OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, December 11, 1869, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-12-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

. AlrOUICAL
Jjj. .!(. 1 1 X IM. ,!,.
COMMISSIO.-Vi AND FORWAO "VG
l.l.i A UKOTIH -
i i
I .H-.X, vltti. m." AM) .)..'' .XJSfllA
x xt. o xrc -rx. ro- .-w.
U -noM cTO'n .
(J
"Ai " HKOOM MAM I'ACI'OKV.
I, l I . I
f i ' if' ,
' I i i I. r l f.rt ,
"a.
v. v u-rfKr & m:""iij,
lllll.
H .r .... iu.'l .! f'lr-i. ,t fflt ll !. IW
H brum, "i I ii" t i y( mi now p'fji-n-.i
i. . .... aa .aft- - a.
:iAjnww ....
n ji ni ri '
tin
.r Inn" .! K
.la.... ..I I . ... UfJ.. .!' ll ' -11 'H'
. . i. i n 1 iibi. i 'if un , rn
... i .. . 1 '. i.r. 1 I .
aa - v. t'H .l,.- f r.rWie-1 HK At-I-V.
Jt-.I.N .1 iijitiH... A ..ii., I...
QIIA.S. T. 11 IX UK,
Vlll Mllf tl' I'll 'll 'l-O'lIM- I'llll tl', i -Hlf
ll Ir,
tti l ii in i !'. VV" ... .ii 'm I .
.1) III 1 1
''lUllll.l.'Ior.V . 1'itlll iwiilli Htrri'l, liMWt'eu
nnlimi unit t'cilnr,
ii. i.m )i"imiil)' ml.'i i t.i.
M'.lnl !i HIi l llliil!J tin ii.l.lrce.l
W. I'. M'KKK.v HIIO.,
!. it. Itu.-v 151.
"'"!4M - iilO, li'liiu.i.
FOKWAIUMM. N1 COMMISSION
r ' ' f. r.rt.i: u
.1. x vr : JS jtu H, ,'-7V .-& i ( ,
ill '
Oolo'lDX'itiod
mm, urn itmw r -
Ik unJJ. ..,,,, a,.mr;.M,45).TIWSKrWi CMMO-AAi SMITH'S TONIC SYRUI
.in., ciivni. : i r ii . !,. i,
NATiorfXCANKS.
PHYSICIANS.
. mi - .i i' ii ij i r
I' !' Tvr.'J ,i m . .
N O . -MllH.i'l .1. r ft
i-'iju tiii: c mi. hi
. 1 1 . i. -..I
11 V T I V
Ml, , M A.'...-..,. ; nriiLlUNK,, " '"'il'. '
. Iituii -i ii. i LiMlmi.., , V -' !. V-' if . . . ' ' "
Ai
AM) FKVKK
II. IVAi.'IIMiJlJ, M. ..
I'AIIHI, fl,l,olM
. i ii. .m r 1"ii i n
p 'lu:i Uwilm V-' -nil - ,t ,
Yj um -a i..
r. v. in .VMM.'. .M. ).
KK'-MjV.Ni. I. flll.'Jtll Hlllt Wit 111 111 Villi!
I'ICI, Cor. Dill Sli i n mill Ulilu !. r.
-f vh
.... .,tt.vi....:i jiw -
, ou,ntiu am ikvi-;:.
Ik.- H .WJli.HuU.iUUi.J-,;irlV''ty. Hi- v
r" ' 1
p ,- ... , . O , V'i Nlk! ' -
"i:iiv. t .
..ll
tllt
pr(.
' . I. N ' i Ti.i,i.4. f
1 !.. li: HI. ; M ! ""'.
11 J . S illi'i- .1 II.'
I .. . . 1 . .. ! .
i j . s tin ii- .1 I i.i ii. ' Hi'' ii h i 1 1 ; ii iii iii ii .
i'ih , i.-uiit- s i i 1 'v2lri'lw,", " ' M
,vn vtllt: .((oiiW'i, Vij'jiilntrir ,M . ,
'iVi, Si. l)iii ; I'llnm'iiioii, Lull-; r . -m lih-riur.
i n ( I in ,
itVI
-ill'f Vl
I. II l)iirlii. .Si J. nil-:. I.W ij't.itKT.
( lllltlall'IDL'll. " "
4
-o-
.Mure niiii hut nlKlit "'iinj a'l
ckiiulh anil xiinsliiiu', welt lilixtil, Hit-
IK. Wt! I'Hll't tl'll Ullt'llltT tllf
I'.tHlnt'HS I'lllltilllle.l UOUlI
The iiortlnvcsitt'rn rlvursuiu.mil I'm 1 J I u vr
Hint 'pt'iU'.strlnn'B nre orofulnniiu the Icp in
Ihi! Missouri nt Sioux City. Xiivlijiitloii
I.s aiispumk'd by ico aboTo KeokuU, mill
considerably iutorfurnu with , ly tlm'tHim; i
euiiKO between (lint city anil ril LoiiM.
Connlilernbli) lee linn lieen jim-nlii St;
LouIh during Hie past two tlayi. There '
I.i only hIx nnd u half feet water bove j
(Jairo In the MlHisslj)i)l.
JJelow Cairo there it M lennt sixleon i
. ....... u i
The Ohio 1. fullli.K at Pilt.sburK. wit
.fun 1 1. ..I- 11 iilnar in- .liilli V IiT.iIliv .iiII'.'i.. . ..; 7 tiuil . Otttfeur tint', no unri niiii; v V ii' ui. .iBiri ait "r urn iiiiit uir iii'ww m ' i-n hiivm..i, miif
Vlltllt't 14 liloer 01 lOIIUV. I-Ui4., III' Mjy.uif wf twu ' MtiKK nun.!,;, viSslssilM'I (!KKI... .Mlit. po.ii!)tlljr in .lltlkull hiiiI Ioiu m.u.Iimk ' I'm-.
tlioiigli wv urw liulyHotir Our iviiiIit , . . tJ;tti-tiHjct Qitulnttrt(. . . riio.niso.v dkax pki'JT.ii. Mnt. r tiy. tin im-itf in. not naiin mi to Uft
II1AV Clllt It OitllUI. . .r lifttSfl'i'illl, , I H'V III' ,rr. :YDUI. Mn'.lrr "v lnl- in kmI rtialr : Mn.itlil in- itir.iit, howel-
'I'lir. rlvi.r Inn rUwii i.'v.in i'liplies .Illi'i. , ili.lVK IIKA;('II .Mft.liliU. Stutter. "r. injunr .nullmtli iiiHimii.-. h'i. r ImiriMf ivkpn
i no river ua iisi'ii blmiii im ue- in i , .. pi u-r rmVA , t A N K .nni.i.i!; .vin.i: hAHI.i;. iimu-o . , iiinr i.i t .ur .inm.i ih-I..01. . -nw ..i
UHLri'iKirl. , . r . i.viiM;.vrAi, M.ci.nT. .v.k.i. nuii Vim mhir IihuIIa imin win i.. nti.
nix feet large In tlio channel. It In fal . , ""' ,
liiK "ll the way to KvannvJlle, with te i X3ovxelxt Axxd JSoJcl.
feet in the canal anil eight feet on the ' ' '
I'ftllH i
Dlsimtehea were reeelved thl-uiornlny i Allowwl on Thin' leMiHI.
of the sinking of tho New Orleuiin j rwm
iteanier V. It. Arthur ut J5onni'lt'ii Lnnil-1 :
hiK, near Chester, yofetfr.luy, UVJiuve LlQUOFl SALOON'S. '.
received no particulars, but iVIievti im . .
lives wore lost The bout can be ruined. , Mn u v i Tviv c i iwiv
The Evausvillc Packet? ifonttiiue to,J '" 1) S SA li()0
brhiK out fair tripi for rehlpincnt. ,,., ,,.,.
Tlio now Texnrkuna, built for the Ited ! "'' '
Klvor nnd New Orleaus trade, received , viporlor Iiiquoi'..
considerable frolglit hero this niornin. lliicr, Ale, A,
Her nnmu Is a combination of tho immcM , . .. ......
.if Texan and ArluiBn!. ami was tho' in"."'m-. t. Mmhiin.JTri.it. -iif..
Spanish naiuo for the whole coiuwry
iiow comiiriHiui; those two HtateH.
... - . . - . . 1
Tlie (Jllye JJrancli, Tor ov Oiiean.-,
the Luminary for Vloknbur, and the
Helle McmpulH for .Memplil. are tho
regular bouts this evenliiK-
Tho Chun Huott is the- regular p'ickut
for Kvunsville, and the While loV'Puiln-'
cah, this evening.
The Fayette, h uuw boat in thei trade,
Is expected to leave- lor KvmiivUlu, to-,
morrow evonlng. Cnpt. Perkliih Ix in
command, nnd Duko MchoNm, Clerk.'
Cant. Chas. T. Hindu U ncnf for all
the above sieaiuers. , , j
jA"STKIfH SAhH.
sutu iif tltinoli', AMiukI-i i,'iHiiit, Alrtunilr
i iuiiI) CiuiiVCiirl. I .
1 1 ilm Mn'Ur'if AnHenn Jloai-littni On Ilill in
n. Wilitiui. r. Uuunm, I!. Mull- Kiirwiti.
il.iii i Mini. on uml Nunilul 1U Ili'.,, I ilp(lf K,
hr limHiMl liuldrr. fur cli. 'niiliH t to tli,. limy of ,
ii-U'ii)i ian. al Mir tliwr m" I tin - ourt llni.r In I
'III' I UT HI l-iiro, III .! 1 rglltlty. till' l..l.iBlllJ I
j..!. ri ri-il isi'iii . utii itc n 'lit-t'.iuiitx oi Ati'iiin- ,
Irr kii It me of llln,i.i, i. ri': l.jt i)iirtii-lrl 'fliryr-,
I n-i- -i id liUikiiiiiiiibririlji'rrTv.i i jlil i inufio
hill ililillftu tu ihr .tvTif'IMrfi, toiiffh.T rtUlfW ,
Ut I il . ! Il.tl ILi lrni.iii-n'. mill hi-'riliMlili-ili -Iti'tr.
","'""'S umsq. IIAIIMAN.
i anir'Hi'iiinTrrr''
iin, Nnniii.i. in, .1. I.', ist.
Siilllw4
A IliiiiiUvmr
r ii y . . iimli.j .'UiJ
luiliiri'iiii'iii. 'IJ
i: .1 n. ili --Xl i.J. f
.It I 1 1 aim I - , ' 'i llli-.l .Ii, . ,m-. i.
i .i.a,'ji..ii.' -.i i .uynai.iui i ii ugfi.,
Mm .- I. Niii.-i- 'I. ...:).. ! ( !i iii -11
, - I. i' IIIJ) l.- Ii- I -fii t.ii-n i ii'.il ri
i - i.iullal. Jp rlUa. a , r ( ' ('. a
Mnrhrliir'a ilah- Oy r. J
m 1. a H i' ll$ li Iftr I-I--1 In nen. i., il,r 1
. ' 1 iri t I'.ir, lia.liil"-, rriulilr, ui-l.iii.
s nil ilijiiiiiitliiu nil in rnll.'iifhm iflitt.l"!4
. a ii .-lire 1. ... hail -lyVr ftn 'ui.ir. ulid 4
llll ii:. u in lai Utile I, ll.'a k in lll'tlMU.
la a. 'iofit in1 ('..rfU.iiar.f li'f"fififjfTly '
1 . I, .'ifl-i.' A'iv Kt ' - V". 1. Bin d .
1 ork ....Jin twl)
A llnra Culltrlliin. -Knwlhml' lltirtii.
' .... liiwoiarV'ti. t..,ylmlrt1,, w.;.i.ii.. (
11 - fni ii-ry'ruh. rn' 1,1 m -. -rr. nl 1
i .-a. : i i i-initf.
A 1 I! i:. MillMAMiV, Vd MmliHi .nwl, -i
Ml .rlMHl
II Vun H'mil . .
.Ma r .. iiiukt-11 dollar IhiIIIo of thrl,i-i II. 11 lr
-11 " -I-i-i iim'il u ri'sl-riin; (itiy 11111 i "..n;-.
hi. "id S.'i-mi' tur a m.'l,.iiir.
If You Wnnl . .. .
B.
F
. Wii iVMh, Hruiniytiii!iu,.uii j(. ; . ,
1. if Tl'ltKI'll DIA'TIUI ICK, ..ur, ,.
..... . . ., . . . t i .. . . ... .i.... ... . t. rh
I U'IIC Il.illi I' I l.ri.'uj it.'U, inn. Ill .urniiiiii.-'j ... yi III I Ll M
i ilf rrtnl o.ilrr .'iit.-ri'l hi tl,Hl.ijie i'iiitU-1 '.iii, pa; : . ; a j J.
m .i I I'mirl, on 0....-HIII ilm of Dil.il-r, A tils.)", i M . . j . D ; t
l.li. liiiQ lUriiiuii Mx-tir m ''liiiii...ry l.ir m-iiiI roiiri. , c: . ' . ., 1 ,' , : , (1 , -
in lln-:inl day hi li-i-inl.i i A. H. ln.t, at qvl'iJli m f t () Si5'V-
liu ur.rriij'Hiol njul iljy. wnl i-ll ut MlMI' HiH'limi In I f ' v ' . M r
II T.UI 'Wniil - -
A ! r r mr llrft'Ud.'if, fatnrili, (iramrra.or tin Is' 1 ht !"' A -. C.IU1 M.I..
, ... ..I f- jitliin... 'll.rllllK
. ..4 -i. ut- -n., . il'i ,iii vi.ff r, 1.11,11. 1,1111111 I afctaiaFTr,
I' 'r 1 -iil.
Iti,l iirnl tliaalaiir rHit o.l.ii-J on imsM I -
r I-r - ; rn)
AJ h . toe..)i K. Ii-ilmr, 1,11 Mail.it lii, . ' L
'' 1 " '.'" lirfiiH 1 Mih. i-.i. I", Y..i-r A i o., m-ai i-iiiii-r of '.litflith
r --.).,.. ,, m . .a.J .nv.1 .hi u .mill., .-I ill Hwiiiic. Iiuvh Krinii'iml Ihi'in-
r v rlri'1
V W t 2' i)i i Mf.ll-:
. b . i
' I I I inu
. I .ill;
t 1 II K WOllKlMi Cl,S.-M an-now nM. ! UM)tr- ,in found truo tli rninl) r-xiii'ii of ili. lrl 1
re I "i mnaliall vU.tvk n.il, -onstanl i-niiilin l 'U l'';iwrK''l W 'I'" prty r.mii., it . ;l th- intler
oiniaiii 1111)11111 u. uworreH't im rliurun Hill Ik tnido mylMI
tilem at liiif Ijij-.nta (if llfn Ulllf 9',liil-tllf J-rll' .)
aiumant. KiKiiifaN uuit, lliflit an-i jirotiuditi-. J'n. I
'Jlii. of ruber rx i-a'lly erfiu tioin 10". to S'i lii'i
rveninu, and a .ioioitiinl niiiibi di-tutnix Ik ii j .
Hhohi nine i.i tint bu.iui-N.. liQjt and K(r mou j T7LLI0P 1', IIAt lllOlt.N iV. CO. i
iin.tly ut mu.h u num. Tlmt all lin -(- i,
uiitlen may rend their u-ldren , iirni tent I he hiui .... . , , ...
..,,w,.,.k.,lh.auui.aralU-d..tti.r; To an-haaiu; I'.-HHiind ( ,I.,nui-.iirl .
not u-rll Mtltfied, hi Hill iv SI to uy I'nr Iho j ,f. ,,.
vroiible of writlnp. Kill .intirtil:in, n rsltmble hbui I J( )( J L S A.aSTl.) SJ'l!)MiS
pit, whlth will Jo tyouuww aiiiiflvl f4ai'J.L i" en h M i:ic I' v i, v viM'..
of 'The People' Llternry CompaniguV-nin- of tin f
largest and las'l luimly n v waj.aji.-ri publilii-d up i
nt free by mall. Header, if yon wiuitfuimunent,
....a. .1.1. .avali. a.aa It II 11I.VV L n. I
iri)inuit7 -wu.n, . rti, ...... a ...1,, . g
'.r. ',Vu.l.Zl. , ITt.Hl
f.. II.. J I'KWU IJ, tfi..l.l.(
fin (
t ii ill ill ill .si, i, Ll.ttil unliliii
. MiiiViulJili. , W...H.ll,l.llMi.
jm urikttllM I.. I liUllT. IIJ'1 N.MM.il AM,
.i'mmsun, hfnii'iirv nii ii.
..i'ii n n ii.i
r J f
-:xfiiiiTWolii,- uml I'liili'il .Sllili-i llfttuls
J OA. X 35. O .
i , ,, . w t t
,lAKi. iiuitii, i jIdiit. w. niiw.Kti
iiMjrui. I v. i ..inn.
c w; irrr.HKH, i.t,
t,
' r
( iilln',H"M ,Ptroiuitl Allcinloillo.
Lk' - M-u -M" ,,",'"
iin'iiiin.tv. A lor.. oo4 livmr., m.ouM ifiu. !
-i'i hvHii-i-'miIii wun u. timin in!wnii;iir.rwn
(lu IIiiIiIUahI. .nni.llk.l III. . m . I . ai I .1 I
"-';"""-.
a'- -
i-ritn (
i I
BOOKSj STATIONERY, ETC.
01 !
0
5
0,, i.
-A :
:
(13 ;
i;ii!
.or:
u m ii
8 2 :
. ! s - I
2
H
uj 'j: H
y. y. H w
v
?
V.
-
.i
H :
: 0 -'
i 0 :
r 05
3 y
.. 'HJUKU
t. if
n
w i i
V.
2--
a;
s
4
.Ht.a-i.
oit'KAi:itvniii in-.. . .
al "" ' ' ' "lltti
. XX xu book j-.xjsr-zn
,mi.rw Yf-f. 'I T" ' ' . -t
n.i..vo.:.s. . . i . .
-
Iril'MII
s . i...t. '......
1 .1 .wiii. ......
uaiaiaaMaMw, uaa
'VVidiiiti inp '
I '! i I
'n .ARUl?!.!., J
Mill K IS
XJ 2rL '3ST I "37 XT 3ETL 33
OriefHe'n nn.' Ihii' ITxtnn". illlsMHri'
'
IIOIIK KI HMHIIINU (lOOIIs,
CAS.
OAS CONSCMKUS.
a.. ....:.ij..i.:i. .....ii.t.i..
w fi oiju uf I'. .Mnll'iliidd Lrtt Iill.illll'ln
IV-li'lt,. '.ii!,h cliniltitiril Hlth thu r-ll. r.
... iu.il r ll ill ... I a L'l.ii i.ijit ill. . n tup ..-t. . ll i n .
tli luvir IIIHII'I a t III! iiuit inn r viiaiu i.tai..'t.. .i. .
H00T8 iVs SIIOUS.
r'aniu, i. ,
' MIIH, i ...IN'lK
on Jm.ii 'o onli'in
iimnri, 1
oiiiwiniui, H.ito..
,
liriiu
tloilK'K ""'I Noll).
" - t i
! t '
",'
UJT I.OIM.S (JAI HO AN'li .V K W
ll il I.'aVs;
llllil A ir . .
f! .-.-.j"r.iTi -i7..t-j. y. ktv
. wv.av,.j. j...i
'. m
Tlf K 'I'l M I'h
llllil' i!it
ihsiiaiicjC"'
...JuM-. Mvt... :
..... . . -, .
1 1 .,i 1 1. iv i n. .iiHiri.(
.. .. -i ! ii. ,UKit r.- .
i.:.n: f.n, i, ,
ro.ii.uo.N wkai.tii ,
IN .V, Mht.l,
. i iiiiiiiiihx a. I ilm itnfiai amUnvi'it ii.' on I -i.
, I."..-. ,
MK.iiiiii: oi.ivi: m: am if..
Mi Vofl, Mtir.
Hw wi -mUiliu) tAruiiin, lii.oiiilnT 11, lKi.'
Ir.il., l H n'tloi-a I'. M. o!iiiHilinx t X Hi1mti
.mill Oman l.inn i,f SiKfliiifri lo
I.lv?i I, ..v Vorlt, lliitioii, Hint Hull f
i Inn, 'I riiiM.
''-W; .,.'f.th.,'rr:. S".?.'.!?. -.T."' u""
ImV ii-Hinx i Ui'llPllUill :i klmtr..
I ll A. I. in.M.'K,
lliTii'Ml Asonl. I'nlrH.
ilili h. mi V)irflMi, I'ltMli- l.n Imx.
M
KM I'll JS A XI) .ST. J.OCIS
i -v
i
' ' Tfl- WlnWllllf llrtl lilnl1" lllli. I.Min Kftll win
run in iiip iiiiiok ivt iipii-i : ,.
Mltllillicj litnl'l
.ill.Ml li;.- I ,ulv f .
T7'trT;,TvT.'"'t.tr.'V,'.'.w
KMI
"'T- cr-
I1KM.K.-T.I.0UIW. ,r.iH.y.i...r -Murrinyl kir
.njptt, .'iiwirr; . ...
CJTVOfX-.MItU, Tlmiwlrtj I..- .IMla-.J c.ir
Mill in, Matrs
HKI.I.K MKMHlllf. -!tir.liiv. r..m ,liur... I ..
Cron., Jlniilpr. '
vi('Ki.U?m. PAcKu
'I-AI1II1. .Tlillhulrtt 1 t.. W .Artat- T Ml.
1 Arrim Ht C'nliii tiliiini iiru
, . ,u..x, , t . 4 Lr.jay t.
. tluutr.
I MAKUI.KIMTY, 1 llTi.ry altrr ' Kif-ry nlt.r.
, MH-it-r, m.i iHnUr..' Hutiday,
, I.t'MIXARV, at In. hi. atlfl.in.
I I tommy, Mt-r:, " " '
Jt'I.l.l, Jiirryallrr- ' J'irr.v lir
CHliNluin, Mi'i' r.! iiatu IVodnii inaii- UV.In..
I III'IUCON, I i!i.y. l In. im. i In. in.
it.aJti . MaHi-ri ! ' "I
j Ciinii-rimgat St, Ivm hiiIi
i .(ii lliri u l.lur X'lii-lirt Coiniaii .
' Kn!iilU I'nclirl Coiiiiiiny
Omuliiv l'ackct Co.iiiuu-f
nii'l Viuloiia Itiilliumt 1. 1 it r
!.
rjn.ii. v. li
, .llriiiplil. 4iul AVhlli Utrr I'nihcl Cii..
I Arhaiin lilirr 1'uclx.C Cuiiiiuny,
.lit in li 1 mill ('ht.rlriton H. II.,
I .ill. I ;ili.lsliiil L 'l'r 11 llr on r H. It
( Ai VilJtmri rt'h
Vii.oii lllvrr I'urlirlH,
! Vli-ltnliiit'S mill .if i i-lillnii ItHlli nitci.
i 1. 1 hi,; ihruiuh lull In!ii( ii I in knii to - ;t . ilHMi j
' ki ii U raila: nirt. .
1 11 V. J IIIiMT ItHlirlUl Llll.
U!lit-i. on iiurl-L.,-.
HI'.'K. MtN. TIUlaii.l l-.rnt-r i!ti
Ill
T.fclt."i I.I.K A NI) ('A I to
iv. it , a tern i'it itt'sK. VnM' ' 1 i"-ni.'
.akPAOKIiiT OOiVtX";l"fU.2Nr V 1
1
j Jfir I) A I Ii Ll N I.'! VtfU
' , 1
, ... ,, ... ,
I .iHMHIIil ill ilm liill'itt Iii i;
Ililhliil pMiHir- hw:iliiM.. t
v WII VII. 1. 10 .
'
( vrQ3krt,',&j,pN''
IMi
Maj.t.i IHHI'j:lt
'I'AI.IS?! .,
IIII'VV ...Ma.U l UIMIIi" ...,..,' ..i'p
y j,
TVtO.N'JC. I
IIAIMii Mr..ir , WRW Kl! ..' ...C!M-rk
' .
t
.IOI I A FalISDK.N, .
aaka Kt 1 at'aU " . - . I
ZViu "T1. 1
4Villillji-UUoliar jud iiB.a.,.i yum
ij..ii.fflW,, I.1..II.-.-
S L.-i ,nw-1 V,fiL.!ir u'i.ilii '
' ' " ,B ' "ar""u
U11II4 M.irrl I IVIM ..a-. -a I
.MiiiiiJIj
(KMPI1IS. M'UITK ltlVKlt AND
iM. LITTLK ItOCK
iv.oiS23a? coivxi-A.3xr-K' !
I MY I ti static MAIL .'.INK.
JOHN 11. IIAV1S, Slli'li Mriniilll'.TeniirMri
fr I l HDlotUi Ul hillli-WlH'ol I
1.11.
cis- passi:n(;i.ji stkamkhs
M A Yl.'MnVl-.It. CO?I.1lHllCIAl. ami
I.IIIKUTV No. ii,
l.iaVK M.-iiirili.H rveiy Tfll-AY, rillMirilMV anl
HATl'lUiAV, at A p.m., for h to Jtivrr. connw.tingai
liurall'a HI nil Willi tl.e Mi-in.)iiH nnd l..(tlo lirwU Hull,
rovl fur I.itilv Kut-k and Hot Sji-lna. Time from
MtUilPhl t.i l.lltln (look. 11 hntir-i.
Krclhtnind l"!Miini;nr iroeii.tiMl otertl.iinli.iif
l.'nr iilJoitu." riilr than imy olJu-i- mute.
I'll P. T. HlS'IU.'. AKr'i Cairo, IU.
iniin. ii-i... ....
OIJIpo i n WhnrMirat.
. . . .... . . ........
, i.T. M .... . it.
liiVA.x.H IhUh .M) v..
J2J
-... a .a---.
! I ItW
012.331" COIVI.X'Jai3k.3r"V
WC '-Ir- I oiiamiirijj o Hie loilov.'lhf;
.u -.- I
r,l'u.rtW.Si, i. ii u i-asse USCV nit'lllliorvi!
aim! iiiaI
VimilKUIiAM),
W4I. A. I.OV.'TIf ...Miuli r WlMrill'l'. .
i.rM.'C.itio W'iiu-.i.1iiy !,inl s.d..i uynt 6 1..111,
' ,....'
.-iiaiinuit:i inieiwiemato isnu ncH. anil pay ua rar ...
.1 I . i. ....... i. l.. " -
ai'i-ii' run i.i i'uvi.i i ri'iunis.
lll'illl -I'lt I'T M...I. I I MU I I'll -l.i. I
J,ivih Cniro 'innlay nnd Tlniradiiy nt p - ' Hlltpra linn kiti-iijou kjrunl poiiulmily In Ihla tii-ttli- i ... ... .v ,t. .
, incnl. 1 lliink U-oiild el a eii-at imnntlty of jour SllllIt lllltl Fancy &)ry WOOtli,
UXilCKSTKl?, lii.'difitie thii fall osjioclvlly tho Cedron llitltir. Hnd nr ........ ,i, ,,.,in.. ti,awar.. viimi limit, an. I
DKXrKH Mr.tur i (ltA.MMEll -Olrrh I "''rrI,," "hln inn ri MoinphN inn- of Ilir-Kt'tt A
vlirwiai- nnd li iiiliili'flitiiiiii linnnt irntiiii n I
LoaviwUirnTiU'rilnyanll-riilRyat m ' y' ,n'"-v' CM. WAI.KKII. Tl'" I1'0,1"""' luili; Ik itnlk-d.
V ' . n. n nun i. n. inroimrrn nli'i ,nu In m miv ilin? n h n linn. H'I nth"
-ii-
I 'I
' '" I III l'Yl.,.1, i. Ir.l ... ll, - i.ul.l.i .... 1 ....
k i ""ti,"!1" .!-',i,,,i..iim .ihi ,
lij1i-r"d l (III- imiili" liii'llin raft, ,n.-i , .... m4 ,rr
frt imMWHMiMHiil I fi., it I'll 'I. .ml I'Vtp.,
ftlirlliorof -! I ol-.lulMmnt.Jiiix Hf Ln l III..
..111. ioMiTn tii.iM)iniiMri..in " ii.i'ri . '-r
'Kiiinony tr. th trnlh "I' Hi.' i, lint in
...... w... .. Ill ......! ... ... , . ..I
k'.h imnri inn 'i i ri nir.iT, ii n iiinit'iiiiii
-ri-K-tl v iKllaniHl mil wuri'l ml. Inn rattlinm
moil ll .iiulu fl(ii li.l" liion .Mill. . ' I.. i- m liro. an.!
t nlinU Uiiiiii li-iin In nui'iiri'il Lv u uilu tmttlfi.
. . . ... .. ...
mi i. i. ri.-i-i iiiiriiin.n iii 1 1 i' gcni'i ai ii'.niiu lit.,
In unii !-, mii.Ii lit. ntiil In cirrv ii. i nr .illn t,.
Mr... ll 'IM' l riMltllJII'.l III tivillri urtir '..r H
III!. ,'.il. lin,l I' iinlnfli...
0. IO l-II'TII. iTs "livi'l.!
Xjovixrlllo. ICy.
,
.
33TJXjXU'fc
WORM DESTROVI-n:
To lly Unih.il Stntr ami Wurhh UViiV
A'ctt'T:
JIIAVK rvi-riii iiinti) t'-'!iiioir.iiiii tioiu iroft
kioii.il uml innlli-rfl nu n, miny hImmimu' mimJ ruti
mn iniMiru'.M.nit Imvu lionn. nllnt lu, Ii fi-iiuilKi.
'I'hc IhI'uwihk Ifufii h'Kl'ly .linid uml j-opuKr
.h.tlfian In iJiiirum, i t-rlaiBlj ohki.i lli woi
n u-ilil.. i.(iiiiimiiiiiimIiiih I Uf vi-r rvhul. J'r.
lli-tm-lit bli'jni "Xwtlv nlmt In- f wikii ..f, .vid hi-
"! itu-ii di".rT. lu !w nriltt-n iu"'ti-r ul (old.
lli'iir B lmr tnc I icic-tor rt llllil 11 linn llf
Iriivri
IUbow, Hmmri'iiuM),!...,
Jun it. iV I
I i-i. .iviit i.vt.i.-.fr riri i in" iit-ffmi; xiiii
yullt ..vorm ii,ujri' .nrnl iii,i., nn.' tiutl i-
wnili.ffHll; "Itli-aritiin. It bn not f.ll !ci a nufv
' I . I . .. . I ... . . I..... .... t ...... .......I. ......
inrltj ars county mctwc. wl tiMifilii'y ni7of
".l ? ..,:V.....V."'.V.., ' "''.JfT.! '.llZr.
.mi, fti.iu, n.i .,...!. .i .irinn..iii. i
" ' " I "
"ii tho .'imlraty, Ifcev ittt uitt'i-r'ain Hi Id' rxlrtmr,
M) objevt in writlm!)u i tuHml out upi-n v. Ul i. ri.".
I 'nn Htt'' iniili.in tllrx-ttjr fr..m y-.'i. Jf I r..n
ft'i imin iy iiTnn, I ibiill uh f"t ti of it
am nwurn thai tl..) nteot iwhurii.jli l roMrary tc-
Hit-inai'luni; nnd tirarli.:o -f a riai majority l Ut-
tij!utr 'itie alx-atrtins a n-niPtly nh.-livi.- kne u.
iiirioliit.hiiayleaii.a..ni) to ikhim.ui -f il
oinlilii.itn.il. h'ur in y i.trt. I hIhiII u-ika it h rtu i
1....IIII.II.I ,,A.ir...l.. ir. ..ii. ....ia
..i.n.i.. . i.j .n....r ii.,hiiiiiiit nwww. ... a . .....
nv fin ti I m.y i If If in n.intiiri.!--u'.t bmiutiiiK
Im Mil'-otn huh in rr liitfiiitoi lliaitlny irlfliave
li-ariir.l ii. .-tt.-.'l llr-l, utnl mm urn) lli m.I rif lit to
mire thai kiioali-ilgn. liii-ii-t, I iii by no mnaiM
mi ailvwiiti. .ir inii.(.il.-r of Iho !huuaud of wotthlaitu
ni.-triiniH Hut tloml tic. couni, Un.t .iiiri to cun
all iiijiim r oi ilii to wIih-Ii Hr.lt i. Ii.-ir. rli.i.
rr.lv aoon, and in'ornnni nlyum itl i.rni".
1 air, nr. t. iv ri'it'T'tfiifiv.
JKMlK f f.:lKT, M t'.
SA ECS AI -V R J U. - V
A d'OO!) KL'ASON POIt T1IK CA WAIN'S
FAITH.
Itetid the ('ai)tain'n Letter unit the l.flter
frout hih Mother :
H.11104 li.rriHli., lw.,Arii.
i-lt. v'oMN lll'M.-Irtir S11 : Kwhiih; Km rih.
1 .'nii.y of iiiir.airiipnlla,aiii tlio hrahuKaHd Ij.-w-
Ikial uu.ilitii.. llpn(iM-., 1 rnd jon iHn lolluuiuK
I lftlvni"tit of ln cai.e:
j I mi" Mouii-lod altfiul tnoyi-aras' u taken fn
onrr iiniiiMiuniini fonxinu inonihi.. Jlxinie ihohh
.0 .if.n, my H116I1B liirr uot lirfllrd jm. I fimenui
"ill ..J.;. Inoiiii'lil alU'i-I aui.h-lr-i. t flu itioi
littoral llirlii. My ii"i ! heultli .;iiut,ii..,
-ad I iwhI .rinililnx to .it.i-a.i.itiM. I lnimurii
fatiii ,n y.ii'i .-uiaiiill,i tlisu iMauUiiug rial. will.
llait llmt uiiinlii.-. Pl"ii' exira ma a half i' tfu
leilil. , ui'l olilu- i'AIT. C. I. J(H.NtiN,
Si. I.uii., Mo.
1'. M 'llifti.llimnia- wan niiii.-nAtirilaV.lM. b
Mr. .Imiiiiui Jvluiiuii, uiOllii'r ul l.'aul. Jolui..ii :
liH. .IrtllV lM'I.l.- IVar Uir; Ml huUlnl. dr. C
Jl l,UUH, Hw -rklllfllUU.Milll UUd J llj.it I III u
1 tfiitrul N't .v York. w)ir li- dird, leaviii I'.nlaMe
c. .I.ihin iii ,i. hiv tan-. Al tliutaeli vrnr nf jin-.
I.m hud m i htnnic dunlii'iiaud i n.fulu. lor h -!i I
KiHehlm nirM..rliHrilla. IT i'l'Ui;i IMMt I
XWOJimt iiiti n.irnj-i 11m i v m-'ii 1
mh Ar tM (tir rmnitiJiI it I iimiiy m
Vntttr (ill lit U 1 1 1 1 ln -J. I fir H4f lalflltaV. Ial Mfl ratal . lAHit
TOrlC. UIII.I HUH IQVt'-l. lor MIDIUia. Il'll-I noraa, ailU
3lwtiu. iVrlltlJlia. .!tw..rd if
yi, IVmU ''' Z"" tf
, afwJiiiwafc.. I am vf) anxious fiir iii rou
to.afl.la)iair rnrir tu juwr nalairi'U. lU 1
frarllil uf Mit"ii;i r.uiipu Hriiole, tu-ii-ti In- Hiiting
HO'i I'!'". Ill n.mnl j.r larnlil, lull 1 Wn tr
ne Hill ir.'iiiri. nir.-ti.i... ,
IK.NMl: JOHNHi.V.
0
", 33"crXaiX.'r
'HI.) I'M )N lUTTK!, !
AUTIir.NTK' iocir.iii:.vrii.
aVX'lk.lXXmaW lxoxcl tl'OXXX
'IValliliony or.Moilii Hl .il-ii,
ritonv I'tiiut Willi C'o..Ailt. ilm- C . M.
j lir. ,lnn J!u t. Iiur Hir. J.nst IVLrniry w at
l.iiiiili ill" iiiiuiianiiiK urni:, bull 1 Ol .Killlo OI your
fuiNanarilla mid (Vdion
I JIIUUIH.
My hon-ln.lnw, wlio na with mo In tho !!'. Im
lail'll llnwrl irltll tllr rlu.Mllinll.tti I'nr m.i. nn ti.r.1. ..it.i.
lii.'ii. - ed on Ilm llitU-r.i, nod i-ooii fotinil liln emral
Hi-nun uiiprori-u,
in nun iiiii'ii'M
lr fiin, nho Iih been (n had he-Hh, tn-d ihcn..
"." in' m nn onivi a
provid. ,
ho ha Irn-en In Iwd hruhb for t-fvond i
"r Collci-.ll
,'"?T"',t,"c ""'r a"foti-d lin iiniirovi-d vory
Prenuied by I) It, JOHN HULL ut his
Laboratory, Fifth Street, Louisville, Ky.
1
For Miil ly HI I.AV,;i:K4KS
... . . .
a.'. . . I al.Bff. i.m.- ?!. a-j acaraaaa
ill. Hi I. i mi. i 'i .
Mini ... .,.-..
nn i t. lv. I 11,
L 1
nil j;
pinMri.i: ami M !5i;ro.
I'l'II K II' I i.
't p.m.
hi I'm i. . i .in i'iiii ' i ....
- - - - i a .I,........-.,. Tt ...
ii).. I'.im - n Km. i
"io. 31 Th.rwfii'i! Jii.
it . ..ii
ATTORNEYS
P Ii. AhHItlCJHT,
A'lTOItNnv AT LAW.
illlli r rni-rnl"! iv.'lriti Mm I ami Vinti
Inutnii Aviniir.
i IK" 11,' iNillx
Wii, ir... .. in ',, nil II aH ihhi.i;
ii '-. an I in-ill i t-i I-IMM in tin- ii'-.;Ii- jt
i-'fi of Mi --i-i a 1 1 K- 'ii. '
A
JiI.KX. WKUIUV ki tlki:
ATl OItMIYS AT LAW.
(l.lli i In llrti.i' ,V. ti Iliill.liiiK,
I..'..: '. I?. I..-.' . rt aii'l ''nn-
IV.. I. Allen, I
II. iitMiii IV .10 1. Si'tino. ii.i
I.. I'. Hill Irr, )
j t'l.K KY. WAI.IjiV: WHKI I K'!
A'lTOKXKVS" rn.jw,
,(,HS' II. MriKKY I
..' -ii- i-ii '
" '.At' f
J? AM I. 1. 1IKKI KK, J
CAIRO, ILL.
Olllrr llnniitK, S mill i Willi. i' lllur
.Iwil'iw.'il
U'M "KKKV-
'IK ItKN .S: (i I i.i! KKT.
w ti iti rr.'
I w
.
Altonifjs ami CoiinelIi)r nt Law,
OAlro, IlU'JlOiM.
-n' ... a -n -A-lm,.-, . w , .
Olllrr on Otiln l.rirr, tl.ii.ni. s mil
..nivf In Kavinlnii lllonU.
:
.
TAILOtf.
"lilUVPI IIS ttuVI V
. ( " m"''r"
w
rr r .
TAIXiOR,
I III O.M.UICltCI.W. AVKMK,
in: inn t iim 1 1. n-i t in i k in .
i"i, ii.i.rniH
BifC'.i' im -lonr .trriinii. i,
BOOK BINDING.
U1K CITY IKIMK MT.N D i; i
m Alters sii.vi:rbi:i:(;.
aisooic - 22.ix.ciox'. x-ixtioi
IManlt Itimk .HittiiiracMnr
N. 7i Ohio Lie far. t MHO, iA.VOv
IM tHiM
Ml LLrNKlT'lJOOD?.
1(T'ILLINHUY AM) KA.Vt'Y
OOOOS
I
' i.i-v IIiIiil IViwIi uml Vim.
Mi. ui, I u h .pnl!i ir.--r. 1 1
ij r-il.tuiial I. U-k ' '- iiIk-'", 1. 11., S. t-
-it.-. nfl ''i'i bii. yr.rH, r.i ii in K .
. .ii.. , .1,. ,s , ..t.iirlrul . l.ri ai.ii u ii. m 1 ,
ail'tr i-t-.iil ii 11. hi-.1. m j 1 .
initn1 lin. .11.
"he No .-oliira, Ii..a.(..i-bn4 makv i
and ltt in alvl. '. on 'JVn'li -t-
Wu.int..ii Aon. udVyluuiirr. i.
Alum, ml! I...'I nf vtnrMi'.l.
MUSIC.
DUX ;. KAl'KKMANN,
r
.1
'J1
. Jj
I VJ Jl-1 '
' Ah, IJ;aIKK u I't-T
Jl VX.
tit
IJI.V.
'-vm.ii.'vi.i.V'i. ..,,,,1,. n.vi. "
INDUPKMUmST flllflM. HAM).
rai, a -..uimniUlo ll.- pitMw ilk wili.- rgr bi .
j-titiw mid i-rtuadix, m Miort iiolhie. ami oil ton.
' (rmi. leou Kiiii.ii lhinmiriil.
laidrnir mi Hili ir.-i'i, ln-l. WkIhiH mi l IVilur.
i t'Aino n j.jvo
i niyindtl
i pHOF. KD. WITTIfJ,
l.railer !'
j wrrnu'.s .vnuxt; and hkass hand
' fan in- oMiiiioilatr tin- illblli- Kith Ihr hi .t lilUf
; lor on -i-lta, ball-., ili-, pnrad.', and arirnadi
Oil .ill irt llntli'l-.
I.i-mniif tirrii on fviy iutniiMiit.
Itrnilcnrcou WaKliiliiiion aiciinr, brlwr.-ti oiu i
ami i .uiiMrHi-tn, i aim, jinni)i.
N 11. Mnn'. t'ci 'inlla rt.-., fornialn il, lVni ou n.
mt'lil nu n. ml'ldlf .
rMwaaaataaa..f.air..aaLaiawa.rai..ia.aiajiaa. w laii.a.iiiaiHa.
DUY noOIXS-GltOCKIUKP.
ItY flOODH AXIXJitOCF.ItrKS.
J)
I T1IH .'M'fltTSC WAICB.
Uiik inlroJin'od mloh,- Koi'n'i Ward firo. iv ratab
i,-t, in.-rit . llri' ImiOiN ilfi..lrlltirlit. Mmliriiriirff iivhh
,irti Ic ii'tinlly f"r, i in ih.. n ijnlnr dr j;ooi ioni-i
loraiiiirrnnli'i .hit In nHI nnvlliltii? in bin Ir
IJY HOOU4 or liroouriOh. ut v inan hm iiioy ihii !
ifflZlS!, .)... ,u .i...,ntn','..r
j'opior im.i Nini-teeuih ajcct.
The ii,.ii'ory I'tlalilmhiiiriitm tbocmnrr of Hxlh
urn roiiirmim .i . mil ho inn n a nril ih iihw
oucoftliotiwtlovlit'l in tliMMly,
' a..IKir
...... .
Air, falr.
HOT I dAirlJm 'ititTi'in-
ill . mv... t . r.Hlllli
CHV-. T, HtNlR, Ar ii hi
i r vtnti ,an aMM,,ir.r. - ,
rifii)
O'tlMf

xml | txt