OCR Interpretation


The Democratic banner. (Mt. Vernon, Ohio) 1898-192?, March 28, 1911, Image 2

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078751/1911-03-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

ufflSBHSISJ
nw mmi,frm i ' . "tWng.
hi hxmockoic iAxox
TUESDAY, MARCH 2, 1B11.
L
Rectprodfy Act
Canada and
PWTLE3t isfli aesr st Cte XeCtaT 6SB
iar CV miffira: re!tae27 as
Jit. jaasK&. ay fie Suuuk lysyi
p.. i. ..!. 8a ggCTgr
2 3r esse
5y aVe ,air..i.ft'
tie-EaKa:!
2X H.j 'U I'Wilr
, TSaa. these sSa S BerS-t ea-
aseata'aag jpitt5ig Sess-
ei, She ja'ata. pn-
3f afee EMisfufiEa axT
tt4cs Sspsrsrf fiestas Sam
sss CsSasc Sasea r asy sff in &-
astowx, yrpgg trie Elifflinr 1 aa'
1 12 SaScafl aaf Gbcs asas TEzexss,
1B. Sbs ff -tf-ses aasv ierie. etf-aga-g
aag yf 3 SAnr tseUsu
3Rsa& -metit &. tsC .'iiH-rrtJi),
, jert: asaS. a Ccr sab. r zx-
x.t szz7tS3x iiae-ft
rjM Jn-'ja?
Stexza atf ia aae Ss Cs ae-Jaat
JS taa: yer 3sai.
aMCfi f. Se SrSic jigarat cor jra-e-iitje
3r astsr zasas-sec wCierwse-
jdrtflsfS ae; Ri. eestx per
posfrrr.
is aes. S5 e- saaC 2S- ser
fc
Xagi aestg-cepn'Th &
Iks ja rT iSeuiae aacf. TThrraC
"aM.jii11.. 11. iTt rn ir if "-ErmrT nf
WBBeaCS 5er essssat i x3aot-
XSate 4-Eaess ifrHaiTr. 5r TraaSerer
C-.
hv a3K, stttXiA as & &r
tonesa crcssa
ffiE.
aefag-Jri -rter weuaias cBr
nrBx-a3aCrtSS39fz
- j--
5caajer?Kp:
rieTtica3
.V
iesat
-yrf7-'
f'" -i-ar.ggapg
; C -winea J-xTfrrg .f.-Tj-ga:
; aa5i tc thr or -3cr paetel
n C. i teases. -i3. 3i S"
"" asd ciir TsagyaftSra. sv
sesCieo3 &b eases rCSer'arC53X
-a astiisc. 3?i. ca jr psrii.
"STieaC iaicr ami sesaoss. asa. rjvt
flacei SBoafia par lamS T25 pmzafx.
u
w aexs aaS rt ; ':jt
w"i'"iii at'ji'i.'i c
nnc toves" Mil1 ." itiL yp rryi
far ;ir.lf;r; 3 -arSca
vtsXii3m'BiSBZxsapiaes2i&tt SPtspwrraeininn
JacafcaJi a7nK.
OeaaerS. TT- cassa par SaEafn-CI
ytrotifn i
2cay i-irl -C 3S pe- Smabi".
-ymtmilr '
ScrieT. pec 7KS3e r pasesc
11111 i j -j' "
sartr. ace-ssati:;
WET rf '.j ju.rit-
1 ja.-aJ SMf&K.. sec OSrfTrsw
fewlScg 2sr Sifnss. I?ji pt- rrrtnrrn
TiT' aaaTiSsics; saS c&er ia Ci
fjgssla -ra-4 -"'" SmvC. Z5ea"ffl
jsjE-SamfcTid poaaix.
a wf vesassstdsV I .ir yr-
SffiTtrrra. -rxr
vtei
HPSne2z5ie v tlfe ; f".
bok c-ctar- 3ES&fssa&. SS IKS' trasses.
asf waOtrrKffi.
2Ti-rfr. wv i. eases xtf; zausr
jMElarfi asras&- nsensw Tat. -steer r
2k pare: C s tnr ass tat T Surer
-wr aaexC. bs mtawH -ortsfc. 3ons
aese. t",- nes&?.!ZML-j: afa
escsOd rrt exstSHl aMpeasa. aa
In -Barm. bsS Szsmu mkuz eaasdir
m enaSBrtSBaerj- . a& tfenSii. T frr
eesaaaaiTdscea.
Kajfieessrastasx3M'4&astt X ersr
Pi-fcrs. swUaffrg ycSin aaat
rfT zZ xsssSk. asi aai seasttr s
aws-e; Z3 ar-r jaiu at lafceeM.
C5iery Efcr as prsse Jet aa"
jsrutw -aai ass msscs-Hrxte: yatm aa&
assa sfcatx Tf-icSr. Ca pte-eegp
jBaBjj-a
IVae
asa
s. 3aes r
ax wHtanrn.
Ta- aic c-sniia. ait aa.
Oi SSSSI
eSf SaOest hereSac xnf 4airfnt pecaa
:asssx3t c cesstaraCtae ftffi
mT nun -
anriKS aa
, awawjis "- aatfcarrtMC
1 SsrSaas jigjyiimi u hrj- lecdtss.
yri gafl Mbr e- Sbmf fflBtlcat
. 3ur a
arte
B.
1 ft 1 ..if nnii js
afeenusC Ssspsasa"! Sfaar aa-:
' Jae aaeggafs gyr,Hir sfiafrrn&
t itet afiaueaas.
affAcsx&ccEsie.
isf T"int T " Tt tt f'l-'iy
XL yy-t'yiTTi fia3fw
sasr snsessatas. or
, 53ff '-"HT'tliy barrr'-a
9SSj QST
aari
s. ar gafflkfenfc IT. gar
. SeaBBJ.pesr33daf
apneas arT rxsc asssv
uSh1 'a1 ffwg. sa. asar : w, fwr,.'
3xr
va'-'ss 'nUiTiF- 1 a -osb-3.
fc-ii Sx - miim
15irrrarr: .
JVia. 'npni xsftC 3biWjiC starat
gagjajg S y--nrasasss aj 1 ilm 11
3?30wa Mtis. asscl ifla4t ancravr. atafr
pin 111 1. 1 1 in1 1 I aew- ottaat. estfana
"aftflifl tfsssBsss. BssnKEa.
WTT 3i jcr asasss
Taosie cscaww. -vscSL
i: ar Safi. aitluTJ.
ssssaBsffisaE.
sssbbb- as 31
sssc. er -sssscessgacss
isssat jgTg atoaae tssssse. Zr
Farored tor
Hk United Sfrfcs
OriSe- of imt aw calory Z pier
nfaHn ffirrHw-TmirmffirTTrf tfntm
j,.;'UHtf; Tnannflrjunac of as&xnMi nr
arffctes off -xSfchj aanesms: Im tfiffi fmtu
poseaC margrfsri off c&leff vtiIucs, ImnuiB-&xz-
mina darSes -xtUJlIfc- air Ih) cntuff
value- at atjbfsm. SSSfe per- cgnnrm' atfl
valisnsm.
g-fnrfHtr last Sgfc per cntami atfl -cav
CHterr. olnn-C or nnts anriinltnlivgs,
patafcielBra.aaiflsflaaia2ntoM:
xst fertEV fer finnseHalifl nnrgiwasj amfl
tabfe aaais ZPfc peg cmiuim aafl vaGV
cnu atai; a;,iii.., uosi' v.i. -;. wuu.
,. n
ta-ni
TiSsnsiz.
?:. artcala am atHr-plnmllliui; I
f--m. fh-HutftrrMfmy amB QtcatDrihas I
Sattftrnfta. afnlo ami Tmrnitry mUi afft
n"rjiLa.'m fHnj' (ii?ic: OCT my II
f
r oC fltiw-- msnsiall. 2 & casmnn
ait-ntacssc.
3agl BBlE tnaa-Tmwtg, - pe-
csatBSxaaE'raloiiKn.
Owtr. iffiiea.. tHaw sssaifiKaj,
ejggfc3mjTanfcgr3,dtoe3ctaam
'TsBunaJ- !
guag yondiac caner. amB eittmrtin I 3,,. gmiliaHa gnltffi. amgnr camflj amS
fiar Snhflnc ss. C par caamun "a'lennfetlliniatr rif alll aufls. 2S jjer ,
iratCtsusu-
yqaj gacs. S?S. gg" rrnna atB - rab -
Iw".i-
Gaoea.araamaaiDaata:aff-na(I3JciC
pawwr teens. 22?5. psr irnmi aafi ihh
tiHT.I.
?. eadit noil drssm&. call-1
atssC aer ainJ!rGi mimnrnKBaseC ESljnrmtfTtoBianifiiffli!S-allt3missBnnifl J
aeceBXtnaxaiBTalonssB.
jacapgee- snepem m-riipT,. .,
a aaaaraesc eannai cunau tituu ua, .
r .. ,, n.nl
- n nL-
ea . , w, -
.! IMI TWTlfTTin TTTTT rrmm -n: mi" -i-tiii
' . .
sgitaaa; guiaornu-cnn-iaitsaau i
caajepRBiaraamiisiaipananDanm -
Sffaa;iaM68.I?feer-ca3iannad3ii
TaiorsnL.
EalE-Sia. 3aCarTvte.unsnes!asac
jtraes' esssiBair w! pmrrH fbsE
ssefL aadi one icaTtvnng: cnsuFilrn:
prsns- Ssr atrau. Cff. per c TTnnn aiB-
MiSBe s!!lriKi ntiirsr ttiaru fidir calU-
3itoBc Trteirtrau amr nam ra:
aael Bart taC ann tn&dbVZ?, UteML isra -anti
btiaaaraUn, SH!:U!CT)lUltISanadniWlflnma5
can.K.wnm.c "r"""",
sd-Taterea.
yy-rt
toKraniPSB aH. fiincs !
rssea, or Baca!., puBSUuub. jaicnwk. ,
-asjeatffat "nrfiast. (nniei; nS
boofca. dsr B'it' flitr arrtlTrilill fllitai. all'
. ,- ... m, fl TT.W..IJW- nrr lh, I
' ZZJTTr nZrH-rt k-inmi
eSfeT ls r Battle 31. ,Mir .aram
CTw..
mfnTtTintHTTii at 5ruljt Cirmi Ti T3t-
ttrrrlTilnmi mi aiulUSL UJM tlSIT
T amf. rrxas. S tisuwffr-ffinaiSl
t-?t-. B)3itt tttsr mjiiiMtniB iMi
Sblnatesw 30' -3nc prr ttiunianiU
SanrHC nnanlfe. atenUai ditxUfaaitliit
er- hna&ec: sjUmedl or SnlntlwB im
&, 51'rjta frs- ttlHaiwHtK 3-n tUmrt
ssussen: sttaiJKdl Qrtlaia(ii'-Jinuut'-4ill
iaBfiws5naaiDisrBMn-Il rrniuW
njsiE aaj iw sWi-b - "!
tnvansswtI3 fKrtL bnsrrtl nuaouv- UBii;
r tlaH-E bi rtirr-r 4hUsb -nr ltr
aaitl SaiBIl mirwuatnllTinmi
aaiE snwiw-fl HB3 w -Htowaui
3C baanf mvsHHn- i1hit11 itn
2niEfe wu fiwur hU SIU34 IH-T Uut.
swaiS Sfsii Hwutil mraaam: auiB tti. -e'
mffw Kxsn aueumnx iihIi' 11
Ciur&uV m brUiPtttai Matti tin- mailt
oa. eWttiil! mraMHiw oai ai-iunn nfT ottan
tas. ajflralmr sotf! rmmiug
foanu am. JbimUhb: manirmltfaniu 1
anai m aadl dte- Ohww mr nssUutua. il
fSnm. Harac jeMM, HUeeua, geiu,,
-.rff,rar,irr.n,m mmJiwiiMfliniaJlnin
6 aaabr Sm tn sv-jgia off ttia onr
ijaannr araaitotim'-crtukauniass-lbt''
thtsslisiiiF or pliewseaflt!' eomlllnisdll
tluscntttb y
ejtlartL'jir'pnJmiaffallllUmiUiancm'
an staipaartUTttugaiHnlfffnHi)Mracggc.
S ?3ia. IK- mm
Paarti&dQ rttan tfar tUUlbsB nUaro- eaw
TU-mH-disttalllmtiH eSbrtt-alusuiwurttui)
Sraideac eff ttht Hoilitll atattMH ausUl
tarr- aattUactury oviiUsas amB allalll
-new jprwifemmtmn tttzConi rtueacttfcUns
atrelBaatsr eaumerantil itiu' gaarrtlu,
jHDumis: r- niaaanamua: nff tna IDiltDdl
atates sr anj? ulT ub. poxiwasitmai (tta
(99c the- VUlHupbifr Bdhndhi ninfl ttue
tsmtii- i(T Kuami amB TSxmillU). ntusn
aapvraMl ttbpfrnmi (Utti ttite Emaluumi
offCaasdai Uaile atic Itaezcssai off ttile
asSowaBg, 3nsc imo"di munrifc:
Wteasti mKafl lc weUL aattttua.
!mUi pKr& aadl alll mtiKr trnsni cor ro
fttgeauudl autuui anxaniag sain DV
oeaa. pis pssniB.
Batntai audi Jawasu. auitUnttaasairjiaxk.
SLcaa psr pannal
lfBst off all; Ittmllr., rtYfirti. saaaUnS,
tJ' 111 haaifli' imgiaiillmriuuji'i-.P'
wtiaacur m::nxirrc.niit:iirit-rTTaw-?lirrrtfm.
saitdtdlibK. IKj cseinw arir niiumC
ytmnn ywiwiri. nifi .iimiy pirii.iin grttomUgtBtrsttatil iBxgaslhigs, aneth -tas
rnipi rtrtnn p vnttTTn irtlwirrlimt ceflttsc, oarttna -wuOj, Hint.
Histm-iuffaitaC, :IuiulujratcC23)ipeT' lamllsS' tninU, mnv. ilntas. ,;;ni:int mafl
i 1 1 m 11 aiO vailonsu. fialtnmi amnxrrefl ffnr osse is anrrgfcal
XjbC andl csmpanmlki ttltamC ccotn- lidtagaiugu. punhi armrttli-nngfl. lagrgeal
awf earmmj atuartmu audi aaUaaU Htnsm, aaartfaantifi mrptaiEUi ibaafl
anTrf1?"?; Bftiyyiimii; OKtwiff ainitiinus. IE7iijariBsainai Afl
TiUam Mieagaac peg iinmlrrWI mnmnlB. wtUatem.
: rriui. sg; albamien amfl hllunfl
abscua.'TisperseattmiiadlTaibRem.
Sx aeceejc stueTifciUi, au Trnattswsr
aEHut- Itannoi, usctod! im alt. im ttia
&axssj:ag:msmriuulag;tnanietguia
tllB-pacn35& iju rtlem wiejgillac anresr
taasatginnirwBagaBiattioTXBYtlflttgatls
sargasc warhV ff -ggggipigrpvr'.'nijffr. QtoHlSBll okob tfagnag. uatt tetmfltecgxaV
wtosn Tiaagnng; ovesr
.
sat: onar tsffsBCr 1
nnr KStaiBS ttSl Trte Tvnslgnme
ftviglvc firmcrae eadn tar Haas. 2 wnrt
pwr nscSau? 0) TTfIsn -vniignmg tUilr-
''ZXT.
TSmuubm amB artlisr w-rsaffitat. !h
cfinfliinTOTKn to ganninrnmeraur flight
pw.2atprB anifi Ifartlullmc tlbe TiJstC 10C
Wiioc diimr arufl iwautlliint nuB ?e
3iim3IVa!nnB nBrUjnll uff aBDomtmBs.
gnnnifflfl anrd wriliefl latte. iiuihiains
Our UnniUTBfl onnniSs.
QtRuuiaiL C2s iutB gK-r 3imittivll
OnnniQfc
UtaJiTJ' muIU. JtH scms o!r thuiiftrrtl
pmnills-
HJirKy otn. QRxttteB nr ptuttoit. '
aalffrtj-nt) j'D'niniB.
Bllfittrr-tiinC alum- air ansC, unrtnlC
cssiif ow nnntfl.
WlbflaiIfci,5KmsiJicrBnJiJnfii
f
"-" n...u..u
B"afiwfif-aini "rtt"l
DmrtmB ffnrr Uicrtis. B5 Mrs satnm ,
,, ..nnvw m u r.Tl
lion luiiuuiiur umu fiiuizs 'ii -
ffrar' - . n
pesonniinsnBnrax.u '
JU7n"u a",u - - -- "-
nminic.
- ... .,
iUUTCBIH. TOUBM aaiU QlUa OK" ,
i n ti.nv.M- rrrm. (
IHIV1UUI - U UU1 MJI) JAUJiTLi
n,,,, ir nttUa. nuntKlhfl. 25 nr .cemv 1
.Inmiainninam.
miKnuiHs, wasfem. callies .nnB a
Bnttf-njeliilw'iaiinjnK-Blai'wrlnllejirlln
Ijpje-; aCsssw (nr any 3ufl off tuunr nr
mi! ijpa, -onflifaiBn Trtllh ciliueDlnie,
dlfaB ni!L mIIlBfl nnnearni. isamBlefl
tjemlum aiC r.illinrgni.
' 2QiiPaaljair.TmninnoilEalfcnn.Biracil'
pBjrpmnJiB.
KfcjHia". 'insUullhiS' pUiSJlstt ams:,
agnnae ,rtr 11 JtiullB amB tlWb pinnte ajr
anni'y - IU.nigrmmttinpaiB'TOlliniaU.
ri. nt.. mrifl nrnm? 'WSfM. mr '
-rtita-im mimi(inthii!ip.icx,TiKra!ni-,
mmaifl(l.na. '
-
aaiKsall Taneaa man anumxunw m
... .. ..... ... , ,t ,. .1
3,,, mnK3l, ua uo. -
.. . tm ... will I P till 11H IPH IHWII t
itt ".1 ' :M' -
:iHartatiiilte.,nKrl:BIItin:n:afll?:
Mjjjjjjj
QnpHrtjuHB. umftUiercs. saBpI"3T I
amfl ntaatt Oiattwt. B5S pr mnn.
am-raliiiram
Hacmi ikusdw nn amwuen pmrn!
elnniC 23fe nJT "Kiitum aiu wninram.
BIUith, Hnimi anm uc in.
TifttC3i rKaflHRB 3iKiiolhtniflfltlIlBainB
ntomsa8 HltlK1l. lUiraw olkes. (EUta
j - nr..tw,.trrtUf1m-
- " ""7 ,,
"l" :,ura'. """rT . --
'In'!
II iiUIZIIllllf IIUiUld IVUIU iji.wj.
eamlllbnitinu. Iliiirw",wer ""U tsbsuiib
eatfuien. ffin- ffirrm niurjioueK Iubt llmill
esa,, DiiianiHaimrtRH. ffuUDe'nr 3-0 cm-
H": H1"" ,T-i"-B-""""" .
I BH'o, ffurn. -in- 11H1B millers, imanuw
l n. miU auUnlllte aaE
BuuiIImU nmaB ttiieretn" ihnimrCfd ffnr ne-
jjalfc- iff ttlifflnreRTllijg itatiantt tth&Sling.
ainwrtfuamnauiBwillimnu.
fffcMiiB(nuiieMiirtfamUinmie.uiiituaouin
eC dnuithB .iir nun. 35 aaana por Ibnn ' iClamu ila any state, iresb or petetl ? Mctels aoafl paBrtgB,
in-rv.BonranllJi- !; miflnrtnreriBgit of the ffaregnlas. ' PaHSer ruck ur anwia. crade, not
Bfewsnime asamtte. 3BuiU!mnie. Ulaie-, 'Sail, tarring, "whale xnd other & 5 sronad. ...
amme .-nuB alll luuier ammumentni oriaU. aaslmling sod H. prorldefl no" air. irrr-.TiiiTs-rTared orroagacia
anlllHlnc -tinie, cannt maaaile. uraeceta j mrtb mil. nfffcaie ull. acal oil aad flm J J saed ecdy. amd mirr. gronad or boited.
mn .iiiupiL annannuluciutB tnr mm Jill ibnida. being tbe prodnst ts fish relates; xnae.p:woea or srotrad.
dhw.a. Hnwm nr nnindweu, 22 Br
cmOTOT aiBratlimnn.
IuuiiriiuTtilluteX5!amwnttnmnTil
ayiniTf SaiK.
WltsilWB UMBUug H!lu!am. mnt toma '
nuetUf U dir (Qerjirnnsfl Un max nnanner
amB iJuMtug UllirSta? off Httnuu. TSZ& U'
csnmtm .nil willirrum.
KtiUi- 'C linm .ub .-a ffiillur, 221a okt I
ciiamnu nil wtuunim. :
Aiiliii. mr;uirnitaaufaanflrtbnn'
gsmmill
mnmifJurrnime uT xotuetnais uir
antiillen -iff tvlliliib asrtlieiniw Us tine dram
... .- .... .,. xlih
D" """"r"" "" '""., ,,t.-
" " "- ... -. - .
wUu.r..ff lrttia.S3i:!ar'iBnnim nB
BtttUllns'hlL. aSfeawunanatH wo-
f1"52111-
Qatla- nlanefluirniiK-fliteUxtHlanveft.
ntetHaltveu. irtlaanrB amB iiear, HajiveB.
muB ffuTK ffiir UionxalullB nna-pases nuB
mUlle nibi-aJ7t p"1- toemnm aB wa
Ibwau
nielfa imm gantgs. Unnew anraieas .unB
rallen mir iprhiieTB. 'SShx Pr uanmnn ind
TOliimnU-
HUrfitsj. orauute atuB uttbar iplnnmmg
flinureB ffiir UaturronaiB .nnB Ihvrmnties,
uatuinUR. nlmtB auifl Uumitty tmbs nf
astrtl.inivami, uitnne. iceauuttaEraaay nr
off uitiinr tnnnrrht!. nH3- nwr gnntmn jfl
vrUUircm
Ulnuu. tuuutt Uaircanaeanj. 23i ar
csffiimni atB wrllimrm.
ffibrfliRwaniwB.tlnaea-5aaBrtlmiUEhel: ,TrtT1nl-ny(.Ti-pTtaraagt-ic.j Ses3na 2. Palp f arood ssascaaa
amB miiKli Hpbbc. iribacuiwanifliEUri: t uhmateof sods, tc aadx cafce. asS it5r giaaadi palp a arod, ebesdcaS.
aaavCTiiwttBSiartggnanaiaLflqrnlarea. 1 jngajag, ofrncfaaa ar UTiblrarttnd: arsni prist pa-
Bgintgal tniMua omagB atnfl irtthhifftB Xrsncts aTTtenuoei: boct. per a ccber jrcpsr amd paper board
anruullBntaaagg'g'ntTrrn jot. rutnoa reksaxadas. aegarfadxred frnm inctannciJ arood
albmaa. Ufcatss majarir8flaBfc.tadl'je3- yiap c Ssvm cftieaElcal arBod prdp or
'WiBnlnuc,23&aTnanaaifl'T- -jag. ju- u-hag-tffjeeaBT T arti-a at3 palp It the csB&paaest
ttolBm rur!brgasinjilips;,.ghg'or3ghss.aBg isa!rrrl cdflEf nlse, egjaraa la 1e
ganawB.iniBfmmmBioaTB.tgTroBe.Tnat jum jjanfahefl or.paaag- t palp aaoc csiareifl amd alae at aot
namtrtlioumJEestiaatnniudbalawsnj. &- --a-, p wgy .AW--3 zanre -iiam essi per paaae. aae lav-
W:ZZZl:aSZZZZZZaBee'
air umornptwe
t
ingffiiluujiatBtcdUm'm.
nUaxegtiaflB. mtt ttinhea.liBauieai mr
jptmm acsedlutg msrea atnuaru ffeet
cBunli amB onit uacaedllag 'J,wetlitSae
xnamae ffai uoulb. 2Si gpta: uaaiuim aid
vaUonenr
2ttntnr minifies, ulihsr Tttem cbc- saQ-
ystagu amB lamiHian. anal anttnnBtiitles
u Itani tar tsxeildlisaaaM ffnr ttaeBTfl-
rCTii'-ituip u? -vrovfi palp, 233a Jer e-
btUXC D "Tdloreni.
I ainafcal lianm-nt ssc ffaacy
jb tar Ibcaas. partialiot. wsJebsls.
xt&&L par. vrt&&Vte.tXXzaASZXSxX
tSbe guTgdinc fcmnpoMrfl TrtiaBx r 3n
Cemcui jJorUanfl. bbC JpCrsfc flr j
trniBr iBme im iDarreK. n? r -raw.
itfbe -ntiisttt oI abc jxaifcESe 1 leto-
isentB QMS' ibunterfi 7nnae.
; ,3iK-iJJfie. etrerrj jwaeti. jtsu
snain 3cth stecb iaiowr aw June
iCrniflBEt'HJ rttini-, ftte ceiptrt. GT lte
gsuUssse to Uj! lincinSed In Stif -we5$$H
2D tms' cemmu ad -vatoresL
Pnlltd to air tlc&t cans or uSats sir j
gh 0taKB.tlte-lsrfsnr itlaa
oir.naieripai3mcwloleiacmaeax3si3aci23aCBae.
-TrtlcWffnr.flngu2ceniKrprc2d, ; Psb araH-j5fi-6. peats. sCBes.
g,,,, dteIlefl. : BSKicrpoiBfl. ' craj. fc4w amd aJl Swr edEile
- .rt
GBfll. tnlnnmnonft. jonufl nd ma of
antaa Shrttaatas ibtomtoms. coal raca
aj,, m ,, ;,, -bnmsb a Ttaw-9Bar- 1
1
aer iHrcn jiciwm. 5 ceiiiw ir iia.
, -., rtJ
J.liHt MAlTv .i.r f w-
,.rfll -
Damjsaiibu. tlK i-uulli.
- rl-. ?ti
.nUtolnn of nna!a. rti taponed
tfacnCma toto Sat TJahed Slates or
anfflflritepWBH9BiMMB (aeejCSaePliB-
.jpjiiue HalauOB aafl tse is2aui ff
tQtmm tuifl TmoUST fca fee esaj
iae raimiate -cattle. 3ce asd
amileB. ftwtoe. ffo-t&. isoaaa aaifl aS
ortaerlllre-nnlinflls.
JPimhrjt. tBead or nlte.
TOTneat. 3?& oats. bBrleT xnd irorX--wneas.
fltied aia and Vr.nw. edaiie.
(Cnm. "BTOSfit ICE OTTTTWVTe.
T. 'n--1?ui' --and euwjwtaa.
3Sean wescailrtea jjoattoea.
nniuunea. ymns. Snmlpa. oalaas. eE&-
amgggamflaill .nther geggaaflea la tae5r
amtnml iBane-
2nfl-apfc. 3ra. 3b.
m nm"pa rmn All rtTTM" G1U
--j- -- - . .
traits to libelr smem sane, mivttt
ZZ . ,. -r-BnTjkkoa.
T "" "I1 H
jthaBdKdas. jpamelos xnd junapples.
Itei-fl UnlltB apples, peacnes. penis
tnnfl upriTtTta. &ied. ftesteaned "or trrax-
l mfli Btanier.
cfaeese
X3mJ
'ireBn -mllfc nfl cream, prorifisd Stat:
rffTm 3,33. ,3 -jt. -maspar-
dams aignwljy "used In lfae tmispor-j
miii n tnfllr n i-jwgum -mffr- tie TKEfift-
fl j,, ibweb 2a ro
ojjjjj-, -jj,. nriflB. madr sahsc 1
mlatimut as -tbt nfnlise soresnaeBts
Tvnr" "f llannyard Jowl In "ta sheH.
0attinw!d oB.
'j?wffl5i Bii jjwjt' d nrr HiiH'8. corScta
K-flauid'irtlier'on-'fis:?5aa seed. Sn-
(Cluiliir: ttiman; jutl cUtre.eed: zsr
(flea, tfielfl -and olfacr aeed aot bereaa
j attbencixe ipiarjftd -foe Ttbea la jstcfk
uiro "ajjiii i .
tnttaclnainglkrtTer ifsedst
' iKsfa.of .U tinds. SJradu iraxea. joick
' ,0 Un 3,2 Brilled or rpreserred 3a nay
iffn-m. icscept tsnumes and other list
mreserBed in olL -and cbeHfiBSi of aP
JJUE3SC 'T UM SUM. Hir " -
ifchifls. Imcludinr rnrmera, iohszers amd
rtleB cl on br 1b- Hsbermea I I
one icnuen states, saaa wasmnHi
nmo Cncndn as lie prodacz fC the
(Unneo irnnw. ana saaaKiy bbs ujuj
idB. TTtinle un. seal oH aad -fisb of ab
ifcinds. ilwlag the pnidaet nof Sac&sie
cnad on ly -lie ISsnermen -of Carta
fis. ball be odauned into the Tialted
ifiuttes ns rthe piwlnt of -Canada.
SaK.
- -- -
f..1'rrt' n fc.
UUlill:. lUTTli. 1UUCU 'li JMJWWd.'Wr
,er?se than tor aesv-lug. jso& ronad
' 'erwae ttaia uy BEKJas. am anno
' tUmUer iisd or nn or in ImQslag
'Whus.
awedlboorcs. plant, ideals aad cb
er Imnber tnot Jnnber TmrnnSnamed
tthaa itstred.
B'acbig poBta. traGrcBfi ties aad xele
Oihane. osiU nitearfc: light xsA Je3t-
igrnilb moles nf cedar .or olner .wuas.
-"i'u u.i . .w. .-- . -.
VRuoOsb ittavea of all .WniH. not isr-
oner mmnmaesnren rTT"lT' iisieo rjs"-
a..'nBajm5Teibohis.
jTisiwh and palinfsa.
tphatter aw or ensssnsi. era6- aC
-mrrmlL
ariEn-'rannannfaciHsHl Brmtste-
( aaco.nj. nna mfca. jroaafl or iolnj.
1 jiaspn crade, 3arflerefl orsswsafi.
I tiwinc r-ir '- ijh.iu--ui-
ii
,k &
1 .cimr mi -t-n?ifi-ia.
. -rrrt. -mmii tMitgfl.nr u;g-h!'tfg.
rttoxriVBSSsttest&lwirt&letaS jrS&uA r aeaaaaai araH pa-
isafeinTcUwInresalae.
OloBefl Ins rjae! r s
3ia3agat&lggaiaaw&Jra;g
teagtefl'tt!hTrtwaBBtaraaB8gitiH''i f
aa&
iCrasIniejaacaassel-w'WW-38
acaBatan Oii-uisjB. J"" , .
OalraaiBBa!liBBaBrselHOTrea
.Braan.3.cfcB;j-;---
trraeseCSeg
jijt".iiKa anai -"' ' " , .
icaiaasi atafl ipecis tflaasoit aiflKphefl inr
isaeiminrhTliag oSsbk.
marb-d ffeaeJng tkSs? sff area tc sasei
.SavaaaaefljaraaC
'Cote.
trno nrTe - .al3 - I,
3haxi Tin-S -ass jpyw
TJtrTjfltfl. Tbl the xrUOw aSsrre
csnzsecBiesS. Cue grvarfh. pro&att ?
aBeasiaElnre f tbe Dtmsnlpn of Oes
aiSa. a&iaSl lie exempt from a!y -zrbes
idle jKvtSssaxsSsx (Sax de ii&metBS
mi d &. af. Mini m ir 1 imiAm wm wn t i Vl.
Ms cmKKsSoaiK e JJae 71&tte t '
Ilia iJIj IrnAAs ll tit ihX '
TsttaSJai. zre aiSiaSKeil &io U- IHcxId-
lire atidintls cxslie. neces ataa
xbj&s. .-rlo iSj5. 3hm s3 all
Poafarr. iflaa r aSnc
HTbest. rye. osa. titry aafl tract-
rl!sS. 5rSea jea asad tMaa. eSt&e.
Cecn. tne com r anxSce ((essft
taio CesaA. far &S5RX&IB&.
TSxy. sSfxv ziid omrjta
?i!i stwuiuetccciilow. na
jwtajKfa. jjtnu. rnrrfyt. cesunK. cst-
Jjapwaad aJI iKre5
Dned iraa ades. yarjifs. pears
acfl xfcJtsos. &4HL atk2ted r rap
occled. Hxiif jcv&agtt-tnsaex. Sxksh aad
Jresh s&Qz aasd cretm. protHel tint
cse&b aramifj- sited ia tlie rrarnsparta--Ooa
of TnWfc or ertzxa csey 1 pnaeed
torarazad farCti ieSMr-sj sbeSvscsnm
Sles frse ef !u:j. amfltr smci rejncla-
Ifoas a tl ret?s(re conxszaEZtx
Tjgs of tuaraTxrd io-l n tlie H.
Eeor.
I Coans-o3 2L
&s-a5 aaned c lteed. eotlaa
eed and twier 4 nsodr: steis seed.
ar3sdUi nmoiij- and 2torcr seed; ?zr
des. &5d asid oCbcr ee3 sot atstdn
2isrsiie fsorided for 'ariiea 3 psefc
xxs "t orer toe posad ears
Pisa of aZ Mnd. XresS. frosea. padt
ed la ies. sa3:ed oe- preBen-ed Sa aaiy
ftrm. rifTyc szrtaes asd trtixr t0i
jcieKs-rrt la ci3. cad iiYw4raFih of xS
tiadE. lnrTifflTn; trsusB, Substers and
Sas ia cxrr se. Creidi or pacid.
gad aveila vS il foryxtfrg
Seal, iwrrirs. v&ale cad oliier sa
taCiia: ud tS. prortded tissl
2x3 o2L itaile GL scl cQ and 2h of
x3 tTidn. b5a; tbe prtfdatx f flkier
ies carried on I7 tbe fitlieraea of tae
Called States. ti t a5rjiJSed inlio
Vt-imT m tlie prudarz ef tiie Ciaied
Bates, asid saakrfj slat
Ssa cL
Trta3e fi. seal a aad Sdj of aH Mads.
telas- tlie prudan f SiaerJes cejt53
ca t?- tbe tiierzaea eff Canada. lixS
1 adsafcea xato tbe aBted States au
tbe prndact vt Casada.
Sat-
2Qaerl ira-rR. jirru'ri. aiat In bot-
Sts or 3be-
TirrHtsr. bexra. filS3 b- grcred otb-1
crsriB? caaa By saarxag. xas roana em
ber vsr4 far isam ar in bvrTifthTff'l
Tsiarrei. , .
Savd IkietSs, plr-lnv deals aad orb-J
-- tcs&cr. nut fartber xaaaafaccnred 1
j r?n:j sasied. i
Kcrfag pnsta. rcSroad lies aad tele-,
, pboae. zroEey. ftlectric Jsgat xad tele-j
' apb poles cf oedar nr other -woods. !
j Woudea sazTes f aa Mnflt, dm fcr-
. "
t a. xaa Rare basa.
atfinsttwi. sue further
TSaorspagi crade. awe grziuad.
!Glycx5la. crade. siot parlaed.
Ttii jsocad. EniSted ca- predjCizted.
TtfrnrBTlyorarrifr1i!Wjr.got fortoSctsate.
Snlphaie of oa ur scit ctle aad
soda ash.
S3Bdscf branioct bxrk.
Cerboa efesrodea.
Sttct la bars cad rods, la com or
otberarlse. hoc less rhra tts fees, la
lmria. or team ta strips, sfheets or
plates, sua paBtated.pturitSied or caattd.
tins aad pans thereef Imposttfd for J
repair f the Jkosssng.
UnSed Srxcn tr vS2 jhsss r plates, j
ctsaed arfjj, 3ac sla Zr Sxt saeat
or-rmT.
j jra-iTiie om xaeta ursre. this
os vn - , c r- .-- -
Cradhie cek aaed
wire. Talnad at
Garmdaed ta ur Sel artre. oavodf
or not. Xox. S. U and VS. -wire gxage.
Tjpe-sssimg aasd rypewsttag na
j chines amd pans thereof adapted fori
ace la prmtrftg cgicea.
learbrf feaetog arlre of boa r eteet
galrsidsed or xaoc
Cote,
Hulled roaad arlre rais tn the CiiH. of
1 Saa " ai ree-e2catla of
aa Jars la tfitxaetar aad aot aaaaUer
Saaa Xo, C artre crage.
pt- Jkss Sbe pmtocai f OssaVu
-arsea teroertea Siierefrasa 4&eay Ss&t
ae Tslnsfl StstM jft-aH be afimtH
j-, grj- j mJWw! jg-eee-
Asa , am rpnrr fiary. export a-
iae as- Cher espart ciraw of
ry arjaaaoerer larbaHwr la the
lea y,., j si-easel
ce-atsb e aacr PKiaSatlaa or
jMataam 5n aiar arar of to CEBiirtL-
Hns (wlaexbsr i? lav. cedes, rcul
rlas. coocsectsal rebsiaB xb- otbtrarise.
Cirecgy er BaCrecSlrj. a&aS &et tees
-g san sates paper. iotrS or
- - - - r - 2L-a-
issrwaBss, sssfeif lut im. mm imw aV" saj b bhbbj i
From President's
MAoanrfo -
On Canadian
Reciprocity
I
toy ZXS2C021 xsesitae at Dec 6.
1810. 1 staled that tie poUqr of
btxtsdar asd closer trade rela
tion iritli tlie iXiininlon o' Caa-
zia wi3ci vas Initialed in tbe adjnst-
1 sae-a f tbe maximum and minimum
1 prcrrUtesB of tbe tariff act of Aug. 5,
ilaa. Itad proxtA xaamallj benefldal
jud tiat St JnJ2bd fanaer effort for
i jj, re&djnttzneat of the commercial
.ilaim of the tvo eonatriea.
On the Ttii of tbe prefnt month tiro
as rrpreseatatlrcs of tbe Dominion
jTMTimtfit, xad tlie confercaces Tere
coatlaael betireea them and tbe Bec
retarj of soate. Tbe result of tbe ne
SCtSatfcia aras tbat oa tbe 21st last, a
reciprocal trade agreemeat'nas reached.
One liy one tbe controrerries resalt-
ias from tbe oacenalaties irblcb at
tended tbe partition of British terrl-tarj-
oa tbe Amerfcaa continent at tie
dose of tbe Eerolntloa aad -irhlch -were
laeritabSe under tbe lien conditions
iatre boea ellmmated. some by arbitra
tSoaaad soeae Vr direct negotlatloa.
Tbe patb bzTias been tbns opened
for tie ImpToremeat of commercial re-
Sitiona, a reciprocal taiCe agreement Is
tbe logical seqaeacs of jiD that baa
been accomplished la dlFposlag of mat
ters of a diplomatic aad controrerslal
rbr-mi-r Tlie Ideatlrr of laterest of
ra-c peoples Hated together by race,
laagaase. political lastltntloas and geo
Stzpblcal proximity offers tbe fonnda
tlaa. Tbe saldla? moilre la seeldas ad
Jsstsasat of trade relations between
Cxro cooatrles so situated geographical
ly should be to sire play to productive
forces as tar as practicable, regardless
of poSltlcal boundaries. While equira
lenry should be sought la aa arraage
xaest ca tils character, aa exact bal
zaoe of financial gala Is neither lmper
sHre aor attaiaabJe. So yardstick caa
saeasare tbe benefits to the wo peo
ples of ibis freer commercial later
comse. aad no trade agreement should
be judged arboHy by custom bouse sta
tisJJct HVe bare reached a stage la oar own
I ArTfltmrnpnt liar calls for a states-
raaaMte aiad broad Tlew of our future
economic status aad its requirements.
j We bare draCTa upon our natural re
9 mmr-es In sorb a aray as to invite at
tention to their aece&sary limit. This
1 &as properly auvused effort to conserve
r"-". f arold tbrir -n-aste and to re
strict tbear iQe to our necessities. We
havf f.lnrxtsed la population nnd In
our causumplSoa of food products aad
the other necessities of life, hitherto
supplied largely from oar oxra cooatry.
that unless ire materially increase our
production are caa see before as a
cbaage la our ecooomic position from
that of a country selling to tbe world
food aad natural products of tbe farm
aad forest to one consuming aad im
porting thena.
Ought -ire not. then, to arranges coa
saerdal agreement ariih Canada, If are
caa. by irblch are shall bare direct ac
cess to her great supply of natural
products arltbout aa obstructing or
prohibitory tarlOT Thai is not a vio
lation of the protectiTe principle, as
that has been authoritatively aa-
rtem-nr trr lhas Trho nnhold it. h-
j cause that principle does aot call for
a tariff between this country aad one
whose conditions as to production.
i population aad wages are so lite ours
; aad arbea our common boundary line
of ZJJJ9 xaoes ta ltseix must mase a
radical distinction betwcea our com
raerriBl treatment of Canafln aad of
asay other country.
Tbe Dominion has greatly prosper-)
ed. It has aa active, aggressive aadj
Intelligent tieople. They are coming
to the parting of the arays. Tbeyl
xaast fioon decide whether they are to
regard themselves as isolated per
y rwa OTr airkets by a per-
peraal -wall or arbetber -we are to be
8 cosaaercia friends. If are give them
reaBoa to taie the former view caa -we
fi " 7 i tzT ,
resocrces except upon conditions quite
cafarorable to ns? A. notable Instance
of aacti a possibility may be seen la
f4 v.-rtlf4rr.c iti i.iitmllw tK omnlv
p Md njactare of
il print paper, for which are have Bade
a conditional prorbdoa In tbe agree
xaent. believed to be equitable.
Tbe entire foreign trade of Ctnwda
i jj ix Qsezi. year, 1310. aras CKk-
iOaajtaa. The Imports arere $373)00.-
093. asd of this amount the TJalted
Eirrttea coatrlbuted more than SZ3J0O0.'
C93l The rednctioa la the duties lsa
posed by Cfnurtfl arUl largely bacrease
tila amount aad give as eves a larjrer
s&are of her ssartft than are soar ea
iey. asesi as that Is.
fflnr-e becaeebac a, aatiost CittwaVf has
teea cssr apod seighbor, lasatediKtely
sstiS)9s across a -irl&e contlarmt
jwtttoaaftiacial omsirryl barriec ex-
sssrlcaate -waters -as Sa
esse bs cast s aotaiac ba tiw -way
C preps nrtlnwit fer gefewwo acalast
toer paacftSe fMWTilt. aad the seTer
arllL Shs aas soajcat to aree vltb
ssi qa&kfr arhea differescea bcv !1-
1 trbafi &er relatiasaL Sie ateres arlth
as ooaBiaoa tradltiaas aad aspteaoea.
I feel I have correctly Interpreted the
srtsh of ttee Amerfcjin people fey ex-
jpressSsiria the arraagemect BSftr ssb-
ate ta congress for It approval
tk3r ii rru fur a ssare tenwmtr astd
fsarasal setetiOBs&lp arltk Cta aihi I
Hmt-fate wr.rr.pstiy 3sflpe tfcat ta atmn
saw -wm b prccaptiy caactei late Saw.
HTXXZAX H.TAST.
Sa BTatto Bmbsc, 3im. M. 3K1.
For
Sprains
j0mW&7
"Gave
Me
Instant
Relief".
"I fell and sprained my arm
and was in terrible pain. I
could not use my hand or arm
vrilhoKt intense suffering until
a neighbor told me to use
Sloan's Liniment. The first
application gave me instant
relief and I can now use my
arm as vrell as ever." Mrs. H.
B. Sprctcer, 921 Flora St,
Elizabeth, N. J.
S10AN S
iLlNIMENT
is an excellent antiseptic and germ
killer heals cuts,
bums, -wounds, and
contusions, and will
draw the poison
from sting ot poi
sonous insects.
25c, 50c. and $1.00
Sloan's tjook on
hor, cstUe. shrep
and poultry K3it Trc
Address
Dr. Zarl S. Sloan,
Ecrton, yn., V.S.A.
KNOX CO. TEACHEES'
EXAMINATIONS
1910-1911
Meetings for tbe examination ol
teachers trill be held at the
CENTRAL SCHOOL Bldg.
Mt. Veronn, Ohio,
The first Saturday of every" month w
Pupils' Examination
The third Saturday ol April and tha
third Saturday In May. Examination
srtll commence at 8:00 o'clock, a. m.
Address all communications to tit
Clerk of Board of Examiners.
Organization of Board:
W. W. BORDEN, President.
Frederlcktown, O.
A. L. MURRT, V. resident,
Jelloway, O.
a M. BARBER, Clerk,
Mt Vernon. O.
Why Rent a Farm
aaabecoapenedtopartoyoorlaaiSct'dmost 1
01 your nxm-ttrnea prontir Own ycrar own
fc., "- Scam a Free Homestead ta Uao
uoc, Sukatcbewan orAIScrta.
or parcaase una is one
01 isxte (Ustncti ana
bank a profit of
81O.0O ortl2J0na
acre ererr year.
Land pnrchxsed 3
years so at $10X0 an
acre has recently
chanced hands at
13X0 an acre. Tbo
cropi grown on these
lands warrant the ad
vance. Yon can
Become Rich
by cattle ralatnda!ryinirn!aed
farming and train crowing- In
the prorincea of Manitoba,
SatftVatrhcwim nnd Alberta.
fre homestead and pre
emption arena, as well at land
held by railway asd land com
panies, will prorlde homes
for tniUIons.
Adaptable soil, healthful
climate, splendid schools
md churchemcood railways.
.For settlna nit, dnerlptrf
lltantv -Im Bt Kin" k
toraMathaeaaat7aa4oUvrpar.
tieaUrs, vrtta u Bep't of Ioni
natkta. Oltava. Caaada. or to iaa
um, H....J.., of (
Uofrraaeat Xseai.
i nuiTiw
ciffrin1" GoTvrament Arent
413 Gardner Illds.
Toledo, Ohio
ltTasaadnaBaareatTO OS
FME
THl burn your harness aad other
feather goods; so -will cheap oil made
from vegetable and mineral matters.
it bums the leather, evaporates aad
Wares It hard aad not aa pliable aa
VBen oiled with animal oil. I have
for sale pure animal oil resderel
troB the fat of wild anlmalt. No bad
rdor.
Yz gallon FREE with each
and every purchase of f&08
worth of goods or more at my
store. :::::::::
I handle the Strecker Bros, quality
zifie of Har&ecs aad varrast them aa
tepreeeated.
J. A. FLAHARTY
E. Treat St. Ht. Venwn, a
fTiKStw:
Xotalnc better for the beys than brea4
tress uua hmu jrievr.
ItwiJIRff
m
1 &JZgk.
Hj
f vaaaaal
s
v :
Mi
-.l
- I
. Mkr ijmHeqUlr &&, .i''Tl-.JaaAt'a'aaafiJwaaalaa&.
.sn-4ft. -
iTirQTHif 1 itf ifjJlaa1i?ftlitli--Ji-"rtgJ1 -

xml | txt