OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, February 14, 1870, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1870-02-14/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Willi (' ' - '
t,,P"l Will Kir JlT JOltKi H. Oil Kill, Y CO.
ejolb-i
irrthi'Clrrt'niilltii.,l
frteiTOHiAt.
''.f WUfofti w'ai.wmm Air wln.tcr jlay.,
Ynr 'li'.uu('rot!iU chilling -nt),
iThrWliel laid by hit conning way t
.ll , TtHPUgli which fnaiiniliiifcoolcatMy
.liit'i.UiI AMjulmeri'.Aidiir.
l ilra"fieiin toVI thlllghl iMMV,
Vl ifM"''."1 w.uincliea ,Hil)k vr mum,
tun Hoil.wltbolhfr,throrfotif, i
f . . 1 1- i Mitf Hfd'for kv;
iiJfr" ..'' Wwa. very nice.'
wibiThe nial tunt peered 4'er the lull,
j?,VihlvCVii"m 'rtil.vT to Ids will
lo I'J.ayfdii the Ice no warm nnJ till!
pi..- ' It ailoh grewabir,
' 1 ' Wb))i rAiiwll thy aVall,'. aga.mt my 111'
"'..'' i ' 'to Up
w lo t Um W "0 tnc gl rl flinrtn i,' "iir row c I
:'1'"1t,rfWWiJ'iWW ofHrac. i;bov4d',;'.
. ('BuTobi''.Xh'ey laughed o long and loud
tfil.ki' Tonaemedolt.
'' 'Wltritn' rnytclfT humbly voaed
. . - They'djirolu melt, .
.iOf ciJurrf iAyfwilweri'ln thoalr,
"df cAuae th Jco then wouldn't bear,
Of core'th mud wa deepoal tln-re. i . f ,
laughed u though they dlJii't nro
r'n . To eoo.ruo frown.
Mr oool retreat I roonf forsook
' Atta'iK9ii kVeetpa'nWg-'.pok '
"tn'bwvl!!; nTel Io the. Jiruolc
i ,.".' ThatrlbpleU by;
Aallhare in' icquctfiJ hoo'lt,
,' ' ,l? , tt'Mhtd low Mid hlcli.
Tlli pond I kept on ye upon
.Tralco'lf any one fell Uownj
'jjiieVglrfJ II lul'l their own
V'"iii lAndaeornodtofall.
'1,'eold uri'lMsmp, turned toward iho (oivn,
iii'Vi"."1 And.ftlhrtnil. . .
r.:t I
Cairo, Jainary , 170.
r tlirrT I -i r '
7.
COUGHj 'COLD OR HORE
Rqntt( Imhicdlate attention, an
nfglcct oflfn rcttiln In'ftn'' IninnUo
fung Dcceate.
'SrotruN Urouclilnl Troclics
r. j .......... . .. . .. .
willtnoinuiirinuijrKivoiDsiiinreiici.
rr rmekttltf Atlimn, t'litnrrli, Con
tKMptlre nutt Th(t Dlcaiic,ttic)' 1inu
nooililof flccUi
HINUEM ANB POIIL1C M'KAKKiLS
Uieihora toclMr eail strcntlith ttia vplce.,
0dx to iU'cROoJ rupuutlunttnU jwiulnrity it tlie
TrocbM tnnjr ortLU and ehfp Imltatloui r
ttftrt-if rOih 'isciaoi tat nothing, iiu mtb lo
oiTit th true
BROWN'S URONCHUL TIIUGIIF..S.
1 'MH Ttrjrwhore.' uouUiwCm
A Bar CIlUii-olmI'i Rrrfljit
MHfloArU, DfifcoTtrliii, etc., comprlntng rfllmlJc
lDforatl'pVftif, ewryboUy. Hiut by mall, (fn- u
poiUf)fof W ttnU,
Addxrtf K. MORUANDr, Sol Martat xiirct, St.
Louli, Mo. , tcCTdftw ly
Tut ur imtmi xotLi docs net contain Wl no
vitriol poltoDt lo piunlyto llio nynttin oriiircnliiijp
dwk. It li prfoctly harmli-iis rclInUo IhMiiiitit
ioui. Avoid tltt THUuti)d Mid tltliihlvr jirripurHtluni
Uutlcg itlB ttiey do not ponot, IT you would
cpe ttic h.nger. The genulno Vf. A. Hutchclor'ii
Hlr',I) ".KM thirty jrwre' roDUUtloa o, uphold iU
InttgiUy. BoU by firugglili. Alur) ' Ii Hony
trct, H. T. KoT3ldwl
Ptkke'a Collcciluu
Of wulMW hundred rclpu fur inaklnj; Lrn.lr
llkn4ol Wine, Gin, A) , TWr,Cordi!, KtrpftMt
ClW, K4ptneh otllrntful, loformlloa for, Ihow.
JelIoglobrwniiCcturluiCMyif boru, rltliei.
for Ue trwte orhoro dii.
HtVy'Mn,fred of ynlttt, tr W cnti. AdilrV
K. K. NOBMANUl', Ui Muktt Mto.-t, hi. l.ouii, ilo.
itTt lydw t
irYwiBt ;
Mttr!il to DUk k dollar botlff of the Uil Ulr Eft.
Ujr&xleeter uitdtor renturlng gray lilr to luorij.
ibU folor, t4cnit for n piw;UKe.
IC TB '!
Mce White Ttl), litkithy (!mn, Mid a m ft Livutli
nd r our TOnKIBIC DENTKIKICK, prlr, SI
teats! '
irYouWniit
A lureeure f.ir Hei'lMhe, Cttrrli, UcafuoM, or tint"
tint in toe tut, iid for our UTKIlNUTATtiHY
Price JJ cBU.
:Eltirof thont)T nt poit-pild bo rrci'ipl
ot pric,
AdirtiJofpb K. I.schar, JI MarkUhliwt.Ht.
Louif, No, fM Irrfpw
ANESflt FOB y6U.NO MKNS, on l'Jiy.iolojitciu
Kjrer,Al4Une DUr&avii, iRuldcut to T-illi od
Karty klasfiood, which crate JtrupdruiiiDt lo'M.((U
KUOE,w(tbiaroiiMuiaof nllef. HunllnimlddUt
lr earaWitiea, free of charge. Addrn'Dr.h, SKll.i'
l.IN HOUUll'1'O, llomird AUouJutJon, ;hUWt.
phla.Pi. ' ii'.7ilw,1iii ;
, M'omnu ami Noeliil Kvll.
Eun roe VovnoJUx. 'llio tnio otlmnte nfwo.
Manthe iAiplnji of ai)iouoraU) iimrrliiijt llio
fearful, 'Aocal Kriliof the day, tbnoaunoand rum.
htitfn)o,lnIM nidoj 4. Addrf , HOWAllll
AJOClVriOUax V, )'liiiilplil, l'a.
i
CLOTHING.
N
EV OliOTIIIKU!
Bvory tiling; X o rai lx'
r
llAKGAI FOR THE 1'EOrJ.E!
..MIIXKH & M ILTjEK,
Havlngelbied out their old ttocls of Clothing, hate
W11M1J(B. VH
Largo ami Spluiulid Ktock
Which einbrucea ovary kind or
'FptahfoBiiblo ticntletiten'N Wear,
And aui an la nultcJ toall claaiea.
They troldaak oupeclal attention lo their (tipply of
'iBCRta 9k.xxcM. OnpM,
In which they profoaa W load tlie marked Alau to
tlieir 1 ,
Piece Cj!oo),
Which embrace all atyea or ciotha, Cuminpra,
Twceda, oto., from which they matiuUuuro
CLOTIUitru TO OltlIKU,
In the bt jiMsntr. aad atriutly faihlonable. Their
stock of
OeMUemcn FurulHliliif; Good
la very complete, lacludiax many uou llloa never bo
foia Uought to till market.
TI11J1CVXKT.XB, VAI.IHIM, aJARPKP
a AOiin, 171 u.
aaaurrd of tbelr ability lo tell good fram their la w'
iiock, cueaper mau over ut'iuru, iney rclv on n di.
crlnioatiog pnbllo to extend them ttiu palionaco thvy
Merte- auat dif
FOR BALE.
WJWijWm. CUKAl'-Se. Cottagv.aod thie
rJHIWr VKKKN UH.UKltr, Atl
-ram BAUK-Vi rlharrs it Ktok in the Cairo ( It) '
. i f i fir . - , . ' ' "
Phalon$ : u
VII Ml l 'On, I
. . 1
for tHoiHair't
I I Ji .1
.1 I
For" RcstifinrW
tidih'ts'k
W ".I. I x . i- .
utterly' fkfh,r!
' "tlycs,"
, " coiorers vnd " restorers
0?)' Jn urec. It acts on a
,;s'-Ji'ifeagr't, - aid "per-1
i flp1mMduy(oriliaCtwilent-iTiat;
. itcr,iircuirt8 no .fchaTWiig' up,"
Uhd tfcmri.fm.caWs Vittt:tin t'6
,Jthb11 skin '-6r tli lifte.1 rT6
y curtain is necjrsai-ji to
' conceal its tuiT'lIppcarancc,
for thc'sinuM&isori ihM'-it'js
W:'um ItKtb all intend;'
J.MlJ05CS, A VEv.uiscoycRV, f,
,91m Chcmiatnv " ,
1 o days after the firstlnppHca-
.; tew . W
ITTS-AS- CIJTR' AS WATERY'
.1 ! ! i J i,i,n ' to
AND TAS NO SLDIMLNT.
Tl' ""fi"- l ' . I'lVii'lti
Itncc,,, One iDolhicxT .Box
toSsiSi iv.' ."!it!r'tf7'-;';,
, ...Sold by AEiNyjCni,
" V Italia on Jian write, cn-
..closing 'ioaxftnd' wm will
forward it ufimcdiatcly. "'"!
rilALQN & SqNV'.i,'-
FURNITURE.'
--- - ) V-wX- J fV.
! ! i; J
-B.-HAHKHIjI,
-IIHU.BIJ- ifu,r
XTH.KTITTJK.33
(iifoiiTHfci IMrH'lxliitvyOlnxttfJiVp
IIOV.HK rUKMNMIN'OOUODS.
.1 ' . II I I
murfidlf T
" CAS.
Mennra. t'. I'. VetTT A 'i., Ji"r rrt-r r.t K'hlh
elreetnnd (ni(nevil a-i'i'i-, nnji.' ! n.tui
aelvra Mltli onu of P. I ; I ' m.J J. A 1 j. t ijt(JiUn
Meter Ttiatmo. I'urtle 1ii.ttiiled w.iti lh. reaitrf
Init of their inelern van now haw-thern teated. irth
metvraaro fuutul troi-tli" tiuail iiiniw nf ihn Uut
will be rliirged, to the pufiy 1 uiy it , if ion ineU-r
m tound tnuorreet, iorhBrireill iv mve mylui
1 1 '
1 ..
1
OP T2IE JX. C :
I
ENDER'S CHILL CURE:
onlnln'i 1111 (tiiliiliic or Arai'iilv
It. not Diipleiisitiil i.l1hi,'I'nii 1 j. .
t'lill.lr'rn will inK.f II Wltlinitl IiCmIcA
linn.
. - . 1 11 1 . 1
, i: 1 . ' 1 -
(mil)
(('I l I
TUB I'UBI.li' A?U ,
V
.liAXi-ii.Ui.YE.'.T-.uii.rwiciA:;.4,
' After a fair trial, juWiU.V'i. II t.itli! liCaV ifU.
tcinea yet kHiKtulor Uio apwdy and rerlaiu'iuro "fat .1
.. , .i.i , . ,i . -ii... ;
!n.vi:ii !t(i ai KtaJJUXl&aSiU wiiK .
i i t.H .i. n. ... mil. ,' : I .
I M ii -Mil i I .
,i I . . U . I i iM i
i . .'
I.. . i 1
- I'
i'.i :
C'Mlli' and I'tnfr are CMHaM fraifu ft'reimlili.iioiKm
exUt)nliilliui.linii)iaf(.kjM(n w itamtaNri.' lire.
Iltlti the it;iliH)' (if th Ua inlAeaW lhn'iiea of
(hu ililli unit oiyruui, ami t auaea KiMnwaaina', toe.
patlvn, tif., niiM i(i tiiUvinyvprHiMnw inivhft"i'i t"r
f"i !,i ." n ii iii"..' irtrti Hin rMUfttrv wiikmi aauty km.
loir. JojiiGiil furllm-i,i. riier Yoii.mi
of (nia it iwm1, tiUo
i i
' , ' ' . ' ..v
. . i 1
H allmiilate Di'j.oritiuvit' iirlonji ini-iri'ilu i.-m
functiona, umt ii(a a(iuMliii lit lav IuMii wttioni
catiaoatho I'ultir and AKUeiWl lipetvra llio
nytteiiltOlienllliandtiiitiiu)da (ixn lOniwaHKili i.i
l.'XDEK'S STOMAliHrrf'li.Uii,:' ' lli
tr.jiAi.r, WK,viir,r:.s; , '
And forcoiiii.-ohN, bVOnehllla' add cuiiautuntUiu,
It'iaimt tol'niirriuijKKl, AS , ToKIO BIIVBIIAllJ:
it ia uaetilialtild. nnd I. n '.Dia fir.il;.Li,lli.. ...iul..l
.Chilla ttuM roviT if liUcnregnlflrij. ,
im. r. ir. r.Nmm.s,
W8.lv. rAIU'CAII, KKNTUCKV.
l or fcaloby DAKCLAV liBOrt.,ohlii .ci e.
'ftP'IWsVfcIA''is,,
in the qojor ofte.lHir, yjthm -
Wi glrA nirentlh nni ftbiiNUi', Hill4wiiiy tltat
tti'llHK of nOjjVllijM itoUTiiwi o tenatlouMy In uu
okie vhen rifSiViVihg fait, iliKjlKo, n ii,, UmW
rtcoinini'Hl'in'rtiuiiiiiiiyni)ajM'pa, ,
Mi:DUAIj'' '
. .vir iiT. .in; ,JA-ff Hn,.ih . Wbant imh.i.lJ.M.I
jk. w.:it: Kwmr ' .:.-iii .'-.n..
.... " y
Kfc.IUKNCK-Car. Uth aji'iI UrfilWulr Sti'ceta
l'hlftiioiir; )t'irstft
cftRS l-'rorrt' Viltn.'to Is m., wid lri
Atoutiunftn ,i'r' mijT ii. eaitf
..fiGA' ESTATE WPKERS;itETC.
c:'
I 4 . I, '. ' t
(uc;cfjor lo-vtittQ. lUrmamA OoM)
ItUAL Kf JTATJ J 'A ( J LXT .
Ii ( !-itKi; f , j -I . '.'
ii. (. i. , .. i ' . ...
uk ell lldul K"Ule,pT TaAa(furnlhci'
W'VIU; mm prttnrtri Ctvt5h:i"cf all
sV'i.o.iti,novr)ymi.ivve. , rn.viaf
A,f?;
i.i8 v
JMilNOLS. OE-NTJt AL UAlV.OAD.
''ONicktod-Kontt! rpom tlio Sutfi
nil . 1 I. .ii '.-llV . -i
,Sf. lltlU fibir)Y'tlrT Clnnlliiint t, Cllln,ut
..'V 1 I.
! .I P012WS HAST AKS) iS'ORTIf;'
(Jjaaaor traloa amrat aad li-ny-Uajroaa foil'
,:fllntl. i . - .', . Kciircav.
rHIMri-:t-.ri('.A. M.....u j.:ni3! IV .'l
ll arui tr t wef'll .1 .11. iii- i. 11
Bnt jla.tfi(ec ctyitrniua if th trnlaf u.iu
,, i i.arvlaa Tiy,o.- . 1
Vituil'i ' "n" jwinw.m . .
IUIhou, loivii, MlitiietntAr PllakOnrl nriil I
ft. 1 ...
IntfVlih rVetunn'oK Jijftikn,!! VTt'at'for'
St. Lpjjfcf, SuSlUfftlflll, liOjlifilJIIfl,!
( ( nail, IinilaitfVixjIIs aiiil c,Uiubu
1 iiiiiii
1.. -1..
it .
. ' t
Miehtgui
ji ,' Ublcv( rMihvaOtrlr '
1 rmt'iMHr,"' fai.Ii'
' utoiciuk; nrr;i;.aQ.
l iUiiKn : . i 1. iiiHiiw TtiitK, '
V
!i ,liWw"AfSIArifciA IV, ami
ui yn.i : i'.f ! '
Fur Ihrniij'i ! !. I-t:, I ninrmii . n, applya'
11'nni" Control Ka.l-t.:i it 11.
. HI ; - . IV. P.JAllKfOS'.
M.His.iHn.rK
iry-
; 1, 111 .... ,..
j . " p f. it n it y it a: it.
; ttl Ml!e tkv ,s!ri vi RoMi,. lo .Vtar VorkJ
ai i-iii-i uy .run. a.m k.t niAftiraut to loe.
IHtMn ifVpo. Mre pnaefir. !.- H-rrU'iifj!. lUItf.
; ici. aliiia,tyM. i'iMtWli, V)lk,aktoa,
'ana uritliy'itjr KugUud twu , ..rv trtuKrr j to
trne)l th: '
,i?i:.X.SVJf4YAyiA itAHLUOAI).
)V you lacki'la lr l T"rk. IlijUdeipliu and all
' point Baaf, m the plf-nnrg. Fort Wti i?hlnMP
rjl.tf IfuiHt ."ff mj UMtfri Hailawiel. Tliamuu ot
xBi li-1 a w t; Ii A T K A 'L
uviii) eiiV WiJnfi'i
tlteiMilire.Hfp'tt. .V
''U"Bt MaitonBand Ckn-aoo: nnd
Kir't..vu nd U'lt uirA iflii- iwiy'
l"-f.l-ln. it I ii fl6i.lrl.ft i &aiiu..s.'iiAa . Jf.iMji.l
ItlV .i.ii.llil ik,.tu!il If'J I A m. 1' .11
Tlwowrll.(MrV!lil fi lrtalaai I ail iiiAtJ
at. ll. n ry iii mIi ri. iiiirnr.iiriii oi t'MarV, tuAtie J
fc.ifi'U ui'l c illlfuit ol trmnl.-rii ' ' ' 'I
' v tf 1 Ja 11 !
ii'll
i'dt fkkuudhV.illri!,ttC Ha(jeri nlgllt ol ui.dm.
tllly. I Ivst, KU i , j . ,
I i' : ti. ' '!" ' ''
r.andlH (Jumi Jti jfmv 1irU 11 jiuh In
(i AVIUIft,! ol nil lltlifir i.UijCM! , ...
WM)t)HtLtTf-)i U h'tikt.iti,3)i'rt ,
p arrival ut the pa i nui. Ly OlIiU ruiitiu.
' "f o liosi'.n aad New F.nidMid jyiMuigi-ra tin. M to.
la fni.iu iu!li ilc-.ralile.iu UfTveVtrn'm.
m ofiF.rtimlty
Of M lilllK UlO UUtwv !'. 4llHiMlft tlt
MfJIIIWwbee Mettinu patMbtint. i'luUaJrlldiia
UidP 1 '' U "''''
Aiiegnany
tf& Alfiii w liind'iiavafngera'noldiiig'mioiiich '
'beitiwirf U lili flmijli "mh ImStJle, tit TvwV
. I llrt l,j.iu.u.JI..n Vi..i ',.mlt k. .aln. ..I .
(Ba-iaaeTViii p Pi I W VVwM4jt v rl IrTTWI IHWKIli UI JVUli' I
b I ILr l,j.iU.u.j..n I.i Vi..i V.a-le k. .aln. ..I . 1
' .klJ... . n .i rc ttl -.J 1 J k .1 II
t .iv
J riii.f k.iV.. f I .. fit i r vit.ii i - i I
Hw.vWV.riHM'. ?' aipmu ,
Via Jertcy City ami atn Jen dnd AniliJy. ' lindane,.,
v , w mfh.'Hi 'jTmic, 4 bourn, , , ;
.ifJtilWit 'Wi MWnU. h'ni HI.miiAi.Chlcatf.
IBuuti iv li. . .t ul ti . 1' in. .ml ruiii. llirumih. ivilluut
(il..ikY,Hn.viiivi(ttiv-V4rti'.)ti)iiir1if lmiitnnn.'
iiotir.s in Aivaucn i. uiiier Jjlliaij!-1
The 'J.'Wi I'.vi). train from rim iio arrives in New'
ilI,IIIIUL.1i4.m,MiL'eil'fhriltllrtitfiftll .I hllnn-;... (I.-
,jJ''flilhirjJV')''iui BioliayiiUnilt iUliuhorai
l'hila4iJ.Waa;idKiiw,Vorb, fiom I'itl,Lur..dhiiaiio. .
aB'lHViiAeil.4iVVikli.ro'(fftln. ' I ' -f-"T "
'Iniu. ' wr.,:)'j1,rrl'' for f W.?M''V W'lw'rnUtnoy ,
lllll.l' ttl'll.i 1
KDWAKB II. WIU.IAMH.
fl. ill rat .n ... . il. H.1A..I ft I....... .7 ... ll
r iniiii i i7" ' ' iiiimim n, 'I
'1. I. MMIUI.1., I'.i uiili l Aiicn .Chii aL'u. ,
J'l'f '
itiiui in a.m. uiebJ.i uf.i imi , u l.'j IIotirM
III Ailvaticii ol' i(iiy UtJr.r Jtutito I miiIi ror.
ranpiiudiiij! r.i.luntmmn t(i'l6.ffPinT.AIii;Ll'llIA.
IA .TlMofiKnuil lV.olIN,iy.V. .. . - '
ILLCOX & .ffJBBS
ft
l'nuilly
SEWIN6 UMachinc
is'iu: E5T roil ivAMiiV utsi!.'
WW HUlcli, llrni, full, Turk. Cor
, ,HlmJ, lirnlil, (ullt unil Diuliiqlil
Iti'iltltKitllv. It AMI. Klth'tho I'lNrTllccJton
tlifvivlifjin from lKKfrnt workc Iji the ftutat tfnliuwok
oicr t lie lica vlx.'3t braver clotli und uowhldo. With Kt
I.U.......f. - . . 1 . - ..... I 1 . f . ..Ml .. .
v1t.11.i4t7 iui iivl-uil', uiririd ur toniiorr. jv win un
cufiK ' cotton, linen, allk nnd twine. It runa eaale
iiu rnu aiiiicruinnHnroi iprmacn ne. it rormai
H it, iTi 11 nnd pntic ism.dinertng from every othor
1 rnvv7ii':.'.jiuQp pifvf a (.I'ut mams 01
't I T ! tin et 1 i.tr , T .i 1 1
hhd Vlr.i'.ritif; 1I19 twist Into llio K 00 tin, Jbna securely
i.ttJnu ereiy.KCltoli,f6 thalllia tam willbeor to t
cu; at Ircqui.'in intorvnla, ami in that cava even, tli
nViiii la warrnntnd not tit rliiln vrear. and unite
nil cirriimliinces to "atirviTo tlia wiuhtub." Old
worn out. family cnrinenla, .tinnorn. ini.ilri-i
AV. hare' boh "utintlttn( toCommltleeaht KAIIIM
(Xhirf Willie iBKAT151T OOMI'KTlTiyy, and to
I'M
to
una nnicii piciiiiuma navo uctn nwanitu ir Ji
ikiiprrioriiy, iitirnuiiiiy,
t.lamitli'tty nud
llniiitlli
A' iHiterifcrt dortco nrevCaN' the Mjslblllty of t
roahiiio lui run In the wropi; tiirectlin.i or the
Uian'-e uhrel ever irrnrlns or tout tiirj the drcaa.
TiiK' nhkult; ;cannot nr. prrr xemntti.
Tkua aTQldiiii;;hf j,Tit,trouVlp of other machluea
. HlEAKI.n OK tiKEULUS,
Tua libit of tti ruMdlo'M leM tkut 'thrte.ftUrtli
ofjui .inch lyns, and 1 triht. ( , , j
. 1TJiO,p.
Anyone may adjtmt them IN TUB pH,, Tli
hem inartjc of anr width, ya tliM henirtier fir To
ler la like thla. It turnvthe hem on tho rlj;lit or uu
uVrllrien ou w.mt If j . ' 1
.It tvill not ttrop Nlltobrn, u the nctdlp U
hliVnya aH'neht, tho IJu.)k"ahttrt,andlralgii(,'iltiei
ifANurAirruriKD yirn MAtnr.iiATicAi pur.
, CL5IO.V.
Hence, each part is mterehMireable anucan bo r
lj'ranlu.d .tncaaitjf aJwlJuut. it Mill Uilni
read I
liefn-
leu. if properly caod for. hpno wbo ha tn-d it
ennuu M-ftiMdedtO'lilioanr other.
Thiirtwndacia', ernfr, durability and bcauty tif
itaatl
IKK.
WUJtE VCVElt KQCA1.KD.
in 11.1 1 1 in xi, Aiviui.v j.r. BiiijLi.f.i.i, ir..nr.
OFMOTVJS. iurniwre.4 and noita ofltJUK.M
i . n . . r, . te. ....4 .taM.a n . . . .... ... itilhi,
aa.1 h'KLL. were never npproacucUby any other
'nwhlne.
The PUKPfl unireraatly pronounce thla thnilKHT
FAIIIIiY bKWl.NC MACII1.NK IN Till. WOltl.l).
WhMercr tho mcrlti ofthe other maohioca. It b no
1 1 illrrl(trmnit to any the Wilcox . Bihba l worth
lor inmiiT ue.
, doublu that of any other ever otlur
loine jitionc,
IlrecelTtd the Golil Me)Iof tko American In
!tut-tho,nit5TJHEMIUM for
'THB .BEfiT HEWINQ JIACHINE,"
at the Rret New Knxland Fair the Vermont Stain
Fair the Petiujlrvm StuUi Fair Jbe IndlajwKUlo
Fair HJ"V n-anl State Fair the Michigan Htata
Fair llif, Joimhtato Falr-and at over BWOmmty
rnira inrournouttne om man inn more rimrrenv
lum than Mero taken by nil other He lug Mnehlnea
logeiuer in tuc aanio time.
It is noiY the (ircat Lentlltij; I'Amllr Sonln;
, Machine.
ALL ovnr.TjiK woiilp.
1 Vu till. Alli.rliiiii,l.inB In AvkanA M.A ai.1l
Oil.CorTOa-HiLc, MVrwand Nctitaa for efcry kind
ni nuuriii'. i.wiiuin.
-"--,.;",
AiTPMla Wanled.M Terrna InArxnu. '.leiwrlrlite
ll circular an4teciniena of oorlc. tent free by mail, on
'I rwelptof lmp,or hwl of J
C'U KNELL, WAIID ale COM IV CIS,
'' OKkKRAIi AtlB-VP",
l.nLakoiffi. qiiicaxofliuutk..
WISE. NEWELL,
Whol.'.-.Mo Khd itelatl dealer (4
IlAllI) AI SOFT ttVXllElt
0 all iletHUw. , HffaaaloMfKntNl;rkawed
to nr ler eiialiQrt'nqtiae. Al0 Kcnorul ajaorttueat
NiVrCB-rdrt l.fwlith ll. T. CiiahmiJ. Aient.
tiJA1'pr.tqiHI'fllMl,lh?wr''y' iiiflf
S'-'IV'A'LTBUS.'''
ii.; : ' . .
. Dealer
UfircloiiclSort il1.wtx1.l30x
' ' oruytry Jeacrlplfon,
, ;i , ! ! m ' ' ' i
4tlif Miluifltt? f MiljCelnr I'oaiu.
VAltf.'AN'PornCE Corner Commertlal attnui ani
Tenth alrmt,
CAlICO,..M.MM m.....im...i..im.mii..II'T.1.I01H.
IJnt.ri xJleitril and Kromialv lilin.1. Hti'aincxitt
' riiriliirfuriiiiliedonkburtnotlu. t.tlv-Cm
"yi Lrr a n w. TiioitNTOK ,
WholtMle ami IUtali Uralc-T In
t
Xji xxx bo r, SliiuKloM
LATlf, TIMOKR,
(Cedar tiinta, Duora, ttaali, BllniU and IV In.
Ofllcc oik Tenth (Street,
etWn Owritnerelal nfTVAahlriKfop' Avenue
( .i ii. ii I--; j . in
; ' (lAIIldj JfjLINOlS
I
l
Jtoe
i . .
AotNT ro
lock mrcr.J'ajitr.i.(i)inn)t'.t Shtathing FtU
i i 1 1 'i i.
HV.WVrV. 0I5J1K.NT, '
'. 'sy", !m .: 'i
II. W. J phii JjiM IiiifoyQd Roolliiff
ii'
ami
.lalieartna
Ciuut alwnys on 'liana
ii.
'Iwt'il irl
" 1
, ia laugo or am&Jl quAntjtUv.
join'uiNTr'd.
' TOR PRINTING,
aVIJI I
CHEAP FOR CAMII!
.' i. "i 1 a;' i . .
Uimiiieaa CartlN, (Ilri.tol) '. 81 to $7 per 1000
rtlfiiinliout mil iieiuta . $5 to gH ir 1000
l."....l...... l . I I I".. ... ' .
...... ...... . . di id ga prr iuuu
'Ulil Ileiiria, 818 per Itriaut
Oilier Uorkln I'roiiorttuiiv
). v.. 1 ; " . ,1 !: ft
VE UUAU.IXXEE . SATIS FATIOX.
i- i
nrl
IIII... .,..,,,..,. .. I hi Jl. OJ
1 HI HHI'l ' IMIIIUintf, 1CHIU au,
A 'i
" ...
' I i, .
CAIJcO, ILLINOIS,
v.
.IV
3DK. JOI-IiN BULL
u , ' 1
) . . 'I. .' i ! i , ll i ' I ' ' '
MANUFACTIIBKIt AM) VENHK11 OKfUIJ
Oololaratocl ' f
SMITH'S 'TONIC SYRUP
fob THK ClIHE Ot; ,, ,, ,
AGUW AND VEVER
OK CIIIl.LI A.VjM'HH
,.1. . ' -
1 i ',!'
rjMlK protirli'tor t thla eulubrated medicine Jully
Xdauna tot It n auperilirlty over Ml riAnMlliw 4lvt
oltvred 19 tho public for the ti, urim. ifnJf,ml pir
mmmt nrt of Agile nnd Fever, or t'hllla and J'oW
whethrruf ahort nr lour )tandliit. dlerrfera Itftlie
entire Wcatern aiidoulhwciitaru country to bear htm
te-itlmony to the truth or thu SSsrrtton, 'hat In ho
cue m haikvcr will it full lo cure, If .the dlrectiona aiu
atdullrloUowcri and tarried out. Jnaicrtattnan)
eae a amklo doac hab'en tuttlcient for cure, rod
hy(e fbiuillea have tunic unit ty u aiUklU txtle,
with n erfect jealoratlon ot the xrucral lii-allh. Hl,
iKN-uti r, iroilent,nnd lilf ry cate taoro cerialli 'to
cure, if ltau. la continued le atrtallu. loaee let a
week or two after the dirrato ha been checked, in ie
. .ally Itidimttiltnad lonr: tiUndinKtaiva l)Mi.
ally, ttui medicine will not require any aid ,to iU?
tlie towel in Kuod order j ahould the patitw, liAe
llirru or four doaoa of t)e Tooli a ainvU ilot'i nl
Hit I I'n VrKtlnbln I'onilly PIIU will bo uth.
cin(, , ,
DIL JOHN BULL'S Pfleipnt oKicet
). io Fimif, (Cr Street.)
XjOToAasxrxllo, Ky. .
X3X7XsXjS .
YOW DESTROYER
To My Untied Slatct and Wurld- Wide
Ittadcrt: f
JII.VVB receivetl many tcatimoniaLa trom prufra
alosal aail rnedloal man. at mv aliaaiiam and tar.-
oua rublnation hare ahown. all of which am aeauin.
Hie falHiwinit fVomii highly eHacated and popdltr
pnyaitian is ucorKuv i certainly enovi u null
rniltilnt:ointnunlralioDa I have cr rielved, Ir.
Clement knowa exaetly what tie epeaka of, and t)l
tmtiinony deaertm lo Im wrlttea in Iclleu ut pM
Bear wliat the IKKtOrtava of UliU'a Horia bit'
troyert
11I.now, Maimer County, Oa., I
JuuitfJi.Uv',.
l)r. Jon IIvil Sin I hate tKrnttr mieo
your "Worm Deatroytr" aeveral tnala, Alu'TJ&tf it
voiidrrfulry i-tWciouf. 11 hat nut ti leJin math-
ipautoco io ii
liato lie WheiWor tllrct, I amdiilti a
irgocouuiy riMiKf, anu nava Miy u tvt
tauio arlicJo oithe kind. lata free toronfeff
-Jim I know of co reiaedv recommended bv'l
trieaUtmt
autlioritlea lldit if o certain and epe4dyiutl KaTKta.
no uio cuniraiy, inev are uncenaiu in mo ejurinr.
.iiy uijeci in writicu )ou la io nna out upon aiiwirrmt
1 cau Ketthemeiiieine directly frem you. If I can
ei ll un eaty leime, i inaiini agirai ueai ot it.
am at) am thai the uieotaurhartlclvs la contrari Ij
the tnmliiBK and prartioef ajrret tiiajerttyor the
riJjrlmt diacirdiagi. remedy wlndU u Xuoku
be tuttlcient. aitnrlrMante w mart rct.orantofitii
ov!')tlna(Kiti. For op pt,, I tbali aake ita ruin to
uae on ami every meana to alleviate tunerinliiiinau
By which l may ho aUe to eomtniii-ut liv'.ttR
brtfauttfkcne on more Inuiioui t)ini(i-rJf i
learned tta euVcia ftrt, anJ aecured the toli'rfghi ui
aerreitMknnarlolite. Jlewtter..! anilyiia' nwuni
an advocate or aupporter of the thoutand of wciJUtnf
notlruma that floml thocouoly, that puriort lo enre
.11 manner nf Hit few1li ff A.ti I. t.i. I'l . . .
reply aoon, and laform ttrtHrof fV.t terrnt.
jaio.iir, icry rrcwiiiiy. . , ,
o ii -t it:. ' i
aaTTXjXj'iea
SAKSAIAK I jL. I- A.
A 00 UEASOX FOR THE CAPTAIN'S
FAITJI.
Read tho Cnptnlii'n Letter unU tlin Lt-ttct
...! - it. . . i 1 I
irum inn .huiiiit ;
Benton lurrack(Je.( Apn, IW.
LB. JOII.V BULLtlear.tiiri KnowinK the em.
ciencyof your riartparilla, and the healing and bene.
nciai iiumii iiKaaeiae,'i aeno jon m iiuinwuii
wienieui ui inycaaei . J
I waa wounded abolit two voara ano waa taken prla.
uaer nndoonnotd for aixlten inonihi; Ikelnai inuvad
to oflni), tuy wouudi havonot healvlvcl, 1 baveput,
tat upjt moment ainefc I waa wounded. V am hor
ttiroUkiB Itialih... Mv treneral krallb la ItaiiMrNl.t
and I ured aomcthloi( to ait nature, I hue more
. ... . .... . - 1- . ...1 I u . . . . . . . t. ,
fill I. in vi. iif Kkr.mif ilia than in anUtiloIt MHi I W K
rri-
Uikl llutl la giillUlliii. J'ieiLieproa iimkiikii "yif",
botttca, and oU!o
I.,!! !, v.. i . rfuiiiijiv...
tt. Iiollhi. NO. I
P. H ThnlntlnirintF waa written Al'tJl W. lbCC. Ll
Mia. Jitinie Jahiiaon, mother of Capl. Jehnaojit
uu, HLi.1 I'carnirj y wuauu, j.,,
i. ji-.hiMi.i u ii aklliflilkUrLteon nnd 'DDTalcIan In
Centra) Neif Yprlt. whero lie dunl. leaving the above
C. J. Johnaon in my caro. At thirteen ytan of ace.
huJiud a ehrenio diarrhea and ncrofiiln, for whkih I
Kavniilm youriiaraaparilltt. IT CUBED BIMi I
aJJtn Jvwa rwoiiiiHYn'?1' " " ityj
M.mfuini Iowa, for tcrofuU, foveKaorea. and
Keovrftttdobiliiy. lVifnjt aUrwj had MU4a lit
,l..u ,wft.,v iftHVHrtM
X3T7XjXj'I6I
OEDRON 13ITTI0RS !
i if ' '
AUTIIEXTIC lltiCtyMBivm
i 1 1 i '
1 i .
ii.rli;ai3.i9nM heard. Troxxx
f ' . i !
Toatlniony of Mcdlcnl Jlen.
1 Jloiif Point White Co.', A'tk. May'M
Jllr;JonK livhtrrlMrVtr. Uvl February Uimal"
Loiiiailirti ptlrchating druga, niul I got auyio of your .
a.uiiii.inlla raid Codruiiliulerv a ' ' I' '
' My aooilw-Iaw, who was Mlllv ( In .tleetce, lajijl,
Ueen'diir.n'wlt'i ihe Bieiiniatlim Mr aoinh tfinK t'dtii.
moi.cimon oo uijpr, aij tgou jouanma geia w
health Improved.
in:
touch by tbouso of your Ulttora. Indeedtho Cud rim
llliltor kWiv(inyiiii frcat vomlarlfy'lnthi8 aettld;
XUl'lll. a tuin
littiHlhruie (hi V
iU I could tell a, KrpajinuMitlty,! ywur ,
fall especially the Cedron llitlera uiid ,.
bill w Inu na Ikmnhia cato of lliokeU ' t
burmjvutuln.
wcoiy,
Bc.,c,mily, h.LXbVk. '
Prepared1 byi)R,,,JOH,B'jLJIjb tWtV '7
Vor sale y IIAKCiJaY1 BKCffl 1 1
yl turn ewuiMi nm cium Krymm i.. yr -"
vera Wtiwl laMimbti. 1 um ttry anxloua for MtV'kOB
tj again bare recourae to ,your taaparllla. If l
fenriul of gi'ttlngn apurloiia article, hence hie wrlimt'
i um f.iri, ll. ununili werutcrrib li'.tylll J lailibve
i Im.Oltt.mho VasUchlu bad health, triM tlicm,
,alid ho ul9 Improved. , . l v,. ilitl "
Iir. Corten, who haa been IriWd health fir ' ioveral
yfeajril itmack fd irr,illli'i'todrlio JninroTUdt very

xml | txt