OCR Interpretation


The Democratic banner. (Mt. Vernon, Ohio) 1898-192?, March 24, 1911, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078751/1911-03-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Wzmmt
annir
WJHUU
232SB TWO iCEKTS
MT. YEBNOH, 0., FRIDAY, MAECH 24, 1911 No. 24
ESTABLISHED 153
Twin. l?ji?diftrf Tn Tiofoni
liBBjl fiooiisM iu Ubldllbl
i lei
ISsiss! Innsn Ssnlis MsdItj Td tail Slgul'Mip
Jtass 2tos Iter IsHs Isjisrlsrs Se Fbsis Use
3g Ijmiits Id fiarafl fste3 SBremsA Of:
lings iri Sip Irsgf
trstiTunti - :-t j. firri nm jt U-UJUJJ
ff 2fe 2 E2lp-zi 252s iMszr
bb urrirTlH"? rto lo T3ir-
ITttstttt- Tljumrfyr
tmrT'.tt', "gVi.is.
fyr rfl 31 ixziifi
xT 3teasn
teEttJB-XEEliCTE mSS rnHj-J X3SOT-
, fri int, xciHj an T3znss2 as 3k
uiii.Ilia, oaf tse aja&ol 3S!S. 3rrrjv
TPttvj; ami gartSfrmyfl at Stat Smi
yff7- ,
i
ianr"h5lT2ii i-dte attis ce- -tie Sad ,
Haanls. rr -fcp .m-n ij- jjijUaai Jimfliu 4 , .. ...
2cs " sl Sw ssr aoBkuiutffcitti, TMr mi VibA S2. Chdkial States
3di2 jujytttaaEas an .sima setae st txs iaSt Ccaeatec, 3b s. -Of-cxtas, ec Oe
flr'"" iff rise -aaetaBssd Snaes st i -n. uu;g -jb fig tettsmsBts ctarsuc
iite as! -taac m -rate.- acft a , ,Mlltf, ,m g, hn, rf
ism xb5btx. stEBKri3Hsis 'aEEartW k arfMcmoafl le te.
as las 9s ft-Tirtf tea-saiafcr- jaslraEB 3 1M aata fcrea. aa,
acss 9T7nrtie ifci.sLi. Aif sS- g jefaa. -cdE kre strf nfca '
asjmaBs iap teaaaitoCii fer- 1B1 as yragem oonri nawinn .bk 1
Tmrn aac XaasE, n atesr j 3b taBEES vas tesri 2 6cj
ThfTf 'iJUi Ttse tejbT ate untif, .. nmi af 4fce yds 4bK 2sl
-sato. 2Jk ?3i Vitor. j t n'rni tto uW-imj. ai nidi I
2icfcrs ac uauai' xumm ifsm iv"ti 4 tfo jm-gnnr -tzss m 3bhzB9 aaij
'TSSgrnnism. ii nffi imrt td jb over rtT ae wi-imni ! j g mj
"Ttw TftiTt"Htnff TBHiiWais z3 hAjjj. J 2H "ttac BBBe -UBS 9t9l IS ' I
iM-nv.wfi iBf aa snl -ise SaSri csio inTi mg a i jh. tw:
am Ca& jiwwu-'ii TFnff sad aaa
Thm. imflTTT Tae iiMigx js -gryaffih
Ths BiiMid iai a axnajcaf aff -fee
'Stmv-tTTW'
eg- 31 "2 iBeras
rsiFcr arrive -xetie a assr -to ias t-ijhj iuaBes bre nsea ji 2C
oHal 2nr rrmwim! -acaian saas Secii DDOOirEiii Sjaaiioii H33iii4e xjuae.
:lna rfirrf.Tffm Brftir Tenals 3sst TTbe 3au3 dT Sbj-irana -raH ce3e-
j- ihnte "tbe turassSum -tiitt ja aasbnaa
VErx 2 3asna arnB ost t-th -h rrry 1 .! -ictctp m
afaErdiast icafflT" Tm liiiuziu -ssiseb anasaSbe jnwsnl yeas.
gsneeaai gaerj - tvaj. jast 3erTnv. 3Sb- lEJabe3-ri:-fi" be bnaiir
3T iae aaae aranaH TrrffrT-nfe- mate TBl:a-HaB ias xereavea OM x year.
caen -ants .xr.i.lrri ao 2ddt za a.-riir jpQflniqj. j,. leseisea 30. eesabi
-aracKSc. stwsH aarc m 3Bifl xST ai -.pi n-, tjoib -ma mltT-linn
,t'"" M.ina s 31 hi x : ii;:ii,
3ffiyK& y
'Sis vans xff zae cssysa
Ti 1tHi - JTriw gf
T !i Jw. 1 l iTTwb 7tr TSgrr-wt 30ribS
sf t-" " -"cs xtkvKa.
BPr aSae Ssat -TnxT 2cainwed 3e-
IViesa iAsrjrrtiss raaff sssatas. wa x?
XHxjmt TCC 7. 3tewE3E. afl Sas ire
rcas -ftw tor
Tf-ggiiit.- Km'gjiriaglagaa-
1
"itasi Sssrsjy
-iniii; w tctt--i 23. itrx. wi
3iteeia2mt, aiss aat da iae ii
mim jrrrrrT 3a smxere aerrEUj Sied
StoaaeTgn-;:!! xast sbbb atlUc 3ar
3actESge JEcsa. na ag 3ac -aiTrrhia
-hr "" - 3bx. Stesj
JSaC3BiSSd TBSZ 2C3aifc 3fcECTBBE. JS.
1M SOSBESS WD1DE0
SilBSACBEKS AT GAHH
Us Stit T& Tti&sd To
w"Tifry "HtJTtgTL T& TT '"'fT tH ETHV
JnnleisB3Kit 7s: teen 2ars3c Id es.
fee n slium aire mfies Imsi
las aataes. ana tpkpp tk& xzunii xy
cCH TTWTff? TWTVmTTTS
3jssxz tied x? fer 2 jeet ly s lairgfo
xC X2BBl5e-'"
Wi
m Emm
tahia i aea ' w -:
ntofa Ttninni. y iftwiiiMc, '"!g
5-ajh5j tirJimTTtt
s w
an -Kiab -erresy 3aeaiir off;
- KaKe3Tsed - RCTb)ie.
TLtwjn- Ucaaaa railed -ra SberKTSsr
w" Tt-f jsf affifTi ISrfTfr- its-
1 TrcielrzrL. t --tu! i eai jiis-
'33Sbs.
j "35ss jiu'-"gw iwJl aaDSl 1C
,a !i"ij -t? icihasbSss ircra abe
rrt. JBD TSSt IbgTP TMS lajfei 33 "be
, I'Tvw1 -sbsa aiie tbH -vzt TTiftp
2t:4 3teSfl xhar . Jfcifia. ar- S
,Tti .-w -famrioi abe asi "iwiKumilr
-fbrxxtisa 'wxnot an bvad 3a abr Kb
M.giimj and '""" 3be dbatl unufl
IcuiC'AraatmrrtlllbeseiuS. Sersebaa!
at aatacfranarai wo jcargrnrrftTmi
faaae-sxty . Tiinirn-
'SM-5 MM
BX"
Snapslrot of President Diaz
Shows Him In Best of Health
RSC3E3CT eTEics trre ffiresieia szwre Uaca crdlnzrx sttenttag to rjierifimt
ror&la IHcz cf McsSocu cz2 tl beallh of t&e cUef eienitlre of the
aeiaccics re5nl3ic 2ms tca a ssstter of zsodi pubSc concern. For
xinre thza liird of x. cesrcrjr be has teea a coatBKRdinp flpnre in
TrtfTfrTrn r?T7irn, Bica 3a 15CTX lie eiJpred tbe armj tt the snip of seTenteen
zafl -eras ew f sbe lenCiur irrtriotn a the camjtais&s iqcaisst tbe French
flnrinr Ue jc tiurt t2ie CaMed SliSe -tlb e&rzed la rfril '-irar. He -was
ogirraril ace. -xcb Jnrcrf to snireader cdor, bat each time escaped. He ltd
2 -rirxannns rarj"Xazr ez3ES3 lie C3ry of J&esSsa in 1SC7. He ires a candl
rte forTrr!!3.tertt.lct a i4-feMeia3fl xang tbe xwxt ten year be led er
3i jsnaeH Tevt&s rrrrnTm the zzmssroesit, tfixo; farwd to eetle conatrr la
252 naA ib 3S7C He Snaj- -vrea s tirtnry szzlan "PresWeat de Tejada's
XcioBps. afai35775ifini('Wafeaiire3ficat. As tbe ileiltsn rwaiitaaon pro
3dUte x :man iram iwAfer: tie prtejddentis) oSee tsrke ia racreoSoa be van
saoasjge3 V:- ss 5oe gtgtwaal fiisod. GbI GoszsJez. Dial remained the
rest li'g fa TStsy-soi grfTttfrK. fiie ffarrtrrrtiaa ws efcanei and la 1S3I
S8ms. xshm lnsaBw jct-wflcd. He tiin bfen ne-4rtrd jreal times slaoe
Ibecasd Id (eacaes saj-anst 3e 3 sk lie preddeat. trar J tbe dictator. In
--1 a jaar Ifoce Ites Steea a J:iiik
; slee nxt exseBfare tbzt
ie ndK Sb ctwijk Tenesrar orsUvd to Sua Aloiuo"E sxs said that PresJ
iSEK S8ia saw ia 3md beaka, xoi Sater tbe rssxtr tbat be mas dead reached
KlawlilaagL TB naimr -xms fxmnd So be !!, aad JDizx IsFoed a statement
tffca Ibat fc brsOtli srau; csceBeEl. xs It tins bea for jesnL Tbe abore
jScSsre hmi8k IV-k. ZS xs PreSSest X1ez tot nrau-Micr aa ariaJitKi xoeet
sm Ibf Car?" cf XsSo. H3s dirxtrb:s'-b3sir aad bi KrsadQa are shoira le
die Usl 7b -jBrmre sJii.ttji sitst be iras Xa rapae3 beabb ax lbat lime la
into, lbat b Irwlefl pcnScninrbj nroas ler a snaa f efetay-pjje. Tnie other
itiosre tliaa: f SaaJiT General W- H. Csrtc wbo . In coiaaiatid of tbe
XTadfei ?4at cthijw st Sta Trtirrnto. Ibis foarcne xrxs made ns3x a fen- days
5a de 'Xeixs 3rj-
OIlu
STATE UNIVERSITY
Q EStm 3L Tae
agitoigiAar bs Ssssea ia jisst-
ja Jem x. aawmeat cC its iacsEme
J excesses 5er MQfi is twyagnai
xai 235B6erI is" tbe saute bintmu ol
4rjnitrw ynftiftf daitS X2lfl b33-
. Tb acid 3aaarae cxt XBC-
. ami said ezppnfffcares SSZSj
EiSS. Bsnsrevez. a bsbrace of S.
CKJS a lbs berjaxebss ecib3&2 lbs
xatrsratx- 30 -end be yscr iraib a
iEsass S IS.CBi3D.
Tbs bnaSais & ibe -EidreiriJy xie
raiiiEa xt 3Z3$&XS3Xi SarJmaas tbe
n iff xbe anareriy. Tbe z2tsr
ja (csaaanafl aa SliSBTUtDB. TSje
A FAMILY WIPED DDT
IN A TEXAS TO
Saa Jt-TTtrmm Tea, 3ilartai 22. ri.
Ji. Cajsanray. 2X a affigroc 2SHambeai
CBEKno-. m. bis -arbKs -wile, xad
ibebr tbese -mufirea. yeaaS -y&zx.
t5is a5r lirmae bere. Tber -were erf-
flsatbr 33Bea xs ibsy lpt.
32uab sS abe TlTrtma bad been
QUECI3 70 HrTHODS
Orio .STgfg SbnlvsnftrjrPTsstaeaK Eaps
Oirtnritrnn. C. Kcrrb 2S. "3 tdil
25rd3 sbe rai:;ni;j; nl 3njy SanfiEy ia
OabaabasT xabl 3remdeai XT. O.
33anaj33aa 5a 2ns iredQy -nfiffryB ja
zb Q. S. C icbapeX
Sesrdcsc ThrxmjJKnn ie ais ids
rsasna 4bat Saadsy 2Id axat sreat Gad
arafi ibiacs jBEsaana; na sSsana -usutb
JOdaaizat TESTuaa.
-Seis a 2reyieiaa arrtnlnt-pr lite
-rrjaadC" auafl Sk. TrmTTgana. ""inn. 1
3a fBTeftrgx."
rooTiemeEt arojfert Sam, the present rwro-
law bees strnoi' Abeafc.lbe tin Hr"
2 TVSJSftPJT Tisii jnrl:eK tbe sraad
latai ol tbe psapertr f tbe aniver-
CSese, Ht, 3l2rrb KL Despite
ii jestot3S3 9f tbe state militia.
ytnes X. 1 fai 2 J Snperior Ccal
nmnaggy. benren GHlefpie and
Senifi, did aot resaise opeiatioas.
Tie raisers of tbe Viral union refas
ej) is rpmra to iror snta tbe troops
pe lasea reeslled. Tbe saersljaiK
rrf 3stfld bare istanad to sell tbeir
pxkds la ibe rtme zr.nr&z.
I strata: rpperffdiy aa tbs bead -siXh
ia tt -vriiiLn Tu unrna ui ue rntmi.
CitEBDiTET bis -wife -were zraaried
In JSfadoa. and Hm act that tbe J
mtiiit Tvras -srliils caasefl a bitter
SmiSus agciEEt. tbera la tbe seiabbar-
1 HOLDS COLLEGE RECORD
Oho Kac More lmrriltrrtaa f Lam
ang Tban EcgiaTid.
Oobzmbae. IX. Slarcn 23. Tbe car
negie aoanftrtina lor tbe adrxaoe-
mrTTt t&crdag, in tbe jmTmiri rs-
jKsrt S ths jc-fflflprrt. sere as a rea-
m inr its reltiBLl to accept Obio
Saae aarressty tbe fact tbsx tbere
aa 33 idarnered eblleses xad narrex
idties &a Ibis state, snare tbsa arc
3i2Bess ly tbe BnriBb bvles. aits
a japrrtrcTlrgi siae tbaesassresz. Tbe
dbimdrrirm adrcady ascesced Sre
Ohio icrools Caas. Cbudaastl. Mzri
TfSn, OiiwTra xad T3Tcira Seegm.
HAS A NEAT BALANCE
WN
DECLARES WAR
TALK ALL BOSI!
President Tall Ko!ds Lova Feast
Wi.li Uciiida.
CABINET DISCUSSES MEXICO
Cetlsf Is Freely Expmted That Sit
uation Net Nearly &s Ssrfcus as
Represented and That Dlar Will
Triumph In the End Minister of
Finance Limcntour Talked Too
Much and Cave Backset to His
Own Presidential Boom.
"Washington, March 23. The Jap
saere war scare wax put out of buat
aess by President Taft, who tvsa
Kcaed Boron Uchida. the Japanese
arabaxsador. to the 7hlte House, and
ia & Ions conversation assured aim
that there is no foundation for the re
ports that this gOTermncnt, in or
dering the troops tiT'Texas and the
Mexican border, had one eye direct
ed across the Pacific.
Primarily the president called la
the Japanese ambassador to congrat
ulate him uron the consummation of
the negotiations for the treaty of
commerce and nxrigatlon between
the United States and Japan. The
formal exchange of treaties between
the two nations will be made 03
April 4. The president tcld the Jap
anese ambassador that never, so fr
as his hsowledge permitted him to
speak, had the relations between the
United States and Japan beea more
friendly.
The president told callers that he
was Tery ranch snrprUed when he
returned ficm his southern vacation
to find reports of trouble with Japan
fiying through the air. The presi
dent told his -visiters th.lL such re
ports were most ridiculous and nn
warranted.
Adopt "Hands OS" Policy.
The lieiiean tangle was taken up
by the cabinet. It was the nrst meet
ing of the presidential oSicul family
in three weeis, bnt other holiness
was of secondary importance com
pared to the disccssion cf the Tera
maneuvers and the situation In the
republic south of the Rio Grande, it
was decided at the cabinet meetias
that it is now time for this govern
ment to "stand pat," Affairs in Mex
ico and ia Texas just at present are
in statu qso. and no farther demon
stration of any hind is contemplated.
The administration advisers feel that
there Is nothing that this govern
meat caa do at present, and that it
is best that Mexico be left entirely
free to see if she can not work cat
her own salvation.
There was a feeling arrcoas some
members of the cabinet at least taat
tbe two factions ia Mexico will get
together, despite the annsnncements
to the contrary of the iasnrrecto jun
tas ia various cities in the United
States.
There W2S also expressed a belief
that President Diaz aad hi3 govern
ment are not ia such bad shape as
has beea reported, Notwithstanding
tbe belief, there is great iaterest la
oSdal circles as to who might suc
ceed Diaz. There is little doubt that
T?shiagtca was inclined to lock:
with favor for a time upon Finance
Minister Limantoar, bat since the
minister gave ont Interviews criti
dsiag the United States 'or attempt
ing to '"coerce" Mexico by sending
the uoops to Texas, his stotic has
fallen considerably here.
DEPOSITORIES KAMED
Two Hundred Banks Will Take Cars
of Ohio's Money.
Cotaabas. O- March 23. State
Treasarer Creamer announced the
Est of banks which win receive state
funds trader the Cetcae depositary
law. enacted at this session of the
leglshrtare. Nearly 2M banks. locat
ed principally to small dies, will re
ceive the state's funds.
Oa Inactive deposits every bid at
a rate of iaterest lower than X50 waa
rejected, while those who bid XSO
will receive half cf the it nmt they
- Tbe bids at 3J&0 aggregated
lUZQOJOOQ. bat there will e less than
njOMfiOO to deposit after the higher
blflg have beea satisned.
Every bank which bid more thas
XXD wQl receive the total amesnt cf
Us bid, aad the average cf iaterest
paid to tbe state wfH be 3.S2. Com
peted oa m basis, the state's fends
will eara mors than faUfiVi more
t was f"H under ths ZSH per
cent rate.
Two banks get J20W each- They
aro Cosmopolitan Bank and. Sartngs
company of p-'" at X73, and
the First Kattsaal bask o Ports
ssnth. at ZSS.
m
Only Mayors And
Hear Liquor Case!
Yount Says People Demand Change la PrfisenrMel&od Of
Procedure By Which Drys Drag lose Lawjiolalers
Before Justices Favorable Ss Caose Shaffgr
Woman's Reformatory Bill Pisses Sgoate-fiillagr
Presents Bills To Abaodoa Casals
Colombia, O, March 23. By a
rote of 12 yeas and 17 nays, the sea
ate killed the Tcnat cUl to takeaway
from mayors aad magistrates Cnai
Jurisdiction In the" cases of alleged
bootleggers.
Senator Andrews cf Lawrence
county, who voted tor the Deaa mu
nicipal local option bfH, made the
chief argumeat against the Tcnat
till. He declared he was opposed t
the bfn to he consistent with his
Tcte for the Eean. hiH. He said, he
had voted for the Deaa bfil because
the authorities were unable to cen
tre! the evil la the larger eftfes
which had beea voted 6xf "by the
nose law. Ke was voting against
this biH, he said, hecaase It woc4
take away from the anthsrifJes the
club they new have to control the
evil.
Senator Tcest in his sseeeh fxror
Ing the bill declared there- is a de
mand for the hiH Iwcanjse cf tse
abuse which the drys are vxiYfcz cC
the present law by dragaias- vfe&Uecs
of the Rcse optlcn law aa over the
county before magistrates who were
known to be favorabCe to the dry
element, and wh. would convict. He
said the opposition to the bS came
from mayors and rsagfctratea who
did not care to part with the feea
they were recelvteg from these kftrd
cf cases.
YfKiat's bffl wouM have made
"hoctlegging" punishable by impcis
ontaent and thereby easere- Jury
trials.
Ia the tccse the temperance ecm
mittee is ready to report oet the Pet
ton cities hiH to give local eatSsrx. aa.
the lienor ncestien! to thf S2 dries
of Ohio. The dry mairs of the
temperance committee refeed to at
tend the meeting. It prshably wfE
be reported tomorrow.
Recommends Scnday Sail.
Th senate committee en mrmfgf
pal affairs recenrmended the Greeves
Sunday baseball bfH for passage.
The Irrfa bin. to require; the de
posits cf bufldhr; and loan associa
tions to he listed for taxaticrx. ia
dead. It sleeps quietly in the house
committee en taxation, which heard
two hours of arguments against the
measure. H. V. Haymaker at Em
Cance charged That the bQZ was pEa3
ned by bankers to put the hnfTflfag;
aad lean companies oat cf basfnesx.
Irvin, author of the efff. aa Repre
sentative Smith, chairman of the tax
ation committee, denied this.
The senate passed the Shaffer SEE.
creating, a cornralssica eatnecsed c
the governor, state treasurer and at
torney general, to select, a, sirs- amf.
purchase net to exceed 64(1 acres o
land for the erectierx cf a. women.'i
reformatory. This wfll he far thefcn
prisenmeat cf giria crrer IS years, of
age convicted cf x felony. The tffl
has been urged by the clubwomen: cf
the state, headed by iirs. Harmcc
wife cf the goTeraor.
RadfctT amendments to the 'Win
ters puhlie ntfrTrffT hiH were adbntetf.
and the big: he! ordered reccrted to
the house with recenrmendatian: far
its passage by the cedes: cemmitxee.
Senator Dittmer mtrodnced fcur
hHIs for the ahandomnenc of unnaed
portions, of the canal syatenr cf the
state and these pcrrfnrre wafch may
not in the fntnre he cf service fa: the
ramTTTnffnrr schemes: whfcix have
beea proposed. 'Under the hlUs the
BY JURY
AC! IS KILLE
Magistrates Can
heard cf pchHc werxs, wtti the sor
err.cr, ar aathcrixed to sell cr Uns
this FTcperty.
Special Ccmnwttse CMhrfded.
The spectrf comaifttee cf 1 ap
pointed fcy Speaker Vising; to redraft
i the majcriry and etiafccKji Vflto cau
the subject cf r:fbjytrS" Ksitr,
i met cm caB cf Chairman; BeS ani.
i elected Baymcsd ROSS as ieretxry.
; The coontatce is dbrfded c the
, f$sestie& and hwrewd of trarareBxs
the tangled praMeaa. t-xrs repscts tbHH
j sadeAt9y he xabmsoed fc the
liecsse.
The seaaze pazzed tbe. Gre-a ZBST-
I i&er&oz the vtsfvVl reprftco
r
t
I emadca bfflL The race was 2T ta J,
Oar--a-r KxratoK seac ta tfce sea-
. ate ot irrcatfca tbe BesdssSes..
of C T Bh tt Asstabala coesty to
lit a trwvtte eC the Jfcss&afcas State
jhcspitxc za smobuzA. X B. ABests, r
; sigaed. and 7. D. S)t,rftems f As&
I ta&Mia cmoacy wiei irsstee f tbe
tJfadtose 3Ufars' xed SSes WfcJ
jaxs" hsEse. Tfc& st saoScsmsl
t the apatfasasB cf Frzsdc 8. HTwJ
taf tewls cactj as oencber
. the board ef csazrcl cf Se WwonVsr
agrSenxsral experinseat stfffiwtt,
UlillLH.
f Cetaaaba U Sctrrm 2X Wjdfcer
JtacS. keur iTwx an ccteftnrf csr
etea as tse "3cHsnmgfcm fmestz Kit
wg trocz 7nefe oati' ytestSz XX
I5S6-, tc eree Cv years Sec Sarstry,
was zZtzs. s. caadSezai pectfes hy
GaTerner I-tfuw- Jtxk -xsss tsksssr
ed cf an; uec aHfaficSoa shot he ga
TCahashy Tmf . wbere fee hus x. hrsctcr
t and ttat ae go to -ssac shera. Ia
case he J ever eocvScceil oC xsceher
feSany, ha; w8E he rssmmsdl to thw
cenrientSiry to ecmsfele the rentaha
der c his tzsuz. wazshi eryfce ZzSji
li. 1S1X.
T.fma. O, 2Tarch: 22L XkwZ. as !t
tcoi hs seat cm she plotfcmu Ex tbs
chefr corner eff She txasrmanVe, ar
cedtsa; the Ey Srmfiiy rntval juts?
ttsirt, Eew. P. P. Pen. Basmr eC
Grace 3f- EL eanreav wxiierafl aasa
feS fat tS- aanta- cf Bcsxher ndnrv
terau He wxs cxrrisi gmaafip. hrct
was dead when: B&ssKinct rsacned
nhs tfifif. Deasln was; t5& rettdn eC xa
apcolecrdir sticZba, fafibwunr essdsb-
KBcd and! CUarpsS Em CrtssSc
Tafaifcv Gt, 3Ian:a: 22U;5rshl ?2I-
j1 Ex enrrerary -snaBisd axnuaifi tie Sst
I
rAaliliW
I rnn T
j iLsil i
DIES AT
A BEV1VAL
anile nnder tne oncx zaf ?li ex a
sfrrtffrtr pcHfrrnrn trmrnrtf tas rfjtf X
. "f ths Imfy cC x. TTrfifrfTif-aaaja.
' mam, wh Z& Qoushn 6 Baspss ftees
1 3C R ESTyari e G2 CHy. G&Sa. waat
found a ths hctsnm c Swam cratt.
I
1 &tMA&mtokKltra' !f

xml | txt