OCR Interpretation


Daily gazette and comet. (Baton Rouge, La.) 1856-186?, May 25, 1860, Morning, Image 4

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88083120/1860-05-25/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

·UWI I pi
"I" M AN
rdY
rtrN d
lll
* - 0-4
luxl
to -- ·-··---- L
IMI
AmE~iWLC-;
yl,
nr00-c
"trtrtu
avaw ..*ura P1Wt
! ý1Mrr tAw M KWVA l ql &
ptit, IOMMMWAi11M "
A Vow"~m
the .Y
ol ý "ýýý NI ýM~~L~'d 1e/1 ;
'~mwt o. A
Witedd 1ef fi
ý tI eM
r-a 0 a%& moo eSm . 4
201I
- ýý 11 u tL~u ý tý rL;«-t" -
U. SO4KLX.
kAl
Ir rlcw " she
*#r ae
VMVIVAUU..
K) , T ! ' . ove dw 1j of the,
um U*_Y - d r. I. AItotr
W /1~ie e flo
6W IhHll~~ck~ Ar
w oo
A5YflIIJIMIIU..;asfttOS
es. /IM.ta. rtOOM I
MjlI
II,
A war.;
'B. w____.boar
Y
'I~ti~h~2:t ~ eatu ut
AM---- +'-3 MW
I oohi-& 1 _*Ok if ft.
~,tol""·l n'"Sb. mmbU..04~r
ills- erx·l)
inWUUI~tJI 0
IP --C IM~ LAeilS.i~
;r ribw U~ rm Cpr
t~ AWMI* tIAs g.W41
NCH "
YUfWMI anvin
Arc K~tA 1MMrtM tt~l,
*m1 t d ___
= tp AlII PfttA W3 r i t
N csnl Hl IIUU ItalbtlVIPj. WI~'
l!º hOU To V001 a "Inv 1
b.Llwt ~c~tild~~ecm , he lC
deal.. LAmp.1watfce west
T"~n t'Iei1 MB . VIAe
M ttulfa cH tt'
Se ra
t wlm~ra*PANMN.
Ott kt rll )MA HiA urbl Mw ýtwu +
11.,s .QprIt .11 $ tIBIASN V.01
of mil t.~mwi
h - - i- -i
most ofh1 __ýUsed.d
U.0heea lue temeen UiteeV
iei. rNyU 1.1 " t
ReSwme piieWS~ 4f, WM.UU
%aervawe, ttn., bM
tL r·e!'ý1 /tA rý Lgre J N A IY
"I mtie rsd, S..ib 1w . , eau
Wre f11 e1ks , Jm I11, A
kM
AL1A
W 11 LIAM . 17 h.lde new
N ti " W l UNiiIsON +.i 4 mAftT. tt~
- ow tiAt e. ...U~ t wit a.
4"af tlev Am ýr mks"" wdUe.e
towadltS pIsk e s 1.1.1 1.eauE b.,e
I sbs YIw 3
1"011 te owng ill o
ding l~i ik a.-msasbs
1u. wrsM .
N 11 tr'Vs tb e 0 .
IH T "A 11º tTtredr 1. ý - "1
Dln~ lun atrr
=Ylct~ L Arlr
rr..·l~ ri.A rllrlre 1Wi
r~rrl~kI(~m cm~rt ~k 2
rllH1 ~)W
ur. wmTm now.. I
IC ~4EA gUf w uSlrY Bibs
turn~ ru
" rcc 'aS hi
·0main Ot~UA N.
~~M~eCrf UUr~~I
- ~ LWi0Wib
- Fi- Wr~rwsu 1~se r .
I~~Y1
ý r11 " " a Y1 ý ý,
la - 126U9
NNW*l. Waile
TO ~C1J1O I 101
tE MIN
WS mv wia ffe niamm SLI
betp
9' -M
ar
ý. uh9't N
.ý,rI «M-·· ý i.
IlrEl
"bN a mara mmuW MP ,
ý MS iS.*M.M*.. ' 1N
rxý
Ný N. NM GasCD~r
' Wý 1d 1"I"............ M M
" i.ýlnnllrr ..........t . r1" rn 1. r
P~mia~inMA,*ebnd
N Iw ......a..a * ..I. M
,,m eal~s .tjr64M!1
aS. J qr c
* M misami
ýr 0 prllrr... . . Iy1
* ~ -1N. ~ih
PYIYi usl1 W~Yi I
-g
pr WW Is~
;or
Im* S~~ll.wr~rr MY
mod.
up Vý -..i a. trtM>
.1
4T rIv'-,~~ II ~
QA4U'I#M
II Ig
ur
t~-'""
N M
r L
I'i~
1 4ll,
ý fr
,II
~ he 41~ am '1
;iiiE C
.r a sws-...m.r4
a,., -I A,.llawr W do It "
-I~
_ý 11
WOO
1~g NNbaq- ~ la e
M- "
4L.
Ir
*Mau
.ýn ýý ýºw 
wmu u AMMII~
r.~~k
IcIb
- a
"ra
to ,
Mi
I+
ae ll 1
B;£4
0i -..i'
a ,
J~t
i 6Y9·
rA.
04
Ic
..S.
9.
lee.
R~SI
-.rr
ha."·~~~~
xUa e
AtY
BLlli j ( e*i u)e.
-w

xml | txt