohio LnniK, ClZfO, AA'O.V
aiii 3'A.iir
JAW INSTITOTl'.,.
lir.ATOX.
"Franklin fJou'iitv, Illiiioir-
'A cult v t
lion. A. U. ntJl'MCt
XV. V. liAItli, ICij.
Tlirnrv a a.icn (if Ihi In-l.luie w.ll , rmifu'U 1 1 1'
tho 1'Otl.llt WOMA OP NOVRSIIIKII. snu
oor.tiuuii for a tonu uf fourt. f n wiclo.
TUITION of tha senior", nor aer.iwii, !.:iy d:'r-
nucli ; lor Iha.iur.iitra, mi nt)- dollnr lach. Utiidciitf
hu the pnvi.i-Re of ( i.tt-rlri; Uith cUcot tin-
mine lime, ir ihey wish, will. out tny rlU't'Oliai
charge nbove tl.it of the wnior tint..
Kachcl.vi.a wnl reeite nmi. irerv.b i : and in t.dd.-
tlunttt, Kctuiorftch vt.-i-k will Co U 'l'itr.l hfcfoiv
lliocla.ttfi by JWIH3I'. Urfr, uiMin MKli brar.chci of
the lav aa Will hp it ailvnnon ilie atuiill itt in thill
stuiiieu.
A lair iibrAry mid rf ad nir room wiibaonrn at o
times to ttuderta, free of chargii.
A moot court w,'l beheld two da). In each monla,
I t.. ..I.. .. ...... r. . . i i . i ., l. . I ,
. iivui.i.. mi.. (MrillCf III W fU atlUQ, ,H V.'-
lalned by addreMlng Iha
'8E0B5TAKr OY TIIK I1SNT0N LAW INTS
TUTU."
Oc4tf

xml | txt