OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, December 14, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-12-14/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

LIQUORS, TOBACCO, ETC.
yii. V. BCIIUTTEIl,
JiwrUr and Wholetak Dcahrin
ash
Aaiu'Vioa
BfJtJiwranilji or Cream jiiul Slock
ASH
Imparled Alt) Oim-reiit Kl"l
No. T6 Oiiio Iacykk, C'uiro, Illlnol
rtacst'ciiie
JBKKKW
KtUiAMWtdl
REAL ESTATE BROKERS, ETC.
C
WINSTON,
(Huccefor to John Q. Itnrtnan A Co.,)
heal estate ahext
AXD
ATTOTIONEBDa.
f til vt nnd r ells Itonl F.stnlP, pay T.up!', lurnlsliPi
AlHIruoleof TlUfl, nnd tirppnros Comcyiiiieei Offtll
Jpoll N "VV. TROVER & CO., j
Heal Estate, Homl nml Slock Hrofcers.,
Will nttPtid fo Iho payment of State, Usmts imdoij
Tnif., nn.l nil billiio turlalnltOt (o ft (.H.NKU...
IlilOKKIlAtii:.
KtcuiTii iiTttrirr, tecond dwr from Cam. Ait.,
dPcil'Miiltf Ciilro, 111.
VVOOD.
,1 M. WARD,
1-KAI.KI! IN
Is pri'iitirtMl to flilorilfru prmnptly nrnt Miuftuiionu;
.... I lit.iL.i.-t P. t-j.u'i . 1. 1 .
HI.MIIIL Kf. Ifrtll ..'W.J ...VWW".. . ,
licavourJur) at lluldii'n olJ t:iinl,"or Ht tli .-fl
utl. . tuviu
w
OODI AV00IJI1
J. W. T U U X K 11
It jircjinrf.l to furnish
Good XXnrd Wodirtt
At prills which ilrfy niilitliiM', .in.l hl.i to'
Drllvrr In any purt of till!' Clly,
till till) rlllitU'tt IllltiCU.
I.uaTfi rdsi on xUtrt nt HuIhii'k itrooorj , l.ininl
iin'K fflinl luri. nntJ Cimii14 mid ttiitifr L'riM'iirr.
lunii.ur " 01
STOVES, TINWARE, ETC. "
A.
H.VLLKY'H CHAltTKlt OAK
STOVK STOKK
M
Cojipcr, Tin ami Slii'dl Iron
JOBBING S3 XX OX
iV.. ir.o u'Asirixuro.x a iVv.vt';:,
(AI10W the Jlmkcl Hwiw.)
KonrtiiKi (inttrnng, HMiitiii aikI Mifttnlo.it Wwl
luuv 111 a iii-Mt iimU.uImIhiiIi.iI limiiiii r, itt ilmrl m
t.. .. ihl'clU
GROCECERIES, LIQUORS.
Q I). WILLIAMSON,
iv 11 0 1. y. h a r. k ;it o i n .
fllOliUlli; AND COlIMIrnlO.N
3VT. B E. O ra A. W JC ,
.Vn. 7U Ohio l.tw, ihilro, 211
ypc1al irtlrnllfMi it i lo i-..iijiiiiinU '! DIIiiIk
l.pirr. "
I!.
.S.M TH a CO.,
U Uill.llSAlA: UKUVXliti
OHIO Jj:VKH, - CAIUO, ILLINOIS
Alru kr .in Utiily un Imnd a ino-l iin It lb
J.KlUOKS, WIIISICIKS,
m:otu AXI imsn WHISKV, (MX
I'nrt , .Maili-lrn, Slirt ry nml CuIhwIjj
UO, A0LT 10k
J. Ill HI) iVO'S V Kit Kit II A TED W'Hl.KIf
JiXO ALU
Vif oJ fii.nlvt'ly (or t'AHII, toirhloh wi fnritnth
fclli.i.lun nf rli oath huynn.
u-f ixsiinl uiii'iiiioii pmd ui r".llniKrdtr.
.tt-grwvitf
MJSDKJAL.
oi Capped' hakims' !
OIUPPHD LTl?8 !
G-lycerine Lotion
H'AJTv CVIU-) TlUi. tl VB.
THY ONE BOTTLE!
uo'im
LONDON DOCK GIN.
H.ngully d. iriiP.1 for tin. u.o of tin. Medical I'm. II.
Wmm i;d the riim.ly. ..ot.,... nj tho.n imniuio '
,.iPdl..n.l,Npsrt1v.ft1.,"Lb0onZto un old -nd I'u.r
..... nTtft I. f (i. ,, , .
. i;.....
lllif OHO diuoil hotll' .mc'i, nnd ti'd,!
IMUHIl. . M.'..' ...... I..III'-. I ll, III! Ill I'll. l'l. V, 11111,11
rni un in piiipj.. uiini.iiti.
inir 000 diuoil hotlh s.Mc'i.iind sold bv all ilniccixlt.
ifr""cii, .ii- ..i. in'iiiiKr Niti,, i Minn imicii 1 1 10
No. 15 IlPiivcr atirt't, Nm v u, in irJcdly
... . ii 1, ..... .. . i ......
iracdly (K-i
Til : TH s' and riTT'J?P
11EMEDY
'J ,l
r
ENDER'S -CHILL CURE
-i 1 oil t
Contains no Otllulnc or Arn'tilr,
,'.! "
IS IKll IllllIl!ilHIIIlt 10 lilt! T.isiu;
Children will fiil(i) It. Without holla
t ton. ' ' I ,
THIS FtUII.tC AND
AHrrivOmtrliU, proiiniuuJO It 1 1 ii 1 k-k t of nil inkli.
oliissyolpowrifur I
ma i
i U .'Ifi.S'
HVirUafiilJ
A(m7?rfGirn,r,Siiii.i,Fi?vni.
It 1
-0-
i; (it 1" ""
' (.aliiin. oti!., unit in till ttajr irt'arr ttMik,,tt'tiirii
nv .linu. .if ;( inutuM riuUK UullllT liii-liinai lil.
I"H, -,Tm muiJ riirll.c,tivuWi', nlMitu vo'iirit-ir
It MiniiiUio tli i.iuuih ti. M'rritritrftMir.lliri'iHit
mni-liuii, Hud ituu iunu suituifui lu thv inon uhleli '
UHtux.-i lh KivnjtifJ,url ai thi.r.b riNtturiw llm
"Jfirjll M UURIII, ll)l illl: Kilt 1 (I.U.IIIIIIIO XIMII
'J ' I I 1 tl!
j:xni;ujH stomach iinrrKits,
a
"V 1 I
Wih pit Mr.iujth nu.l ni(ilito, wUI ilffli1".
fueling ( Mi'itrfiMMn'tliat J-fijijj .i U'li.M-mtlrlj- to ii)if
OIIB llll IWHT1II(( in.lu 1 1 IK UlrlStM .11 l liivllly
rciiiuiiiilKl fur llif tHr.,.i liLiMikklN,'"
( . . . , . j .. ..
All.l ff'f onil,. hrvirtllit ! 'nml winirilMlMli!,
It UM tolw .ir,.Hwl. A- A TuSK' HKVK0.M5K
It I. jWjiiallwl, anil It a tire proiuntltw hk.iiiIhI
1.11111. ihfi rfviTii ihi:ii rpiuny.' (
i:t. r. it. i:m:'.i:n,
tun- I'akuvii. KBtiTiTKr.!
l'or, () l Mltrl.AV linur.,nii.. I.vfir j
LOOK TO YOrii CJflLTlKLX.
The
MILS.
Crc:tt Soollihiu' !C'iiiOl3!
'.'.Jin CiYni mil ,ritinr 111 ) t'ltll H
I , mi: iMriJitmw J as,
tin. pi n n( ti..th,n iJllKTfc-i
SuloUiii tk.nml.1 .11 nn I ov. I I'KK.'i:
n..iiu' nil liMifr irji'..liit , ISA
Iii.iifWll. iiifitWrtlT ) C'.NTfi
.vimroMir
hVKLI'.
MH. .
W!It;mMI
sVltUl'.
'1II1K..
Uiiton IhH-Jli.illijfmiutj,, 1-Hici:
WniTfilMHi
vwwr,
1 TiiiiiifM r v ihiii 1 III in .1 '
Bifl WlXTTVi
irhrr m'17 Ivdaw
H '.II
tti..H,
IllKOAT.
nivr irriiM -itlsilioni n
l;
ii .' i ifuii n Mit m uiv luAiiralili'
I.f.jr 1 1 i4i , .
I.romi's IliMiifliinI Troolioi
iv norm, .tin iMtkiy .ntnat-iW,
I'nr ill line hill., Aktliiiiu. Culuri li, !oii.
kiiiiiiltvc nml Mii'iiil IMiniimo, ih.-j hi.it! 4
rj.f.i.ii7, .i.ii iuiM.li nrnaii i.n.i I
umlhul uilmr .ifiilMttt j I lull tt.o um.
i ntui,; to tin guiM t.,f.uuuomiw jtojuiteril) id tb4
Irotlii-, many humIiIim uul vUvh iiiiitatiqnr. art
ollrrud, which au r'ujd for t.bthhi;. Do nr t")
iibtii tii inio
JIKOWX'S IIIIOXCIMAL T1C0GIIIIS.
hiijil i:cij-hUitii. tKiad.u)iti
A KOOIi I'OIt TIEK iHILtiJO.V.
:i0 a tram A nri AiviTiuoCfliimNor
iVI f. K. it It VwJ Ul lo th- mm ncl, or
Cjj PJ O K, . ( . n thi' phyaiolitu'rol
my liT"i. id .'..i" iiiof th" nul nyiti in; nh
l'i. (. ii 'lis '. .-... -I . ui' ti. j and pri iitlUJii:
cli-pi .iiu, lt"H ii pumr' nc roinpiMinn, w.
Thk i- fi . m. -i.i.i; uuikof tv." I.undri'd and
Iwt.'it)!' i 1 V III i ;im prm i iiKratino,
n nml nil v u1 ' ' i '.l .riii i n f' r iho,. ulio h. m.ir-
lit : ""..' ;..j.l.ilo uuiluitft, til! it n I bunk Unit
I'litii i" '' I.' pi uii.iit n;ii uioi u' y, mhi ii" iuhi
ori'l ly ni-u.it tho liouir.
hunt to any oh (frwoot juxnait") for Fifty "iit
A4TVMlr. Uitu' Dmp'uMiry,N'i . uurmr Ki.lh
uod Market itri'i t", St l4il.Mo.
iliTMJTli K TO THR AKrlilllTKI' AND UNPUK
'rUN,TB."u irort- apulying to tin- ii'.ti.ri..n
lal(wtioadrrtiim )dMi' isiurr, ur iiihk' nt.y
HmukrtmttiH, H-rti' Ir. bu';,iric, noiOHii ir iwi
t our di' ao i. t how duploniMojour ron liion.
Dr. IIiiUiomi txiconoiilti', pmoiinlly or by mull,
mi tha ilKemt". in. iitioiifdinl.nui.rk. UIH"N. W.
por. Fifth anil imukot strnttn, (opiiOfcitoCourthoiiw,)
Ht. lioui Mo. '7 lviuw
l.iwmwiiw.ji rimrf mi itm- titt. jr. r rrrrr 1 r. rrm rrr. mjrw
J JAGNIFICJCNT JCNTKRPIUSE. "
IlKSDfiit JOX COU.N'l'Y, KY.
Ev SPxxllio BrawiuB.
Authorised hy tho KoiitttcUy Legislatilro.
, SIX E2rtI12333E5.
Capital Vi-i-AO Si o 0-000
K.UAr.L,i:.ST iiti.i:, kho.
DnnvIiiK to tnlfo plncb at- .MASOXIC
TLMl'IiH, LOUISVILLU, KY.
in:ui:uiti.it ustt,, 'imtu.
fiood boudi for lh ri-nt li.MoUcn tnken, and Mill bo
ninantsl to thoae drawing . f'Mritsw. wluuh will Li
Hl.ilOOiiHmh tocji-h logn'res, ,( .
RUNT OV CAl'lTAL IMUZK, ).7,00()
TICKETS, $5. .
Point r.n- ricltcu t( rltlior of Hit. r.(J.
loitlu;; Auclll", Willi will iiUn liirul'.li
l'ainiililitt.. Ac, iillib' ilcht'rliHliist m
tlio 1'rojirrtj,
J,, ir, IiV.VK, Fartnera' Hnnk, Hriidorion, Ky.
It. II. AI.K.YAXmitC, Coiiimcruinl ltiuiV, I,oni.
' Tllle, Ky. '
JOHN V, I..Vi'Il,5I, J'rrfilf)it JUiil;, Hop.
Wlimlllo, nopkliii-lllp, Ky.
JAJIt I.. tlAlj.AM. Coiniiioifial llanl;
I'aduwnli, Ky,
(1. T1IO.KAV. I.-tln-i,,.,. If. '
w. II, TVI.lCi: O K ,
" ,jICI ' j'''. h. .
rur lii'oU ailii iiRiirl'ii.iiioti O'liii'thinu tho ontl '
imi miiit to .
w i m on.
OJlll'o Oulill Hy U'lllirMlillil
i -
HTEAMJ.JOATH.
"IMI'.O ANDl'ADl (All
ThO light draught Mi-oiRur HtodtT
wtu wiiitk, '
X. 'nvJKu'Hl'.UN.. .....M.l rr.
J.l'.llIiNKULY I Clotk
Wlf. m:Ue Msgtilor DAILY f nil's t
wpiCnifo nml
riinuoiin. lOllYIIlir I a in nor. .-icti.
I? (ilUtti P.T-
l.t,1l.l . a F...... r.'.. I.
tiio vrintvi"
v.i i i 'ill. it
oniinriH nf It :th winibmtv Hrlrnnn
niiitjOluo nillruftil, nml Iho (.iimbptlall anitetintsMJU
riVCI JHCHCWI.
For f(uiaht or runKC applr on bn
fl. on
if. J. iSl'CllbEY.cont.
utircuimoi.
QULAlt CAIRO AN1
EATPORT
WEEKLY l'AtKK'l
s.s:Aini-3n a. K.iki::.
Lome (Julio ury MONDAY LL'NIN, making
rloecomiectioii with trnin.mt D.iflllo r Clark's-
vlllo, nml nt Jolmsonvllle, with tr.fon forNimhtlllo.
l'urilonlnr Allrntluii inhl lo nt
7
CLOTH IN
74TIOW CLOTlllNU!
Exrory t liin - 37 x o i la.
HA7UJAI.VS 1-OU TilF. l'L'Ol'Lli
Hiviiiif chxt out Ihoir ul.I t.vl. nf Ll4lilllf. hvn
iH-OlltfHtMIA
ati'uc :t::tl ,MIcniIi(l Nto -k
H'hlyh i'intirr vrj' klml t 1
riiHlilonabhi (aOiitlviiicn'M ll'mr.
A11.I illuh n w b!ioI 10 nil c.lnM'.
Tho.v w..ullAk ; 10J.1l Htti-iitioit to tliuirliiirilr
In HliK'h lli 1.1 '. to Itni tho iu.u-t.'1'l AI1.0 to
tln'ir
, ; 1'iucc Oonds,
Wiivli Qiiiljiji'o nil tylei of C'lutlu, iuiir,
i mw', nr., iruni ninrii 1 1ST lunnilliioiur
ci.tvrin.vt: to ounnii
In th lMt Tiutiner, nA n(rtrftlr fAIiloan't. Their
JI1UCK ill
(.'enllcinoii's I'lirulsliin QxxU
I' yciiniliiti, ni'lit'liiitiimiiTnarultii'ltTrli-
lurv 1 1 auiib iu iiim in irKVl.
TRfNK, OK HVIIUV STVI.K, VAI.WJW
I ' NAt'Kt1, KTl.
Altl'l'.T
Anrr rtllOlr M.mrv 10 cll -nn.l, frrti
If ir w
U --Is , olwBWr tmui I'trr li. for. thrr
ill"'
(riiniitiii.lii pulillc to ritoml thiMil IIig null.
S thry
Itf
INSURANCE.
'. M..-1IOII l.
II. II. (-htilrr.
QANDKK .t MyitlCIS,
Nolurlf s 1'iilillc ami Ii.miitiiiiv A
tils.
itional
tank Ilnildinij, t
c21tf
KLIAIILIC INdUHANCK.
H"CIIAlT.s Uts. Co., orOIUMdy
CAPITAI. ANI AbUHTV ml.fJ,M III II
CAPITAI. AN1 AMrnV l.T.fJ.H III no
( (OIJlUlSCUi Iti. Co.. i.r flilmiro;
t-Al'ITAt. '.'it -i:t-. -10,011) :tt
I.'i'IlMPK.VHI.NT lu. Co., r UtVloii:
CAPITAL AMI .V-Tr $ i .O.oOo no
HAXL'AJTO Ins. Co., til' .SprlulIfM;
CirTA. AM AKTf S JtO.OJT S.T
Al'llOKA Hut. Ctf., or Aurora,
ArrrU. AMI A-WKT- .ail.'Jilli II
STATJ: I'iro Int. Co., or CIcvoliMiI, o.;
rimi. Avn aki- m ini.oao in,
j. s". iti:.n:iiLV ivtui1., a(m,
j:yii(litn UIoi'U, i
OvMlInt Ntitil Hmk.
GOAL OIL!
( I'l'liuc Cnjicra,)
BARCLAY BROS.
HEALTH INSURANCE.
miu: rj:oiUA
j.
MUTUAL 15i:.l.Y0Li:.NT ASSOCIATION
I'curlii, llllttols.
'Vm 'Va ami Itcnl Imiiluihn the Kind in
. the United Statai.
WppWIvIlcnpnifro'iiMtn ? ttl In nn-o nt lekripf..
IlVWY In in or l'.'iiiulu uf Hi'llhv Cun.titutiou tsil b
n inpinl.cr.
''Him IntOftntion la lognlly mcorp(irttI undpr th
ln uf liliuois. Kor tKirtiPtilnrs npjily to
l.ilUJSIlKltllKHT.
utsi'41'iir floncrul Aao'it forbtnto of illlnol
GN AMD ORNAMENTAL PAINTNG
QAUL h. THOMAS,
SI(!X AXI OKXA.MHXTAL PAIXTKK,
SJiiii-ln ho b.ieinnt of Iho ily National Hunk
bmldMit;, on Ohio I.nrrc,
Otvix-o, XllXxiolts.
dpi'titr
RK WARDS.
TUX IOJiYiAi;.M ltinVAICD,
Will I... ... I.I r, I. ...... ..11 .. Ml
.1.: . ' 7" . 1 ? ' '." ' 1 "V!1 ." '.V . "
M
VtVlSiJ' hmo. In tllli b'itnmi thoVTII,
ntilllfii! of .Notoiiilitir. hahl lu-lf will weigh iro'tatVJU
iu,sM,,ni
f'.lllp'lb I" I I' I t.i til"' Hl'illliPr "I. "U.-'lla."
' '"V, Illl' I M IH III U I4IIIU HI Hill Yl'kll UUftf . Ullll
,. I .... L I
l Ii.OI(KI''LKY, )
('HAS. F MiM.IS. MJwnviK.
llfjnt j
JJANK N0TIUJ3. '
1'iniT ATloAl, Ha ..1 Cu)., )
Dccml 1 11 is: 5
.')! Anmiiil Meclinif, lor tho cli'cti . 1 of In in
o ., ill bo licM nt tliis ofth-c on TIT-HAV, to llih
ill... c i J.'iiiunr, 180, hclwcin the huu 11 t 11) h lu. k
A. M. an. 1 4 I', M. C. II. IIVMllf-S,
(lull-aim '(.yiikr.
I, ALT? AND SODA I
IloliianlliionnfinVholnloilohKjr, unil tltiont et
Ho.'leliati:d rVurtiK'in lTti'r, in j.ruipji-tiil lo miiimui
In liny iiUuiillly iltmruil,
AX UXJUVALLKD AUTICIi: OV II15KK,'
G-osaxiiuao Alo,
In (tuni'tcf unit Iliilf ItliU. mill lu Hull Irs,
Sodu iiiul Miuurul Wnlor, Kir.,
And tl nt Iho Tiiy tinted tunrkrt Jirlcrv
A jlmrn nf iilihtli! nntrriiiiitn o rrtliuc'fully mlh'il-
i'.. Onli r.i nccoinnnlil hy the onlH nllml irrtiiiitly
and mtiufmitunly.
t'nll nt tlm M!ltv Siiiln I'lH-Uirv." lllirlilli
Ntrei'l. lii'tticrii AVulnttt mill t'tiluf.
RKK LUNCH!
A fren litn.'h lll In nrtNt ntmt lh I'.jrTPlHn
loon nnd r(iUurant, at ton oVJoofcTtiry uwirniU'
Tho rMifwrnnt Iibk 1wi 11 t,-intly Htl'-d "p. tiT
fnnn fun bfdcooinwmbUxi rHll liili lll htir
tin" Fni'Ni r nKonnMe.
Cornor of Sixth Htf et miJ Cimtnrf,l Avmn1. nx
dcx.r t'i l'.t Uiacu. il. IATTMIli
OflOlf
S
it'HOOIi TCLKC'TION.
S'nt.ff It hf rfhv ;tfii llul u UoiiHiit thf U5th
lay of Iln ciiiUr, Iff..', nt th lii.iicli nnd Hcndy Ktf
k'lni' lloiirp, 111 ininiiiii.o. la, M.tiui rni. cut, hcm.
111 ilinfoiititv nf Ali'intulrr un l Slnto i.f Illlnol . an
olci'tmn wilfUi lild fur Hite -luml Trunti-f nnd en
Hehflnt IMrrrtur fornJd t.iTriihip whirlivUclkiti will
Im oih ih'.i m v o oiooKA. ,l., niM win i'riniin "011
liiitil I iV. vV P. M., of tlw iwiii' lr.
Hyirdr of tl.Tftiitcf ff f 'hon nf md tn.rriihip.
W. A. witfeto.v,
ilct(J Tortiialtili Tr'tUr.
INSUJ.ANOI-:.
AND MAHINli INSUKANCK.
COJII'AJUI.It
NIAGARA, NKW YORK;
AM KIM .81,130,21(1 U!t
GKRMANIA, NEW YORK;
Ass'iT Wl.tlOS.CUl Tv
IIANOVKH, NKW YORK;
a4kt.- 7ari,7'i fi
RHl'URLIC, NKW YORK;
AmKTa R7I l,tJ. 01
t.'onipri'ine the I'ndrrwritri Aunty.
YONKRItS, NKW .YORK;
AShllTS ...JSTSUM tt
AL11ANY CITY;
Afe.-T.Trf. 91.15,103 i3
KIRIJM AN'S i'UND, HAN FRANCISCO
ASiinS, ((iold)...Hr,7,00 (lit
SKOURITY, NKW YORK; (Miirino.i
AHriUTi ..iii,iaj,siw oo
Mor, iw.!iu;, furniiurr, hutli and iwr-M
Iu-urrd t tutw 'frfvorabli? if n(ind irina-nt
m-aunty will arr.'il. .
I rporlfiilly tiV T llioeltir?iiiof I'alro, a thereof
Ih.lr uitroniir.
iwrctf V. N.-IIIVIIIIH.
onico at Klrtt National Ho A.
SOWING MACHINICh. -
BIILLCOX &
VBBS
Mli tit
SEWING
ft' roiniij
m..l:.i fSDId'.IIIIIUi
is tiii: uiisT roil family use.
W'MI Mllrli, Hpiii, lilt, Turk, (mil, i
l lllai.l ir-atl! Ik.illf ...I ..it.l... '
lllllllllllllly. It Hill., il. lli KI.Mi,TB.Jk,ali.l
f I f f I III tll '(MMI lillllMIIIIM
11, .r,,.i, itii,, i.ii, 11, in,, r
tl.rP.Ml. mil ft'-m rfi.l mm I ..till,, llnr.t .Nil.o..t..
1 liani of iipi-.i,. thf i l .-i"!,. ft wll u
tl.rP.Ml. mil ft'-m rf.. I nml ..nil.. Hnr.l .NaiiMX.k,
ismni'' ".iiloti. I n , suu ..n t iwinr. It ma-l. r
fiwtxiuiid tUillvr tbaiiani (itl.'-r uweliiii,-. It fonn n
ri;.t, iiTi ii and pla.ti': mn ,lirl. rmif fmni pry atlu-r
Mtu h.oaiililiMtn U.Hi'l'VViiTHIbvin(in.if
THE "KOTATIN'I llOOlt,"
nnd ilrawInK tho twmt into lli i:isJ; Ihtts jnitroly
rKlPiilliK i icry ktiti Ii, kO t lint tlm icaiii h ill Iswr ti 1st
cut at fr'Uont liitrnl, mid In tlint oie vnm, tlm
n-tiin ii wtirruntod uot In rlpin iiiir, mid undr
all elrciinniiitipr to "nurfivo tho HAthtuU" Old,
orn out fiuiiily inrincntu, havjinn, jxinu, drfw,
Ar,, hare hven iiiiiitiltl to tViintiiiiu-v-at KAIKS
mU to wm tho i.UKATiyr C(iMII'.TIT10.V,nndlo
this Mllrli tiieiniuin. Intro been hi.1o. for Its
Miporlorlty, lltirntilllty, l.lnstlrlty and
Ili'itiity.
A i ntp.l devii'O prPTonts tho sjBil.ihty nf thi,
niiKhino Iipihc run In it." nroni; ilirts iion, or iho
kiluiu o ivliixl in or wourinif or t.in.'lr.n tlm Uron.
THK NliKM.I. CANNOT UK BUT WIIONO.
Thus aroidiotf thgrat trouM,- ofollur tnatliuifi.
NO IIHKAKINO OK NKHDI.Kf,
Tho Undo of tlm imtsllo h lots thim thrt'ivfitirths
of an Inch lotif. And l trnlalit.
WltONO.
AiiyoM may txljii.t tlipm IN THK DAHK. Tho
lu iyinuy l!.if tiny wi.Illi. No otluir hoifuuar or fet
Irr ) like this. II turn. th ht-m on Uui rijjht or tm
iIit aldvaa yuuMunt It,
It u lll not iri Slltcltcs, Dip OMidl Is
nlivaya sat rinlit, tho lilailo ihott fi3iUvraight,doi
not ibratc, likv ln;r onus. They are
MANL'FAOTt'HKI) WJTH MAI1IK31ATI0AI, I'ltB
ClblON. Hi nco, pni'h imrt m iiilorchiiDHoablPttiidcnii U riwuih
ly.rcj.liuied tnevoof wo id on i It is 111 I ant h gnrf.
tion, if ptujmily uarpd fujr, Nnno who ha iusmI it
cnti I w wruiindisl to iuc nny ot r.
Tho roundiiPiM, oroiiiiwi, dumbility and U-nitly of
llj.tlloli.
WKIti: NISVKU r.Qt'AI.HI).
It- rtAPlMTT. AlP-OI.tTK KTII.I.NK. KiK
OT .MOTldN, narrnu'i cm and ni ntocs of its IIKJI
nnd ri:i.I. wore ur ver niiprniK tint by any nthr
innchuio.
Tho IMlI'.S unlvrmally jiroiiountc this tbo HKHT
FAMILY bBWJ.Ml IAOIIINK IN Tit 11 V0(M.
WlintoYcr tho meruit of tlio other tinv liiiioi'. it is ho
dlsj.irn(!VinPiit to niy tho Wilcox .V Hlbbs l worth,
tor fiimily tuo, iloublo that of any other uvyr otlorcu
to tho piiblio.
It recolTtxl Hip Onlil .Mi'ilnl of Hit Atnorlrnn In-
iiiiuis-iiio fjicsr i'iti:Miini for
"THI5J1KST filSWINO MACJUNi:,"
at the tjrt'at Noir KnUnd Knr tln Vormont Stale
Ktlr tho I'cnniyltnnm i'tato I'liirlkp Indiana Stnlo
Fair tho W luonhin at:ite 1'mr tho Miohlcmt Htntn
Fair tho Inwn suto 1'nir and nt or r oo County i
Pnirs tlirouchnut the Wi Ht nutkinsrtnoro Firnl l'ri'tti
iuin ll.ii "(7 In ken by nil nllmr bo ttijf Ui'liipi'S
Incthfr in tho iiio time,
It isnoiv tito (Jreat Leadlittr Family Heiviii,'
Maulilue.
AI.Ii ovr.ii thi: WOULD.
We take other iiiuMinics in exphitngo. 'a cl
Oil, (rroii, Hlii. Tmitiiml Nl-edlks lor ovury kind
of r-uwlii' Muclilne,
Appl AVuittrd. Terms to ArpiiIi, doi-orll'tlV')
clroularand ipioiincnsof work, out froo by mail, on
receipt of atnmp, or had of , ;
COICXKIX, 1VAI fc COMIXES,
(lENKItAL AOKNTHj
tu i,ko atropi, un icnjto, noon
ILL HMDS i
' ',' 0,vKDS, A
rriiiipd l tip ntneivif U)o Cn'rollul
RA1L110ADS.
JpKN.vM I VAN I A C'KN'UtALR.
Z& ll'M Ogg UjSB
J ti 15 ?iT Jt A c K
(11 Allies lie .Slmvlcst Roulo lo Xcir Yorl. !
Atl'itKljii jj:i .uk fr-.m iho Writ run Ii.irt t I'ap.
Union itcji. it. .if t i ii". is fur Km. iui,- lliiin.
more, WiwhiugtiHi, l'liil nit 'pi" N"iv Vcili, iinton,
nnd nil tin. Knv i:n, ml "'.ii.', nro trnfikfu-rd In
tralinkiif tho
i-ilasxva:ia n.viMUAi.
liny yil (icki'ln for New Yorl:, l'liilmklphlii nnd nil
IHilnii. Kim-I, iti tho l'ltiibiiri;, I'oil Wnyno A I'IiIcokii
nml thr IVIu 'U-Jiili CVntral Ihiiliuud The trulim ul
ho
! I, !L I JV O K S 4 I- X T It A Ii
tiuU cliMiMvr.uii lKiii.Ht JtJttooii tin 1 Ch ivliu'u ; nnd
tin- onlire trip to Ni- York U mmlu with pnlv two
ChllllRU of IttK.
IUini WIcIo l'iJ-Kcnuor C'iii-m,
with
JSttlsi'il !:mir tin Ijiro vml .Som!
T'i"i.i. . i.r. iiio flmroiijilil) vt'titdalod nml priii lc.l
wtih cf'ry tiiidiln linpi'Jii .m nl tioclnnirr to thr
- il.t) mi l "umiwiiCf traVilclii
.STA'I'IMlOlOllillU-J.VW OAItK,
Wcodrull's l'utottt,
Kim throiiRh lo I'lnliidi'lphlii on nil Niyht 'I'mniH,
AihI Nw VurU rlu 1'hlUdi Iphl.i and Ath i 'iitfn, h Hi.
out I'hnni , llur1lii l'iiJit'iii'i'i.i n nitiit of nii.1...
tmUd tot, iind
l.iiulii- 1 1 1 c i i In Sctv VurK IliiirH In
AitViiiur u(. nil iillicr I.lncsl
Iml In luni' tn K.'f iirf II'. 1. 1 n. .'r.tntn"l.,li. lis hffoit'
th rnrtl f the inirr liy cii riuiilc.
rnHoMN n'l.l Ni if l.iiwlnn l niii r thm rotlli'
l ipwiiU.vl''i'rMiik, a it kitwi.ii.ii an "rjx.ittin tj
of c riti ilic Itni'tt vi' atnoHtf thi- AIPkIihij
Miint.nv iNsndr tiitlnj( I'nuhiir I'd in 'i li.li s
ku.I.N. h Yolk, Tt llliniit Xixtriiuti.
1W All Xw KhtlnnJ "ii(M liiil.l.nt lliroti-li
ti. ..it ni ho tainIVfp.l, w;th tiii'ir bj,s.i(.., t. Iti I
Ii ui klont CulHwsrtuKi, i NVw Yotk, w I it ih .r
Four nallvTrnliu Leave X. Y lor Itostou.
Tlilrtt-fii Kallr 'IViilnTloavo IMiIlatlclpliIu
lor Xcu Yorlr,
ia J.-rwy City and (Jam Jon nnd Alntoy. Iiint.L. ,
, M tmltwj Tunc, t houti.
Thi. t thr only tic by which . o up' rnn Ilatp
Oiwajci HabtnJ.y atnnMin, in n Ittmi.tfli i-ar Th
I rum li'Mf tU Pibur. 1'iHt Whjiu- A. lliiriin
ttailwb.v m.Ht at l: p.m. and run ilir"iixli wdhn
ite)ny,ir?liHK luNi York at til Motidav tiiiiin.ii ;
(lours lu Aihniito or Oilier Lines!
1i lie p m. 'r.i fr.ni i I. trap, nr .ri. , Nt .r
II rk i.t y 4'. M.n. ibH. oM DAY. ii LU llmiri.
lu Ailviint'i' of any ntlir lliiittit mKI i r
r'nHrin"in"t Mitn Ii'TtiN. Pllll.Al I M1UA,
IlAl.TI.i tfllK mi.i VAHlNl.T()N.
"r ';Vtt t hrft4 throuiih tall mf.ni
Uripol lb" Pm.-ylilini KMIwuy. and M lwp
l'l. 4.i . Iti!ijrtap1 Sw rrk, froin I'm. .i t n i
nd ll rffa ifmi Virrn f'ttii-a.
u-li.Vr fwnitrt aud mii. ff-i I
r. -tn i j . ut, w at all time a. Ut
Utarayil I y uMlr lmm.
hit T1ii.aiiIi tiekPt for tl At Dh mi. ' I",, i.
lnth Wi"t. -
lllWABII .11. WIM-I.tMK.
. rKR"aliicr.utraMlt ol, A': u., I'a
T. I.. KlMIUl.O Ptuifsr AK, (w .
j.KwIf '
I
LLINOLS CKNTUAL ItAILltOAD.
Quickest Koute from Uiv Sutli
HI. t"iili I.oiUi lllr. Cllli'lmtall, t'lilt'aLii,
Stir 1irli, II1..I1111;
And
ALL ;0LY71S HAST AN P SOUTH
i'.f osit train rrtT at immI Ii-at (' r.
.Hull l.tpnif.
AKitlvic-:ii.o ,. ?i .... :tiii i. m
IIKI'AHT-'ilUO .. .M . l 1.1 I'. .'I
Ikoli Ir on 'mgti i at tX.lralM wuh U i 1
IVTiiax XjIxxo.
At 11mm. Itnr, HI"'''iii!K.n. K' IV I . f
Muwlwta, Iff f'i. t.ainiut, I ." ij
vn 1 a.1 po.i.t. in
Illinois, town, .Mlniio.otn, ,i..onri nml
AVUriin.lli.
A I witlt ninuiu -t fi. t W'.i f. r
, ... . . . . . . ... .
; M. I.OIIM, Mrilirilflll, I.OIII.VIII0, llll'lll-
IIAli. llldlrtM tIMills ailll lllllllllllls.
. IIAli,
' A"" '
am ih Vi. Mintn ''
iH4itli.ru, an ! l'ntslsint. Krt W.ijn- and
LiiiVJiKo miiiruM lor
UKTttOlT.
OI.nABLA.ND,
DUNKIHR,
LIlANr.
HOntoX.
NIAflAllA FAUX
HUTK,
UI'I'FAI.tt.
MIW YtlltK,
I'lTTHIll Kii.
I'lUl.ADKLl'HIA
iii ma ii.titfit!
W.WlliNCiON CIV, and
1IALTIM0HK,
JXX. 1'oixxtn Ulexft.
Fur thr "Ui:l (m1o(5 and itifsriualion, niiply a
Illuiola C. ntral ltt.lroo.1 Ivj oi.
W, F.JOIINStlN,
m r .! I' ..juiif r Ac.it, t h ng.
M. lli.OlMTT.tSisjnsiil Hnpcrnilvii icnl.
JAHfc ioHSt)H, Aui, iim. tirV3.lt'
JAW INSTITUTK
Pi-anlcliii CJoimt.y, IllhioiH
IMIIUl.TVj
Hon. -.V. 1). DOI'M-'I
V. AY. JtAKll, TJt.
Tliilipx ipaiiortrif IhUIiijditiit uillcriiniuciico op
tln FofJM'H MONDAY OK .VuVF.MHHIl, Ina, nn I
uunlhiun lor a tcnii of foiirtuan tifcba.
, TUITION ol tlm i.mlnrn, pur hp-kIoii, thirty ilol'iri.
(wen ; I'.r ui" juiiu'H, iHCHU' iiniisrs viu n. -.uci.-ui..
Iihth ma priviiPttH nt iiu
smnu tiuio. il tlipv with
itorlnu Isith I'hiHSPS nt tlio
aaniu Iiuih, il Uicy wWi, wuhoiit any icMitmiml
L'luirgo ulop tluU of Iho aonlur clu..
Fnchulasn hI ri'iflto one oioryih'yi nnd in nihil
lion tu inotuifii, men wepk will bo d-'PtPit d bpf"p
tlioolaaniM by JUDllK Dl'FF, Ulsm aiioit binui'ln-s ol
tho law, hs will host ii.Im'Iico io )-tuqo its Ml tlifir
Sllldliw.
A lawlibmry nnd rwdinuroom wllboopon nt rdl
tliuoatn mndenta, fno of cliurtjo.
A moot court HilPUheld two ihiya In isieh month.
Cirmilnr, woh furthor iuformullon, may bo Ji.
Iiin-d by iiil(lieiiiK Iho
"SKciiirr.Miv of tiii: hknton law insti.
TUTK."
oofltl .
tnam.i m mmmitmur.fJ liLlJ..""l"..".l '
01! PRINTING,
CH5JUP i'Oll JASII!
Illislui'ss funis, (IMMol) 81 Co $7 pt r HJOO
SlPiiiiiliout Illlt Jfiuils . S.lioSH n,r 100(1
lCllVt'loiit K, t3 to jS lil'f 1000
llllt tlflllls, XIS IH'i: KflllH
Oilier Work In I'roiiorlloii.
WB UUAKAXTEB SATISFATIOX. I
aa-crxaXjXJTiair
liooK Aii) JOB. oriicW
TlttMtiiN Hulhlliisr, Toitli' SI., '
UAIJIO, ILLINOIS.
VW-IIKT. UUIWr'i'1)t,K"i,'i,"Ae i'.'iSss'ih"1
"I iis.i iimoiuva'. ouiii tiolruolm' licrncM.an ,
1 yet containing; all tho YirttniB wining,
9

xml | txt