OCR Interpretation


The Ellensburg dawn. [volume] (Ellensburg, Wash.) 1898-1914, January 11, 1902, Image 2

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88085012/1902-01-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

You iWake No Mistake
f HOTXI vos Doncla3t malae your trading platce :V
Sl - '
1 t .* ptcj fjefj -. t*T-. vt '.:a:t"t-: :•: :—t. \ r
: -- J — ErpeaiectM v a presc teadbei true we
sw*^* -'7'- fa• t profited bbt mistakes wemai :i»t mad*
>• r.i. Dew r :•. "2* a. Jj»rget r.xt and betrteJ assortmeiii t&ax wt t f
.-_ iiX :<t;»ct v t feel tijet wi wiE r.»t arj.t to nitt". tout even v ti - ..
We ■etc a little tor, tz.;': _i_«.r...: irljeii laying .i enb £al ■cock
ksisestlj !>eßeved -.La.: this be oat «f Uk :>ld~faakio»e»]
cold witoteis tfati we osed :: ;-avt V:-_ kno* b>v :iit "s'~t:a:j!>tr ii£.?
beexa. Conlos j have it:z noiee No* tit p3ais sad . ; we hate tot
macro £-*'->:_; foi bane of yean l- xc i:xt keeping oetoaadi :1a:
tibers be a. .-txi—iic up ofsazrprliti ■tock. 3tf course tfan art al good
nev Slav"t r:>:•:*« a.ad coaMire carried owe nead jreai :~a: .»
Dot :i.i iv.rt i way of doing bssiaaesc. W* wast the r/.a a.ii ::.t
mrm»T ther revts.t'r.:. !:•'. will be
A Clearing Month Wilson's.
THE ELLENSKDRC DAWK.
ion I'BAS :.' jhuc ix MtaaOKW Si. .'
'.»sjc* Mumi nd< >' J"'. rtJ Stowi iu»-
fiiiri bm Mbix Cfmu •■vj..'
ROBERT A. TURK£? EDITOf
T'Hi ITsMom Dwauoimt '.'a* a 9 tat
M"iy!bMM aac otis; pfe.pera .>. : Vbt.iai.
MMMOaIMC*M3 waj* 7 Tml n>u : tv fans
irtuL t Vmi imilmn gsamc v t *_i-.*>.••
m oaa9 iwtmll : ; f Kistisw duoosj
turn*", ena 1 3SH.OM mm b3 '.us Swiaf
MM .itisr IMB mi pvn fa.; .";at:. ...
I.s**- MMflJft IMS "bLjtt ib- fa» Ij«
ImMlMjg bml (WMtaosaj at ~:; ii*
■MM
"WZTEZF i-.Kt at-*.; irw asTj |* MD
MvMn wtic srt ix urat) v .... »•*•.
m 1* 1 MMM) •:>' tijeii ».c lid *r ;t
M bt«c i 3 rwpwtir * eat.
wMi bt b*.».t 1* a»t« «OH»t TinniM.Tj
aiEa^'*-' 1 jjj fjuj taMKXtiBM *..ai»". TP"... Bt
mpmn'MiHnil
Dbmwcslatk Bed poj* i ti v.-.-
--t-ra. I'} BfqwiSfcßßMti DUX iWepWi W
nalfc ;•.<- £ts*f j-ttif BCM Tin
li'.TU* Bt) •*!••. V t':f. pej rack*■•■» .* L* t
i>*fa ).jj.r ;'. b." 1 b"'- f*- «mj '• -''
grj Had mm abej hma bt f*4 T<t u>*
Sn hbum] onmbei bJ tiw 7bv --i
Evmiuic Rmkb. mmwi Jatcuiarj v. a v;,.-
--c*-vwi*ic tat WM*d«tfti r".
pM (4 J-up« s>:>ut«: nut
X MOM* IS is ft &M vr r. •,.<«. ; ua: bi 1
Bpteia** of MMwyrM* r. aae** ti»*
'.-.bs* Sm& *■:.'..•■;> Mi il'-.t iaoa»
•StUt Of UOiltiVr V. \h<: !Sib - .* W b».:;.-1.4--
Estray Notice.
ij*»c. •■"<- mm! trj > sj«t*«: bum enifl
ci? w:L tt; w. f''"bLC risfbl* '•»■>■
'-wTi, pnm prajwrej psj bi. £iiMe*i vxd
rt-eitPMD («i iiiiiiinni
I
injH-i l . r '.- - n.'.-! ffBUMMVorj;
Type for Salfc.
Kf Bf bm '.'i s a*-* AnMs »« asi*
Sl' j»«.»ui»Ci- {»> I»PWT*J *.'C» r - J ;; :. g'.>:>:
riaiff B**'8**' toi bi<- j» ■ * mom rv. • • 1 • •
Hicrrf of DOBflMrsil ii h*h
Jtj'.* M BBBtt (WWW ' • »•••.>■«•••
Ik
A Happy New Year to You All
From Fai-view
Tle»*" m ; ;: but ttrifrb*
ti." j-.i-.i. Bmwttflrrtag ;i- as-: ransu nt
Sub .i; Kb m h pwc'wiiiu;
jvl "i. Bad .1- t.-l>
!•»* 11 I>l v- pnaetiw f. •>: • sei>oG
Mum lam tkm&Jtt tihw bsxti&s; weimmi
Lia. v.;. praacfe scxi simps?
Tin 'v."',*!' buc nmrw
■••... ■ . - -
" - r: > < ■■.
• '
-tJjC tb* Cit-yBW* Wl . tI J faa:
•■-.■ •• ■ ■ ■
I^fat-'.' USi£ :..„<■: LU.il* ;if"..
uau h«J wpverm v-.~r- -.n.-.-.. gvctxay out
w ii.ij: am fairs M9B »«!■-<■.
W« bit &Wj Li, :>;>'. .' * iust.it vut
km* ; boon t*"«; sue ..jr-v: hit
■ vv.i vat ♦%y«\gt»t •-I U iitv* v
Ms BBC Mm Prigmvn mn ai.ar
oi \nkxug s v :a- Sanaa

a; •.at J~s. ••■>jtv uouot B*i.urtui;
evftiaj. Jfauufarr j* W >_ TWobm
v... > a; faa_ a-wc- a: Ktc -est.

i -j ~. r - E£CDJt.
•■■,. . ■ . ■
t. ir-t SfaturoAj -'"a-r-i - w i. frwjt
' . CHWJOI* :at •!>.: -jfc'.fc V * : »i
»'fa- «■ £' '•'- MB* faac t i »■••; \i i; ■ «u t v* .'
;.jMptica | v.tL rat atu. a;..' 1..
hk i* Mats Ttrnnttrii
Mist .-»'.►* Siut y 3 .•>.; a wiwn s
Jt-v qs>» swung friwoOj utuu at-**
m c
tit* Some tmHrj
tbe pa**- '/ * it Urotfaw H*raruo f*»wpt
Isii :.t ;>:' SmH KUtifStStffi UUiiTtOW
. - as-, i ■ . .
iUf wU pr».iv* s yoot bmuf bt : -«--
mfaa. *r ; • ttOM r. yum '•.>•
■K'Utt taot: a» iMtML
W Oorfim bm yrn*. he
tbt 9QRiiQC *. at bojiieii
it«; h—%h
iliun tint wtmk
r>v .luai ijt»aasi Wiotwf mt i rvm nrtw
•' 14* 'fa". ;as: t*t nu "c t<t.far« '..a. I:
And may the eominif year be more prosperous than the one
jttSl past, is the wish of the Wilson Store
R.B.WILSON.
Mi ' :>rt* gf BtiMtk •■» : r|m
- - ttetibewi Berben bbc team
ntoc '.i-' pMB »ttt
M>9 - * 6
Help...
Nature
Bab d md eh (trci neec
, : noper loed rareK ever mcd •
| vsa.. If trsey oc aal Lrv.~>.£
: ea t*ic:r faod Hffwftwtj t.»
i l Thn nead « Eittk
I to jet tc jc?t-. £
: -.«:-..-it-. *'.•*>. * t D*.
- 1
COD LIN ER Oi L
i v i: 1 psnmXy coned fiw
:■ n baby 1 ; bottk Dm or four
| i ma £ ftf) ;• M vrifi eoc* see
| c r***.-: ,~ t , o'-*.r.er:-t For
| la'S.er cr.s.crtr., from half to
: <t»- c.it:-v.4.c 1-i.c.E' rrJlk,
j yvw yj d*.s!?t., te'ill yen.
j riMmi :f. ptet ißftWUh
■ ''>v«*:v tr,e rr*oti«r'}
j m I df*e no( wwriyli trvc
:. i"_ :•-<» rtee-Oi trvc emu!-
, hga h «vi i.rw?w an effect
j id :-: •; both motSe.:
' end chKd. j
t .
t:.. BTi; «,: .n: I c-ur.rirti.
* ••: . " i »M r.hrrr.i. -i. V. Yn. '
Notice this Discount
f v 11 V.kt-J Kui CkVpti v..'. gx a: •; :f T: j
«> A \ uk« aT pack. take off tbe price tsd tvaeni
I esketS BSC UnOTTOTJ . be great ---- -- Mfi
g-c-ata C X mc Warner ! •.- .5 a: ?£ :::
Rnbben IJermat Sacks ani Fell Boots atjwa be":' --..* r.t-rr'tier
.5 t cleariag-Bi aa'.t istd ct* not ccssadered I uc»
moats vt wiE ael 3>nr A\li-Wa©v carpets 6» 6c a.r_: 6* cents pet yard
Inker grades a.: csorr«»pc«adrjktgredactkau It a asaeksa tc rntnarwiji
al'. tkt av.;n 7b* ebowi items art baa samples
V.uj ;:* 90S cdi >ertis is ; v if ::t: tc tie flrji £ ■tack
-.-1 an not nerierting cm? groceries a.-:. - :ar t.-i-".' Erse bere ?*-
--erytkisg :La: -i -•eas:r-a:'.t Prices rigbt ;:' coarse Art y:r asosag
comic - i..-'- asdtk* gtialrrris mack better i.: certs
per fa:* a;-* Scaillisg s C-ofrre* Teas Spices sad Extra ra. Caoka
Breakfast Bacoe : J cent! a pmsd Ideal Drips art rise Table Sinai
—large :-_:i:*:.' ::-s::* Id vtra are wsTJsag pa;- ary price lot
. ... *: - • . ffliT DOB •-•»-*■«,- -----
ii.ti:«* brota m cti
CUKtcii* ■ :* X? lo: Mn J\l
M tin •„;.■<■
iv ■ M • V* kZi: Mas s** Ml 3 .
T:»- M-f.' tK'*i 1 >:* Uj* liolicun'f
ii nicnira :.f tut l •: r-.-!»>« nt
-ur-p :"> -• ytttrt«ui«Ksi af mk£
T- t Box Mi it v**:-_r.-
--7". • r.wt- Bmewxtf l: ;:•» Bonn : at*
T: a-r.ui; -t. «X a :<-; *• i 13 . s
•.u: A untax Mirtrt «tm ».*r.*: :i.u:.r:n..:
• ".1 •-t:£ X IS* tv: MIL Ml
Aht • ;<r» „rL,.***7 i.r. - ».-. -
■wwiiiiitl mh' Bttti ; t — wtwj
•▼L' n»itrif" v :—:»•: i: : Ltd .: ecu
MMi 1 n lit* -ri;
I*t n< v..t ■; i r'tt-.. 'i --*l"s
M«MU »v- l. :• «r _ • ' tin . a*.. •
BOS trf LM '•: " : mixii ; »:•-•*
L T-i-v TT I L--;-t.-»i ; L MH3k *
1- a-vv *■ ' 7 Mt H * **~r l i
> : r- t• • 1. m-™l:
Sm'. li I Pwjli— I ta: jriit X
.'. "ici turn m fmnwMUKß\ r»if.n m
tiaeWM vppumtmi ntWßMWirwr «t1 7 A
'«a ." T : Ftwb, Bmbm? taxd F
1 Ek&uri • wbti nr - '-. i •»;.-■-•
l- foßi i*rv. a-.-: : v .«*• 6et
« L*rj ?n:t ? - M o i:.:. mm • .tarn i
Tl- Mi • -L. ' I f llllim' txx IMM
I' *-- >' • .■' w -„i..: ] rrjfw w Ambcm
"• ta: t», octet h»ai put t. tm*-
••'.'r. MMHUUOT "LB. 1 flMClTiinj. W Dt
Tie* Utwn v.* us* vBJ opovcitt . V
uuxhmi t_. pi* mm rz.ti_
i : iflirrtgl is BOOPtUW
Tlx bHEQC :. i v-arß»-: cut.
;bt tarmoot ni -.:» c-*t.*.-rt lv*
piwj a . t oi jmopbt
trt> .m' tit* r-b". .1 meO* t •.: pwc
iiri .t viik'-y* bsc '. in eiibn tDMnwi
: • UC2BBB _s.£ lta bm :jo&*i.;.
•. ■ B«n>w: belie** vax". ** fa*,**
l-» v 1 MMV nMtPtZBMSEtBI .1 :B >p *
JHaOlii* BXUAibM fTßetl
It Girdle* tbe G::-be.
Tin Bockles 1 * >.rr.3r» St><
M tits-. .:. tfet varM fTf d* vemc
_; » "a* qvjc mifoui itsb..*r
"-.v. "cms. Bsnw 3rr»cs.
sot;a*, iiaili J"*.c*if. :iirti.
7 UK kl >t.a r.rnr«i.;.as Soh ir
l.:r> POt ru~ t r .; t box i E 5.
7_. ■rood
Jfotice. '" 1r " ' —'
-— * — T. j* bt tm l. : :*'T~.
• t 6«rr k—r' Ct>t Via't
ii. » ng Sbacl6n» r .-sr c l'
•v- •■ i.M • r .-v.. • .«*«( •:•*■■•< t»— -»-r*
' •i». c tr: * bt sun 'I' X■ • »
"Sl| Till Cill Sfff
* *aa» «•
Bottle Guaranteed.
; SPRING BROOK MILLS.
Notes
t&rat naaai aft" Etaim sr"r ~~a;
Mlo&dai ,"i.:_b"7 bßTOgfiii feaea a..
jSom* w.aa>BM ate ft; niiilanx
lot t8» bolibajf Tht laXkiaiax ~" - :--
--_a~ ".:.* faenhj mact f-ra: .i ;.:
mm attar • war? asaoa&i is ba os bn
•• •
i'.ai" nrpTMHKIC 1 :fa.>- Th> i~.
bjfbiaj v bi bask :: lb* arjx«y city
aru-a aai asi j a ma* Lb*
I easan Lb* • tweaxaj aw tbt -1011-.
ebau -i vat facnltj row. foi u»t
i>hf: tmn ta: oat ii..' aaam hai bwj.
:KiriT'j*>c r" Mia : vr: > a
puratuaj ir- n_i *~ x: s-vat? •:.
B*a ) *x* ;:- b ipaTjaj n<aa«tiu
eew najpatei«d ."c ir Satcuerabiw l:.:
Bj it Bcbaeblj .p3 Eitnaaai nnnij
•■' —. B .:.L"r_L." [ 1 . v. -..: ocbibtt;
Maa Alice McSei] >: 3t.aD«»o«a. tiic
Strayed.
ar.i.ii* r.ra: iai s" pa k* abM
.■at ppi :>.:*• sta:t rrs.jQ-?« f*
aa jeJi Bi|
.'Df r-.>t.i b*il*l «.Lia< aj-: : ~6.a5t-i
Z en. WO fa ?• i
AO raaajwi treat tie Maaaataaii i
ri: g*. !
rfr»rt :>r ia. T iaJonßatiec iTb.i.ai' m
PI. S». E l vv< >or>*».
Bit' - ~ : ' tC TT t 'T««''.
i ti*t On mpbtss; a.i. i.' , arittiaral (
a- fraia
r_ »3i T—. ;,a: £ i ■•- mJ* I'«;nbaf
- pea-eiafr ' t_. aiac nt aossTiae*; aaißtaaeeW
•.i-af .:. ■.:_.- jatit
. T. SURE LSOV Prop.
7 c AL Wh:~ .: Kav Conce*
li tat nwr -, - »i at '■ tw
.: --.-a-. 7- sua***-
t<: :•. i - .*. 7. ihsk * r *f
Si£l*a:n tai v•<.-_:?■-■. MB*V- k
tat pens. It.*.: v »».£• : pax***?
.at. ; - - - - . a? : v sM K"o»**
r b G >. !. -.t: ;:;r. aa* (alK*»;
-.:...• ixtsi. .: i f .... v -v - ." n«iw«*tt*-.
r- :.t- . •. Sos- as***" 3 *'
~ ii - nh: . - 31 *J
favur-i .: ••■ v. ncmiß«i M
■ „ yorittom
. : v•: iZJOt B"l
j.- «< tj - ■ I**
M -al ~: wolaamij
1.: .m: -mmk: :.: .-' ±i T*an«aC
to awesst' « :' -'< but •* *
are r ■-. »: -: :cr a»k»».
sac Laczr* aur; .r *. nntfl*!
an x xr, t< mot hai i wmm
irvak ~■: ... - rtappra iarll»*l
7 passaa* i
For Sal*.
Tm "•■ of n s-' "" c-.-k "-^f
M3SM v pane: r f,;
■BSBaWBTJ .'. ."■ !'_ISTEI— >• S
— Tor': farp*l : tar. Jf
rTw Raaiay :. «i amk a. ••*>•?*
hJ fiat fam wear nc wi aft*? ~f
!at i" r^TKN"-
--»•• ... trw.-_.a.r; r: -:*« ,

xml | txt