OCR Interpretation


The Daily empire. (Dayton, Ohio) 1865-1867, December 09, 1865, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88077244/1865-12-09/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

THE DAILY EMPI UK.
Incredulity Personified.
Tlm IImUiii A'ltvrtitsr Ml lliti uliiry if
all Iiii I'imIiiIimiikiIiI lninlln'll iIiiwii In litiki-n
i utility: ,
1'lirra Ik living In Martini'. Vincyiuil an
olil mini wvlin Iikk ih'vit rnnn uirUin IhUiiiI,
mill Um cxti'nl of kiMiwlt'ilu;i! In ImiiiiiiIi'iI
liy tlif nnllnm of III Ii.iiiii'. IIii Iim Ixx-n
tnlil of a war iM-twii'ii llir North mi.l Smith,
llllt UM III1 llllH IIKVIT lll'BI'll till! l il-
lln inirxTii iiny aiililinr, lie i'uii.I.Ii ii il II a
linitK. Iln In utterly nimble U rviul. Mini Ik
IdiMirHiit Ut Un laid, ili'Krw. All t xi llcnl
Klury In lulil of III llrwl awl only liny ill
ik'liool. Iln iiiltit a Iml ulu-ii n inly
cmim to llir HtHrl lirr) lili fiitlti'r rr"lili'il
U t.wlt arltmil.
I In wo will, ami a (hi tj'iu tier huh rllix
nll Iiik Uic hi'IiihiI liu wuk lalli'il ii In I urn
ninl liiK'rrounU'il iw lu lila lurnuT nlmlli"
tll'fiiiiraii hi' Inul In nay Unit tin iii'vit liml
bi-eil m'liiHl, iti it I klmw iiiiiiii nf IiIh li'lUtlM.
Tim avliiail iiiMiiwi kiivo 1 I tit a wilt on mil'
nlilo imlil Hliti Imil HiiIkIiihI tlin iri'linilniiry
nxiiinliiiitluii of II ui Minium. Mm tln-n
riilliil dim in lit-r ninl iln-w on tlm lifnrk
ImHitl tlm li'tUir A, li.M lilm uliut. 11 wim,
ninl w ImImmI lilm lo rt'ini'iuUrr liow It. looki'il
Hi' lixiki'il ut It ft iiiiiini nt, ami thru In
iili'ix ihr Klnttrnih :
" H-h-luiw tto you know U'a A t"
Tin' tnurlii'i- ri'illii Unit whrii alin mix ii
Uli I hIii' hail Imhh lo wliool to un nlil goit
Ih'iiiiin, ho lolil hrr Ml.
J hi.' Imy ryetl tin" A tor A illinium, mill
tlifii iinkril. ' ll-h-how Ulil Ik know i"
ThU wiin iilnioHt n hIiiiiiiit, Iml tin
ti'iirhcr Hinhli'iily rmiillmilt-il that ho Inul
tiilil IliT 1 hilt wlli'll a Imy Im Inul lii'i'tl lo
Ki'hool u n laily who tiiuj-ht him thai llwim
A.
Tin- hoy I'j i'il thf li tter n Hlllo luin-vr,
whrn Im Im mt nut with "II It-how illil hi'
know lint r-lio l-lh'il t"
'J'lio Ii'iu'Iht I'oiihl not K-t ovor Mil oli
BtiM'h', ninl tlm MHir Imy wii m ill homr a
lliroi rlxllihi
Strong Divorce Case.
Ill tlm HtroiiK illvori'i! I'll"!', mil' of tin
wltiiw' tintllli-a ax t'ulliiwn with riili'n'ilri'
lo Mm. Hi ron it, tlin (li'iKiulmit, mill Imr piirii
iiionr. Kilwnnl Strong:
"Hltt au proh'Mor ol'n lliflon. n uii'inlii-r
of a i'Iiiiii'Ii, mid a timluir In a Hiimliiy
M'hmil; Kilwitnl wna ulmi a Unu lii'r In a
Sunday w-IiihiI ; lliry hotli wont thrtu mi
Sunday innmliitft u lit Mm Ix'tdrn U oVIiM-k ;
tin' family went ti i huivh at 10 oVli k;
Ivhuvrd wan n iIi'iuhiii In tlniKnu li Ui
fnriuril I'liurrli." ,
Ity hrr own (onfoHKioii, nhla iiicnilair of
a chun li ami au-ac lu r InnSabliatli wliool"
lor flsfliUi'ii HioniliH livid in guilt with
Kilwnnl SUiiiik, her IiiihIiiiiiiI'ii hmtlmr ali-o
n iIitoiii anil a Sunday htIkniI Uiaeln-r j ami
a litiui lutiir li iliwtroyvil Um llfti of In r
iinliorn lialx1, iHM'aiiiw hIik did not know
whi'Minr it owwl 1m iiuuirnlty to lior Iiuh
Imml or lila brotlmr.
In the llnrrlndlvorrcnaiw, In ('oniimitli'lit,
all Llio iianli' worn i hiiirh ini iiilx m; ami
In tli( iloviiloiiini'iiU luihluiM'd on tlm trial,
tin- iinlilio will rroolhvt ono In which, Im-
imsllali'ly iillrr (iniycra mill w - It it tlm bible
in lil liiimlis IlKirln iii-wi'iilcd Ui brutally
i iiiiniiKo nn iiiowk iiih wim in llio (irfH
iMirii of tlii'lr I'lilhlrrii.
Wo uhiiilt Uiat thin htiilii nf tlilnga nil In
ioriin luu'rii-n'iici! or t lie Itavnri'liil Mr.
lliitliuld, of Ihlm'lty. '1'he Htii)fii ha nrvi'r
imMluitil unylhllijf null no ilmimtlnn tl
tlmiw li iitiiriiH rllt-d from the Slnmn and
iiirrm iiivorrn oiu'B. ciKi'ii 71111(a)
The Texas Cotton Crop.
Tin1 lliml'in Journal any a Hint 11 lrllU'i-
inuii iiaivi'vioii, ii xas nihii'h iiihI in it-
ton fmui that (hiiI Ihlt year will In' al lni-1
2INI.INKI buh'H, wlil.Ji In iiIhiiiI olli'-half llio
nt'L'lt'Lrilljil ilvlMirt. from tin, Ul.ili,. 'I'li.i
hiiiiic h'lU'r ntiiUM that inuoli of thin rotliin
In IkiIiI tor In Hold, mill iuoiiIIoiih tlmrgc
Iraonliiiury Inlltix of (fold I11U1 tint Stato.
Tlm viilimof thin Tomih rolUui, roniMilrd
ill 4HUK liali-H, at. fort v I'onM air niiiiiI,
would U' fMHHtUNI, or equivalent, lo ,.
filllLIMMI lillli'4 lit. II rlff.il iMfdl. II' l-
Inwanei' In mnili! liir the nheal, ooru, wool,
hltli'K, irrimtli of HUiek mid oilier iiro-
(hletM. roxa will iiriiualilv liuvi, irU'Mi,
thin your, a K'"l,l,'r piodu'i't. In vnliio. In
iroHirllnn to imlnl loiv, than any oilier
muni Ill llll! lllllllll.
Business in New York.
Tho .iiMrnnl 11 ( 'ammtrro, anya !
lfnnyoni' denlre.i to wo 11 buny ilty he
ran II111I It. here. Tliv retail utoioa arc
crowded with clliloinerx, mid tlm most 01
ih'iihIvo al tie lea Hud ivmly and rapid khIi-h.
Tlirm Hi'i'inii U Im a lunula for HiH'tnihnr
inonoy, and nothing In Um extravaifiiiil I'nr
tho tiiMloa ami imiihoh of tlm ell Urns of
Now lork. 1 now remark apply not only
Ut tlin luxurli'H of o, but. lo llio iieiNwu.
rlo ax well. Tlm Inoroiuw in prloin iIooh
liot operate to rlmok nali-H, clthor In iirttrlfa
of foml, uIiiUiIiik or oriiaineiiU, Tlm muu
lilm'tiirora of furniture art ptwml lo their
iitimwt uhlllly to Hiwt their orilori.
Tho luiioHii'i nf ran and ooxtly workx
of art are not able to mipply Um doinmiil.
Tlm oarNt xtotiw Iiuvp Imm ii rixlucisl u the
lowoxt KtiH'kx, and pnitld not oH'ti itoihIh
with milllcloiit rapidity lHupilv tlu li'i'iih
touiurH. It la iHtrlulu that Mow Vork never
knew mieb irle.M an liavn lin iald tbln
fall, mid we only who what wn hour from
nil I ho retail dealers In naylliK that thei'o
wun iii'vmr aiioli a liuny aoaxon. There Ik
aoiuelhlnfr li think of In thin tjite of af
lalra. It In not ulwaya an evidence of proa
in lily when niich vxtmviiKmicn U vlnlblii.
Va Htjiln tlm I'm'tH and lenva Ui ivuder to
draw lli innrul.
The Dayton Empire.
ThU eiiUTprlnliiK Jniiriuil, after a aimpeii
alnn of a few davn, bun ro-uiiMaroU, In a
now and It iiinnt Ixi owned a very comely
itrenn. II. II. Koblnaon la cblef, ami l. 0.
V'llcli aanlnlunt editor : and Mr. ltoblniuiu.at
loiwt, U a Dennn ral of tlia imwl rabid and
numltlgaU'd deni rliiiliin, Of bin fcsnocluU'
wm 1 1111 uot aM!iik, but iiriiniiinn that lie
ayiiHHtlilnea," Tlm remeiuhranw of
aoine iretly w arni Npiirriuir with tlm Km
tiuk In other duyn doen mil prevent un from
UwlKylnir to tlm liiiiiroveineul III lu oxler
1111I anjieuraimi', rifl(nW (O.) Mr.tn it
(h-noral Oniut'a imy aa l.letilj-iianMlem!-nil
ninouiiU lo t !l,4l0 M;r aunutu, Willi 11
Iioiimi lu Ualoua, one lu I'lillmlnhilUu, and
another In Walilu(lou, wi don't aec liow
he munanen to make both vmln meet, iwxi
elully w lieu wo nuiimuber that KK are
fol ly -II vn twiita a doaen, and buUor about
alxty conla a Hiuud.
A Wiimw (ibria a Vkhkut or ltl,7KI
At tlm late term uf tliu ('ourt of Common
riean nf t liiwter IViuiitv, I'eniiHylvnula, u
widow iiuiiiihI Dully musl Um rm'iimiylva-
11I11 H11I I mad I oiiiiny lor iiainiiuren lor 1 lit'
Iomi nf her Imnliaud, ulli'illiiK ('arelewuienn
011 U10 part of lue rullroiul tmpttiyn.
Iti'tonm from hoiitheni dikinulo, not tilll-
elal, render ll morally certain that William
llliplii la minimi llovernor, uuu tioorKi ai
tbllwU iiicnilM r ol CvuKro. . .
Shirts and Gents' Furnishing.
OBIKT MaNtlfarl'iiMr-
I .'. .1 .-..tit.
6ETV HItJMiIU STUKE,
n.tt.rn v. Merit. ivkks,
Ntl.t WRHT rotlRTB iT..
onlh l.ln, ki.ii Mmn ml Wolnnl, oponil lh
it,pi wnn Knin nnntls,
CINVIN N ATI, . " "'
tJITIZKNH AND HT'HANOKIIH
iiKniiintm ok i-itiM'tiiiNii nt'oaiitoH
sin irrn, -1
3ltA.V.ATH,
I TnnkfM'fliitlN,
,. ... 1 losit'i-y, . ,
AUK INVITK1) 'ID CAM, AS AIMiVK.
CI. 13 3kt U3 M 13 13 IX
No. II, Wwir Koinirit Htukkt,
Sign of the Marble Shirt on Sidewalk,
Hhlrln Vkdn to Ortlrr by MfsmireMnt
AN r
WARRANTED TO FIT,
PAPER PATTBRN8
NEATLY CUT.
WICK SALES AND SMALL PROFITS
1 ,
OUlt MOTTO.
um
pnopniHTon
ok ;
NEW YORK LAUNDRY.
Dry Goods.
-- -'- 1-3TT
323.
328.
NEW STOCK I
DRY GOODS.
GEO. A. DIXON,
m Third Street,
(HOBTH RIIK.)
1 I Al jui.1 r
I I Un, .1. .1
Hum 1 Ut 1
raulMl. aad in utwllililf . lit lArilont.
11U tm.l ,.l Ui'l kU k or Knno n l
Ollllrt. LlrHM, i.omln. IlllniurHlil. lli.rti
(!'"IIim for V.o'n mill lliy'n Wmir, whtt'h tnetinli'H Hi.
ftilluwioa
DltlSS (iOODS, 1
I'lala Hllk.lu allOnl.ri, ! 1
I'lR.r.il Mllkn, lu all llwlor.,
Illnoh . I'l.la Hilkn, Curil.il A. Un.
Kl.aanl rrl. V.lv.ta.
Irlali I'opllna. I'laln l Plaid.
IHk lllna, IMl.u4 I'lalfl.
Kr.nvb n.rlHua, all 4'larn
I'lKlm, airl.fl av KIKr0 AlpKnaa,
all Ottlura. '
All W..I ri.lila.
W...I lie Lain...
Aia.rla l. Imla...
i;om K STIC liUO 0 IKS.
Am-rioan Bleaoh Muslins.
' Eafrhsb Blaauh Mailius, very Soe
Brown Mtulins
Can Flannels
Cheeks, Ticks, and 8tripei.
Linen and Cotton Sbeetmrs 10 4. 1
, Bleaoh ft Brown 0 4 fiilow Oast
, ... Muslins ' . ,',,.,,.',
Alexanatxr'. lUaaala.) KI4
thllalraa'aUlar...
Stuck, H..l4 t .a.lM.r.
mm..
mikaa4HUlkUlaiM.
oLOAicisra9.
t
' llmvaris vmrfiafit
m w Hivri
' M ,,. fUUUlMH tlulUt
vmy flit
Hmwrb Hlwib of Ololku. fur Mrt n4 Wri
Mli(nt Otnihtf, fttr wttMMta: ihrl HtM.k
ur Mnliai hwU ni uikt Whit
UcmmIm, Un Plonk t Lww Ootlunt wtti
- , Kmbretiir.aa HJiam4. fy t
Uric )iai MmUlai'i t:l
rHUl II. mp HkirU, '
44.1,, Aa.
Foreign and Domestic.
Our alMili nf ood la tin ImM thai oouU b aa
lauUU la aaalara M ark.ta, anil la anl io.IM la any
1)117,11.11111 ol Ih. I.lal and rniMl aliKanl HtylM, .
Th. Pnlillo nr. inntl.lt IHrtl.l U oall anit Ul.
in. Ibr UiMiSMiTaa,
GEO.' A; "DIXON, :
M THIRD . STIEKTt SOUTH SIDE.
Monday Morning, Sept 4, 1865,
THE ATLANTIC AND GREAT WESTERN
RAILWAY.
Wlllwnmn. Hiinnlim thraa ThmiMjli Tiala. b-
Itaal Oiaul.aaU aad Ik.
BAHTHRN' OITIB8,
Paaalna Ihr.mih th. wLbraUd
II Krciims of raimajlranla.
L rrinii jil . m. Arrltn al 4 n m
" l T'" " I Mam
" " I:iii m Aiwa m.
Thr Rn(iin.a, 0r, n4 oI'iit f qmpmrtil. nMhlli
""'", trf,Mrij ,ia, 01 in. ho mm m."lra, aniiaUN'
liZ i '''""'' ''' ' laiona, uaiiMl4 hy ana
TinuilKIH ruiKTai,illil ami lmi.ort.nl
KjiiiIh, ran l .ro..iPP"l nulla II p.mr IKr 0. II 4
aa4)(, an.l al all lh i,rio,"iial TmaM Dfllora i
Ul.eiMi.lrjr..
l'MK "hM'kMl llimiili.
I'. MoLAKKN, (l.u'l riuHilni.nilul.
R r. fill, l.Ull, (l.u'l Tiuk.l Aa.nl.
IDS
DAYTON, XENIA AND COLUMBUS RAILROAD.
( , VUAMItor TIMH.
TIIKKII HAII. TKAINH KAttT, VIA COI.IIMBIIH
Ti imj TrMn.f, . infoa Id nil Ka.lm n CUit
TIIBKK DAILY 'I'RAINrl BAHT, loating Hatb.n.
for Ihe Kal aa follnwa: Mail, 7 .11 A M. (In.
Inn1r.11. A"uommrMl.llon, unit a. N.NIkIi! KipraM,
AKIIIVINUAT IIATTIN.-NIhl Rtnreaa. 4 f.
m. 0'tiiiinhniA''MiiiinHiilatioo, g:Ho A. M. iiayloa
Tmina run l.y Cnimnhtii, tlm., whlrh la a..a mla
ut.i laatxr limn liavlna lull..
'I'hri.iiHliiic 11. la ,'an Im, hail fur all kalra Olll.a
117 .ailing 1111 rMinuJ w. Kina,! irk.t Atfi'Ul.
. W. WOOHWAKri, Hup'l, '(
"!4 Ulnnlnnall, Ohio.
DAYTON, XENIA AND COLUMBUS RAILROAD. DAYTON AND UNION RAILROAD.
NOTICE.
On ami afar MONHAY Nnnmhar a, MM, ii.tll
rurthnr m.ur, tralna will rua on II. la mad aa
oiiowat
Aonnmmnlailnn, (Kt. A Mall) Inav. 1ayloo t un m.
iunnnnjii. airaaa I rain, " l;ou p, m.
RatiirninK.arrlf. at Dainn,
Araommndalhn,(ri A Mall ,
Kafimaa,
, , itn p.m.
o:n a.m.
a. H. HTIM.MIN. 1 .
Huaarinl.rl.nl
antnir
Wholesale Clothing.
riLoritiNO.
1
FHKE. BEBEE & CO.,
lrlai., Okl,;
" Aim ivr. errRKino
A.T Vll6L,K8A.LTt
. A UtRllKBTOClK Of , ,
Clothing Cloths,
Castimeres, Vastinii
Traveling 8hirts, i
Under Shirts, Drawers, ' i
Knit Jaokets,
' Mon's Suspenders,
Bays do.
Linen and Paper Collars,
&o.(' dto., 1 &e 1 J
T.altm uklrk wi waald llo.uccl.
.... . u,,r :
I'AI.I. TIIK A1TK.N HON OK . , I
M K R O II A. N" T 8'
Whan Vl.ltlai( (III. nark. I.
' , VINKK, IIKI1KB A (H)., i
01 MalnHtniat, ntMi Third and fourth, ,
a.aillniamw DAYTON, OHloS
Wholesale Clothing. Medical.
CmcINUATI VENEREAL HOSPITAL
Established la the year 1880, i
FOR THE CURE OF PRIVATE DISEASES
Aad un.lar lh Minlrol .1 two or th. moat Cmln.a
I'liyaiuiaua la Hi. World.
IAH H. HllNAKA HTB, KKIIM I.ONIHIM AND
If I'ai la IIim.iikI, and tor ih. ,al ln y..ra .1 th.
(Tionllmall Vanaraal llnapiu', and l)r. B. b. Havotdtt.
laUntN. York. Thla la th. oaly .moa la lh. oily
wharaa .rma..nl nw. of frinl. bawii an bi
obUilDad.wilhoiilih. uao of mrvury or .hanif. i,r
dial. Uoaorrhunt our.d la all la lortr-lwo hV,ur..
Ulnolnurml la ihra. to lm da.ai Ntriouiraa anrad id
oa. to Ihra. w.aaa: Noaluroal amlaaiana aloM4 in
Iwoloaiadajrai ttaimaal WMiknaa. .ur.d la l. to
.mill na.kai Hynhillal.lt. primary tia(M ollrMl Is
lirMd.ni rtaoorxlary ayinntomi I. o lhr
..aai nam uamaMoarMii on. lo lhri wtka,
ltniol.noy Tlinrr.atorwJ In on. lo fnnrwMa.. ail
dlawM of rural, ulun Iraalod nh annamllal.
aiMHiaaa, mal. or r.mala. .
W, MooaiaMla'a uraal work a prlTM. -"rami,
lha Prl.ala I. nlil. lo Haalih, lan.n.n'ial I. all; malt
and tamala, .Id aad yonna, ahould nail Ihlawnrk II
will aaliKhMa llioaa who uropa la darknaaa. Print
Iw.nty -n va ti.nl., a.nt liy mat I .
nr HoMtiut' rroiKh I'alanl Mat. Oaf. I la
p.ifMllraal.,.nl..rtBllalO(lT. aall.fa.UI.in. u
la Hi. .nly aaf. and anr. ora.nll a(alnal dlaaaM
Kno. of lli. Kr.nnh Halnl Mai Kara, SI th. alnalt
on..4 v halfdoaan, t p.rdoaan. aant h mail.
awMarlama HIKI BK t r.mal. Monthly Pula la a
aalaand r.lial.l. ramaily for uphrminaa and all law
maladlaMaoa. 1.11 aa ahollld not II aa iliam dlnrtna
ir.inaiiy, aalk.y will uroduo. mianarrla... HrH'a SI
oar to alra (In. 14-a.nl lo wit a lclr.aa hi mall
lira. H. A B.ara th. man lo aon.mt. ,hy . u.
oii.ationahlyarUiiiowl.dKad to h. tb. nhaniglona and
klnaofTlnti'.aldla.aa.a, and Ilia only Urvtora who
n.l..mr,nlnlyr..r,rlK;llmn lh. old wnrldi Ih.i
ha. bma coaualoinMl from an arly of youth la
w.lnaaaO.a Tanaoa diaMiaaafwhi.h .hIimi . .
Wd to walrh lh. pi oar. a. ihrooah Ion. oaraar of
-" - - wnr. ai'.i.r.oiiua,ir.m In.
ai.lilaaU'da of tw.mly io lh anaaai.. of th.
WMjll.y, aad h.Tlnaaao.rMUn.d bayond a doubt Ih.
a.la.l.rii.(ol h.ilnaoily, lhy ri.larmla.dlo MM
A.tw.rau?aayaim aa malr iart4nuar ludy.au.l
lo dayololliawwaol. allaalin. io Ik. alLnabaa of
th. dla.a.orih.aaliaiaoNalllhlrNltHI... No IMI.m
Wlllb. M.warwi unl.aa thav nooaal. roanlllaoa. of
MmN. ai.inir. iw.nran'irai.
bn. BoMAI'AkTIt t) VNOLIaH, I
Mo. IH iyuajnora im.1, baiwaw Virtu and Bliih.
oaataid.,Ular.lnnall, Ohio, . ' . '
OBVMhourarreaiS A. M.tol P. at."-'. I.IT
Clothing.
OXVB HIM A CHANCE.
THE EAGLE CLOTMXQ STORE,
HENRY SWARTZ,
'if'-' ' "' .
HI'CI'KrlHOB Tit . i
h wa i rrz & i uxslisr,
108 ,
MAIN HTll K 13 T.
DAYTON, Ml I U), ,
Aojoimsu fenriHEerriCK
HAVINIt HAD THN KXPRHIftNIlN INl.BARN.
las Um mant wwila of thla nommilnitr inolnih
Intf, and liavmit mat with a aunoaaa will!. Ii.ra, I
hav. ih.raror. Iiraial niya.lfp.rman.ntty in Payt.n,
an.l mnn lo talahllak a trad, which wlH warranl
hirth.r imwalnml aatlr4udloa to my malom.ra, I
rr.'iA.llr nail lh ali.unon ol my patrona aad all
who may d.air. to Iwiy Ihmr winior olr4hina, io my
prwa.nl b'k lwln mliartiHl that tiKula would ad-
thiafall all.a-tll.lriy prrwnt,l pnnihaaad and
rd.i.t to Im mail, up air anllra alook ol WlnU-r
IMnlliina rarll.r than naiial, wh.n prl'wa y.i ri..l
low, and am ih.ntrorn .naldail lo otl.r Indm'am.nt.
lo all thoa. who may faaor m. with an imrty oall.
My aiona of nlothlua onaipnaM'th. lollawinK nr
tli'l.a, via t r "
LONQ FROCK RIDING COATS-
i 1 I I
t1I.A'K BU R BAOK ClOATft,
I ,
fUOOK OAHTOH . BKiAVKR
OOATSy
.,,'. ... . -.Ml I. , '
. , . i I
SACK AND FltOOK PILOT
O VltillOOATSj 1
'i h . i i i
OHINOHILLA FHOOK
OXr33H.OOua.rrSl
business: match t suits
OP ALLIJIIAUTIKa, HTVLM ANII COI.OKH.
"... V INK UliACK
331Xin COATS
AMI)
' TANTH, ' '
BILSa. PLfiMII, A. VKLVKT VESTS,
TOOKTHKB WITH A IlKHIHAIIl.a HTOUK Ofl
YOtJTH'H and CHILDKEN'8
Overcoats & Suits. -
Tit am btock or ,
TEAVELINO 8111118,
NECKTIES,
.....' COLLABS, . ;
TKTOxa. "' ''
HATS, And ''""" ,,
VALISES is complete. '
I aiiaia thank my naurtaw Ibr Hut k. n, aad o
pmmia. and warraal lo lTa (till aallalac ilo to all
thorn who may .It. an. olnn.a Un. I lnt.r, a!
Ho ins Mala atraal, SraA dinar hofUi ml th, V amp
w. . , , . , .
. '.. . i ,1., : -.i
I ' ' ' ' 11 ' " ' I
MAKE BO M ISTAKE IN THE Pi LACS
..'.! i 'III
I..,
J l ;' i.i A ! I l
hh rnsr bokwai z.
' OL ot inim
I (1IK1II.I )0f I . ' ;v t IIII" I
iOO. MAW STF COliT,
Clothing. Life Insurance.
tna Life Insurance Company
:-i .'it ". r X ' : ' ,T
op
IIAHTTOaD, CONNECTICUT.
EVERY OStATs
Should Iuanro Hi Z.ifo.
M'THK IIHAN'la lllLIIHKM PllK I.IPB.
for a tarm of yira, Kodowmant pollclaa aad
lldi.a'a nw4.wm.nl.
A L O ,
NOW-l'OItKKITINtJ IMfUC'IKH,
Whloh no Payment Id Required
. - . : . .... ....... t
' ii . . , .- i
AHTKR TKN YRAKM.
F1V12 THOUrtAtit DOLLAIW
lAII ON TWO IiOMMKH IN
TIIIHCITY WITHIN TII10
s' JrAHT HI.V MONTHS. ;
AmonaT ftll thtutMintriviuiMka f mm Io frTAiMt th
fkmiJy ftiml from wa(, aun oo im rund mom ntm
pm in tichArolr, unh in IU rtiirn, or Mrlm in
i la rMi)u, ihmm Itr lnimuici4 ll la th proi whtoh
indiuMnuauuia iarau . ,
SUPPORT
' -1 TOM 1
' '' ' ' "IT ' ' ''
W1PK OK ll I S IX O H O M ,
..( i ! ..i. I ...... i
I in ...... ,,.....; 1
It la th. nnaarni hand al th prarldaal fhthar.
raaohln. forth from lha ar.T.. aad atill nirlaaina hi.
oaaprtna. and kM)na loffauiar in. aamiij, ay it,
ih. faiihrui ,., !,
SOB FiflTECTS HIS iEED PAEEITS
nwhanha hKMiWrll tlntn Into tniitri h
ilihahontMl ilnlttor anNMniMi hi it ooodiKng ortHUtor.
whn fat MnMf ItuMt propittoua. In a moral Mid
worldly annM( U la on grM waon bf whtoh to rot
..nail, oi am aung. , ,
I I.
. 1 .1 .. .. 1 .
. I ' I '
Lai any hu.lian.l, fatliar, aoa, aak himaalf,
I .'..l. . I' . ! . , L I
If I wu to Die To-Hight, Would
' those who art dear t ma be safe
' from the Pang ef Wantt" (
..: ... r . ...1 1.. ,
Would ihaaaahildru ham a nomfortabl. honM.aad
th. mana of KluUniir Would thla wlf. h. In.l.i.n.
dawlai llianoldahariUirf of tho world? Would thlt
anwl ami fnabl. nar.nl Im proti.l.d fori Would my
alal. pay mydolitat Would thwr. h. aw aw'rlftf. ol
proporty IfV funMKl niuaa ot aa aduunlatrnvur to ln..l
lha d.manda of tirfwlltora-adna ma.1. wh.n Ih. markd
Wrtd downward, aad fair pruiM naoaot bo rwillao.il"
How fw no. auawwr Mian, auoauoa lo ili.lr aauaiao
Hon! Th.y faar to aak th.in, and .h.rtah tho h.li.f
that way aa. a loug laaaa oo um, l uia i. noia mot
lahaadoowardly.
Tho Bravo 1 Man Looks
D AN CER IN THE FACI
.. ! I ... 1 II II I ii' v I ! ''
Thai ha may arayril. with ill in. wia. man, that
h. may aludy I la nalumand wllial. tU Ihr.ataalna.
Tho ni.au. ol pliatl.a ara .t kaod, of aaay anomai lo
. -.1 ' ..J I I ! I .. .:.
i , , -taato T 1 a . 1. :
1; 'H'. - I ,-'.;. ' , w ' ; ...,
Ltrn iNsunANon
I . . "I- 'I... ' v'l 1..'. 'I" I 'ill
' . f- .1 I '. ' ! i .-' .1, . ,.
ii ,i i'i'.mi ; ,:l i.. i.', il. .1 . . 1 . . 1 .
YOUNG MEN
Jualatarti.a la taiaajaaa, whoa.ohlaoailul lalh.ir
n.rav and inlairHly, aliotilil inailrath.tr llroa trilh.
awioutil of half Uia llatnllU... Huoa aa aolof rtl.-
laurwaiod hontatywhaa known lo Ihair crwliloia,
woum juaiiy iuor.aa. uir noonu.no. in in.m.
I. ,
... ill
WOVI.II
l-.ll ''I.I
H II O W ,
IT
That lh.y did aot wlah to lna.th..r bal frl.n.
aoaodto any amldakl o.u.n.yi aad lh.
, l.'l It. 1 1 I mi Ii.. . In ., : i, i ,1 ....
irl
ANNUAL PREMIUM
!-l
l"!
J
m ia-
WfttlMvly ba Naraad aa Ma Ma wluan
fthl taMirikmit A Iba ahrlna al lusiUoa.
yaannn of iiinwa.
Aitl AfvaA 1W Vajrtaa) aaw4 t an.jy
ai i
Clothing. Life Insurance. Medical.
lluHAOIC'B BITTIKH. ' " ' 1 10 4 '
' i
GREENBACKS ARE GOOD.
BUT i ..... ,4
ROBACKB are BETTER
ITOMAOI ft ITT ICRS.
TVt.lhn.iwa.n.1 l-filtlia aold
innnamnnth 'l'h moM po
Ml? aUiutw h ' KIitk in um.
K'lHAOK't II ITT KM,
l4no'l ftir all oVnu.tffmnt af
Hlomnch, HilioiiitirMii, I.ivar
ftftHAOR! HlTTItM,
Tay f(iiaiwnnf1frft)ltoi,lA
ai-itioMuiiTdiM'wM oraoa
WtHAOK'l ttlTTIMM.
fvNllli4Vlf((u.iM an. a4.
twUtry ftwraona irtll Mod in
ihum an naolltil t pi.
' ROBAOK'H Bin'NKU.
A wlna RlaAMftil btora aanh
moal vttll rnufitihuMlirs
ani all ll ft 'Hi-ia.
Tha? ara tur than ntl fiHa, Howdara, and ihr
nauoiifi( dlaaurM.vttl oomKiinla,
. , Jiohurk' Jilttrr.
Thav nan h takan nllhnnl rtanrd to dial. ' Aaan
atHtUMr Ihfy ha no xfiial.
Thavarfi irtnarad liv an old and aklllAil bDvalolan.
tttt wall-known THaUt) rmltfia.
JtobacVt Hitter.
W hrivar known ihav hara tMKoma a aUndard fam-
ilf lrn(Tihnin( rammlf. ,
Itobaitk9 JUttrr. ,.
Trv nn iKitUa. anl you will nlwava ua thacn and
moominond thrnn lo othra.
h'obark Mttrr.
C. W. BOBACX, - Sole Proprietor
And nomK.itndor of Rtomach Hlttnra, Blood Ptirlflar
and fllood Ptlla, and IMattllnr and ManulHtMirvr of
Uatowlia and HwAdiih hranUtia, and all kinda ot Um
Hnftxl ilon.AMlio hiniora, whlh ara aold wholaaaln or
in ani.iMirtHlqaanlllv, al No, Ml, A. ao Qa 04 kkhI
Third Mtrtit, (Jinu.nimTi, Ohio.
Knr al hy DruKgl"ta and DHIni la Madtalna ?
nrywhaia. , faltviawly
IMPORTANTtoFEMALES
Tit a COMBINATION Or INOnRI'IIFTH IM
lhaaa PHIa ara tha rfnull ofa Ion and itnaivn
pracllon. Ihavara mild tn lhlroiMraiion, aod oar
ialo In tirrrotiiinn all trTiilanitMi, lalnful Manalrua
llooa raiuoflna nil obainit-tiouawliihr from cold
or olhai-wtaa, Haa-li-t'ha, 1'aln In lhaHlda, Palhttatinn
of lha Hart, Whiwt, all Warfoua Altaidtona, Hyuiar
oa, falltfua.PaJo ttt th Hank and Mmba, o., Ina
lurbad Bloav, whloh arl from laUrruptioa or
oalur. 1 ...
DR. CUKKHKMAW8 PILLS
Waathooommanoainontof a now ara in th traat
min( of thONa IrrfjuulanllfMi and ha.rui.lona whmh
havaonnilrnad ao manv lo a raawAtuaa lun, No
fnnwlacan aojoy good hnallb unlana ah la rvRular,
aod wfa iTr an ooairuonua iana piac tnenanarai
kaalUi hatfinalodnulln.
VMI KKH KM A SH VKM ALtCl l L LH
ArtthonlV MmUHn that MABKtKO AttD StNGI.B
bil'ao IlTirailM on mr nmnr Tfnrn, ar man rrij
on now. nHWANK fir iml i a rinrin r nm rum
lrm th N-M-t hwarntiim vrjHt AnwaW.atA IM-
M Klif A Tn flrwf rnnriin I nriT mmf-KiWi wm i
HK IKCKIVKI. Taka Ihta mlvf-rliaainanl lo your
linitfiri-d, and Mill him that you tmi taa HBtiTmuH
MUHT KUUAHL MHALH MHJHCiMt AH 3HM
WOULD, whloh la ootnprinati In
li. VJIKKSEMAirS VILLS.
Amthamoat olfaoliial ramodr aar known for all
nomplalnta piti iihar Ui Pfimalwu. To all olruaN thay
ara invaluatiloi indttHng, ana mrtminti, furioHmti ryu
'nritff. Thty ara Wiiivtn lo thotiaandN, who lmvaurd
inam ai ninnu innfa, inrmiKomit nienounirytniT
ina iha aaotHion ol aomool tha moi tmtmtU fhyti
rrfHcV Ut 1ttr$ warn tkwhvitUnoltou!,
tlhaoh lNi--iha WOt4 JMMiar yr iJujinUin
tnitfrom fifty lo Misty 1'ilU.
rtllaaanl a aviat, prompts hy ram It ling tp tho Tr.
prtttlor. Bold hy UruwifitU aourally.
t HDTtifflNwa HU.LTKR,
Proprlatora, Nl tladnr atroat. Naw J ark .
FiantonA Dunham, Olaffland. and John P. i'ark,
OnoManUi wholaaal agaola. bold In ayton hy
UruKAitta , Mldly
LIFEEJIIE!!ATQiL
Strength to tbo Wdik'7Ml
Youth to thoAgod.
miu tRnrARATioM m tinkiulkd ah a
I Krjuvaualor and HaaUtror ol waaUd or inort
fu nut Ion a.
Tlai4 akoold boonrtain to maka lh ntokrwn
a hoii.old od, luaamiinh aa ll will rndr Ihnrn
toulnnil in (bating and la aliwiHUi. and onnalo tham
liv ofnr again la day of ihalr p rial ma joy. It
not only aahiTarattt bul MtmnHthana, rod la really an
mvalai.t4 bltaalM. pMa.ly to Ihnao who haro
han radluoad io a ooBilition or aarvl'ityr alf-abus
miaformn, or ordinary alrknana. No mattar what
lh aauao of tho lmMtanoy of any humaa organs
Lhla Niiarh (irauAratiun will ramoyathaar)Mila( ono
and fbiavwjr. ...
u..ili ... BiOKUKXE.
ciwm jMmTKttvr.jiMtSKKAr, vmhiutt,
luuLri'irru t a it a ni'bw t (.niiaur a iilIhvu
tr nn 1 vvn 4ii v iaifi r. iii m 11111 ai
kids, t.oss op Ai'panrs. low kmhits,
WRA KNKKH Or 1HK OKU A NX OfH KNKHATION,
1UUHCII ITY. HKNTAI. AXt,r?A'r;. (wdf'M-
7 liff, a.TffVl, IT Hm A mii ' itnt.ittn 1 ri'i..
DKflWABI.K, AMIt DOVBh HMtGT VIKIN THH
SHU Vol' H XHTHMt nnd nil who nr. la ani way
prodlraaad hy a.rvoua dla.l.llUI.1 nr. ..rnaatly ntf.
land Ui aoak a our. la lhla aaoal aloallaol aad uao
.itialnd nriaiailoa.
t'oraona who, hy Imfimdnao, hat. Inalthidr MA T
VHAit VluoH. will aud i.iiMMdj Md poaiaaaaa
our. lath. , ,
ThaM JIHtfilh. LAHaUW.thm DMHPAlhlNO,
th.'Of.fahouid (! thia TaluaN. dl.ooy.ry a lrlal
it will bo round loMdlydinNnraallroo. allotlnrartluloa
kjr lh. aam. vurimaH,
ho rMMAI.Ha.-Tnlkm.naratloBlahinliia.
M.la awoiia woaknaaiMuiof idl kinda, aa it will ra
.10 r. Hi. wnntnd airannih wllh wondariul a.maa
.no. ' . ' ' . ' "
III. alaoaraaJloal,and wllllt.!laf ! rya
nap.ln with th. tlrat dna. A hrlid n.raiai.nn In Ita
ilai will ranovaU lha Momanh lo ailao of p.rlaol
kaalth, ni intnlah lly.oaiiaiafiir.y.r.
Or. IJollar par Hnlila.orali BoMlu ft IS. Sold
by lalaiaii.norlly. . . (
San 1 liy .iprw,. anywhnrn, hy add mating
llimjIIIItUll HIM.VKH, Hn.l.rllr,
, SI (J.'inr airMt, Now York.
Bold by Dr.W. W H i awiKT,
' I Mo.aaMalaalroo4,
. 1 -i'i ..'m -i I. 11 l; ," Wtoa, '
rrra!' 1 '
I'J
. mi a k 'w a : m
.,). 4 ,.., . ..I . , r .' I ' . . ,
",',,n',awawaw1i

xml | txt