OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, January 20, 1870, DAILY EDITION, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1870-01-20/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

THURSDAY, JANUA11Y 20, 1870.
, CLOTHING. ,
coal.-. (.n;
d STOVES, TINWARE, ETC.
All ALLEY'S OH AllTE It ' (5 A K
, STOVE STOKE
1NU
Copper, Tin iiml Sheet Iron
No. lf.6 WAS'lINUTON A V-ENUli,
(Above the Market llouae.)
Knollnn, fluttering, PpolitlnK and Ptcambo.it Wnrl
lonw in a iii-ut Atnl DUtMlantlAl manner, at ahortuo
Iipc. decxTUtf
'A I NTS' f
,1 . P. iHuirj;.
ll, Y. I'AllKnit.i
pAKKUU ik I5LAKI2,
Dealur 111
WHITE LEAD, ZINC AXI) OILS,
WINDOW GLASS AND PUTTY
Ilrualita, Wall 1'niitr and. Window
' Hliiwlea.
05 OHIO LEVEE CAIRO, ILL
STEAMBOATS.
REGULAR CAIRO AND eastport
WEEKLY PACKET.
steam i:it a. jiakeh.
l-cavea Cairo tvojy MONDAY EVENINli, miklrm
cIomi connection with tralnaiil Danvjlie f,,r Clarka-
'lo, Mul at Johnmnville, with Irfiim tot Naahvillr.
l'.iiln ilir attention p Od tawny litinne..
"iAIItO AM) PAMJCAL'
XD filly Paolxot.
Tim lixlit itraight mh.ii(Jh Sii uiiif r
-JCIlf" W.M. wiiiti:,
If .MlHTIiril.V Matif .
i-.v iiiri:itrvr.. 1,1,-rk,
V.' mak rcKulf-r 'HAII.V TIIIINlH.tw,,.,, Cairn n.l
I'jd l .ih, IrmuiK Chit, fiiry ricinuj; (nu'l; n
rtf'l St four ) wMNik
Til Wi, lo. .,1 . . uaf l'.vlu uli w .1- II.pNVx DrlcMUi
i.l Oh ruilr'm i. ntnl lli UuuiUuJ anil Jenn vv
f iat.!. -,i T i "
Tr fu Ilil or n-x' nittil v on Ujril, ir lo
, ;U. nmajiv. ah-m,
WOOD.
'H
1 M. WAIU),
I an. 22 VCTOOX3,
Ii fr. iirrl tu fl.l'.r.. jtrAlnWI) miI iiil-ioril)
' i", l. t onk Kti I liK-kory fin i...'l.
I' i i rj.n al ll.il-ii ., I .! ,n I. i,r at Ihn '-l-c
!''. ii,;il
LIQUORS. TOBACCO. ETC.
il H. .SUHUTTKU,
Impvrtrr and H'tyl'tatt Dealer m
vv
U'l.VES, I.KIUOICS.
in. -
lOHACCO
1i.r twit
Host llrntiils or Crriini urn) .Slock Alt-
li.iiorlril All IMItrrtiil Klmla.
.No. Ti Ohio I.kvkiu Cairo, Illinol
JK.NiN-Vl A.N'IA t. liNIKALil. .
I O k It i. il V It V K .
CI 31 il. ttie Slinrttst Itoiih- (., .New Vurk I
At I'.ttiL.i'if ;r m .? ji iii,V..-,i uii
l n i,'t.i.w i mTtterl rW lli
t ll III.
fat 111 .-1.1.1 lUili.
.lllB(t'i, M,,I.. Il.,, .Nr l'.ik. IkMi.li,
i a 'r,r ... jutU6i W iiiw n A' la
iu .of tha ' a,..'.-
PHXXSVLVAMA ,JAILltOAI.
1 m r.vli liaiwr ,.itM'ur,", ri ""jnfl ' "-'. 1
i'1.. l'u. - '4Ui l' btl Jwaili.a I. Tltr tram ol
I "l. L I .V O t S C i: .V T K A L
n Ke I'm- ni ti"b at V'lo.i a,, i 1 in. . and
I' rl.t 'etup ...Siw Voik 1 Hiil ,t wuh, l
1 I I (M U (ktlrt. ' 1 1 ' '
. ( 11
Elegant W'itle rast'iii:er .'nrM,
MiWi
Uulai'U ItooN rtiilirii.l S4l!
Ti ' ' 1 r ate tlirtit-lio v-ut.l.til ami prxrHH
.'!l rry iiylvili iluprulr.uuil lia.a4.IV 'to ll,i
mfi 'y and voiufurt "f tmvii
STATE-ieoo-ia lLi:i:ii oakk,
WiKxlruir Patent,
Kuu ihrouqli l I'htlaiclphia on M Nirht Tram,
an I New Ywk vm t'tnlailniphia all I AllrnttiMn. Nith-i-,t
ihaiiK, utlorainrf lvn-i,sii u 11 .M of nndi.
ti!il' 1 rent, and
l.nndliiL' tliriu III Svw Vorli H im In
Ailvitncr ol nil 0II11T l.lnrwl
And 11 timo I." riHiitf Unlet in. niimiinliilkm U fmr
thg iirr.nl of tin' paaee,it;i'r oy ctlmr rutitoi.
TuIio.Uiii act N'W England iMeiiger rtila n.nte
i ,pot i)l UiriUil',iw il KiK'afieni opportunity
iif a. 1 iu ill"' niicxl tlxna ntinini,' tlio AtleKlmtiy
.Mouiitu.iin, UvMdea Halting I'itiliirn l'hllAMphui
and N"W Voik, n ttliitut i:lrui.
BIT AH New Knliuid tai.eni;er ueldlnc tliUugh
tlckrta will he trnfrrfl, with their laKaf, In U.11I
nml llont Coiituicliou, ill N w York, w itluuit t harge.
Foar Dally Trains Leave X. Y lor Huston.
Thirteen Dully Trains ImWIiUndelpliIa
for Xew York,
Via Jeraey Cfty ind'Cittniolt and Amtay. lllalaiice,
'JUiuilea; Time, t hour,,
Thta la Ihnonly route tjy ahlfili pftyh(r,l'nean brt
Chu'.ti!" Hiturd.iy afli'iluion, 111 11 tlirniili cur. Thia
iruin Ihhm's I liti 1'ittaliiiri'. Tort Wattle A: Chleao
il.iilwny Depot at fr.iiu p.m. ami rim through withnut
del iy,irrjuiiwleiY,irtaj wjilMondaiiiJ,iilii.
ilonrlii Advaneo of Other Linos!
Tlie o.tn p in. ttaLn lixiiii i.liiaat.iaMvea it! New
Hork nt IM 11,111. tlithi:t t).M) HAY, a l.'J lloiua
In Ailvimro iif iniy iitlirr Itoiile! with eor
re.pnnilliii: redlietlnit in llOSTON, I'll II.ADKI.I'HIA,
IIaI.TIMOUE ami WAfWlNoTON.
1)1)' 1I:il-i;iil'o checked tlirouull tu all atutlona nu tlui
l.uio ol 1110 jMiinaylvuniji itailwiiy, ntul to liaittiiioro
I'hihtdflphiaiuid New YAk, from I'ltlahltr,;, Chicago,
I All ..r,,.....l U'....... ,...la
binl all
Wetern fitlea,
friiiL'lit mid exi
BJ- lute ot frui'ht mid expreK frck'M to iui
I,ii.utii noun, ,ni in nn iimea nt lavinuum
nut, ar ut all time at fitvnrub
eharKed by oilier linri
BTlirniieh ticket, lor aidq ut the rrinein.d nlHcvi
Id Iho West,
EDWARD H. W1LM.VMA.
(Ifiiciul r-iipcrtnleiiilent, Altonnu l a,
T. I.. KIMUAl.l., I'nuwmjer Atfi'M, Clilcusu,
JelTwtf
......... ........ .... ...... ... . .Ill .1 ,J,,,.iu! .1..I . I. .il. T..HIH.. L'.ll 11,11 Dll .llllil.'l J1-iT:tmw:,m" --i 1 ilTu I'lliOT"
I ..,l.lll.r ll.tinlllnlit III, UTiflliHI lllllll.. It.) ...... 1 I -- . . ..... J . 1 i . 1 1 .',,.TJ3W r. . .7 , . . 4 ill i.il.hl.ll. .
riUHEII, llltUHi WU'hiimHnra Aw nvelori, U 4.1 !'", "i" - T IV - ,r'. , 5 i( ,Cv?'iif et-N VV'1 "'.'rr"'" '
I ueur ocracrElxhthanit'OlilnEdve.l'?-- I l'i Into, al Ihe fifflce Iif. t,i ' (rn tlitflel ii, .,. , (!1 Pomef tirvct, isoW v k. ' -'Ir, t-, .tv.li'm.'lnii -'iitie. wIkKnhrfryi
RATIONAL. BANKS.
City national bank.
0,lX'O. XlllXLOltt. '
CAPITA! . ' v $100,900
V. I. fIAI.I.IIAVlreeltl6iiti -
Aill. .SAI'FOIll), Cu.lilir, - - - -
AV.VI.TKIl IIV.SI.01', Aaalatatif Ciialiler.
Mreclora.
8. flTAATB TA YI.Oll. i W. V. IIAI.1,111 AT.
bCOTT WHITE. IIOIiT.ll.CLNMNOHAM.
,UE0.D. Wll.l.lAMfcON, Ibi'hl'IIKN BJKlt; I
. - ,, ii. nn r r uiWi
KxtKailgc, Coin, ft i id United States Bonds
vlf..i, lloilghf utirt .Sold.''
DejmiLi IfecrhfJ, find, ,q .Central Jianking
1 ' VJmi7iic.iv Conducted.
decsmutr
rpilK FIKSTNATIONAL BANK
DANIKl. MCIll), , v I UUU1
uuu
,'. 1 lL.LK.lt
l . i"r,-llnt? ' ) -
Ii'ii-rrcnik-nl
c. w. uuu
JUIIKM, Ci
Cahicr.
Collection Promptly Attended to.
KicliHiiK', Coin, ,IImU ..Vote a unci United
Stale Securltlee,
""33o-vie;l2-t ivxxcl Bold.
IiiU'U'xt Allunnl on Timo l)oii6(itvA
iifitf '
MiiliiCAJi. '
I'OK TJIIO AI11J;I..
.1 UOOIv
(Jar-Mt l. If Vila I i'i uic inarnru, -r
P 3 1 1 Tl IP' ,LliitiUiit lo marry
ILff I VJ Cm I II till- . Ill-nil, OL'im
! n lh I'll
ny U'r i nuiii tmUU'.iix.l llio CJtunl njttui with
Urn UtMt 'fiWou'iNfi .! ).roilm ma muI jitcicnlliiK
oilMirioi;, h'' in .n ri tt U.utoiii.f iicn, i ic.
TIik H n i.ti .-r.-i i.' w rk of two liunilri"! ml
twniy-rurti 'Bi'", tii ntiiiiproui ng.wiui,. ail
coiiUiiim lmiliw lnfirriinllr,i Mr tho'who aro mnr
riiil or oriU inpliUn innrrlu-, ulill 1t m it boul; llial
ought lo lrf kr.t un it r l' V: nn-l l.i J, unit hit UiM
jinrclt-iMy t tin, Iioiim-
vnl lo ny ni (Irvof rmiiKr) for Klfly fil
A-hlr-) It ji ' ! jtnurr. Sc. Ii Niirth lihth
r, .1. .St l.(.u.. Ml. i '
irir.Mnji.'): K iltH AKKI.KTKli AND f.STOJi.
'IUNATC'oU ililurv ni.l)'iOK to tlic nntorion,
ywli whnailttrttM. ,n pi.'. I j.-iik-i of jaws auy.
i. fwWtr,-rrTn( !"T iratn'MoIIT, norimiir wlim
roiir ii n-ai i. or hov, ilri.riil'l' jour i-oinltion.
Dr. Hutu, na txCipiiItt''. IOUklly.lir ly mail,
on tlir lmafi ttint.hnr.J tn in" ofk. OIUi. Nor
UNor'h Kii(lilLi,trit, tgl veil fluikc ttUjl tfiomut,
SI. louia Mo '71Jawi ,
LOOK TO YOUK CIIILDKK.V.
Tin '' Croat .Sootl'iliiK Iteuieily!
.VIIS. u'ur (Vhe 'mid fJrttmitt in 1 1'ItK H
WIU TKlMlrS lh ImjwiIi, and r.i .lil.tlei ,
tYlllll'. llm pttn of iwllilnt; J CENTS
MM, I Suhi1u ( 0DTu1ifl)nVn't o.'i MICE
iVJlL'l'. . lo mfuriN nt rhihl
"TP JJiMa
MltH. ICuka U ivrWj i.trry,1 l'ltll K
U HIH uMlrs not fiiimm-r-LVrt.f.la nt n
orlllf ihiMtiBof ll:'. ) i"74
Itmt'ir ..cit lnrlil' nlOhAli, r.' aoA.Xlt'in
Kn n ly it, !. 'incit ir brouxht u oy tot .njr, tit
'-iorir?P'llitAO.? MMlCi'E to.'.n
w , JI. .m . .ii 41
-.1.1 ly tcULt i)l w ,a n'UT';il.vHry
tifrr " '' i " h'SIsmU) j
HAIU HKHWHATiVK. '
1
! 1
VI
93- M
OK,
SahWion for the Hair.
For Restoring to
Hair its
Original
Colon
Phalon's VitaxTa" difTerf-,
utterly from aHrtlic "dyes,
1
,1
colorcTS, Vand " restorers
(?) in ytsc. It acu, , on a
totally dvierehi principle. It
is limpidiragrant, and per
fectly innoctjcs, precipitates
no muddy or flaShdcnt mat
ter, requires no shading up,
and cpmmuniQatcs noVtain.tp
the skin oV the lineiL "No
P'aper curJaht is necp&ary t '
conceal its turliiyippciirnnce,
ibr thcieirngrlejyasjnn is
ml turlfi'fi,. isf.to alt.intcnts
and pupo3cs, a sew discoviry
iu ToilfXt Chemistry.
E2T P(i5,V,V.iTAUAHis
warranted 'to citct a chance
in tlic .coloDohthaJirr'VlthiYf' u
10 days after the fustyipplica
tion, rJie tlirtictiony'beingf'
carefully observedp 1
IT IS AS CUJRAS WATJiRv! ..
l?ricc, if)ne ' Dollaf per Box,1 n
V
(OSTkNINa TWO HOITI.m.
Sold ry ALLRunGisTs, , '
closing hoarftid wtfwiH'
lorward .it Jilfmediatdy. ' r
Vif, Id. UW.IAwly
V Hiiili'llyPc'rlpiit events oiedol!a,,f.ir rl i
lmla (Jf l.timher nniInitl.lor Material".
unltlf
W, W TIIOUS'TON.
iilrii"i?Ai)g
ENDER'-S CHILL 'CURE
LoittUlrm iio quinluv or Araenie.V ,
" I'iio Uniilimaiint to Hie Tanle;
C'lillilren will Inlcu II wllliout licallu
tloii.
, Afl
oin.
r b fnir.trlt,,nroiinun'!i Jti11)o;J-lif kll riifi
iitkiit)iiio the tiHf u7tmlerUln "Mvt
FKVKIl mul AUUK, or CHILLS nnd FKVLH.
Chill nil t'etfr ore r-uo.l frotn n crula noinon'
fxutifii' Hitho HluionihTii knonn m niftlnria. It rc
lii'f the vililily of tin-l.lf.'l rctanl tb" action r,
win HiiiPreni organ", anil i,ui iiiiiiounnpn. i"u
iiatinri, i tiv. nnil In till wav nrtiff. lauriatcin lor
any d i ! of j ymrv u rivnf Brtnia unn'ii may !"
low. Tn iirll fiithw'rfut.ir' r-iv voiiifcit
of tni u ! -, take
i:.vii:uK villi. i. cx'iti:.
itprupwtlia crsfip p?ioQ!tai?1irft'ot
fuoitiei-s ln(Ml'll uti aniidJlo UizrfA.rir.faailuhu!
funir th"TTtrRn i Ajjii"'. nnd thfrrby rcHfirt'n tho
j iii'iu in iirjiui min win' unu toon tome auco
CXDIIIt'S STOMACH ill ITLIIS,
,V5 : r 1AV .1VIJ
Will Kirn '.r.Hrtli n. antirl.tn. w ,11 lrm,uv that
fl'elilli: of Wfiiriiif. tlit cliU2K 0 tliar c,ii.,vti anr
on fthi-ti r- Ti i iiij frointhik d ,eai It m highly
m-umtuvnum i'jriii-ur i.t i, j-j. s.
i ' I T'"I 't'l' r
AhJ for eolith.. i'n i, druii' lutii nad,xuiiiiiiui.UuM
I H tio -rari a 1. A3 A' Tl iXll5! I K V I: R A C V.
u ii iMf'iuiip i, nniTi.il a; huif iprvToniiie aj;jiuji
Chill nml Korer rf fKXan toiDrirly.
llhllt) II
..it. ' u
nit. f. ji. i:.Mnn.H,
kill! U I'AI l All EEVMTKV.
ILLCOX &'
1IRHS
Kllnit
If l amllyj:
Hi '
is 'nir.
r. HEST I'OK 1'AMILV L'SK.
Al'Mt Slllch, II.), ii,. .K,-ll.-l"rifkV'iriin
l nil, ll, llrniu, IIUI "IKI J.illDroilirr
lliuuiulull'. U !, will, llm 1'INK-1 i. IK I
tl.rMU, fiilf f.i m i. if if i, .Viii,i'Hr
n. rtl.pheaTtiur mver' .lilt irfct whli Wn N"
olnn! r.f rir... Hi- I - J.,.i-iv U wU
,..... uv.lf.Mt li.!... n.t i . It i n.- . . r
fa.tef ati.l l.ltcruwiuv oll,r muY"'l-1 tt-'i7l aiM '
rui', Ti,nTiil li"ii Mniii.iiii' r-n ifi'in nir) wnfr
atiJj.aiJjjiJilifltlicTWJjflWil nt0f.lWlf '
. 'XIIH: HU4AlJ.llt'OK."iif i'liUr
atiJ drA1dk fllr t "-t i'l) U.r Jly. ttili.icVifly
.ot ftt Irniuj ut ,lnt. traU, t);l m U. .1 .k-Vitr!
(mntriiiival nrti'sii, riinn i ii i in. m
Ac. l,..ve -..Un,VjW..M .uoUi..MS li.il li,
1 :s!sultt
1-,aiJ,h::iii:;fcjlV.7';TiSi?r., .r.ir.''
laaUnievI.ei'lrv iw .rn.B 'i . !.in.;tl,
'5- THE NEE! !.E I ANN" I' HE -1,1
7bn ,tiB.-. ter-jit (fttlH9'II ttiiBOa. ,.tl. - V -
N 1 llrtRUjiy i'EE,li.KS
Tl.e I. lad. ..t tie irtP T tlt.ii 'Ii i e. U unli.
I ol an He Ii V'"'i ax-"" linnet.
AnTW-n'.Wa,.lV.t'l!.M.fn,TlfE I-KifjC The t
hem mav l..f an wi It',- tl,n ln-ii.r.ier or fel
ler i like tilt. It turn, the hem oil tli rilit or ull-
Wer ulea v.u aant it, . 1 1 i.h w
' It s-ll not ilro, Klilrlii'V af.Oia, jtiClifln t
alwaya aat right, the U!tt lh":t and atmight, .lne
IH-wJI. a. ir f.&.a. rrlivarrt
! MINCKACTRKM WtTli MATllffjlATfCU, PRE
Ueiix aeb parti nileiehunsealile mi a -an U'
ly.rcplaeed nn l-i-iif .itrldllir. l U1Jll I(kWtK
leo. if properly rated f"r. None ni f.aa u.ud it
f .Tin' roundLraa, etiim,, UnruUllly' .nd WaW.nt
Sft atitch. A4 -HAAS.
, .WEJU: N:VElt E0.UALED.
It. KAl'IDm', AIWOI.ITE KTlI.irNliS.. Yk'afk'
Or Jl'ii li, uprrnwre. aiei imuiiu" oi hi nr..n
iicl HHEt.'wrre iiever niuiriiftcliedJ y, fuiy. other,
maeluixv. ' '1 JiH'i.i
'llie TRE'S imlveraatlr rmiouncc tin the 1UT
KASIII,YlKWlMf MAvlllM" I Till; Wiitl.l.
WlMlevir
ilnpu.igi'ii
iir Uio nwn.i nf tliowherinjlilitief. jta,ni
pi'lirent 'th iy he ux on.i a i, worth,
iir uv,ilul4tilitf aiiy'olher iii-r itlired
ir i mn r
tu the Mil l
It rucTf I the t;old Jlrtlul iif ihe Amori'V.n ln
atltmc the niST I'UUMU'M f"r '
' TUE DE-T HKWiN', 4 i OIMV' ,
at (lie ijrerit New EunUii t hi r tiie Vcriuoxit ntal
Kiur tlie l'vlili,)WU. i -tt. I u r tieln.' imi4t
Kair IIihW sftjfnklh aiuf Fair tlw, Mh h .in M ito
Kiuiv-the lo'lliUitB -I'it-MJ jiUnior- ! fnttnty
Ka(r ItffoTlSlioiifTnp SSYainj&uu'inf'iuIWVl'ruiiirt
mma tr.bVVHitJitUat iUolerr',rf'..M.vWnc
luselher in Ihe ame time. .,' I' . .'
It U now the (Jreat LcadliitT Family Seivliij,-
AM. OVEU THE WOHED.,
Wo aell
"ll.taiTTox. sin. Tiariicii.iawi.i:iii1j jjrjMpiiu
Of ellls MhUiinIT11 1 ' V
'A'ir,nt-VnntCeTc"irii'loAgeuT;,eertI'ttTC
circular and t-peciiiienanf workituilln o by mail, on
rcocipt pf "tttuip, or lud of f .
ckxi:li,, iV.uji) w I'oynxtiHi
(IENEIIAI.AOJNT,
Xl l.sKe mr'eet. fie.ift, UnofI
LONDON DOCK IN.
II
EpH iMly JbVH'I ll'F Hi " "' ng Meilieel Vr
aitiln mid lint riri)ll'. na?aiiiit 1 'd. n
wlieiliiil protieil vin'V VtinmiUi h. -i ! 11.14 I tire
.I . . 1
v
m - - m
ml t
Tmilt- 1 '(.In. . . ,t . " ' I
. i . . 1 ...ii 1. 1. .1 jlWi.ui.l,VT3;l , . .iw
I iiiii.i'uuauu,vanu-..-r-., .... ........ , . . nrir.ntm. llllll' I1..I I r i.mur I. ll
JJEW CLOTHING I
3H -r o'x-.y t la. i ax c
x- o lx
..BAlUJAEiS FOK THE PK0PLF.J
llaTinBcloird out thc'roM nMt of Clothing, haro
liroiiKlit on n
Large ami SpItMitlUI Stock
Vfhlcli (jmlJiatoc'TBfy km l of . n
' PnalitoniiMi, (oiiilenirii'N Wear,
Andauchasm tn J to nil rlnnci.
... ij..
Tlioy wotihlak e-pcoial attention lo tholraupply of
y i M Zlattt ixXxcL Oct,r '
In which they nrof to Uadtho uirUl" Alio lo
thuir
Piece Gootlx,
Which mubrnco all ntytei of Clothi, Cumiiner,,
Tweed. lc, from wliloU they tiuuiufacluru, , i
"";j',;Cf.OTHt.ta TO OKUKR,
In llioticit manner, and itrlctly faililonable. Their
stock of
.Ctcutlcmcii'B FnrnlHliltiR Gooilt
Ii Tory complete, IncludlnK msiiy nevcllies never ho
forc brought to this market.
TKUNK8, OH EVEUYHTVriK, VAMSEfl, CAIII'KT
HACKS, ETC.
" A,HiU,'lf'lhlr ntllltT lo'aj rt goo'U fra'm thclr.niw
tnnV. rhnatinr than 1vf Lf4reJ tlior relronn din-
criniinaiinspuouc to ezicnuincin wio paironneo nicy
l.dyiey-trX,rC - t. JlL- iau3t .cUf J..
t '.iLUMBEi:.
WALTJSKSr
: -m
,i y : i '
,.,. , icaicr , ,.
XjCardimd Soft XLa-u.xxxlaox'
' of tf'tVfy dcaoriplioti,
I.fttb, Alllnclca iur'fIrJ'bxu.
, ir i
VAr.DANDoPr'IC'K-CorTifrC.iiiKleKclaiji'riitwiuit'
, Tenth rtrrit,", 'j ..
CAino, n.i.iNois.
xOrdriafollcltiHl and promptly miii. PteaYnnoal
I.umWr furnl'hfd on ahort notice. octlti-Ciii
W
U J, I A AU Wu Til UKaTONfi
WlioleaSe and IletAil Ie aier Id
. v.
Ijum Too x'i lx i xx K 1 oria
' ...WTJI.'TlJroF.It,' V
.1,1 I '
CcitarPuata, Unnra, Snail, lllliida mid Win
at i flow uiaii.
Ofllve. on.TUglrcclt. .
rMt.C,nirfrr6lala.KakTV'el'-
u- I-. i i
Auir iva m 1 i
itoek Hirer Paper tihfydntyffiMaihins I'tU
m.w r . ...I- ' ,?" 1
IIUAIIT7. CKJIUJiT.f ,
4 a i
Ma. I tMaaU
t
. ,iaM .a . m
w.a I . MiliV '. '
.jri.
.. ''ill 1l ..I
Ii. W. J!iu?a( Iiuproied ,Uoolliif
f ,
AalMSloa . Oeiitenta alr' ,m"(fiiinl
' .
' ' in Ure t- niall lunntlllvr.
.latU il't
JJllY G00D5 (JKOCKIClIiS i
U Y G 00 IW "A N; D G ItO KRIKH.
x, ,uia 3 iat' mi ' - .1
1)
..ajifl-y Vr.Urtn'arl.Or.'KVryv
w llJirnunT'l lr.i'' 1. n x 'jiiriu ,,ai iiir' r,j r(imu
I h- fiit liiy,iiio.'.rli itipurfiiianri iiifmf tntjtery
"'"'.v coons
"i.'f rery .1. - 1
n. Jlat:rT.N"nr.ni;ni'il and
l t, sttkjjiiBKauit to aril anvihlntfin Ilia line, whether
loy i,.M.da or iitn'iM". a cheap a llwv eau U
i fiM antwharo tu Ihr ell)':
1 lMiiuiwruie pta', nnxi u-t f wie v 'r.iiT.oi
I'.l .r ami .Momoii 'ii airvn. '
I iei.n-eryrt!Mihment auhe corner of SJx'h
il l t .li.nieri'iiit, will tt'luain(klite. a iiail'd, one of
the bet at'M Ked in the i itT oetlStf,
" BOOKS,1- STATIONERVi : ETC.
1
01
,V J
i.un"
I
Ut
Y
IA
It
3
V , tvC, I
" ,:,X.rn if,
: ti ... w.. ..r,'
2'
J a
: 0 : - mi
5 x m .
. . 111 ,-. ... fi tT
b i s -a ; a.w 1 2 a 1
3 I j , ! w ST 6 r- .r
-8
. ... . . 1 . -
n.
ia .
Jis'l '
:t,.H .jiujsr 1 HE
I
r :. . j i . z n u.
0
u
o
- : v : j
ti
IS1
5 M "5? "
af
1 ! r.
orp
1 .:J
.Q l I '
V
riOR vYBHYTHlNO IN . 'I,.' .
:J...i..M.......rv.v-.....-'.4U..l.f.Ufl-
?' ." .: ' i .
a . . , , , ji
I' I V'.!. "
a n..i.4.Mn,i.M,'A iim......
an to,--. . . .nMe-frrsi
r&ttfr?'thtt.?rr.. ; . , ...
. w .a-zr
. M W . 1 '
, .lAltMi
....SU-.v...!))'.-1'. 1
;(fkU-
! a
y iml'iH aV
ViTfl -I
1
Ull" ' I
1 M U .4
, )AKKi:it .V IMIII.I.fHrtJ'hnolaai'iBaail Fnrxt, ,1.11' t IN
1, a ai lii.Jja,ei'iwilia, .wr. -lenin tino .jiiio lctit
evee
i"ifjttaaJ
W'AtUKIt, .V MIMSaXS'fTiVtfl nhA-nraraliranl,
'IV Eayptia.i Illock, OhujErteflw. jHf
f" H":'J
I eaolif r
vV Fifth
Finii
J033 coal y;
HD.
JAMES ROSS, Proprietor
CO.U31i:itCIAI. A VEN VJS,
Oiiposilu Font of r.lecntli Mi'ttt.
Keep ''oiintititly on han l I'lttahurg, Ml. Carbon,
ntul IniQtioln Co ils, whloli will 1 delivered In quBii.
ii; 103 to aim, in iiov pari or tno city.
All won' nei jnrri, u a inn inrss
Term strictly caih In art cane.
d full tn asure juarante ed.
o-n
GltOUEKLES, LIQUOIW& TOBACCO,
J8MYTI1 & CO.,
'U HOLES ALE GROCEBS,
OHIO LEVEE, - - CAIRO, ILLINOIS
ilao keeps '-4titly on band a moat couplet
lock of .
L1UUOHH, WHISKIBS,'
SCOTCH AKD HUSH WHISKY, (JIM
t'ort, Mailtlra, Bherry and Catawba
W XJTXT3SU3. t
UO, ASt.ST (J (
J. MED i CO S CELEhllA TED WUhEL-
1X0 ALE.
1 1
j(V.'o loll oxclualrely for CAHH, to which e lOTlUtha
'AttPntloa of close cnih hujera. .
tloa of clone cnih tuvera.
-Snfrlal nttfctitloii paid to fllllnc; orderi
jiiritmtf
gEEH, ALK AND SODAi , -
.a.. xToxin.,
llvltiff alfcenapj Wholeaaln donler, and the auant ol
Hwlrhrsted Northern hreHef, U jrejrel to furnlib
uny quantity drird,
AX UXjth'A'LLEI) ARTICLE OF IIEEK,
GJ-oxxxxixxo Alo,
In Unartrr- nixl IfnlflUila, nnd la Bottled,
Soda ami Mineral Water, Etc.,
And ail at tne rrry lowct market prlaea.
haro of puhlir patronage U retpoctrally lollcli
e l. Or ler. iu.vmiipunl'd by the cash tilled promptly
4ti atiifactorily,
('nil at the "City Hodn retorjr," KlgbUa
ktrert, betuccu Waluul and Cedar.
- AURORA OIL.
JIGIITJ, LIGHT I f
.Vr.VV A Til) NI PI.HIOK LIGHT.
I.lcht wo muit Lare, and It telidorci vertbodr ta
rj jChapj(.ali Heat Thii 'end ttu b atUmad
.Colabi'atecl Aurora Oil, '
Whifli Ifltl'tiijl aotlYlia'fineat fabric: iloei not aluaka
a chimney i la ch-ar ni cryatnl, ami uivva a aoft, ban?
i ry it, ami you itiu never n?r any oiurr. "o
ihtaiiifd from'
ci
KWr.MiA JACOB, '
.o. KJ Ohio l.nvea.
UAIl.UOAUd.
Wiiu .IUiiJuiL.k I'V
LL1N01S CKNTKAD KAILH0A1).
il
i"JA
(Jiih'kcsl Itoutc from tlit Sntli
tl ii I " J'
HI. Loiila, .nul llln. Cincinnati, Chicago,'
icw iui ut iioiion;
And
ALL POINTS jiASTAN.O NOIITI.
faoengrr train arrive at and lear Cairo a full
Stall Kxjircaa.
AltltfVE :il30 A. .M .1 15 P. .11
DKI'AHT-Ul'JO A. il Ililft 1. SI
UoUiUnlui CHineolnt CentrMla wlh'tr.nn'onrth''
IVCCfilxx Xxlxxo.
At I'ani. Deeatur. Illoiitn'uston, El l'ao. I .walle
jtrnitou, rrceport, tioienn, uuouquo,
....I A
' ani an poima 111 ,
Illlnoli, Iowa, Mlniiaaoln, Mlaaourl and
Wlaconaln.
And with linairuuniiis Koil and Wait for
St. Louis, Sirln?lleld, Louisville, inclu
null, Intliuiupuli and elumljus,
'And at Chicago vriUi Miehiican Central, MIehlxao
suinrrn, arei I'liuiurrK, rori naynnaou
" Clifcutto ltailro&da for
DETIIdlT,
CI.EAKEA.ND,
IiCNKIUK,
I.HAN Y.
IKl-TON.
NlAfSAHA EAI.I
EH IK,
lltirFAI.0,
NEW YOKE,
I'lTTMlUllll,
PIllliADEl.l'lllA, IIAI.TIMOIIK,
WASlll.NflO.N CIT, and
yQJUL Foixxtta Knt.
For throueh ttekt and Information, apply a
Million Centr.it ltailro.nl X'cpot,
W. I'. JOHNSON,
General I'aaaenuer Agent, Chlaago.
M. IIUOIIITT, lienor! euperiiitcntent.
JAMES JOlI.S'fON, Anctit, Cairo. anSdf
fjHKIST.MAS TOYS!'
lMov isrillinoi'v OtoocIh, JiJto.
; .11 ItS. AXiVA LAXfJ
ll'n lut re'eived n atilendid tarirlv o. Holiday
eoiU KV Elt YTI1 1 NU TO 1'l.EASK THE CIIIEli.
EN, and very heap. ,
Alao, tlie l.iteat Clouk, .uacqie, Dreaa aad atlir Pat
tl., for EaUica ami Chilriren.
Veil' rilllnrrv fJnaala.
r f , Alao oii.luiid.
" . v x' 1 'i vi ... 1 hii y 1 1 1 .... 1 r- 1 . 1 ... 1 ..... Iu
... ..... r. I 7 ,1MJ f, illvauilTll, vuinrvt, aail iMa'i.
, ' TENTH HTItEET,
(jjl.lf HolHerii Wuliliij.'toQ and VValnuU
1 j 1 111 1 i i 1 ' ii u 1 u.mi aawaa
6r P.UINTINO.
5iVob 1
'! ' 1
PRINTING,
. snaa v limn,
jf h I 'll"." , roil avraraaa ,
Mlijnain-C-urirSVOlrTa'totl . to 97 par 1000
ii iiu,- - ii- wr iuoo
Kiifi,i. - . Hi ton iar loco
1 IjUljHruila, 811' per It faun
- ,a
tl
ittliei Work III i'roport lou.
ft .t. -. .r .
" K u v ii-v.i tkr ra rmi-.rrio.'s.
mtih
1 X3TJ.T.iIiiaTXISX
MK)K.'ANJ) JOT) OFFICF 1 v
nuii(ii,Vsr,ToMtii st.,
, .1
VAUIO, JLLJNO
kalrtl. .-.Xa WT-.,
:TTSaa
I TAU1, 1". .M.,XlMe!toi Hro-MVdd;
Lava
lwHUfv.S.l 1 ' ""' .e v. -
.tp,w?t'-,vi1. tr'rs.r. .Sr
1 " "V' '""I '"'I0 Levee.
1 at
. U.
. 4
.
I
ll
.lll't
I
i
1
-

xml | txt