OCR Interpretation


Idaho tri-weekly world. (Idaho City, Idaho) 1875-1875, May 19, 1875, Image 4

Image and text provided by Idaho State Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89055026/1875-05-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

êb&t Irt-Wrrkli Wsrtl
2U* Airrrtismnrt >.
as âtt
ffjR EAGIE MLS,
vskz üyxat Cil J Lie tt sUrf* ii Bbâ Ciîj
•nos stucrns.
Aidrem, Wi£ ELAGLE MILL CO .
Borne C-u. I. T.
^
FEDERAL OFFiaiLi
Ixtj«*sr«t t' Cut pi» -................. lâ-ï. J «an.
jrt.n trr.:er_________________ ______ Tuns ▼- î«an»ic:
.■M)cres»r7' e£ Tcmvj_________ _______X. « Curai*
' Vu»' * «? Hit Sr; «reme OoBfi E £. Sxiliisas'
vBS'xiC> «utCai>t—las * uioms. X*xfcncî r'.'ia. ik'i
aseutLJLit cLan-i*—2rC «*ulxilu lus*1 .R ^
" a. luaa is:îiiej *&£ T =.. CaBr
......................W. Enanc.
^srrejnr Gtmenk_____________________L- F- '-*r*^*
üeçar,-tr L«kuî Cftat^...........-W. F- Tl:8H5* -, i
2i*se:^tsr Lof ?4iyt —.....
C. A Marna-----------------
CJert Ättf-tnaut Cwceî—
> 'ilg.?T:faK >* kl îs JJtrt ^TJ . . . -
Dœnsorit». OonBfCruller —
T*£T»;:eus. 1 ......
&•*&; et ll: >Mç*ïr_r..
g*, «r je.« i^Lutr--------
■.fcc-fi-* ■ ................ .......... .im'.&VTi. M'.
* uer-Z ...............
i iliv.î all üt«r.»rier
. . . 5 . î£ ÜAL
> M
_ a*
ÎÂrF a"a.L :
C'-traar >j
C.-StLLîiyï
«r m«
CITY
LIYIRY ÂND FEED STABLE.
^~" 7 'jj
• r~ ~ r 3 "*!*
PLACER VILLE. I. T.
A. 0 &CEA 2 LD..........Peofeictoe
Sall.*. r attlasT*. B.ztt all T**ls H - r*- * k*-j*
'■'/.'a:';? r L lal; al; r» 4 .' *.r &*e la y all
L .. î. r*** rere;«*#! for ^®*ri . r î-o riL-'.Lt t y Lit _•;•
a et a ce O. LS* LL,
AT LOWEST EATE3.
A r'' -i L r* *.» lîejiTI
ia»er». al; *r*-ry »eta
l.Ttry »LAV.r*
IDA.H0 CITY BÜ5I5L5S DISLCTC-EY
C S. E;;^>y, ftLAT». LjertLA,nd;ae, Ha.s* ScrttL
G. W. CrAfL*, çtLtral Litre lal Lt*, Ma.l f.rtt-L
Tl'..'la* barr» - , gtLtra. ntriLaLC oll*:
•cia! *yteL.
Lactr & Swina. «tLtra* c-trcsaodise, Ma.l
«treer
G. Marre. T:n ani har i wart. Ma; «trett.
I>. B aunaei, *»scLe* aLi jetrtirj, Ma.l «'reet.
-J. B. Emery, çeoeraj rr.errrLAL'i.«-. M» 1 »treet.
F>i- Faia.tr. gtnerai aitrchanXi-t. ma; *L-e- î.
I>r. H. Z;p-f, pby«;ci*s al! oruzetort. 5 Jü; tLrtet
Jâ«wt A HcBetitt, mta: market, Ma.r. »treet.
A. Straa*«, oontBin%a and au/ra^e boaratM,
Main au»»-.t.
loba GAirecht, meat market, Ma.n atrteî.
X. Hau^. brewery, Ma.n «treet.
C. W. Mc*ore & Co., First Xa'.oaai Bank, Mail
» treet.
J'/un Gt/od, T->nnoria] artist, Mala atroet.
S. C. SiiAby. book« and «utioaery, Montgomery
atreet.
M. G La ne y, hotel, Lan« Honte, corner Ment
joinery and Commercial street«.
W. W. Black, livery and feed «table. Ma:n atreet.
W'alff k Miller, soda fact ry, W»U street.
Tincber k Holland, aalotm. Main street.
Matt Zapp, saloon, Main atreet.
McClintock k Stewart, feed and livery stable.
* Montgomery «treet.
Martin Mellennovicb. reeUurant.Wail s treet.
William Mantz, boot and eboe eb^xp. Main street.
Hay k fNi wan, blacksmiths. Main street.
X'jhn Hurley, blacksmith, Main street.
Henry Freidenger, bakery and fruit «tore. Mail
* trtet.
John Corcoran, boot and aboe shop. Wail street. : '
Doiionx, grocery and liquor store, 5fontgotnery '
street.
Chaa. Mautz, boot and sb'*e shop, Main street.
Heman Jones, wagon maker. Main street.
Josiab Care, blacksmith. Mam street.
Thomas Dixon, tailor, Mainstreet.
Stack k El., carpenfers. Mam street
Leater k Fargason, carpenters, Montgomery
•treet
Dr. B. Simpson, physician and deniiat, Commer
cial street
John B rod beck, fruit and cigar store. Main street,
B. F. Lodge, wat ch ma k er. Main street.
George Bennett upholsterer, Montgomery street.
There is s saw mill jnst outside of town o* ned by
orriU, Tompkins k West and another two miles
tram town owned by Willis It DriscolL The latter
«0, has a lumber yard on Main street; the former at
dr *«H- The school boose and Good Templar
hall are also on Main street and one or two Chinese
»•ores. There is a Methodist Church on Wall street
*od Catholic Church on East Hilt overlooking the
•*wh. also so old Catholic Convent at present used
or a school boose. These, with the Chinese stores
< f Fro Yam * Co., Wong Cbo * Co., Wan Kee k Co.
d Lee Paw comprise "what there is left of I d ah o
with the exception of private reeidmees, o t
tit fa ars, p?rsA/s fifty.
>
f& £.
jaarj tùm». ML F. R Ce*."« Agcaa.
W a_ £. Jy*—Xsrag Skb%.
F. ü Cnfin. R Ct—Su^a. Ta «ne Bsrcwsrt
C. W. Muart—Fins Sauaus! Baa~£ af IM«
F J. Fefy—5*rutü* haôLtt aatû leae-her I»ep:JL
T, lyjiMi_Us* SeeéL Gruaeraes slid O mcm g
i. £. £**>£ R Oc .—Irrj ÔTseenas, ti*d
CCC IO lf. * LL«* SS»£ LjÇULTS.
X». Fai fc Ci*.—I«7 &®aâk. Graonra* amî Ofdfe.
UlE
X. »ri wkn*ci*«r k On.— Try G*oods Stbœ* e». silc.
■~ r i'rt>- Tif
F. «.xi»—Gmaencs, Sarcwurt- Irro. su! S et*.
C. Jams » —Ti treron t MR- «lié Iuffi-awy.
Xî-iiiErtiedt R kmw.—&n»c«Bsea, en.
C. .'sut «*—Zjaate a Finer. Ft«:« a sl; "STi-«ry
à. »;ue«ei—i tTitc? écart
I . Lpn —Sroaeraus
F Dcdatm—*>r:«aeriei k
Mrs F CsteOt— Tk-jtcj écart
» F lîmadMO-i— JewtLrj, Cxuekssxid 'îttiti.
.* ~;- :.T! n — Jewelry T» f-alrt* «lit Ci-»: sa.
* F iatj n.»7—JewtLry CUocks sl; V s:;.Lfc*.
.'«Hit* i. C-Lt»?—i*:*n il: TtrüCT ècict
Ttjj. Ft'
:c all sacs*
t >u_LurL—F:»:*: all îiL*:*t Mater
X. ïîe»:«! «—3:o: aul sütae Riltr
à F aJL»x-lsî_:L.t sa:*rt u: CÆLtJ Et
-I LTL_LL_*t Start
Mrs
.'UMS
GaBt-er — 1
^uLXtlT
lssi»ns
Y _vr
Xra
■VLit-;
1 st*
i. ru
LÎL —
r _l h
Stirt AL-i X Tt ♦*
* _ 4 j*t—/^T*>LLat S:_'r» al*l **ei
• a» El» *i:*aL—Ftç-.C jLfr.:L.L
i- F i£ . v itc.L—jLtfcurL&t-a.:
SL'.rt all Irtan«
a* M-At«r.
ij ALL FTA23*.
AL.L **t5A.tr LL i^A-L.
'A .a jur£tL<t
•••t.» R .. L — XtA! ÜLtt*.
.'all*-« —!<£'a: Mat tel
Li t LL t , . —XtAL j£.A'A* L
^ FrÆ&— OreriALi Haatl
— 1 4 » * - JL. JLa^XCCaJt a
».L y ■<*.
t McEt*.rt-vtv
*>» :
■ F.a:
■'iî-r Hi
* a* ■ -r z — ïsT 1 a- *■-. l - »Ta» r
T M HetiTT—Urs.;t 151 .«•• L* Mu L
<. - i » t-J:»:. » ' ; : * ;•. a ■»
T. V V'*rt:.**r*._îV> c ar. 1 Ar
à- *♦ 4 » a — jrv> £ K***** *■ r. 1 A ;r.îju*t,
L F. Srtrliog—B«x. t :.*•• p*r *vi A un:*jj
J >• • *f—R - t ?:■ per an i A«mu Un
« LT. "1 i:,* —Fr ; r;«'--.- i .»► « -îy Rv • t
» ■ . L*.*.*—Inta-'-r .L T:, r ..•* - •»* î' -,
" AL t
Brr'Æ—P:
Warm
E
Ar. . ; — ;>* . ;**! I.x-Tîtl*
i .'*•*>J*»•. —F j*. .al a:.
* iu
«î I-»»
«!f*' ** - J ' law
l . î* t /t a> t—Attomes« at la
« »rt.« * j j*r te #0 r~ At b •rt,»t » a: 'law
' ~ -------—
Ck.2» a^2VILLE BUSINESS DIRECTORY
--
•It—* .a and ' irgex,
« k Brambac»—AtV-TL?t » ar* î C lid•< It *
JÏe.ij A; JMnitix—Attorney • At I^w
A. Hwl—Att< rn#j k l'ouiise'i r it I*w.
U-dfaam k T *>1 r —Buiiard >a] »ou.
Jii.MijT l'ir*.— 'aîl;!*» K.e»rr*.
Eei.v— .»*, »jj. «c i Bi.liard Table.
Sam link—iNAiooc.
J I*wr-i.ce—Kal a.
F Dange» — » a! <*:» and I;.l ;Ard Table.
A. J. Gr.ftn—7>veriani Motel äaioon.
Ar.dj ' oj!*•—G'-m iNaH-fja.
Ja . man —Samplr ar.<l ï.unrb Hooms.
*-*hu \y\i \, — (>.;*- Sai'ein.
J'xs H M isseid - « ity üakxon.
D. I> vy—.Salox-n.
S. De Lord--Sa Icon.
- Mount H'xxi Saloon.
C». VV . Crafts, dealer general merchandise.
Weils. Fargo & Co.'s Express office-G
W. Crafts. Agent.
Jerome Beardsley, fruit, cigars and beer.
Jerome Beardsley, blacksmith shop.
C. C. Me fieri, hotel, brewery and saloon.
Hardin &. Jlaly, butcher shop.
S lleinpsey, livery stable.
Joe Brous.au, lx*ot and *h##e maker.
Fred Heoflein, cabinet »bop.
George Cartwright, bay and feed store.
Postoffice, P. J. Moore, postmaster.
Louis Perre, restaurant.
Channel! A Cburcb. saw mill.
B. F. Chancell Jk Co., ditch.
£. K. Goidtrap. ditch.
Hung Wo Cbung, Chinese store.
8e Lung Co , Chinese store.
Cbue Kee Co., Chinese store.
Chile Ke Co., butcher shop.
D#»ctor Cbung, Chinese drug store.
F. Harmon, doctor.
I
I
!
j
j
i
i
^
-
HEsWliS îŒffsPJPEK.
»,>-*»*«»
■ _ ** r ni«rt II in °*! ^6D a
ln OTCFTIIllUfl« * ,c
tral in Aolhing
TO il II Corrupt ringr«
Tn Municipal
StîltO Olid îitiôllîil
A flair«.
THE DAILY TIME' »•
L»? :' Kat-çl alL '
V K Hti'iart. jr -
:t* *.•• •_ » iaatr» î
A. L » L* * ♦ A 'L- L*t- .L-.
T r leer*«**. a
• l » *: a. t... ;> .L't -
:r a'
Fr» 1
L- ItMK i»lrd
.r* - « A' - • '
r*r»t al i >.*.r,'*e
Fr. t. 1 WO
(I.M»
: r Pcr*t*se free. *ix rle»Il*r*
Fifty *tui* ' '—
A cl « ert i *e me «t*.
TSH
I' • MA
P»»!*;* ff't.
I 11» ( «P J.
f *n < «-pii».
7 m ' nt) « uplr».
V liV f . K
i m: t 1 me».
?■... :* nül. > #e ... > '*et.
F. . ». : : ...'
American Favorite.
r y \\ >ï;n i. M* >> I ili.\
- 7 rrri
* *c. m
and Fireside.
GV£ 3 F 0 "ÎTY CO'.'SERÂDiNG MÂnER.
Ouiv 7J Cen s 1 Year!
AM Killt AN i A Vo n; •
Hri ig# t» . N J.
PLACIRVILLI: BUSINESS DIRECTORY
J. V. K. Witt-Grneral M^r
Weiler «V
Pi.lTt
« I. sgsn—Jutt
IfoU rt K Irviu-C«
ȕohi, Mmt
Mi er »V >1
Faun i»«M»(J#
mit h — 11* uera* Mere* «liai;*«'
• f î .*»•* I'cu«'*'
■î*«*»tinasVr tiraïut« - »Irret
it,* — I>ruL» »N M* »iu*ifM • atu
(îranit" *ir«**t
» arçt» »V C'«». !«
Surgeon
M«»*r »V Smilh—Wt*l
A.ert* < 1 raiiiî**
- »1 Kotfcwrli— l'hvsician ami
liramt** »treet.
J W. Paris »n— International IIntel. Piaza
Mrs. Margaret lîticKUv — Idaho Hotel
<»rai*;te sîr»*et
Mrs. I>. .Steekîe-s—Phtriiix Instaurant
Plaza.
(îarrett. Haye* A Cn.—Empire Meat Mar-Î^F^
ket. Plaza. I
(). Ihm oeil A CV—City Meat Ma
•fa». McKay—Magnolia S.»loon. Plaza
Charles Kolinet
; Ph*z 1.
h
rket
;
— ____j
Cns. Anderson—Miner's Saloon. Plaza. *
1». I tail— fal,».,.. ri«a. I
•Drew er y and ÿalm>n j
i
| * ,My ti n-W« c lism , t h Shop Plaza.
John Merrill—Tin Ware. Pinza. \
Andrew Carvan—Barber Shop. Idaho
Street.
I>. . C. Holden—Carpenter Shop, Idaho
Street.
John E. Saunders—Carpenter Shop Gran*
ite street.
W. A. Hutchinson—Carpenter Shop. Gran
ite street
Andrew Foison— Carpenter Shop. Plaza
Mike Halley—Milk Dealer. Pine street.
J. W. Davison—Agent Northwestern Stage
Company. Offiee— International Hotel,
J-C. Shepherd—Payette Express. Granite
street.
* Campbell—Jeweler and Watchmaker.
!-ri'\' ? ar J e w U ' . J 'i n El,i *' V hi,, P G louder
Lleeted School Trustees tor he coming
|>ear for District No. 4, April 5tb, It?«. ^
rnm
4 LL FEBS 0 N 5 KNQWIXG TOEM
KOee.
City, i*«- Rl» Vf***
Ï HE COFABTIîEKSflIP HEKETO
Jvr% ertrtitn r l>^w«* R«*® F»*^f *od —
UfVÂ ;t u« M. 1 -« ttvsut i *4 4 -W 14 T
i^-è* tfe* fers» fe»e* ^ Vm**r M E ««***. ^
■&'*** tumitif, L Ï-. * «
J» Sïta. K/ yut'i***^ 1 *
:*.atT»-»a «4 Mr #^rî*rr»y*, *îL #^auw>* vmamA'
:I- iitwesiKW 'A ife-t t««M« m
aii'éctiuda« Ü* fer»» ^
Ù^rvA. J*M% kiMliJL
^Ziïziurv.. L T. -ÎM-8JJ7 2^.
notice.
A L J
ce n
î L rEï^O.NS HOLD! NC
'F : • r. ,
iu: I» i**t >
1
j .»al SL. I La
IDAHO BAKERY,
.r ■*. » L.
■ ï A LL E ' R î -
< ici.Ait *4 -V x i> ToB.vrcf
k. .la A'»r al i î".. - * • î ar. . f*'*t
A «A * L Lal 1 1 * C ' *"A : '. i 'Le * LL JE.«
■- .*;» î-.r la..# A-i ;*-*-•« ï r s;ilj
ELNfcï il*:: il.
Notice.
T.
> t *
Kl;
Har ilunilirdtnd KilUii il»li Dcllait
Notice.
V.MÜX.
\
7 %*** llundrxct at 11 .1 »illy $ i .«* IK,Hi
*' Ai d C.AifT. i: S
, -Artx *' At ; r
•• W i'Kl F~TS.
Notice.
rpo t' y
I
MYaKTWOIT. IIK N K
* ' ' *•'*. ïtbatv.ar T 1 ' a 1» r '»!#»•
l|«**îrj. Jr . M » i «a, Adwrt
'*'♦ - * ■ ; ** L »e * J. it.r > - • •
*îry. Jr . k*»*
ra a:.4 cij cl 4
y v. ir re*jHH t:»e inter. %t. m w.l mm#, and 1
«ukia s. ,•*
Mar-Î^F^ K^wari»
I -L C. a Kiu
One lltindred ^l»,n and 1 U(y Dollar»
'U lhe I.,>T5f star m;. e. ;n the FîK'er Vorn? ln*trwt
n the * **vj,;iy , f }*,* •«.. i<r » u , -, j a , t *
"* { *•** * « atnt 4. the an. ^
!be
u '* 5r -" ; àat* h, not r, ur *A'j i#^:: .T,
. u\! it; te ni ikAj
uunr will be J'rleited by ojH'rut ,.*u J j*
^ , THl*S. MlKTTRY, J s.
W» »BTr.nrso, Jan. 1 , î»:$.
Notice.
Wf.br. \V
F OWN SEX
h u v o 1» I Auwm. D*ni. Me laugh
i ,1 ^ »' l-Uv.rd v\u»*
'V, U ' ftK hr»d. Iju* Brwwn. and G. N s.»*,:, w ,d
»I *hmu it may nmmu You audt,
; hereby i.otifled that I, r. S K»n K *lea ba
***** amount ot worl Iyv th#» )ir i \
* 1S ,- I, »nd saarndnjrtiis thereto, to wjt
? "r"" " vT»uTu.;v'hT7f:.„ v
I ial-mànm mYLILV^tÎT 5 .?*" ">•
j **'««*■ Hwnd red Mud Eighty $ 4 *o Ikollam
i w*'rth on the •-ttetiershVnnoe" on«rt* le,! e di»
........... '
\ IbAMo cm, Jaa. ;tu.T«îi
, ».
L. h. KikuALat.
Notiet.
rpo mvtnn \\* «- »»
1 h * n '* KRn * ^ • P- PaYSK,
... » * 1 . i r * u »eH, George Dm»more. tl. W. (Wm
v,,., -Î. whom n may i',»iu'eru ; Yon. sml each of
donè tt,« f l u»r by *hs* 1. «. W Crafts, have
'zvi.':s fs""' *" r ' », .Ci.,::
f * f lK »^»nd sittendments lhereto Uvwtt ;
"• mt> * KI *^«F t**»l Dollars
situated'm 'iL*!* nn< ' r < * u * rt * ^tr**, dlK'overy cisitn.
I^ beib, nT^T y ' WshoTrrnftaryiiml ,Si
«Kdnat to *»• sit saet'Munents
advertisetuenL^wo» 1 ?* » K ' r **** ft*»hlko*4« n of Uu»
herSfTS^ i rÄ Ul #« ll l ,Wl5r ^ *»• lh * «*•*•
sad clstm TViafSr in '*™
«•«oerr,. £«. ,. *X't,7S5rTA
\ WPS, MfiJUigja j j^
^HfeBW AAT A- Bv ^
letafl
Munie Deal
Ow. I«ar»7 ,vi Ratter Su.,
fefe* FE%>CISCO. •
e »"s.
0
Udàrr^Lttdac.ncm,
fey «F af oor
great artis T s |
TîiJ: "HEKMaN A; HYDE PlAXr>
^ tie oalr
f'»st class instihw
•old at « 40 «.
Ti*e Sç '..at* J' -* r
X »LeTL. iÂRf^'etfcet
A*e L-a V
o a * » L * .FJ». r »"r.Lf
:.<• . ■ - ... •
œdfmbrv, s
■ V i" -..**«!" t ""»4
' ' - • ^ l iruBt. Untji
\sne* Trtbi, ift I
—-L Jtcet 6 iûtbei i4i i
ARE FÜLLT fiREllB
For Ten Years.
A .EM' } <
t *}ef fur
Jîptr.ar.^ of Yyçir'iiit.
îltçtzct 0 ? Faiii.
tad Duc-ikir I
isi*x rivalled!
* e «*»»- t-~r »ca-'.» : Bast! t ; ».«dlAMWtnntâ
reliable cheap pu»os.
* ta t :;.*r *; .* > 1 :> »aTTIIaL *u
FULLY WARRANTED.
• >« * »* j :a' • i' U KA'îl
PIANOS AND ORGANS
-* % «..i : » *r ; a» >:> :r LUIIXP.
Call and See Us Before Purehaanf,
SHERMAN & HYDE.
Per daj at keœe. I«® I
frex A dkm»
. » i t.. . i vsrt.aai Ha*
S) •• S'fO
BANKING HOUSE
.... or____
C. VT. MOORE A CO»
IDAHO C ITY,
IV . ger.crL DalLcf buKbem. Sell dcW®
Portiwd
New Yerk, Saa Fr*ac:»ce,
Acd Ci* principal
-------- cxtTi^l
european «
The b ebe«? pi
for
GOLD DUST, GOLD AND SILVERBULL^*'
In coin or eurrrncy.
f #"Buy ar.d »eil greent» k*
ppfiiun PACIFIC
! mKANW "
i
hotel.
CHICAGO, IKk
Haring porvb**ed the entire
: T .lu. ......... ..... t ' b ,oiJJ"fj
• ,».el M. turorr. toruterlj * f
House and Ute *»t the ! a nor J )» - g e »er«
j Mr. Tyler B. Ga« 4>!1. formerly »'* ir ' whick* 1 ,.
ruivriv « i
House and Ute »»t tb«- 1* »or H* 1 'ogftrr« ^'Jfw
Mr. Ty ler B. «»ssiiH. foruwrly ^ .«rhldA j
ikwowt. fe# «R tnter»^*t 1» the h»* „ ptt. 4 k*t*
c»Hi«lih ted under the name of •
THE HOUSE
CYvvts one entire Week, having "/Tj^catel
(Veers one entire n * , ' u, ' "jN. |o C s! f «.rTMS
ra»t m over Sou U^t Is sdm»»»
«wnventenee of gu*ti»; i* thon* ' mentfe ,g
m *' * ,rr - wl, h lUl nQ> ' d ** ru , *,
fl " or trv,m h**wn , *' nl *" r ' H '-" f - ...«rdst^V
msn iivm i mm i ws«» •* * sMfeiîUl^*'. I
er »*f ixinruL which sttb * tb«T l<jj i»F\T|/
H^tHsiij firs proof.
sad the whole i» Ih'.uj: reftttedw**" ^
new sud «legsttt furnit-ir» •»* ^ ^m^datloOj ^ j
The eerrice, Uble sad *'t her s n»»in**®®J. g
the same to alt gur*t*. w»« l) ^dec* tf 5i" ,
up to the high sisndsrd of
equsl to say house in th:« or ^ |
the proprtelors hsve decnfecUo ^
tsUoos of the public #n the»« n ; L »• B j)
presatoo by *rsdnstlng r rur<! * ,
per day, socordmg *
upied. *

xml | txt