OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, January 05, 1870, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1870-01-05/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Jltc (totting gutletin,
TM BtMiM BvttarM pabtiihed irary after-
ri,n, at .S i. HIT-mlb "Ir-el, (Tk'.rnta.n Illoek), lijr
Miu B. Obfrly A Co., ! .i MntalM '7 fBrrlffB,
men, a 1 Mm IMfla,
Th V. ll t ill UMIi H IBIJI gkt-j f'T'f
nm papi r, m letasd rin Than iv. in wada, ni
tar .r our (otBMf MM by nr-vs-ieal-'. .
e-irae.i eepiea film iahed raas. Addr44,
IOBH H. "I.kki.v 1 0M bblra, Hi-
STOVES, TINWARE, ETC.
HA LLKY - V U RT if i: .' K
BT0VB8T0B1
4 HI
upper, liu uutl Micft I rim
r o h m w a s xi o a
.v., im WABHINUrON AVESiE
lAI.t tlx' Mark. I 1 i ..'! j
K.iiBint, UuAfafrBg, Ufa il 'i ' Md i''ni''W 'rt
Ion m k coal ... lubataaual iiiBBntf, i abort 44
.,
0K0I Kl:lK- C 'MMI-.-H i.N
J i:M'val NOTICE
H, M.
AA hole
H U L K N
i a 1 o CA- i- r- o o
loniri .vim Vcrrlniol.
itv
. :,,... i ,, So 7 nhi , Lev, in
ir i
44 I
Alrnli-
t'.ty ifTiiioiul Rank. 4l,r with lartli'i m
.' . taeoltOttf 111'' 'Htllilli
laf i Imiti. I t I4)4f4, ie I 'T 44
r,, r.a n-B.
S,, rlr 4 , iiiiiiii lii Ion- Im lnrKf
! Mi 1 1 1, 1 1 .... ,if nil ! I,l ill
Proilua - -! I iiiiimiIiIimi
1 r- . Ill . J . i . . . i . 1 , mySl iu
iiA ILL Ui
1 ,
U II : I, EM '. I. r
I. K I IR,
HS MMIUIC AMI) uMMMUfl
vr n Ti o ir a rJ t,
TI Li i mm. III.
KBaskkl Bllauti 'U ,.m 1
rdaf 4,
iunrui, i I ft!
w 'fi'.ArrtpN
1 k;w
J'I KATTON A I!I!'.D,
-1 mA h. 14 MaBtatti Bi uibij b M.it,
A llnl.K'AI.K
HreetTI ami CMMlMriM Mi rrliut4,
An. . ... I .. Itllll 'I .'Hiini.
Ag.'iiii i.ir bimm faraa
Ma "it Okla Lffaa, Mr, 111.
aallWBal
sAM'L vVlLBON,
Iwaicriri .
IUMI Moll. HROfXRIKB AMil'KO
VIMOVs, XIO Olilo Ijovoo,
. I' alr.i, IHI110I4.
)i rBR CURL,
! I.I.I 1.
Hunt RRCHAlfT iMi IIMiKBA1
141 ff,
. M MkM i.ii,.. rain HlffMfa
- i. r rita.l akJ Uuia.a aad M4l4alnff
I i -: It.
HV AJ I . I'AHKKU. J. UN A PMfbbVa.
j iRKER a PHILL
- fii. fl
( 111 In i k 4 ion hihI Iiii m. i ii- Mi 1 rlianla
Atid ll- fjBVB -
MfAJfi lorn. Halt, llrnn, ml nil liin.l, ol
I r 1 1 .
uBHI l.V. BB H'.'. il l,.
apt dlf
a vim
J AUk.
A
VKKrf A CO
X7 Ij O U XX
' St M is s t o ti M I' It A .V IS
mi. BI tiiiio i.evaB, ( Ainu, 111..
aBBftfdif
.1.
II, PIULLIPH a I ".,
"". i u I. ai. H.n UickaB 6 ,1
KurwBrdluu' ami uiiiiiiUWhii Mt-rrliHiita
-AN:.-
II It I lio 1 I MO I RIB I OaaJ
Cntro - - - Illliiula.
'. ral A'li'inite Unfit an i'untiijiimentt.
ir- 1 r-ir I la r
, if it f rai' i fr ji tila lw
, , Bl-. '
niuiiaa "B. li i 4i.
t La vita uretapliMnM. aaiu,uatf
C
W URKEN,
a
r- i4p,4or lo r.. I , 'It, 4i as 1 ")
FIOTJR A.C3-EJSTT
I. i n. nil OMIMIbbIn M Tt liaiil,
I till!)
IIM I II
n.i.ir
P.
VINCENT,
I gar ai (Iroeeriea, lalata, I'laair I'aiia. ruiara
1 1 a 1 r. OanaM
1 1' Hk, BlaBfa an hand. Comiht Kigktl all .11
Jffl lIllll'IIA.
mrl kk
MUSIC.
PROf, Ul). WJTTICI,
I
I.eadar of
wri'rMi'H ttiltfl A!iu nitAss rami
gun ii.aiean:. ti." pkbllt a. tlia k-at Hiuam
raraaaaarta, balla, parliaa, paredaa, ea aoi.iaao.ee,
an abai ' (ol .
I aa.no-, lifakMafary laaMBBiaol.
Ilea leni-eeo VVaalilui on araaua. kalaaaa Faartk
hi. 1 f'n alrei I-, 1 a 1 a. 1 huaia.
K p lluaia for 'aalla ala., ii.H.iai.i-d, ftom age to
i.l. t man. eldtl
.1
rOHM Oi K AL'KKM ANN,
A
LRADRit ar
tnwwfvtsn (Bniiica baud.
S. .i.nA.e ,,,, putiiit .-"ii kiaala br itu
,; , - an4dea. ai iki : t uotbfa, lud on reuaoti
loloima tafBMBB f If Ba BB BfBf luaMttMBBt.
Rvaiden- e aa in. ttfaat, net. Walnut and OgBtti
OA lltO, .- ... I1.1.I.M.H
lOylOaiU .
4 TOID 0BACBA-- "vTMl F HARLT Uf.
A .. a, ' aauaiug Barragd n. io..'.,n
Jaaar. 4e., kaa B.444. 'upla u . .n. of anru.
ahieh h. v.ll' JJ" aia i4lea arUU-rarri.
dMgak l.li UfilCVkH, 'I : oflk tH N' . Vork
af? wi rn. a
( OMMISSI0N AND FORWARDING
p LLIDAY LTBUT0XB8
atillSBAL ACVILVI'S,
HHiWAIilHM. AMI HlMMlsMON
ivl R OS Alf f
R
70 OHIO LEVEE, 70
OAiro, Illinois.
... -
HAILROADM.
LLINOIH CBXTBAL RAILROAD.
QvlekM. Route froui thr Sulli
Ma l.oiila. I.nnl, villi-, flin Iun4ll, t bleat, a,
" t nrki BMIflJ
Aril
Al.l. POINT MART AN?) NORTH.
fBallBgll ir4in4 arrive at 411. 1 l"av bairn a Ml
Mull
1. 1 I 1 ...
4,1ft l. M
ilS P. M
'4 tr4inii Ui
' l:Vi . M.
In. I I MM A. K,
Uwlk ir
p.ini . i 41 ODU4II4
ATi 1 11 IjillO.
in .V II.. Il..m 114I011, l'44, U .44114
M411 iui, rimporl, lutlrDA, (1111.4114,
4k 1 fJI koiBAi .1.
At 1
Illlii., 1,, loni, Mlunrinla, HI in nutl
WlSi Oil! I It,
Ao i tii IfMBffAM i g Eaai 1 'a'4i for
SI. laMltf urinicni-il, I.uni- ill-, luclu
nali, InJIauaiKilU uud uluiuliii4,
Au aj , f w "1 M. h'f4D 'Vninl, M higM
HbWMi ... an I' tabary, fan Wayua aua
1 l. !; BillfaBlil 'r
I'KTKulT,
W.BAl r.AUD,
H 'NK IKK,
IiiiT' if
KtAaAl.A KAl.!
W FKAI.O
HEW YORK.
HHII.Al'K.I.PIMA.
s i . i.v.
PA:.Tiviir.
VAINAWJI Cir, 401
AU Polutfj JE34Bf,t.
PorUl . ikSM ' riB4Uoa, 4pj'r 4
lnwir ib C4iitrl aWulraad
MT V J HTN-iiVi
0nr l'4---r. r Ageoi. t u,4ia.
M HriiHITT Urn:. - ,ui4i.i.
;aIK- JoII.WaN. A....1. -aiP.. lanfAVM-
DENAYLVANIA I t.MJALK .
D 0 I H l. f K A 4 K .
1 Mil. iBfJ Miorteat Koulf M ff York !
II filial . 1 :r li 1 illraat ta tka
lliilU drbul. v ,MB laaaaaUBdia .........
li. .!. WaarliBfA'-i. rh.la1rlB4)lB. ' "i
1 . ti. c Kara I. '.4 . 1. 1 kMfSBafM llatABlaffi
rtJRXNl I.VAM 1 1C 1 1. KOI II.
luiy ob . kri. laf Naa Fafk, fkilaala . ina Bad all
paaala I tot, I lha Pitiahan, i .111 fTa) 1- A ' .. .
Bal taa fatA. "an a UBaaraJ MBafjaa iiiuiia.i.aoi
M
I I.I.I MM. C N T IC A I.
BaaAl BBl M.tt 44 .1 : 1.1 ag . 4B.I
II ..m i, i- f laBa Turk a au-i a.iu va.r taw
4k..4.a .
I li nniii Itlr I'ltaat'llgt r nr.
Km. ,1 Hoof. aialrotl Mrata!
1 1.4' i-iu. ii, nMigl.l) 4ntilail and fAMfiaMdl
a n, 4-i) n,uiiu m. 1 1 rr uiiat 1. .,-.r, talk.
..'If 411 1 ..: ri if ITB1 . a
m i 1 1 -KooM wuuantuk abb,
WoyJriitl'a l'atcnt,
nun tkrviigt t- PhllaVlalpbal aa all Nigl.t fraiBS,
40 I V a fork f IB l'it4.la,lf.ai 44d AllM.tuan. villi
.1 Iibbb. altuiu i.g 1'4hi li it a aigkt uf aud,a-
ad fBolt akd
I a ml lug tilt lu lu Kf IV Tvrk tl inra lu
Advaiit.- uf all ntkr. I.luca!
lud la Iibm to aacura UaiaJ a a m i.era
Ikf arrival of tl.u p:... ny. 1 l.j ftkai raulSB,
1 '- aad Baw Raglaad paaaaagara fkia raata
la aapaa ia)l ,laiBir4ld4, a. u girra iHarn 411 -pj Artnnitv
of iraiM bka Aaaal ftava ... liia v iLagkaai
Ifolintaiaa, 1 1 l4 f laituig p:ti,l.nrg. Pkiliadalpbta
and Naa :... ft 11 buui I ura
. , v , ,
A . V a Kr.gUn.i .-ant'. :a 4- . ! nr ikioak
- a . ,. ti ,1 ir, .1. v,:ii i n .r I'a. a., 1. 1 a., 4
. b Baa fork, am lit ak irga.
Fa)U DbII Tralii l.-af N. Y lor ifWlBM
TlilrtcfU Illly Trail.- Imh' riiiUdrlihla
for aa urk,
W. HAMLIN,
I V.W PR IN
I llltN, II A V. O.IIN, HKkSt. AMI Nlllf
s 1 III,
t'oruxr uf Coniuierclal Avaaaaia ami
luainh hi raa la
OnlVO a. aa aa Illlllillta.
Ri
I ,.1 BiB .apply af fri-d. and 1, pianai Uo
t,ll ..' ler mi akurl iioBeo, ul fhu . ..ei nnu
rBstrataa
HBfllMk
Tl Jaraey City 4iid ( alud-11 gad Aialioy. Itakuiee,
V la.lva, T ine, t In. art.
In , the only route by aim lb pH.aeagrra uu leaf
CI. tgu Bittur ly afternnean, la u Ikrough ear. Thia
rain lagtea the putahurg, Fori uyno a t'hn-agb
HaiUay DBBOt 4t 6 :10 p.n.bad Mtaa through alttaul
delav , err iv nig luNi-a Vi.i'k ai i.0o M . .... aavrniag.
ll.. in
Ill Advautf or Otlitir l.laeg!
Tk '' UB p m. Irinn from i'BI4go gfrtfoa in Naa.
Hoii. it V tjfi .1 111. li.- -I'.' I'M. I ATi a I. 'A lluura
In Ailtaupi. or any otb.r H..01-' vnh eor
reapouduig redm lion la lAOSTON. l'HII.Al.l'.l.l'lliA,
bALTIMORE gad WASIIINUTDN
air taaguata t'baokad throuad, teall ataiionaaa
Lisa ol th Penii.ylvaii u Itadv. .1) , ami ti, DaIiiiiio
Philadelphia and New York, fYma ritiaburg, I kieago,
tli I all pi in 1 pal VYoktaro t iti-t.
1' i - ita-. . of freight and expreaa freight lo an
Kuateru laiint, are at all UBiaa a farurebla aa art
rharge-1 Dy other lnu-a.
aa Tin'. 11 igjg KVffeaM for aale Ht thu prtn. IpaJ oRt-ar
mil., Waal,
K.I. WARD B, a'lLI.IAMR.
weiif iul iiu pi 1 ihi-uiIboi, A i.-.na Pa.
T. I KIMHAI.I-, PBaaBQgai Agnul, Chu ago.
jolTwtf
111.1 (IKA DM.
' Kl , aU.
j Pouted kl the gBkM ol Uvi Ci. ro BaMrkin.
FOREIGN EXCHANGE.
J")T; BALB,
JOHN VV. TKOVKHakCO.,
BB0KBB8 AMI IXCBAHGI liKAl.PRS
V. itt.ui aWe-l, 4oad door from f',,m. Arc,
EX0HAN0M OS
Orett Dritattti
Irfland,
ort Iibru l.cmiaiij,
Rovthen t.crmany,
Franw,
SrtciJin,
.Norway.
AU'i, r4"4L T ,i'ii U fr.ii.i
Lwerjwl, London Havre, Antwerp, Bremen
aiitl ttmwitn$ffj to AV10 York,
ir to uiy point H' i.
T"i' !( una iuiti4 0U U) piiil .11 Kurupi'
ilaott'udlf
Bl JBUTI011 NOTICES)
I.BtTION SOTICE.
fht M04jlhoti4rf ol UM 010 (UtlOMl Hank ttH
I4k nnlli-n IhRI Mil l'pr-t..n will - kcld ul tin, ll
1 1 K-AT, U iimrr 11, 1-T'i, f r i-4, n MfMlori I
441 I I'.nnk,.
1 n MVKD, 1
(!4iro, Iv r;,l 11, I- j. ,114-Ulm
B
NK NOTICE.
i-it4r N4fi 1 Bttt of 1 also,
J mb4f 11 !;. J
Tb A'.n Hi4ti4ir. tnr tk' , elinn 1 ( W iir
'.r. b i 41 11 :?. on Tt'iWl'AT, iha uih
dajof J inMni-y, 1IW, twin .. 1, .r ' ., luck
A.'M I i I'. M. I . ,i. HI .hi.-.
! Il-nai 1 Ir.
E
LECTION NOTICE.
'i ... Hi khatdtraor rh Oatra Citf Ob Cs., 1
:.ui 1 .nit mi i ! Ii'.n Will DB Im4bB NotVlB,
Jatiuarj I01I1, Itto, m Hi4 if?i. 1. 1 tti i.oBi:.r .
IIm LHy Mail B44 tfcBBBl tot BIBB IWf fBtutl of aaM
A. It. -AH'' IMA, i4.ri4rf.
I iiir :t, li7i. M
HEWING MAC HIM
ILLCOX & I'IBBS
SI If lit
SEWING
family
Machine!
H 1111. Bin ton PAHIL1 Dili
11-ill Ntlirb, Ileal, tell, Turk, l ord,
lllail. Ilralal. tult ami K.mbrulUrr
H nan ti inl If. Ii Mil, villi the KIM.-'I needle and
Uir'ud. run fr-.m t-'rf..l wirk on tt.p nnrat la.nok,
over tka keavie.t tiearrri'lotli and i-ovhide, vitli NO
akBOgi of BaaiuB, tiirai i.r kMakfaV It vill ue
. ..ara- eotton. lm-n, a;lk and tame, tt rui,. raau r
f44tar 40. 1 ailliBf tlmn an otkrr ma, tune. It forma a
flat. a4n 4nd el4i aaam,d Her ng (ram i tery otkBI
ai.tak. aiM loop katM TH uiki h MtMN
THE "1.TAT1.N.. lUlOK,
avid drawlaa Ika :- g'ou,, il.ua aeuarely
.tening b,aaU U "h .aim ai:i bear to ba
il 41 frai)ttent inu-rrala, and m id .1 ca-e eu. 1114
aeara ifvarr4BtAd Mat ta rl in vaar, mi l undr
a. rrt: raetanee a to "awrme tl,a vaelittio." Old,
a -rn out family ganaanla koa ma, pauit, d -..
Ac, bar be- n I r- 1 KAIHK
a be ra eat Bm UftKATBHT OuMlrETtTI' iN, aad I
H1I4 am. h pti ibm I ifi uvap avardad for Ita
anieerlvrll), llnrablllijr, flaallrlljr an 1
ft- . .11 1 j .
A pat. rite I devi. e j re.nt tl.a BOaalbilltf af IKa
m a n.- lemg ruo in Ika roni tire.non, or the
balau.a viae, ever vuar.ng or lata biugina drraa.
TI1K NKKId.K OaiNBOT MB MR WK0MJ.
Tkua aroi l.ng the .treat tr . ' r in. t. m a
BO BBBABIMO OF BBBDLI -.
Tka t',ad' of tki.e,dle la laaa Itian ll.iea-fiurtAA
af an '.net loaf 1 Btaalgat
VBIBBB
Aaf -ae inayal. -iat tliem IN TUT I'AHK. ThB
k'm 11, ay i ol 41.; aidth. No otbar ktMaiaar ar M.
ler 1 a like thia. It turoa ina ban aa tba right or ua-
1 r ,i-l aa you 4411! it.
It 44 III not alrop Aalltrliev, -i BBBdlB la
.4.i aa-t ragbt, lh. blada ahort and atrafgkt, lea
Hoi .t-rai", baa bfkgag aaaa Thi j
UrcraMTOBIO WITH matiikwathmi. I'UK
ClMloX.
Maua- . 4rb part 1a lalerehangeaMe an aan I readi
ly rep a- a inoaaaef aopideai It will laat a gaaaiBa
Uaa. ir pratwrijr aatad f-r. Nana aba iktad a
a. .11 jr,i, , 4 u- - 40 v
Tli- r an In-,, i-fetiueaa, . .
MatftBk,
I7BBH BBVIB kcalrii.
IM RAPI ITT. g MO I ATI MILbBBM, BAtB
OK I'll N. BB l Mad I- .tueaa Of III ll KM
aa-l yv.l.L ae ra aa var aMiraaaMatl f bbj
mai Maa
Tin 1KK-- -t,.ta taailv praiiioiima tl. tin- hrl
KJMII.V 'KVlNia MACHINK IN TMB WOBLU.
Wi gi ret 11, in, r ." -1 ti a , ib 1 . u 1, au
Bi .-if in. in B fB) the Vf .. l A taihta la v-rlli.
f'f fata abii ibatofaay otnar er :; 1
to III- put 11.'.
It re,-, 1-1 the (MM fleatial ' llBBfllBBI In
ai.ia e-:i... r , ijn I 'Kk.Mll M far
HIK liLeT kBWUI . MAI BIBB.
at Baa great BaveBaataad Fair Ika Vena oat Btala
1 1 tk- Paaaerraafa tut. Fair ika Indiana Mtatu
1 1. r 'i, w teaaaaB Btata Fair. tba MH-biaan nu
Fair tba Imn m.w Fair and t n r BtK'aant
Faira thn.uhoiii me U'.-ai makn. Hi .1- fir.i It, hi'
laiaa taan vara ktbaa l y u.i oia, r aaa U.
lagt tber ,n ika aaai tuae.
It ia now tin. i.roat I.radlBkT Pgrall Sawlnp
Marhinr. (
ALL frfER TIIH VfORI.P.
Wa huVa eiker laaekinei n aiahang
a I atoB.klLB, 1 4 ;.i .... 1 Nlai m fa
Wa a u
nr every n D
Bl - !. I il
Aweuta v in.. 1 Teraa. a iraaaa. 4. MB a
an ... . . . ! ( . , .... fraab) bm
( Ohm;i,l m iUi a ( o.mim.h,
Ut.aBKAl. AftflNTJ,'
W 1.4 . S'r S Mjafa.f ana1
II L.a
llarbtlor'a llalr U)i.
T. - taleg lid II i.r ! ; tao Laai 111 ta- voi , 1. tbe
aaly trka aad parfaci pj , Bartaieaa, r-' ai ,u.uu
i..iieon no ditaprfTitii.eni; uo ridiatiluu. tint.;
i 11, -u-a 1 . ill etteai, af ba l dye.; lar.g.iratee 1
U I Mat il.nr ll ami uaaiiuful, black or I. roan.
MM tig lit Tttllgglala BBd Vrfu:ner, uud ai . ,
ap li" I :t ll.atel.eh.r a Wig Faattiry, Ho. It, Hand
IraMa Haa Yrk
llol,I.V.iU
' AN kV-AV FOB YOI N., HEM, N Phy.iologi-ai
Krrort, AlHj.ea auJ iiavaii lacid-iit lo Tuaih and
Bl Uauh iod.au. ch areuu- impad aauta to l VK
ar.., B. alib gait aiaaMaf lalbjifa baaliaBaitlad iai
1. r BfslMfa, f"'" tt ' harge. Add: ta, Dr. ( KIL
i.IN HOl tolUu.S, Howard Aaaa ..: on, Pbuadal
rl't", Pa. aeJTJaaa,,,
Uraka'a t otlarllau
Of na-arly one huiidr-d ri tpia for gtaktag I rnndy
gjl kfBBjB ol W 1 1 .i , ta iii, Ala, beer, l ord, ula, rupfrnu
r.'i-i, gad BTtbth otbar uaalul IgbrnMUM fat tbaag
di aling nior iiiuiiiifu, iiring any of ihu gbofB, enh-i
for tho triul- or MHbl BBa.
gaal b) MUtk free of gagblfa, tor ii) ggaMa Addreaa
k k HOBJCAHDT, fa)l MaVkal skfaai, 4, 1 ikit. Ma
ae.7 1) law
ir Ya VA,.a.i
Mat-rial le ruak-a dollar bottle of tka bgM Mali Ke
gBftaiif a Bf Of UB! I lor r-.iar .ng gray kair In afJBrtg.
mal color, kaad Uoaatl for n pu-kage.
U Von AA out
Biaa wiute T 1 1.. 11. a: 11. y Uukta, aad avvaal braaUi
mud for uur TUItKI.-ll 1T-.M ill l if K. priag, -A
eeiila', , ,
ir You ft nut
A aureoara fur Hridarbf. Oatarfh, Baaraaas, or kai
Xalig n the ar, aeO'l lor nur BfMa-BTATOBI
pi ioa 1a5 eoiita.
UB, K tin r of the above anat 1 .a. j , au leawqi
ol ariaa.
- I
aadraia JagayB k. Li-har, Ul BarbAl aueei, Bl. I
Louia, Mo. 4fi lidiv
A Kara CulUrllou. gowlaad'a ila-a-elpia.
MugicArla, biicovuraa, tui., eouapriaiug raJuakla
Uiforuiiitioii for 1 vatrybody. bvul by wall, . !'i el
aaabafa) for no gaabk
Addled 11. B NOBMABDT, M Mukel Atreol, l.
Uoulga Mo. Aim ' i.v 1 .
MEDICAL,
VU. JOHN HULL.
DR. JOHN 13 TILL
MARUFAt rtMB AMI vkm kii of THfl
CelolrAtod
SMITH'S TONIC SYRUP
FuR MM I.WKK UK
AGUE AND FEVER
OH CHUM AM) KF.YKK.
'WE ( roprnt4 at IMj eiliUHil BMdUciBB )Bbm
A clBiBSi tor it b Bvpartotitf of ci .! p mi I101 1 r
OIIBfBBfBllM pfbllf Of Ihl: tft, terlutm. rji:H ttnti j,rr
fBMfci " of Ami fid FBf Bfi or CB If h . I 1 r,
li4tnr of 4liurl or long liuiding. Ua r:. r kg 'Ik
4at r4WeBt. ru b.I iuthifB.t ri 'ifi'.rjr 1 bsBTil IU
!. mi.n.T in iIib truth "f 1S4 4rt .mi, tint in no
. 444 Bbatafaf ii 1 (ail a 1 . .Itiii dira Ubm bij
ttrtetlf falloBad 411 1 ear I if. In 4 gr -it mw
44.44 4 fniirio ! 1,4 1 . n .. h i-nti'r .!. '.ml
! 1411111 1 1. . 4 i' f 1 i. 4 una',- L"til.
itli a parfsal ratorati'.n of t: gi-n-ral h-nlth. It la,
hoBarvr, pnidaBt, ami la 4ffrf caaa BBora -riaiii to
1 II re. If 1 ! ilk ll in. -i nl Ii. mmn .11. r .loan, fi.r .
wk or
Mil
all. Ik -rii' r. . raan) i-l to k-ep
I4 ,.i bi.i r.lr; knuld t!. 01 1 n t . li'iwev-
r, ri":itf l ' .Irl.rl.t ln In Hi-, alirr l.:il.li u II
tl.r-
llull-4 t , gtUbll I ainll) rin.
ot. n:,
Hi JOHB Ul LI. g i'neu.A, ornv
xo. 40 rirrn, (Cvmi Mre-i,,
Uoulivvlllc, Ity.
o
XZTJTXX-M'm
WORM DESTROYER
It My United Statu and Wjrld Wide
Jltadtrt:
f HAVE M r.ied lu-u.y lealiaioniaaa truai pmfea
I a nal arid in- 1. -a! Bien, aa n.j alMaBBrB 1:1 1 iri
aua p'.Mii i ii - tart ahovo, all ol vbi h ar genuine.
The f. low i,g froai a lilg f ada all I and popular
ptiyatclaa n OaafgM, la aaiialaly oaerf tin m M
a. i.aiii.a , oiaiuLBiiBlioBa I bale arar reae.md. Dr.
1 a a at kt.' W4 BIB tlf abat he apeak of. Mi l nil
LB bm l kffafaaafa te vr t'-n ib lattera at
a . akal .a . o . lajl a: liall'a At m in 11. ,
troyar:
ValauMe, t , CBI 4on . . 'la , 1
Juue r , law , I
It. ! UatL T-ar K.r I kau Bl y , 1.
four "W ria V tffVyar" a. :..' tnal, rani mid it
0 11 ii rf-ii) aaVaataaa, n BaBuatfaiiud iaa emgin
.a.' .nra la bare Ike trlaked.fbr efT) . ! . 1
Ftaily Mfga aaMtw praatat-a, aM baa a da
aeMa ar. -.a a' I a . . '. . 1a
d.al I kn w af ae atat It 4 '4' Bli ' thi
BBIhortuaa tbA IB aacartaia ana apv- lyia
tin tka I'otiirarr, tbar ara uncartaiD 10 Ilia extreme,
Myotiyai-. . vniiar ).n ii tot... 1 ent ip iiakatterma
1 .--a g ' 1 a- :.:,? m yok. If I a:.
g 1 11 un aey tanaa, t ihtdl ne a srt.U deal of it.
Tain a..rr I Bal lba uaval -ovkarle-iae la ronrary lo
tha t-a h.ng anl practloaof a great majoritj oflha
rtfMr ime diaeaalinga raotady akiiiiu-, know
ta aafteient, almd v u , . mni iguurantofit.
aaatbiaatioa, FsViay part, tabaliataka itarutat,.
Baa all an I i i ry iiirnna t- all. . .:! ring human
ity ah- ii i may it- kbja w aamataad-HMM baaltatiag
hoau4e Mini 00a more lojfenioua than 111 aalf tafi
.i.u-l ii. .-tl", 1, tint, and -a-i.ra I the -v r.tfhi t-
M.ura that knnvU-dge. Hoaeter, I am ky no in, .11..
11 adfBeala or up ,.rt.-r of ike ItaoaBOd f a.irthlr..
itntata itatlo I tlitituair. that purpart ta oura
ill aikkllBT af I tni 1 to vim h gi pji i. Iie.r. IM. .U--
teply aoon, aud luform lot' f y "Ul 1 atlBBBBj
iaii 411.. . -, i. ) . .1- 1
im.l t. la-rf ra elie-tfu,. v.
- 6 JT I.H -'l'. rl.KMEM, M. I".
Ul
o
Jliriilj'H
sAi.SaVi'A in Ja i-a.
G
A 6001) Ur.ASON KOR THK I AITAIN'S
I All 11.
K. .. I tho Captaln'ri I u, 1 and tha Lottrr
f 11. UUMuttiar :
Paaua Ptriaaka, kt , A r.lau. 1-V.
M JOBH BVIaI l .irBir: Eooving tl.a eiTi
4.4iiay 01 your BaraMal i it, aad Uka iieai ua aad La Ba..
fill 'lu.tl't ea It p. aaa.aa, I BBttd leaiug
ai ,.waia.-ut ! !: gafl
liaii on. 1.. I.. !..! w ..' ..- i .Attk-apria-onar
ami 1 ..Mined f-r a At. en taoniii.. Kvoig MAuVtaJ
fl, n, my wi urn,. I 1 t i., a - I ol. 1 Imi. i. '
aal igfig aTgotaaai 111 gluaa a uadi 1. 1 gai . I
Ibraugn tbabipa, My gauaral taaltb if imp. r. 1.
mi l 1 kaatj aanaetli ug to aaaiat aiatura. I bafa ggara
faith in four baiaaparUI tlmn in anytliiBB aUa. 1 a lab
' .1 that la g-iiiiii.-, I' ) r. -- 111- 1 half ill r-n
:, aad 1 ..go iaI'T. C. i'. JoIiSaOH,
at. loula, Mo,
B. B Tba fBlMariM wi arlUaa AwUlO, tHM, by
Mra. Jaanla Jubnao-n. nottar of Card f-hn-un
id: JoMH HLXIa J At.- r; My Ituatand, lir. C
I fiiaaliia. aaa a iklntiil inrgnnn anl phytic Ian la
l -t.tr d .S. n Vork. ah. i - ba tfiada HMfiag tlioalava
i'. I'. Jobaaoa in my tn re. At lb rteen tiara -f tigi'.
ta tad a oaruaki diarriiaa aad aarafAibtfaf al k 1
garahim y. iirSai : 11 I I'KEl' illMi I
aaaa for tea yeau4 rroon i-adadllto 11. my la Baa
V-rk, 'hia uii'i low., I. r feroCula, I k i aoraa, kfjd
general debility. Ivriwct auooaaa I aaa kUaadad il,
IU rv-M e Mia a. aaa .am er MMrBM oad .MM" aaraA
rear a.'aaaal Ml- . ',.. a.'. 1 am very 4AB10UJ lot till W B
ta Mala bafa raaoBraa la your pa raa pari Ua. Ra la
f, ar I ul uf g, lling a apunnua lariu lo, banoa hi. wriliog
bayou gur it, Hw woaada aara tvrnblv, l ot 1 Ualu ta
kaviU roBofgr. Bagpat ifniiy.
Jli.-t.vir; ri.MM) 'H
QTJLiIj'B
okdhon BITTKBSI
ArrilaCXT!!' iocTMi:vn.
jmaa liertrd fnmi
TaallMtvny ar Bmini Men.
aieae Pant Wkita Ca , Ark W.-y M, "M.
B a, a a 1'aai kit I .- 11 r uur I una al
luiavilla gar, baaing Btuga, and I gov tauiiot'vour
araagai.lia aad Cedrau blller,
III ul-ll-ll. lir- a it Ml la Iku a- ie, li ia
gag donga tba nm ,-' tor gataa 1 iaa, u, m-
atvaiad aa tta UilkffB, iaa ana Iiiiiiii .1
aaa a a a,
Df. Bui. abo k44 ... - kid kiilih, Biid Rkbli
40a aa il4 iMPrav4d.
lir , igei. aki kaa ban ia aad kailiB fir airnul
in ....a aaa baM Baaglad -ki laiiiii l rary
MaaB kv iai aai ifyiar Ratait, ladeediae bad ran
llilura kaa g 44 ) great papalaritt la Ibia aalilr-
meal. 1 n iiiiiiii aena tr.iai ouan iv or van
,,,4,,.,,. ik a fall eareaialli tk4 rauiaa li.neii aad
a. .1 a Bkiprneaai Maaaphi. aare a: llt.-Uatt A
meal 4 ia a a I iiiii aeii a trull ouan iv or yen
ranj I
gaaey
KWapaiafany,
r. n WALK EH.
I'raparad bf )K, JOHX lU'LL ut liia
1 jvivoruiory, Fifth UU'eet, Lonlsvllle, Ky.
1i !sak- bj UAjHCIaAY I1KON.
IIfNDE'8 ; 0L1
IA1B4 ritr
u A u 1 n
.Iltlllt
-JHAS. T. QINBB,
rOIiWAKIMNi. AMI IDMHISSIOS
AGENT.
CAIHO I KWSI I K O.ni'ANi
CAIRO ILLINOIS.
Thronifh 1:111, nf i.mllnc ftren tn all
Available i'..n.i. ny Hall or Water.
f A 1 ATI UM I OH TO FURWAHi'BMii.
s
ST.
LOLIH, OA I ItO AND N KV
OKLJBANH
rACKET COMPANY
TUB nlKAMKRI
I. AIM : AV .
1. nr im i-. u.. -
1111M Ait it 1 1 i.:kj-:.n, .M.i
wall I
l.l.ZIK i. il. I,
NKll,.
.Mi.r.
.... .,VW,'; AI' ' 11 WM.f, Master
r.
uuur
"'''I iii.u....u. 11..1.K. i
: .-.-.ii'iM
IlKKK.N. v ,. . r.
'l'llll.U. l)E .
( II V 111 Al.i
I'KI'I'Ktt. Maatir
W'KK. Ma-or
Mi t OKI '. Matter,
ABLE, Mni.a.
M-i I.OV, .Ma-i-r.
KlWB, Mauler.
I IIJ B I.Kl.n H
'inf ill, aiii 1
1 OH I IH KMTAIa.,
W. U. AUIIII II .
' 'ii riAir f tl... ftii-at hi) I largaat loala out ol Mt
l.ouia.
HTEAHI1U til. I A I. III. A M II.
Mi 0BBB M.antar,
Will hfBTB Tuoaday evtaing, January 4th, lafB
Inal., atio'il.e-k F. M. tg at Kav A'rliaaa
a tli U bb l..ue afrtt- amert 10
Liverpool, Mew Vork, lloalon, and Ualvaa
tuu, Ttiai,
Paeaengera and Muppere raa relr on aaa of tfcaee
tABie luatiag tairo BuaeltAwly aa aa.
'.ii a.-. T. a in Ik,
f. neral Agent, Caira.
Offlce, 00 Wkarflaaat, I'ut Iaa Landing.
RCBXPBIBAKO If. LOL ls
I'ACKET OOMPAJVY
I sow. :
I SOU. ;
The MPuw nir lt At. :npr.AA NtM I. ina and vtM
run in tin- lui. owing urder:
MEMI'IMs I'ai KI' '
AfTlfSBl t ii.ro, Arnre at OAMa,
i.. ar.
ltnata.
BELIaEHT LOVIH, la liy.Ap.vr laiurdajrl a.ra
Z- ig "f. M.A-'.ir.;
CITTOFA'AIRO, Thursday VWB Maia.l4y.l a.ra
Malm, Ma4ter 1'
BELUC MEMI'HW, J4tiirdar. Sti.m Hiura., lam
Cnui-, Mafb r.
H ; BUM r k..i-
Arr I- a: 1 .1 i.j I mlai.
lioata. I n.iww. 1 pa.
MAHBI.B CITT, Bran altrr. K-ry 1.1.. 1-
, Mi-'-r; 1.1'. -in. v, nal- Sunday,
Ll'MlMAHT, all BJB. I at la m.
iXiuuu), t.ier, " ' "
Jl'I.IA, Ku rv alter kvtra.ry altar
ahan, Ma!er I liat Vv, Mi, .- BBafl AA. In, a
KI'lill'ilN, dar . at 1 a.m. dar, ai I a 111.
Wake, Ma-t-r; " ' "
- '.rig 4t M . 1a. u a a lh
"a oil liar 11 Line I'arbet roniianr,
Krokub I'arlaet t oiupauy,
Oniaba l'4i kit t oinpauy,
.,tt l Varloua Itallraaad Idnra
Ai Mrwphtf a.Ui
)lruiilil4 ami Wblle Itlaer Packet t.'a.,
, u 111-11 lllver I'arkcl 11 o, pa ra .
Mrniilila and t'barleataan H. It.,
and Mlaalaalil tV Tl iiileaaeell. It
At Yuikahurg villi
Anion Klaar I'm n.i.,
Vlekaburg ami Blerldlan Itallroad
ilnmi Ibrougb b It la kngaa I UckcM lu ail uraalAblv
pouiia by railur rn-r.
1 UAH. T 11 IMI R. (feneral Afani.
1 KB0B 11 WnarHaaet.
EI'. F !"-"N, Tiarkrtand l'a..a.ngor Ag. ut.
N
AMI VILLI AM) OaAIBU
PAOItlrT COMr-AM V
fNTDAILI 1, INI! tAB
f f -" CuM-iitiiij; ot the Mlowiai
a- aa,J "i ,.-ili uuiil i...-. n,'i-r tteaniura :
MafaBM V II. Lk,
-IM-
STIf 'NO.
IIAKM.'S
iu 1-.. a.
Maalvr I IIAKI'ER
t. ,a
".a a
. (L.rk
TALISMAN.
Maeii-r Wii"!-
TVHOMB.
Jlu-t. r , AI--i. BBm,
.11111 N I.l M.IIK?,
.... MaaB r I 1 A It rietk
, , ... 1 . tn. ti i " lauding, and givmg ai'ia
ib IB buaiaaag.
I UAti. r. HIBIB, i ner4l Aitenl
1, , Jl ' I UilivvouVta.aflA.4l.
M
ltpuia whiti mvii and
LITTL1 Udc'K
PACKHT OOTVriVIAJTY
l H1TBDITATBI MAIL LINE.
JOHN U. lATa. Sup'l, Mea. k a, BfAfMMM
jtivBfc 'j'l,,. aiil. iulhl lidawhaal
. Mkjlf 'i , r.VSSKNUEB KTEARERN
M X I l.i.AA I -It. 1 "M 'I I III 1 11, ami
1.111:111 Y No. a,
Leave Mewphia av. ry TC EXPAT, TBUBHDAY aaB
4aTI'IA1(AT, 41 p.m., for aa hHa liivrr, aaBBaaling ai
laafall'a bll tl v,tb Iba Men ; 11 a ana I tl.. . I..,,,
toad for Litlla Roeb aua Hot up mja. TiDta h.au
Matapli a ta l.nue Rack, koara,
Ff aigbM and Paasaagara ree.pta,,i arar th, ...,,
Ltae at xu ia'e man anv tubal raakfa
H AH. T. fllKLK, Agaal, Ca 10, Ri.
Otlce ea Wkart ba4t.
"pVANSVILLK AND CAIRO
PACKET COIVII'AIVY
-ff'a- v.'. iitittiriR 01 thu f. llnwir,;.
afcpdM. 'daiSploiidlil I'uAsingpr Sttamerv
AIU1AIIA,
DUmOUBUBT Haaitii j FUWIaBH fTe,
LMfBf I aire nad4) ana TBureaay Bli a
m h hsTKi',
DEXTER..... Mailer 1 1. HAM ME clerk
Laai-a Oaira Tuueduy and Friday at ex
I l lit It I. A A. M.
WM. A. iaWTH...MMrtar I WWlGtl I' erf
Laaipa lUtro Wedueday and MMaAaf at 5 p ai.
Making all iniamiediale land nra. and naf mil uai
I land n. hi. I pay
it kruighta.
UIM'l., Aguu trail
.. v . ,.,vw,,oi ."AiAaiatei r -rikiiu.
CiiAb. V. Ulb

xml | txt