OCR Interpretation


The Daily empire. (Dayton, Ohio) 1865-1867, November 30, 1865, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88077244/1865-11-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

TIIHul)AiLVutI,iMP!HK.
The Printer and his Type.
fln nilloulng l jiiillfiil vvliK' l U IVntli
tlnj irn nf lliiyiiri Ty) Ini, llii" .rliiti f li ny-
a1' ' ..I "I .. , . .
ltfrltnM tlnm l aa lli i'iii'lmriil nf intaM
i-rTti w how VIII an- tliidi-nlorwl hv
!nt"Hiy iil niitc 'Hutu I Mi iwVn-
1 1 V" I III Ml M'llli'lll lf l,tj'"-
iv.ii-t' l iv tlinli' lilr loiuf. Ilinv Art nr
mistm I ri-fut tint u w,..ti'iti-r, lo (1ml
taull wllli ll .Liti-iawaU. it nrijiliHi iiiuiil
Ha lank: In nlnni tli-ni-rlvit.'nini tin"
ili-on-nt-v nf xitiip i.tij-hUli tnl iu nilitlo
ui- llinl t;i'li Inlo i. illc mil "IninU iin
lu tHMiil : nr il xxiw avi U it r or l In
It hiin.f th im in wlilfli iiif mwa.
luirr l mm, if tin inwrlwla nl innllonii
,m, ilvi-,in.l 4' iitiaiai tiarv t In
iimi)l""lili"H. llii'f Viiiiw 1 1 1 ( ! nnil ttiliil.
i i"ii'i liiiHLflni'Uii'i illarniimi' nl a tutmiitr.
Iinti-iil, wli-n IlifV fU itl'lln- lull- . liln-
rnrj.ri wmvi ii Inf tin'iii'MI in walk mi, or im1
I hi' n" lli'il n u I (- I iiihiu tin bin k m tin
Till
"
,
Hill t
TIX rfiil
' a, iiimI
lul t'iii ' I- "iiniLIiliiK nin wiim
hi ill. U;k4uiniili'k null.' lliiiltllvfi
lllt-l.i IIiiip l'.v aiiiirw liil nImiIimI
Willi IIii- I.i(i4i n,,liK) At"HVlVS
hi.i' Illy lilJllll't -it, ' llli ". tihiwIiw- l"1
l l'V lliv wlh.i,lll ttt h I" '" '')
mil' llnj 1'iKi' lUvl iilini"! (hkiiiwIhk Him-
wij ilfjnli f iiM-rniiul !' MwirM'lHMl"1.
ITl. , l. ,1 II, ...... , r n - ,,, ! I ,
W't' llniik linn in mv Irtiii'li- III fniiiii:il
IV'.iv MVV i tli' Iiiivi. Iihh lunii) ill. mix i'l
I'iK'liy ;iiul lu'iiu in lln' jn lilit u lu'iLi'
l ' ujuI I Iji i i'. ll'lii'ouly liut HUliM ln'i t
i'l iii.ik li). In.m Hum) l.n(y lit ik himII
' li iiiillnll," )ni in ii i li I ii 1 1 1 In
..n liv ill. Li mi I Im Ki iillrrrd. i l' iiu'lii'
ii illil in; In .tilt In lil IiiiihIm tiii.',uf Uii)
I.I.Kl . ll U IIHIIIIhIV UIHUI til llllll", ' llll lull-
onni ll i lore. (M'W Mi" noil MI'I'
In J. iiml im
i ii lr'nlc In
ii W"U' HI .1" !' S " 'I'"1 1 "'in' i
In 'iii.i...ii. ii :' lii iiniiiiuiii t i Hut tin- Imu-
!!lliillll( ,")ilV,", III VII" M'llli;llir-nlMHH-
Mifi, I lip w.il uioL iI.'IiIiih'. Uh; iluyit llml
ll(i- lr inn 'i il." In lllC lll'Vl.i i .
Mir .-t Ili K Hi i) il'iu jy Julo Urn
liriiiliT'n liaml, HU' i i'lN W juil riiiiiiliii
Inn n, nnil ii Mr. ilu i'l i Iihiihmii'i' lu ll, lii t
inin lim li lli'r ly lullrr. W linn:; fH"i
li'lHlli' ll ll".-tilli ;., ll'.llllfc Ml V"''. l-'ltr
hui iK riiiilii.. iui. ,,i i . . t ' i
'l iir iy n ili;it lol'l a wiilillng yiviPiiiny,
iiiiiioilinK' Jl imi ir ti'-unil l i'll - h iunl'1 III
llii' ,-r ituilf M(ri, ' , J i
Tlii. .'iiri'. tin Ii iiiuiiU In lilnkf llVMil.li
ill- ih'o.i' i j n mi', .1 (M'i).l llll MiliU'iliilig
in 11 ln'iiiililul Jli iiJii lU 1(l luH IV -ini'i',
lUI'l in nrninl " iljitiiiiiii lloMi'M llml
liu-l run mil, rtllt. rni MM Winl riH-ii lor
.... .1 I , .. , ii i :i Ii I ' fl lf i
llll tllilli.
'I'lii iK"Wimi4 Itfm. fwcinn tin1 lotf lunik
i.r tin- hw-C It -llllt'WlVir Mtr till' Wllllll
W vilimlnirt WfPiirtinif Hli(lMir"rirk(iitn"
w lii.nl II," " ' ' ' '" ""
rnif,'lhi (fiH-iti friwf 'tiftif littinlli' up
imiiinl ofHnillit In Our hiil' PxnrrPil
lliixlrtit.1iiit H Rrtlllyi'nlillnjf lir-' m-.(I
4 th'ilrrliiivi' ilorn" llml'- Innom'i lililr.
W PoiiiMili' miM.fi In' llitiiklnu llml
urn- nil iiiAli T Hint iii,W"'Mipi'f wlut Iip
I'lintuit innki' f Mvlnjf 'iHik H lirliljn' Hit
II Hint In-run Illni' If ovi-r tin- cliH-nil f
lim iIi-ikI riHT.4 hihI wnlk nfi lvhui W tiiinh
lln-' nlmilowv -i Intii llM fur I'a"I. 1'Im-kinifi-r
linll not nl il Bonjr, nnr lln-f nir
onl In-i-lniili-nr ii riloM".' " "
'Mm roiiliir "I1 I hi- IVwh mn-hiiiiti-il
Ifiwnnl.' Niiimtlitiru llnrilltor llll tln hi
ilni.. iif kmiwlnik' tlmt In'' lii!ili'tV-ntrl
rliflit. 'nii) IIip ritijf, nrl'ti'i-tiil thi
vi-nUt llml hi" i'i I'lvfh Htti-mini in n mn-tlim-iit
Mini liiliii-nil "nm'-lH'ilT'iolltiirir
liowrj tiihiIii onn-liit' lini'ii'r, klmlli'il
hiiIIii iihhi ii o i-l lUiiMir liofM-'nn H h"vr
Iu-iihi.'- i "' ' ' '
Il.-iimv ib- wllh Hint rnt imiiil iimTry-vi-
m m ull. r II mi v Inivy l.i-t nil trui m nl lit
imli-riiity, Im) ii Ir lv niri iiim r II. Hi-
i-li uiny II il- lima iiImi-mI rlillil. Il
ii'iiil. Ii tW'fi'r.tlK' lir I Hun!. Ami womli'm It
Imli'i'it. im, Moiii II, lor, Im tuy i:lnmtn-i
inliii i- lln tl, r''llniiJ In' roiilil nol uhc iil
li'iilliriS to On ytilliinmt (low jcrliiijif W"
ilnl(J unt II lii-i'milil. , ,
It 'rt4'i-ti-'lfkv Hip viili, i! r IiU Cirmcr m-ll
l ulling to IN I' li'i iif. iiml llii'tv tn miii''tiliK
ni'iiii Mini In Jh inin-. , Ilu In'uIiu Im i llinl
lo i iiiimt'iu' Viliy' lw MfmU' ll-M In-lf,.
vsi fi' lil-riu'rii ilti'ii, jillil Hlivtln'r tln-j
Iniw 'Uoiu'-r li.il lie mii' llu ii. iiml Jid
linn II In' llfi-t rlniii(!i-il. ' Ho In- I i-i,tiiiil
In' llml- Mm-i'll niniil'TlliU ll'lliut lllolltfllt
i.l'1iU"1TrWiTitliiiii-''1ii nnnf nftiT In- I
ili'nil nnil hiirlicr In I routl link lug ii)Krt
ii'lliii;( lji.it, V HI miilNt. Iiiiu, . Am)
lln il oini' llii- utti-rt rnii'loii.ni.4ii llml
lln i'i- Ii in'llillitf In Mm ix llli-lim lluit lu
ronltlili, mirill-ii llml II t" u Id-lli-r
luiit of lilni ivlm-il fi-ninlhi- B!inni-nt of
iiiiinortitlllr ln "I'll I lin'i' li'tilinl him
w Ix-n In IoIiik Hi" "liiiiniiirnitili) fitrux jiii."
mill (.iki'C ll ( pUrlt lU till (lll lll llllll I'f
lll'lllll. , I '
,w..i..',ji,i..';j";
i irtijil-llijC li'liii' l"ol I'lin'i! . btlu'inrii
Mi, i) , rki M i i.'linmii" iniitli rw, nil
ii iK'riiMii Imili'-riiii.-'riii' "Wi-nili- rliltriilliii"
tin-itiiIIi of i-'-n lln l-'.i ;ii'' '' In t1ii ItiMi',
urn) hiiiio,ii'k lii- .mil ioull iMMuVmur
iii'Wiil In uty nuiuiit. kl linn M li tM-Hr-vwl
Itiilmini .nnkillkp n mnn: Tin'
l.ntlii-rriii !' "Hi nt flr n iiulIik iiL, n-"l Hull
i.in.1: " M.' V -nl mil lln- llilili- ilnl u
ItiilH ini Iwni UU w-li;-kii-. mill h ojH'kr
ilinar llk fomi. ' Mi ImIIiti-h nai, me
ni fiT lii'iir ii Ufl.Vn.i him'Km. Itkit limn
iin'w lt kill im Uwnr mioiMl iiihiiv iiiiiu-i k
I liu-t llkn i M-km-kiioi," ' " ' ', ,"
" "- - , - ";. . ,
, li l'ilMl) i vtil'li'll IikiW lii In l'ii
iloiu KirUiiik 'ii 'h' ilM n. 'I'liKa-i-tinrior
or tin- Unlilnit ' In- liiiiiiijr. flilly'
rlniru"-il WW II KlU t.ll'M'ilil.V 1-AI'kMli'ii. Umr
Inti in iiU.iu-v Miifi! kirK"' knUilliifn
i oiii(4.-li-lv Ihnl -tint oim" tnirk WlK k-M
tiuiillnt' upon nimtlii-r. lVoiln m-iiily A
mill- oil i-ri' VluU'uU) tlirnwu iktwm m
H'Vi'i'i m lim ulim-k... Tliirl-v- im-a -mr
inkvii iVimii t hK rnkii. nl im or wlmiii i'rc
ili'inl hihI tin' r.inulinii r 1u ft ini'i.urliiun
l'OIU'll1ll , , ,. - ' '""
M-iii1ioI
-nit.
n
A Hiilf l.nki I Itr corrfiitKii(liilil uf llii'
Ni-w YurV Vi'iiK A f iiiillnna liiu in.vliKi rn-lairl-
llml tin- Moiinoiia mv iirmliig. mal
ulU llirl.l Air "ailviinnur , wlili-h l Ihi-only
nrllrl" Of fnlth llli'M . III' llllK'k I'm"!) fur.
'l ln- vlll'T .i llntl In bvfli-vtM HimiUi tr
i, linn wn- iiion- ki) ill In llii"iiiiit f lil
lliiin l uili nl Hi' iri-w'iit linn'. ' ' "
a'ii t-Ei'lnuilMi iiUi- ii fmilli for liul l.illi-
lllib'K 1 1" '"5 fyU"" '
rln Uirti oiiii lit' i'lHiifa,) "lliill
akum fl'"H. lUilli- Mum Hiii'li i'iM4ri"
liuvl-Wn nii'ii-iiri'it Willi it nl "t Irk, nun
i.lliitM-wlik'ii ti'ti'Mi't; (toll'.'; J'
ttutuii '(( iiur' -ivlllil" Hnk4Ht Ml
at. ii i hImmiI u wimiitn liHutf iHli'vH iVntn
MMiiiiMi"trrii-r tit- it liyniii,
kinnyu I'll'I'Ur ''I li i-H W lm alroimly
i.ll.', t. nnil Ki'Jl"ll.L;jii , l J'A '""
torn lln-. ""
. ,1 .1 U it)p.44i':.'-"
A tntl fi'lloH, alnnilliiK III llif li.H'iiii'lli'
..r a, ttiratn.. wm nMN-itliHltr m-ainn in
ilowa, Hni.,nk.irr; wht-rt. ftMi- fl'"'i
llll laMllllll rllflf I'llll' ll VU "M IlI'M I'lllWAV
hull h tullor, uihI In' ' ri'-iiil
I I.I I 1 1 ' I ' I I I'll At
Tin-vmiitif lulla ' ''lit mi lirliUI
tour wllh kii annul hi inn-lln lia rt'liii'iiiil
ii li ti'i'iiiiitmii In iimki.
-
At a I uinir IkUv'a iliif-irw'piillv An-
rlMK mi i-kitinliintlnn In lil.lory mi nf t !
ml Inii-t iniiiillii)r JiiiHI . inn-rni-tuti-tl
k.'Mnr; . ill-l Hitrllli l.iilln-r ilhval
mriififl idnthf- lo." Irn' tv,.y."M
vwi I'Ki'oiiiiiiiiiili nti'il liy Idill."
Tl' itlrliniiiiiil 7Vm tiy i'f wmirfall" :
V r tinv wati-ln-il thrwn ili.'niiiii-ni run'
fully, mill tlirv Inivi' Im'i-ii irr liijr lawr
tw, is'')fi'",( ut vv"f AlyJ""rj
ill.' voiiiiK fmlW hi ini aiv Jtrnwfnif
llllllllT.
A Mot sriiN ok Hi.f-A "trlklntr rnrl
"llv liii liil'-lv iM'i'ii illx'ovi-riHl In tin
Vi-vmlii Ti-rrlliirv. It ! n inonnliiin of
rot k- Ml j-linoinl nUiiir imt illiti ttmi
Vmli'V. fcml oul il);liriiMi infli'i
Irotn tin-lirml of niivltrmkin on tin' t'olo
imlo Itlvi-r. It rt-i-H iiliiiitlv from tin'
il iln. hImiiiI four hitmlml d-i-i In lililil.
moiintiilii of linn-, iiiirkllnf iTyliillli-'l
i , t , i - i m m ! i' tj
Y.vfifV VMm J tiirni l I'dlfPrlT (I'klntr th
Ix-twul of lii Ulnir uu llllll''. Il'" I'llili',
n vi-rv -ln'1't li"cr In tin- ijm--t loti ;
Wulk III lln- nay i'l f'Miil ini-ii. mm mi-
ll l.lllly.1.1 UlurllflllunlH-,, AKI' lll I" Mli
,n.k of nil ii r iiml IliWlIiiii li:ll i' iM-i'li
nrllti-ii, kill ki-n- I- tin- !- "I lln lil nil.
V,iL' Y;uvi'tf irJi--Tuirilln tlil Hunt
liil i In--1 of f.'imili-rt im- In i'i In nu ll ri
himi'I llml tin- iiivi-nii"i I' kil l-'i'k ii mi
lionnli'il )lll"l, Mkllllf ii-i'l-ili'nrll ol till'
iilpll- lio-i- i-ilni iitloii i-lii' IK rominriiiiK.
I I- n -Iiiiiiii lul Irnlli Hint In KiikIiiiiiI iiml
llii- I'oiintiy tlii li mi-Iioii l not iiIhim- Hint
(if kiil'-r!."!'!''!''!, . i
wiiif. -iM'iikliiu of lliv ifiii'l Iri-uliin-nt
of ii i lillil bv M" inotlii-r, f : "1 li i-lillil
o.-ii ilnlv ilimiLJ Im vi' tin- viin-liil niiiniiiin
nl -oiiii' oms ii M u III l") uimniiiurriy innii
In llii- kliiH'tii el irmi'li. nnil, tlii, nt
i!iw. in iimiuviill.y . fl'aiiitv'J , f'li) H
klmlixj'l., , ,, . ,, . , i , i I i t I
A llUb- gi'i'L'fi'iir yi-iiin nfil win nn' lirr
liiiy lionn- fnun J'liiin Ii ttlln In r lutlii'i'
ft lii-ii tln-y im nl it tiny viiIIhIhk hooiI.
tinl tin- l.iiln r I'l-iniiikril, "Murv, ilo von
4.1-Hint liny liri'uklnu Hit- Sulilnilli V" Tin'
4I1II1I uiinli' no ri il, IimI ulki-il Imiiiii- vrry
tlionKliiiillv, iiint miwitnir lirr nMUki-r.
liilnti'il: iih, inntlti'f, I suiv n tkiy htviikliif
iihdl'ii.iUl MKImtilH nxi'l i
Shirts and Gents' Furnishing.
. Itlm' llAAUiVAlVl'uit'K-i'.''.!' ':
HK1SIII(J
mm.
It At. I'll V. MrfltAI'Kh'.y.
JYi W'Kt.n.TtiWr, rw
ilJi 41.1a. Iialwaaa Mam l.l Waliml. i,iail
alaoa'a mln M'"'t '" ' .
"" Ii N'l i M N ATli O.' '
hi i mnoH
(IITIZKNH AND Hill AN(l.lt!J
liKHiKiirn
sj r
UK -MM'HIIINII
1 . 1 ' I I
IIniikHi-i'liierH,
AliK TN'VITKH TO CMA. Art AlHiVK
rt ia iuc ja m zj xa n.
No, II, Wkiir Koi Kin hriin r.
'Agn of ihtt Mttrble Shirt' on sUtwitlk'.
ui.f " --. I '..'. ll i . I
klri Mailn In Hr4nk hf VmtyrfMfal
WARRANTED TO FIT,
IJVIA.H PATTWHNH
ttTJICK BALES AND SMALL PROFITS
.., i ii i i ""-",
, I ro.H 'i-i i m i
.
,.H '.
I .
. i,
i
() U UXYM PiTiT O
1. 1 ii
YORK LAUNDRY.
I
all
NEW
H
i-'nil.KM l:al Hlll.l.AIW MKWAK ll.-inl,aj
Minim Ilia allliai'illoi a ,r.linra, liaar tf
. h, , a lilu.,1, M.a. I.. vaara
'',. m' w a, t -
lall avtl'lt, aUiil tl lw tiatuia 4 da llknll
a llll alar ia liar rlali,'al, Im li.a.ia aa-l l-irrl..,
Ml Ura l.ii.la.1 A rawAr-l lit !4I la ijl -rml In.
K '. Mot. 14, lawi. woiawll
'111 THll 1l! Mini W HJAI't4loaji
t lull' NTT , lilllll.
kii laa.ka at " rawlf.aa'l 'll allan.l la
ai.iiK Ilia la.aa tj.r l"fi, iliiniil iiltl' ln-ura,
llai aia4tlwl t (IIDrwi. 4 f awl raiwAilll t-Nlt AW w
.Mnlala'a, 1 ihi will I'all lanra ilia man, wna-ii ,"
tar. uiiiJaaaaiil .liillna Ilia Mm4 law woak- t
nwia -M-'itiail In law Haiiiainlw,r HiaI ia half
aiflira laltaa IWaA, ai,watla 'IH l4aliailiratila.
4l aa ..r alraal lmav Hnanl laftaa, lnil-1 hw
. i.i l.li.ra Ilia l, .lar al Iha-anili -r, I4UA, ur
ri "'''-,-tu''r-!N.iW"i,kr.
Traaatliwr Mni lHiiluary l' , I,
Mrwr'tllnV, Nilf, I, laUA.
-It aa ft- '- a.
A'-I'M HIIAIiK't KHTATK.-"" will
I i.r ilaiawilair. ItU. Ilia iia.lalBl ail WAa
luaulrj uJ uilalillnl ilwiiinalral-ir wl Ilia aalala
3 4 i iHvIa? lata at MuwifWiaart 'aiaa.
I.UIIINIIA lit A
I
i , ii.
liiiwif
lkMIIH4kM:kil'l-l"BIiri''Ai.lT
It Willi anaaAaiillr kaul a hwail hit
H,1 Ma, raaiaalal .i.rti.-a. II J.i.ima,
- -.,k"f r-W rvfr EL-.
AM I
0.1 II
MMK'll.aA
Railroads.
Railroads. Monday Morning, Sept. 4, 1865.
THE ATLANTIC AND GREAT WESTERN
RAILWAY.
Vr. I? U Vim-tr aaV W TAwT? I
WIMii-wwiaaa. KulwlheTnruij iTiala IM-
tWW Oll'iaatl AW.I lh ,. ,, ,1
UAHTHKN OIT1BH,
Pa.tiaif thriiah ih filrel4
'II RcKliiM Of CMBUllTMt. 1
,
,
, , i in ii p m.
' I ,U ill.
Arll 4 'nl IM.
, . I iU . M
' IIMI Ml.
titniiii-, r, . -ni"!! miiifN' "'
dri. n.iIi, .-It liy. ,il Ih- Hiii-I in, .Urn, viiidUd I
Ml IH."--I 4n-v-i-llott4 hM4iIim tf tmf
Htllpvy iiillilsOtMiinAi
I.
I'M Hi II Ii l II I'll! k! If TH 1 1 . Hit. -n l iiiii. Ml.nl
Upil-i,r.H b-Ji iinMHifi-d kllln t' f-Mirit Ikftl' H m
.. IUil , VI I Ml Ilia ,im-. T'. n. i'l m
IllHI'iilltlll 11
lmn'in' r-tii-Mi .1 lln., Huh
'"' ' " It M, I.IHKN, iimi IMiiiwiluo-nli-lll.
K r rill, I. tit. Ifli"l Tn-knf Hk'I'I
t
DAYTON, XENIA AND COLUMBUS RAILROAD.
,.(, , ,.. rttm " !
. T.- I I i . .
iiiiiii ihii.k riulN-i i-.i-r, i-in.iiiii! i.
7l llni'i VVnl'ii' i l 'n'i'i ( nil f i.. '(!
n
I il ii k K iiAil.tr VOM mil'. l'nl..n
fur ii.i- Ki li.il". M-iil, lv, a M r..
luni-i Iwinii ( ihb.1I iw A. M Nllll tfnirm-n,
ur n i
AKIIIVINil AT I'l l'"i - Hi lll .'.l-ii, 4 I I'
M li. iIuiii'hi. I'll Ill, I M .l..i.
tfilmn.t II I ti.
Turn, rim ' OiiliiHil ii- i. .', wlin h ii mm
III. M.l.-I ll.w'i l't..lt lint
I'linmiiliiii' i-i i iii ""l l'-r il " rnn-
lit iillmu mi lUmunlW. Km., I..'k..l A-.m
W W! uiuiliU'l III) Hlm'l.
lliiH-ihnilll, llltin, '
mil
SV
I)
V J'llM NIlUMIllN IIAII.klUI'.
NOTIOH.
.
f! mi't atir llllNI'Af Nniilnli-t . lAilfj, Inilll
lnft.. .'Hi', irnini mil un on Hi i""'
ulli'll; (, . .
,.-nnmin1iill,il,(l'l Milll l Imflnii H"1 Hi
tiiiiilliarlia irtTrmii, 'I ," I HI I' In,
ItfiS m:Hfi't Itayimi, 1 '
il-.MninilAli,-li,(ifi MaiI)
K,4iiM(,f, ,: .. ,,
i , , h
.' ; .' . -.i4i. w
. . ,, i . (A a. III.
V H. HTHt'lIN,',
HliparilllaHilrlll,
Wholesale Clothing.
Ilia
llirilllNU.
HkK, ItKUKK & Ml.,
I , , I,. -. . ' . ' I ' ' '
lll, 4all,
.ii ami: miiw wrtCHiiiu
A t.AHiik Him'K nr
UluthintT ClotM; ' ' '. '
, C'aimirf, yptioM.'," '. .
Travaliuif Shirti,
UuderShtrtt, OfkwtiM, ' '
i. . , . i i . -
, Kuit jAckett, , i
Mun Hinpanilrri, 11
,. Htjfk i . 1 1 . i
Hiin mi VmiPT CoJlkrii' ' 1
.,, , .., , Iko., UrO, 4P
T all it w Itli b Mtml4 Maaerl
CAM. TIIK Ari tllKIN UY ,
AT Til It C1I AN TH'
1 Wka Vlalilmg Ibla Marti!.
riVKK. PKIIKK 4 l..
t Mam kiraal,
4.a41IAilfla
IWIWwn'ITiirit aa.l l.iutlh,
t'AY TON. IIHIII
Medical.
1,
allow
alt!
ai.n,
haf
f
al
I'laa
-II
Ilia
Ilia
tan.l
llH,
PI -
B
'M
'klai
l'
llliailaal 9-...ltl f aiMna) I
wraltat Hki !
OIIOIHX ATI VSSXRKAL H08PITAL
Eitkblinned In the yr 18M),
FOR THE CURE OF PRIVATE DISEASES
At u'lr ih M)wr ot nf tH moil Knnma
rniMitB hi in wnna
t ft. VulAlAftTtJ, KKOM MiMXIN AM
I j lri M-'il"i ftia'i luf Mi -.l un jHf nl I li
TamiiiimU VviMrwiUliMlMU lr. i kjriHltl.
M.niN.i V.irk V'iiU lb ftalt tMn inihwnl
wlir MrmnntuliuriP uf trii I.imwm tmm l
4li. ilMiirfHn r" in iwMrwi
uartliiiluMlfr. HJiUf Ikul ttuMtMIVk. kMuUkMtti
lwtull fi Htniiiil i liHt- nuiati 1 low
d in it
imiHiU'in'ir vikji't rlnrt4 m mi" m dmr n
aHiki, MiAtt ur iuiMi.
Ilr M.inkinrU'kiill-nt ttOrk OH nritail l
III rinl tui4 i Mk-nJih, w iwnrnj ml loalli hm4
4M.Ua.Avula.m.iiJ swi vwuiM.whiMlU r-l tltia mtk.
mm MtmiiMa mh im nit wmm, rrwi
1a ikukkaiMiftkS rraoHiH unnt w-ni mmm i
Ikailtti'tit mH'iIikI t.ivf Ull- li Kit i Mlin4in,
it. lIaa .! Atttlk. nnl Miir nrut MiUvn Mi.l iinkjf.
rkr 4 ikm k MkMh l'ittk Mail Hnln. ft. ia
HM.ftl ar MtiiiWfti., ft m iluiuin. ik ii U i4il.
MiitlUMti. Itl'tlftH WHMIm MiHWHIf 'tMl
MiMkknJ riliakiLit VlHltk4i fT uitwHNlr ntl Ml
ii ulU ill mmr. iliiMaiuMiU ital umm iWtii tlurnnt
lfHiM'y. ntilii will ifiltii'tkiuii'riikiM. Priv
tAakk lAUl atl ' rkk MHfi aa aiAw anwii-p i'l
Aiitk, U A ri ili niH lu mmniln mv
iintaUiU JlMwlH-t l la tlia tillMmtrttwi
kiiAiki viM'kkllii-M'i. nwilHa ulff M.f .r
r.u niAikkMilf lotai.ri-lfk.Mi iha i'J
bMBltAMkl kU-tluHifa V.IM a"! Hwawt rwk'i
wtallAII WMtaiatl,
Ma4til
l.(alH
..ow.
wllaaaalha nailoiM iliaaaan.wlii.'li
aa.l in wat-'h ilia piuiir" ikin
..ijaaauutal alnil tavfvail
LuH.ll. .Iml. uf liuvarlv .1 III niMtalwa 11
waalili. aau) liatlua awartalaail lai,M4 a itwulil
aalaiiarMriaairt kuinuil. iliay 4alaiauaa'i aalai-l
III raii aaiia aa man ,i u, ua., awaiiiaMa
Ul OafUtlliair wliul alianliiia lu Ilia allviali,iii
Iht aaaaolti!!-irtatairtnnt'!lllvtra. ttv l'lnra
Wllllai aaar.iilila'h-.'i.nlia laailllau.-A
aaualaAAAlalu. Hall nr aililraaa
,M U'limrttrii kkTrxuMKi,
I3t roaiiiura .irai. ttwa Hillli i
aalal.la.Oiwninaalli I'hlu.
kaiawallul t A. H.M r. at. ran
Clothing.
GIVE IIIM A CHANCli
Till EAtiLK ( Mmnxn STORK,
HENRY tWAWTX,
i Hticci.mMiii t
-, ' V J V I tC4 & ,VWJ t
lOH
iii.
MAIN H TU K KTi .
. , ... ,t I ' i i i n " 1
AitjoiNiNii ; n F I n : 0 ft r 1 1 i:
I I A VINf I II A ! TMK VttHIKta(?K IN I.KAKN
I I In Mil vwi rMt nf hu cimitniMiiv lttrKnn
UH. il 1 1 Milt tii4 with I
liitv Ihnrt-fnrr iImI ink wl itiiutiiill in hUli,
niHtiitiikH Ui ttikiMutt tr tafc h wH nrrm
liiill.,. ii,-ara bm.I hbIii fm linta In ni V rilntnilM 4, i
ttiiiiitlr til Mfr utitMnh M mv ftitrun 4 M
wit iimi Umtt it hnt Mwir tiur ilalint. t mi
imittiil ! ; IdMiif tttituia , iimi yntiiin ntiii ini
nl llMrIIMlftkMrit -f H.t (ikf('liwUii4
iii!- !. f t I iiih-M nit rtiiim iiMfc nl Wliitrr
rit.ll.int Mf iff Hi-iH u-HHrf. hiii irt"nn vi rftn(H1
Mm, mn4 am tlnikhr llfi w uftur MiliMiumMiU
ill I It" -wi HliitiiiAv f"r -iii with n milt ml)
IIOCJK lAMi'Oll HKAVKK
..-I I- ' ' ! ' I- '
NAOK AN, I'itOUI. , HUiOT,
ovnmoo-A.TSi
, i ' -, ' I I ' ' I ' I 11 ' ; : '
BUSIWE09 MATCH BUITS
U
All
U
Il
ti
1
"!
mmI
wl.u
I . . I
,1 I
.1
ONG FROCK, RIDING COATS.
ftll.AI'H A Hll'ri RAvK ft
OK Al I. qllAl.irilMl am aw A ,NU 4 ULIIHM.
, , . ,,, I ., ,.,,' I. , .III I I" 1 ''I. .
, . ,1.1 ., 1 1, lilt 1 .11 ..I. I
I AMI. ! "
.'.1i'','i'a,n'tk,''-
WM.lt,
Pl.llajM,
1 I '
.11
tv vk.k.v'r ct.
1 TUO:lll.ll fltU A, HKIIMAHI.R TOCUl Vt
I : ...
I
VOUiil H hii.I nill.OUKN
Overcoats & Suits.
.Il
TUklH kllH'll Ilk' Hi.
TRAVELING SHIRTS, .
krcictiis.;
COLLARS,
' TRUHKS, ' '
..-I ..... ' .i
HATS, mil
ii- i
, i-
,.t
, .11 I
,ll -,
i, , . .. VALISKi U comuleU,
, ,,. . ,. i ,' i - i.i i
in . 1 1 . - 1 1 " .'.
i .. .ii
axaia Itinak my i
nua auil warrwat
Miinaa kw aal !, aa-l
l feani
.. . i . ., ..h. , ..
MNinuMt auil warrwai in aiya mn law-.
,i . .1,,, ui.a ma a pliai' Una Wlular.
Nn l' ktaia alraal, aral amir nnriw in in wniptra
' i in
ii ,ii t
H I,.
.ii
tf AKX MO MISTAKK IK THE FLACR
..i
In.
llta
ul
wl
-Ha.
kKik,
, ,!., , .( I'l ( '." . ""'I I
14 n H fkiV flCJ W a.T 71,
,,, I , .,1, llll. i.l. Ul II. " (I. II !'
, ,t I...I ,l I ' -...I i'l
. O LOT H I'KH
1Q0
i. . i Ii i Hi, Ii
)Ai-T.'
in 'i , i . ,i I-' i
'OTIlDtIT,
okiI:"
in, ii
Clothing. Life Insurance.
,.itil( ,11- .1 '. I
(01(1 l-lfc liuuranrr Cctmpaoi
HAETTOaD. , CONNECTICUT.
, liVKHV AI.AN
, ,i, i .. , .. . i i ,i . -I
Should Inanro His Rife.
i
ATNA I, KAN III lMLIi;HC1 UllR l.lf
l,.ff If II' Ul Vari,. t Bill'WIIrtlll bwlll'IM tllll
nlillrtiKru Mlt, mil, '
I Ml
I,
I ,
A 1. O .
I
I
JillN-KOHKKlliNU 1'OLHIKM.
"Which no Paymont In IXiHiuiml
AH'KK 1KN YKAHH.
FlVi: . lilOUNANl IIOUiAKH
, lAII ON TWO I.OHIHHH IN
iillMl i rV WITHIN TIIK
I'AMT HI X MONTHS.
,iiii-' . ... . i . . .. -
I-
hion In p
lamili i in-ltviiam wani, -aniia -a m launii mini n'-
ia II. Ila AIIAim U.r, auOlt la ua laaoiraa, v rwrwa
lia raain-a, inaii i,ii i.,ni.a w. ,- ..." p.r -"
DMittlWMkllNlNlllw lawvawlll
I. , .. ,:
I-.
B XJ P 1 OUT
, i'
V Ii OF JIHH IIOHOM
ii i. n,a ....KM kaa.l wl Ilia uruflJawt laJriar,
I ri-a. I.. Mi. lurlli Irimi Ilia 'Aa. aim anil wiiiriaiiiwa ii
I lilhHi m, awl HaaliiBA liiaMlla Ilia laninr "I
1 ilia (a. Hi ml
, i
;
kiaa wli.ta lia ha. ira a.lait lliam lal alaralir. lit
1 II Hi tiaawal tlaliMir aanawaa nn nwwa.nap
I.i..- 1.1. k.,.m,,i laaai uri.i.iliuua. la a moral Au.l
I anrl'lll aaaaa.Hla una raal WaAull whmli In I..I
Jaallilil UIA aliaK- ,
lal any hu.lamrt, lalliai, ., a.k anaaalf,
"If. I WM to PiO j TO-MlgM, WOUIU
thok wh r dekr to mo to wl
from tho Ponjk of Waatf
.1 .
I
t
,
H
ilrniiaarliiltiana a MimlMtabia aoniaita
1 11. a umana nt wHwi atrnwl Wanw una wii 'wilw-
1 ,1-a.i ik. aatl J ttWantta ul lit wvnir w,u ihw
auaa anil (wla uaraiil l lin,lilil lorT wmiM
a-ial waij'li'"' WimlJ iliarw h a fiwa
uniiairlV li(uf.-a1aalail aa autaiaiairwHir ia wi
ll.ilina.laliirdiliif-ala Ull wbaa Ih Mark!
U'Wita l'altwa4, alHl lair rioa iwawi 11a rw
Ininl Tlit li-ai I" aal iliaai, ami ritanan in- ia
Altai Hy haluil lari ua Ilia. Taian auk luwl-
l..ilWATUl. - ..1 ...
Th Brave ', ,Ian 1 Looks
ii i.l .1 I,
1 -1 1 1 ,
.1, i
,
DANGER IN T HE FACE
Tl.ihwiariirail Willi n: ma it iwaa, laa.
I k. aaau.la Ha aaiiliawail Balllal II lklalBIIIK
riiAual illiiiwaa4 a, ui n at
IT l ..,.., ,.(,
iipn iNSunANOiii
,., ... i iii.i 'mi ,. 1
kTtifliki.iaiw.
I I AU,1 Afaal lu IM
ii -
Y.oTj:3sr.c.:,,MKis''
, , , ,i in. . -I i . .
Junl karua'i la huwu... ho.a h'al.ai.ilM.
1i'WrirV alia alavrilr. attu'll'l niailf i nail Itf aa aa
auiuwaA III half lliaatr IIAKIWl. H'lt WW l W
I llilMlaaUal liawutt Blla h- 111 IHV rMIHia.
I wuultl iAUf IW'faa.a mail uniia!- ia yuwv,
,. . .1.1 I
;.),'.. W i v Aa'iV ".u! wi',',;.
,,,,,, , , im I.. ' ii 1 1 1 1 i
,i. ,. . , , t . 1 1 1 . i i ,
Tlial llitf til awlaHahM lalliirlwailiiaiai
linavil lu any aiwuiaula iuulnity i nan in t
, , , i , I i,l I l,l l I 'l I- ' '
ANNUAL' PREMIUM
atiiliUaiilr Ur.raailMllM irilan vamk M
AU,l
i-talil ur 'knia 4 lii t l.rlaa ol
jiiiin n
Medical.
GREENBACKS AUS GOOD.
BUT ".' ' ' '
ROD ACK3 are BETTER
kOliAiJK'MIUTtkua.
V i.va' J
aVi., Mtwj,tiii-,
IUMAUH HlTTtHrt .
Ton HiMniiml UiHlt-B ilj
ininiti'HOt 'lt 'kk- fri'
: , OjUr aHoHIOHlh I H l'1 ,1 , ,
flnnil fnr all titimiitaiurk it
HUMlkMllt llUwaianriit, iiM
Com if lnnil, Knnfinl di-t' lilf.
IttltlAtlK'll tT rHH.
'I'llXf lkM ktAlH-ll (ltl
iroilia.i'iig I t'M l
il fli'
Uiimt
n Id.
Niiiiiti
' ll-IIIHl.ll I lv - Ktl-I 4ft
IkWUI wk I . ll ,UtMi
Ulfftl i'alrMl I Mkf t
ROHArH'f HIT fir
A iUifii Ut tf l
miuhI a ill rrtn" niitikrri w
nnj all lirr UaHr
Tln art vrii,t ihm nil I'lHi hmiltMi t4 Oir
baiiNantin, iliaik.t -akMil' i'uiti iml.
' itohark' Hittrr
That fife IfUftia. nlllt.HII ftfiHrtt I'l'llVfi. 4,'n
pivadr r Uiky lii- w i-iii-t
Tiinr. i raiwrail l.t n M m! -ihillhil iih-M k,.
lrW H-lii"n tHtalktr mmatf fc , k . . 4 I
llf .IrriiHtliriilliK rniiifulv.
Hohittl' illttfvn,
Trv Aim Anft M t fclWV t 0ta '
rninniuil lit m t" ''"r
C. W , Bole rropriMor
Aml'-omi.'.i'ti l-r Hmmwh liHtr. RIimmI rmihnr
ntl.l lMim.1 lHIi,in( liillt-r Hft'( Mminftiiti.r nl
(HlitklM nml Hwik.lik.lt Hrtn.liiMi, mill All nitnla Hilt
Ana'l ilfMnaili lnimr-, lni-h nr m-H IimIi4.i ii
in ili'Kiu-il n'miiiHif nl Nit fMi, ht m kn l i.i ni
I hirtl alri-att, iHwmnwi, knr, '
! ir akin liy MrHUi-ii1 i'to"1'" p '. . .
IMPORTANTtoFEMALES
riVIII tXIMHIWATIIIII 'IIK 4UKIIT,lll.
inaaa I'Hia air wia ,i--m ... -,
nai in a, 'l h-ara linlil m llialroi-araliun, Aliit naf
..la ix.i-rrai Itaa Allli-rmiilAnllaa, I-aihIiiI Ataaaliiia "
In. a.. ri.iiiikliia all lllail IIIhUuIM, W iMrtba' IflWW IHll4l
ir nllii.rw.-. II Malawi. I'wia In IhaMl.l. fall'ilalii-M
l I ha II aarl, W NitT. all " "" iiija, "I l r
a a, A'aliiiiia.l'ala lii Ilia llwrk anrt l.mit.4. A , ina-
wlmh aria (rum iMiiiiii-4ii. .1
IiiiImiiI Hlaaai
aalurw. . , ,
in:, viikkhh.ua s'h rii t.a
w i,-,.a.niaa.awinl 4 a naar a ra la Hi traal-
ntanliil Ihiiaii irraniilarlliaawn.1 iiualmi'llinia wliwu.
haf ar.,n,ilil an nun, In a ml'M aaana. Nn
l..,nn.. ii "ill", ""' Ullli ualaaa ll I" li'Killa'i .
ami aim i-ri f aa ..l, .11,1. linn IAkaail ItiaaaaarAl
h.'Allh haamaliiila'-ll''. ''
I IIKKSK.HAX'H FEMA I. If
Aral.. l HM4 thai MAHUIHU iHtl UtSUI.lt,
J.AfllaA nafalHHiaii lia 1.1. mi.j ,TPT ? L ,. ' 1
iinwi.w. HKiranai" 1 mum i h-i-.i iwairm.
Iiiiiii lim Maail S.iiwiillwaraii. oia-w J, I U-
M kll A IK ami hHUlft I Uii "i'l, Wrto- i-i-i.
'I'aka Ihia a.lrailiawmant Ih 111
ml. ami lall hlin Itial tml wiwil KUIT ana1
UK. liKI'KIVKIi.
ai
ul
AO'i m'l.nol'fl rrmA I, f!iiifi .i. . ir a,
kOH.tt.wlia-ii i""ntnil ia
ItU. ClIliKSKMAWi 1'JLI.S, V
AraUtamnal wflannal rtiia.l tir ka.iwn lar all.,
nuiniilalilla law ill'Ar In I'allial,. 'In all nlaaaaa Ilia)
ar infll'Al'la,l(ilal.lH,lIIA rlMl(,lirl.lal ravii
bull. 't lirakaiaa m lli.niaii.la,wlm hna.
llialli al tlilt.ri.al Innaa, lliruilMlluul lilt. aolilill T liaf
Hi Uw wailMi ul wmt ul lll ta"lA-W"',t''ut
dr,i. in A-a.r a.
AViJiril ilirrrl,., I'alnw) a4nAv .Aiw.l nl uuul,
ailh aai h lan.-llia (NirriM. IMMn. war Xui,r".lam
I nigtti'Mi nn in ami rnia. .11,
1'lllaa.M AH MUN. Iiiirilliiiw. "r lauinnrmiw " . ,
analur Kol.1 li Hiim -la uiiir.
r . m,i,.iliu,,. a llll I WWII
I'rnl-rlalnra, II llatlar Blraal. Nn t .irk
HantnaA PiiutiAta lafla4, a. I John H rark,"
Ooa ianall, whoU'-Ala aaul. Hulil I l'l"a l. ,
lirlnral-'la it-vi.nj
'
' I , a-, ggt
limit
in.
4ka-
aa.
i ii ,i i i i - r .
LI F EREJUYEE! ATOIL
Strength to the Weik-f ,, , (
Youth to the AgftA.
TUIH I'HKPA MTIOM IH UNKIJALICJ AH 4 ,
lijiifUlir atttl Ualiinr ol Af lltil
IliuailattN.
th nt "t'oulil tinmruin ronliA th Vlukrnna
A Kaflavaliold rtil. innMlUi-h U will r-B'tr I hum
V i4m. lul IA laaliUA auU i lfkU(tli, Mtl MUm IVkM ,
ti llva imr o.mii Ilia iUa ul llifir prtviiuu tuf-
ii4nly hiintaUatm M raikk4hkkav . m rallMl i
mvaluaUa Iklt-kuiiiiK, aaa.mllr Ui uhi h. tn
hkn r'linatl in nuniltiH'o of ttttMiir, ta-ir iilrti ita,
iititkhiritina.or iriliur ntHi.aa fiti innfiarwnni
ih- rau-a ut Hi im....(. tfjr f any hum nrkian,
4liiMaAarbAff(tlaliMi Vill faifaHiW-lkix
anil dtrfr. lii i
HtOKItKXK. " 1 '
HION, KikA I'f AI'VKIITK. I.OW hl-IHITH,
WHtHNimilHHlUUANMVrilKIIIKTIll.
imiiKi.n nr, HK.vrti. mmi.k.vi tt, mmaija-, ,
llHMlkAHI., AMI AtliXi- rrt ljaj IH I
k UllHWS HrH HMi an. I all alui ala I aai Wat
Wrualratail lit Bwrfuna illaatallllaa ara lartmally l
aa-l w aak a -.ara la Hit nwi A llal aa4 aiir I
4,i.l ,,r.,...l...n. i.., ir. , I
aratMia rti, ir w . -OH
Ah lI't'tH, lll ftHkl. M BBAaAVl
ijr t Ilia i . i . t
11 HUM It ICS K., t ,
Tk MMI. IN LAMIHIIK Mi MMfAlklMU,
l,a O Ji liMi il ait Ilu. laliiAMa illat'iiii'ii a ttanli
il will laitiinwit inUlly iiinVmui irotn AlluilmrariiMaa
III lliaaaiiin auriat.aa , . . -I i . I . I -
Til arw.at A I.K.W. I ina praiiaraiiira la tavNllia
ttit iw awriinia wak nf all lnwla, a. il Will rwV '
amralli aniuimli ailk auaV'rtl atiaHi
li I I a ra. iwajn, aaa win aita lalajr la 4J i
Wai.aia Willi Ilia Aral ilua. A 111 ml i,raitu la lla..
Ua will rwfl IN kl4iniwt.lt In a tlagiai. ill aatfaul '
kalilli'a.l uai-h ltv.iiali.aar . . ' i
Una luillar .ar M..I.U,ur .11 N.iUIt lul d, kallf,
kt laaDRial arall .' ' "' I
, pawl -a aiii aaa aiiynra, nj a-uiraa-mp,
i III' llillinua a lill,l,l 9 a, ri
. ti, ,. ii tl I' araiiwi
111. W W.HI WW A UT.
1 " ' 'I ' i Al" k. Maiaalrrat,
.,,i' ' ' Aal Uayaaa.
.'I'l
! "M 1 1
I l iwk
, I'll Mllrlfir.
I. No VurW '

xml | txt