OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, January 11, 1870, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1870-01-11/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

o- fM.i'4 lr.i.i.ji I Iikiikj ;H.ry wit-
n' m.:',1 h Vtyiji'slrtci, .ranrnion Wo;-!),; hy
l...,lll' oiii'tty A 'Co., fir flrrii'.iJion hy rariltia,
uVAiiiin, and Ilit" mnllr.
iiic tfiuw il tuii-S lW "M tV - M'j u"l"
!tiHifVl"''r " "'""'I "" TlmradH), !'"f Vlllti ail
...i '() id mir eoantvr nti.l I" mw hsilrr-.
-i.i-iiiir'iu:uiiit lurm-linl inr. ' l1ilre-,
. . Jul IN Hi UUI'.UI.r .V ., lir... 111.
TIIK IU..I.
II I. It MWHHU.
- u
I Ul I II. I .11..'
' ' Ami ihnlll I'lif.f mi i-jO'jl ,l"'' I M
ri.. "iiii-i." iUu I to uli'tdi VM i ttHALiiW
' ThefolJuJo a oudi ).' tli ImimIIi,
irwiu il lt tli.- Mt'U-of d.;aiu
l.jr,w.nl.U-oiiilll.T laicU :lmii'u Mb .
! I'Mien'if 1 wira'tN.'. ' '
An I n iiih'HIii llf''l' heart ahuull t.f.d.
.Not'U..:i)tf what III.' dul) Hud lnlit .,
II wniil I II "il'f'I' li I'.iloe 1.1 l.tll II.- toiiih
Of Mm t'f1lH'il ttvllfr o iiKh Ii,
Ami Ihjiili iKni,i ,'."" I';l'driflll' 10 Oil'..
i U'lii'f'i(i'inliy k'v
1 1 1 !' III w j Ji'Jillu or by tho .
Yinir ili'inM drop inip niirm l.'ar- of h'jj'et,
, rVvn ii-r 'Hi wro rtr iMllilTStl'l
' Mni fh, ..M-st M.c'm 'iM ir"r "lu
i . MiiVM'limV1 ' t
To jmi)i;ijv'll) Juuul tint make mj lomfi'Miil.
. I llll..... if t kLlllil fA.lft 1
Ihhniio.o my Hie JvJi "here ' m'l,t
All I mil aiiouiu long nuri' iiiuii-m. - " 7V
I irouMvumr furth Upo tkelnlfaof Ughl,
'Ami Kitncriarliki'l'troti till Ur.n'n.
I.C'1 by thu U'foii light," Ml Hill ott Inr.
'lUt(lrbiuy,fillli lu'io.
lrlrctlKil injr'llft, eoMublr pfitel f !-,
tl wiuld oon e xji'itlttu wf Ui!!" ', i .,
,' I Full llko a Uei'i fclnjr from hi" ludtfiit -ul.lliiu
Ilia jjlorv Mriekcu from th llirono of tiiuc,
A tliiiiinnronfi' wqrsliip tliull liiu"tuul .
t LlUw wh liMollotnl ,,
Ibth hair th'plbaari of thli life tinprotoJ; f
I.iko on wholiatUihojiruHwithmhU 'itris ,
'HrVilK wlth'll HcriiiiiojnIci-,uu(iiin'J.
An.) bU lUJucroiM owoln qnll tiygilr'in.l.
Out from hit earcU and unhtiiHlinj; cl'' ."
i-.iH
I Iwln'To lo, iur and trap,
Is to Him ou l Imliwul Jew
Tlmt K"iin llff'upnUlnio llliour,of luki
The ifultmi: rtig!" n rivOjtMw
'rlirriliorpwn)l lov.) f JWIlca
WW'U lllo fll from' u.l(U a wltlnr.( lnuk.
AHIJA AN TIIK APA:iU.
. (Krtini thu Tof k iWfM,.h.J
'TJio coudlUon of.Arlzonn, a sltitwn liy
tlii TotioVtn at CJovernor Halfora In. bur
hsal of ycsterjay,.iaiy well be conijlJer-
...I'lrltinrArtnrnl oiitlmrltloH at Wu.HlllllL'
tu. TUo inliiirkllftiiiurwii of the couii
ry, it ia well known, aro numerous.
Frjm l&39to ttab cnmihencement of the
Atmche war the sums realized by the
Spaniards and Mexicans were bturillnKi
uud thu ilet oloprncnts made during the
bbort tluie that the Americana could op
crate Ili the Territory proved thut the
undent reporU wore not exuberated.
'Hi noirlfcct cauod by the war and thu
bulldlUK or th Pacllfo Railroad hy the
Northorn ronto lias flrawn the nttentlou
of ournooplu from the Territory and de
layed 1U civillzatlou and duvelopmeiiu
Hut all itit odvantagoi remain. Anldu
from iUi mineral wealth thu bent route
for the next railway to thu Pacific lie
through it, and the Hues have already
been commouccd.
Moreover, IU mineral wealth, whllo
di.siTRardedat home, has necured npucial
uttentloii abroad. Foreign capitalUtMaru
makiiiKipurohMeft of land with the In
tention of putting laruo uiuount.i upon
the works of developing IU n-Miurcun.
Where the mineral ileltU are or hucIi viut
extent a Hingle succehs will Induce fur
ther efl'orts and InvmtmentH, und the re
turns which must Incvltuhly follow will
soon reud'ir uH.slHtancu or protec
tion from thu government ruiiuroroga
tory. Governor ritaironl and others uk
ureus that thoa(;riciilturuI rt-aourctx of
Arlaoua arc on a par with Its minoralx.
it suroly seems, therefore, a hort-sli:ht
ed policy, for want of such additional pro
tection to uow Territories uud colonies,
until they may acquire Mrength enough
to protect themselves. Jn the early set
tlement of all our other Western Territo
ries our government has extended the
needed protection with an unsparing
hand; uor could tin- I'uclilu ltidlroad,
which has added so much to the wealth
and glory of our country, have boon
completed -without this losterliiKi care.
Why should the Territory of Arizona bo
set upart uk the only place within the
llmluof th United States wjicru thu
Indian may without restraint rob, mur
der and devastate? The "Quaker pol
icy" will not do for the:ApaoiieH.
(SHOt.'HRIHft, LldUOUSib TOHAUCO.
U.
SMYTH Si CO.,
iioi.icsAi.i: ;uoci:itN,
OO hliVKKy CAUtU, lU.INQlk
Al.o kt' ' '"iljf nil hau l Mio-l cnniplcti
tUx'k nf ,
l.lUVOHN, 1VIIIMICIKN,
.SCOTCH AND IUISII WlliSkY, (UN
I'ort, Jlailtlrn, Hlitrry ami Catawba
WrX3XT33l3.
Liu, OKk na
J. Ill HP JCO'.V OKLlinJUTKD Wllh.Kl
ISO ALU.
We -ll xululri l' for CASH, to uhMi IflT.lrltia
kllrlilioi nf ru.c u Ii lillyl'd,
tfrimH'ii.l kttouiiun iiil lu tllliuK rli r.
iH'sru.nr
CAS.
T
(JAR CONS UM una.
Mt"ri. K. S ;.ij!i'r A Co., ncrtr corimr of Wllilh
Ir.i'l and Ciiiiiiirroiul m.'nm1, ha riiii!ii'. iln iu
ultut will, uup of ), M.-li'jniJil X w Ufallllite
Mttur Tti.U'i-. I'.irlio.i ili,ilillr.J Mill. Iliu rKiklor
liiicof Uinrni'lcriii'aiiMow li.n.'llu'in ii itn.l. fil,
iiU'li'murn fiiuml Iruo Urn kiiuII i-h.iiu ir Iliu u.l
will L. cli,ri'.l ( iIih iiirly Viiutiuxltl II lh" mrtur
i- luiiuit li.iirrot, mi clmrx will U nilu niylMI
'"'""T".II. 1 1 1 I.U.M
JJHOP. KO. WI'lTIG,
Lender of
wiiTici's .nruiNU and muss hami
tu aMuumiJiti Ilia imMia wltli iIji kukl muWo
UrLoerW, tiallt, Jirti, uruiU, u4 lureiadi.,
w tkorl DolUe.
l.oua un a xtry iilgu.cm,
Kmiilkiuiua Wantitny tcu avi-nuu, UiweCn VuiMi
uiS l'iflh,Kl, C4ir, Ullnoin.
' IV llualc fr 'Jll t., ftmiUUf J, ttoni iu to
lht wau. ftXMU ,
N
OTIOii.
Oint' fir Tauaii orUamn CrrrTiiarvatr, )
Viiiau, (it., dauiwry.aia, iiiv. j
'olf l harahy lviii that all prrtnnt fouml oiitlini;
timber uii.liuulluc aauy varlhor a iu'l from or oceiipy
log In auy manner auy of lho Uiul of Iliu umloraiKm'd.
wiilioutthair writuu iriiilaalon, 11III ho provoeiliM
I'urmtaaliiii tuQt tliutk.r ami obtain arth and aaud I
(an be niiiameu ai inu ioitk-p r mo unariiKiioi, or
ol Mr. Jokn U. Itobiiunu, Ihelr authorited Axeul.
H. HTAVni TAYLOlt,
' UmVIN 1'AR.SONS,
janltf Tumtrca of UioCairaClly Property,
rA UU', f. Mltii "iti TriWopdnaTo
VW nrilDrn at Uu n'a.
HAIR RESTORATIVE,
New DisclyRY i J
PhalonJ's
Vi;PLIA;"
OR,
Sal
for the Hair?;
'For Restoring to
Hair its
Original
Colol
Phalon's "ViTAarfA" differs
utterly from aJpKThe "dj-es,"
u colorcrs,md " restorers "
(?) in yse. It acts on a
totally different principle. It
is limpidfragrant, and per
fectly innocihsAjs, precipitates
no muddy or flaowlent mat
ter, requires no shatdng up,
and communiaitcs noltain to
the skin or the linen. No
paper curtain- is nectary to
conceal its urhjWTappr:trance,
'for die simfrlercason Jliat it is
notJurtpfyit is, to ail intents
and pu)osci, a new discovery
in Toilfc Ciiemistn'.
W jPharfan-s;' Vitalia" is
warranted to ehvn: a change
in the color of the Thnr within
lo days, after the firsmpnlica
tipn, the direction being
carefully observed
IT IS AS OR AS WATER J.
AND JAS NO SKD1MKNT. . "
Price, Dne Dollar per Box,
CON
tWiV fyrrrthf.
Sold by
RUCOISTS."
If your Drugf
Vitalia " on Jut
has riot
writ;, en
closing &i.oaX"id we will
torward it unnu'ihatclv.
1 HALO
& Son,
517 Broadway, N. T
Pr. 1C, IK
HIKCIAI, VOTK'I'.N.
Acouan; conu on souk
TIIKOAT.
Unialrw hmu'lUlu aiiintion, m
nn;lw)t Mtea rru(uiu an liwuraUa
IlrowR's llronchlat Troches
will nwit lorariablj jrlru loilant relief.
far Ilranckllli, AilliMa, C'atarrli, t'ou
umiitlve auU Tur HtaMea,ilipy haiu a
aoitli ng crirct.
Nl.fURR( AM) fUlIMV MI'KAKKKN
Ul ihein to eliiar on.l lreujtlirii Iliu ut t,
Owing to lho j;uill riil.ili(naiiJ -)ll:irity el Iho
Truclic. many wotthU.t oailvlinap laillallena nrtf
clUriil, whkh aroiccoiJ fur noiliinx. U Kuro to
oatilx llii' Irno ,
UROWN'.S lniONCIIIAL TltOG'lIKS.
Bo lit KicrjrWlierv. nuiiUnun
llaekrloa llulr Dye.
Tkl salcn li.l UaTr Djro ii thu hc-t la the vrotl-1; tkc
nly true an l i'ifcct liyeiharialo', rrliuhlu, iit-uu-
I. oieinia no ilikiiOlutiiiebir iio rlOlfiilun tint';
ri'iiivijim thr Ill.vSm'taor luillyk Iniluralea anii
Itvivra thu Hair Kill and beautiful, bhiuk or hrowu.
Sulil biill I'ruialk aa.t IVrfiiouta, ami proix-rtjr
api'lliribl lUtohiilor'4 Wis iWury, Su, U; llonil
tn-rt, New Voik. iwiS.wly
liraku'a L'ullerlUfM
Ul n((lrvnoliunJ(irnt'ii fur iiiakiuic Ltaii'l
all kimlVul Wine, tint, Al, IWvt, Curilula, Miirnn
CldtT, ami iuuWi wthrr ulul lufuriaatluli tor Hiom
iloulliij; luwf imtiiufariuriiii; ) l.f ht a'aitr, eilhti
fjrtho Irniii or Jiuiiiu 11. c, ,
Hi-uth null, fii'ii ii f HHtaii, fir J) ci-iiti. ,ViMn
II. K. .S'Or.ilA.MJV.Jl Markfl lrt, ft. J.miU, io.
e'iT 1)iImw ,
If Yiiii Want
lUt.'ll.il lOlilnUftli ihillar 1ntllunf (hi-buil llir ho
iuriliiioTiT iiit'llur leaKirini; i.ur lu ii.onj.
lual inlor, aeu 1 1'iiii'iiti fur ii l'kiii'.
K You Wiiii I
Nice WhiW Tttth, IkJDiyfiiiiiiH, iuiJ u.i'ii(Lni.lli
atmj for dUr TUUKlslI DKNTItlFH;!.. JUi.i'. ,f'
cinta, - 'f
UYou. Wuut
A aurnCiiro tiif,tI'Aj:hi), CitairlilVikfuvwiit'biii
uui u llio i'.ir, ai-u I fur our MrKll.VI'TATUur
IViuo !il nt.. .
uiuKlthnrof the ahaio avyt poit.i.kli uu trvvipl
ol price.
AJii! Jo.rph K. Iw:har, Mr'NarUt trn-l, hi.
I.C.UI.. ilu. m-41 Inlaw
A Uari Collarllou. Muvrlaiid'M l(,-iifk.
Magic Ail", Itii'0)i'rU-r, fl).. utiinprNinK rulundlr
riifuriiiatiuii for vicrihuily. riejitjij;, niu)l, (fr '
p6Uu) for 40 iil.
Aitilrr'fll. I'.. .NOIIilAN'IIV, S"l jrtl'l atn.il, M.
l.oult, Mo. ' 'hftl iUwiv
JyANHOOJ):
HOW LO.NT! HOW ItKNTOICKI)!
Jllat I'uhlMkrHlflUaHualeiluori'lOlal. Prfre, Uvditi.
A LBCTUSUON TIIK NATIJIIAL tllHATMH.S'T.
ami lUiaiieal Cufa, of HuorntaUirrhueu, or .tSrililwI
Wi-akueaa, Innolantury Kmiillaaloiia.Kvxml llnlijlil,
and liuiurtiutt:iiia to MurjkuguL'iiiijralty; Ni-rTbiiKtiniM,
(Xiuaiuuptluil, Kpllepiy, ami uu; Urutal and l')iyal
oal lurapaailjl riMiitloi from oll'.ahuae, .(?.. hy
llnar, T. WfLTtawkUi., il. !,, mitUurof tkii "lirwrn.
Hook," Ao,
"A. atea el Tlianannda or Nuflerera."
Uoul undor aael, III a ihilo envelope, io'niir uihlrcat,
poatpald oa ruvi'lut of all tuiu, orAvo poiluan
ifuupa, Ui CHAH; J. 3. U LI Nit A CO.,
137 Vowerr, New Vork, 1'oat oiiirn lin
Ala Culterwell'a 'Marrlnu.iulds," ptJre ii
eriita, uur 0-Uiiii
.ui.i.11 . '.!. j 1 "J ".".: " .vi.. , f
ON AND ORNAMENTAL, PAlNTNd
QAltL L. THOMAS,
SKJ.N ANO OUNAMIiNTAL l'AI.VI Kit,
Hkop-lu fkt kaaMnt af Ity NaildrU I1 lhwk'
tiKiig.eualoL4r,' ' '
Oniro, XUlnola.
di-lltl
rwrntm
"WALKER, MINNON, lloleUml Itailauraut,
tl Ki)piii1Ulii)k( Ohiol.ii'eo.
irAi'.a.imriii
U fll.h. l.p.
FOREIGN HXCHANGE.
pOKSALK ' .
, 1 . i-
.IOUN V. TJtDVKR A-CJOm
hnpivi:jVr am; uxuiiasue im:aiji:im
r.i(!iiwi f iiim'I, is iiu,i uoir in.ni i.in, urn..
A'.w.v.i.Vf; ox , .
(,'roat Hrltltlii,
Ireland.
j Suiillitjrii (.'eniiaiiyi
Nurttivru (emidiiyj
Sui'ilen," '
Norwii..
Ala", ynfiljv Tirk-'l .Itdtil. . , , i 1. 1
Aurt7't; AitAiMfi, IfSft'f, ,ntnrn. th-iinen-,lvf.f
Hu,hlhV.j, to ttn' t'Ai-'i,
Alan, l'jl Tii'L-'l fld'i
OM..llJ'jSll(,l Vtvri.
uv't ullnlonr mlc0iniii) j.IIiI iW l;uroV.
KLKtriJiD.XNo'riCI'K-
. . .i. 1 ' !! "
,W.i. no . ;y tu 1:. ,.'.
it Mv...l.'1't-.i"(.lii- lilt)' Nli"ii-l!IV.ihl! Hill
Ii .lf. , llilit .111 Hi. -I ... 11 Mill U huU lit Iliin.lUnk.
tflWY. Uw W II, IkOi. fa etM'lrOI'l6r ol
'afcr
ivy,
hi.I llaub
A. II. SAf'KiUU'. lii.lilrr.
y.i t . 1 'f'ilM-,llln
llnlll", lvriiU t II, 1j(..
1
A N 1C NOTICR
hair Nill-vVi II i'xiuit I
. . ;W(mi.j II IL
. . . .. r
TU -t,r .1 MtTftWii.'t.fr M,i . f u lMnvt-
... il iK- uc. .i 1 1.1 a vi!jc u XlK-M'A 1 , tin' 11 tli
l , ,,, , s;o l..ui. 11 u,. Ii.iir. uf HMYIrk'
.i,X.MU'.'li' ' ' t II. II I ff II K.
rr
SKWIO MACHlNKh
flliCOX &
1IBBS
KIWlit
SE.WIMG
1'it nil I j
Machine I
ik tii,;iist ron family umk.
r" Stltrli, Tlrin, Tell, Tuck, 4'orO.
1 lllnii. Hrnlil. Oullt.ntwl Rmlirnlili'r
Iti iUitllully. It will. Willi lho VX.SEa i iinlli'and
lirwil, Ilinlrohl a4-lfM-iworL'l6tl lho nilr.f .Salli-biik,
oii-r llm liu.ivlwl (Muiir ilolluin l tliwhlilo. Wilh
rlnliBv of nco.llt', ilir,.'nl far' li tuluii. . it will ue
ui.itiu j;ntipiij litivn. ailKMiid)ttln; It run- eaifor
fa-tilrhhil klillrr tliaiiniiyolliiir;iiiu,'hfio. It fyruifB
Biu. uii anil viitue i'imiiuiuprinir irniii ci rv ui
atlti'li, v.U'h lonji IclLpTWUTKllbr liifKim
TIIK "KOTATISlI HOOK.'
aini ilrawlni; thv twist into tho xooiln, thu reeuri-lx
UtiMiinK ncry tlllt'h, fotholtlia raamaitl heac 10) 1'
int at frnitirnt Intcrrnlir. unit I fi that cue cn. tlio
auaiiiiiiu;arranlo.l uot I rip In avar, nml umlrr
mi rirriirn.ianri'i lo "uriil tuv wa-htuu" uiil.
....... ..... ...! ..t k...n,.'....l.
luiiiiiiiii luiAiinuiuiri'f m raiKH
UKATIWI' CdMFKTiTlU.V.Bnil to
tlila,lUr.h i'fiiniuiu lianl t
aliprlurliy, IMirabllliy,
batti uMahli'.l for lt
Bjaillelly. (iiW
ItaaAtat.
iridium. iM.lliv'riltl lli thn itrun. .I1r1v.tl1.11. up II...
luUuce uhiii l qrur arturJiiiC or touoninr, lha ilrr--.
: t -
tii Ki;bLK cANS'or nt: hct witn.N'c
Thu nvnhlin IhcRrcjt trouble ofotlier m.f:liiai.
Ml ltllttAKIS'ri OK N'EKIILIK
Tbe bUihtuf tbo nreillo W li4 thin threcfrtirlha
oi mi invii iuih;, unij ia airaijfiu.
' WKONO. (
Xt&onf trrar iwl rtit thein IN TIIK PA1IK. The
I'liuuaY beiif any wl.lth. So ether hemim r trrTil.
ler la Tiku lliia. It turiia tha httn oatlmrUl or uu.
II trill nut droii Mlllchrai. ai tha nrtt.ll la
alwaa Vut rliht, the Dlavle. thou am) straight, don
an iu-aie,KmoD(crunna. ineyare
MANUKALTtlRKl) WITH JIATHKMATICAI. I'KK
CIA I ON. '
Ucner. oai'h r.rt is inlrrehanccahln an., i-rn lw rr.li
lyrepiaevil lucaiot awiiiimt. it will I aifn-r
tin. If prfiH'rtyi'iirtsl fr. Noim who fin u.eJ it
ean l lirriufelnl Uj titoaiir inker.
iii ri'uimii.'ti, vvt'uiien-, iiuruuuiii iiu rM.aiu of
U1titi:b. '
WUHK NKVXH yXlU.il.HI).
II. MAI'llllTr. A WOI.UTK HIII.LNEHS. KASK
UK MOTION, rmrriiwrr-a ami nraliia of Ita II KM
ami KHI.I.wcru never npiiroachetl by any other
rnw iiuiiwj
Hi.- rltlVrf unlr. r.aily jironCHince IIiIm the Hiyrf
FAMILY r-KWINO MAClfl.NK l. Till: WOULD.
Wlialem thv miuTlta of thnnUn-rilialllnti.. It U no
iliaii.'irui't'iiietit to .iy Uie Wiloux A UiLU ia worth.
for family uwt, .lunldo that of any other inr oifitrd
ui inu puunc.
It rn'riHl th6 (Jlilil Mptlnl of tho American In
atltiltv tli-'iltV l'KH.MIIIM fur
"THE JUKiT aKWIMl MACHIMK.".
at rhn crrat Siw :nbUml Fair lnxVtra.f(filJf
Fair llio l)Hiu)ltaiin rl(af fntr I'-c Imliauubtlu
Fair the W nniu Fulr Uia .Miuhlirau UUIa
rair inn icn n -uw r4ir ami nt ou r oiJiioiy
Fa.r thriiiiilKinttnii Km- inakinrinorrFlrtlri'iii.
lum. than .r- taken by all other fminu M-mhlniw
K'Ki iiiKr in un -.iinu umi.
It Uuow tlitd'rcat LcnilliiFaiutlvHnvliii,'
Jfncliliio.
ALL OVHft THir WoflLD.
, Wr wko r.tli.rMA'hin In x.'hst.e.- We aill
on.i"?
oi.fwin; jiMiniM). i
,!(;'" I" waiiieo. Tfrma to Accnla, ak-nrlplilO I
it.i
circular aiiilapwiiiieuauf aork, ai-nj ffoly tnuil,
rrrwpi oi aininp, or niui ui
C0II.M:LL, AKJ Jk UO.MINC.N.
IIKNKIIALAOKNTS,
I tl L ika Stri'.'U gui ) i;, ii i
LONDON DOUJC GIN.
GIN
Kaia eiullr dinlunMl fur thn liaa of )h Medical Pro
fi'aaion 111. 1 lho PiiimiIv. liOa.HHfillU IhlMU ItllMflMia
iitetlm.nal r,perlU'a whK'H iM-loiig to an Old and Pure
pin
'idlp'ii'nhlelo Fi
i iii ileji. fur KUnev Coin
KIAiiila. A ni'llvlnilaTOnlo. rut 1111 In uava. tiUlaln
il' iinf ilmt'ii Ijottlea e.ich.aml aofd rt all ilniL'i.'ilw.
itriMxro, Ao. A. M. Ilinilnjr A Co., tv,UMlalnJ I77h,
tiw. 1 J IIUJH'l riiv.n nrw HiniAf.,,
1. .. I. 1 I - 1 1 .... 1.
DUY (lOOD.S-QUOOICItriiS
JJJtY GOODS ANDGROOKRIKS.
IX THK I OIJU ill AV AUD.
Win. 3QClucb,
IhiVilitrocItireil Into hia Fourlh Wan) frocrry mtnh'
(i.hnw nba Dry; (iootU depactuirnt, eniUaciiiu urcry'
urlicili iiaiiully fomil In tin) f uulur dry kvoiU houaea
of tho i'ityi
1 Nliiplc'iiiitl 1'ain'y Dry tiouiin"
Of tytry (tcacriptiorl, H6(err. Koliona, llonla and
Mho, and uvinpli'li))iniirtnianl KcneralW.
Tho trOiiujv it tho puhlki la fiidtnd.tho proprie
tor yuarrniili'rliu; In Mll nnylhlng in hl litio, v Ih IIiit
Lry liooda or Groccrh'H, ua uirp U llil ouu be
Lniiifht htiTwhtirfl In thocllti
lUiiiiinliritlii' plaro, nnxt iloor 10 tlm ennicr of
i-oiiiar uuu oini'ii'i-niii atii'ri, , '
fttio (InKiarVoaluhllahnlt'iil nt'lhti oorner of filith
nu l tjinuivU'iul, mJII laitiiiilnlailiud on Hanoi, 'luia of
uni ni'jiv aincuv'i IHI'iu Kiy. ( peuciii,
T 1 -1
!,WO0D.i
PlvArp;
J 111
DBALEU ltf
X X 3FL 33 WOOD,
Tl pVtijl'ired to All ordcia promptly nnd aallafaclorily
, , wjlji tu'ehoal oak ami hickory hi i.wood. r ' '
I Liavp (irdiirii utiliilfii'Holdalnnd.or lit tl( U1
' owed , ipj.7
Til' BIW'I timLSUJAJdST
1 . ' " . .. .j "
; 0
ENDER'S chill cure
:3H(ala ho Qalnlae or Ancnlc,
I not UMittcnaaflt te TatetJl
Cblldreu .will fnke II vlltiiuit hralln
tlou.
Till! HIliMC.ANll
M A.W KMI.VK.vr IMI YNKJI A S
a fmr trial, wouoiini'.f II llm U-pt '.'I l I lin-ali -
nliH - ycl Uoltiro Mr tin' MumsW mi.l i i'il -nr.- ul
,j ' 1 1 .w , "
rVXVAl and A(.Ui;,or Cllllil-S mill VV.VVAl,
Chllh anJ Kuiit Km nauko.1 Innu i uirtiln noi-ou
illliliff ln llin hlinii.iilii ii' knuii u an m il 11 In. Il re-
lii' iini Tiiaiii)'tn llin 'rarHMlino acnon 01
thv .ilf.ri,iil,iri.ii.. H.IIii.im... iim.II.
palloii, te.i anJ 10 llil, uir n .nir. fni"jriiirt
mitf ui'n.iyi .muni irniii-HHii.rH air,iiiuj ,.,-
liia-. 1i avoid fnrtlii.'- j-otin.c r . -iief.' vmiifi il
hi iiiip 11 .!, UHI'
:mi:m'
H '41lllnlAtl4l tllO mliai-ltl iiriohi f.ipir.litlriit
fuiK-tiuai, alul actaa un aullilptu toilif ioimuI wlili'li
,ua lh Krff f i 'uliil A)u, aini iburi'hjr rt'rlom tlm
)fa intnliiilttj ail.Uou:ao.la joOJ limh1 'and i
E.viKUs stoslVcii nrn i:its,
Will ictv alrvnirtli arul antliii. HldYiior Uiat
vaimuoi waaruivaa iuai tiiaSK iniar iimmr id aii j
out wheu rooaTcrltiK frnui tin. ili.c..) . It
.lii.Mr.
Trwiiiiunnli-il fur thu tunJof Ij fi,la,
VKnA.UK WIUK.NMII.
I I . 1 .. . ' u . .r. ...... i, ...... J
al.lf. ..ml MHi.mn.ll.H
,. iii.iiiiL iu w nuri-.ii. a i .iiu mi.iur .
ma aarqukiira, anil ia a i prex nrm' Kitir
i.nui, aun ruar fi wiuin ri'PU ui J
IH. . Ilt KNIiICIIN,
Kii . . I'AIiUCUI. KK.NTDCKr.
aor ."aJf l.y IIAHUI.Ar IIIIOB., Ohm M-nr. .
INSURANCE
W. llvMorrla. II. II. Caiulre.
QANI)KK MW.ltiy,
otartcK I'libltc ami Insurance A tfcnus.
Cairo, XlllxxolM.
QFFlQKXo.'X Ofxio J.eixe, CVfy Xational
Hank liuxldmg. iloozlu
JELIAHLE iNSUItAXCIi.
Ulti: AMI MAKI.XK!
MERCHANTS Inn. Co., ofClilcno
CAI'ITAL AMI Aii:rJ....H k'jn.rJN 1 1
KKCUIUlV Lu. Co., of Ximt Vork ;
CAI'ITAL AMI ATdlU.. .9l.7a'J,llll 00
COXMh'llCIAL Inn. Co., of (.'hirnu-o ;
L'Al'fTAL AM) A&jETH.......fl Ul,0ltt 31
INIIKl'KXIIK.NT Jn. Co., of Ilostoii ;
CAPITAL ANI ABriBTS S MO.IIOO till
SAKGAMO Inn, Co., of Sprlntrtlrlrl;
CAI'ITAL AMI AHSI5T9 aail.O'JT 5
AUHOUA In. Co., of Aurnrit, 111. ;
CM'fTAli ANlJ ArtSirW 9 3I0.0II0 II
t,. j - , . , , A
Co- of ClMPlaml, .0.5
CAI'ITAL AMJ AKTd..r. UU4,04W U
j. n. hi:auii: v )., Airin,
KjryptiMD niork,
aek. 1 Ort-r Virtt .VntioiiAl K.uk.
I?
7IIUE.AND MAItINK INHUHANCK,
COMPA9lir.Ni
All A II At NKW YORK;
AKri F.Td tt,43H,'JIII 20
OKUMANIA, NKW YOKK;
ASS ITS ..HI,OCS,HJI 7N
HANOVKIt, NEW YORK;
AM.ir.Tn.., ,74II,70-4 VI
REI'UIJLIC, NKW YORIC;
AtviKTa...,. 47M,0'iS 03
ComprlainKlho Uaderwritera AKt-nry,
YONKERS, NEW YORK;
AffiinU ,.HH7,itll 13
ALIJANY CITY;
At-KirW lU,IO.t Ti
FIREMAN'S FUND, BAN l-TtANOLSCO
AShinM, (aold)...$078,O0O 00
8ECURITY, NEW YORK; (Murine.)
ASalTi-S... ...I,IJ3,SU 00
WVifM. d Wii D In L'i. Airtltirn. I.nn. ami n..wL
lnard pit tvXft ua. f:nurai)la aa anuild penniiuent
aeturity will wurruiil.
I renpeclfally alfaf ftio eltltetx of raff t, aalnironf
llivhr puiroauio,
hnvHtf ' 41 V il.(..t.l.
frUVo at Firal Kiitioiml IliinU.
QHHLSTMAS TOYSj 'J
uCSTov riUicry q-p.ba.s.Eto.
MIW. AX1 I.AXO
Iflia Jii-sl- rwelvd u
(inlcn.tl.l -eariolV n. ' IfnliiLiv
I'oUn
a-r-HVCUVTHlN'a Til I'l.UlHK 'HIP I'liii.lL
'Alan, the latevt Cloak, Pnaquo, Draaa'and litter" PN'
iua, air i.uuu-fl inn 1 vaiiuraii.
Xew Millinery OooiIm,
Alao on' hind. ' 1 ' '
IIONKIiTii and HATH, lllearhed. Coloro.l and liudo
0VVr' - i
cka. AU.UUJJU MMKkvLxvJxxJ juuMaijijiMi.
WANTS, , , , ,
' '. II I I -'Lit . ! 1 J
XTANTKD Alexander County Order, at 80 eta
V fcud lty Hcrlp atoicentaontho dollar, for l
aiuiia ui i.uiiioei Mill imiltfltfr Diuiuriaja. . .
i4is.iu ; W. W.THOnNTON."
Wrf-HU,' l'HOt-. MUaieiaii'ahdToacher,
Wuahloulon iiTpiiini, (Kitweeu Kpurlli nml Klfth.i
I I?,?S'fllt JAtolf Pflr tu urpfajJjl, W
I J2i' Ohiu Uveo.
I "ITtllAliKK'A., Dealer in Hlo vc,' 'flntanro,' f-tb.,' 1)Q
'X1 iwccuJSU'YwitlioflttTwclflfitCgrniiH'wiaJMcu.
JlltOOf J-'ACl'OHY.
c
1AIH0 IJHOOM MANUKA CTOltV.
w. t"jiSBK s: mtoTir,i:u,
1 1 in
..1
Having pi'rft'uM llioir nrrmi;iriir(it for lho mainline
tiitu hi litniuin in till city, (iio nuw plijiaioil lo III
urJuruHl ah' '
Xjow Xilboii' '' "'
A Ihc utimr. iimlii'HOf lro6)n call pllrr: Ai.il miv.
Wlll'll'.
Ur,lt'ri.Ivn,iil llm Morn af U. JU Willlaiiifiili.'tV lllilo
r.6A.dratn,i, , ,.,;.,. R,
Mliiiliriirtnry, Koiirlrenf h Ntrpi'l,.btlvu!ii
- aliiiil mill Cedar,
III Lo promptly ullciiJud lo.
1
OrJeri hy tnall ahoul.l ho ailiirrM'J to
W. I". II'KKKAIIHO.,
i. . itiix -ini,
'into, IlllhuiB.
tjopiiir
ATTORNEYS
jyi jc. AfiiiitiuriT,
-
AlTOIlNnV AT LAW,
, , , , , .11 it 11.
Olllr.i'orncror'i wvlltli Mlrrrlnml Wnali
Inuton Avi.Uj, "
I MHO..
1. ..t... II.I.INOIti.n
Will pM'lli'P lu llil, alul thu adJolhlnK JuUIcIhI vii
eiilt,uui maku t'liiiii'tioiu 111 thu urittiiivriuKi'iiuii
lii!i of ill mrl tun! KrnluvkT. u;il
A LLKN, AVEUIJ Si JiUTLKK,
I
I
A TTfl T! V V Vi KT LAW.
w ' -il
Once In Itrotk' .rv llulliliui:, (iM
Oorofrof H-Tf nili trrfl ami OmmifrcUl ',Iu j..i
IV.. I. Allrn,
II. W'utann U'rfili,
1.. I. Ilutlnr, . .
AIHI), II. I..
1 -
I IM.KKV. WAI.I.A- U' 1 1 K V. I . U ! .
Mr, J
ATIOUXHVS AT i.lV,
John II. .MtJLkKr, i 1 '
Uw. W, Wall, CAlftO iLli."
Hau'i.T. iikki.kk, J ! . .,
Ollli Kooiiia, H and U U lulrr'i lllui.
H-Jl'l.llf
NATIONAL BANKS.
1ITY NATI' .NAL HANK.
(J
Otlvo. ' Xlllnoli
,i - I
CAI'ITAL '. ". . . .$ll,UOH
n, . i . .i nl i
V. I. II A 1.1. 1 II A Y, J'rtalitc HI Ik.! I
A. II. MAI-'P(IIU), Oa.lilr, . ' K ,
WAI.'I KIl liHl.UI, AaalalaiilU'hltr,.,
. l .ilr
lUrtrlora.
I at
. . .
i
I. . 1-UW. .VI. ,(l.a li t. .'..a I Vl-
1 H.-OTT Will 1 1'
r r.iAAuiAiiiii, I't.r 11.11. l.lli.l I ,
kUllT.li.lltlNMAUIlAH,
I l,KO. I. Wll.l.lASflO.N. .STI
.riu.., iiiiiu,,
'4iii
a. it. PArrtiHii.
IlXvllallC, Colli, .111(1, L'illhll S'tj'lU'H iiouUa
' tin tt ar t alul Sdlill
, , . t vr rl
VtjiQuU IltCfirtil, und a Otixril lianf.my
Jtutinns (XmttucttJ.
ilwil'MJlf . . . ,
rjlllii FTKiiT NATKINAL IIANrt' ' '
" - I
CAIRO.
imxiki. iiuitii, r nour. v. iii.b,Lii
l'rflilllit. I Vk.-1'lraklaul
C M. HlilllIKH, IU.liir. ii
(.'(illtttloiis lToiiipllr AllfiuliHl to, ' '
ui
, .(i. .
Kirliauue, Colli, llauk .Volra anil tlulleil
Nlnlea .Srnif Kit J
XJoxxRlit nud. Sold.'
ij . ; '
IiitiTot Allinuil ou Tliuo Ilpposllx;'
Mil.lif '
ilKDIOAL.
1 A HOOK
roit tiik mirxio.v.
I
MAPDIAPC!' KV'A-1"""
V a-2 ' '"","' Vn ,?,l,ri
, GUIDE.
. "i"1 rnrl.i ,i,u. r -I 11- ai-xual aj.tun, Hh
' iwiiuviiiiir. iu ruiueiQK aim praii-nuuf
vpiyi ...f , .' . i'iiimiu ui,' . t,itiit'iuiit rv.
Tin ia aii.uitreiiii work of two Imri'lreJ anil
rntj ii-...vf , -iui m.iu.'ruu un k a, 11 11 xa, aii'l
ewniaitia laliml ! Infiirination for IhOae who an niar
tied or ceuM'ioplatc ln,Miiai;f, Hill It l aUW.k that
ooht to U. Li'i't umh r I k kii.I kry, and 1 laid
uareletaly nloiit thi In ilc.
haul to any on ifren f Maf fur Fifly eenta,
AUilrt'lr llulla' I'oltii.ary.No. W North Killith
lr.a'l,rll. Iaui. Uo. '
wir.soTHJ: to Till! AFFLIUTKH A.VU llM'UI. .
TUNATi:. ihforo kpplyniK ti tha imiorloua
ltuiii whoadi trll'itiu puMi.1 ji.'ri or ii'liiK auy
ia4 Ttmldttl. p.Tll-l I'r JiUlla'uolk, llOlliatl.'r What
,uiif ili.i jiKi 1., or how ileplurablv lour vomliion.
I'r. Delta riu bui'uniulln', ru'raniiiilly or by mail,
on tho ih.A.e. tiicntioiivd ill hia wotka. Otlwi'.u,
II .North Kihth a,lrt, U-twin Markrl and Chnut,
at. Louie Mo. aoTTlyilaa'
LOOK TO YOUR CHIL1UKJL
The Carval. Nuotliln Mviucily!
MIW. 'iir'" I'olio and (Irlplnj; in ) PHIUH
WIIITCOMII'H IhK howi'la, Biid faPilllMo. J 24
hVHUP. llm pru:.a gf Uothlux. yCKNTH
MILS. 1 nabduot ConruHlnnaand ot.1 pltlcr.
WHITCuMU'-S I rnoiiiiK all duvanca luvldeut ) 'M
rtVUUP. Z I o Infanta and children, J O'.vry
JlltH. ICurea Pia rhe, I)) nli-ry,1 PJtlUK
Wliri'i.'iiilli'.'J and Hummer Complaint in ! S3'
HTIll'P. Ithlldri liof ttllae. J C'.TH
It la Hie nrr Infant'a mid Children'! Boolhinr
lUMneily 111 all iIUordi'M hrooilil up by li il.iiiiv, 01
any otunri'auie,
iy othiin'aute,, '
Pri'pand hy the OIIAVTON MKUICISK CO.. Hit
1 ...i' .i ..
,f..ia, .14...
bold hy ilrtik'KM aud ,dq
her.
In 1111 olloltia innry-
c.'7 lj duw
REAL, ESTATfc DROKERS,' ETC.' ' '
Q WINSTON, ' '"" j" '
(HUQuoaiior to John (J. Ilorman A tv) 1 .1:
RKAL KSTATR-AtJUNT .
. "rt- 1
AtTGTIONBJDIl.1 '
, . .-I )
' ,l '
lluya and aclla Itcnl KaUle, iAya Tiuei furuliliea.
AbrartKOf Ulln, and iri'iara ConvcyHiu'i'a of all
Inda, Olllco.q.THiid.llijyfyi U-Yeiv,,t. Imtr'laul'l
TqilN W. TltOVKIt A: CO.,
t! . , I
Ileal Kilftfc, Ilontl anil Slocji Uroktrk
.1 V-
?fjl"
Will attend fo tlio.paymeut of r'hitOHinty and City i -Taiea.
unit nil bualiloaa tivrttllnitiu to a (IK.NKlUVf.
mtOl'KHAOE. 1 T' 1
KiOUTil Stuickt. 4(fp;((foprruw CanuJive.i
acclll'liSdir Calnulll., H . ,
I , .11 .,1 1. I 1 .1. (,..... U 1
AN liSSX YPU.NO MKN, onPhyaloloSloal '
gKrrom, .Vhfif H AiNemvw, liwieilt lot iViilli-and
Karly Manhood, which 4rjvJlviljnpedJlucata lo'MAu-'
nfAK, wjtluutu nu'wiof rulief. HciiliiiNilfdlU
Itr'cnielopei. rtoo of chargii. Aildrsii, Jr.;iW;iL
UH HOUgifTO.N, Howard 'X'oVlttlion, Phlladcl-
llil,l',
at'.fdawjra

xml | txt