OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, January 15, 1870, DAILY EDITION, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1870-01-15/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Mt timing f ullctin.
SATURDAY, JANUARY li. 187o! .
- - - - . ts
A brother in ane of ourchurcheH, tnoro
tllutltW.lllulwt.l t..m until II t .t l. I
uSiDiitu iui .iu uiuu KIIOWlUtlKf
lately prayod In a publlo MectltifAo
Ik' anointed with tho "lie of Patmos I"
On another occasion, at a crowded con
ference mooting, while acting ah usher,
lie reqguiiieu n goniiemun not to utiwid
jn ino'ljL
J- isi
A"ioung Mother" him lent m little
lioeni upon "JJuby" to a Hun Frunel.co
iownpupcr. Whereupon tlio-wdltor, ro-
Krcttlng tllut he hud not pnco for the
nun, niuia 10 me untnor tliut the liu
lho fuUJl-com'ujoil to all young wrlUra
of HacrIflelnk,,Hdnso w Intlody ; And
It I von tha following atatiiaa an IllUitra
Han:
"Ooxery deodla om Hfikln urn oVrn, l '
Tuu toita rnntaery, miiiirrr mtim i
Tuittry, limry iuuir hot,
.Nu buby ao twatt ind pltiy a, I"
BTKAMB0AT8.
KKGUIjAR CAIRO AND EASTFORT
WEEKLY PACKET.
NTKA51FK A. IIAKl.lt.
Urn Cairo every MoNI).r EVENI.VJ, making
float connection with Hainan! I'aimlle for Clarka
'.le, Mid at Jolinaoiiville, with luiua for Na.Uvrtl.
I'arUuuUr iU'otiun touv Luiiii .
JAIUO ANDTCvlilJCAil
Dfxlly XolxoT.
Tke light draught pai'mgrr Mi-aiin-i
rj WM. WIIITK,
ii. 1 . .'lylml KRN....,.,,,. ............................ UhKi,
. iikvehi.t..... :.:...?. .. ........oi-rk,
V .make reijulcr PAII.r THIiy beta ni .rJ
raducah, lcatmi'Irt. vtrjrttaiigu-v.ai
ivuiml) hi fou r o'clock
Th w;
MThllAconnxl tit IVdurah vii't ilix .NY i)rli,na
I ad Olilo railroad, and lhbCntnfUnr1 ami T..sn"a
liver packet.
tr rreigltl or paage Urlon board, or to
IT.on ovarii, or
:. llCCKI.hr, rent,
l-vr. IIIidui.
anltjlf
STOVES, TlfilWA'Ri, ETdf'1
A. "
ALLKY'S OIIAKTKP. OAK
bTOVK STOKK
Copper, Tin ad Sheet Ira ,
Au. lt8 WASHWOrOS A VKSUE,
(Abort &.(uktt lloo..)
Elf,UulUr,n, bponhDc m l f.l-iUt W.rl
loaiDri dj orxcniia m&flBtr, t ihorl co
LIQUORS. TOBACCO. ETC.
Yk'iLtjCIIUTTKK,
ImpQTttr nnd WholttaU Dttttr in
t a
Mm!
f ,Crca
aaa.
attH Mat Ate
tjarf Aaa
f I 0o Liria,
tton'iur
UIITawaal K1t.
iltilrtj, III.MtX
J3 EN ft V I . V A N J A CENTRA ML
d o i it i. i:
A.I I 4 I
i it a : K
61 Milt the Sliortrtt Route to New York !
it I'ltttLtiiK tr.int rrom llw'Wt run ilmt to tk
Union df pot. w .rir tift nurrt for llarrilciru. lull:
tnurv, W.luutoii, I'ttiUJilpliit, .Si ri-ik, lkiilou,
and all tlir . llllUhd luwiu.tirv II.M(uMl.i tm
lriutuf lite
PENNNYI.VAXIA ' HAILHOAM.
Hay yu llcktla for .Ntw York. I'lii tlrlpbla tad all
(.libit VUktt. i Ilia 1'iltabUiK. loit 1ujuS tklctjta
lua tkt 1'kin. lni OtuttaT lUllrca 1. la tralnt at
kt .
I iVl. I X 1 Si CESiTIUL
I maka'tltat coemption at Mltoa an j Ui!oi;1 aa1
IL tullra trip to Ntw Tork: it iudt uilU o
koj of cart.
Ulegaut Wide Ia'iiger Cars,
-wlllt-
Hrtlard Hnufa nulrovml Sett
Ttiv.o curt aro thoroughl) nliltwl ud proildrd
wild nierj ruodftn tinproi.iu'Ut ui;iar it tk
aafcty aiivoinfiut uf tf.ti Iwa
MTAVE-HOOH NI.Ki:iIXi C'AUS,
WoodrulT Putunt,
Hun thruuxli la I'lnUdalpula on wl Ntjftil rii'i
and Now Vok l l-klladilphU and AllMiti.wn, will.
out ftiiURo, ullotdinc I'aaaiUjii'la 5 'f undia.
(Ulbod roat, alid
J.andluir .briM la New York H ur In
Advauun ut nil olltrr Lineal
.rb J In tlian to kuio 'iIbfcllaceotnmoHi.tU ttj
tko nrmat of ilio.pum-nM'ira ty oiatr rnttt.
Tolloatoa And .Vw KrK'rttl rt-'"ieia nua.roa a
mr All :w UnieUnd fJ'''hr, ,k. ISS
ttlaktawinbliii.fcrrcu. wltU iht-lr bKaKt.lo RaI
.aad'lloit Ctounwtion, hf Kiw Tuikjwrtkioal on4t,v
.Fr nlyfalHgoYroiteiu
'Iklrteen llallr Trains Lcare Philadelphia
for 'ew Vork,
Vla Jwaty City and CMnt?n ad Ambay, Diakaaaa,
Ton la tk only runtt by which peai aaalaaT;
Cblcao aaturday'afteiiinpo.in a througk car. Thit
ralnlfa tfa I'-tl.l.urt. 1 orl
'Hiiilwar Dtivb
alay,rrlnij
iK m.--w VorkaliUM Moudar watullns.
Ih Advance of Other Liaeal '
; Jleur
Lltol lhePtnaJiiialtalwtiy, and to llnltiiiiort
,tblliitlphlu' New roiW. frora Mlabu, Woio,
ai all urlMljal Oltin, I .1 ,
Jtaalaim jaiBk ."a.il all llrntt at fiTnrbl a aitj
'lr lb Wtat.
(liWiRD D. WILLIAMS.
OaeeJil Huparintoadeni. Altooa tn,
IV, Pn:i.;w Agcuf, aihmA
T.I..KIMUH
lit aanrr A T t ea tali P. us msura u.rm r
of ICI.IHK llu. tliicat Tl..w itaottK H'O AIIJJ lany
.Mouutalua, lrtdf t vlaltlnv rutaUirtf. rkiladtlpliia
ndwwToVkfWUa)tBll Kiro. j
i ' Jkt .W P.ki. train from f!kloa0.trrlM la tw
lAMat;4,i..m.ilcBKiJ0Nn DAT a l.a
Ii. Aikwakarti or MDrutuar Haul I with cor.
."poX??i.Mlu"llo" "fllOdrONj I'llII.Al.KLl'IIIA.
MAI.TIMOI.K and WAHIII.NOTON. . , J
HATH RE8TOJIAT1YE. . m
-r : rr.rrr
Kj, tr'.t
4 i
f
" 111 .1 1 . - 4 '-.-
McbaJvion'tor thc'Haiiv'
" J i I J.,
l,ft ..Restoring to GTtu Hat'rJs
Origami Qolot
Phalon's "ViTAptfA" differs
utterly froni ajrthe "dyck'
K colorcrs.'juid iv restored U
() in jifte. It acti on a
titan Wcrenf pfiHfalf - It1
. Hm)idsfragrant4iand per
Meetly innocfovim, precipitates
. no mudd,l,ffifeiht1 rriSt-''
tcr, requires np fliung up,
and communicate no ?,tain to
the skin or"Ujcirne!i. "No
paper curtain is necary to
conceal its tmjjiqipcawticc,
for the sinIcTc;);)!! that
jo turti-i'i iJ.i i4 to ill Intents
;and pufposcs, a oi.coviRy
hi ToiUa Clinni.trr.
v. , -
W. ' VlTALIA' it
l" warranted chwngfc '
in the color of t!i : r 'vitlun
lo days after the nrsAipplica
tion, the dirrctionif beintr
-II t . v
carciuuv ooservedx
- ir js as .g
'as WATna r
7 1
r;cr, One Dollar per ?Jo.
1TM NTT LC
Sold by alI
RUGGIBT8.
If your
JDruggi
has , not
Sftite, enr
WAiwilL
" Vitalia -9n,h
"I
closing ipi
3
xorwaru it immc
I 4,1 J l
latcir.
"'Phalc
5r finw
1 J ,
l.rr
- .Si
lf 1", llvfJAwlf,
MPEC'IAI. NOTICE. rt?t
.lUiairaa kaaia4Uaatf4ataa,i'i
atfiawi anas rawaita tm mjw.
i
llrowa'a llraavklal TrBM
m Tl M Ii ri t K t liiU a n I
rr nmaatilttt, iiViiltaa, Calarrk,
truiiipllx) MrnlTnraal Mltttaaaa, ika kaia a
tenh I? "ift 1
fti.Nt.r.u ( rtni,ic mHKaa
BM thr lo e'tat an f awttlktn tkt oitw,
' 0rf lo tk. ftati rriaitallta nrt ppof(tj at tkt ,
Tff'L, rain; wnrlkltaw tail aatap .iniiUUoli ut
cSrf', whick tia'ffted ft; alklag. Pa aura to
oiiil) tkt tt'.i
IlltOW.V.H flROM'HUL TltOSHKM.
Raid r.try whora. aaiUlwIai.
f ANHOOD:
1X
1KMV I.ONTt JI4r JIKNTOKKIM
Joal TabllahrJ, la t aca.V.1 ta'Ttftft. rrtca. tctnla.
ALECTL-BMO.N TIIH MTClUi. TBRATUljXT.
t'l Rat'lral Cura of Hnrmiatorrtanrt, or h.anatl
Wfuknra., InTtlantary hmiulaion,Htxual t bljily,,
and liapMitatnta U klarri;icta rallyif r-rronaL'ttt,
l'ukiiaplltB, Kplltr, anJtl: MtaUI'kid Pbyi
rtl luvapaclly rranfticf frota trlf-abnaa; by
Hoar T I'll'aawaLi,, M. U., lather af, tha flraan
Ilook.-Aat'
"A Rita lo I'hoaaaatla af flaAertrt." I
Brnl undr 'ail, tn a' ftn tntflopt, to tar adth-twi,
peatpald oa rf aipl af ail ctnta. tr ! r'
iuiop.. la CHAM. fCKl.lM! ACO., i
UT Mtrwarr, Tnrit, ' , ava,j
lava.
Alt MMmr'VMirria(a aiida.r M
ctrta, aof Maw Baa
Xt.rh.lae. Hair. Dya. It
SBBBBBBBBBBBBBaf'aBBBBB
lliia aalandid Hair I'yt ka Ike la tkt WMtd; thtUTitn. If loprl
01,...,
tii,u lp, dl3ppoliiUneitl no il.Jnalona not.",
Kinedlelthl!li!ei;biaf ka4 dye; lulgtnlet and
k'niu the 1 1. tlx inflaid beanllful, bl;k ur browa.
Sold by all Drmulati and rtifu:aeia, an 4 properly
applied Brllatehtlor'a W"i. raetory. V, 1c, Uund
tn-et, Nnw Inrlr. - attUAwii
Urake'a t'olltcllan
0( aamj9pf (igodred rrceiBiN fur taakiig btaaa
all kjnda ol Wine', lilu, Alt, Xletr, Ctirdiala, Hupe'rUi '
Cider, and muck other uiefu) Infuriaatioa orlhoaa'
deulins Itior niinuraiturinjc my of tha tiiOTt'llhtl
fjr the Iwdr or hoinettie. . i J u '4
final by mail, fret of poUt, lr W to Addtfc
U. V.. N'OHSIANOT, 401 Xarktt atrcat. M. I.ania, Mo
aeJIIydaw
UTnaWaai
kUlcrialUiiiaka a dollar Ittttletf Ike Ua Halt
Mraillltjiet tiaeJIer reittrins grty tare ie hatri
Kit! oolor, tend M tenia for pHQkaitv
IT Ytu Waat
Ilka VbirOTaetli. Healthy fiuru,cd aartirta
tfituj ft etu VUakitflt PKNTlilKlf l jrii, a.
ton tie)
t If Ton Waal
A turi ira far Wel4U, fUnk, rt, ti hat
tin la tha aart, ttia far ot 81 BR.Mf ATORT
FrieatS eantt.
W.KIfljtaiaXr1.iahta a -r ft
lpria. "l"'" U I I
Addra'tJaieaa t !"ln CI Htrkl lira, tt
JiMUh:tlt JtalilliK i ate Itaati
A' Mara CanaatatWlBaa'a Kaaflaaa.
MaiWArfc.Waaotari, t forarfrttitt. r'.!e
afoi raf Ilea rof yTerybaily, Fait ky aaarl, (rrt
tjkc)A an.it. 4
AddrttMft. A KOEU AXni. Maratl 'tatff,
onli, Ma. , T ""awth
'e'leoi'ion NoTigi&i
JI.KtnriOJI NOTlt'H.
The Stockliitderi of Hit City Narini'at lUtk will
Ink imllii thai an EieollquwIU be kajd it Hill Hank.
TUKsiiAT, January 11. IMP, for lettn ftlrtVri yt
mid Hankv a . . !" .
I. A. !. SAl'KOttn, f-'aiWiaA
Oalro, ptvraber 11, 1N. .H.tI,
day of January, 1170, ttwea ihokeura f 10 .'cloik
A.M. and if. aft H W15
BANK NOT1CK JfapeelaIi tlttlcoed - 5nr tkid hae ef lite Hefl iflai rrafl
l feaiiin.a lhq'.Parnll'l, PJilng lhM UttgjW
li11Min MAHMAk H e Malta 1 y.HMJW pVPrllM ilo.ail.nalu an old a.d Fura
fi ..,,leauibr)l 1. w'a'j , ( , lUilltl. ,,11 JJrj
'llie Anntlit BfllI'furhelelinnf f rilr4-. udliptiiabl to Fer lain. Oot.l nr, Kidaey Ojaulj
f 1 a a. ki n 1 . v 1 tf . , - - '
Ara. mil i. ntia ai 111 it unita an jumiia 1 . int 11m 1 aiai.aa. a nei t
THE J33US1 and SUREST
REMEDY
, OX 1 XX 33 V.jO 33 !
ENDER'S1 CHILL CURE'
..C'aaloJa uu Qutnlu or Arsenic,
t'taildrtu wlt Uke It wlltaant kisiU
, Hub.
"J
i ....
ANY liHI.NEXT P1IYMIC1ANH
Afixr a fr Iriut, pronounco It tliolt of nil iihhIi
lour r knowufor tk tjnuj aud (tirtuiii iuro ut
FirV'Klt nnd Auufe, or CHILLS audl EVEIL
r.
S f
VHir and Krtrr r ctnuaJ front ccrtiU olon
I 1.11111.' tnthe iitUJOntiLerB known u biaJu-iu. Itr
cluei-4 lit Tllnlity of the Mod rvtarditka action of
tap dt!Tnt rKi, ana cuc HiIIIkuiuom, oo"tl
pallbb, tie., (nil la till vjr piaparm BickthH'K tor
any dUfineor a worn riou nvar wuioa unj to.
low. To STOIil mrtku. wuia. a .-WH foilltint
a kM(i,uia
KnifKU'N CIIIEiI, CURE.
oo4 1
j A EKDER'8 8T0MACI BITTE1W,
m alfa'tMatAantaatiHnt. Li1wltnT tul
4 t!r tf wiinnru thai t4ic(. to Uit.loailj- to inj
f'aa wW-lacaiailiniiuiutoit ditaat K kljtkljr
I
. faAfiR .WCAKSKM,
hJ a I h a. ctl Jt. brsnrhllit tad Vonaiitaatlta.
It if a'.t toL. .nr)..cd. AS a TONIC llKVKrUUK
Kit tta-iuallt it and It a m, prm.itfiTu aililDat
ftllla aod V1tr K UtU fftlftljr.- M .
Mnr.c- n'NnkawP
ar Halobt 1UP.CI.AT 1!K0., UuWUxtt.
SEWING MACHINEw.
ILLCOX ,&
f
IBBS
I'auilljr
NlltlU
'
SEWING
Machine I
Wilt titllaH, Hawa, Vall.i Tat. faraV
Ulatl.r Hraltl( tkallt aatl, Kaabralaar
aalllullr. rrwiFl.Vithlh MKKVTiaiodlianJ
Utrcad.Tun ftoia fvtfwi woik.ua Ibo Ontal Kalnaook,
tr tfct haTl.llarrcilltianJ uwhida,' wlik NO
thariirt of hMtla-,' Ihroai. ar unaloiil It' will xia
coar.n rotlon, ilm n, ailk aud taiiio. II rant caaltr
iir ana aiinrr iimn any oiar luacntnp. n rorruaa
jflut
t, .H'0 and fjaatlt wuii,dillrlni( fi
lick, tuck I6tp bow TWIb TKHbr ti
m firry otaitr
tnanaf
the "iotiti.'co irooir'
and drawlnciha Iwjat. into tlioyoa'x, Ihur.awaftHy
TalniBg tnry atltcli, at thai the acain will lxutr to Xj
cul at frijOtil'laviri.U, and la that cane o Yen, tba
araiuia.warrui.tcd not lo rip In wear, and under
all i.'lr.titBitaneva to "urli lb waalilub.'f i Old,
aorn.oul .iamily. (.'iirrnenta. boaoini, punti, ilrt-aaoa,
t Lair bfn riilitaittteil toComrulttrmi al HAIUaJ
wber- wft. tho t,UKaTi:-T CtlMl'KriTIO.V, aud lo
Itilt atllch promiuiaa harp been awidsi for ll
anperlorlly, DnrabUlly, i.Iaallcltj- and
Mniuljr.v '
A patented dpvica prtrtaia lh poaalliiniy if tlie
machine bin run fn lh aronr; ulreeti.n, or Ike
halanct wLeel ervr wearihK fr loU' hmxthe drran.
Tn ni:i:di.k cannot nr. hkt whoho.
Tha noidinitlhagrrt! Iroutilu of other piM blnti,
Nu IllIKAKINt"! OP NKKIILK.",
The bladt of the ntettln la k lam :hrte-I crtk
tf au Inch lone, and la. UuJiht. f
WMC'NfJ. ,
Aty-.4tkrtayaAjtjat thctn IN THE PA UK. Tha
ktai may b af any wuith. No olhtr keuuurr or f .
Itr la like lliia. II irirna Iht kyro eu llit litkt or uu
dcr aide aa you want tt.
It will aal draa HlltwBaa. ir thtai lt la
Iwayaal nibl, lha lladt ahoit anH aldlgkl ,doc
tl riLratt, likt linger tta. Tbar f
MANDFAUTOaiO WITH MATUHMATIUAL FttK.
A CWIOXw
ftT33"K
Hen, tacb arl 11 interchange able ana iaa t 1 Wli
iraaaor aixiatni. 11 win lt act una.
rly cured for. None wk has at td.it.
" , . .
t ailitca.- .
WEUE NCVKlt EO.UAI.Kti.
It. RAl'lOlir, AKOI,CTK-!;rII,L,.N!.iid. l,Ai:
UK MOTION, natrowre.. and i(.-tne. ufllal I KM
and FHIilfare wavar iiratclied by any 1 'thcr
machine.
The I'UKri anleeraally prono.untt lliia Uief K'-T
KAMlI.TftEWl.Nfi MALlllNK 'IN THE WOtM.H.
Whaietcr thn inrru of lh "tl.er machlnea. II I tto
di"lirajienii li to aay Hit Wllc.oi A OlbU Itwcrlh.
fer family ue, donbln Uml fnii y otti'ar eter otUirrd
It the pubiu.'
It recalled lha Gold Mrrtal of tie Alll.ricJIl In.
atllullbuJrIlri'l!EMltIl sy
ltfUV. EiT,bi;wiN( i, NAflllMV. ,
at Die ureal N'v Knxland air the Veriuonl fiUto
Fair the i'euuayltnnia alule I'alr Ike Indiana btate
Fair the W wonia .State Fair the Michigan Htale
Fair Ihe ,Iniiv htate Fair and at ever OOnnty
Kiirwthrtiiiilieiit Ida' Wtt 1 Baking mora Firrirrriu
iuiui Iktn aure tiken by all e)t!aer Sea lug Machlnea
lejelher In tke tame ntne,
tl Iii now tht'Orcnt I.eadlr.g Family Sewing
- Machlrif,
" " itnoTER tun vroKi.li.
w. t,iir. .tk.p ui'kinaa. In. .iv,liiitiii. Wi aoU
! UII, Oorniv, flat. TwuiaadN moim fr atery kind
Wl prwiiift ..m.iii.i ,
Jkg-eau Waatnt. Tenna le AjotiU, tleaileUra
clruiiUr afta apealmena'of werl 1, tenl flea by mail, on
rayelat tf a tain p, er had if '
tiOttlTOLL, WAKr V COMINCJN,
t- I
m iNRttAli AORNT.
(TmU Iake atrial, tmioaa, Itnata.
LONDON D'OCK UIN.
0
mm
ioaa anic. rut up in w...--iltlei
each, lid lofd by all d rul ala,
. .
iirnrvr an'
aalaialataa tti Hni a rrrni akairUifrraa
nkaatieit, aail au at anaittidota lo laa, poUon wlilca
icaattt tkaVtKrirM'aa, and ftbatawj rtwtor the
tfmuu Ft kiLltfc tori toiwrad a loodtonlr auk at
ft
-;T
I kcoaadttea b
CLOTHING.
VEW CLOTHING I
RARUAIKS FOR THK PKOIT-KV
MIIXEItXtfIIjfKK,
HiTlnclo'cil out tnrolil toik oT t'lotlilott
brought on n
liiirpu and Splendid Stuck
Which wnorae. orcry kiml of
' ' 1 raiUloiiablc CJontltweu'B Hpr,
Aul men uWnifidi fuall cl-lfj X3U OJ
Tliey would ak eipc!lil ittcntlon to Uicjr U(plf of
Hat ct.xa.cl OapH,
In wlncli.tlifv profuia to Ivud tko iunrLt'
tli.lr ' " .
Jio to
' Piece GeaMj
Which ernljiACe ill ntjlu of ClotUi, Casiuaeri,
IVcedf , tc., from wliich tbr iiunuboturit . . .
'4. I'UlTIIIKd Til OKIirH. ' "
In Ui lout manner, and itriclljr fMhlonblo. TJisir
tocV i'
ti l.tlemcn'M FarMlahlna; Good
It TW.I
foraongti
TRUNkCH. OP EVKIir
THTTI.H.' TAMflWrJ.'flABPET
CKa. ETC.
aaatirtd artbelr alillltr to aell goodt mm their new
atock, cheaper ttinn over before, they rely on a dl
criminating public to citond them the pnlrnnaa they
UPaorTu. atiui uii
LUMUKH.
g WALTKRB.
'BCmvtX and aloft jnxxxxmr
of tfary dcMalOn, 1 1
Latst, rlBlugk'a aad (.'tttjnr aMa.
T AH 11 AND OVytOK CortrOoiiimerl. nicoua and
Ttxilb rtrect,
CAItO
. Or.tr. nlll'll.l and niuinollr fllltd. hteainooal
Lumber fiiralibecl on abort notice. ortlf .(Im
w
ILLIAM VV. TII0KNT02T,
1 Wkoleaaleund Bttatl.Dtaitr 1
r m x xxx try a xt Sliiiiiclefl
LATH. TIMBER,
OatTnta t(a, Daara, laak, Bllada aad ttUa-
I, aVTT 4aaat A IT
ttaooa Ooarrriyvtai and WaW5 Afcnfla i
; CAIRQ, ILLINOIS
' J
liur fJli t
Kodt jUoar Pafr C&ripattjfi AArortuiy tM
it l . tt
a f . i .
HVAHTX CRHKH
A t
. t 4
H IL n. Juka'h laapfored UeNuir
) 1
iao '
ClaaiaK klwaya
,1 . f 1
"aa'ad .
' a.
AVtlaa
a larga or aaiail UnUdt. '
4trd tru
' iuij ri lr-rllTI.U
t u i 1 uwua uMwwnMr.j .11,. 1
Dj RY GOODS' ANp! dRCKRiTW.'
t:. 1 't'u,
IUl tntro.hre.l'tnt1 hll rVBrllLlVlldiruOTy f aUb.
li.Uim in a lry dooilo iUMrtment, tinbracing arory
arlrf lo u.ually fotud m tke regnlar dry godt houaet
af Cnu city. j ' ;
fiUuple udr jTmicj- Try tS6o4,
Of 1 tery deactiptian, Ilnnery, Notion. B'voti an'!
HLtira, itnd a eMapleleuitortinent gruvrallT.
T'llf pltronaue tf Ihe publio la Intiled. the prnprie
for suarrantfelnxto aell liiiylhlngln bla.Iine.fhelbet
Uiy liooda or Orocerlea, at cheap th cut. U
ma ght anywhere in Hit eilyr .... ,
Ilmmlr ibe place, next door to lha ti;er of
I'otilar and Ninetti ntij ilftrl. , u, .
KlieCroclry tUblllimrtili lio.-Hiua of, rjlitu
A CoualiMiuia , wut tw mninwinen imiunirmm i
Dirt Iwa atockeii iD'ltietlly.
oellMf,
iOOKS, STATIONERY, ETC.
: 1 ! -
'flt.' t2f'l iO.l
! w . r Im
: ti i
i..0:
: H :
: :
i tj I
i 4 :
i A i
kt
: (Q :
: U '
': 0 h
: H i
: H :
: 0 :
: I i.
i is
" fc". Fi
ft
67 ' Mi
6
5 i'f-,,1
; n s
6
o
5
a
(ft
HI M
C5
' at
P. s
w 5
uj U.
Z -r.
C
'2
S. On
3 t;
aK.
M yfl ' ' Oi 1
g eta4 (
"ai'r a
It VI I .II
Q1I
fi;
"I'M i
F
OB HVUHTTHtNG IK
C
9C3al
VXHe..r.-WPJrwJlwaK
VrwTH t.aiafi;anta 7'"
I" " J''ilT,,!r,--i.
e.... r... . t.VJ..7.IJ.t. . .
, . v i 1 v .ail
!.' I
a
1 hm ji ip
t.L.f!t.t.lttA.r'
aaetAt'Wa
Ot. IV btainaill.
1)AHURK at I'JJILMK Cotilllliaaiou ao.t Fur
warding Mcrchihp, coyrewllvjiid .Ohll.Mee
nirAJUaH d aWaillt HalalMdaVwatanjlt,
-rr TT-r r,T. .rrrvr:-.
AI.MtUt. M4AtoUieranir Hltlh anT'
Utilo l.evee.
WmiU, rutty. KM., MualeUn .udTeaclw,
Wa-hliioti avfuu V'1"! fouftli aud pttli.
T
0 CONTRACTORS,
NOTICE In horeb'y BlVn thil etlo! propiMlni- i" ':
I rncoired at my ofllee), llhtll ton O'clock,".!, ld,i a f j .
Jflnuary 2Uth, 1170, for building an approach tt ilia
britlgo acroan Cat ho Hivtr, on the) Alendri1''"'jw
Uottnty aid thirebfi Httld ilpproacl. to ba tatV, n
loiiK, nnd nu hi eruzo of about olght feet high, mole
ot "H, inn tlio ("Unlo wimn na Hie ohor, wnn n siopo uu.
on ciirlt aldo of one fool nnd eU iitelwa; horlfootal to
oUPfimt Yemeni. TMu IiiimIxt to.
oa uai"l
ual in oribblni;
up a.tid npprnacti to tx of K'kiU aiiUatunlUl ouk plm
lilaiik
ntid to lie pliwedtdctcly tnsctltcr. no M lo cuulino tho
I earth; one Hy! of cowl antmd oak tittilwr la to bo
placet! 'oil thf tej, .Tf-the, eriUtinff-ou eltliux.iiile. .
Meanrri. HlnTennon, Pollock A Co., flaring propoied
to tho Court to furuiah tho. lumber. frco of charge,
the contrnctor'w n not cnnaldcr the Colt of Ilia lAnin' 7 'f
In hit bid. Tliacontrnolor lll b;uUl, in uiaeraoa ... ,i
Jliji-tyunty treaiury. ( "'j"",'
ALSO, Thit sealed propoaalt will bo recelVotf ha1 tai:!
nforcsalJnirbullduig un npproacli to the t'ulro and,
in
on eacn ilUctora wUltli vi autoun reel, nx ten reel
from the od'of inM Cilro 'ndd JonelboroTAaa, and
I'tialuUinakittt'HM ril wide the, hnlruwo of thaianglli
of lire kpprbatb. lTh(radliii' nnd. fillip g to ba nmdo,
of wirtliiiidypvorcil itir giwJ'tttnffia ,wn(tr or bur1
oak. ran, 1101 lean tnanTburiiKiK .uiftr'i'iaiiicroa
.1 1 ........ 1 I u. ... L. L. L . . . . 1 .. ........
WISH tl'" nil'i uuiii
rithciirtli lour, inch's
Jerlcraot.,Mxittur fifin, fnieravct)rig',tho' Cairo and ' 1
Joneatmrq r6id, altoliitlirce UAtterN of n rhllt rrdm V Lut
he,MUrtlppirlTeViIUll6wiM(iniJlngattUtp). -utt
Lf ihh iitntanBBieotoU'thel'nlrnabdJout'aboni.roiad, ' ,,
....-L ..l.l J It.lM tait M i ,mrll . '111! J
alope,uilhe'tirilrnl,aiUfiicedf,lie. grUunUr'aald ab.r i 9.
prouuh to m tlrirty.alx ftatwlde Wliirp it Jolaa Ilia , .
Uallj Mid Jontiljoro roivi, narrotCintf.olt. urVdually, "
clooelrnnil Uultormully'losMhtflitobecoiMrtd , , s,
ueop in ttiu center. iopinK,ou
4atJflW!rcdgc. IVyrnekiwlll ' '
uraJunllT 10 iwolnciiDH at'Pltliir ouse.
bo made for the a bote work 'tri ortlartoii Oil county '
irecctury aKaciiTeuiiir .term pi tno vouri. , i(
AI.SO, dented prrtjib'alt Will tn rcceWed na af61 '
lid, for futnl'hliig K"diultnntlal coltloa and decent ,
interineni rur.nii iuicralwiiu inay uie ni ma roor
Houto Furm tluring thif ycnr llTV. Tha bidder will
Htibmit hf bid At ao tntlcti per coffin, and for buryint
each p.iuper. Tha nlaire service will be paid fur in
orders on the county frcu.mr ut.pagh regular term 01
theOoutt., -
tAL-HO, That sealed pro'potnlrt will bo rccelrtd ''n
aoraaldr forco6d itntntnnlU! eofflnw aad decent In
teruicnt of all Muprs whomiydlt In Cairo darini
' tlinyennlsfv. reraont bidding will bid, nt 10 much
)tryottla and fofturyiag each, pauper. (
A USO. Tlint aealnd nrotioaali Kill be reeclted M afore
aal. I, for culling b.tlt the Ihu tlnibtrfrom that portloh
of thn (Jiiiro nnd JbTieabfiro roixi. tirnlahteutxj, naked
'out and 'relocated by tho.eoDinilaalouarajapPolntad
in .
for that ptiriMw.jfrora bandy Creek lo Mirkrruto'i
rarm; 10 cut on neca 01 one mm uiaiiieitr, Bimuoutr,
letrl withthe'gDtinilt arid all trttt oror IwtlTttnohti
Indlnniettr lo 1 tin tan ordinary wagon can patt oitr
tho etump, nnd remote) all troeo.bruih. and log from ' -thd'rond,
(which N 10 ba four od wide), and to fill '
with riirth'ltiM ponton of the Mir Woiiait',' Ih rouU m IM,
whk'h aald rd pntaca, uUuiLflre oethlin, and four
leen faal nidi- with pMpf'alopcAoa'Mh'aMU lor
drahiage.nml build u gool atibilntitlal ulrertln aald
kIoukIi. bein in nectlou li, T. 1J. 'J W. Hald culrert
lo bo four fut t wide, fourfeot datp and flfUcOfeel, 1
Ittsa.bnd iimdu of the beat of onk plank two Inebei 1
thick-. The worlcU la b completed on or Uifore Ihu
flril dayot April next. I'nymcnttolmkdeln6rdea
on the eoimly treaaury.
The) eourt renerrea the right in trjict all bids to
cither or all of tha above eaea.
nyprderbflfus County Court. . . ,( IMAM
, J. G, LYnCII,
JinlvlAwIt OountT Clerk.
A Alt M 1 ; l
.'I
i V U 1 V W It flL' Wii. UJIIH I , M . H .4,
r IGHT! LIGUT1
I
NEW AND SUPERIOR MCJHT..
' - , . . .
Mahl wo must hare, ami' It heh'ooves everybody to
aal tho Cheapcal an; UcU Thbi cod Ciui bo attained
Cy oln4T'tli),: 1 !"-' J J ,Blwj xrnm4ttMA
Colobratod Aurora Oil,
1 ' d ' At. t'i lit il
. Which will ant toll the nneit faarle : deci not atutkd
a ehimney ; I. Wear m rryaUI, arid'glrei r run, betu.
,Mfiil I.lgkl of great relume. " "
' Try It. and ytu ttt norer me ntj other. It eu lu
obutnc r,H.A, - EwEaincoTifanrp
drmtlm No. t Oklu Levi.
"j RAfCKOADB. i. O
, Tli hi N Old rC K TKAIf "R A I LU0 Al. , , k
III. 1 lit V
Qulckrut Route freai the SuU
i
HI. I.aal, l.niilavllle, fllaalaaatl. tllalca,,).
r- , new 1 lira. Hiiiea:
ttlin 1
And " -4 -'
1. ' tij.i'
AI.L.PQINTH. EASTtAH.Q WtWu
M'aaaenger Irolu arrive at and lraruCtlr. aa full
Ii ' 'I 'i ! ' j .11. ir,
Stall Kljirc.
(at
A II K IV trra la V ,J J .-..,Mf
.........SI5 H. M
v.r.r.sii3r.t-
If.lilllT-iiHU
A. M...
'Holh traim cinecl'at Ohrralla with trafuion'Jh! ' 1 J
AQtlilJjL 1 lino.
At r.um. l-'Htiir,Illtotnlnrti.iil:i:i I'aao. Adl
MvndoM. Frc jnirt, (ulenu, DuDUue,
and all point In
IllinuU, latra. Mlnneaota, MUaoarl aad
5 Wl.eontia. ' iKl J A
find wild linoa running lift and y,,rtJtL
it, IjOuU, KtirlMtrHold, fiOulrtvllle, IbcIm. i
itdtl, ludliiiupolN and olumliHi,
,And at Chicago with' Michigan 'CVntnl,'inchlfrai
CbiingO Rullro-U for ... 1
UETKOITi '
C1.KAEI.aNI),
IlUNKlUK,
l.li.tNr.
NIAOAIIA faj.ix
krik. '
lll'l'r'AI.O.
NEW YOltk',
iiaiioN. . .,1'iTrsnuuo.
WASlllSOON'Orrifad"" '
oixx.-taa-
For through ticket and Infnrmatttin, apply a
IlllnoiHOcmnlttnlroiullkMU w j.. joUNSy. ' '
(lenerul l'aeii'er A)ienl, Clllvairu, '
M. IIU-tJlllT;c,il.'otrHl hiuioriutii lent.
1AM1W JollNaiN.Ag.nltairoJ "f la'jEMt
c
IIKIBTMAH TOYS!
: r
2Cow iSCillinoi'V GoodrA,Etx
lllu jtti.1 received u iplxndid variolt u. Iloliauy
odt-KVEUYTIIINti TO 1'I.KAijH Vlll? eij,rj.
KK.atiJ verv rbeatt..
Jllo, the luteal Cloak, SiiiiI1h, Utv aad inker I'taT
ma, Ir l.adljind Ohdreu.
JX'evv 'jrflYlliiery (joailM,
. . Al? j?a hj! .
' .HONNjrrS ud HATS, pleached, Colontl and hwW
oex. J 1 J i 1 ;iifl
TENTH rVrilL'KT,
delS-lf lUUnaeii Wnlilnton uid Waluut,
ft ' JOR PllINTING., ,mi
-rr'ntirr t '7 Tt irni
jOH PRINTING,
Haalaaia'imrdi, (Uri.loi) . la t7 Kr ItM
fcraatioai juImi.j,v i"r ! oa 1
aaii n.ftaa, year, at wain',
I l . . S.. V ....I
tk ,a)iaav Ha, I, la J'jH.rllaa. - :;
m 'i
I ajAlfe--""---.--A.A.Ti-t!j4) ( 4
JJOOK AND ,21tOW 'OPFICIJj
VTTv'l aMA VdtA'Ofli'htXQJfi. rt
PU-AK1I M., Dathi-ln1 Flra-Wood. !.,
j lliloJ4lA WJltlp:,. a 1 utUw
DVNSinU, V, W., M. P., ollWc urar (MfMir
BUih mid Otilo l.eiee,
)
' ittr
Ail
I
CH'
I
j'f!
I' 1

xml | txt