OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, January 12, 1870, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1870-01-12/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

. I t.i i ' 1
'JrA.1''
lilliOW ,.'
iMftt "ill
1mA
ul U .K!
ni v"'T
''
at i
lnl hi
ti t I'll"
v'
1. ll'l' '
.11 ."'llll
ill lull'
t'llllK. I
j i i
mi
,-ilt K
1 1 1
it . 1
1
it-
tho Kvxmmj llriittisi ii i(ililii)ic(l trcry after.
, n.ton, at Ho, 13 Tf pth BlMf-;, (Thornton Itlo.'k), by
fops II. yiKW ,r ircuiafiiio.iiy.PMnmf,'
jlil aW"row.',1lr 1'iuixi.hm, n largo. l;:il-j!!.(rt5j o!;;
XI f m'" t.ih'n'pV"'. w l.jiM.m ri'urVJiijf, fur .kv
i(tini.i i. or (ajst oitr ynnttT ami uy ne?aii.iu r
'fill
.t . 1 : V . I. a -
artipatiiuiiri copiua fgrni-hfJ i'l'i-K. Ailum-,- In
CojttViior-ydU'AlJ.ttK J ln,'iv J
. i ' i . . I i 'i i '
I ...It tint Colaim i osr-lk il'ntd n'
I
Ik OIIO l-.'il...'h'W5',?",.0,l,?,ul,IIl,.,i
..... . ,Hu iiisruoaa enioitiriii ii.ua. . -
Kinni
iiie.Dlnnl ino O Jove, a II ly.lWW-TiiilKir
....:.. ' .. v .! ll.in ti . 'ill if hand I nrav 'tfon.'A vrvail irco .
I I'tinl
And siioit ottr.ch
'i tha dti'if-hour. ii .. . .
tins uu.tr
Aud wliciijjjivJillbloiipDis.iUnomejAWIinr!''
!:.. uhfii
liolt, hy doAr f t.M)ttu)' ial
I.Arn II ilia! .which lOBI'th lunate ' '
Iioraja lUal, which loicth luutt,1
'Tliroligli thtyiiVbt'tiAic.wliM' ILou ilniii
.Stlll Awrttcb tiitnrouiled HI
Xrr lliee, ji'mr the,luy wife IU nf JlTolliit 1J
"I.ot u no wora lot nucu iu m in ;. , ,
..iJ '.
;i
Ibat.ioY dMir. roil. Knlr nkowttb
I , TtlM iVbMili'wi) iM fiotW tkliv
i llO Bouitlrt'froiiSUriiHeii.'wIilU wltltUoi-iM, Iwiik ,
UK JHHlllJ lttd.'kHWiihliyrtfa ifnJiiUr. f Como nut to
utimiier, i conio uui
vlild.1., m t , linpci. I 4.i
V i
A lTnO.'VUEDOIRLHlIOOTi ,Utt
From Oio Wiocllng ittalitor, Jn. Tlh.)
'Win. J.'MoNash, a nalUfcfider In the
Rlvnmldfa'MUl: lifts for a long tlta kit
i. ii. I. compBy witBMiMMauio uaxuoi, auu
.,, 7ltHliaiijVolnr)tbonKUt iUey.Wi ngagol
, , to be married. jUpriugi UtB)wt Bummor
V
I ll. I7I.U fc.wl IhfiVitlnUt
Dg In Ibis
word, she tniBtodliltiitobfal1. AtMugtb
ii 1 1 1 ill nuvt M F
Sin
whnh illkelvito becomt btbr, jjIjc
aim nftllnd uDon hlui onillaUidaur eTeUltlar
) .1 i-TdagfyattU Wd 'ketm.lMt
TbrntMyt attain tora uer inai ,viiant
, ) .lntwdfMWaayUlBi toUrt dcV It
' htreondltlonand bktriatnedir-;
bl Pi: u tiM b dftUrmtBd to I'cotaptl ,bm, U
i t i vi kMpkiifaltb withhr foteoUkfr'BUou
revenge aa aaapabla pfi, On Mou
day night, i we have 'said, she went to
hli boardliiff. ihoui abeut Buppsr tlrao.
-.iaL MiflmdVt hHJd J1 htf
w , , Vhether he.iroiild marry ber or noU 1W
' ,,,() 1 'iroflibrto'ilvolier tlVtiloayit satlitfM
!, i but pretrilMd to glT'lier an anhwcriafWii:
hi i aunper. Ho nover went near hfcr.,v,
Yesterday morning utio wont to. the,
i. ,n . iwardrb 1 i her unole'A room, uird"t6okr
jfru,Ua:CQU',revptvBM 'Jl'hua ariiiW,
abe went to, McNasb'H buiirdiug 'liotise,
and called for htm. Ho wai oathig bis
''illnnor. HljfJ wa iii tlie liaek'ynrd, und,
it when be came olit abu'iIumaiitU'd un
oxplanatlon of his conduct, llq rvplk-d
tauntingly,- wbon who, drew tho ro vol von
'" ' and flroif, , tbo ball .passing, Intuibls;
atdhiacb', alwut' two Inches to tho, riglit
-.it of the navel. Ho at oneoi grafipeil tlio
..i..At .i. .i K. K. .... i i i,,.., it .;w'l..
iiisiui, iiiu mhuuiiwu iu iuii nun uui
tut ahe iuccossruliy resisted hluv and
i.Utm boardars rusblDlt but, toiiktlie pistol
from tbeim ,Ho aoon at alio trot uway
from the auutio of the encounter, sbu
..went laBuulrqClohiui'a, olljcei uiiil, Biir
'l' ' ' tehdorrfd'iiersiilf. A tborouxb, lilvesU-.
' intlnn 'into tlto fuels loci tho justice tb
Sold Uer. in Sl,m
Miss JUtlmm Is au orphuu uud,.:is
rathur goo.'lookiiig, aboiil iilnoU'op,
yeant of age, und wui lub.oriiig umjvr
' groat niciiitiil excllshioiit at tho Hint of
Ibiiexainlnatloii.' Blio (old us thaf 'atie
.had been aciliulnUtl yrltlt her4eWuoor
since chldbooili uil .hativor a I boo be
li'iid lold livr'tiuit'lio was engaged to bo
taiarrled (o another, situ had made 'tip
her mind tllity io must keep his word
wltH"',nWr,'or, take' iho coiihoiuoiiccs.
Whau tho justleoi dotunnlned to hold
JAlli Hii,gnat was uia. 'jeelltig, in
, her beltalf ihuibbu wiulilihviglveu.aje
curftV Iu thesiiin of a mllHu'n dollars' bad
lint It beH tu'ctWary. McNaMt iJdi'stl.
1 1 11 it tillOCKItrKH; LUiUOIW TOHAUCO.
,J flMY'llll A CO.,
1 "' viiir.v.si(r. oiioci.its,
, , OHIO LKVKKr: ClllltO, ILLINOIS
' 'alto'kfi'iiA 'knny uii liaml a uiul t-uiiiiitatf
. .i-kur 1 ' r
k I.IUV'I'ltM. 1VIIIHKIKW,
tiCOTOII ANN IKISII - WHISKV, Ulk
, Hurl, HaiUlra.altrrrr'sstWltalt'swbB,
WIPTEB.- 4 '
1 ' ' iali, Aat.nr ion
JrltlKli J- G'O.V CRIRMlA$$ItWHkkUi
1X0 ALR. fx. , . t
au.'t t .Watlijxiiluihiily,(blCXSIf7ruwMo)i'U4 uii.IUi
altf ut(i U im .,li lj Ji,r, ' '
aMrtfpilaI attuiltiuH umil to tilling orUr4, i ': '
dwtrmiiir t
' ,c.
rno (JAa conhumeiw.
HlHnr. (?. K. Y. uicr (!i.. liu.n rurnar of LMkMIi
llt kl, CoiIlllirrt'Ul UVCUHf, llU lliklls till'lll
lva with ohm of P. Md1jiiI,I x ..,' Iufllltl
ltlr'IVi.tuu. I'attlc. Jitllti,l wllll lliv riwalrrr
mu 111 llmir ir.,li.f4 fiiut ...iiv Luvm iIimii. 1..Im.I. ' If 11.
uivlera atn fuuuJ tuu Ilia ainajl eijMimB uf tiiailoal
will la, cliiril til tlix uurly tuna nmt i it Ihf iuelyt
i- I, in ml iiu'orr.K'J. no rliiitjut will i n lule hiTl'1'
pnoK. Mi), mrem,
L Malar of
WirriG'a RTKINU AMI HKiHH HANH
aju aaauuiuiaJata Ui inbtls with Oj Vf'tlusio'
Ur auiif U, bulla, partiea, uraaVV, aa4 rasaJai
u atM souaa. .
I.aatuua altaa ararr liaUlliamt. '
Knaulnuvaaa WaiUlutoa Manila, lteo fauitti
aiS FinkakTMU. Oair.-itliaaa.
ti. ataaia tar a
a1l lfS(AM ,
VTOTIOH.
11
Onira or TaraTau or Caibo Cur I'nanHTT, 1
.Nktllala liaraby kIvihi tbnt all if(aona founil oiittin
tluibiir ou.haiiliui away oatlhor aaud rromor niriipv
loatitiauy iitanuar any of the land of itin itiiilcrsijftiyil,
, .wiUioptlhalr airSKS PnlfiOI'i "lit Uit proofeed
kialDitaa Ireaapaaaara. . ,
fartulaaioD taout llMilwr an4 obtain cailhinj aaail
aobbUklna4 at the oltii'ii of li ,uoJrljyio,l( i(-i
. otJr, Jiibu ..)UUuuu', Ihi'lrSatiibortta.l'Arrm.
KPWIN PAIWONS.
Jatillf Tsrateaa o( Hie Uaira City 1'oapy,
AY
TAHIt, V. M.( D.'ali-r In Hro-Wooil, I,a4
oruera at ituivn a.
DajWMlNUiX'.. W., M. JL. olricu titar coriii(r
aiittiB4 6hfo Lore. rr" i"
I ... ,
GN ANDORNAMENTAUPAtNTNG
SIttX AND ORNAMENTAL PAINTr.l..
' ZiHtHog, an Ohio I.ovepi
, Ul ! l l ' til ill
. Cairo. XU.lx3.folm
. MAIH JtK8'lX)RATiiVE.
i c i ' . f . i . i i
1 I I Ll. 'It 'I.IJ .V II J ll' l 1,1 VM'H'J
(111.
) Oil)
'lUJlli L.t Ii
.. ... 4.fc,?i3rt
lliitlll mii uiu n r.t.iii,iiijr". , ..
I' MlfJ
1 , I l J
t . I,., ... I . ri
ll . ilu. I
t SalwllSoni (or the Haif., r
i Qrtnnat Colon rill. .
it oiU ..'i.'itr ..f vl i i.ri
v'diiorw,";,
r j
"onlnrfi"lnH. '.rifnrir V '
(?) in yseui ) It -tacti , onii'a '
1 totally different jiriticiple. It
fectiy lnnOcpwis, precipitates '
', ' rib hiijddjr, or flaSiulent JrnatV
ter requires no shalung up,
1 and communicates notdin td
the '.skin or the 1 ihcJ, ' No .
" paper turtam jY riccoKatv to . .
t conceal tS; mrhiflrapi)earance;
.. lw me)rnsircas6n ttipt it it L
? turn, ic is, to air intents
4,Wd ptiftbsej, biscoViRY
S VlTtUMi '
aft !
Warruiiei
t a chahcer
4Vi
rlin' the, color of UieTlair Witiiin
1' lo days after the firstwpi)lica.
itioh 'the direction being
aiviuiiT .vmi
IT IS ASICLWR as 'WATER I
;) ' ANIXJWS'NO'SKDIMKN'l'. '
Price, .One Dollar per Bo. ,
MMO1 TWti iKtrtus."
SL;t . . c.i f
Sold by ALbbGGisTs)Jt
It your iDruggtA h:ts rjpt
HVitalia" on' hafujif write, en
closing' I'l.p&d' we w)ll
forward itj uilwtMly,, 1
Phaln 4. Son; '
.517 Broadway
awlf.i ' ' .
A COUGH, C'O&U uu . KOltli: i
ll I Mf.....1 I . II.... ........
tuiuii, miiiivuiatu u'fiiiwui fm
lirjtfyt ll ' jjl,a '9. lnriif jt'ilii
LunfUocajie
Jlrenu'a. HreuckUl il'reckrs
,lllinqalmvaialjlj(iTaiaiUnU'l,.
rr Hraachlilai Jtallitu. Cainrrb, 'ou
ajuiMlitlvo kutl' yoran'i' UlaiaWaaj ilii'j IiimI 'k
...il.a .'..t ' - i .
VUI111115 riict 1.
aiothata td otuar'adilitroDKllien tho VoPct. 1 ,
Oalng to tiiti food rvuiUlfoa ami popularity Vf H10
Troebnt, lusnyltrorlblvaa nailolioap liuilationa lira
ourwl, walak araiM)4 fjr autjilii. H11I ilt to
oirns lbs Uua - :
BKOWX'H BROXCHIAL .TROiillKSi5 '
' 'lal'Krywharai. noh.Ui.oia .
UOW IAHrTI WOW KKNTOKHit
Jul IMbl'iattad, Is aaall aBTtlo.. Vrlcf, acrtita.
. I iMitftL..u1 1.rak kl ftrt'ltll k'l tlU. m w t Val.
nud Raa'HaJ Oura ,of BpurintoirLJfl(,'r Hciiilnul
Wrukni'Na. InrolanllirV l.ininU.luin.HoiujI LKibllitv.
autl,IuiH'ilitii(uia t ilujrIaiiuuncrailyjNof icuuim,
Coimuiui'tlbii, Kl'llfijMV. and uu; Mniilul ut.it I'li.l
uti lnaaiaaityt iiiullln from ai-lf'abnlb, by'
iiiibti 1. vct.TsawitLi j, ii.,oi9roi tou -I..IOVII
Boolr,"Ao. " .... ,
MA ' im Tlioraaauil l Muacrar.'
'Haul titular awl, lit a !alh rrnutonii, toauVail.l'rma,
Mtaii OB rti:ulitl, of'ali toula, or two imntrifla
iutupa, U OIIAH, J. C. KI.I,M A tV,,
117 Btrntry, 'tiew Ynrk, 1'oal uctt bus
1,11 tain
a ,(Jrlmn' 'MraJ(o,ald.,,; iiuca S4
OMkta
a, ... n0a,tt3iii
i-n prm t-jt-tt 1 'STf'f
ltacbalur's llatr Uya.i; ,
'tii I a aiU'u1lj'lIu(r (iD Utli't1 Lit In Ifm.wurM; tha
Salt Into art J nottiwl lifiVbanalti. vdlldUkiliiKtiin.
lunodufc aa illlapfHtlpttorutl tio riJeli'l3iia iliiiaj
ramaillou Ilia ilt uiloH of Ud iljc; ulxi'tta. ht4.
fMrad (Lo Half aufl ntbvMiitu, Unyk. or lir.wpu.
lolity all DriUiil' uuM' i't'triuiuri. uud iirotioili
applleifuHtuUirieler'l Wis Kattory, V,i; it, llond
.-. ftcw.iuk. . nu2l,lly 1
U rake's Cuitari. 1
Of atly.tma'riUnilraU rrcalft fur tnuliinj tirauiii
IlklDJaut rtlon. l'I'lAlo, lUfr, CJnliula, h)ip riu
Uljar, auiluiiyU ytjivr uiofi( Iririualivil for tlni-
ilkliiij( fuor liian'ofuvtufluK aiiy of tliu 1"itu, viibui
r'tirlliklraJor'liilnioui(l.,r ' .
rHit'by:matl,'rrej!orioataJrlU dPtitai' Aililcr'
II V VHUUIN Ir.lAI U..I,BI (. I ...1 11.. '
k..A..l '
9941 iyuaw
r; ' .' 1 id;!' 'i -i f-m
aUarriaJ In laakas dollar bsltUbr la'abtaV llair'M
latoraAlissrsf uaJ tor raaUrlng f rny hair to Ua 0ti.'
color.aaotiila for kiiiai.-katft, . ,
, J W,fallWJt , , t f ,
HU Wbda) Tautk'.'lltkilby qu'iua, fui J a aa cat Lrculh
Hii foi " ronKlbu' PENrniKroK, price, sa
cawu! h 1 i j l" , ,
IfYftalWaat . . r
A uro cara fsr1 HUJata'Aaturrb, ni'afaaaa, pr.ba,
siir la lbs airi, acn far aur HrKltNDTATijlft
,lrtap eiU. ; 7 . ,11' ,11 I 1 1 T"
riOiajof Sboabaya ,at. )j t-paJ.4. ow-. ratoull
OlWlCD. ,t iy rf llt
Aitaita Jaaplt Jv. U.nkr, Jr Max kit ato-ot. pi.
txiuia. aaa. . r- iwnrair,,
A liars lls,rllaW.aBaBI4vijly
MtisArU,II)la.otMlai aU., foroprliln't taluaUi
ftHWffi liwy;Aata.''(fro
nlmimuki)f, IU tiUtf ataal, .
iuia, mo.' ii ''an.Tu-V:
WALUCki at NlaWON, Uool wvI kaaUorklit,
, Vf. KjtyptlJl)o.'kJMiltl.lri'o. " j Au
liiii
WAt.tEi llAAVCotlili)r, cortiur Hlth sail
Ohio I.evaai i ' M,'"' '
lTTIPlar. KM., Mu.liilft'rf giiil lVaclior,
WkaiiiBalionkitiiua. DoiHain rmittli ktut i-intt
r -r t
BTaVsaaBBaBWfafilBBl
llilUlaaMaW
FOREIGN EXCHANGE.
lit
uii
I-.iKhili niiti'i, i.iTiuii ilonr (rum tjiiiii. A.,
o KXVIIANUK ON id
4irMlrW,,H' n4nlliMii UftrniMijy
lrt'IaiMl, l'nintf, Jt .
.lurinorn ut tiiiiihj, nivcut'ii,
I iKcui' . n it'Ulf'Vfln),, i
a 1 1 ft I
iinluolu ij ant Ul'tliZiliir Ii.ii4 i tioijlml
.
y i ' iiw.i. 1 1 1 v .... i iu muir.
.ffl I'.'.TTil'l illlllHtllV i "
'Jill V
-iiukL, ad
1 - v?
jlifci(fl4 llM1 NOTICE:
Tito VlovkliuVliTM iif tho City NultntiL hank
iliiL Will! lliulBlfft.,
" ! .. ,'' J""ll;f.V,Uul?t'!.(,"1,"tir"i l'ir'ioi,W
am, I HuilU. ' '
iav" ilt U..'i ) .. iuit HAW)-oii'.clii.i'
. I lliL 1-lV I I t.li , r'rtj'l )! '-!)' '. ' il "'tT
A
Mi t I
l.i
'1 1
III) 1 L . I
'T.ir
Yli
1 ''m. UlY1tl1.il 'Mm
lI'MHAWhAfcTOyHJ . f ltiW...
it,l.i.i il.i. ,,HI.4l,,i tImuiW v ii... mi.
i'ir'.iw'H.w).hi
.VIlONDON 'DOUKIWIN. '
"&M-.4luir'U'4lWiri6r iDUWcFilid MuJIraJ Vi,
tn.l.in tl.rit.u iffA.atl t t.kMiilMil,h..L..tWlp.l1Mint
lur-iiulliBl i.ropvrtlei. wWkbrlotji tuiao olJaiid furul
UUI, . I
. v '
t'T.-i T T '
it nr'rir.t
, Ja JUuiuaaU to Frraalsf . ood rot; Klilnpy Com
...wiiivmi j tiniuiuuf auiiiu. j II. Illlll CMrii rwilWH'
kiif bnn datitn bUIa aclif' wA IJ by all Jrgaglala,
rpr,a. AlM. UMagtt !, iMtabllttltTint,
,inia, a up uciouf toiiic. . j-iii upia curt, pouhmb
!. 13 (if arar aUtMi '.'aUj- i tnavJMifi
i .) 1
ml-
HEWING MACHLNEh
,t,.i .:r' :t ii, t'H! i.,
1I7ILLC0X' ?fl (BBS
11 ' ' Ml",,t "MM
II VniE.WlNG,lIlll
acliinel
u- v i t . 'Jj i' ,
if? aWSMf, Slrlti. ' IH 'mm KaMhralalar
HMMIIaall.lrltlll.iOIIhairiNtlT.ri.JluanJ
lliroi.l, ruu frutn JxTfuei.vrotk: ia Uio Siawl BlllllO0kl
bVl.i'lbniinii'ilMtlillArVMMIinnJ r,,Li,l.i t.llh Nil
lutii; or titoillilbtatwl w Iftialocl." It will'uie
ovnrinutipiii naon.iaiiK aum niiiHi ji raaa aaaiar
ur unJ ulillor than unr olLar.iUMililiiu. Mt furuiaa
Hut. a?iuaiidHaaUCMiain.itlflprlnaIrstu iiryilkrr
Ht.iaaoitioapaainKTW!SlKli)rmtanorl t ,
.THE' "RmwrrNti itnorc."
anJ ilniwItiR tht IvrNt Itilii'thOiriMSai (luia arotirrly
f.tvnloi: frtallt.)h.aothiaUt nam will liirlu Iw
nit at rciiui'ul InlvrraU aiid to that utuo, Ilia
itfKin UwarnirtlPil not, lo rli Inncar. Ami tin.lpf
all ilirrfiiiiiatiuWi lo "aurfllaiilioVuhluli." old.
;uru iu jiuuiiijr kiiiiiiiiii iwaouu", pania. urri,
ar.. u.ia irtMn iiiim iiu,iiiiuiniiujiii.MU it.i.m
iiirirMMiir iiukaitstt "jtiMi'iiyiTio
tmaalllah prtnilluiua'ha? W-til iriOiU
anaroy, ajMvatkliir ftJaaW
HHlr . . ".. ...... ... , .. t .
J'A'iaiHtltr.1 Hfyrlfr prfcrcnti'Mi' ttkl.llty of tlm
niaoliiau Uiln riln In tu wranc ilrfti.iii, or lit'
11
Uilauvy.f'iy'! iXtf WArlna; or Hitching tho llritna
7tM ol4liiKiliai:rtt trOuMn orotlMir niiv;hltiNt.
.of. .NIAUK!W5'KI4.; '
otiVd?u!!ri
oJij itifh.idtur.j.tiii u n-r
i. ur, 1 W"' .j ,
kfin nmy iwui luiy wMiiu. ,o ntiinr ncuiio. r or rf .
'a? 'i '.4fT '.'5t VfiT" '.h".' U0m 1" tya'WiVAUU'
MA.N'MciJu&;ATl.fK
Aia.Sui 'ixrxUkBu with, math kmatmc! ii pit ri.
i j 1 ,V,I il. V.t. . M .
-. .. " . I , .J - t , 111 . 'll,
ttaooo. aarn tutrt is intPrcianifaMo anl. uab lraa.li.
ly tp,luci a1 iiii'aiiiorkhtHlBt. It Will lant ajrcnnra
Tl,u.l'UIH niilfaraiill
nourita-.tr.l4 the mart
KAStir.Y- SKWINIS AlACin.Ni: i.N Till-; WOULD.
v r.i i.. uj.iii i. 1
WliMairr1 "i"1' iiifrllaiartlioibi.rmiwhltifa. Iltkno
Ulaiyiray.-rutiil H, any the Vi'llrot A l(bb t arorlh.tl
forfniiiyiic,.loshlothhtofiiy btbe ! o.cr olilHHl'
.totlif public. . i . . 1 ul , -t
It rivflriMl ihuflulal Malalof ka Atnar U-ao In.
atlluia
Ita-lhs niUV I'RRMlllM for ' C i
ftfMK 111,T HKWINU MAOHIBK,1" j
tvi,fcii8r,'7orit-E.u?:A!rr,b.tvr,,li,0,,,Hu,u
11
W-lli W1 utobala Htat
rair ! .mrillKail' Bia
r l-alr-uuil a qrtr1 ttfauoty
Woat-iiiakfngruoriiKirail'riJiU'
n.by AllqlbrrkaalnirMiKihlnpa
flrr-lko Iowa JiUIoj
Kalri thrnurhnut tho Wet
tutna tun uernuKna.b
toj;ctlier III tliv akino lliue
hub... .7.1
It I. uow tkoAJrcatLcaaiiigrawllyScwj
liK ii riwB.i,n
AtCl.
Hi.
I
i OVKIt TH.l WOULD. (
Wit fnka other imu'Linca In I'ji'liunxp, Wu ab'
OILUmox, HiU. Tailtuud KktiiiLka for euly kluii
Of HOWllllf MrtthjllB. r
IM f.ko Htroot. CUwao, luioii.
1 iol mif.
T
T?7S
jar - .
I !
1.
t, IS .1 ' c.i ff
-J. - A t I
JI.. tatUel, Inti. hi. u..K W.TA il' '
iiaa.' i i
WW v II . t i. I J M jiIj I() I
Nluptb iistJ PuiMjy Dry 4JI
Of 1 raV daaorlaiianl Hlialitr. TjJi
tP'k 'atri'nWaiiWloaen kuythlaglo bla'lliKStKkitlier
I'ty 1i)o4, or Uroporloa. aa.clioap. aa, thai, i'uk ,ba
!MHiiitAafiTbttrIlnlhae tA "'11"! "
, Kr)MrQryraUhlialiiB.niklliaicor4r'or flfxlh''
and Cotiiinaiiiia will bo iitalii(ttlui:J ,Uiui)l,.oiii. ,of
Ida twa.'k...i.in the city.' '"1"" - oillatf. ,
( , i I
I ,iu. ii WOOD.
ll. I.I
7v
T3 MwXllt.
tlla) t. . '1 .
il iljU 111 1
.i , V"iHl.lH'1
,..
i K'niltlft MtfAiPHiia . i uu. i a
9.-r.-Tm -BTi tar ar a, a-a. "w-a, i
,t ,r ,itt! ,Tvnr .iari .ti!i' p t.-.i
wltlilht) bpVt oaVdikI hi
i'?'v,IP.Wua iuicn
uiV''ry" STATER Plrc Jftti; Co,, et'lfcrcUai. O.J iny'tfrriLTii.r:,!,.
-1 t WEItBW.VKK Kiu2l.ED' 1 T. , 1 ,'Tl'h ah Ihtrpitirf,,' wf.rlt ..'mo liomlrf- l an l
t -j. n rf t .9 ?,.., . . ' -f 7 n tr 1. ,J . , l"M"y-i'Urpiqa, tritl. uiioiarona .tiswiaxiiiri. nn I
Ita aAWfilTT. ATOOf.UTK HTlfil.VKHB., KAR . a, eontAini. ValiuOoTfi.f..rii.Mioi. f..r tho.., i,,u m .-
W timON, narroac iin.l h.it.ual' of flat II KM J. M. HEARD. IV, at COif AkI), r'e,,1 ,,r uni"Plt unutiaKe, atfn li Wh b.Hik thul
knilrbLLi.ra.Mvar Mjttaaoaobea iii.aojri olhtr ,i . : 7 " ' oukM to Ui kipWuuilr r luck uu.l ki y, mk! mm Ii i
UlftKIl nit. ' ' " " " ' mw . 1 I
r- nru
xpluUt. MANaTJND,.8AN.KRAN(IHC9
rlrnlari.ii.li.p.H.Tinuiiaof v.ork,n1 frio Lynulli os . AWrrW, (Ool.l).S)? a-.Uoti 00 b.Jll'l'. ihflJrf not nlUt... , , ,J O'.NTrt
lr.,f.u...p.a,r.ba4on.V . K -KUlUTy,lNBW YORKl'tMarlbo.) t'i-".rW' , I4r....t iril M rL.,,!,,,.,. '
OKSKRAl! 10 V:T9 WMv-.i.U.w liL -L t. , .' I lrepar.r by Vm' ohvl'TO.N iflrfllCINH m m.
n PrqntPllyikrpI I aallarkulorily. jjjj ToTilolTao. T ' f 'r -""',", ffff f "A" auxnjiii.ui.flr.rqiier. set In aMitril let-
VIMVV.
,TIJB1U'1 and StJl"tKSrJ? f ' J't' Wm ''Ai-noit.
. ,M i.
'I O 3P-.'t,.3ErOS'"'JA.C3-33 I
) w lit 1I" I t ' '' '
l.,lll"jt 'III! Itlllti J 'q ' I 1 ' y III I'
kNDEH'i.CHiL'L CURE:
i-iiiii x- "mit'Hl Jtlft t'i ' ' "
IW
u
. ..i . -i . . . .. l i in,, ,
141 l X"l l" 'IIJ4I"1 " " ,
t ())i;al.M,.i.MlB,l nArt iilK.-J'wr.
hi j-JtalawijUiMNMUiNiii i.rittii,;
y
. i ,
.in
fillUIlHllJll 'Vl" li
V J . .1J1..1 " .,'.! lti
. Ill
I: in '( lllli; .t'u;! I .'o
IU, I , .. . n , i, , i. .1,
'II' 1 If II. f.lnil li.'l'
nt i'1i "tttit iiiii-iiil.nistii
H1L: l'lllll ll'.lNll
.il. 1 'it' AMiV "f!1.1 tr4it
I ,1 I
I. i
I'liji Jli'J V lUJl-'Ill ill At- t.J riiil
lA'rtiirtt'niUflili nVonMilii'ii'rt MmhUi i,r lili'tlii'-.d-
fP
pllff lfu.H tWfj(kll,f 1 .(.If ' tijl 0tit'" '"' "'
l ill
I i it n' i it.vn J-'l''i ' 'iilyl'iii
,i i
i'
1 i
V .hi.. , ,'
HAllHai"pii'Tir nrV uni'mo'J it
rnu a rt tuU pnldiii
Mkllnii Uitha Mmuaiihuil' kapwa iu, 'ilnJui;i., Jiy
diicoa tLa Tlutlity or llii. ri,:.ir,MMo iv
ri,..inn iiio iv'ii
ilrtlinlini-J t.
i,:.inN I It o lu'iiiin "f
llUioUiirm ntorKana, and jlrtlinlini-J t.f.tl
iiUiia,rttf.l.aiid III till. uiy l'h l'IVf Hif Mi-",'" r
anV illaraaf 6f aianrp ...rWuik iini.r.. im'h tiiitf In..
.Ill' Tm,)iI Igrtho ifsuciiu ..lniJ.it.' yptnaoil
1 of luta d atsiar, tuku .,
' , u ii - i
i a. , .,1
iti v 1 1 J 1 ,'
1
U aSjtoirtateai aha ofKaaa au beriurui ,ititll ilitff tf n't
fiialitla, luJdat.M naiill,loi lntnr in.oii atlili-l.
Ii
!M.,F?'Mr,.W,,1,'l.bli t".MV!r
p iiiu
1 iiinui mi una hi 11a unu mj,i viiua mine anr
h s
f If , t. j i . ili ii 111. i
- I WUKiJJV allYlM alllT Rll
- " y -
I
WJU ajlf iAa,apa.abaa(lt4., aitUilloy
I wiliegof wearioaaal!iataJieg,a'' leuiaJijl t
HiimisWmthfiJi.i4ayiM i i,
Uiat
to nr
if niKfiy
jjKowajWsa fai fWvr i.;i..Hi
rt
ll.u f
r am ' I I I
I'M'
Au Jr.
nm ivf p(ubh( uiivii vtuw'Misiai . wsja10liili ,
IlltBbt Ul sarasnaVd. AS A"ri)NiMl;V:ftA(IK
. - . . . - i. - I. III. .... I ..,..... it
ilila,
I I. . .....tl.. S .'...1 I. - . . m. L L.
quwm
c tj
nuta imiu rf r n Main rcKUi&rij I
t.
u
I
j.
.Tor dale by lUl.f.T.JJllUJf,, Ottl.l'
7 "llTr w1! " I r' u I ,
4 .. i. . .1
INSURANCE : a
W. II.Kaia-rla. ll. II.
yvl'VhVV h VutlVTU ' '
I I l" oa Jili7JiLip. , .
I V ' 18 " J 1 4 ui 1 4 ! ' '
NetATrm FaUtf atHl IrHmtltT AfTrilts. i
i i .i
I 0kiro.,IlllMola
I r rrtiTIf-
ninum.'- v'vi r .. 1 li'.i'
OtIOh- Ad. 71 01 itf' Jtttr (Sty ptthynnl
I Mank JiutUino. H lili'fiiftr
i ;
. ......
fi i"!i.
ijHK AW mauini:: '
ListKM A??i,lN. 10,, f tjliicgi' 1
, CAWTil. AMU AmKTU ' ,
" . VAWTAJ.ASM4B1BM u.. aatuw!
SKCWTK lMW,tN, af Sew.ttriij'
- , , CAI'llAL ANU AHKTH...p.7aiai
i ..a -. vnn.s(
J t UAHTAljUliD AHHink-!u..ii 3itA,0i
1,041 a
eo eo
f Harfteid;
I CAPTTAIi AVt'iXiWKW.!;:-'.'.' ilsh 0JT7 S3
AUH6KA lav; C., of Aerer'a. HI. .
CiMTAI. AitD' 'AJiSirri.-..:.'.- 'atUvIM' III
r
...itli..
... t .iw ,1 .1
urr nru rwuowu iuiik.
lT
TIUM AVt. MATtlNK' TVHIIP i VPP
ll'IMw AiMU WAIHKl.' 1 IN HU HA "('
X? . . 1 ,t
muu a at 1 tu .
"NIAGARA, NEW YOftKt
. ji . iwKTH.',i...t,ciu:-jiiilsi
I II ' . . "I
I , . . il A.SdiTf,..7l.0H,Ol 17a; I
I'BfA'NOVER. NEW YORK-" 1
.,", MiL:LSU" ,u '-.;
. anar,in....., 171..B4 13
IU5PUBLIC (NEWiYOMICl' !
- AMET..-.i.L7M,U H
YOWIOCTW 'NKw'vhntr .'
: . . I if". r T'r'-f-1 .
.. ' uu i. .Ovii-va'" mJ.L I
. ,...fM. ,.., ,ao . n
ALBANY OTY;
I
1191
S)lMl,.03 !43
.S57tay "if i.rv:rr!tn,,liru,, r p-u-m,
lr.ap.lfnllyAfifcoiltenl'riff(ilrl; .,ure
. I .1.... T
l U. ASflKTS.,
'i-'JUl'L'"-
? '.'JOi .'.. ..
' -
1,.
if. ! ii
!JV I
I' J
'it l
I ll
,il 1
. 111.4 1 1 at , tl. JI 1
1 . 1
1 , pi r.'.tf ,! I I
.-r ,-.. . . . . -. .,
I". I
ITaw 1 MHihtery' 'CisHfila,
1' -AM bn'Kkntt 'J. A
11' 1' Alao fari'h'anoi
or
, '.
iielS-1 , .lb
l... Til '
lawajrrs ana it atH( Diiaui;CoioiM HJl iiuJo
J aauaV r a i
1 . it 'lamtJtl.
... i
ItaaarAatn Maatiint niwl,u;Mlh,il
-TiiV-,",-"'-"a.-,."T
I'V i'.'U'lh.S .jl'l.jj l i, ma
. . . aua.Tmra ...... I
ill .HiU.! llaTABalTfi rlllll.l 1 I VIII
r'liii.-ii'inr- .nui.t'il f t i.ii.. 1 ..;ii
.1 IirANTKIJlaitBjar Counts Brdera. al lO fiia, l.
..aViSndeilyrJcrls'atajcknUoiriK dAll: Sar"aT' P
, 1 i".Jt,!t. :"W ,li1Jtlll."'
. .'j ll -U , .ll "
1 wm UK aivuta i.ivn I .. I
4ls. 1 Hsai Jwt ralfH aniaibllj variety o. Hiiliikav 1'
iil L . I "--VltKTTllKa TO l'liKASK TUB ClWI.lJ.
if law Ajaaaiv auufnitarii., 1 ' i
1 AVaMAlkla.l.l uit t
.at. ...X'WW! . '
I XttVaU'X' a"1,.1.1.1' a. ' i-''' ' 1 .
I .1 ACaHjAu aBKa llnalAru In llianan III I im I B I I I' T ... I . L . . ... .A
1AIH0 IJHOOJr iMANt;f'ACTOJtV
(IV. lll'(iit!.Jv ISjtO.i ii iJ(,
llivtuK jwili'fli'O llii ir irinilniitil 'ifli.r Hi" ihjiiiii.ii
liiii hi lli'iinilm In Him il), ii- yintf , j.i ji . HI
unlnrKHt U4
Xiovv I'l'iccn
I ,, . M i - " " ' ,
Ax Hiu ninfiiyjiticxif !"9J(,l.',,i I')'11 't l'iiri,li,"f,r,l iuiv-
I Ujlr It'll 3ltllU1tlHl'M;.'l(- H'ilh.llll.ni , in
.Mlilliinu'liiry, l''iurliiilli Mirri'i, lu l tt i .i
J . Wulmll Hull C't'iliir.
VVljlo jno?iilly,'iiiJr'lil'tii-i,
1 1 i I
(JlllrlH ll lll.lll .lIlUlllll l.tt ll.llltt'rfNt'll to
nun 1,1 v a I'M'ltHKAMllK).,
H...(ftV
1 . . , I. 1" "-1 "V
A.lltJI lit!
"
'attorneys
,1, K. Ai-KIUH'l',..! . 1
: ,nATl'(ilNi:i"AVVi.'(v,
ii.nl u' . in 1 . "i ' ""
lllcc 4'iirniM'ot imi IIIii Mnn anil Miixti-tn-'.
'i "hiutoii' A v.
"
.I l,C.UUOil ....t...'.!J.l.!l..r.ll.M.Mllt
1 1 I . Illllll l ' ' '- " I
V III Jir.K'll II lll llll'l lilt! l,jllllU!' I'l lll' H. 'X
UH, uihl lit il.i . ,.,i , ...ii - ill tilt- 111 it in.i 11
in i.f .MinMri ui i ii.- in..
4 A Uil-J.N', y,U.ii JUWUtKIt,
" ' Mrfi)K.i:viV'lViiAV. .
1 . L I I ' ' ' ! I If
' Oflli'e III 111....' .iv IIiiIIiIIhk,
Curtverhf 'WfXHlli Mii't niili I'liiiiin 11.1.1I it
V . .1. A ttrn, I 1
ll. Wntanti Wt lilt, 1 CAlltll, Il.i.
ij.P.llittltf, ,p ' .1... i,
i;kki;v, 'Ai.LtV u'ihn:i.Kis
i
Arnmxi:v.s as'i.jv,
John ii.-jmvi.kkt,
i.SAM'.l T. 'WllHKf.Klt, J " '
John II.Xvi.kkt,
tmrltilM,i,' t.Vi.l 'J 'il.ir.t. 111.
. iivai't-jir, , i ...i. .,i i,..,
, l ti Hi v lulu A rTa " i
!, NATIONAL BANKS.-"
-w ili v.l .'!. V.il. I i . ..'v .UN ,v.
(III I iti'l'l"Ait i liA.Jk.
i ,ii.riV
I
Xi ia 1 .
. ,1(111,11011
ii, itt i i i , I '
i
I Va I lltlll ,a
( H , II 'J 4
Aa ll. NAVl nilll, nal.lrn . .
ll aV At !. a.ajfj Ufallallll
fAoftfaitHltrrnajlilrra
I . I . . . f J . 1 a I
a.-'
1 1
. .ill, IMm-tor. 'I,
. S"nr Will TKi K ' i:.illT.II..Ct..SMM.
II M.
1 , i . , A, IV.f A (IK ,.
l'" ', ''
Kxakaugc CIb; knd.UiilU .StAlt-.i lloinli
HoiiL-lit ami Snlil,
YlxiLto -ill"
f, " i.t I
ut2ro-.iif .n f ' 'iii '
rnll K VI 1 1ST NAT I ON A I. It A.N I.
I.uaniki. liuHti, "''
"1'noiir. w.
ll . , t.Alrilir
i)(ii:s t'Ah ir,
'iiihir. t. ?i i i.i, kii
lf satl.ftaMi
iVi'iilfi i
' '. Ma ll I
l'olpttlf!A lVoii'tpljy Allt in'lcil to.
n K,.iiW,,K i-,; iU..W W.':'i,.,i 1 1.11..1
," itas'rVii.i.Ua,,t ,
! XSoucUt ,nuct oJl.
Iiilfrest Alhmctl on Time IIApuslls.
fphMtr
(BDICAL.
A HOOK I Im 'IIII! iiiM.inv.
I Ml A DDI A rET I - aiiU.!-.i,.,.,,. r
aar m m
-jn t 1 1 ffi I
VA Ea bp ,l.M lu.rrji J, or
i iiixanauuiii i, insiry
MB ,.i III
iMtiua.ijr uiioiil till-Iiiiuim.
Mailt U. arty t,hUvt ltAKrl l'.fr Htly c nt.
.il, fJcint
AJJia Pr,
I I '..!..... I to. - .
.,m?.Vi'-T.I,,oJ "i! 5UB AfFMlrTKIIU.II I'Mlllt.
lUMTL.-tii; JUforq iippliiiia thy n..lorii,ii.
lal.l..i'lrtiMn puhhblifp'ptk, .,r tt-iMj an)
Vi.'"rwi fJ1; J'r,ll-,iiirvrk.unu.tiir wi, h
rdttr dllcnti W, of Iiiih- ifiiphiriiUti loiir uio'llion,
lr.,HiililujUtoiulti(', iwi.cnally ir l.y mi.i,
,.".1.'l".,.l,.rn.' tl"'1""""'1 I'W, .Ollu p, ,N
Wotpt l.iclilliktiil,lnwfrn Marker rthlf l hf.nut,
LOOK TO Yl
wun au r
... v
'I'lu, 3..i. a.n.l. i.a-
""""I otiaaaiaaB j ne-iiiiMiy ;
u. mrh , m,;,A ,.d !f,rr.,..n.ii.im h
. ippr.-raa oi u.-ihiW. irR.Nw
ill ... -
. hiitt l', cpttiifantwi,lriilnn' MCVltt
.r'jwi,'''.'i rft. i
ly,,,w
A 1 REALESTATEi' Brtdk'PnS c-r
'in.nWlNS'POX" I- '.. H t i'M
I w I
ll- 1 ...li
u II.
'lll
RKAIi'I-STATIJ A(ji:.VT.,,
II 'JllI'll il( 'iXi ' I aj JVVU '
y2,'t
( ltd') . I I' ' lvllli'"
4 . . . i . . . . I . . ... I la.
111. l.j ", . 1. f HI, . ,'
Bur Mlilai' la lti.nl I'vL.tf, .o t ....... .
Abaliactlof Titla i.a.iCi-.l.'.lI'Wtl.Wi
Ik La ii'ill 1 i'.J'IH THrrifi it;rft
i v
Real Eatei'Roiil 'oBll' W,Vr!lt,prs.
Tmt L-I'"aa pt'iluminK to a UKNKIS.W
....
MW9fWTi-tV4tiitttfnm!Mm. Ave.,
. 11 .. . I I .. I.MI I (I. ill.
lull U il H III tnmi
i tit : i ' lil'i,' y'n,n-onia-'W1-t
- lAX.UeUAr. Vint v,.li v-.tiA-w ..ijj.,1).
a i.j.ioiOBicni
JCrroi,iAbuaoA8naiUiiwatcalMoMehV6'.'ll6,iNh Hii,
WIT AiWilwiHli nLloll 'eraaiii jiia!tti7iio6N t'li m , t
, . j.ir - - .
n

xml | txt