OCR Interpretation


Idaho tri-weekly world. (Idaho City, Idaho) 1875-1875, April 21, 1875, Image 2

Image and text provided by Idaho State Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89055026/1875-04-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

$3£»
ua xw^uhmi
Dm.
_______-«6J5I 4r
MI. •»«■■ICil
Inwrr 2î§ 25
_____ 25 m
ML1. - Ta»r. ami Cm 1
«* <* •* AJa cmmmtf cm
* * » Terr irltif ha
r.iimi »5 4*
- „ »
■«m. 12 Ci
J 231 lè;
*«LX -Tp-wJÇ* 1
r r -— 4=e *>:•
a;. 45 'X
B » a» sëimfaMt hm
sa per G
20 S
44
Gr
- - « Mi - - «5
ä -A ■ J[ailR^fiMl, 15 CP
^ Umt — —........ 1 *
BmüT.oAm tat *4^ IT ipv
' 31
! LI 16 âÊ
• ^ Sl
' ^ ^
1__
n
Cues
* *
5 Atj
13T5l
crrttV tVia
i__ «-■ - a *5 ^ j 4 _ ^ Iîî5
" - " t&eai
«i
3ö4»t rflpi A D
JiXCs Xmeuxtt.
JLvt-Kt-r
heasteets eepoet
Me «he TT - t Me B*er4 W C
*f» «f Behe «tr: The Ceet? Tmnr.
er • report hr «he puttr a£s{ Aprl *.
155» * tepdhir tim 3tA
Jv23T B»>irSZCSL
Tretscrtr
13S3l
Jam. 4. Te cah ee html ........ ÎÊ^l Ar
* B * * fret T«x.Tn,iö.
mm Terr. vsr_----
** 27 ** * feem Jeeeph Pff.
, ».
16
Feh. L
____ 2&1 I
* S- SSeerait
Terr néC* k.
- 15. - - Wt Xeieex ri k.
br. L" * 8 . âtexl T«r
«iCm Eseeee...
ApLi - -
T«t
âteewt
&
Cm
45
43 - .'.
- " - Gem
Dm«.
Ac?,
Sun
20 "5
15A
a - -
, .
1' **>
21 * 2 ^
$èj0J7 44
135. Cm
^ ^ Oar.^Exp. F«r^ $ 1 JXK û»
4
-IL -
m m m
-a -
Terr.
Car. Ex. «ar
-ia -
— — T
Car. Ex.
-19 -
- a -
ML -
gehext
-a -
-KL -
-17. -
-a -
Mr.25. -
11 O
3 53
, ..
CT <5
» 7 72
^ * !T
part, Cri
1 « (Tl
" <•:■
74
-* -T
3 «•»
B 5
1 . TT
,IS
4 ) »O
46 C*
iS S
7 44
179 ?■
1**4 -V>
7v itf
22 .V^'
î« 75
22 Z7\
140 7"
2 ^ <9
L -
2L -
Car. Ex.
Schul
Car. Ex.
April 5. Cash m haal appertioDei

atfblew«.
73
125 m
125 «»
4 56
U *
142 14
-
|f7
543 16
....... E ÎIS ^
i«o <s
fsÂ!
I.
. __. Ma _ a
oFnanhr$l^2X Twaen««fov
te |CUi riL famBifVS IV f«ri
ks 1
î»
tf «hC
A««ii jwirr !• Ift 3* <
pH « *te*A «he pp
tibs: häwrähk «he
i u««j a «pm?®* Mr. PwhQ u
»walPo« 1 - Be h*M« »
àemuxMsmSmi h» Meàâsr l» ««
*ur cbm» î* «he mßstm tazaazom *f m ^
\%r 2 * isü*c 2 y m( «he Sex-p*?«** ■
?«*r»
IO#
mçrs ■» **■ «-■ *- — - ■ ■— —
«.îaa*art< **-^ Mr Pr*V« u «
#<f ««m. W Wis
_________ -
io«. u,£ B»* ewas; «a* » 'C'*
ii*| ten rurrtV
*rxn»er lie
r
|f act afenêism
avsn aecli «« *■
'.il «
aAiîte u «V «s mtm. Sr
^ Säue
icxn*-* The exmxûy ni.
«_ tur» Mr. Bream, iu*
earn. cern a i -* iinnari.
If «narr •»••«*•* Mr. «Stemms wa«s
zzüni L* r«em K* »**«*». 1 - if »? »■
t ZoàZjtn.. «-L. Si.ae ««xr? h» a»****« Mr
«SMrmmi > vS wr Vr » «V v£*< nms «he
rotai ja? s-» ** h» *** r
imZjx?* *c u? ernzenx mm msm :he »«***5
übeL-c i* 5IWC Kat « I2rt«s iibii 1 nitwr? éea»
B>i: t« i"-..; *xx: ri»i.xr? ** i *' Ä r
wt i*
î»iC î»*
-met.tv I* « , *»e ««■•* «
3 » fMMsriue f*r B*ta*
c i^r fc w» *Me c* tx«i»--r li#* .
JX-* M* i m xvi K » »je h» *e»r. neiacrwri.
Fr«a :w ii? xt «« ua* <eoa2? W
ÿ-x* w*et m* »i-n s#* « s* «e «he «Ma
»a t « V ï<^r ViCte Et Kl «V
■?
è%j *t ftrfc fcC-a-it TV rt> Vre » tlsS
«he A*»e«Bt-e >—"*» •* »* i e*&rrSi tv U i*t
èrét€£ac€n«s He r.a <»«VrSe4 »«ferVi
per cWirt *• K.« rrexr L Ai»t ir... c U
itjWw
*>u * :t*- i.*«-**T:^ni. xt»c *t
L*«t: «»..r r.ix 4 *:^ xe 1 tweil xxi ^Vetee
41 ,t Ti#*t ir-r -'f i :•- i-ixrs t. * z~r
tr* é î*'*C ■ *î.i- n»'*-axt a» r? — r
eeaaCrerK**! ;<.! t tV 1»» >* » x«n iv
Im***«' nr i» ••■: :t- e *sae? r «ptees«e fer
L* ir»*;— M' ■- *m* • a*» fc* it tv
Vet« f > : *>--> ? u ♦. H- *
* £■ t * Vk ryg e ur » ^ W xj*
t3f t >5<t :v ClT -» «f tx*
V II* Vit«?»
î> » ; 1 1 ,» l.&t WS wferi
•*»«
x
: * *"'*'*' *'> Nr -'î— £ x S»e
rr ^ t?r ^
, ..... .
ît L*.«.i Mr '
V ex* i*c a*fH --. a? am itx* u? *cv
er cfnn 1* xî *Tti V l»xx rs«x
pTj*4 • r* Tï*r .V». 1
ïr w krt -3x r •'*-**• >? tu C*e»a.*e> -r*^x. tu
«x'j :» <* -r î %» <* • » t-*r.*r—; ta*
<<&•>- r^rt'i -1 i -rf r*r» x' i «** *.>! B s
T I*»t « f ri i***»* e. 31' î *tt t »♦ eor*
rare tu vr.i» a»>î ;*?>ar»e£n U xx
OoftSAT
h»** *m
tu tsi'x. Mr
* r» ;*t -i *Vx .£
t*f î.»**-»*.«* *T ;
tam U r*' t<intt t *x â*«xê* Vf x<
j/ de m-Yii't H*i u lorr- ta A t ths#
«•u. y.r. I»*- «r-* -♦ «rwdwl hr» V*r
vr tu tf - : 4 t« t tn
tV ***»,£♦
•mu.* «rsft3*i„ »*4 V
«malt** éasE»x*-* B*î r«» V c>i ?.< -t* *-**■
IV» ru ux*i i . « » à:»! V
î^ . , „
hx* a* rrrxwre nuu-r. axe that tu *ex j_
, ,
xxy Lu Wa mtati bu*c f ü« VmVf
., . „ „ , , , , . . .
!S.I1 Verrtrr. 3!r «^rs-xs Lxl f-.rV.u4 1 »
- j *4 s_ , , , - ».
*r3- r-'
-lî'LT^ tTw ^JT !
«S erthzac. xtn asV V «tut U jw.t»
. * .4 . v « • *>_» - .
xerk tas V errer VL ürt a m smra
_ _. _ , . . I
the c**e errer *» pr*«rir tnei. xs 4 prxha
m. .-;i «-. « .i t~T~r Z
ijtèeâËj usM * V<vt V kt4 he
« 6 er »r e4 : xel ^e *«hr pn 6 m i* whether
^ ***- ^ Uxe- ^ F»? w aty «V
h» e»î eemtrxelei Se pj xvt tx»i »4 «me.
; xr w hether aa abert aai prepeasenw rxa
«àxi V ut asir Lr I*r»I x«:Vnty.
------------
j**T » the exxr «4 the wt; n>«w mi çixas
i
GE5ERAL 5EWX
îs» Fraardaeft. April 12—TV caeaarr •
hf IV expV«sea mix^vuÜTj M pm* pewlrr
Vfiac prep.xrf4 » «rtr.ix-» iî aa «Sœ *ctm
pirlhf J. X.Hixi*«,c-Trartarfer«Vr*mav
ni ^ Ei««® E^i ; tlxî tV expiWa wax
p^w^er fuir hVi U.« a/Umnaa
> euv*-^ x w Vvr ef eiuriweaT« wrA
* :î ^ ^ ****•? • after
W1< * a ^ x u ^1 :
V» r fc»4 su*e p-r*eo* « 10 c î* iimjr
VuîT T-f CreuifT? paaarix «I
onVSy VU
r^t r~i<r kj . ^ri 4^ (na t ^
.4 et J. i î;*, î-mmxa «f lu
«V »î
._ ,tiri £w<
«»IneM.Wrf i* O,:;.*, s? ,i y .
i»« *î J Cwij. W* ui*t
jJ- 5 U»n«;nrtrf t^,i n
^jE»« E«4a»l«« ? ai^sV^c r rtn,
V a|W «tesmi ihrJi be jrraö? em
i Nrel fcr perm^xf ^r ms^iaetrra V tsr
S»»Vpx a wd aejfâWVml »t)ianlt«<avfi
Wêsj*, caSeriap ieWaa
ÜH np I»i JÎY3Î pwaiî h ec lari «
UA
«m4
nrt « Dr. £
^
i»m - — ■ ■ — — - m
5 * » Uxster. -He i. |«« U Str* «he h«S
*** ^ 11 ft _ A
mSL 49gm WM*m
Wahraai
t» «he Wh» fcr » V»h
IVprtJiïp «^ 1
E, l ir i n—«he lehr «
h tV «artsaf p«*A *
Ae reel pW ««J ^
„_. nfc A*r *-» ^J- *M
o. mag «*»■*» U '** i *7_*i
^ yj ^clûAt 3# *0**'
nk
thi i wd
the
>tr»
Al «4 «he
u4 «cru* «îfaf »
jm:i were ewiaamxr
wiadi exUtuVi
tiÄnl Tee* myeermi
^ ^ Wehe m*Vb? «si «*** V** s
*** ** S-C * 1-4 ***
mA —r she piece
^ ^ &vaT TV part? «®xnx* htoinr
«e sî Met jx xuäu* Wt a*e iwex-p
^ r^e ipa TV h^? vm m*
rv<)Hrm | qk tK* SMUf, mhi» * Meta» :
^*, tue hiCS-wa isd heaefhs ^ *p MhAf|
streif-Sm» ?*mr* e*i s»4 reeéri
Ä r>Ä*. TV «cvr three. »Vee xjä« «e
*iS U Ä». »ere fr« U*
Eie -------- - ï
^ v?s tve U hmrm. »ere fr« L«e
g .* Ü—TV SefMtr? «f
tse I*£rr>*c U-ds* ier^r* 0*2 teet ttt
_ ___ _
^ Vha « ptleaV kr A*h «»
j T m errap lat-f Vrei' 1 ftrti
are eatâlàrë epee «rmkrsi tV*e
fcrr:? pavit* ta4 jej mç ^ ** r '
of'-ee s«r«t a:I «feUhMah&e pe^emS» »*r
rvsr mz«Â4 TV C*
Lxxn C»V e éaecSel V «r a* s^wtxrr
-ueiriiiteii« The Bt*e -* emVé heth U x
V-'.-f-ac «i tv Mxnw Ce^rî ef CxÜ*rxm
tXiî t- J*x:*-S..£* ftOiir ê fi M wfX^ «X-'î
«.rr.p rs C* 1 ^-.ax xre T**>i «t Shtwf fat.
C«err*> xtT su* V s Xf^jcaiu* «mît i&
Jtx4» r*Vi H tv Ci pnrs ixi*rwi 1 »
rr*£jurr I*-aî- * Virât«« e «f
iin» "Mü«x_ Viix t A*x» tsfcStVr
*/ fc .2 u rfc*-* s t A"««** *w*err* Vitn x*«^
Trrr.-lmnrt. fiîn:« «le xmm*4 V-s»*rrv*
5 * a -^.î, s . V Lr* Vr-f-.x r«(pr-*Krsc *-TT*? :
xrr*m. ae M*eVr** o*xi£y—Jxc&r* St*4rx
»«.inorr
Apnl 12 —ix cv Be* » *é Ct
JH*-* >4>t Ijrmy» %»k*4 srhxS «?» tV
* ^«-neriä « mîU uLr sf tW -jhftxhw
mi KfX'w» »V -«.'V*' W rs r**«t*ç»<a<î* U
mmr r*y+rteem «f Praeee'* i «xe é » Lherw* ,
*xA «here ut W»e trrxS mj*r *pr » ft $xijae
xsJ #xx®rrrxfi*e sa sxxtVr */ IV P^wer,«
et* I* «e» tr£ x art*». Us «m* «*?? x j
r*-r*««wîr»T^ 5* r*Ws4*f tml Vt sssxAr
V r-4r»r « s***i*r. x?x t* W*ei TV -r»*-».
taw* » v p»n«l»Vi- G-^rmaar? i v! mmi Vf
«eiafet fcr Kr-^xx« W nxttxj irtiT n< t» J
. . "_ T - . T
Vr tu ^»pie é ntf* . U «er^ew. !»x.
_. . _. .. . .
rec kfSJfit UxS *nr IMp» • mîrx-lY
. . . , M . .
arr»Vu*i. Vr »»mît • twnee I erre
. . .
prrpmr*4 Sx le Shnr étU tx 2 S» euervjfi xml
r;—«« h* w—?*«— ZT^
.. . . , 7
!|U mM Sx P»te F**xîrm Uéiv
af_ _. . . _. .
TV Bxôieeh^é« fc**e mmmi the prexaeeta»
„ » " r
^ ^
PruxU exrrpc tVae mpeel 4 manu« The
Seruc «S im? ru 4 x hvf per
«ai *S 3tt «4 the Utal
pmxèi are 4 » ri4 Sxc
LeoAxa asm B* hmmaoe m r«m<4 Ut S4
F-Xtî
Prterahaff
B'tk. Aprs IT— TV 5»rth G#nm Ga
rrtV aewpÇ» a» remnrmf SV laxaxxmaî «f
warfA# ix&mCaaM Vx thx Freer h Pri ailnait
TV Ecrasa P«at «f» th» énlt km heea «a«
V a VS pexft^itiaf rxhfmex xrierx a
P^pe tw r*V r^reuatxS» fera*** a pv
tnar*4 x< Tewie» ta sh Emtw rf AmN
Thaï The IVfW U
«ure a»4 mare ûtVVralV. aa4 Shat âftV aa>
*kh
TV Berfa PV 4 «taux that :T* arTurk VîV
Äh «m «V mLeataw V a pemULtr
V wxr. »a* «ut rwptf«4 W sV Gwmanî.
ûtPxm. Aprl 12 —TV L* C
«y« She
-----f 1 it J rrfPrxuM m
w tkk
USsewe a*l
h ^ ClMae fmn Uk bS*r bîS iaar ,*
Sheir iifsrt<e ml Va« «A«»»t* ivh,
wh j id t talhtCeri
«« C«*,»«« «M H c*i«nràti.
lw,a,«M*C«.««»«fc»«Xr«,i
TV 6y*. n*hi» t* a»
si, Awrôa H V-ii - tx f;n.
4^!«, tW «noir Wtm, lWCV*n 4 a*|i
Sb^waWri«,«*««,.
As a wi»b< «f the FW*
tV Ci
hralûmd hx
icshtf.
X .6
ÜWT7 Äh».
St? k Cs*»»,
Bmthtf.
Bntr; FemU«*»*.
frästet«. Mm»
o»««. M-* xsA *U* «V^ »*£ «***
2kà Mts. srvcmrt mud
Com 1U®a. b««« «**» «ha «ha^.
S*sa»a I'««*. war» «•*«*. **»
J-umaI c*»e. ÏÂ*ct*Ksr H eae «* rwtc
Ttecum Vvtm. Uiiar.
'«e«dl a H. £»T 5 «rtS«r*. Äam iöwt
L«aacr X
*st*k.
2 *->« &3eî*k*. Ammm r -
_ . , ,.„ a
^ f g ^ t * K *' "
C | r r ---
^ ^ *
ItT. T .mpKss* X w«
t-T
aff le«
^
Srae k**x :*«*a fcf * trnmcmL
rvr* * * » .t SiUat Ch e eri æ witewe^^
^ c «uäc Clwfr se V* ttÄ **«rt**Xs*tf tu
te» aeJr* I
TV j£>r '
Ce, V* » j« a tU r«* 4 «* Vi *c?*eî . ttA **w* •* .
x tt * y. Ta* «dV*C !*»** *a»S ür»öd TtetjUr J
W tnùr ••» f »■■* >^ec u 4 «ot«tM Cite «et {
cx*?^ um W*£«w*. ;
X«x x*- Xt «4t œvac Cec*«*a xî pr«<**.t
tjse * Sues**. TV**, emh SU C^a«*
îtf frt let X Ce-, m Q* A Où-, Wt £** X OX.
&s* à La* ?'
usrj «mx sa* uerje^a «C jm.**s*
mr*. ptrtm* ÊBr?
•cm, -rtmt su« * k£* lUt f
. t ___ j
:
'
s
!
I
CXX7Z2TZILZ B9BXBI DIXECT02T
», W Crxftx ka'rr fe®erxi
Wrlx. Kent» A CVi Eiprw
W ( ri::i. .IfnJL
Jerwexe iUxrieVr. trxA. eifxn xul Ver.
J «near lUxrd«*-?. lé*rhxcsi.ïSà *><p
C C. M*-êrrt, WL. Irr*rf? xa4
Hxr£ x A lUh. h*Wr iVp
» XVmfxvy. l.rer» ttxW
J«* B-.*s«x*. Vx< xr-4 xU«e csxhef.
Pf«i4 HnsArax. exfe'jxrS *Vp
G*~fzr CxrtwrachL La? xvé Vrl Hw»
P«*C*iff-«r, P. J M*«re. paxSmxxter.
lux a* Petr*, raunst
Ca*xj«ex A CUirrh. n« «{H.
R P. CUatri A C*.. iiîeh.
a K **b4îr»p. iäSrh
Hx"*r W* Cheat* Chteeee »Sere.
V Let* C* . Cx »ex* *Sc«re
Cher Ker Ce, C*ta**e «Son.
Cime K* Ce , heScher «hep
Iurtxr Ckat Chmexe ire* xSere.
P Harav«.
,
»
1
1
j
-
I
f
*
niDtEAL orna&iA
_ U ClWtT XM...................ALfmt
.......................Thax. ar. Brwaxa
U e r *a»ry «€ Tirrteej .................A l. Cam»
' W *ume» tu Sr^mt Ccwrt. .X. A Ba£Uam
4»xte»—îu JaiSami lUttiet. AxhaCSart
i «*»a - ..... Ai iihtai DbX.f.C
r. 4 ImarBtjjaanupxwCr. LCm
L. r can««
W« 6 *f Laxd c«U»
W
.tx*iia $*ivt
«■e
A C
"aewa mm Oty.
Trrrwsrïxî CemacrsCae
r ^
ß * +J '— ' ° IWdft
, v;wa . intKm ........... r u #|
t ».tu rtmxm uut ornez.
«—pw Wt la; IH II , Im
!?• -j| M ■»
..... LCLSWVf
hßVr» X.'hic;
«O*» *** arm.
..... ^^VJT.VJT-V.Vc ^. 1
Uh5te < ^^SS? > .....•*—LM
SrS! ******......'
*****
A 4 lUxtVea
***T. M tiaéail
«■tas»« f» ■ ï. -. 4 , /w * * V ' Uj' '.*" 5 * Veth
ri«.*,.. • — - ^"7* * -L V, <4L 4 4
"' ** tau ..ît A
** _<
-
C
:
w * î** teh L
COPA RTN EK£H ! P HPi
«siteiili
>4h
Xr.r.
k p «*/? 1
*■**»* *mw3
LT.
j*t *a tu _
_ *** FQijf
T., ur^w 4 ] ia -
A ll fersov- uoldiko cep
"rrLr^rTLr?.--?* n..£•
frt«» '
Crû*. ïsetoi Cx
L 1
-
Axt ^- Las**i t
IDAHO BAKERY,
•L» lhh CüJ. xesmtf dar* Wkm
)pm*äxj mUm t
b*jlax>. rar am cxacxjesäof m. £i^
COïn/.T. XLLT.
CTGA1M AXD TOBArci
Vds W*c«r. km! îra^i*. 4r^4 «a fntb,
*i«*v» cm rauf. Ls* ema d&rjtç tUSsft&t
Ort*** »eff US* Bl pK-ae* frcfj» a^**L
s£3Eï run*
O LI> TT?E3IETAL.K0U<aUaT
«ék» «j*K>d S-i<e *— n# t^r-OMT» «or «j*^
w*4 » < *«— I n» *v t
ipi** - i , «c »r
JL ^ Ck. v. « rmra. auu! ei «*mb a ssa» rsaoer»:
^ ^ ^ pee, «r» t»r»fe t*<-2k^d tut Le
» - Crrtfte U«« * «* tt* fw «eu« *i *«t t*
ä»y »V ^ Ote«rTM cf uTX «4 not
Voticc.
<J«0 M S PARKER. V W KHOBEB
CtCl«f t« 1 « D»Uxn
tu ~>eir m s**r ^era Uh. irx
•f*rx wtsmrsjHKm eàmm. rem*.. » sj^c cT «a uiet
«e Sm*. *e$»*xrC at îaæs»^ &«**• t>.«a t,
«XxU TtW-U ««* x-* Vr» r- z rHlcp*
t* a*#. •£ —t«ee» xemaaM y s «c. u* •***. x*
»lor tu peftAett *c tx* xî*«rx»**sras, «ax»
X4U*y U <£**• 8r=*a tu Ut* Ur*eC « taTMlaB 4
er nadbt- tu*» as«»: «x 2 eUex te. v-- *s4 a^*
«X ~xx**nr»x Stxr ywrsi fxx. ~ a* t rm-H k
SU met *u« « »§ * *
G W CtxTtt.
UxoCm. FeBrexr» IA I<1 -ex
!T°»
C F ÿWARTWOrT. H EN BV
VUex. J C Utn. ItXemw 7 WXi«r. ^U»
tm lUr TV» l e xry . ir . » C Bn*X AJUt
tw*w, « marie» AÂUmrtx * }U* m*rf«w. *uâ
»Va» a au; ceabwr» ?«4 a.-* e Uretef rs« ®a
1. TV -taue iwgj . 4», U*» 4a* »rc* im tijeAH
|tU max «f
Ou U«x4r*4 «SM» *U ftülj Uxllxn
m tu Le» mm mu a*, m tu pur *:vjs* Lw»X
e tu CUax«? «4 luxa, t «er-.«.»* < I W. *V m*
r*w U* flatUX a» cM&sr.^xt» tu *a*«iti •=* <x
Near r,*wegXr*i x lt w t » a *«*â i». *U îl U
aa» «AdXé axa U*« U*« pu Sa«<J <**
U* a» Sx» U* Vrxaf j æ «mé »trma* a ■»
au «as U tTrtarwi u •«**»£: w *r le»
TBüm Mvx/TBT.Â.
Qrtasxam. Jasx 1 . tttx
Votite.
F^n» Wfxf. W. Tot>*s0?
Ciiaiût.a d oxewta, xmaL vw
kü Lxachm. C h lut», r L 4 »xrd CUM
Muft S. feud. Cm* hut. x*4 ô 3« 9*«H«.
«B*U»»»«?(oxcwt
Ux x hy MM thaï LC, A la«««?. U«x ha»
laa rnmmmâ mi *wt r*tttn4 *7 tu h» «< Cal»
mt USA a»â amaBâmaeanUme. u xm
aal Klflijr ,♦*• Bxlla«»
tu *'Oe*ealCWBur~ faxrai«hx*fT'
ary Atm » ita a t i l la tU A>tr h«w»*xia rwnm
hU cwwsj. Tmtrmmrt mi IhU x»4 jw ,N **»
ymia wyau«E M . .mn »»pV?»r
«hx um U 4 far thx pMürxUW ei *à» ***r
M
, V« er« tU
rnxhctith* tatotxM xd* ^
«a«4 -Xweweri* (VU
i peexiiêaâ lie hr the eel afcev*
Ort. 4am PL l«n.
C- A
r ) EPWARD Wsss. W. F. FJ2
A *. !>X*KL «Um CL »• ««^1
A B.Ä. PafteA tUecpx i a»« - - c«v ^ T JX»!
•■A x» «h« «I aiywwm T« ^« 1 «
y«, xrx hMywttM thxl L 6 »
hm« tU faaxmemat mi «wt j»w«m<4 V ****!£
I * t» ra t i—- tuife
««ni «w tU Fxxarr «Met» )*u.
^UxhNlSa Uh « maafy. MxUT
xrx UemyTx^xtr^ uywy u «
«»4 he tU pah*M*h»J5
bjuxt Ap» fr' - '® ,
hmhMytai«m«hxi
wuha ataxtjr V* *«'— ^
heu» xa «tf year nc^t. *î^ "^T
Mk *m i>4 » 1 «. wmà pxaa^
pwU«4 he h? thx act xU'* "rrA
6 TT.JamT.iyTL, G. w. cLaIT»
Matité.
TH) C. L. VAGIN. 0 . P CAGWg;
î- i- «-t 1 * 2 »
_ A II. SxatiL A WUeam «• *•**& ~
T**«K A tfefem J. A tUmxX«V *1
■urrwuwm; t«w.a»laath«i r^«^ fc f 2 Sl 1
QjVI ihm L A hr. Cultm ha Au h* yj,ff5 J
•« aaelitpM V«Vhmxf Orner«k

xml | txt