OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, January 18, 1870, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1870-01-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

hc (frwrntoj) gfulMiu.
PUHMSIIKI) lit JOHN II. 01IKKLV A 00.
M. It. UARUEliL, ASSOCIATE KIHTOk. '
Uusm:. cards.
1 Yl'.K.N
J. Loveo
A
A CO i KiiMir Merahant, IW Ohio
Million'!', I', i.. Attomi')-m-!w,
'lweitthanti i.at.iintfwn.
4 I.LHN, WfcUII V ill) I Le.lt. AtWriiy-iil-
i kAKCLAY ::;:.... a., i. .i.e mu r l ii
Jj r.i ii lMK'f. Mi-ii"Mn-, (.. N. N "
1.-uI0,,: . .-.-i.'iJ .iU.4.'4v
)OVIi:, CDH.Mil.irN, Tnil.ii, IU CMnuieivi I
J ftVOIIU . 4 gi.ll. '
E "ASK, I'llLKT NATIONAL, C X HurIim.
0lner, uluo bene.
i.raf
lANir, ':ity
('Miner, " ii"
NATIONAL,
l.cicc.
A. 1).
SlANDUi: A .HOIIHIS, Inilifituce Asenie. Oiiy
Nation it lt.uijiji'lj;ig-. ,
sum,, ii?fj: viiiir.Mriwnt, uJim
lKITII, N
M( li6l.AS,T4lfor in f? an,.
.!!.. I '.(.M llill Mill Wllll.tll"l'
i f"
IH'I'V .V 11.. lsluM-. Mitt- ftlful I"
It vim,,-a j. ill nn.l ('..li.lii.i,,. n Mervh.nii, Onto
Levee.
G)ti:i:.V
r royini
Ai 'II,lti:iti', Atlirny-t
: i 4 Kttypt.au Block
M
Mrr-I..u Til)
. l.exne.
itiUil .'
.lllillllall
HVLA.M). JNO., LjjJi. T
Avenue, '.ftuci ii .Ninth i
INIK, II IAS, T.,
wliantiMt pivp: :eior.
1
fAlfMHi. Lillllliieflllll
antt 'Ontli meet..
KorivKXjIins Afent an
;.r in furniture
In, unit 17, Coin.
J ml
AT
floret and tin
I I AIIKI'LI., II. S
JUL tlOUV t Mui.hill,;
I I A LLlfV, A,, lA-aler .ii
JJL lw. t.-li.:irftuii avenue.
ri t i l l II 1 1'. Itlllis.. i7,-iirrl rul". forward
I'l mtfni i -,i ii merchant., 70 Uhlu l.evee.
I 1 LHIIMCT, LOIIS, tV'. inT anTlt-XM-
JLJ. rnt.ni-, 1 I ' m Ll" K. mim l.evee.
aS.NO., !IOItAtri:,Ttntlonrit,iU "dealer in
tM.fkn. A" ,1 ' om Jim 1.11 AyelUli'.
Hl't.'ULS, !. N., liuurauvo ngvui, Pir.l
. .NM'tin'il Ithitk 'uiMfnjr.Olite Ik)iw.
M)i:its(N. ., Iiiulur iu Move, and
Tin ait. LtnfuuJ'J(TAlli and Twelfth, Com
meiviai aT nie, g i ti- '
LL'i'I'., V.li! lixjii'u-i jwi tlrucMiw, naf
nr K k".r. itith uii'l Pof.rtir, ifJ torncr Sixth
nn.l C'Xiiiik r. ...I .- nut.
"r on k, a.
XJ
AI'I'IVMAN, .!. ., Mu.iiiriliiiiJlui- Tv;h
r I 1 1 u i ii, '"i ni'fll '.i Bill 'it wru ipwi .
, Ji .i!-r in Air. i.U'l ll" r. Mid Mhiiu-
III tllll I i Mill' t.1 uIKi MHtl A iut, hlltlltll,
Urnir.u C-iiuf nui Walnut. , f
I ' nils." ASyt.i', ".'i fnjftir .SiTmtr m
IJ Ii ) lr ifi. Irlitll, I,lV,l.uliill)i"ll nun
Viilnnl. " . . . .
A 1 i'l.OW I.U SALOON, I'-trK'k r,t,. rl.i
l.ri.jmptNf.'Miiytn ('.. 1 1. k, iiin. l.fn--.
U lil.i;. V. 1'.. A. ltltO., Kruuin ftwtun,
Foiutcoi 'ii, I tw.'ii iS.iiuli' Hiilt, Jar.
W.I.LIt .V .tlll.LLIt, M.f li.iut Tuluntjtnd
ci..ti. i-, :n'i, i..
MULUi;Vi 1VAU. "A; VJC KLLIJI, Att-r-rifyi.'ni.l.r,
r hihhT Hint ' Wiiht'm ItlArk.
i'Jlll Mill's, AI1". J. JI., -..rwur.iiiijs n.l
. l'"tnrii i f . u ilui .utiit mi l wmrlViti tiiirirt.r.
)ITCMi:it A. IlLMtV, littler-) n. IUr.l uri-,
. viv . i i'tniri,r'"ial nv. line. Iwinrt. I'letptith :.ti!
TwrUlli.
IjAltsOXS, OAVIS i I'O., WholcMle iKalcm
, in tjiici iiswati', 7 un I i Tli.irtil.ii lllmk.
1)11 1 LLI PS. J. II., Kninily Oroc'i-r, corner Four-
tt'i'Dtli ami Wuilungton. , i
IjAliiii'u a- iiLAiii:,lJeulT"iirvuT:Ji7r,
. I'.imts, i tc ,9i olilu I'V'.
lSoCKtVKliL, W. It, A- C67.' lWli l.-ilo7,
JLV htmlonrfi Ail, M Ohio I.eTi o.
7i:Altli:.. J. S, A-CO., JniimiK'c Ai-eiiV,
IV ViniiT' block.
KOKN, J AM I'M. "itaUrr In (iul Comcineliij
Htriuic, toot l.lcrotitli r.trin l.
RIULI.V, 1., Dry (ioudi &uU .Notion, corner
Mxtli unil Comtiiir. ml.
CJlVTII, It. Ai, ('., WhnleMln (iio.iT. uml
VJ Uilllutt Ui-alrrti, liH.'j Lf
OClII'ri'LH, V, II., Vliofle IlcuWr In lit.
J giiurn, Tulktccii mi J t icr, 7 j Uluo I.KtfX).
OMIT1I, W. It., ftjy H:ian Aoal urn, IWCorn.
j iiit'rciNi Hvriiiir.
eil,Vi:itlli:HO, ft., Iloolt lfnlTr nnJ .M'anuti..--
' tnrer, .a ' 'tii i i.vt'i'.
CAI'r. 1., Jam-it iu l'iur, Tuvncou, CutiruclioiK
rJI-l: 1 iiri.rni. niLiimmfrmn uvenu''
yTHATKlS, A, until, VI...!fn.l. iir.-rri.,nnli
ij Lviiiniii" . i -n r. r,..iui, 37 Uluo M VOe
oitoiA, .V ltltO., KiimitV GrCKi r.. corner
fPHOUMO.N, W, V.f Hariri l.umkr, lKi.r,
NOTICE.
Innrilltmnco No. (7, n)procd Xct. Oth. A. V. UC.
entitled ' nnorihn.ime lo provide tvr llin tilling of
rortmti crj.iH ticet.i, fruin Cjinnicrci.il ayentiu to
l.ov lrci t,"tlinl seoonU, l'otirth, bixlh, IIiRhtli,
Tenth, TuolfUi, Pourtcctitli, IligliU-pntli ntnJ Twenti
eth Ktrctitr, from Ooinmeroml avv.ittoto Iijco trcet,
choulil In? rtllcd to tia Rriuld csluljlmlied liyottli
n:uu(. No. 13, of salil city, Mhieli ur petilloiisr h.m
Jut Imlorc herein recited. Ami y our petitioner liir.
ihci repic.i h'h thui h ah in i.urobori T,
.ipj.iKV. i .lui.i ,v,ii, y, , cut in "Mi orUiu-iire t
i - 1 1 . i .r ml. iv mi i itiel ii. il. r. jt ifccnm' t"
iiilt.ilrniiti. 6ir. i Hua umivut si.nui, jij'ruvr I
Mttieh nth, Innt it nr.-.n:ni..t ry tnr lny limucil
of tne iit of l.rtir.. tlmt ( i.i.. uimn lUeiiUv iKiui
the MinrnMi; pi lrf.r to i ortlucat me uf Rfhi
vmiiu f.rpi,i.r.iu.i lie nif.l (ulU jtikMf oi 'iiciw
e!taMih(,t t tMnmv No. ttti, Mtd nH rrg r. m
Mi uidC! t f m vf iiiT.n - intt on top. Uiirt)
iihtlj .. i ; .'i e.t. h 1 1 i . f tin uii'l i ir of Mid
(nv irtr ; in i i, ) .. . -.t r. ; l.-n. i jum tirnf
nf K.clil.eiit,, ir . :. tl.t K.rrrt, trw'tm i.
I InrU. Kuurih, i'lfllt, Cu-lh, wriii, KuMiUi, AmtM,
icntli, Ki-.ri'.itli, lSu .t h, niiineeitth, Kiurtflui,
l-.IIJceiiiH, .-.ili-.lilfl, HtvvtiltttMl 4 I' liftilMHUl
rittteH. ftotn L'twuili. mt-l ilruim to YNntM .!
nut, t, ulu kc u,o nile.i tu lit nm Cn.uc . li of
mi I t-trt luii Ate .ixl.v ft At to be 8H1M L
:lw v-t.. bl lchU l.vt on (, tttnty fet .n h
tin ol .horvutrr hnv( nit n (if Mt t,4. Altai
oi r tK uiiiMii'r uouiU luriow lercoicuu tkm it n.ii
II. to i iiiOr,ltuPi1 lit aIi1(i fnuucil. in omt
ni.ce . Mlri-n- W. imuoTnl oVMit.trr 91. !.
eni.t; , "hj orrtiniuto In irot.u tor the MUM
I'oiHi.r tri, irotu I..btui:i oirtil iu -Nin. tcoiu
tm .. ' ttut tiuit poniun , l V. Ut wrri't, 1 tng
if- cntttiMMi iW of MfthlcitJth Awl Miii
tlir . ibwr( ttilvct iuteM)Vk otm't, Mivuiu u
mi. .. ,.. ,. ,k. ,.v .i ji-,.1.. ,i i. uidi.
niii.ee i. orutirred 31 . ti.i titltUfto be of lhei'tlhf
fori? . t tm fhf toe. input.' IKvl eu orh td of tnu
center Inn t t aldMrt.
Aai;ulirp4Hf ttirthmr riBenl, lhU4er
n.: ) iiHUH ui llll oraiuauer urii'iuwiui- , i,
n't other ponsfl m Artou time-l l?- tl "' ")'
Co -ti.i.i iflli fltvuf L.,ir. liu.rlttiHt u th irn
in.Lt i i f iVl eltv ) Uio t'i u iw hk wratHi
fill tie .,rn.iii :icUnuien.ilr umrcvi,
nut tetiii"h'rnnli'fprmittiOneit aih tlecnttn,
wrre tillPU Aim iim) crn. led ai foHtiM i. tu.KU
l.ilt.mrtf.i.,1 uvanm. rnn, tk. I.MA f IU ltert
Moa Ml ti- roiiml or the lllimju (Vtml Kltrt
CAi,i-ilijr 1 lir h'irrt lrwil tu; Iho ntttinvt U ot
Tm'ni.vJh aUiiI, the crude u hiehthe mtne n
rlllni U-Idc thn: ot the hiRhe-f imiurul uround, '
lurni-i ai uemiiiPtviiw nrrntM Rita oixui uroei, hum
oiiihlt ..'sur Utuuuitul. six hiuulrnl nail MXIV-tllll
cutac jaW uf cnh luiviiu; tnin introJuccil tBto
Fa. i .iienue sort 'ii-:nbuie,l in the irfe9 'i tiiniut,
tha .mil Ituwn Wiewjtnt inrntiobril, WHtiitnctui
Is ki.i uity u4 Uiirool Miy.llirev (IivUniUiJ, eui hull.
.ireii aim uillvi -nxiil iiu...ui h J in enij uinr ernui.
U tjli.ntten meniie, from ii H int onr liiindtej iind
mxi te, i in ol tin' miuIIi line nl r'ir-1 stroet to
iim n t : i line el 1, nhicnih nUiiot.. the craue to
nnn ii airiui M.i- ni ej U'lni t lie fume mm
of tin-miie.t iiftii fruunil, iu tiieimrnerot Com
meix mliiieiiiie Vnt hflxth itn-M.anil t luhtr tli'iiunnil.
one hun ire i mi l ! irty-MX etifcic nl of earth, lm
In? U'cn iiuroiiu.-eii into ."hiiI Metnie Mitt ilirtrihiiteil
in ihe proeoe of lllhuit, thenu btwiii the po.nli
llli ntlune.1. lllil n. a Mil lo Hld eltv of UrilrOot rittV-
nliit'llion.t'i l, tMrealniRilretl aiel etglitetn dolkiri
uuu iiinr ceiatf.
Fir-I. ThT-l. Fifth nn.l Ninth .street-, from the weot
me oi K'lii'tieremi Menue io ine c.i-t ,.ie 01 n.
lu.M.iii uveoue. tlM t-inlu to ulileli kiimI mim-U were
tihe.l l.inj the FBine n that of the lnli.-,t naiurnl
vroitu J, in Ui corner of Cninini rei il aenuc iin4
nlttii i.teel, uleJ there lining Ik'vii inllxiilied Into
ine stneti juni (iiitnnutvii m the prove; or lining, trie
iuir iirin re ii hip poiui.i nieninmr'i. iw i imnn
iiHine.l qimiiHIIoii of enrtli, utnl nt the lolloping eotl
u mi l eii) ui .Jirn, lO.Hii ;
Into 1'irst utrfl.t. etrtitee:i hunilrekl nnil fnrtv.llv,.
eulnc )unt vf euilh, mi l nt noont to raid vity of
.trliu hunJre l nn l ninety-one ilo.mni (ind tlitrty.on
miiMj into Third treet, tour l.tindtril mi l (VitIi-m-v.
un euloe y,rdn ot earth, mi l nl in . l to .i..'ily of
three huiiiired uiij tinny il..n.ir nu.l nctou ii:lit
citiUi into llfili Mreut, fourihiiiin.iti.l, nine Ii utnl red
Mini f.itly.oiifieuhii jiirdsnf eorlh, and nt n eil ti
Mini ii
lollari
lion
enrtli, Mid nt a ivin to i-jel tnty of tw thoiiiand, one
li.n.elrwj un. I tin nty dol.i.rn and oiehty.ftiur ccnln;
aiitlfeAOtid, I'ourtii, .Sixth, KiDthnttil IV.IH .treeta.
uoin me wen unu oi 1-i 'ionrfTt totlieea't lilieol
C iiiiiiicriMai nreiiji., nnd from tho wet hoc of i oin
men ial nicuuf to the fJstlme of Wiuhuitum uve
line, th iir.ilo to Hhkh .aid iueet n.rc tilled lwnii.
UlMi-on the Mem line of Iicrev utreet nnd the eio-t
llhu of Comtiifreial aienue, mich tlut th uiwent
ftotn Lure treet to CotnmnroMl meuuo cliould he
cpial and tiniforiii, utid of the ino height with
the KMdo f aid itreeta at the point of liitertee
lion Iherewilh, nnii hetaern tho t lino of Com.
memal arven- and tho ct lino uf U'skhim.,..,,
Ri-oriuc, tho ral honiK the fniiin hi that of the
hichut tiatlir.il crourni nt the pornrr ct I'.-vinmr.
cIh! ureniie and uth ttrtet, mil tho folio mi?
MntltlCf (if tirtll l.milll.' bmu ll.tnulnei.l mm u.,.i
trei lii Mini dittriliuted in iho procvio of Itllm, the
Miiie i-ineii win iininii ineniioiifii, nnn nt a cftft
in tw ciiy oi imro oi itie toiionine t.atnc
unwunti.to-wit., Jnto Kt'ond itrett, llircn thou
tuti, fivn hutmel mid taelte eul.ic var.li o
earth, M it evil to hai l city of two thouvatid, neien
hundred nnd iivi It cubic yurda of enrtli, und ut a oo,t
io rum euj oi mu iiiwiunu, .eren nilUdrrilaiid lotty
m dollars nnd i i..ty.eii;ht contnj into Kourili
treei,tx th.iu,n.., two htindrd nud thirti.foiir
cubic ynrd.H of eurth, and .it noott to ahloity of four
iii.iuiii.i, riA iiiimiriMi niei iiiirii'en ill'iura KTld MX
teen eenl j intoMxth mn nt, one th'.iii,n J, he li.m
ilreil ftlnl elu-lltV.rlu cuhlr rnrdi of . jrih. i.h.i ut .
eoKltOMliluilyofone IhoHWBd, one Imnilred .'tint
retreniy.lHu doll im mid luudy neutM iWu hialhUi
atreet. four tlinui ind, neten hundri ! und tilievn ouMc
;..i.. in ui, uii'l in n i-osi io m , in m t.'iffr ihoM
inii, iiiflriiuiiiire'iaiai oiirniy.nuie ilollara ten
l ent.; and into Tenth Mr.,t, t n thvUMnd, viKhl
..... ..... ...... i.i.;Miir ;i..iuu,i- fl OI OUIttl
and tit ei.. to .aid eit .,1 eiL-lif l h..n. .. ,1 ... !...
ir-noillbirian.i thirty aeiiiii i p..par et.ei t, frum
Joe nortu aitle vf Ainih .imei iu m.i .M,th .do of
l.ighteuh ife,,, theurmle to which aaiilatrect hid
imi.i lymi; ii,.-pfnt-ai, mil ii ine n.nf-M iittfiiral
i;f .iiiid,al the i .rner f tenia. en ml ainiux an
mxlh rtrn t. mid laenlv.B iu. u.i, 11.1.1,1 ...,i.. i......
dredand ixt)-twocul.ie jnrdi ,f earth bavinic b on
Itltnuueeit into kftid tret :,n.i .ii.ir. !,... i ..."
.i .eM of miiltxiiral eraJiuit. Ui nun. itae.n tfc.
UT THE CITY OP CAIRO.
Tart of I,ftt.
Lot.
ownkii'3 namk;
1,1 i.i(i).iin euoie jnruMii enrin, ani ni n in.i 1.1
id ity of thrtie tlunitarid, in hundred nnd tllty.iu
iilariuuilthirty.f.'iirui'nia. iiiUi NiuUi elreet, two
on:ind, etfbl hundred and ilxty-m i u'.ie yra of
Hie furmil)j;Viiliii( x i
To 'flic Hun. D.ivitl .. linker, Jiulac
i - i , . . r. . . . . .. .....
trie -licr Miticr wintry ijircuu vuurt: -mte o.himkI. mei ut a a.i to naidi ny of tH,ty.tV
Yotir jutlttnntr, J.ilm It. Ot-tly, Mayor ofthoCity ' Jind ml nmeiY.M W u lo:i. and cihty:ht
cf Ukir?iTat.if and .orporate, In. oriK.rit.'d " u . M' Thlrn-enth, Klft.-ei.th, t."5th
y in p?flinp wie wie in iinii.Hi, lepieveulwl ,u
mr iirHPim rt,,riii..ii , i.t mi i iijiTOI (Ml JvulUlfl
Jllll.A. I). Ia.'i?i ri Mi Hull) repi.,eM, luilr j K,'
imiwh, iwin'j in . i i. i'i"'' i p. ". u irj imn, ..i
1 '-'-e,i!euiiiew;iii, irom me aval tide (( Hn
in n ,ai Mieatm lo tne e.m ri.w itf IV., nfw
" ,i.i, gran.' tu which
er J MMNita were Wlw. ImIiV Hj. uu... i. ii. ,.i
I4iiii ktttfimi. M llwcorwr ol Ooui.
Itue i.n l MUli Vlreid. uml n - I.....7.-
HiUl.tf1 Ifi!, Null Mil...,- ..n.l .1. ... I . . . .
n&iuat. uf '.ll.i.i. u,.,l ...... i. ....i...'. .
j . " .y.., ... ,i..iiifl unmijli, rjiKWeell
, . I . . " 'HMIlllHn Of (-Villi.
uu I at a er.,t to .aid city of th U lowing nmouiVl
..-4it: li.t. Klereiith HreH. e.n thZ...... ,
IMH, it a, mwuu olher tluni;., ciu, tn by thu i.e... , ' "" '
pto of JJiuaU.U' f IJIuul, repie-enttd iu Hie OanerU I ' ",'M,'r"t 1
A-.elUy. Iltatahtiirivurihfi ity Ohjii. liOflUniiti " " l ""!
of (Uiro nhoill I del, rliilne iu llw iwniner provided iii !T' u ""'""u
ine enurier oi un ,ny, io uttiei, ti,.,i k't Mai
u niiHiiHiiiuiiiraiiiiiiia oiiunuiioea uie.in purnU.
aneeiNeri-of, to make any hii.k- 'inph.teineiit iu dd
I'll e uinl (I.,, iv.kf ,.r , k, . r .
' ..... .-. ,..... ... n h ,,,iiUIVl . i . ." . . .. '."itiiiuiu anil
mNI Ind been nut) a--, r.umel by the , it,, ,,' " o( tartli, Mil at n com toanid ,.,iv
IMihoHldlirienliidliy Hie AUvorof mid Ciit.or ! rt,u lf""''""Ji huuduil and eiKhti.kii i)f.
'HtiUhaitleclluiliikii.byanyi'iieoMlieMiii'tl'uuii. I L'! 1 ,,",x ,'entai into Thirteenth atrcw.
ilofi.(filv.t..ti,et'ir, uiH'..urt(.flexiHtderl'.iiii,. '""'i mm nxiy-M Mlblo yur.li of en.th
ty,rnltJu.li!eMnii.iif,iiiv,eation .h.cliiH.iiu ''l.,,la.,,,", cily of file thwtarid. innalu..,!
lOwuIiWotbiith the ahuiueterinnl rxiei t and Una- C ar, ",'"yw ind 'b'htr. lour went.
wx i kix'm rioieiiinii, nuu luecoei or rutiiim.e.l , , ,'T " " ,'i nioiinunu, nic liundraii
MUiermr, Mil hoiii.rlti'llliirlyie-r.iM. the r.-al tl'') ;'"'Ie rd of enrtli. iind lit V" i, t
iwwwiiwriiiiniiii llllllien iiy U. IlllhruVx. . . " ""'IIO win lllll 'Klll.li , Inl
WBt. and aliwi d'tfive tha
ownera iiijati, Ii uii.pi ..pert V i or If iho owner thenxil
mime or name.
li-JallUur .With, MlUll e.i.l til luil.leill Of Un
Ihouaaml all I ,eve, .ol.,M and ..eientv.vx . InU
a unkiiJwu tin 1 . 1 ii..ii iniiil l ko tnt. an.l ......
iwliliou almuld.n-lii' .t ai I cort or judu to upjio ui
-.H.nivwar i, ui, iwuiairuonuie bene
III over lulnrlmi Ui a. eriu-l.i nil kn.-h
M-fibftJin kHril pKH, rwhrli miKht ho adilal to
U STilrC . ' " '""'0 "icrcliiafler unu.
AM II VTM fHrlHer provided by hahI nd, that for nil
tmorovomenK m itlini moil eiiv iiiiifumrn.,. .,. ...
Uiimill...l. ..fil.. . t. ..e (l. r ,t ' . i
w. wn.i.w. .. ... .... .... .., . in, ,.,r lnw iiay-
IWI'WV ui will, M Hie 'H.. i-i,) nan need lltiul.lo to eullr. t
irum lorinvr a.'.ineni in,, aiie'iim rvouned in
HimideiM the pf . ml th.-relm. h, rv.i.i.n i,i'n ,i,.r, ...
ti M,r in iLinul) ejiec'ar, ot ii.'oiin,, uy m mule
llif any Mi.iem iiiiefl,fi.i. ,ir l.y reaVnn d a iv
oiliwwuio wiiioever, mo Klin city or Cairo ni
theivhy a.illi.irx- i hii I tuii) enipou. red to e...,.(
ho inueh III.H.IIB)1 itn .linuld U iii rerj to onuiiiluUi
pfiymeHt tnr MSeli miproveiiient hj iiitide, by a new m-
Hiininii oi ui,- j., ...-i j ii.-ii.'iiiii..i i.j Miun iiupioie
mrw iimm w i 'J wini in,- r,r firineiiii n( t,(.
ivouoruoii iilji. nitfiO'. .ind n like inaiiiier iih tleirimi.
Iielore pT0vi.Fi .rKa nflrly :ia m1cl I !, fnfar A the
Win pruoeeuinsi Kiioiiiu we ri'nuiren. Aimvour pe
HtioOfr Mould lui He r leprcaeni lh.it by an a. t in
prof mi 'Jnuuiirv il A II. It m.h enaeled l.v the
moi nt tne Mule oi iiiiuon., repre.eljteil lu ,t
ienrai ,ii.. ili. . inui ine i ,iy (.'oillleil of the till
nt uairo anoiii l iwvo poaer r.oni lime (. lime to
ine aiiv nr. . i. mini ie. or iiijjiiii.iv in aaid city to
l. A1I&.1 a!I.I..,I ..Hilul . rn..nH...I 1. u..l. I . .
" i..e..iHii".'i"(ji.. ii ., jgirneil, inneil,
repaveil, maeidiainiX"'), nr plunked and repaired, ami
'"iwi ie -- .' i..i.-. .un j niir jKniiioner i ur
Diet iureeiiu,ihiit I.) mi i.nliiniii e, apiirovvd April
ill), A II. I', and by all ordinan. e, upiirnveil .Miin.li
aJi. A. II IMII. U.n. nr. I iimii .; 1. 1, i ... I ... ... i.'.'""
rTroilttns nailnmhnriiltii; tlm-khvIihk -and lillinj; of Urntnl Hlxiy.tvvoeenta, Twentieth ilrew.Vin lh
owuin .treet. ui ".'VHUiy" , ordained by the ,W0!" 1 "' ' "'r' t t" Hie eu I in. nf r, , ,
(l,t- I'a.ii.iI tt ihi Mm n(11. nl i. . I liieretgl tiv.'iinu. I .u lmh... I........ .-.n. . '., "i'illl.
natural arouud, ut the .'..incr ol t'oinuii
an i miu tsirenieofilh Hreel, i,.v,.r, U4iuiii,d
. r. v.. i. ii, rairil, alel t a , ut In
.aid .'.lyol hvn tdoiiaand, two hundred ..,,1 tvrenn"
iv ihiil.ua nn.l aixii-iwo oula: Twclrtb iv.ni
I Oth and i:,a'l.t..e,,., Mreeu' fit,,',, K?.,','"
IA tt .. ir, e( lollie m.t ,ne ,,f t i.iiimeren.1 av. ifuF
and from tlMtvwt line of 0,mmt.rcil avoriiie t ,-i ,
eaM bneol Poplar alreet, and from lb" He.l o ir
1'iiplur ktreul I., tho Htmuf WiwhiiUiH u ohiio
II,. itrU't..whiehaa..liliH iiiih dime I "inL Ia.
twinrtba Vi HIilwof Utei-.trcetaild llw Li'tlLT,
of Coinuiereia avennii. o.-h il.a, .,.
l.i yii. atreet t Oomiu.rehvl avenue ,hrniM ",-,oi3
..n t imitoMii, and ol the nmehei(ht 'villi tho g&iL
' r..-.., ..miu in inier.,.,. ,in therewith
an.lUUoenthewe.t lino ,,f Coiilliiarola nienu,!
hihI tiii etat line of JVhuuio,, , . I. ru"e
l.c:li! llin an n a tluitnf ili1ui..ln..i ,.!.',.''."."
ut the eoriier of (..Hcrc.a nVer7.,e a 7 s fr. V !
and the fi.llowina 'I'lillllltn a of earth I, v,.V ll . '
lr..Jii. into uu.i.ir. 1.1.U...1 .i ... :V.
e. ..of uti,,wm.d,a.iilhe.m,,eiH.;; ';;':tr;;
tinned, uml nt iicmt uui.l re.... I'oinn
lo-wil . IiiUiTwelrth.lee... .. '. I '"''"".
tired and Ix-y.-ueouble ynroa of eurll,' m,d mVL'.
Ii Mil H 1 nilV (II k.r Illllllallliil m dal.a I . I . " . '
.i r i . i r-Trrr- n-i n ty.
r.,-oy,;;e-vpueV.n thoualind ,, n 'itf? el!'
ly-fouroii iieyHi.U of emih, ,,,,.1 nt ,, com iiVaaiii , i v
J'"!'". tmired n,.n"e S'j
nine jiir iaiu earin. mid ut , i. , ,,,,, ,.; i.t
three t loumind, one hundred and t...,i. ,V .,' f
tlia Viihc-t '"'f;1-'' tli- wmu boinu lilliul I'viween :
-r incline I"' " ntum". to am h a rado that the do.,"t fr , n
lereh, ndonte.1 '''V" 1 V"'l"",iru"l nvenuu ahniild bo i m,
the MrieU' iv''."".'"." n.l v' Minn h.'-Hlit with ,,nU V i
-ireei. ni mo point o ililei.e, Imn tin re.
nd there haTint; la-en introduced in to Li ,i
nud li.lril.UU-ir ill Iho prill-da" nf lllllnir an I
idimr I he .n.ii, Lai.. ) .i.. . "! '"""K ":
- - - - - : . - i ii i ii-i u i :.. . ,.v,, ii iii iu tin. ii limn,., i
MrwL.IIViBjai-iinilM tftlhiitjtrni ... liMnilliiHlbhe "r inou.iinil, aix hundred and f.,iir cu S i
tla. width o .evoiity five f. et , t,,,,, thirl v.ev n r'"1; "'" "l . r,",t lo """I "f thr ei- tlm tuiV.i
Midone.hilflt-e of il on each alrlo of tho center lino ."" '"""IreJ nJ Hx ibillnra arid nliieiy.Lii
aud Kjfxlh urei't, ulinuld mi. I H.n Hi.
unit fixed aa ll l.-mporury urndi- to wh
nun uvvuuva .iioili'l I'e nrl linen ; Hlel Ili.ll ( illniner
(lint men ue, frmn Hie lino of iu inlereetiiu with tlm
nMBi of the llii"i( iltr.il ftailroiid ( jlopai,v I.. .
low ftlH etreei io ino n.iriniret n,,. f.f IMentiei.i
of aaid avenue I and tlmt herei.nil. V..nni.
Illclith, Tenth, Twelfth, I'mirm-tilli, i;,(;hiee'iith ,,,
'Iwentletli'Mtleeli., frnrn I.evPo Mriet lo Coiniiirrelal
... ie, .ii,i.ii, u, lll"'l ivilie .Uluo j'riliC, tU lllll
width of forty feet on ton, and twenty feet VM.,
.i.ir ui me i-viiiit inie oi eai-ii ni eaiu etreeiM. And
...i. ... II..U.IV, , uiii, rr eun'.eiiM, llllll ll wan lifter
ward, ordained bv iu.l Ouv (luniinil in .,.. v..
oj, eiiuiien - un orniuaneo in renuinji
niiiiied.
uMl,,,(he prc;sfi ,,w X ,.' ? m.i
nod, won
hundred
COKt u Mill
ilioumind,
Hircets un, uremic, between thepolnuiwincd
three hiimlro iind twelyo ilinuanm , I r 1,,,,',
-Hid K-venty-foiir tllblu vnrd.. nn '.I . ...'". 1
eity of Cniro of Iwu liunilr.,,1 n.i . .. ..'
... . . . -: ...... ini-iuy inoimfimi
Tnt;,Ti upwar,i;?l,,-,im0 "-""fnlnol,.tiin
tit tl... ..... I si
nnd Tweiulcth .treeta, f.otu I.oy,,, ytrcct to Coiuiiu" who o namea y '"""CH
clal avenue, nhould k. iual und uniform, an """id , , cixl ttt & dro conn ie r.,?'ii('!t,''1'.nn'1 '"tod
Krade .honld I of the .mho height with the grade of of hir. i JS.' 1All,x"n,li'f, ml Htnto
aald ytrect. at tho period of IntoV.oct.on therewith, wat nc of m Init1 . hy U i,,m,t ttn'
And it tnw lterKr.U ordMned by Mid Oity Vounv.l mSm .nV(JfM to 'wiTM " htreln'-a
1
If
l
18
1
1H
1
1
1
t
lb
1
u
i
' IK
1
3
4
I i
7
' f
ll
10
11
12
13
14
15
111
17
IS
1
w
3
4
5
7
b
II
It)
11
ii
H
ll
14
It!.
3
I
i
fl
i
B
J
10
ll
I'-'
13
H
IS
16
17
ts
1
'J
3
4
ft
u
7
1
It
li
II
11
It
It
17
1
1
.
3
4
&
C
7
b
9
10
11
li
13
It
1
1C
17
1
1
3
4
i
r.
7
a
8
10
11
V
1
11
IS
10
17
lb
I
2
1
4
3
C
7
ll
It
11
W i
ii :
h i
It !
H
17
18
I
2
3 !
4 !
9 :
8 i
10 !
11 :
12
l.i
ii
ii
is
17
14
1
2
3
4
i
C
1
1
r
3
a
4
4
&
6
G
0
7
t.
S
0
0
fl
0
0
!
9
0
9
V
V
9
V
V
9
9
9
10
10
10
10
10
lo
10
10
10
lo
111
10
10
10
10
10
10
10
It
11
11
11
11
11
11
tl
11
11
11
u
11
li
l'J
lllllllli.
,.N
tl
y
10
II
i:
i
3
4
&
C
7
ti
10
11
12
11
11
1,1
lfi
17
1
3
4
S
6
7
(i
0
10
II
12
i:i
it
1.1
IG
1
2
3
4
7
8
0
10
11
12
1H
11
1.1
10
17
18
19
1
2
3
4
6
0
17
17
17
17
17
17
17
l
IS
li
lb
1
Is
IK
19
ii
is
1H
'
1H
111
14
14
l'l
19
18
19
19
19
lfi
19
19
19
9
19
19
19
19
19
20
21
2u
20
20
20
20
20
20
in
20
20
20
20
2(1
20
20
21
21
21
21
21
21
li
12
12
IS
li
U
12
12
12
12
12
n
li
12
12
i:t
13
13
13
in
13
ltl
13
13
13
13
13
13
II
13
13
in
11
It
11
11
11
11
14
It
14
14
11
11
11
It
II
K
11
14
IS
It
li
1ft
u
It
It
ic
ll
is
IS
15
U
)
is
14
It
ii-
IS
16
la
i
U
ic .
m
in
ic
ic
u
it
i? !
17
Iilinoi. ("ensr.il II It Co
William Murker
D li ilol il' J - est
Scott Whlto
1Hti t i i,-r
X V Eiiw-ririU
Mary liny
; 11 Walker
William iiuer
X J Hlpley
lln'wrl V Ho!h
...A Williams' est
UOiitrul 11 It Co
K1I11U
W1IIIU
cams
tiamu
nine
same
eame
Milne
mmo
HltllO
p.vme
(.11110
tame
ame
nune
uilu
nne
5.11110
Mine
entne
halliu
latno
inroo
nine
mimo
tame
lamii
lame
nine
eame
same
Hume.
.UtliK
eatne
uriin
tame
mine
MllllO
jiaine
....John Maxey
m in .iiMrtiu
...J I) Salter
J Hump
W HalwanN
.Hiram Wiilker
iinu'
I' II Tope
HMtie
iiirarn naiKer
W rxlM
, tl W Norton
.Martin llrian'a eit
, II II llunton
,.Vil, urns' nt
am ft
William Winter
i .line
I' I'ltf seralil
....llllallldav'ii eit
H llorton
A.flord nud llalllday
nnn)
aniu
Miino
IMIIf
C It Woodward
,.U II HnlbrooV. ct
iiinio
aatlie
....II S Harrell
tn
;.. II llbrook's e.t
mm
; rniiie
' inie
W ! Urneth
mme
I ....S y liogan
i anme
nine
- A Pmanka
; llliffo and Ilemarki
r row era
k.mii
I T Itennie
iiiiii
W IJ Green
S II Allison' ett
fame
Ii Derotn
Jo.epli (kiiirtwny
i- rower
! ..itno
;...l!atnttion. ind He Illy
alfl'
I ..K KIkvrnea
,. II S-Jtlord
II II tlitlord
eame
Tito WlUon
C i) Arlcr
...3 II Hallklav'e ett
....Arab lire f.'omny
. V linker
U Sehulti
-0 I' .'Inter', heir.
mn e
.- .J S Smith
tarn
fame
Mill
-....-.-.Harw ti tlobinton
.....I'tick M.ickler
- Awt lUatman
m
A J KoykcBiUU
itMfiry uiiv
..-.Mann and Iunn
Taiatraud I'arn.
..... jorm c nun
Kime
.Jhnvn and Ilrvifijr I
aatfle
...ft KItuth
.. K Klttridge
...John ; Miller
...?.....Hro-lrk'k hair.
.Illinois Ceniral It It Co
wiirio
uin.
.awe
me
.am
.ain
rame
John Ollley
aamo
IlJinoi. Central R lie.
taui
lAine
ain
Ml IMC
lamo
ramn
Mtne
il USIiri
mint
! Milne
aamo
! KIW16
I mmv
I i.i'no
itme
jii,n
0 N'hlprnan
mmo
laruo
feamu
4aMltf
Mm
'M
aifln
fiino
KUne
Mlno
.. ji i.a.iu
.limn
mi urn
wvtna
MI8
.Hino
. umn
kamn
mmo
mmo
Kllllll
Hiuno
tiirno
MllllO
nuno
John 8 Hacker
Wlllll
iliov Wrii'ht
(.iiiim
'N Shipnian
imih
ramo
.ainn
MHO
faaino
M II I'eeler'a helri
A William' et
.11 Nolan'a t
.vn r.nstmaii
r Hlnjileion'a liejri
Mimn
r-nruo
Minn
HO Gilbert
mmo
mine
.Taylor nnii I'nmnn
O W Ilwlnr
PUIIIU
.111110
fniiua
Taylor nnd I'atunm
jorin nnwiey
HA und KM I.nttiii
J 11 l.H-nv.r
H l.lttl,.il,.lil II
Imao Welder
riniiu
Iii Ihu CUr of Cairo. (Contiuticd.)
l'arl of Lot.
Pull of.
do...,
ilo...,
li...,
ilo...,
lo....
ilo....
do.
to.,
do.,
ilo...
lo..
J tt off of.....
20 ft Oft Of WJitj
r.v; part.
Wy, part.
. .1
i. pan et
Lot.
8
0
10
11
12
13
14
IS
it;
in
in
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
21
1
2
3
4
S
8
7
8
9
10
11
12
13
14
IS
10
17
18
19
20
21
22
ts
21
2S
1
2
3
4
4
C
7
b
9
10
II
11
12
18
14
IS
IS
17
18
1
2
21
2
21
20
M
rr of,
la.,
v 1
2t
m
v
27
2J
20
.10
31
i
33
1
M
30
37
34
9)
40
I
3
I
S
li
7
H
9
10
11
12
1.1
11
IS
in
17
.14
19
20
21
22
23
24
24
20
37
28
23
30
31
32
8.1
31
33
30
37
38
5
21
21
21
21
21
21
21
21
U
21
21
21
21
21
21
21
21
21
2t
21
21
21
21
1
2
S
4
r,
,
n
u
19
n
12
II
11
It
16
17
17
1.
10
Svl
51
3
:i
s
2t
27
21
29
an
&
31
33
1
2
3
4
e
7
i
It
II
12
17
It
l
M
21
St
2t
2t
M
W
21
3
31
it
31
34
3
to
37
1
2
3
4
.
r,
7
8
ft
10
11
12
in
it
is
it
17
18
19
SO
31
2
M
24
21
w
21
t
31
S3
M
a
24
231
2a
24
SI
24
2
S
2
a
u
a
21
24
2J
w
S
II
it
l
21
H
2
21
SI
2
l
2
Si
31
21
24
2
2
il
2
2
2
2
II
3
31
21
:i
31
2 1
at
2t
24
it
2t
a
2
it
2
it
at
2
H
X
3,
3
at
n
2
3
St
as
at
31
it
U
5
at
26
owxnit's xami:.
j
F r.irnLalier
mmo
i nunc
Isaac Wnliler
I HillllV
1 1.' I-.1U.
..........(... ii i n i. vuiiuuv
tame
.nine
II It Camlet)
Wm italton
l'nt Clevm'n out
W ll!iilllBr
ituuun campocii
nil ciavili a i '
W II siplllor
. Win Wood
W II tinnier
I'nt C'lariti's est
untiii'
Wm Wood
W II filler
I'eler Cnuuhan
aamo
John I'Oibxin
J (I mid II S Mix
C l lliitelnnon
limit a U He worth
...Taylor and 1-tiri.iini
U Winston
J U llei'iortli
CIim Thrtlpp
J U lleiwortli
Tii) lor A I'limonn
John Hoehlcr
W II llattle
-Taylor A l'urinini
.: ii vv wotib
..una
M S link
CIim Wltllg
1' I'rltat
nune
John Cuntioii
...Doti llriee
John Cumin
... v inner
Jauie. lliekey
.ame
John llougharly
enme
....V 1 Umolli
punie
Win II KohNtter
I' ii chilli
rrcd Koehler
John AntriiM
eHle
,CaW KHrtx o.t
mm
J Maltmki
,T)trA Iarl
Mil II
HHtie
w 1 1JW...1-
..... n ii imnii
,J u Heyworttt
14 III
Mime
W 11 lEMlo
J 0 HyrUi
ITwIlSchivtter
In the Clly of Cairo. (Contlcucd.)
!
...DM i.vwh
i taxrw
NUtt
MM
! Mine
.. -.Harriet I. mtth
s Taymr
eami
It WhiUker'. IM
M W 1'iirke.
UkvhI Fotd
.Taylor A l"arOB
,.rii mil
eeiBtw
............. Klii and 1'ord
Wm H r,tu
i FUMM
. ...M.1....M.1 ....IC K Haluvie
J C MarMtl
.Tkaxi WllHM
.m
Clktritt TttrUffp
Httmi
urn
MM
.S 7u)lor
aawrli
eaa
M
KM.
IIHWHHIimU M (JltVttlHICh
-.............i: f Im) i.
Mm
.-.I reJoline lira
Will WlHtoT
dlHM
aviM
Henry Hsrrw
a W ilteturx
. w iidiMirMk
MUtM
I'etw.Vtdl
Wm Winter
ft. Marohall
,. .......CJi. &aH4.dorf
UMM
fmai WhitcAMp
...0wrt Thrnpp
KeWrKhi
,......MleA fiiMiort
MUM
r II CMttreit
..C H iuMWv' halm
HinM
Taykar A I
K1HM)
24
at
it
n
a
2i4
2
St
at
at
at
M
9$
V)
2
.'Ili.ll CAlMfdU'i ett
at
at
at
a
at
3D
24
at
aa
at
2t
an
at
M
24
34
2
at
20
20
20
24
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
MMB
,Ur.M Phillip
.........sKllny
Win Winter
IlittefuWa A Hanny
.-...-..Cl.a tiajier
Ja Mnrobull
Mine
-.Tho. II C'ainplieir. cut
-ti H HallidayaiMt
-.Martin Tower.' at
. Obeilo I.vrn
...N W IVIwnid.
laum
... Ja-ob achiMvl
aaine
nam.
........Wilihea It llannau
,....!) Harmon e.t
I' J I team
J Iilllwlter
.Ctnvi f.mihler
attlo
MIIIH)
iin
W (5 Prioat'a cut
Milne
.II W Webb
Mime
ain
ain
........Uimperl anil llenl
ii iv tiearutn
..'lho J Deniiii
Mra. Jlirii'ii
....XWIIilwnrd.
aaine
.nine
lUrirm'ti
...II (I Hi hut
Taylor mid Purniim
Hillunhoii.H nml llminly
ll'ilii..... tel.....
.. .. Illl. .11, ,ll,r,
vatiio
lliinniili Kimball
William Siivi.ii
Wuvlilirookmid Ihitia
aiimo
Ilrodene'a Hum
Hannah Kinhall
WllllU
W Jnyiio
anme
, WOKolloir
City National lliini;
It !' liutli
ii. ,i...ii
....iiiiiiiii iiuiKir
' HKine
J II Admni
- b 1- riiiuau
J H PnTlth
(1 H Willlami-on
anriid
uniiin
It II Cnmpbell
It OCulley
-f oliii MuICcd
Pcntt Whits
mum
i-niiio
O ,, 1
.i r iioiin
J II Adam.
II walker
r:uo
It I-' Until
City National Hank
.ii ivuen er
Hiiuiinli Hlinbiili i
miino
Pait of Lot.
Lot. j
.U
10
1
3
4
6
0
$
b
0
10
11
11
IS
l'l
IS
10
17
18
19
20
21
if"
23
21
2S
2U
27
21
29
30
31
W
33
31
.11
31
37
3
M
40
1
3
4
ft
i;
e
v
10
n
IS
11
14
It
l'
It
II
at
31
?i
21
I
at
af
s
l
m
!
? t
27
27
2
98
38
34
ii
24
28
28
V,
28
at
m
24
24
88
24
2j
24
iu
34
28
21
28
24
a
28
24
28
24
24
24
24
24
24
24
2D
24
it
ui
24
20
1
T)
20
20
50
W
if
3
2
XA.MK or;oWNI2lt.
Win Jaynu
finmo
' O'CuIlihan
MllllO
...HII HollirookN evt
"l,l"'""V'nion
Lemiirlio
enrnu
"Illlolbrook a e.t
amy
w, W Thornton
Milne
MllllO
Mlllll)
tainc
J H Morri.
HVIIIM
S l'lIolUonk'.e.t
ame
tnrne
ennto
eamo
iin ino
smno
" H Holprook'a e.t
flin
trime
fahm
tHinic
'utile
tame
Klllll.
MllllO
" S .MorrN
.nine
w W Thornton
IM
mine
Mine
JnhnH Mooie
hie
- I'redoline Ilro.
eame
..0 W Wel l.
..... 1 i "'.11 IIM
I N JIaVHii.'h ....
" " II W W.l.n
irvr.--' Kl,,
"T. .i!L '-""'""((liani
mltJi and Mtwatt
511 "'line
- j aln
9V name
j ?"' II llrverly
24 -..-wlurlah i;i,iott
3 .. Mr. I N tin-en
2t( j "ante
24 H Htilbrie.k,i e.t
38
31
V
24
at
3W
i S
i S
30
as
. 3M
m
30 !
14
tft
24
at
32
21
It
at
24)
17
a
m
at
31
3
SI
a
49
I
44
4
i
e
i
s
2
II
U
li
it
14
17
l
14
30
II
2
43
XI
at
at
27
a
St
31
r.
a
it
at
at
tt
44
ao
4
i
3
4
t
t
1
8
9
10
II
12
13
It
1'.
IS
17
14
19
l
SI
24
21
2.1
i'l
27
24
23
3D
31
3'i
.13
33
.11
34
37
.14
39
40
1
3
4
ft
Ci
7
8
0
111
11
12
Ii
It
IS
10
17
14
19
20
21
li u.
44
1 at
m
m
M
S3
3
84
at
m
49
at
at
at
41
I
ft
MM
.am
eame
Miriie
.ame
...S P llolbrok'a e.t
i .ame
a. I .. .
.nit iiibtooii'.ii
.ante
.ante
eame
.ame
.line
! .-S P Holtirook'a e.t
j .am
-...-..-..-....Mrs Gannnn
M.-....MM.John lory
....-..-..Mrv M M'fxo
... crn Tl.. mpson
nnii
'PatrirKCall hl
II M ( ti. k
I) Alter
I'Md I..ri
irgil lielanei
..'iiee .iirt r tie
AM. tin i if ne.i
J II fill o
. A I. Ohio
-.C U Call.b.n
.aaM
.f) W Norton
aii
..(; W L'tu ri.it t
4B
Mine
name
. .....mjthe A Ca
... K I. Jewel
W Nort'.u
.. mM Kng.inm;. r
........Krank llayr.e
J.ef.U Ityl y
-.-..llra.rii k h- ri
anme
ani
aim"
- Jt Vt Nort.u
-.... J U Is.ier
i llarniari
.Hinn
xme
MMMr
MM.
.-....,.,..! .V Jfayg,.
...J O Hfjwcflk
at
31
31
31
31
n
41
at
at
11
31
at
at
at
32
33
M
.An4rew Cain
J Xi.n.wTJ
M1H-
Hvano
ein
Mime
-....PHlreeraW
O W XuttMl)
ine
..W It Tnai.
.....w it rMt
1) 11 Lew
ram
ante
am
mmo
HIIU
i.-W W A KJ Cnffea
U IIHuleh
eame
3!r h'mltli
tame
-.Fred I'fafI
-J St Tiled
Same
aine
.......II H Smith
..Ul.
-.. ... I) II Lewit
.ame
aw
Mines
ame
V-mf4 A Oailni
.atnn
-...it v Webb
22
21
25
2H
27
29
Mime
-. (! W Norton
-. llrodnek. Jlelra
- II Mi'Muiinui
...John X .( (,riw- !d
....John H'.-ie.
rame
M W Parker
.J N A (in. wold
name
.aiflej
Mm rjxza
Htll
nmo
IHIII.I
famo
Mina
...ni.
'P n c.n.i ....
.......... . V U I
J a uri.wold
..imn
anna
tamo
.ium
ennm
Nmo
ame
m . i..: v!'v ,
li i ,uiiu a wri.woin
32
at
32
32
i
K
42
32
32
32
Si
43
32
32
4i
at
32
32
i
32
3i
32
32
34
32
3i
et
32
83
33
3.1
33
31
:li
33
.11
31
33
31
33
33
33
33
III
33
3.1
il
33
3.1
33
31
33
.11
33
iu
S3
..unu
eatnn
H.une
lilllld
eame
niin.
aauie
nnn
ame
umn
same
.ame
TO'Cllll.-..
.Tho. II Campbell
ri.lliuj
MllllO
.iiniii
annio
.atno
f.inio
...-.,.,,,jnlll U liirni.,1
A II Irviu
.... Jolin W I'.itinn
liiri'ir rar.ou.
HQ 1110
.ainn
name
.ame
aamo
i.xiuio Norton
Mflinrt
Tftlor (lliil I'rtfhOUH
riuim
k-nrno
art riiA
Thot Taylor
,mm M.4M., ,J Dakvr

xml | txt