OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, January 21, 1870, DAILY EDITION, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1870-01-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

. 4U f'u lu'
.if. - J
i1 (t
1
Fart of Lot.
Lot.
J
s
30
.11
32
X
ni
n
.v.
37
3
.19
10
I
2
3
4
&
c
7
8
U
10
11
l'i
13
14
IS
10
33
33
31
33
33
3.1
33
;u
33
3:1
.13
31
31
31
31 I
34 !
34 j
3i !
31
34
34
34
34
34 ,
.171
34l
14
21.
22
23
34 :
al i
34
34
.11
31
31
34 I
.'II i
34 :
i
w
'.M
!W
SO
.11
32
XI .
, 31
M
:n
37
3
1
2
3
6
e
7
3
4
3
7
t
1
X
3
Mix
34
31
34
III
31
31
34
34
34
14
34
.V.
Tj
M
35
33
34
r.
3d
3.5
if,
V.
y,
34
M
36
J7
17
K
I
1
37
38
J
)3.t
3
31
.
8
ft.
31
.V
.14
XI
31
XI
rt
th
ij
St
X)
3
w
31
t
ti
34
W
3V
I
4
4t
4
4
ID
, 4
40
44
4
4tf
'
4
4 J
40
41
41
41
II
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41 ,
4i ;
H ,
41
4i
42
2
lu
ll li
3
4
8
V
10
II
13
U
It
13
lti
1
2
3
4
i
t
7
a
V
ID
It
It
U
It
U
u
17
lj
XI
I 1
I 1
4
7
I
3
1
.4
&
7
. 8
1
X
3
4
5
4
7
I
X
3
4
'6
7
1
2
3
4
4
' t
T
h
1
It
3
4
A
6
7
a
2
3
4
6
8
1
i 2
3
. 4
,S
e
7
1
X
3
4
tf
7
8
1
'J
3
4
6
e
T
8 '
1
J
3
4
6
8
7
8
1
t
4!
4)
13
43
41
41
44
II
41
41
II
44
44
44
41
ii
V,
4.
ti
4.'.
41
43
4
40
40
4C
4.1
40
40
46
47
47
47
47
47
47
47
47
4
4
4
48
48
48
41
4'i
41
41
I)
4'i
4)
41
4'l
60
90
60
id
60
60
to
60
61
Jl
M
61
41
61
'61
31
fr:
'6!
S'J
'W,
IW'
6X
ri
62
63
63
In Ik rjllj Of Cairo. (Continued.)
NAME OK OWNER.
37
37. -
37-
..J linker
t-ulne.
tlllllu
T .villi ?
aninti
miiio
ami)
Win II Orcen
( W Motion
WUIlll..
...'.j; r whitman
Kami:
eaino
uma. ' (
Alilo , ,
Blilile -
(IHIIIO
nalnu
enino
iwie
arn.
mini!
Kmilt
mini
name
i kUllia
aaiiin
union
aame
Mtlllfl
ame
IIIIIV
KUIIIV
Mill
atle
amiiu .
iwtlne
fUlllll
HIIIIH
culim a
eamw
JIIIMI-
miMm
fHlllU
' Mlltli,
mm
' WtlHM
MIHc
I V'111
, OIhm StKtMii-IHHjff r
MHir
......tl 11 IIlbi(Aik'-t
unir
KMlflH
III"
tUlllU
mmn
lainn
i mii
II II !!:lli,mii
; .. ......... ...t'nWuuvm
i Unktiuwn
! tHI Ji t
III
kj i mif
raliif
Aiun
UIIIK
- .... .Mm -mltli
Mini
Nllln
m.C W Nsrton
..ll Mlunrijr
me
.... I II
i mini"
C W .Norton
j , nine
,1'oltwl 'Um.. of Anirlj
taiiiw
itln n
tn
i rlll
f ln
HW
Mll
lflr
lUltIM
Ht
N.,.iiiiYnf llfrhvt
..lZl...: Ktink irtMiiAi.
IVlrwk Cwttihf
N....Tb.mt O'Calhlum
;.....n..JImi 1V.
( ...w..H.HHJu)lt JuiKt
I riMii
' filHr
T ' mc
nine
tin
"Mr
IH
kiiiu
uuir
; T)i i'arii
HI
MftM
MIIM
n
4IH
me
.IIIIC
Jta tho.tuiiy f"Cft"lro: (Cohtlndotl:)1
1 " 1
Lot.
.Ill
I
!
I .-It)
f l!Jl
f,
I
i
. 3
4
6
.:jb7f
1
?ll
UIji-
Ji
5
! 3
7
Jt'lR"
all
4'f
4
4
63
' M
.'.1
M
M
M
1
BI
61
SI
01
.'I
ftfl
M
"65
60
BO
60
-60-
60
' M
.57
41
' 57
..J7
.7o-c I'll Mo Krur.l
tarr.e ' I
'iffiiinii
fume
n!nd
Jnhn 8 Ilw'kcr
Win II Schtittir
. a.inm i .
smnu ,
I.... .lohnHhfhan
, Uonirii Ki i Kim
Vm If JIackcr7 tt
mine '
M UMin.
fttlllO
Ml(i '
...... N Hlilpnun
villi-.. ' l.'ll.. I
.....MiMHilllun A'lnnJi
antno
H 60XjSJ,jHT.i1r..T:....M I-nrtln
n, i
li7) (
mint
URIIIII
aamo
Mine
nmue
mill), y
salllQ,
lutmc
Minn. i'.
I ami!
atu ,"
.'naino '
HAIIIf!
umf
on'or futllier-fcprcnonl' flint Hip fill
Init ol fh- atrcrtshcfi'iifljcroto dcscrlU-J wai c.i-ni) by
tlio nulhorlly of Uio.vll) Cairo) mid by nliinu
tliurlty ruiicimncntit vrntc herctoforo made to i-oilcln
tlm amount riilurvik -Xo'lc Ap!(lto tdo fa) mint for
mini imjirovtnicnt t Mil, ijy reiuon or a ucicciiro
poucr in tho cllj clmrliT, or Informality In Milking
n.iid loriner wursimontu, or by rffton of aomf other
nmsn, th frH cltyliiut ln uMabln to collect .from,
Biilil formoriaiioimcnta tliBumnuntriijiiirfd to torn
il'lete.llif) payrrtf ntfori'nulftrfft.fillinplmiirOPiiu'nlM,
Wbrrpfiiru tour i.rlitumir. liurbilnni tijkn ft'1 cnti
Hi d ' nn act toninMid nu ni't rntitlcd 'an wit to re-
(IU(vIhi pharfilrnf tlii) oity of Cairo and tl. -i inrnl
ti-ilt ami:ii(l:ilorr thtri-"!' ntn ono and rnvim tlio
mne,' appro"! K-linlAij- itllh, ISM," or. tr.i by
ILc ncotilu of tho titatc of Illinois relirdn-nli -l In
fMicral Aiimbly, ftlidupirovod February l'ui,WW
II S IIIUU 11111, lll puillllllli "uu nufilj TPqrm"! llllll
yotlf honor will appoint Jbo ilnorei-l icHnn(4 nml
frcr-holduM of tlm city or Cairo as comtm - mtr?,
lioo duty llnlifill ih( m mworumco wim tnoprivia
kah orino arorcKWU n i noterminii me pt p
InJurn and btnoliUi winch may hurt to
on of if i aforcamd MI"tt Ullinif to vacll
parte! of rtal flltntotntitlunvd 'In tfili petition i nnd
atu
rciuon
ruoii-
hio'l by
to vncli sopurntn
"". i (........lajiormu nraona
, ii...viirn imjTia ?tlfii
At i - amn iT
ulio to all audi othor rrnl mtalc In tho i.ity of Cairo,
ml lhaddltioni td tlio city pf Cairo, ai in tho uti-'
nmtloiof laid toinmlfHloncra may hnrc been Injilrid
or Unenttcd by rcaion vf ld atjeet tHlinKlniprdve
mollis: an! that ald eOrnmUiionen may pvrlorm
end fulfill their duty lu rery roiptrt, m the mmt Is
made incnrtlbtnt upon thtm by law.
' '' Mayor of the City of Cairo.
TlnvW be flkd wllh tlio Ho. Day)d J, Uakcr. Judfrn
J ot.lho AUxander Cortnty Circuit Court,' notir-o in
licriiy Jlfcn ui nil me ouneri oi nay i iu u. rein
'MtMaaiU rtrntlotic-d In cald petition, that tl.r Mid
aiy ol.Cnlrorhy lHVtomi y, million ThltrvH- tin
97th day or Jatilmry, 1T", appear beforo lb .d
l;id J. llakl-r.i JudKJ W nld Circuit (Aurt u i
r.lrTnrthi! aniiolritraent of lUc Coininli.itjli4rs i Ir
t'MilInf Ihorijilrii'a.nnd prp jrtlonalo bent Ilia liijdl
may wcruo by rrnion of thu linprovrmentu Kilirtli
In aald petition to each kfpar,alo parcel ofiealwtftto
wi "ir-n uioer rim
rami)
iuin
.Mli
Mltll
i mile
IX Till: FIltST JLIIDITIOX TO CAIKpt
rrr t-t . -'
-in. i
L0t
I
. 1
,1
I
111
.11
e 1.
13.
I'tllllp
u
I
NAUKOPOWrF.lt.
1
17
&
A
lu
U
12
1.1
b i
i i
I-
1 WaiJi.rtm
1 4..MM........A..f (i Mayo
l(i i - Wui Mariiu
17. i.-redrord'r.d. Ilttrr4wt
17 ! feme ,
17 I. i knrn '
17 j iun
17 Hill
17 . .-.-.-.Xnnd.W llair
17 I Clia Kble'a
i.un ii auoy
17, -rC J'. Vi'blltaan
17' ' ' ' ' mo
17(i i 4m'
17 ; tatllij
17.i ani(
17 ; . n 'j
17 J aatne
17 !..!...-...... 'Walter Fall!
17 ! tulio
17 Y' ' nme
' J . -..... .. JI
nil
it i
17.
f 17' !.
Mtmo
tM4
ru
ulna
kHie
Milllll
ma
Kill"
II W Huillli
aula
aliir
ailjn
I'nLnovtn
41 .TboinaaCuik
IX ! lor A IWivm
41 , ame
41 BT Whitman
41 i aallie
inn
atllf
llll
illlO
aalili
...Wt.ller Kalli
nine
anio
i.lnr
- J Corlit
Jlllt- ,
................ W II lteot
aino
N J llallry
raniM
1 . . T
a rfunii, jr
.iarah JMiouIl
II r Parker
miii
..K HliinktnU'rg
Mllllt
R Cunningham
am
CourtKay
I'tttriek Corcoran
mine
J ll lltyworlh
UIIIH
KIiikd and Temple
..W J Voit
ll 11 ami.
llolbraok'a "
HAIIIft
aame
alllllH
Hum
-Win I.nuorxan
J Ofta.icll
O ll Hick.
. wuno
-Sehmldl anil IfenJell
arae;
John A Poor
,..,. Antonio Ohio
....Catholic Church
Mime
n.Mcl'nbt'a htira
aame
Ilakrr A UrrtiiiKn
mine
.Jntni f Jloore
aiuue
W J Allen
lime
. . . I 1
.( , I. iinn ,.innr.
b ll luiuoaj'a til
aamn .
Ch.'irlelThiunn
llro.ivrica'a hairfc
urne
M Willlford
amp
Gnnrj OlMatad
a.iiuo
..H 11 Cunningham
ni'Pavlai.1 llaw.ih'n
tnint
Milt a A (lillrt
aiune
T)l-' A I'sruana
,U P Wllllanuou
aamo
anmo
.,lao lUrpy'a beira
amiio
Jnaeph MrKf'iule
...fif.fi.i
I
,1 I n
1 x
,11241 I
! XV i
, 33
i M
34
31
37
Si i
Ojl ;
.7
17
17
17
air)
'j; !
li - j- u,
:'
-2 !' '
. Henry Whltcmup
l c earn
Mine
am
. , rut
fl'mrlcfc finltVa t-t.
.iniB
. raine
' ixinie
, ejlOe
."..Water Kalli
eani .
, wn
' srne
...Ki-li' WaJLtriVit
uinit
llo' 'd
Die
earn
Mine
Mine
.....Wm Martin
ami,. .
nun
rJixie -
anri) ,
Um
ti'i
lutintiontd therein, end
lil -t.-.'
alii Coinminionrr mar dcnldo lt bu lninriliil ball-
fltlilediWhd r the pnrpoav of m.KiDi?Bn m-enruiiht
sen iiiiiir.TPiiiri!t.
IIIIUW., 1,1 U Ul lK.
to corr the coat of inaliln
JOHN
1 I '
Jli
li.'J
. 'U'J l
till
i Hail-
1 Vli'
i.l I.
ti
.1
I
t ilium '
$
I IV .
1 t
SI
4-l
u
xc
! li i-.L ..jUMn HKerhey
1 Win K'utr
ii 1 . .u ..Jent.( l.)n -h
11 ........... .Will. .10 Aiiltff
. Jnriri Vu.iitMn
xal
WtUom hill
...I'atntkMnith't t
30
31
4 3X
3
It
i
' at
( x !
3 .
4
6
e
Hi:
Npt i6ftor.J
s pt w ft Of.....
Npt 10 ft of '
f pi 90 ft Of...,.
N pi ion or...... i
S ptHt of.
.t pt 10 ft of. ,
ript)ft of. !
North J..,
6outh ),.,
XI
23
XI
24
13
t
X7
XI .
17
11'
U
il
71
X-l
il
1
13
16
17
18
13
1
XI
9
'U
X
2i
27
1
i
i
6
6
7
8
10
II
12
11
13
11
IS
16'.
17
14
19
20.
21
21
23
24
26
1
X
3
4
6
li
7
8
I
. X
3
4
6
7
H
1
2
3
4
6'
0
, T
'8
I.
i
i ...
!
I
I
-lt-la
tV U. .'.:.!...: Ki. i.oir a lir j
raiue
........,....l'tknon
I'eter K"t er
...I. ....... ..J. M. Clb-o
' , A MUbiika
I ' ' MID"
U V MaHnul
ami
. II W Wfbb
i.nw
l .I'!oUda
! .. II ( JMn e
! mnn
J A MclltynoliJa
atuo
RH MiRrynoIlt
iiiie
lnm
aaine
.....W A Hlffl
!... Juhn Aulrlin
W .. Hoo
............John Antrim
j... W x sloo
! ..John Antrim
! - W A S-loo
John Antrim
A Mvllajnelda
' aamo
I ' Same
aamo
.....Jicp O llej-worth
Mllle
iatne
DM
eulil
anjiiu
aame'
...........J U' Rowley
.....,.Ta)lor and 1'itrioni
wile.
aamn
Nima
jnine
4l!l
iiame
aame
aamo
amo
lame
amo
aame
Mra. Ilnnigard
aarne
aamo
...Jamea Sulllrin
Trillion, l.enry
I'ntrlek Moeklrr
...Itlchani IlnriK
.Tlioiim Meelnr;
Hamuel Wilion
nine
ami'
aamo
aamp
.Cilv f Cairo
Jmuea O'Hvyworlh
raiim
ame
ruinn
nnii
Hine
l
l'
1'
1.
1S
lx
IS
1
11
u
rt
u
l
19
IV
n
n
1
1
12
i
i
iJ.
u
1
19
u
19
13
9
9
4)
4V
49
4)
43
V
60
60
60
50
60
f
V
50
60
60
J)
61
61
51
61
61
31
61
61
31
61
M
61
51
51
St
51
51
51
51
51
51
61
61
61
51
51
82'
bi
82
82
82
62
12
83
83
83
83
83
83
83
83
4
84
S4
64
tl
64
ft
14
IS
e
1 Um 6. - -
eJ03HEN
BTJX'JL.
MANUKA
VKN.JJBU OK TUB
Cololaratocl
SMITH'S TONIC SYRUP
FOlt tim: CUKE OK
AGUE AND FEVER
OH UUIIiLS AM) VSR;
J
J
I
a rl . t
ifiniKiproiit-iulOr'or'IniVccicir.tfed tn'ciffelna Jitatly
a riBiu iur,iiaiiui-r)iny(iTor'nii mneuiei aver
Olleredtdtllir pliMitf forllKi wjt, ttrUiu. ttiy anil tr
tru.irU rr 6f-Auuu rud Vr. or Chi U and l ever
Hbetber of abort or lonit ttiunliug. Jlo tefcr to Uie-
cntirii itern nnorritiiiU'eileriii'ountry tobejr biui
ic-liinouy to the truth of the noertiun, th.it In no
vii'c tTliattri ruinitf.nl to cure, if the dlwllim-iure
Ktrieth'folltuod 8ml inrricl out. Inneicatinany
f -iM aiti. riKl''iir(vbiuijeiilllicleiitriir cnrii, find
whtlo fimiTii'i linrc' been cured by n einglu boltle,
Mdha,pirfectrvetoi-n!iln6I tlld g. nwal hrulth. It in,
h'lfevrr, piiidenl.nn.i mevery c.uii mofi terlaln to
;iirr, f l.u iivo I, tnntiiiiied ti .limllrr do.c for a
wek or ' uiierjbwuieoinf ha? bel li Ol.' kfd, more
KKclnl!y litiiiOlm'.ind .4nt starUns; tua. lUv
hliy. Ibia iijiinliie iIjii.c ii-fyiirtnnymd lo lsen
tho VorN in . I order; honld the.p.Ultnll llW-'
iT rc'itilre acuhiulk' iiiflicirn', after Jihvtntf taken
thrfij or four toievnfUirTOliitf.il alnjiloe nt
tdull,K Vuetalil. I mull v illlt miUU aifti'
cicnt,
SO.
,1)11. JOIIN nVLWii i'rMipnloRlcct,"
it ' ' 1
,(C'roiH
Xiouiivyillo, Ity.
OlUI DESTllOYER
. 1 1 ) i m
, t .1. -
To My Unitul
Header:
Stuh'j mid
WofUt:.pilc
1 1IA K reec.Yed m.m) te titiionmlj.lroin
,ii.i' vrrejifiici ino 'uma. i m ireuipc
..nt I knew of no in.Bly,tr'oiiiiiiriidJ iiy.tlin
ucnonli that io', irt.im nliO rpe iy iiiilr.i
On lii4 uoiiirm', tiieV.nrKUtikertkliilli'thi'el
HINDE'S i OJ.UMN
C1IL0CITT
II A K r B 0 !
QHAS. T. HINDK,
FOI.WAItDINd AX1)
, . leir)
, i
.SO
uk. i a a a a r i
l . i wiuriir,
.) , 1 7l
. . 1 1 'H , , !)
it - ,1 '
. .r -'
COMMISSION
il
CAIHO TIMXSI i:it COMPANY
CAIRO ILLINOIS.
Through Hill of Lrullnr tr'vcn to all
Avnllalile I'olnta by Hall or Water.
iWSPBCIAIi A1TENTI0N TO FORWARDING.
QT. LOUIS, CAIRO, AND NEW
ORLEANS
PACKET C03Vt3PjfV3NT-V
-1 iSPlt
"A V iONKS. Ma.ler,
ItlM.MAllOK..... BNTItlKBN, Male
I.I.Zti; 4JII.I, ...-rNKII., Master,
CO.M.MO.N WKAT.TII COM.V Mauler,
OUKAT KHIlilir.IC...,VAN HOOK, Maaltf
.MISNIVSIIM'I lilt K K.N, Mftilcr,
M'II0.1II'f)O.V IJHA.-V I'Kl'I'EIt, Malcrt
HI V ill' AIi10.N...M.,....Vi)IIB. Ma.ier
t.lVKlIK.tCII Mc(,'l)RI). iUlter.
riOI.I.lK.AItJ..'...... AHI.K, lniiea.
HIMI.M,.M.tl, MeCLor, AlaaUr.
V, ll. AttTIItriC UUaU, Ma.ter,
1
dTpr!lsnU Iho fineit and largeit boalaoutol
' 1.01119.
THK FTXAMXnt
HI).
! Kl'UAMKK I.AIIY OA V.
J0NB3, Maater,
Will lenvo WBDNE9 DA V ovVning, January ISth, 70.i
Ini, nt6 oMock 1'. M. connecting at New Orleana
.Willi Ocean I.Uie of tjteanlrri to
iJl vcriiool, Nfw York, noaton, and Galvaa
J , 1 1 ton, Ttxa.
I''engeri , and .Shipper ca rely on ono ot then
; 'Imatn tearinir Cairo punctually at abort-. 1, .
, I'll AH. T. IIINDE. 1
I General Axent. Cairo.
, Offlei", on Wharfboat, Public LandlDR.
;mvjhs AND ST. LOUIS
1
f
i
i
I
; HliiHiitiHM
.bnmuL Wioa
M.IV1IM '
! tiune
suliio
,..,.Vui Al
.ime(-aiune
ame
inn
j.-t-..,Jonn 1 llarrnan
I...... ,'....JV Hardy
j ""' mne '
aume
r-aiiiue) Wallera
me
.- Mra A .) Harrell
ntno
,.Jmioli Martin
0 W BaIhh
culnii
umilis
ami)
,;,Tlorund rfon
nine
aaiuit i
amuu . i
IS THK HOTKi: APiilTIOX. .O'ltl
! I
I'art of Lot. I.ol.illlocli! NAMB OK OWNER.
4
4T
M
Lrofea
lunjl Hiul4jiili:l men. atnly aln'im.ev find tari'
oti pntH rttin-lmH' fi.nli, allot MluuJiKreKenuiuoi
jii )( lowiaj mm it tnjniiy entirnieii nnq popui.r
pli)i ,n in .leorai i.i:vriliily omiol 'lint mo"l
ei1Lohirbum.v.(rir. Ilmte nv r, roten.iid. I'r.
I'b itiCJil ,kii'.)tttlf0) .Pihftt bii ptkMOf,llmd bla
tnptllhoAy di'f run to k- itr.Utn in lutteM uf Hold.'
Iterwlviltlm l)OcHli,yni",br llull'a Uorintrck.
iroyvri . i . ( '
i '
1 V lluow, WaurrCVunty, fin., I
l r. JoN Vn.u Iir-Mr ihuru re.-enlly jneii
jour "W'rpi l)vnn)rr m)dM tuali, unAflud it
.' iiiidnrfilHyn aefjl.e It b not fj ied mn aiujilet
alio tii Inite tox,i9hedfor Hi'ei t. ImndOiiiH
jiefy rr,-u . i nly tiaiuu-e, mi i d.iiy vibr
.II.I- nrrxjifmci me 'uma. i m ireo in i-)iue j
totl IIT.WI.) IlKIVIl 1
rnoAiin. i
lUclne".
Mj-oi'ei-t niwritiiiiou ir tobn loulUeiylinlli'ti:i
wm (;cfc tim rii'-winnr- nijr-nj ii-in. j"ii. iiii.au
I'et il lue.u eAy ltim, I 4...HI u- nUrM.t ilAlit it
j :.ir ArMr. itrst the dK-.'. v ii t.m i .'.i.iiy,io
t . i.uuix fvd I pruJIiHf X A grcn m.ijor,'.: b
hi.-a.jr di. T im :.uiC4y iWithMI i.Dii'l to
.U ti.tlicliit Hlinply o. aScreniut 0u ii;iiiiiuiitil il,
t nun ij.tiK.ri- rwr ruy lrc, i hiuii iruii.a it n tut in
n.uti l mid eterynieAua l" ul!-t.lr autlcriux UUIiniii
'y ,.hJi 1 nray bt ablo to rionmud ll-t Iii e.tutaia
-ai.e aonie one iiiuro Inviiiou 'than my lt hue
itarmd tt'tillfe.-t'i tlrm, find leiured tl)i ix-leiilit to
mm nrv thl kiii-uJjf. Jloncv.tr, l uln l.y no inemi
.itinlvocate ureiipjx.rlerijf lbt'lbu.udi)m"ilblre
H"lri4Ut4 ,tlitt Doud INiM-oimty, that putHirt lo erne
nil iriaiiuer o) dnenKV (vwIikui Hcli l heir. I'leatu
ti'i ly ion, tm j liif rm m'e ul vuur bet tvrini,
1 air., Mr, tery respectfully,
Jl'l,lL'Ml'.CI.BMB.T, M.I).
JEITJXaXj'JS
: isoo.
i rfi' v
4
'nu
1 1 I
180.
in follonlns llo.iti eomprin
ill the fotloMiiix orden
Ihla i.i
mi will
MEMPHIS l;ACKt;? ii41
MUu.
Arrivo at Cairo,
HBLliK fl'. l.or IS, Tueaday, 6 p.ir
' i s,vi2 nr. .Miiitr;i
Airnent CaTro.d.
' .1 .
CITV I
AlRO.
Mubti,'MMer
Tturday.ii.m
TlmrnlnyS i.mj.M ndar. 1 a. to
ol-
IIBLI.K MEMPHIS, (Munlar. Sp.m ibiire., I a.w
j Crs.-.r, Mstcr
VICKSI1URC1 PACKET
1 . -
A (iOOD KEAS0.V Toil rjlli: C'AITAIX'S
FAITH.
t-U. MA
i
ittloT
.la in
Komi the. paiitiilu'dLuttfC mid tlioLuttcr
from hls.MotlicT : ,
' ' , llouton Uirr. k, Mb.j ApnUn, lcn.
I'll. JOHN. liri.I.-I)'Ar Hirt Knimine the' fffi.
.o.eney of )uiirurkrilu,iitid tlio hcjdlujjaivl I'fne
lii ml ipi.dille it poee, I ccnd yoil tbu follnmii2
statement of loyenet -
1 iVaa wounded nlout two yeara airi wi taken pri
oner iiiidi'ontiiied for a.xlicu nxiutlin , lluunc uiuved
o nfti'ii, my wouii'U lutvii not healed yet. 1 bin c not
mn i'h uioiiirnl Milieu I aim u-enndoil. 1 mm ahot
thfi'iirSti 'ii lop. My K"iii-riJ IiimHIi l luipuiroj,
mid 1 unit J'lturtlilng tu nallut nature. T h.iro mow
fmlhiii jouriAiiVinrid'llriaii limiijllhinpt eUe, I wili
(but that i L'i ni.ii.e, l'U,4fexpre mealudf doieu.
bolil.'., undo! line "'ilAlT. O. 1. JOHNsON.
,. hi, l.'iii". Mn.
P, S 'niefoliowiua'f written April 30, Uu, liy
Mi Ji'imiv Joiiiirvo. inoUii-r or dipt, jolinkon t
nil, JullN lifl.ll'tarMn My buund,a)r, 0.
. J..I ntuu, a niiktlllul'iirptHin mid pbyli inn In
l.-ii ml iNvw Vorif. Mlu-re lt) Ulul. IlUHIU th fdjovu
C. p .'.ijiii'mi in tny fUr't', At t!i rteen jeura nf no.
I.e li, I n i broiiio ii i die-i an.i eeinilulji. lor whk'ii I
pew Inii) your Saiiipur.llii. IV ('(.'UEI HIM; 1
i.uin r t. u viNirt rn'Oiriiiieiidi'd Itt'i many in Nev
V rk, b. i wid Jor,. lor uinfiila, feinr hoiei, and
i;rli.'inl debrllly. I'erleet mei'v biw ntleinltil it.
IU cum rjittoli wmi rtii itnjula tiad rati- ijrtt
viti ulmott iifij. 1 inn itry uu.xiili8 lonnv aon
to i;4iu 1'iiM" teetirtrte to your atirnuiriU.i. ilu
P wr t ul of cltiu it pnrloni artlelt', lieueo fii wiltlni;
In yon fur It. Hut wound w ere terrible, Put 1 believe
nowiU .cover, l.fpectful.y.j 0y
'A'rivout Cairo,, Atftvi al Clro, oiii
, bit HI' ' ' I'F. "
liver)' Mtet
iuti ruuday,
nt la.iii.
i. i ii
EwTJ'ttllll-
rtat- Wednea
lay, nt I n.io.
-A I1A
Every niter- ,,
nU MimUy; '
ai i n-in.i
Kvcty alter .
nntc Wednea.
oar, tla.m.
MAIllll.B CITV,
Mioi'ir j
1.1'HNAltY.
il.iiny, M.ist.:T;j
' CMbihan, MleV
ItUIIlCON,
8liie, Mnter:
' liinitii.'UnsMSI. Iiuia with , ,
Xoillieru Line Packet Company.
ICeokuk 1'ncUet C'oiiipaii)',
Oimilia Packet Compnny,
nnd Varloua Itallroatl l.lnca
At Mijntdi.a with
Me'iiinliU nml While Itlver Packet Co.,
Arkanaaa Illver Packet Compmi)',
Memphis anil Charleilnn It. II.,
and JIlMlaalppI iTeiineaee It. It
At Vikeburs with
Yaxoo Illver Packcta, And
VIckaliurK nml Mcrhllan Itallroad
aiyinthrom-h bdla lading aud ticket to alli.vMWMt
poiata by r.nl or river.
C1IA-5. T, illNDE, General Asent.
Ottico on Wnartdioat.
BI). K.SLSSON. TiDket anil P.iiMencer Aisent.
.ji-'
inlV
'flit
"at?
N
ASIIVILLF. AND 0AIHO
ltSJfc. Conilstlni; ot tho following
r"pionuiu piisicngor itcnmuri:
TAI.1HMA.V,
STRONG... .......Muter Clerk
l.tiivea KTery Slomlnyat 4 1. Sf .
23XJXjXa'ei
oi:ir-fOTsr
HIT
21
1
.1.
jocni.,riiJvrs:
riairt l " '
XlK.evxa.rsWra txotis3-' fvoill;
, . , .
".iat.i i
'IVallltiouy uf .Hedlciil ?len. ,
, . Hi'iiivPniirMv'liho'-ri.., A.I.' i?iyX1,Vv'''
3-nN Ilit.ifliyriJt; LihuI Olni ilyMwMi 81
I,oiim lie iiiif'Mi.iM.iiL' driiie, ijlel IlSvI jylUl,.yiill"l-1
.iJlw.p.irdlii.iadiJeilrJit llliV1. r"7
My -.ju-iii.taw, ykii iili,Jiuli.'ilra.bi j
W-i-nfliWn uilh lhl'Tlieilhilllli.111 fm ipe lime, eouir
tUWWTil V t'lo HtVet'l eivl OMO fvbad bla Keneml
lii'SiiiTmprofl !i , , , , . .
Ji, II 1.1, whir. IiH.4 bo-h'ln bad hfallli, trlfd lbei,i,
'",'l'r ' Collee. wiihethiee'it
"jei-,i'A J bur alleelert he trtiproved very
.uiuin ny me uqip j'r iiivi., imn-i m v-...--.
(X".t ''rwvrrw h iat.f ,,1,,,,:'
. . . h
i 111 . 1111 f
Proimrt'il liv I)K, JOHN XlVlAi M his
Litliiintlory, KIMi Slreul, I.miUviHu, Ky.
by SMIU'l.AV IIKON.
TYRONE,
HARMON. Matter I Clerk
I.evvei. i:try 'riiiira.luy nt I 1'. M.
" JOIIN I.U.MSDEN,
PAVIfi... Msater, ..Clerk
l.i'iivca Kvery Sulnritry at -I P. Sti
TIirouKli illlls I.ttillii!; (iivon Via. Sash
illlt) nnd t'.'iiru Packets ami
"(Jifi'ii Jilne"
Xi uilnllc, 'Iiiilliinoui;u, Temi.; Allan
In, iiliimlim, lloinc, Mnroit, 1't. Guinea,
West Ifollit, llrorKtlown, .tlllleilcllU,
(n.i Knlmilii, Ala.; .lloulKoilier), Ala.!
t'liarliislmi, S. t'.; Keluia, Ala.; haviuiali,
tJa.t U'llmluKloii, X. ! fiilmnblu, H. C' by
riiAs. T. Hindi:,
Acrnt ut Cairo.
M
EMPIIIS & CINCINNATI,
2?iVOIi:iIIT OOMI'ia.NY
.Pltl'l.lfASf il.
IIAI.K, Hen'y.
l a i
t'ompo.ed of llii' follunliitf tlrt !
Ivamere. '
Al.iril lii'AX ,...JobnHuiikMaler'
ItOlt"!' IH ItNS....... .rrkiikhllne "
.Ml.S.t I'Kl.l -. ll.l.Mlller "
sil.Vi:'! .HOO.V Hen M. )Urriea
eM j. ii am:...;.... w. p, wniuer u
HENIIV JUNE'
H )
line or! the al oi iiii u.id teiiiiirr have Cniio for
Meuiiiliia rteri Thvulay mid fHiurdiy, and pjr Uiu.
elntii.li eirn Krlllay miU fallinliy,
w Ibllue nWliar.b.at,. .
...tu
EVANSVHil.K'ANJ) CAIIM1 " '
i,,..Ha H
jlF'-A. OIil OCJAAtt-JSV TV 1 M KOU
u.I'lfr,. CoiifciittiVot th.e follflwing
si,i.Si!i'iiillil Pasit'iiicei' Sl;aiiit'r'r
lUVOl'LIIKT Mmlerl KOWl.MR..t'.
'i.etn'e Cairo Vundny n Tburaday al
lUI4CiVl?P, I
DRXtKI; M.1.U1 I iillA,MMB!t.',.
IJlMIll I U ' H ' ' " , JB.W
CUMIIKUl.A.VO.
WM. A. I.OWTII.Mai.ter I WRKUIT .'mD
I.eavvt Oilio Wedneduy kud Mil I J at 6 p.m.
MnkiuK Ml luluiiieillule. Iimdliii.8. and pkylsfc r!'
Ilculetalteullon to IVckrt K-eiabta,
0IIAS. HlNTiH m.
11
l-len
IHIO.1') ot
l?.Vulfiill'4M
)
.t
)H1
i
K
u
i ii.
. ii I
.U'lli
I. I 41
i .uiawti
I ot
I'or Sale
eX7if
Jewell Wlleoj
"Te
.jsi-
SI

xml | txt