OCR Interpretation


Idaho tri-weekly world. (Idaho City, Idaho) 1875-1875, April 18, 1875, Image 2

Image and text provided by Idaho State Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89055026/1875-04-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

MW
B.
mL
3flW®r
•gr iiTT>» C U
jgrin»a»i
ITT
3» WÊÊ&t %
»r* «
£
_ i2r:a *
if -rziiX. x *
ï i»rmLs ai3L.
a 1 . TT S
.
r.an*:arȔ
: ?" msL
«as '▼mu
ir#m m 105 rjnsua*rfc>
' KÆnfe:!ï ^ 1551
xf
müÂSÎom?!.
3j ?mHr ta?
$e sao. ®sanDB*r maacto
S 3k3 13 t» *fi~
_ _ -
OTC*=ae»' ay b
.
m « -ose« 3«r» , ?fa. taci
3 b » ®al »lipn tær
®*
, ., - -
-nBaaraaae
-
- « _«sme
•r — im mi ' fn r griiitigiarett
* -- - .. -
x mus. ?me32 ■amrrtf
vœrustn
_ _ ~_._
«rc it ne loitKüxarj
. ~ __ »
ne to» -scuni 1
wm H3T* p Sr fc -
neîTôa? f ta*
*
5ir Mnauü
« _
■aiwioriE a
tbK X
—dÉ i
ai—I Tniirtasct »
- * "
than uner^nia;
c,«
.tiax
^
3V3HO«ecu3ie
ÂW ItîX
te. îr «tSir
B am» *fi B_ sa n __•'-Ce ibl-r
i» 1 r nmni tniê 3t b «T titf ättl-T
Boenr Tamar TT-»vie » ta?
,jf n*? gxntm tait
Axons 1 *}
(I £ 3 ^ 0 ^ - w-**kîa- ~
ä ;ï» iest ceamrnr
sau au ànmt a
O- tr i» *Àn» LP.T iau
- ™ " 7
-n at trt irtfgp in*
1 q£ -*ao*;or two «rau»*
R» Rék —**" ia tnmic
mmmet
.jf jtjkîa,
tzi ^bé» aro. ra» j»
[âbiBt üt •w r r!
tw •■c^Xv"
ni 2 e* t;
skill m m iî<t.
A 7*ur
j!
a»mi»
m ms £ JS
â»f fwnuiat
Awte ùc
* i*»®
Iî;
KSK
mi
»
® »5
3SBHÖ
3m:
Twccecrae
ftrtmtr jlîi VEKA I^BÔar
t«râ*** stmmasä»
K :ner«5*f inM3»ana.
Ä-Ä-WP»* 5 «***«
~ f£% ffiCT«K jf-*nt»x ^ 7 ^
^
j_T~i 3iicw^aiffiKii5iiir ü* ^
jf ^içmacijo.
if iM Dsm;inci: * 0 ® 3iîÂÏ
4 jtae- nœ st®«a iumsamL
t ,p g h-^ m trwf tn»c ta* ymur
Mai itnaRtenctim* ®«i
fcWrrm ta* lart»** if ta* èiy 3 * ci
TOca 1T5 I»ir à^n a» rjmrr.
Sun waM:
It
_ „ _. - •_ _ ■_ - _ j, .
-vues- s iFiûiûiy ta*
_£ x à: tasn n h id ta* 3u*
ii* „ • r * *
»»» ä 3 ü«er mm» 3»*5 ^ *__
cage s*^r»s*. — 2 » my
lv ^ -nnjti^waE f anwnr 5 r ui
f wym» 1 j is
icnees täte x » nnw
s
Atu f ta? jaä?r*f?na^t? f
T' ri iiîhî ta? iacaa^ it i* 3 iilâEat
in» : hi 3 tt T»* x u *r
ar«p»r tasr?
if — ta*f irt a*
r-nlfr ^ lit» »K. 3 *ir ta? ^ a? «un**
~ - -,
*Qin«a*T tumr i^îsti » : »?i
^ s ne mu«*
li4r ^ f v lfV T.ri :tuld ne n
" ïlDliiraü r n ?» Qidar isnr
r,üï* ®?uîtt ta? t
., '
IttCUttXil» t?SC
t * * * 7 ^» rwjjiuiticaa
* -
»O® r.a? a ü'- 'tri > ia^' 3e*-3.
. . .
Âniîas: taü r - * • r _
* ___
^ , .
ufereics a ur:* »man ' r -5 ta? 7 : ~i*
^ .»
,j * ♦'77. *——- — *— *»* *. •**»
tie

ce
i:a *nif .r**H 1 _ rr^:le3na.
Tie rem* tfssssar T 'te 5 r ae
- ... .... ^ ,
«m*» niir^ Itift. ~ r -* X ..ît ^ *■• 13
iC l^HZ
i **•-.* irr
^-*
-i"i 4 î y*
~
Hs:r» mu n
_t .te «ïuaa feni-*n*a: » a
~*~ï a . 1. tie atr^oac î 'Ce
3*too* m oa-nr n tie '07 tîia
T*SÎX8KL ' T o*
*■ y î
m
m» "rtüteterr ta* v~ t-r alér» "ha:
ii-Es di» raciîî C je ttKi^r x t* r.* «
t»*X:*C * at î *ÎÏW »*tr
ul. 3i> 4Ton2ne3l> r:. t«u* ■
- .- • * - -
, *
vt. . » «wy
3 ijt ii) }*»M üren. ru * 't
M 3 ? ßt*r> ^ ' r iS£ tir O V
itati
taterr-"
-1 Irr
k n tu
X n*™
*5®»®»; »* tuta r nui »»'»sCAatÎHOr*;
f^tho^r; cNnsty ne nit a* -r tirra
^trasi unu ir u;t ine f tie?a i»i
3 *«crei uatseif t. : ^"er jr ne
tteiBi». Tte^ «me »7 ts a amx u >
* wi i*k by » ianiifn «f r rajt fc*
iz ^t.*âaop* mta vmi i»~ti
- . ;
** tecaÄ J ? asm »t-tcc ^ 3 j ajim
■ —. .
i"® 1 sirTat T *tn2:- uaa ait 5 irn» tc-s
_ -.. — - .
*" • ***■ IIHI .Jr" -
na4îli **ßl 1 aiimmtr:-. a » te 1*07
'^xneetHst Mat 1*1 1 ^çst 1» gfiwfg
tæy -»mnit nain*. ±e? zcèbs -r-ma
&■■* ?KB*si ne æaarraf scroer'
!Ï ^ahô 3sury Oteaa erru»
it oniin r .nep* mî*i
ntüfflesiiient if taoy rmç-oiiiift*
' ir5> * 11311 ir ^ t:.s lut » mùma&i 17
_ ._
^boae '»ni) usmû?- uid**h if t 2 i.*m«e:o^
33 f 7 HîT U ÔU5f :î'.mT%, M3 îrtTKÎJd*
-
-un r sa? tary 4aa î#î " fîîie ^ tt *i •«■£
HAIλ*U Iîe*i. - *1' CkKî* liî îüléT
*ue iu.- c=«c î* r vuiti
rwatrî air aïs» rrf*ac ime
'«* i» **■*• lu» trac
Ân ,R -- '•■"••- ••• •<■ T 5 »»nier
tie ifiôtjmtiua. m railest
ütherau HJïeniî üL*rmjü _
•sansi ♦iesasnt «want mR __
if NBR «
i
•*1
3B
j£ a* ÇBO. I
-y» A* «Tnaniç * ^
^ msam» * ®
•=^ i ** """t* *.
aeea. aüipl u ntsçtsaa SL
t» irsc «mst. w a» ® ®*
u "jiK i»m m. m* irfir*
31 m iatsm * c2Äl
uruiiev ® ff ® au €B * K; '
* m3 ta» ^co » 3*3 jccmbmxi ®
A -r-nae»; «ai f ta» ** 4 :Â * 3,1
usa w ma i*â*tw ta* «go****
j* ntf iirvsn ti d®*
1? ^ Ou ±m «cwes *»
^aesnuQ. m*£*î£
_ ^
k nrmosez af «sers** ® *
W _*•_
^ Schart if a®a™£ v '* ,Uli
^ ., — umna iW ta* «a.*ta« *
____»*- «MB k, TfH i f W # *»tar
sjkjiîs». ®ta
if
la» ir. mus* cnn. :*ff - 30117 lésa*«*?
mirxitr üai nas k
4a ^ Vim£ t 3 « âsai *xhm®:«** w
ipi;a ia» i*ci * *> ■?.iu>
a**ur" tan. ti 'Æij ta* jatawx it
u3 r^ü * »a ^fnr? ir ' ,u ^
-.
v * îr «twn iisi -jamnsTLO.
oriicoBta*aor v-r» .i ta* «^* 3 »*
"
—ti it|r*tr ^ ~ T air t:i^ mua?, nuiscwrs*. ▼'.tft.
if ta? ▼'ittni if üa alua
o
ii Ir mçmm *a»i
yodje v'tii _enisaii n ta?' ♦• 111 mu. f
:i-:.-oi'* x 3UHX » :r*«mr: *jii£ a'Q
: f h se r—^ :iimruic~K» t
1.0.
!e
maa
3 *^ arme î*«a *iï*e*atf«L
j 7 ,œ tas > sî^3^»a?r*iiïj t - tan ta.
»"Il u 'V 3 e iC^r X «*Ä U» «CO
»cenr;. 4 .>a ü la* ose**** a* 1 nemcer .r
le *niat a <an * *x * a*ö*iiiT» o. aal
i» rx-?*fï»r a. irsiar li ta? eccy
T*i—? T" lecwasi-L .jl. CliJCC*' t
a; la» 1 . — c r - i i r tu» .on* itu
îr t vu i»» r^ci 7 ~nc: t- ta* ie eue
*.ta«c*. ru vil Tenue » *1 tear 4 î
u» ir"*« 3 *Kri '7 3 *mrti»£ a* nani 1^17
r«Ci t» 3 i- lac» TairT.
T in airamittcrar» a "• t i r tie ta
tœtfts a t* üesceti ttcasaj» *rra**f.
i-rsuiufc. rrtn f tîr " r '"•»o
necr" la»
r.-tue i
*î£ a K ir*o
7 îr- «t
::nr m
tse uir
t*i»e» . î tie
ui::u r*
mm. Hr.
i mut
» Tew n i r
mÖ8Mt
"D HT **.... Jf
■.-•ff' oc.
l vur vm
.i 4 >y * Z* - ■
uîii tin*
TM 3
» ment »r»
t; IiltS
?■»* ta* Jbsmmmm
r»n jrmtüfiu K"*yhKUÊa* Ikù ut
m r®ea a» tsao» *x n. t
vil a<tt ** cuar aef n» as vil iao
tr u-^rei m< ramn- Hâhçr
rates.
ce user iu*j? n> ut vnen
* - '
locale m a e. n-jr ai T 4 -ute m tse
... -
eâacïur cuis. Mat 1 » o i£ 'Xianf*
-
* œ
AiS». if Iiaa rffisü. imi 3 »H fTrr—
-f ?ü^r. tbrjic. umnmr: "^siKir
y nt vieo omosr finri ûkièb
iaer inac loaet cul ia?y 4 «
ce*r nam iasumr tatsa» sa: '▼tuar»'
- fc
unit tune i«ar r»«ic n»,ar
-*■ St> rfLuît MESSSBi X
»f ta c;
a ooumin»
LMîIîütUill. Mtameti Jtr 11*. ilfg*.
ï tMiier—n-it^r 2Se .ta» 'j.«r?æs. a
an .ims j i «n *
tMarsuermio witü. 3 »j»» tianoeni a 3 h»
T »'U MfCaßB lltiwni I» m* t b w SwB tf |M
-.tnaentt» tas rsisoruin jf Ijrr» îr
luîmes & TsaEuiçxm. We
w aa einpiçt 3vr Huiaiuçi. «
i, T-««*. VÛ m km ti tmt,
«
A,
B
tt
^
W.W
f y
tm W Jhm •
ftùL
JB K
ma.
■K «*t
TW a
L* * C»
1m M. t»..
?ta 3*a * CK ®
a
s. w OartSK. krauur ff
W«il» F*rp* 4 Ca*
•me «
i»HI» Ju ©«• æai 'ief
%. '»Mr lwn QflM
»I A .''mrta. «n
3 . F * 3 »wi A C«*. il»
i 1. : niifc W. é&rS
Zrum T* » Ifesac, :^aew *r
W lû«* '*... O
rüæ ïe Cal. skS
tr*te
aTm
tw * .*
«• *"'■»*
** ■» , '" 1 **
„„ , •
»
DAILY AXD
3Ü»
an»,
sen
*•**!* 9 »
-----Ht'TB S» THES!
y>nRnr *2 ^ #a ■
«■»» ü
*iVhts
ZL'
^Z!
fc | 3W -.......... J« ______
«CA «■» a».
» M»
A «A «»
a
»«HUM
*
|M
:sn
.HCl
•'>-»■ J
U
II
B*>UK\G CB
LL PO30^
O*» L ft
IDAHO BAKERY
car
ccwictacMar.
a 3 id xo batch
3 »
zmi no
L
rrjLi. KsiiLiiT
sw *. a» %r *>■>
TTTZ
w uûu
j M r
^p>J
m.
» W
I«.
a wa*. W»
: -*t
Sta.
a j«ru «ui
at aßt
*sr*€M pf
rf
•â *r
3 . ~
tr
X *
eu amt
. , •;" * 21SK
c
3t.. a C 1 r-!«*.
ai»
^rswniM aJhe^js».
Il
«r
«Ht f»
*?
Ü&> etH A
GRAND
wîcyr
OOCAm»-' HJL
lia* urtsr» 'v»*«*
-*. «m A î irwr . t j
Tÿlaw A ÉMBtrt «wewerr *f le»«w» !*•*
M » « B »a »«a—L
n. m U *3 A
4*bii*b * B wr wAiri. y aBî» * *îS
».Y ■ — wgi .jw BU r f k H Witgg SB^S 'ffc»
m «o
5=.»*»
Tl
A *
t L tkâ a R of
*» taeatt A mnmu m »>g
IÎVt»|»HH AA
3u
(«M»

xml | txt