OCR Interpretation


The Daily empire. (Dayton, Ohio) 1865-1867, March 06, 1866, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88077244/1866-03-06/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

THE DAILY JiMWIlK.
AGRICULTURAL.
Hen Signs.
homo dup lm plvcn I In" following riilis
for ilixtliiKniiliinK lii-na Unit i-ltlirr Mill tint
lay nt nil or lay only h Ow vug In t
Spiinjt. awl tuk vacation for tin- ri'timlti
iIit of llie year:
lien Hint ly nri'iiU'tlir rot nl the flrl
ilnwn of (In1 iinriiitir. while Imteti Ik'iik
nflon remain there inilll the "im l I1I0I1 In
the nky. or until I lie hiyliiK lien iuive
mil ! lime to till their rro. I.iiylui; hens
hnven vrai'liiiliiApeI ite, while bitm ii heni
are often very liiilitlereiit nlnuit enting.
Ilena that, are nlniilt to euniinenec liiyinr.
or Unit il' l;iy every iliiy. or every iil'eriiiite
iliiy, nren aetive. In oliUlnliii; t' 1 tin
thene'elve iKontt having a liemnl of hungry
ehicken In ili'ilj-ent in wmtrhin ni iiml
mitntelilny; out iieeex.wy feeil lor her younjt
OIH'S.
A lion Hint lay an tg tn-ilay anil an
other to-morrow" Inn a coinb anil fiilli ml
nml Klowinj; while the eonili anil uilli of it
lnirri'ii hen ill lm enlnrleaa, imllleii, nml
Miiiii'tlnicii wrinkled ami ilrlfi up. When
n Iiimi that lays h:ii eaten nut il her i ii'r
aiKan tlKlenihil to lt tiiiniwt upai ity.
hIiu v. ill I'nree ilown ii little inure, w hile it
lnirreu one n ill often iimxarHs imlillcmil
ulioiit I'Hlinx feitl. A hen that has
liiiil an jrr t luy anil will lay another lo
uiorrow will go iiiriix aronnil tin yuril.
wlillc tlip hi'U that never lay lia no more
iiiihIi' In her aotil than the v He of SoeiateH.
Tlie linlli 'atlon eontinno tliat there w ill
he a heavy emigration InTrxam from I lie
Northern Suite espiviaily in the spring.
lt"lov the town of Ifcihu In Uraos, in I'm
lr.il Texiw. a larjre Mition of the phinla
1 ioiiH hai! hoeu oeeupieil by these new coiner-.
The owner of the laml liave iliviilcil
III. 'ill Into mnall lot, ami rcntcil them to
l.ior M-oile w ho are j;iinr Into rot ton plant -in";.
There are four hitmlreil thouxinil
acres of cotton laml on the Hrair.oH river
alone still untune lint hy the plow.
f?T!TANnltKII HoMKOPATItlC MKnlCtM'.H
Tho niroitt of llninplirey's Homeopath
ic Specilica hiw receive! a very iinoi'tniit
iiiMillnn to hid list of Humphrey' bpocltie
llomeopathie Uenteillea in the sImhi ol
letHtle No. lit, which cure iliptheria nml
i l 'ei aUil on tliront. Tluve xpeeilles liave
oi.taiiieil u wiile eclchrily amoiiK tlie ineili
enl priu tiiioneni anil are verv largely nseil
liy them, heintf prompt. ellelent, reliable
iiinl eouvenient. An estendoil ailvertie
ineut III another column given a list of the
ililVerent KH'cic, the licusc4 whidi lliev
reiiiiily, anil the iirlcc. The cases for fami
ly m'. lire especially worthy of attention,
mill also the new ileoailment of velcrnarv
sinviltcs. The heailiiiiarters of Humphrey's
ss-etiic lloiueouitlile MiKlielne l. Is at
U',1 Itroitlway, New York.
Hen Signs. Legal.
Hupcrior 'onrt, Moiilifonwr)
County, Ohio.
t.i-nrni V. Hli'wnrt und l,ylin Sinvrnl, Ii i wile,
H illlnm Hnlli'titi.nrh.of Montjrnmfry, rmit , Ohio
M.lont;ui llollt'iihiti-k, nl' fejkhnri rttunly. hull
iii.il; Ititlilrl HollriilM'cW, ot llerk roiim v, 1'imui
otlvtiiiiu: dolin Slici-tn ami SonM Mii-i't?.. hi'
rtifr. of Itftoit roil ii tr. Imliiuiii. nml - liiaht
tnttvor amt athnrini Kihiinoyir, hU uiUa,ol
iii'i hk founiy, i riiiinyiviiiuu
w
IMTAKKNOTU'KTIIAT A J'K-
'f lTfON him tllt-.l Hitniint Um'ni on 11m- Kt iliiv .tl
M irt h, A O., lHtwt in Hid siiHrior oiut or.M'nt-
kinrry iiuniy, oiiid, ny iniirtre w, fnvi -,ri mini
l.viim' sii-wrti', hm wd'f, Hiiil i- now ixinhiiu,
u ituvlii, khiiI ttiHtrtru W. srt'wuit itiitl I.viitn hd u
ml If'inntii pHi'lilioil of tilt' Inllmviliir IimiI est. it i.
I'l Htl; hitunu ill Moiituinci V it HI III V. Olilo. mid
tlt'-it'i'i !m1 mt (iillows, M: Ht llttf Iti-lot iiuiiiIk-ii iI
tiiirty-iwo inilii' towtiti Km nu-i IIU-, nint
l!l;tt tin M.iy term nl tsai'l o.ir1, I ho h.ikI
tlfoi'f W. Mi'witrtittnt L.iut wlcwuri, vn'A ni'l'1)
I'M-an orilrr thitl ji.trtftitm nuiy l' nui'lf ot ' n.ii'l
ivuilftrK. I f ,( i Itl I1, v s i -.v A II I
l. III A M'KWAU V
i;i:o. w movku, au ) n.i ivutiom-u
ui:r a tit vv
ROAD NOTICE.
IV,
lOTU'K H 1IKKKHV (ilVKN THAT A
pi ttllon will Im priiMiu-tl to tin- ( tMnitiixitnii r
itl Moloiiurv 1 ounlv. Ml thi'ir urt ."H-loit (o
hi-hl on Urn rfrst Moinlny of Murt li. A O lHi.it,
in iylnx for tlit I'fctaMWhnu'nt of a Ki't Tiiriiiuki'
ci.fl ;ilonic thi! follow nitf (ItMcrilit'it unite, in M.iit
etmiity, to w it: UelutiiiiK ut a oiul in the t mini .
tine ro;ul nl or iiuar thu itoiith-vwvt corner ot
J.ti-olHtiinthii farm : Theneii oant.oii lliu line ot
Iheohl it. .i.l, to KtirmerMille, ihennt. hiiiilli-eiit
nlnit lhi 1 1 Hi- of Hi o lit'iiiiiititouii and K.ii iiieia
Ville lunilke roaU Ut lite Hrhotil lloue, htiti tli--trirt
No. in .Iui'Lhou tonhfchi, 'l'lieiu u ut-t. via.
llo r ion it, to iiiterhti t tlMMienu.inlow n ami la
't urnpike Uoail, nenr !'.. tr t reek, at h mhu
wtiL-re Harl ohl roiul erosnen tn' lui'tiniue ioal.
hit li i U he the term I nits of n:itl Krce rin ninke
Ittiatl. MANY I'KIITIONKIO.
Jan nary ttl, lbiiil, Jtwll-Jvvw
Wm. an;i,kstkins kstatk.
Notieu i iiuruhy Riven, that tint iinitetiKH"l n,u
Ihm 'iny lieeti aPlxMnH'il ntil ijiuiliilcil ly the 1'in
t" it' t on t t or Moiiiomery t'ounty, Ohio' a-itmni-Ir.ilor
oi (he entaU' of U hi. Anle-tinii, Into n Mint
e iMuie. tiHuaKi1 ItoliKltr U. IHt'KK
I. inn. try iut lHiWt JuuyT-mw
feltAil K. KOJUUNS. WlH.)sK KKS1-
l r. I H la UUklluUB. i tM'litleo) tllitt .nmli K.
I: .i,!.,n tli.l, on the JiMh of .lautiai y. A U (lie
Ins e(ittoii In the oilu-e ot the i h'vk o tin- I ouri
h ( oinnioii I'loa, within tin a for tli cnuitv 01
M'MitottHirv AiMl htatt of Ohio, ehat inif the H ihl
h.irili )hlin ilh a-iullrry, Willi miii Ajiioh
Itohiiiiis an I al" With tiiver oilier iieioiiK 1111
knotvn to thf (K'litioner, anl askinir tli.it he
Ih illvoteil Imin thef.uit H.irah K Ktthhiiii. H he It
(M-' litin will taint lor heumur at the itet Umih ot
K,l"h'ilil't .!- I. I'll K UOhlilNn
J.J MKI.VII-LK, lMtlT Atty feUihtw
Divorce Notice.
Nr.
lOTnn is incuKUY givkn that.
4il the net fa-nil of lit liurt of t iinitiion lien.
lor MoiiiKontcry imtily, nlito. I will nly lorn
. llivor Iroiu mtr wile, JAMb I LKliti. titlifU,
WtUltil Rlfuiir4J ftr flvo yesrh.
iilllMAH CI.KIil)
Fell III. IMH. 1 I.I'.I4IW
J VAN' AWAY-A lOY HYT1IK NAME
of hluKeitu Atlolph Huiitli, Imhiii'I to the iihM,rtta.r
Itv Mie Itirtroiary lMtV4',Lor of Montgomery i ouniv,
ieit on I'uuMlay, tiiti liiUi of Kehruary. 't'he loilillr
are eatiluiioii aKajiialharlMiriiiKor Inntin him un
liiy atHMJii nt, a 1 nhall not e ivMUiibiu lor iiy
tlehU or etiaiKtM conirwtwl hv him
lulilti iitw JACOli W.t.KlIKU
Notipe.
N.
OTIC K la IIKIIKHY (ilVKN THAT
tut iiuojemijrnixl biw heyu aipolnlel ami oiialille-l
ut ftilutiuiHirutrii of tiiv vittaUi of William Kuuucr,
aiHA .i4i, lUof MontfftMiiory ouiity, oiiio.
lelIS3tw MAUI A 1IAU11AKA KSAl'KU
IXWX'TIUX NOTIf'K.-NOTUK IS
heitihy utvim Uiat Christiana Mentel hat h-vi ai
(.iiiiiIihI ami qualilluil a exotufco.v of UiO us lata or
Nim4 MtjnUiL Jr., UiM-canetl.
' t IliilsTiANA MKNThl
Hihl-lltw Kxocuti-ts ul bimuu Aleut el, Ihu'U.
IMKIIKKK WHWAlIOKTriKKA-
a i i. j I j eeu iMi M l'iiW h! lit kil Hit tr tita IimIuiii-i nl
tu liuu Cuttla oow for Ium'iUiiu ttvur. JaulV
Insurance.
()
II U 1 1 NSl! UANCKCOM l'AN V
i'
I A Y T N . OH i: .
1 1 TH Oil I'.l'll t'HITt. UO.OOO
AH;i, IO.V,(M)0.
okhcK, n ami. tiiikh tiikki',. oi-positk
III SI'dN II A 1. 1.
piee m mm mn nm
A I
Ourront IXrttoa.
I I 1! KCTO 1! S:
Willhnn IMi'Vcv. .tot):illinn Kcnnrv. t
I IH M Turner, I. 1, ll.ui'Ht liiuit.
tii-mve lir.oc. .N Si iili.mt I rtl.ill.
-'"ti WikkIiii. M.iiiilllon M I irn.r.
Peter T llli k. v
W 1 1.1,1 M HII KKT. rrr-i.li nt
.11 ISA II.MI-II.MA.S, rnnsioiT.
W II lill.l.Kspn:, H,., n'tnrv mmi
LKI.TOXIA INSt'IiAXtK ( KIM PAN Y
n v r n . oiiiti.
illlii n, SIM I'hlnl Ht, iiire Monplfiniin'" UHli i'.)
TIIM HIMI'ANV W IKI. TAKK
FIRE AND MARINE RISKS
AT
lit 'asonahlo Juntos.'
1) I I! K CT ORS: I
.Inlin ll:miti'li jnlm V Nmienli, j
II It llilfi lort .Inlin llctti Ion.
Ia'wIh lli-ini., KrMlcrii k KurlirtilKnilcr,
Henry Miller, Joint II. biiili-iiMui, . 1
Jamli Do, kei
lullN II XNtn It. PipslJeiit '
JOHN II STitl'Pl.KMAN. Sei relnrv. in iMlfi
Insurance. Dry Goods.
J
DIXON, FORCY & CO.,
'or. Mtrarnl n.nilJetfcraon M.,
litirlti, Ohio
ITaVK .H'ST Ol'KN KD A NEW AND
'jilumliil f.ti)v'k ul'
DRY GOODS,
Cloaks.
Cloaking,
Cloths,
Shaxvls,
Elognnt TJlaolt
an n
FAKTOY SXX.XS.J9.
ALSO, A I.Al!t;K STOCK OK
CAR.PETS
Oil Cloth
Mats,
Rujjs.
CrmnblClotha
Drugget
Window Shades1
Damask,
Anil KvcrylUinic th way !
DIXOU. Foaoy & CO.
n it it.l lin
IIAYTOtf, OIIIO.
PUENITUEE KEPAIEKD.
NEW ESTABLISHMENT.
EDWARD KERR
w
Oi l,!) HKSl'KlTFULTiYlNFO'HM
the eitl.ein of Dayton a no! vleinity,. that he luw
otK'itetl a hhoo uu 'i'liii tl htrevt. uevt imr to lien-
ii.-t, Nert (.o'. stuvo htoi'e, hero lip ill rt'jm'r
FCRNITURE OF ALL KINDS,
Promptly and at short Notice.
oi Furniture t 'lruntMl ami VarnUhM, t'hatr Ita.
tniieil ami ail kin-U of Itepalrtn (hine All or.
lie-ii will tM) earefullv anl niuitlv aitendiNl to,
H'ul the alviuUiiir will rail a,ml Jo tl'ut work at ri'i.
iileiitig hevo Ltvauiiig ai"l Tiiinifhlutf In needled.
I an M ltf KOWAklk KrKit.
LINNAEUS
RHEI WINE. ; .
FlIK SirUSC'KIRKIt W,Ot'I,D INF01LM
tlitt public that In In now nnuiutaeturiu a vuiy
m peri or art If In of the alove Wino, whlrh lia htieii
untiiouitreii hv roiniHiU nt itnlir( h 1m tlm lwL how
hi the market. U van b uhWttuiMl at whoki.alu or
renin, at tuo iiriiK btoru ot l. j. ooUawur, lait
fifth Mruot laun, ami al of U. V.;nvr, S ul.
nut Houno. WaynuMrnet.
Ifo ha alo a large supply of i( -
LINN1KUHHMWI VLAT KtU 8AMC.
Which ran bo obtained cm applirjitton At either of
tiio aiMivo-naiauti imiu-ajm. or or tlio Kuiwiiiar, oa
Wayne Htrwt, miurk illelam-o noutn of tlio WaJ
nut liouno.
Tiio Ihto Wine U liiirhly rocommenile1 iu a
meilieinai ktimulaiit, ami i 1m ukU-nively iimh!
ltr mi inniriiitti iuinu. m. lln ll H rill
Jaii'il-Uwlyr
SihipiMni ami Mnrtrliant TAtlH prinUw) to onler, on
hul l uolic , at t
TDK kMI'IRK
bUiaw Job lloouu.
A III )S AND 1II1X UKM)-
lcll liimlixl at (htl KM I'l UK
Muurn .tub Itoniiif.
ANKH
of all kiinlK, printed ltli ttatmk ami pnanpt-
uu, ai-
Htujuu Job Itoouii.
Real Estate.
IENTZ ft APPLEOATE,
REAL ESTATE AGENTS.
OflhMr :w:i Third Mroot, NorUi Hide.
IAVTO,N, OIIHI.
A S.M.M.r FA KM, 'XI ACKK.ij (i(X)D
hiiek house nml well Impiuriil, tlx iniltw fnan
O iytmi. n tinhihiff l.tltertv- $1 :
A Urern aiitl kmn1 grW er r umhI In ( hmhrii.
buiK fJ."""
A doe reohleme In YHlow Spring, woll iia-prove-l
1 MO
A jrool bni W hnuie, i tote Wfll iinpmroil, In llar
ri'hirr i Mil
A koo I looter ami Iwt. well ImproftNl, mi Ixmg
Mieet - f ltii
A f irm d inn irn-n. well Impffeptl. aUnt t nilh1
north of ln ion on fi-on pttce -, a h ir.iin lor $11 iMm
A lm m. J in:l from Oalon, of 110 wn, well
inipii've I. en K.itiot l ike. (..Iieap lor tll.KO
A f:iiiii nl I.Vt t. it . 1 mile eie-l oT I nion, on (hi!
ohl Trnv isii I well improved, and rh taut quality
nl land $Ull
A ri.m-il 1'J.i netift well ImproTi'd ft milM oillli
west of I'uvuiai'Hi. ohiM. I he ht nt hind, for f-tt k.-i
lie re.
Kta fn. t'nf. nrmipied hv Mr-r. IftTi A (o,
with marhiiiei v, and ft ae.re uf hind.
A f.trui d w :u rei, 1 mile norlli of ItnmtT Ma
li, .n. on W'fwiern U I! on Twin t.rork, wull lm
piovetU ftiMMi
A loo s hou'. eoiner (4 llruirn and Ann
tveeu - tm
A f inii'i.:' : an on Crm nviUr R n -ITilrt
A hi 1 1 hou-e m llth nireet. No iPI- 4 t
A Iprjii ,f ,V4 ai'ren, irol Iniprvetneiita, at
llltW ir.4 Sl'flmi, on es. i ft k u $i P
A f:- -in of 7. i it . on i iei iii.nit4wii Tike., 3 mili'B
ft nn M. mi i fiiim.
A n n hi Wr i imim" nn1 Intu iu dllTeretit partd of
the ' v Alt will he -'.ll rlie'to
U-iij jr I.K.N IV. A .A IT '.KU ATK. Q K. A.
JAME3 F. DONALDSON,
Himsn t niiKim ibr.
L oit saTk-w. h. it atT's FAfnr of
UK a-vivKor lu'id. two iuiIok from the Pavtort 4'mirt
limine, on the fitu Wolf t reek I'iVo; Improvements
aie a Itvlek htMie of K nviim, aio a fnumi Ihmim' ol
lhrH) rtxoitd, Imo fnttue Iwrnt, in' tVUIft fti't. ono
44'Jrt net. mi old onh:trt of tho last fruit,
eoiisitn jr ol apple, near plum and peaches;
alou 'nntr on hiinl ot eei t ti uit.:nlo nil the
miuiII (roitw; Ui't t Irtentv a rtw of rich IniHoih
land, I'flu. li a red of tHitU't : (he hal.inr o Iho
land l w 11 set In l-i io-x and eloter. and all under
a tiood ft in e. I will nell Ihfs rntm farm, or will
iitvniu ll in Milt pureluiMT.
Iartle h.ivinv IIouniw Ui rrnt ran have tbfMtt
rentiHl tree of iuj charm;and parties wanliliK in
ivnt u (11 W muted wtlh houm without ehar re
KOIt SA I.K The ilwelliliri lioune, at pit -eiit or.
copied by the Rev Or. T. K. rhoma1, No, Utrf. Wet
He .md street: IhN ( a dellifhtfii! property in one
o the hktf,i loeaLioim lu lhtvUin. ha O iimiihh with
nil tho modern loproveiiieiiu. and will hp sold
ne tp ami iinmeiiLiie po-se-lin given.
Ko HAl.k A l)irm of 7u acres of iiood himl tul.
join id ii uie uiivnoi i.iiH-ri.v in .iionijfomet y i-4iunlv
the mi U a- nvs of eleiil'Pil Intnl. tinder eiilti vat ion
nation.
1ft acre of troo'l 1iiiiln-r, a Hm two-frtoiy hrirk
hon-e. a irio-t barn, aud all neei.-.nry out -build,
incv l.iis ti. one d Uie lat mniUI fiu'nia in the
eoutitv. und Will l" told cheap
HMt h :'i he iM'antifiil rcftidcnrf of Mr. Ht.
tor. No. 4fd VViMt J'lmil Street, oomainintfB najin
and porch ; go id well Hiid -iaeru: iruit of ail!
Kir tn. line hlaliic aiiit UimnI Iiounc; lot (A) feet on
Konrtli street, by W leet on Sveamoro tunvt,
whieh street 1 paved, curbed and uik'rtJ. I'ricr
t.')ht). on ear pikMuettU,
Ko bAI.K-Alarm of Uacr' of land In Ml
ami ciMiiilv, Ohio, fmr iiuprovt-tnenU; 100 ncreM
cleared, well feneed and iu cultivation HNa-tiot
choiC'C tiiuber, tfimd hprlnfri, two good tti'ehaitbi,
nchorl4 ami clntiche near In ; thiH laud It. neven
inilok Oiint Miltuii, mi.; v ill la ol J at a great bar
gain. Hilt KAI.IC-A fiinn of 1110 arret of land In
I'rehlv county t Improvcnient a gooi) two story
briek de)lttit( f tight rtxMiit; good bant and or.
chnnl of uond fruit. 'I hi farm it or a mile
south W4 Pt of Iowi.-hitrg, and will b mtlit cheap
and ou eay jmynienu
Klt HAI.K A neat two titorv tmme nomw nml
lot, corner of llvuvu ami Itiatly Htnfta; haa Uvo
rtKtm. large lut-prh u l,rXI.
Kolt HA1.H A Hffclrahlo Ikiumi and Inf. No 71)
l'erry nLret't; haH nine room; lanro lot; tit i hi ft
verv dciiMbh pnieitv price $-'l.(lU0.
KiK SAI.K-M, lloi;iurman' Kami 1.M itrn-a of
land on tlie Natlomil Hoait U-n inilen from Ihiyton;
no aeres en-areo. ,n ai'ic" oi line limiM'r, pi'inciiiall V
x iHioulitr. iftHwi hrtck house. T room, mnul
table, large biu ii. lit iif tin of ehoico fruit, iuuI all
lereBcury out lutihliiiu.-.
AI.Mt, n di-nirahle biiik lioiMe, large lot, No W
ln Ktnvt, Iiiim wvi ti room, ttup gmdtn, v illi all
lioeehai v tiut-iioitsett. I'riiv' f-'UHIO.
A I mo, Sir. hiiuilin frame lmno, No. 94 iriHn
KtriM't. hm tiro hMim. good tnlle, Priee f l.UW.
AUo, ten and one-jonrth iie.rtD uf l.iud on Xeula
pike; givl hniHii and ham, laud well improved.
I'rice fv
AIm, x acrw ofland In Miami City ; uood frantft
hoiiM', ktjihlu, ami all uociiiuy oiit-hiiilUinuM.
Vrivv $a.MH).
Alwi, a farm of 1M acnn of land, on tho Katon
nlko eleven mtlen fiinn (hi) ton. iiupntf euienW JUid
Iirit k hou-e, hugo hum and toha-eo Hhed, gttod
bpriug-4 ; W aei-us in culUY.ltiou 1'ritn $H (RIO
AUo, tuenly acres of land, ftoven m ilea lVom
Oayum, iiupiowmruu piod, frnmo hoiifie, go4i
burn, milk -house, Mituku-tioiihC, gooil orchard.
Thin land x liinvdourth miten from Iho l-jilou
i'iko. hi a gu. I iit ighiMirhooti. trWv, A,Ut
AI1.0. h noc cttiigu hoiiM' ou Kant Kit Hi alntct,
No Inn ing tlve hmuih. goo. I ktaldu ajid other
coiiveitien. es, l'i e o $1 4ii
AI'-. a lMHincn piopertv on Kiut Third Rtrwt,
corner of Krirtit Miwt I 'hi t ono of tho lie-d
bnsine-H proKM-ty intiiecltv. hie a linn dwelling
with it, and wtirehoiiKO. No iHdter uroiairty iu
iMytou. l'i ice ftwm
AUo, s. ci.tvtoit frnmo houor on Bui-kryo
utreet, So. 1)7 lln ix rmnun, nnd largo garden
I'rice tl tW
AIo, a mo tnrv hrlclt hone, No W TorninKrh
otreit. lias mx wkoiik. and stable: a gNw prop
erty, and MiiiTeTiiriu to business I'rire tyi,Mm,
. AUo, a iiiro twit Kton h.iu-t in Minimi t (ly. Ha
i I lis tili'l l.li'i: vai'l. i'lU'eH.
AIo uvo urick iionnCN on !:(.) Hircut, having
ftoven ion mt in co'h house, Ttienu houeii am
built In tlui ti i-t U. ga m all l bo rooin. and
wilt he Hold lew
AUo. Mr t i nwford' itoiiiln hrirk homes on Wit
Ktmrth it reel, .Nod. nnd 1 Will be old at u gruat
Ran illce, If Hpplied lor .ni.
Aim. alarm ot lln aerei of oxrcMcnt land, 1
niilen nr tki of the I iod-m stition. Nl acnw i lnari'd.
babince in gMi titulu'r: liupioveuietiu, a gotHi two
wtory Iranii' heuwi, a gaxl o,4. n and a large tramo
llt)'le; aa ore h mil o liotcti Iruit, fencing in ginxl
ordt ' ordoi - pi ice $ji jjiji m.rc, tci in- v.i v
le.hl-tiiudAw. .
Fruits and Nuts.
Wholesale and Retail.
FRUITS, INUTS
OY0TEI?8, WINES.
t'ANUIKM, OltANGKS. I.KMONS. FK1S,
1ATKS, rUl .NF.S, KA1SINS, (TR
UANTS. AND CITRON,
a luiiliixoi
CANNED & DRIED FRUITS!
Fri'tili. Cove itntl Splrod OyHtirN,
SAUDINKS. '
LOllriTKIUS,
I'KKI.KS,
' ' ' SAI'f'KA '
JE1J.1F.S.
CATSUP,
ouvsoir,
FRENCH AMD AMERICAN MUSTARD,
llOU.AMl lIKItltl.Vti,
SWISS AND T.I.VUKltd CHK.IK.
Flro Criwkrrn. ToriM'diK', a, .
J. V. NAI'KKTII 1IH, '
1U3 Maiu Ulwl, 0)iollX,irl.l II nnao.
drotrwU
VANDYNE & BRYANT,
UlAHlHHURll, OIIIO, I
RS I F.CTFtT 1. 1, Y A XN OU NCK T( I
lliu iiiililli-IJuit llii'y have pnrc.hai.iiit liti ottUltital of
.ttiliii 11. K'.iirrmiiii. anl ara iimpuiixt ta (to alt
kliKU ui v. nrk in itii'ir hue an tln.'km!UunK. Far;
llnular alUmllon f Ivan lo horMa-NliiMiliitf. IMowbiii
all kiiuU. wnffnn, ami oarriujri iua.la aa.1 ro
tiali'tnl. Tliuy will wiirranl nl) lhi'li- work.
Jaill-wU VANUi ttk. 1IUYAMT.
Fruits and Nuts. Book & Job Printing.
I
j
I
j
j
ALL NEW TYPES!
JOHPRINTIIVG!
AT TIIK
BMPIRE OPPICD!
HONK IN IIIK-T
DUST BT YliH !
BIERCAKTILE PRINTING I:
cards, nicei:i,Aiis,
iiiij.s, niix-iii:.iM,
:jii:cks, jjlanh1,
ihij-s of i,aiinj, 1
iuay-ti('ki:ts, .
Ac. ., &c.
Tt .A I Ij It O A I) H i!
-HH'ITI.lKt) WITH
IJVKKY VAKlirrV Ol'
PRINTING!;
rOXK IN TIIK
HIGHEST STYLE OF THE ART I
Illuminated Posters,
ton
M KNAU F.KI IIS,
C1KCUSKS,
THKATKKS,
C'ONOUItTH,
I A M OltA M AS,
lOIiYHtAAIAS,
AKt ,
ALL KINDS OF EXHIBITIONS.
OK AU. KINDS.
CAV BE hVTVVM ACCOMMODATE!)
JIEUE THAN AT ANY Ol'l'MCK
IN THE CITY
ORDERS FROM A DISTANCE 1
Wll.r. MKKT Wi l li
Prompt and Careful Attention.
H. H. ROBINSON.
Boots and Shoes.
SAM UK I. W11H.L,
Miiiiufaolurrr unit iH'nlcr In
D0OT3 AND SHOES!
NO. 75 JIuPFF.lt.SOX ST It KKT.
DATTOK, OIIIO.
JCkk.ps constantly ox hand a
full nftitortiwiit nf 1Imu nml shoe, of tlitf U'st
utility, Itir itittii, women anil ulitlilrvii.
CUSTOM-WOHK MADK TO OUniClt,
In tlin lit ittylit. '1'hlH Ih tht rheaM't unit ttia
iHint iitiieo In l)uton uil.uv. I'Iiom,' who unit will
Mii.l (tua itil. Im iu illinitMiy, Counll'y inittft urn
iiiTiU'il u cill. lUiuO-uHia
Boots and Shoes. Merchant Tailoring.
I
1
,
WALK Kit Jt TUKNKK,
IiKAl.KKM IN
O L O T II I N G !
. A N IJ
Doots tfcr Shoos,
NO. mil IlllliD M'llht.T, IIAVTtlN, OHIO.
w.
lU.IA.M WAI.KKU HAVING AS-
SIM IATKI) Willi IliluM'lt III liUKiiiuM Mr. ferry
1'imui, I hi. nuw nrin itru nnw ini'iutn-il b. aroma
nirMtiitu lln'ir iMiMt.mioi'H Willi rvurv aillrlv f K?n
tliMnon'H mmriiiir appiim! of llm fau'.t Mlylo and
Ul quiillly. rl'liu v, liu w ant
COATS, CANTS, VKST3
sinirrs, hoiseuv,
' nANI)KF.UCIlIKFS, GI.OVKH,
BOOTS. SIIOKS, SIJPl'EILS, Ac.
Will da wull lo giro Uicra a call
Aim on haail, a onmplr'to anvirtmpnt uf
Boys' oiotlilixa; i
Iti'iiifiilliur the nlit atnuit. Nil. I'hlnl Stri i t.
IihI ilwtf WAI.IlKU A l'LUNI.Il.
. x. wiiitmoiik. n. n. iAUa.
"WIIITMOHH I AIMS,
Manufwiurura anil INuUurt
IK ,
BOOTS, SHOES, HATS, CAPS,
A Nil
CLOTHING!
aaa fifth 8Tni:iiT4(ouKCiON,)
IIIITIIN, Ollltt.
Liucy kkf.p a ioxstant sltply
I ...
Plooo O-oodst
Which will lie mt up I n lluiltH uii ilia
nhurUii.il uoUiti ami at lliu 1111141 -
KKA80NAI1L.E JtATFH.
"FITS" WARRANTED IN ALL CASES
Thvjr alao koup a full aaanrlmunk of
SI11KTS, X)1J.ARM. OKAVATS.
IIOISKKY.TIKS, Ac.
iWictiilwr i
twill. Kara
DISSOLUTION. ;.,
TlIK PAHTNKltHIHP OF PIIIMP
KIHI-KKK AMI IIAVIII ii KY ICR. In Hid Cl.ilh-
hiif HtiitnrN at UnvUiti, umlcr thu naini. uf t'hlllu
Kli'pli'r A 4k., Ik UImuIvimL vy niulual ciiiHrnr
h;.lil Klopliir iviiillntu ilio mMiuwH al tuu nlil ntauu
on Till nl Htreot, ami wilt undo up tlin hdmiN'hi
Alt HtlinH aiialliHI .Ihi llrtu Nhonlit tw pni(.inUMl In
Hlil Klopfor, and pertuiui iinl.itil.Ml ui tlio linn will
uliuxa aull aad pay uu 1' 1 1 1 I.I 1 K l.iU'r'lilU,
DAYII) MKVfltl.
Januarr M. 1RM Jan 4kI.w
J FEW MOIIK OF THOSE NHT OEX-
Jll.k.MfcN'l ..liore SulU lur ftfi lU nt
II.
IMVARZ.
fobT
IU Miil'l .llvvt.
Medical.
i
i
j
i
!
i
VEGETABLE AMBROSIA
IS THE MIRACLE OF THE AGE I
CJrny-lK'iKl.xl I'ooplo Jinve their
lock! rvstorwl liy it to tlio dark, Imtma,
lUken trrtm of j outli, nnd arc ImtTy '
yonjrpoilo, with tiiht, fadtd ot red Hair,
have tlioac unfnahliinahlo colon changed to
a biautiful nulmrn, nnd mjoiocl '
Toople whooo licotli arc oTorcd mlth
yinndnyf and llvmori, ukc It, and liavo clean
I coata and clear and licnltlij acalix I
JliUd-J IriKWA V .tTin have
tlicrr rcnminuiR Im-ka tlHlitoned, and tlio
h.-iro tpotn covered with a luxuriant (trowlh
cif Hair, and dance for jojrl
Vouiik ientlemen uaa It becauao H la
richly iicrfumed I
YoilliR I.ailiea uso It bccauiio it koeps
their Hiiir In place I
' Kvorj'lxxljr murt and mil ne It, bfranae
It ii tho tkxmnt and bcH articlo in tlio
iimrkct I
i . For' 8alo by DrnggUb genorsily.
II. FUNTOaj t.in.O.,
fiKXKIlAt. W'lllll.KHAI.f. AOKN t
FOR OHIO.
At lVholewilo, by
W. 1V.STEWAKT,
So. 2 IMiilu Nt.,
iloc 11 far IUMOK.
DR. STEVENS & CO.
1
j 1 RIVATE DISEASES Cl)RED IN THE
norlet irHMi)ln tliuA. at the Cincinnati l.ork om.
jidt.il, 74 WL Third treet, letwi'ii Walnutaitd
j V iue. up Htalrs, without tho uio of Merc in y, 1om
I of lime, or elm Hire, of diet.
I lr HI'KVKN. by Hpeital ntnuy ami experlcnw
i In Die hiMpituN of ltiiltlinorn, lndou and I 'at is. Is
enabled to giim-i'iintec a cure in Iho most eompl)
. c.tteil eiue, Iteoent caceaof tionorrhnaor h phllin
'ured in a fi'ivditid, without changn of if let, o,
I hindiain u from businiw. fnu-ondary Hyphllthu
I ihm vctttige tM-anicauHi iuiout inu un il Mui
i-nrv.
I ntliufiuf Hclf-ahusn and enretislvo rrnpry, nf
i fet ing from HiiiMinalorrhea, and uw of nln meal
j aim ineniui jMiver, inuigeuou or i oiiwiipauon,
l-lrupttonii, Nervoim LoukIix. llyKrliondil,
aietrejited for l,lver t'omiilatnt. lnieinl:i. am
( oiiMiinption. liy iguoi nit men. who mi!tnl,i the
i eneciH tur mo cauMtt or tiio uvn, ami trtus loulu-
iplvlHdh.
- Murrled men, and the o contemplating marriago,
should ntrtRoru vliror In their Iwnlhw ami inindA. ore
they entail uimery and diMiaxo uiwu thoioj of thrtr
posterity.
Idrtuaaea iroriillar to ftimalcA ttritted. A euro
gu.trninUHif In all aft.. 1'eihoun at a illtJiucc
pnnnptly curoil by addnwuing, with ntntcnicnt of
cuv, Jr. 8TKVKNS&MI., 94 Wtbt Third itimt,
Cincinnati. Ohio
Ofliccl- nnra from 8 A. M., ol 1. AT; Sunday to
11 a, hi. autit5-iya
X KVEU AND AOUK.
'J'ho remedy to euro and prevent thin dlhoafce U
DJ. S. O. KICUARDHON'S
SHERRY WINE BITTERS
The celebrated New Kngland rcmody for.Iautidicu
Ki t er and Aguo, licneral Debility, and all
. di:iuaMj nribing from ttiHonlered .Motn
ach, l,i vcr and IhiwoU.
Thoy ar tiwd aal rtMMiniinpnittil by lomling phy
Hi tanit tf Ihu C4untry. aud all ho try thciu pro-U-inih-e
Itii'in fllTaluahte.
frlcet l per bottle
J. N. HAKIMS A t, i.in.iuinitl, Ohio, propri
otorn lor tho Wet4irn Mutes.
mlAi ilY A I I MKIHCINE DKAl.KltM
nclll dnu tt
flONTAlNH Atl, THK MKHIOili VIHTHKH OK
vy I'ltta rrfx. 'rar. winrtnl I kr.tiriH coiiMiim-lln,
0-Mh. Rur rhin.tt and raxl, Nrnnchitin, Anlhmii
i'ip niT'. (ir. i, niHlmlm, ant iiiimmk of tli KI-I.
n.i anl lllii'M .r Ami olhr c.tiunlkititn.
Hf.ld by iniiri.t.(i) ni1 Urner (hrotiahntll Iti
iiiiMu niauM hi i iv 1 1 .im a tMxna.
W. W. HTKWAHT, 'lal. "nr.
lie ware ! Oauucarlcl
Ot'Duina navfl.'Wina ol Tar" hlf.vnon tiotll..
Medical. Railroads.
THE ATLANTIC AND GREAT WESTERN
RAILWAY.
Will liuu tliruo Thruuicli Trillin lii'tnoea Clnoln-natl
ant Iho
BASTBRN OITI
raiuii( thruuiih the antuliraUvl
Oil Regions of Pennsylvania.
Tin. KniritiM, ram, anil nthor fiqiilpini'nt of Ihl
llliu, MM t'linriMy naw, ih Llio Inrtat liltMli'm. kllll
nUiiMnl ami npproviKl (liMcrlplion, luitNiiiulUit liy
any kallway oa thia Coiitlneut.
TimltI(iI?TrKKTi.itlilii now and lniinr
lanl KouUi nan lie iinw.urv.1 at tho IV nl Uie t'.
II. 4 1 . II nil way, ami al all Ulo lirliiclpai Tlckl'l
OflicpH lii tlin r.iuntrv.
liaiiKHKli nhwk.Hl ttimiiuh.
1 Mi'l.A IlKN liKO'l Hiiprrtiilondent.
R. r. rtU.I.KU, Uon'l 'ht'.kul Ak. uI. mil
DAYTON, XENIA AND COLUMBUS
RAILROAD.
TBIlf
3!
ljrvr)i5,'"
ciiamjB or T1MK
Three Dully Trslni Kant Tts t olumbo
Tmeh TYvlru mm Vnyiim to an &utr (HUt.
...I. inn ut . ..iii.iii.iia .liu,., wna-n ip aorra
BtlniiUM fn.lnr than llayUia IIiuil I
iiniiiaii i n-Ri'w rmi ih- nun mr all r.ilHU'rn l.ltli
hy oailliitf on J. L'll. I.OM). Tirki Air'ni.
K. w. vvomm Aim, Hni.'t.
na i.ini'.innnll, IMitn.
DAYTON AND UNION RAILROAD.
I
NOTICE.
Oa and af r HuNHAV Nnvnmlxr a. IUA. umll
riiritr ntni, traiu will run on thm ruad a
fullowm
Acu,mmolllin, (ri. Mail) livr ! ay'i r 0.1 , tn
lndiauapulia Kiprepa 'frain, " l:.lip. tn
ltMirnin:,arriva at Pnytoa,
Acnonirnodali(n.(Vi 4 Mail) ,
Kxprf.Hr, . , ,
, .Ailou m
... v.t- a ni
H. K rTlMON.
8mwrtnl.n lnl .
IStIM, tHKAPKK. '
iiHl llu,iniia rlaok ami Vrurk t'ualaat 110, al
gckwara, ailjolulny fciiuplra uuiui. JaulU
Medical.
ll
OIlAfK-H BITTEHS.
GREENBACKS ARE GOOD.
nOBACKS are 33KTTER
a-rMA( II HITTKIts
Tri, thntmnrt'l f tt iviit
ftl 1 llinntll. 'I'ht'tlKrHl (M g
ulitr olmiiMt li liilii'i-N in DM
itotiACK'A iii rrr.UH.
tr nil (criiiin tn n
nf Hiouni-h, f .iliiHiriit-rl
Mrrr i oninlrtltii, irctn tn
UIt A( K' lll'ITMUS.
Thpy frntr womlcrfti.
U'nui rxrin'H. KiTiitf
t(ltt: tO lln- rt)tH'tlt(l Hikil ill
HollA K'H Iliri'KHrt
INMUIhUsI J.tlit' nml
H'lctiUirj )4'ifiiii. n ill Hurt
In tlHiiu ah rxi flh'iit t. tn If
iiortA K's ninkitH.
A wSnt iitftriMi'ul U'f'.r
piwh mni w ill r-mrvti u
iliKlt'ii Hil ul! liver (lis.
UAMIH.
ItolHwV JUtUrH.
Thejr lire UIUt lbH nil IMIN. rnwrrn, and
oUiur usiu, liatt,vithli' t4MiiHinii.r.
iobttrk's VAltcr.
lliry run Ik tiiki n wilhniit rt (t.ttl to ilit I. A
,in UIMtl44T tlioy IkHVU UU iifUUL
, Jiotnick'tt Jiitturn
Tlicv HrP tmtnrii1 hy Hn.lii 5m ihtlHul itl.ynl
Ctitn, fn m wull known vi-yciulilu iniiUitu
WhoiTver Vnnwn tttoy Imve Ikkoim h Rluiidar
fum i ly tttri'nKLliiiiK rciuudy. ;
JiobacK'a Hitter, t
Try ono Imtllir, nml yon will nlwftVff um Uit'in
ft in I ri'rniiiM-ml thorn Wi (ithfin.
Ttohavk'n Itittn.
Prince Walton ft Co., Sole Proprietors
AM ivxniriMin.lor if Htuiiim h Itjtton, IUiki1 I'uri
llci nml 1Unm rill, unit IMfttilW'r hih! Ahiiiiilnr
inrvvol' iliiw 1m iMxl Huullli liiMiliii, mid hII
KiutU of t li iimftt iltimitii; .iiorH, whu h hit nnh
h lu.lfs ulo or in niiv tloftirod i uunLIt nt Nun. W, 5H,
m tii. I ftl I. lift Tlnnl RtrtHit, tiiiclniiutl Ohto.
fur khIp hy DruKgUUt tuid o(tlors in MinIIoIiio
every h holt), . rchl5lHwly
ALLEN'S i
T.UNG BALKAM
TDK (iltKAT ItKMKllY KOHTIIK ( I'KKOK
CONSUMPTION
A Mil AM I'fJ-HarKS OP TIIK ll'NtS.
T
TIIR RKSUI-T
OK ITS' UHK IS A
iirMr(iriU irront Tultit).
Tli ft xtrjvnllnnry honl-
Inir nrrtporllw nl thin rcmwly rn cxporlciicotl hv
nl! tiiiwo who hnvu it. Tholr tLli.tmiy
be loiihil hi ii inniihlo(. which Ikj hmi of thu
aK1'" whoro Iho mtMlrlne In iiwhI.
rulMiHS AN l 4 t)l,llS. howovorillntroANlnp. Mro
hiDkon up In nn IncMNlihlo nlnrl thno, hy rAiminirii
Mfwi'liio liilliioiiio uu lti KmtKH. I hut thu iiiulior
und jihlririn it 10 o,filv oxiK'i'hirntott.
AIXKN'H I.l'Nt, ltAIAM (VM.tnlnn nnophiin
in oiiy In rtn. It U ptarliH-.tly hnniilow lor tho Uie
m'M-t tlolh'-ittn rhthl.
:uNM(,.Mri l V KH would do woll to rrml his
Trontikto umu iHMciwml liinga.
JBKty' ft Is u ff.HM romedv. Try H. For nr hv
tin-Tmnrlotorn, .1. h. IIAKHIH Jt CO., CtitrliuiBti,
Ohio.
t'rh-efl per Im-UIo. Hohl hy Modlclno IVnlcn
throughout the city und country. wUtdnwT
Medical. Horse and Cattle Powders.
F O .U T 2 ' 3
BarsspJ'MiPoiifte
1lri piHiHtlttn,
ttllK IUIJ fuvnrntily
known, Hill tl.ur
rtiiLfl'l.v Hhnlguuitn
h'nki'ii tl 11 m,i
hw aiilrllid l-nncn,
l rtit-lik't'K'tnKK
Will tIiiiMi'K tho
tj.miiHi nii'l littc
' tini'i
li t 'tire ns
vndivo ft fill ill!
htrnl- nl tn
1 KV Ml, IVI ANDKHh,
t!il nn''md. .Rrti n:
VKt.l.OW WA
TKH. II K I V It a,
CI. 1. Ii II. I. I'M ,
T KM IMC It. KK
t t'n;
i-kits
A 'HW, KlIUNIIKIt
f.-.vi.r.uma 1 h V.il&tejX-'t
l.iU'itlilu fkr . ttiu InU A Hn IhoMnff Uift phltul
hurin. .. .. , . ... , 1
T-i kf-n.M nt C m thin ti-. rv'iti-n Ih lia h) .,.I t.-.
U iticrtuwf Uiu tuiuiui tuitl iiiii.t(- 4, tmiitc
OI l. ll-llli Jl UltH
'. llNiW lit
,1
niich futar. .. . .
In all dhv-a nf fttThir, aU(;, (Thi, t irin hi
h. Luiim, tlvr. rv-7aV .vi
aifivc diaira
aill tiw ifnu!Kt..l
or eatlrrly pn'rntml If aVin In ipi. a aorlHla
pr'Vfilju ami earn fitt tlio l0f i:hnl)ra
Prlea it Cenu per P.ijer, o- Pirmt for (1.
rnEi'AFiro in
H. A. roin'Z Ac UltO.,
AT Tlrm
WHOMEutE r.itt tt ai lrninu Dtm,
No. m KratikllTi 8t.., Bnltimora, JUd.
fur Hitl-i livlli.-tMl-.l'il a:"l Bum-kri-jr. ihruunlk
out lh UulLfl Hb,.
W. W HTKWAHT anil W A t.TKHH Jk k KlTaTl
W li'l t-n ill t- Aiimila. I la tun. Ohio. t
JOHN l. 1'AKK, liiwral Ag.t, (Knoliiuali, O
iti-.vaty.
FiVEK jnlTACliB AlT6?liiLuK
TlIK DlillT kKMKU V TO OlIMK. M
DAVIS PAINKILLER.
I).
irtJCtTlONH KOK ITS I'MR. TAKR
llinl;nlHKiifil of tho Pain Klllorln atioul half
.inlin nut wnu'r wull wHiii iiHi with nnilitum, al
lm atla.'k In immlna imi lu.ii.iNtf rw..iM n,n ..i.Jt
lurk an.l lwl Till tha 111B.II. I1.U. at tha panic
tliuu. Ili'imiit iho ihiratu twvnlv mlna'xa If Ilia
lllvt iliii-o not rliip lh (lull blinul.l It prixlm-a
v ilinir '1111. 1 It prohahl, will ll' Ilia u'in. li la
v.-ry foul). I11L11 a lllllo i'liln Klllrr In rohl iu
n .'t'l.-nnl with niKar alU'r oa. tl aiin. I'ftl-M.
v.Titnco In tlio ahovo livulun'iit hM rtinal uanr
afVi'1-.i ami ohcliiiali' cahtw ol IIiIm tliian.
Kill. II II V ALL MM HI INK I'KAI.ICUS.
0.I1I-.UII
1 I. WIlWAltZ Wilt. 8KI.fi YOU A
i-aiity-jUo ('out I'liaapvr Uiaa yuuan Itur tw
I JaaiUM
1 I) .tyfP I'j M.
1 teii--
,fc.'..,J. ATal fkJ
I hutUjrfn hi, 1
Mm
PI.
f
u a a apviav. if Jf J'iS- i i ';",Vi' 'rV
Hy pnltliia t,m fi-HiJ'ii jil
ooo-hait a PH.T .Jui.''' t - - '';. 1 tMvl
..a mp-t'io a V'rJ-uV.'V; V -'

xml | txt