OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, December 22, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-12-22/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

fxE-M. &TATK BROKERS. (TCO.
""ft"- iJhnt; irnrihvti Oi)
UiUI. imiMTR AWLST
i3 3d .
f ,l'i.:i Hf.ii ;i'
,t a if r t-ft, nd ' . ...
IS- . Xr,HC ' J T up, NinOIW
. - .flHUr.'l. t'.l Tfl IP (if All
t 'MIJi V. " . i-'nor nn niirttU
, . . roYrh it eo7,
hftVrttr, Rntnl .'.nit .'.toe). llniLnrk.
'1 111 HUh.. ... .jixkltl yf .tl. toll wl lli
, vi .11 a. .' p.l I'kIii h OtaVMIV.
St JltSl vrtt.k-'r. .rnuliif Jvvr Jriti (.'i. Air.,
oil ..'! Culm, 111.
j J. r ; ! L. . Cu M M I ft &IO
vITHaTVON it It I ft D,
'Hrtr-tf l frtt-n, HiI.I.mi a, -,
(irorcn ?: ('timiiiUcliw JU-ritt.tit,
Ai'Uf i
Atltirtuii rntilri' n.,ntl SI nlrtftHii
Aii'nls fur C'oiln Vrir.
,, ft: Ohln lrr, Cnrr, in
ui'li''?.lll
8
i AM'L WILSON,
Daalrln
IJO AT STORES, (.ROf.T.niRS A.NT TKO
VISIONS,
XI O Olxlo Iioveo,
twtstf C'nlro, llllaala.
pETEIt CUIIL,
Bxcluolva
I'LOUU MKUCIIANT AND HIM. WW
AtiKXT,
o. KU lllila Larrfi, Oalr, Ullavdl.
Or lcrii lelleldJ ud prompt); aa4
D JPila wH
DYAS T. 1'AItlCnit. J01IS 11. rIILbW.
pAHKEtt & I'UILLIS,
Oraer
Commission and' Fortran. In? Mrhant
At J ttciJeri I
liny. (.Virn, Anlw, Ilrn, nil nil HtMif it
I'roilue.
onio i.nvr.KM............cAtuo. m.u
tpl .ltf
i. ii. xvtns.
t. at mi.
A'
YKKrJACO
IDA tRMtt-
Cti .V MISSION MRKCIIANTA
Kn. 13.1 Ohio I.evee, CAIHO, U.L..
murlTdtf
J M. PHILLIPS A CO.,
PsMMttn to K. B. ItonilHtl t.,)
Forirnrdlngr nnd Comralitloit Htrh n
AND
iTIIAKrjIOAT pRopninottt
Cairo - T111 noli.
bibrral Advance ifitde m OynrfgrtmmU.
tn prppre'l t rco!TP, itort or forwtrd frtiit l
ill points ta7eritlloncommlMin. Roilncii
HOPIFIVll Bl
AUiAW
eoupu tonus rromr;n.
E
EMOVAL KOTIOB.
TI. lVT. II TJ L E JST
Wholoivalo Grooor
C'oininlsslo t. Ulcrclinulf
JLiTlns rrmnvo I loNo.7 Ulito l.nvf , next .loir to
I ty .Suluruil IVinic, whpr with l.itpr fiwllltlp nnd
UrK'T !.. tioolicil the jontmunnco nt iwlran
hk'i of hit former cuotomcrii, ft veil ft lhl of m
nunv nifir,
NiiiprJiir Rr.roinmfulntlons lor Marc
Mtul Hie lliinilllii r nil Itlurfs of
rroilnci. on I'limiuUlau.
t'iir", 111 , Juno 1, lwj. mjaldlf
q"V. UllKEX,
p?npor to riifl1, 0itp7 & C.,)
PXiOTJIi AGBUT
(ictiPrnl Commission Merchant,
r.uno. I t.i.Tf.i
invl tr
p VINCENT,
livAlmr in rvnrl, I.tmp, J'tuMpr ISnn', nstet
lltlr, Ctent.
In IdilU, nlwnta on hnnd, Compr Rljlirti itru t
(Inn J , Cairn lUinoia, taililL-.
hnnd. Corn pi
lUinoU.
MEDICAL
OHVPPBD HA1YDS !
0IIA1?1?RD LIPS!
I.llt;iiAY'H
Grlycerine Lotion
KVMs-Mj VtJRti TJIKM n.
THY ONE BOTTLE!
acAtf
LIQUORS. TOBACCO, ETC.
yjl, H. 80HUTTRH,
JNayw rar mo rTAfjfa Nr
AI
OIG-A1
laoor in
Vnijiortcd Ale
No. TO Onio Litki:,
UlflrVmaU RIiaiik;
Tin I ww, , . -
-caaru, 11111
THE B"
.c3rI and SUREST
REMEDY
ENDER'S CHILL CURi
CltmlMluit u tilulnc or Arii Hld,
J not Ua.iUliMiit l 111 Tunic I
JltllilrrM' Will II wllloiMl kifclli.
,,IIMI. , , , .,' M ,
TUK I'UHI.IC ANti
7 . . , ,.
MAXy KXIIIVKIVT IJIVNKUIAKS
A0r KtIkI, pruniittiue It tun htit f ll tncili-
rUJTER ftnd AtlUK, or CHILLS And l'KVnil
ehlllf B1 fTr ftreranitd from a tontla pnlton
I'tliHns Utht ti'tir known u inaluili. It ti
Won tM ltlit; f ikf tnooil, raturilitkv kctlon of
hp uiatrnni rtau. mif oue iniiiuurn-ix, uouatl.
AMmi, oto., ) la (lilt wiy ptppare rtn-.tftpm for
uaj diceuteer tMortPri9Uniilurn nhich mj fol.
loir. T atoiiI rnrtktr honfcU, t4 rellrt jnnriPir
of Inn pMa, liko
R5rDRIl' CHILI. CUKE.
It tumiiUtM tk prruxs t pprfonu tlidriliRerrut
fniotiait, md act nt annntldntv to th p.lnn wlilck
ctoi liu I'ntor and 1(Iih, mid thpr.'h; rpatoro tho
jrtiniokiftl0itn4l))n:DdA ou.ltuni tuch ui
ENDER'S STOMACH UllTLUS.
TTrll mift txrMsrti AU.I int.lit. nlllrlMiinr Hint
NM t rlni tktt tlingn t tpnlon(r t nnr
tma wina iMTtrtg frow thm dutiuo It li hlthlr
fpMMaail4 fortk onrt tt Upp.l,
rr.NAL. wrAicitntft,
iltl rrronh,Ald(, kreieklllf ind p ontniptlon,
Il ltaot tb larMMod. Xt A TONIC IHTyERACK
Mm nAPijntllol, nd Ha mi pretcr.f.TA A2Altiit
OIUa aid l'Tr K Ukta rialArljr.
. r. n. BNDBM,
nil W FABCCAR, KKNTL'CKT.
TcrfSly HAR1IAT BB0., Ohio Itiu.
AM.. .11 X-Jl. !.
BOOjCINING
QAIKO CITY DOOK BIKDE11T.
MAIICDB BILTERBERO.
Book - 231xxljr, n.xxlaT
K. Tt Oirw Ziiri CAIXO, ILLINOIS
API B r"1tT
LUMBER.
ILLIAH V. THORNTON,
WkolaiAlo and Rptafl I)a1or tn
Xj, xx aaa. to or, Bh. 1 sx kIom
LATH, TIMBER,
Caaar Pnata, Ueori, Saali, niluda and Win
aow uiaaa.
.Ofllco on Tcutli Street,
ttwpfn ComniarolnJ and WaihliiKtor A Ton no
' CAIKO, ILLINOIS
inn roa
keck lihcr Paper (bipany'$ SkcaOtiut; Fl
aav
(UAUT CKMENT.
IL 1Y John's Improved ltoollng
iro .
Aabaio Cauitut avlwaya ow hantl
la larjo er aman ainiltla.
uwt-d fl'W
S WALTERS.
IAlor
of Ttry H(liH(n,
Lath, RliluclfM nail (AMlar roa la.
VAkl) AKD yn(7rl OraarCiiiripaiial aiiawonnd
Tenia alreat,
Mia. a 141 att aataaia a
Drl.m aallaltaal aaa araallf fllaA, Bhwihuut'
l.ilinur nirnuif a aaari aauaa, ecito-uut
MUMO.
p0F. D. TTIITIG,
I.eadar of
wirw(n STitixu asd muss iiand
fka awpoaaimadita tha nbli(l with Ika hunt Musis
far tMrartM, kalla, pArltai, paradca, aaii rpriaAdn,
aa ajuiri aaiira
irfnsaa aiTea Trr aaarninfii.
Kaaidaaeaaa Waihlnrtaa arpanr. bptwoan Panrfli
an A riftkatraahi, Calra, Illlaota.
N. B. llnala far kalla nto.. ftiralakait. fiwra ana to
ifBimtn. aeim
JOHK Q. KAUFFMANN,
4 - m
iThnnMBWl 01711X0 BAST ft,
aatklla At aaaajaa nr vai
, aartaftaaaVa. mi aa aaaa
ltr. (JAiaAiaa rtrf at iTawltra-iaiaM.
SaiMa'hf A on innSaMftaVVAlW4n: l"..V
- Y - ., if
rAJTO. ..... , , i ffJfDKffi
STEAMBOATS.
Vkt I.Rki draught psem;erlilpaitiM
li. r. ftoimlKll.V iMMtr,
J. M.llirVlIliliV....,' i.'lrrlc,
WIL mnltr mitilen DAlI.y TWIN Mircon (Mm nml
I's'Jucnli, iMTine (iuio orrrj roniiii; (sIiiiiU.it ox-
Tli .ill -oiin. tiiMif.Pnilii.Wh nl'l.thnKi wOljC'Ula
and tlhl r-ilfroA.l, iin.f Ihcf.'uiiil.f rlandmid TrmiPUff
ritcr pnuhrM.
Kr frf or pii'ifip Al'l'tr on Unrd,or Ui
i U. J. HL'CKI.I.'y, A;: nt',
luir..ltl . Cirn..lliiiuw.
IJEGULAfiCAljtbNOKAlTl
1L NYKKKLY PAUICKIV ''
' ' JAA,rCu1ro urr M.VpAr lA'jlM.N'l, innkuijf
.... ...L."'''r . .. t .... A..
. . ' i " t. -inmiii 1nnTiup iur iiArftM
till, And At Jin6nm, wltk humifnt KiK(l.
' i 'il
CLOTHING.
jTKW CLOTHING l
JEJxr oaryt nine S'ronh
BAJUJAIKS FOIt THE PEOPLE!
KiTlnccIoKd ont tkvlr old itoak f OnthlBj. aa
linulll UQ a
I.arfie nml Hplctidld Ntock
Which ( iiibnicnoTcr kind of
KnahloMnblr O'cnllcBaen'a Tor,
Andineh ah miteiltoAn lfuca.
Th..T0til,la,kP,nPo!al.lip.tl. i. at..lr-.t.
" rn
XXcitt nnd. Ottpai,
In nUifh tlpr profpn to iPiulth laarkat Alaa to
inuir
1'lccc GootlM.
WkUk inlc nil kt)p. ot Clotha, tiisaluiari,
Cf.UTIII.VO TO ouoi:it,
In (hp bat taanncr. anil iMcIIt r.iahlnaibln. TkMr
IDCK SI
GciltlCIUCll'M rurilUIllllir GUOtU
"
1 titt finnnlAlp. Inrlllillnr imi nrlnra i,r.,r 1.
fin. tuou -lit to tkla market.
1 KUShU, Or KVKItT H rTI.K, TAI.13TH, OAnilTf
flAt.Kn.r7rC.
-J
A.vnrfilPthMrnbaitrtoaallroivlafratn thelrapw-
lcS,cliiiiitrtMuitirWoi(,tbij nl;oai dli-
. i, ....ii. jiwuiir w r a icon met in pauonai mry
lil;Tp,
auJt dif
INSURANCE.
IV. II.Morrla.
II. It. Camlee.
QANDKE it MORRIS,
Xotnrlc-s Ptihllc nnd Inrartnce Affats.
Cairo, XUlxxoiu.
OFFICII No. 71 OAJo Cti-y National
jtank uuutlmn. doellu
ELI ABLE IN6UILANCB.
nRB a.i ma nun:
!WniCHA5Tfi Irw. Co., of ChleBf
CAI'lTAI. AKD AMKTfl....-8 K3,7a" II
SECURITr Ins Co., of Xcw Torkj
CAI'ITAI. Ab'D ASSKTrf 81.732, fl IU Oil
COMHKRCrAL Ins. Co., of Chicago
CAI'ITAI. AND ASSETS ..8 310,01021
IXDITEXDKXT Ins. Co., of Boslonj
CAPITAL AND ASSETS..- A.10,000 00
SAXGA3I0 Iiik. Co., of Kiirltigfleldj
CAI'ITAI. AJtJl ASSirW .,8 30,0'i7 5
AURQRA Ins. Co., of Aurora, 111.
CAI'ITAI. AND A.SSnTi..8 210,000 II
STATK Flro liu. Co., of CIcTolaud, 0.
CAI'lTAL A WD A.HSnTH....-.8 331,039 Oti
JT. 8. I.EAKDL.V V CO., Agin,
iryptim mock,
S'lt. Ore. Tlrtt National II ink.
COAL OIL!
iirxv iiAitui:i.i
SCuiduidWIii.c
(Prliuo Ckioperatfe,)
pon sv.Xa33 xs"sr
BAHCLAY BROS',
HEALTH INSURANCE.
fJIHE PEORIA
MUTUAL BL'XEVOLEXT ASSOCIATION
I'corln, llllaola.
Tht Ftnt and Best Institution t the hind m
me unuta atntt.
M'apkly Ilonrflt final S6 to f 40 hi aaa a alvknai.,
r.icr mm ur I'umala af npallhv J'onktilBri.n n Wp
p.in -inm f, (
Tl l InitlllltlAr. U Ippiill tn.r.rnnv.tA nitjw rl. u
iai or IlliuoiM. l or parli.ulara AtinlT to
l.'JU0 iir.iiiu.iiT,
diyjSldhf flanrrAl Aiit forHtata af llllaaia
GN A ND ORNAMENTAL PAINTNG
pARL L. THOMAS,
if5IQN AND OKXAMKNTAL PAINTER,
jihap-U i!i. oaiaaiaai af 'Aa '. Baat '
katliRaR, aa Ohla Lara,
Oalxro, XUlaaoiw.
aaatta
TAILOR.
ORNKLIUS DOYLB,
TAIX19H,
! OBIMISUCIAI. AVKWUlay
aiatlnH A njthoTp pot and BiyM
KU, ;L1.I0I3,
?"0iift,n: riono n rliort nelice, nurdt
AUK NOTICE.
1'iuar Natiomi, Hank ui- Caiuh, )
Decciiibcr 11 Iwtw.
Tl.o Atuiunl MoollnK. (nr lliu li'dlnii of lu tJlict
era, will lit) lioM nt tlm oll'.no on 'I TIvHUAV, tlio Mill
ilny nf Juinmi J , 13 TO. Ir'l.t inn llio liduu nl'Ii'uVI k'U
A.M. tut 4 1'. M . 0. U. iiur.itu,
(Irtl'illkl C.iMiti-f.
jgEIvIl, ALU AND SODA 1
llpfnR llonnpil Whnlrfiilo ilffil''.'. nni) (Imtiflit 'l
a tolclinili tl Nuitlitrn ' nutcr, h r.jr 't ll iutiili
llihiiyqiiimlKj' (ltifii.,
AX UXKlVALUIJ) AltTICLi: 01' IJliHt,
Coxxa.xxo uO-lo,
Iirlliiui tor nuil lliUril.il. aiMI lifUott tt'N,
Nodik niui M Invrul Wittor, Vav
And All ul tut Tary. lim.t market print.
A ukur f pukllt konij la rf.otfu g-.li it-r-lr
Orilirn Mcnrapml.! kj tkp 'eaik Kllcd tru:yU
Kl.d llfO.tcrlj.; "i .
(kill at tho Mt.llr Roilii r loi r." I'-tl.tU
ktrc.cl, betuacii Walulit uurt 'clur.
nuviitjun t
jglllKK LUNCH!
naatrox'sr 3Moxxxl3a.ff;i
A frae lnnph mil l irpd iptt i!ip l'.h'jiii
!oa And riUuint, at ten oYluuk- rir j tntirnfn;
Tko rpstatiraut Im licu.n ipopntlr lillpil un. mii.i
Bent cua be aoremtin Utpd nilk ratiali at all hour
l'r en rpAannatj e.
Cornar of Hlxik airp etr.nJ Coimriil AtPun npt
dacr to ra-tOfSt. n. liAVI KHIl
ciitr
ELECTION NOTICICS.
u.i:irrio.v notici:.
Uho flftoklioldera of the City Nuti.mal Hank will
Ink nntipn that nn Klpvtiutivrllflx keldutthh llatik.
1 S -nuurj ii,iS.,iur iiirw-iofp ui
i aaiu iiniiK.
A. II. HAPKHltli. C.nLti.r.
Cairo, Dcinbprll, .Ill-dim
INSURANCE.
I
jlIKE AND MA1UNK INSURANCE.
COHIA.1tr.at
1V A, v tWJUV,
I lUI'IM ai. ! Ill .Ml
I . . .......
U J'.H.M A iM A, .M'. lUl.lv; .
I . t?u ij.nfifl..lh:
I HtAVm't,'!) Vt.'U' VflVit.'.
v ' .i.m vivt
, ARBtd... .,5720,-KU lit
llwPfllir.TP. VKU' VnifK-
' ' u. . ...
AU:iJ. 971 laVi-- U.
Camprliinirtho Lnderorittr. Agemr
YOUKEIW, K15V YORK;
lit t'o iitu ..ii ii
AMhlrt ..07,IU1 '
ALBANY cm;
AfeflKTS
FIREMAN'S FUND, SAN FRANCISCO
A1SKTO, (UoM)e07S,000 00
SECURITY, NEW YORK; (Marino.)
Knn .. 8i,4.-ii,siu oo
Prm, Oallaai, fraMairt, k.Ila and Prp.
Minraa at ratai ai BTarablu aa aannd Mnaanent
MfirltvwIM sarraal. '
. 1 raapKlfullj aakaf (kaalMManar rlalr, aaharaof
aiitf pairoaaja.
aaT . .i. jiL,uiir.T,
OaHia Ai Firat Xanonal llwk.
jBmmmimi'mt'mmmmtM'mm
IW!l!r?iajaim
s J 'it wQ '?.xr. i J
Phalon)s
OB,
Salv&jon for the Hair.
For Restoring to Gfiw Hair its
Original Color
Phalon's 'ViTAjkrfA'' diiTera
utterly fromjjM'tiic "dyes,"'
" colorcrs.ind " restorers "
(?). in jif. It acts on a
totally different principle. It
is limpidfragrant, and per
fectly innoclhiiis, precipitates
no muddy or flaoslblcnt mat
ter, requires no shaldng up,
and communicates notain to
the skin or the- linen. No
paper curtain is nectary to
conceal its turjjiWappearance,
ibr die simjfrtc reason that is
not turlnX. It is, to all intents
and puiposcs, a new discoverv
in Toil)rChemi8try.
W PhaWs 'Vitalia" is
warranted. to errt a change
in the color of thciJr widun
10 days after the firstVipplica
tion, the direction beincr
rM 1 1 J O
careiuuy ouserveu.
IT IS AS CLR AS WATER !
AND fAS NO SEDIMENT.
Price, Dne Dollar per Box,
CMNTVnIKG TWO HOTTtES,
OOLD BY ALCSLRTJGRISTR.
If your Druggilj has not
" Vital ia " on hanr write, enclosing-
$i.oaffhd we will
forward it urtmcdiutely.
Phalcn & Son,
- .57 .Proadway. N. T
1 1 u
lJJ w'
, .
HAMLIN,
o.
DflAj.n
KS, HAT, OATH, llllAM.i AMn HtlV'
H I UAT,
(7 o racer rCoininrlnl Avaiuia nml
Twnlftti Ktrwa't,
Cln.4(rO '' aa XUixxols.
. Kaepaa iR anpplj af aH, d ll praplrtdktt
fllHordppa n akortnef a a, at lowait aitrkatratai
KotU Iib
RAILROADS.
V. ' AN I A t UN'j Is, Ui
3l
J n t. li i. Si A ; ti .
01 .Ml). In; HIioHcM Hoiilo o Nn Vtrl !
At IMtlal'.i k ir-ina Irnm tin- Wctt nm t
I tl'Oll I1fli)l. Hlf. (iBwni., 4 f.,,- (I,,,
lllort', w.rlilliiit.ill. I'hiliul.., ..hi,.. . . ',
rii.i tin uif in i'.llgliili
IphIi, ' of rlii-
.11, . ! I lii I '
liny yomlciiplH Itir-Vt w Turlr, I'l.ilu.inti.i, u 1 ( .
jint. Kiii. tin tin. 1'itut.iirK, Kent WHViP'i fliuaif
. a l liu-I'm. 'iii l intnl Itaili.i.ni. Ti.c ira n . i
t'l, li 1 X O, CS t! i-J T JC A I.
Iiiktili .lAiiprtlom nt At'ultutip m t CliU'titfu , i ll I
III tjlUllr tl.( lu ,Nw loik l KIU.U. n l iin H
i kaii' (if iAr
loIrRiuit U'I1 f'uH!iif;t'r CniM,
Rltli
nulncil fluiila nnttrovu I ftctin!
'rin-p iMi;. me lh.,.iii;, wht(..ti. mi, pr. ti n il
iiilli ni-rj iiijIiiii itiijirvic.tif nt HfLcmiarT t Ilic
p.tfotj atnl i iiirt.'.rt "if tir Kr
f J'A.'ri:-fci U MIiliriZJ; C'AItW,
W j'.rull'a Patutit,
Ha'i thri.nijfi to Niln.li Ij.l.m on a I N.;kt 'linia,
mi I Nrw Vnrk ti. raihtili.lpliia uwi AI!pmiiii, w I
i ut fhulifi', ntlui .iii(; ri,..i i.rn n ni.lil i f III! i
Iui!hI rcpt, Hud
t.miillur llii'in In "fir 7ir.i t huh In
AiHiiiitc uf nlt otlirr l.lnra !
ni In timu lb m'uuu liitl ccuuini".lnp. l.poit.
the hrrlrAl of Ihp pAan iufPM i.y mh r rp tr.
iToI:iUm nnd N. m KulunJ pni n tk rt at
ii puppriull) ipiriWp, m t ttiam an npi.f itim tj-
in f.jii.u ini' iini-i m. w. arivrii nit. t p'i.jit
MvlltiUill!, UuKli. lltiliuw I'llUUir. ritnfuluil.li.j
r ml Np' Tnrk, Ylliliuui I'.iii A.m.
nr ylWfm !al".nt naMP' 'nt.ltti ilr u I
tit' will U trrxn-fprr-'!. t. ill, ih. ir i v.f , i- I.
nii.l '. .t r.niii, 1. ii, in ., luck, uitl ,,ut li r .
I'oHr Dully Trains I.fart'X. 7 lor IloiDiu.
Tliirtotiii Daily 'JVfilits I .en re Plillutlflpliln
lor .Atn lurii,
u 'imioj Cltr ati'l IXiiu'i a Ptwl Atnto;. l iirni.it,
wiiuic. i nn', i noma.
Thm iMtiil r..iitlmhKh.vipuK'tafanlJi
I I'liU R.liii.l.r ii. m lk.tr,!, -li At Til!
inim li'dip. I lit' llil.l, rr-i. l'.irt Wmii, A ( j
'.in.lnar In i at i..m. ..n.l ruii il'iruucli miU u
I ., .. . . "
Ii.nce n AiItAiiih. nr (HI, pi- 1 l.mu
i ........ ... .......... w. "
1la."; n fi i, li-.u rinim n t i Nw
Mrk At Vrrtum ih- .-rOM HAV, a I .a Hum
I a 4. K, ....... a.r a...- .iil..M lf..aiM t tt.l,
I r .p-r. iltu-1. ;. u t Im-1'..V I'iiil.Al , !., IIU,
iaaaniBT aaari'aa it. a-
J'.Al.TlMUnb Mid WASHINGTON.
I ii'i-H-U. mi.ri inruusn i pii i- i n usr
I nl n-rpnnTlTh K,lHaT. in, ,
l'l. l. Iilinmut N Vnt...ftuin I'lltatu J.l i. t, .
m i .n prim ii,. u hi. urn. .ii. .
- ll:. w fraailit and xtifp iip f"
JU.t. ru ....nt. r at
'TiShte'iJS
aii iiiua m imr. .u n k-t.
Tl.tMAKli Ucphw fr Miln at ihi unn si. t ;r
In Hi U'wl.
i:l.WAMI II. WIM.MMK
Oi'urtal SufiHiiU u.ii --.A I j
T. I.. K1MIIAI.I., IWnrixi i.1,1 i
Jol'Htf
'pLLlNOIS CKNTRAL KAIL'.tUAU
I I
I -A-
Onlckpal Routt', from tliu Suili
HI, 1.0 nil , l.nitlaT I lie, Uliit-.lmmt I, L'lili nn,
AttV x orli, Iiomoii;
And
ALL POINTS I;aSTANI) NOIITJI.
I'Mirnupr tralna arrm. ut u I 1. f ., 1 . a
Mnll i:i,ri...
AKKIVK-at.-.ti A. fl .....3il.- l. M
IIKI'AltT-atO A. .11 . ....:ill5 l. ?I
llulii train. e-Mittpcl at OvatraliAwitlitr" nou t,i
At I'Ana, Iid'-itur, lii.p.tn nirt'ia, i:i l.-r, U'j t
MfB'tOIA, rrpPJTt, liHIrriA, I'llll., ,',
ami hi I (ii,tj in
IllllinU, Iimvh, Mlniirantn, ?Il.aotirl mill
AVIarniialii.
And witJi liQnruii&.ui; Ivvt au.j Vhi Ur
SI. LuiiIi, Sjirlti-lli'lil, LdiiNvIHp, Iiic1ii
nail, luilliiiiaii(ili unit nltiiulmi,
fill At CttkilKQ with Mklilp.n. Ontrsl, JllPh Kn
cuuniorn, aifj riti.uurp, fori wajno ubt
CIiIpao IUilr',! fur
HKTIUIIT,
CI.KAKI.aNP,
DWMCUlk,
I.II.INV.
Iiosio.i,
I'lill.ADKI.l'HIA.
MAOAliA FALLS
KltiK,
IturKAMl.
ni:v roiiK,
i.rvdiiinm
iiAi.TiMtmii,
iv ... I '
WASHINOON CIV, and
I'or throtlL'li tiokpta nnd Ihfurmltinn. nnnlv n
IllirjOI. Cttltial lLulro.ll ii jK;t.
I) . i-. .un.iur.,
(itnirnl l'Aapnp r Aki nt, C'Iikakq.
M- III (J i.T I. , ni r.il .-.up. rmt. 11 itut.
UMI.-.J1. iN-u.N, A. iu, Uiru. mr,.U
JjiORKVU '.YTHING IK
!.. aat' ia iihi -aaaaai aaM !.
TECH BOOK XjXONraa I
.........H............t,,M. .. M.HIIII.IH.t.1 m... ...... MM,.,
00 TO
IIAXXOX'S, j
1S0, 100 COMKIRfUI, ATWtaV
dncei'fiif
JJOLIDAY UOODd.
Conrcclloiih, Toj-, Fire- Woriin.
AMPLE PR0YISI0X FOR Till) XOVSW-
TERSt
Onto 192CoinmcrelAl nrtnlie nnd biirynnr holidni'
trooda. 1. 8,nin liv, Inlil In u atoo.( In nut I no thut
hai npror ln-cn oniwlod In Cairo.
('onfectioiiH nf all klnda.toya In tuiiltln. Tarlalr
I'Vi'rj iiiuil' l iChso nnu uriim; ivv piiu nuuiiion
ecrtuCliruttniii nnd Now Tiura.
Iti'inomLcr tho ulaco. 1W Coinmatclal Atcuhp.
IIJI..UI9
1,1
J OR, PRINTING,
FOR CASH!
IlilNliirak ( arils, (lUlstol) . 81 to $7 jicr 1000
Stnuiil""" HIM llcnita . $5 l.i 08 inn- 1000
Kiivi'Iiuk-h 80 lo8Il 1000
lllll lltuiU, 81V per Iti-iuu
llttivr AVoik In I'l'oixirtloii
WK UUARANTEH SATLSl'ATIOX.
a3XTXAXje:,x,xaxr
liOOK and joh oimcr
VirnfR'i ltnlldlnr, Tenth St.,
VAIRO, ILLINOIS,
wmmmmi-ii-uiijm 1 u jj tuJ m 1 1 Ii'
i WBKT iniNini:-ThPjnniilua arlriOn' 1 t
'all iHe Tlttflp ufiifnu.
t
I
Fiitiad at Hi a caa ! UAlrAcl

xml | txt