OCR Interpretation


The St. Lucie County tribune. (Fort Pierce, St. Lucie County, Fla.) 1905-1920, September 22, 1905, Image 6

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89058426/1905-09-22/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

Ii Iih
h rlJt Ii Sll NI n + LJCH r irrrtt rrr rh r COUNTY TRIBUNE FRIDAY SEPTEMBER 22 1905
A lira PLI A Mil IO 1001 UU111111
II lit A WHOUJiOMl WIIOIUil N > MI t TOOD OU IF IT HJlh 1 1tttt19
tttt19 IIOMIU lh > PI tH > MAIM MAIliliar MAIMi MwnTltl
liar 111 11111 ali ltllllill t ld III ut t ltnfrr111 ltnfrr111ti
Iltllllll ti mart i lilli and I H rlp 101 i mill 1 IMnl IMnllUl Iutl1Itr
lUl 11 > Union III III II OtnlIMlA I Ill ttl ttlill IhUu hr hriIii
Uu IIII Iluli ill ii IlMltil IIi IUslU 11 11h11I111I IIi11tLntlth
11tLntlth h11I111I o41 1t Ih11 hlol IlIhl tdt tdttrnuhv
1111111 lU lllUO lUll UMjIlK I III III > 0 > l llilis htt II i tk li lt ltIlhll tilt tiltluillStMMlltliS 111 111hlhIIIIIIII
Ilhll luillStMMlltliS dInP111ti 01 11 tlitillll 11111 tltK II llll llll4iu tthtIIP
4iu 11111 uiul D nil 1 u111 III iliiiMUiiitf hIIhllI p11 p11tt l < ii iits 11I >
tt I ts tin tlp oiu iliMi tll tt UIMI imlriult lIhlI t ivii iviiitiiututl tDllitl111111I 111 111IhIIII1II
itiiututl iiiul > i 1t 1 llu1 Ih oiu1 ilifli uuit IIIPtuunarsiiUu uuitUlltMIMlltj
UlltMIMlltj uunarsiiUu h6pl til ItMil hI 1 l > AtlUtill AtlUt 11u1rhIUis 11111 11111IIIIIIS
IIIIIIS gull III ill tiinnti IhI1 tttlttnnt iluiii HU tat Kill Killcu
tPIutttIIl h cu IUMS Ih S it 1 tt rt HMO HMOMllU II Rholodean hlh
dean 1 11I 111ah list h If pttqt IlVfrllj 1I UllUlt UllUltIn iAthtll
In unit IIIillllll i UK it du1 I hi IH nut 111 t luniSiM + + lft lfttvIN tttttIk
tvIN out tit H 1 thrill Ih sIh > iltUU vuni 11tlItthtI itul itulilUH 11111Ih
ilUH Ih 1IHlb J lWllU U III l 1 ft tllllU Ii IllUt III I D OUP OUPtin IrrIhl + rr rrflu
tin Ivilviu ttinl sOai 1h Pt f fi Ilf h PtlU PtlUsin I dD
sin 111 hl uis i to h nil III tills tIt i vim 1 NII viu viuwluti <
wluti 1 III 01 I IM 1lit mul uuimxlu IItItt AlhtLt v puts 111 111till IIInil IAIhp
till 1IIIIIIt til IK Dt 1 HlMiml 111 ttu tilt t T + 1 WtUVt WtUVttuiNit oIt1t4tittit 11 11t1I
tuiNit t1I lt 1i MiAii hoI t jiiv p Dt wtu n tll Uun + iiviK into intoIn1 IlIhlIhl IltrtdtlI
Ihl In1 vTUM lIilklll rub dtlI niti U 1 Mll I a IU II inot 11101 tn ° t tvtiliui shhISII a tvtiliuiJ > tdPUtip
J SII lll llllll Ih PI1Pty V II 1 < lilt 11 p t IlllV Lilt 11 a w11utbt1 M ill illIt I
11utbt1 Itl hurl 1 at It III Ilia s 111101 p1au SH II putt puttpU14 I IIt
pU14 It III till vUOM 1 ttl tl1t t U 1 llvt Ut UtIllf htpuaugrl h hI
puaugrl I I flit v Dtt41 I ll ShIII luntUt I lH H S t lU ttt tttthat 1lt 1lttaldt
that 11 0 IM HH NJ N HI li II Iit lw t4N u liCot Ut1 Ut1in H Ht tit titbtlli1
t btlli1 hl in 1 it ads tni > HIV 11 tdlrtii I H t kluiuv a I t tItpt 1 1I
Itpt 1 tic h Print w Mill 1 III tli tLtt lv t tiItttttt ov 1 1 1nll
Itttttt r1WaW 111 1 tl t 11 Iltt IUI + al 0 ti1L ti1Lttrcttll 1 111
ttrcttll < > nll > ilKtiiiVMsl 11 i 1a hat tuj t t1t tn rtro rtroUisuiA irlt
UisuiA t 1t I said l > ww tuttP t with tit nrl A Ainto 11 taf
into jiwl ittiil tut lirtif IUitor I ttrlt ml 1 Vut dtwutu > Vutiiiuv hI
iiiuv 11 If I hi l 11 t sl In rt 1 Ill 1 of 1 to u 1 fnt tlII la laut a attlO
ttlO I ut il 1 t sl < Ji t All II t 1 OH inrtt lUklJ t p lV I a1P < is D + 4tt I t tot 1U 1UH 1 1I
H I liiutux tnlYDrai mv Nv > i i > < tt Ufxl Ufxltin 1111 i itbttyuu
tin U tbttyuu Uiuf Iw of t Viucruitu 111011 rr ssvVr trr uul < 1 t At Atfw ittlt c ctf
fw iu II ID > touiHkli hU e v i it t r Ifi > t A 1 fvv fvvMl 1 1itt t tIu
Ml o at < 111tlU iaul u n 1 Idub tt or C rtvU t 1 nnj 1tY I IH IHk t ti tkPUIFdt4t +
PUIFdt4t i k Mtl N U hit altu ou thin n Vwnor t1 t1h u + ht htfir t + t tte
fir h
A 1 t tRt 1 arltt6 C t 1r + tI If t tl iS PC PC1Yr1I
1Yr1I 1 tttta m Pll I > Altttl Altttlirlt +
lr4 t 1tttP 1tttPpt u irlt I II t htrt > rlh + lD + tII 1 tr t tt
pt > uar t t4tr HI ritrrlY I y w wlt 1111r 1111ritlt
itlt lt NVJlt 111 fT t ht tSMvV tSMvVthiiu I trla t t itt N Nh
h t tpr that ctit < vii Vxtt Hl r f altU A AItio VWlX U Uf
h ltU C t Itio tit attar Hhl i tt K i i rttr rttrru u < f i y ya
1 ru UilH1 + tant I r sit t 1 r > 11 > t < 11D tI du ivvt ivvttttu t ttl4I
tl4I tt < a I ia i iarv J i iatru j jh
h arv In I tU v vui L Ltth
tth ui lt toil I > c 4 4Hi S SUttl
Uttl Hi + JtItHf tart rt r rtHf rtrr Y Yt
t r th tHf tt 1US stwa = ut tltt t Ii rt u r xt xtWttm t tt
Wttm t h attY ttt btru u tire Mt ort ortL C Ctll
L t tll Iwrua u UIIt uatlr1 trrtx tt ttlIU 1111 1111trik
lIU > vt I Up rise Ut 0 It t t t W Watt I
att 1 r a t to l t IV ii U I u uxut r t thUJ
hUJ xut tlrl t h ttae ht fVC Dta5 Dta5Jirt t tfi
fi Jirt t x U x ui los JC JCtWCI rt
Ib tWCI tt a tip I 10 r4a h rtlaMrr u ts tst t tW tbrr tbrrwa
wa W i ttt ttt t t title t oC per i > t t tt s sv ttty tttyZw
Zw y1 t ti wD tr Jt Jtt iY
t V 1 J tt tar tr trY I INC
Y NC t r lu Io 1H t 1i 1 It1 tt t T c i if4kt ttr ttrtrrttt
± f4kt > acy v a 1ttdJttV 5 5tiri I hl t oJ oJtr first firstt
tiri t tr irt VJtsv t the tbvv tb wee > < Dt t td r t tVU tt
t + lru VU anItC tb ttty 4vttw ttw ate ateIttut t thW
hW L v t V W ihtt u wvt t hht tvuec9 tvuec9vlttw JUtl JUtlii
ii li vlttw tu r ru c IL tb tav rtr t VC tt ttJtq Vethl
thl 7Stw Jtq w U 4J 4 4 4f st
ttlttt f tilol l l1Vlul it t tVVuU4
1Vlul r tHr try 1rJ l Jat j t a dI dIw
w 11 l d 11 r W Wwot itr ln
1 M wot L3 VII11 Vl to wttttvu t H t t lt tvf Yfo Yfoeo e ettvt
eo ttvt UVlttl + it rt t tIt2ttV Htr i 11 V t ua uaNIWS tl1r tl1rYtlvi
NIWS JI tttt la 1 1 twvMwt Ii W W1C tIV
Ittvv 1C t try 1tIW itt t1 I ttt4 ttt4L1 1 1tolUt
tolUt L1 E
A t U Utttvu VtCN ttt t toJ rtJ s 0 a 1J 11 xJrM xJrMTut iJ iJat
tttvu at vf r rvii ltiaut nl av r5 v vurrvuc vurrvucjtf ILVIHha Ir rut
tirU Q ha ilArl U tit1Y ulI du Ut V C N Uh Uhlil tt If
Illdvtu lil > U 1ldt y t Iq li 1i J 14 > t rt11VJt rt11VJtIaAjY JII 1iIl j jA
IaAjY A > jtf AtQ os C le SWIM d jy J I 1 rvc rvcS rvcts N = s > C Ct CWCJ tao9ti
tl t
tlW4VC
WCJ rBin 11 11 Utit J S tt 1JW ad
UrIu ia1 ol r vi
LrJ a J 1aerldrfa 2 at5 at5iWVttu11 1
CIt s W
1 I
t oJ
BUoIoiCII t3 t v w j 01 Vtt 1 V JIN 7Bttj II Vir
NI ir iV lta t w au u y v xtrtjVtti dut tiJw Ir l lwC
wC S ruFy u i ttttl tI i Mkt AVr II ut 1 1tItIl
tItIl wyrc oL t it ttt < nra l J ti I tW Ui >
ts Jl1w tit 1 iY lNt vuru VLr ti i J
r5r r1trNv
Nv V ii5 I wr j x 7rtwr It a4upW tlJa c u
1 nptltt 1t IHW bra 1 4 4 t Suai SWlh JV JVc J BJSt
Ate ucrc c w9ii l jJ Ii ut5r bUII oN oNoQ wwiel
oQ wiel i lt ttrtt 11 tr trtt ut utofS
ofS 1JWI1 01 W I It1
tt tttlv t1 1 = N te N hfF 1rt iW vN vNf Jt Jt4M
f 4M luttt1t lht 1 < < rry 1 tuft rtlrr IKJ alit
S tau aorlwtri I Jv tItS J J1 rJ rJt 1Ji
t t J 31q1 Vitt 1 v4 Vtlt UWtH Uvt iluf I4 I4t
JiI t i J51 I + Il rriua vt HIU
ulcuv2 tart J JI
ty I tilt a bt h tat Jt t J1 i4 Ut t tttnDly
ttnDly W1t vrvf Itt v I ttld a 1 ttta j1ut h 1I
ywiWC v U11t rv u t + u tIW oQt rtt lfttt inuty J1
qtr U r1ar J t
bW W KItt NV oJt 9utwe utt yl > > f i r to toNS rev
NS lit r 4uut 1ICt yltattw WJ IUt t9vL l lw
ttu > rUlat w J8 J8Ji It t w 1oM1 JcVll Jw W WIUt 1 UM Mt
uv v Jilt it tq
UuuYtl w
ItrVt ty Iu s utw 1
IYlC iluw Ji Jitaut ne tt Ltatttri u3t J ltVttBU IHtI llaa 4t
bits 4ts v 21iy IW oIt i p 14d J tiu 41 r 4 alp
I I Ir itgr X113 13 wtJ w tl1 4 5unOne gilts > pet
taut t uri 1 1Iti cult brtc t xttl I tart w wc sucl t oj
1 UN W t itut VW tl One t > ut c fail failOut t 1 vt 1tUC ilt s sMoUNua
1111s + MoUNua r u iu illt utj twol1 t J
Ctttt Qt a t ar
0
IIWQ
alltebw utU
I atlttt U 4i
i 11 IN vvvl 11 uw at lI is otlr Xonw Xu1 tuu 01 J JtIw
tIw ttttarr rw v tJ1
a ttrw x tIk 1ij j
Out MUi + IUi th a i 4 t tlf s sCtH wu JlC a t Wf
fU tlt JYut2W II j awl ittl wl Jtiat3 hOf
tuiltllz tuUt t tX3 iNt iNtr
r X3 + r ynr r
lCNa ttt U tbr
ti CtH wftktj 1 QtU2 cHii 3 4v 4vh J J W 34191 nu If 1 1II r rtla
tla h II + trlec v > L v iut iutttjis UC wtr 1 1
ytlstutlrttui tl1t a a
w It ttjis aaivutic ii tvur uC asa Ut11 iJ
aw l I IUW
v
JIi
1 vmt 1tu e t utb tl1
likUQktcW1 RIt t W
5U tr 1iJj JI4 t et oCR
Jotuttr tut rt S1oJetto rM St Itut1 Jtlt gU1 gU13ictatir 411 Yt >
3ictatir Iou r ItV Y S2 dn rdr r
m
PETER THE GREAT GREATftlin GI EAT EATI
Illlo rl ftlin dun I Ii II 9Imt lluu III tho ti lit t IU Itld lil lilor nulc nulcI
or I ItuiolH > ii III u II1Iard Muimlrr
I I 1Iard 11111 1ItI 111ntt h1 1 Iu si 11111111111 i tdllt tdllttuUtdIM l
uutals lUvuuiiM pIt 11 lIIPt lilt lyitlut IIh1 U1P1tls limit limitoii t
II tls I IILI dill IU1I1dl 111 111sou 11 11II
II sou oii hItucdInd iMttiri iiul rilitfol tal i I lu1 titruot titruotMill trlrtlotIthtIPv
Mill IthtIPv l ill 11 > f l II > l KUU h11141P11 U U 1I11111IC1IIIIIIIolh11
tll IIIIIIIolh11 llltlt1 tlHtl 10 till lll tUUlWlit nll tutgllit h hI
lit I a 1 both hlLl s IflMMi1 111 Ih diliUUl prt TOtliU + + IIh IIhIII hcaht
In Ullill 11 lilt h UUltl u 1tL ti tUHlllillU1 Iu uultat lIt I lr b It Itbiiuo tittuk
biiuo 1111 I htiiiitstti Ii Ftl II Ill III iiul tilt 1111 > H nl1 ifwuf II tttV 1vPIt 1 1IC
If lu 1 11ft II < ii Kii tit t uiiu lluv tIP IUUyuo IUUyuoliuu III tl tlhUll
hUll n IN > a sMnl tulii I II It I P ti r I of It Uus Uus1a ltutll +
1a lit t vnlliNl t IVioi tlio lllII itvil IO IOraiiii hIIIIS >
raiiii 11 IIIIS U I In1 I II It irHusfonmst t rttrnttt a 1 bn lutrlaiviis tut tutd 11 11II
a MluitultiMii a DUilt IrtItitt41 urttini tldtt il Uut tut iu II IIn r1 r1lieu
can n u 1 u1 + 11 Mil tlio th fkillowiut rttI tttt uultuattt IIlUitlt
of t In vlmra hnmdt1 tfr iluuu n 1 iVolitu o ot11sy114I II IISIIIISI
t11sy114I SIIIISI IDta1 1 It I u I tlti ttI1Jlttt ttI1JltttKitt III hlh hlhat 1
Kitt at t lld111IH yA s I js tliit IVtit1 tli tlitld vti WIIhll
hll Al t Ihtv hI rtat la lirtlf 11 t I tt > l Istile IstileItlllt oill auA auAiltx >
iltx 1 > < ti I hH tv tin 11141 i i t of Ui h Ui II t tHI tl tlI tt111 > P
I 111 hs tA JrtilUO iM1 1 rt t < I l V Vn SItti >
1 Itti n Ill U In1 II line VH 1 OUUrtl IU1 11 I titP titPatttrP v ll lal vf vftuUt r
atttrP 1 IS t tuUt 1111 Il frtluM to ti voo P uu uutin u utrlutltrtU a
trlutltrtU tl 1 + tt + t that a t t tY li Itt tor iu iuHI 1
tin HI 1 II
IVtiT I wUUi 11 tie rt5 ti 1 wt W > a i I W I I1villj Iil to topt
1villj pt il ortiuxl t rtn ov t + Y < + ryl r Alv t wui IU UK I tv tvtD sv1 jf j i
f tD I I4 1111 t 1r tal t till litttt littttplr toH toHt t
plr dlt 10 t tl till llilUifJt ts tttt lUVIiv liPt liPtttt1tttt 4 I ICh VU VUior
ttt1tttt Ch Mir ior > i U UW Uti tt w1 iv + tad art t ttN11 tt tttrttu
tN11 tar t tllt tdba sut 111 t1 tar t t C + + a I IthUI
W i La v t titHVC bV b + U He lirttual h 0 0At ± t tAt r rAt
At tr Ib > UV 1 Of t tf > fi 1It tthtr t i itr I f fL A
1 rdrtt ut a tIh t tJt O wtlta 1 l t urta urtaItBa tt ttt t
ItBa t t kttudtr I Ah tr tlt il 1 rw rtliltt Hh ut fr frivvjiutt to tu 1 1 1II
> PU II tI ivvjiutt ivvjiuttHI V aitDS I t wa wat OJ OJh I
h t + ttu U AUt HI u a y Y itt itth tt ry ryMV y yh Y
h ltps t tuaar I t tut U LI tD b bI a awt +
MV I WM W iu tat ftc ilia way 1 f fNMftt trrtrtt t U i iICrn
NMftt IVtw Aa Xiaut ut WI Wtt w wtv
t tv f SI > < TOa tu v tt t tvf tvfH t t a 1 J JW t tttr 1
H tiAv W ttra vv I t vywr t 1 f ttr j w wr > 41I1
1I1 h A + 11 11 11t 1 1it
t r > it i t k i < MI 4811 ul t1 tta oXIfo Jtt rc WtoJ vY1
UV 1 tr tnxr tit I wt f t 1 11 sec l 1 1tit ct cts
tit j w wlu t thi s
lu ir t Lt J t 112 i 1 w wt 1 2
1111 t 11x1 tttt t f t wadi J < t i iU
11 At H rr e > f rY A l tH tHtt t H Hh titxJbtc
h t t J NJ NJtb
txJbtc tb < < xuti 6t t rw < eN Jirl If ttda f = < t tt tw twbr
br t t rant t t t c Ulf tt < ltNH ltNHUd
Ud M 1 ti tith
th t = CJ l ll
l t I 1 a it c cw 1 IfU IfUw
w + vtt 14 Sdri iv a aUt C2d C2dda Ji Jit11
da < t11 dY rf rft r at ttd I t tw
w t tr a i I 110 t ra t tr tt y yP
P ptt r 1 C U N t at l ttC ttCtsrJ tfr tfrhe
he tsrJ Ut u I tyvYz v iJ Utf ar xJdV J Jt N7C11 t tt
t J t of Jrv oJ oJt
t L a JJ t 1 JoJ Ja IU IUat U Ui
at i 1 t i f < o 1ofI t4 t4t t ttvff
t tvff f tJ
Sjr1
Y JJort adt 1 t Je IetJ rr2dei JRS JRStrjjtt I Ito
to 1 1 ttii Jtt t 1IIi y N Not 1uyd
yd ot t J1 l iJ t 4Btt u 113 Ij 1 Ytr Ytrf h hIl
Il t II ot it lit f v1rJ v1rJv lt ltIj
Ij wx aJ J W S III ant IlC ilN yle yleYwt Jt JtLl
Ywt Ll 0l n JL 1J11 11J t Yfa a A lilt liltrvd lUIwo
rvd 4 wo rcxe i 1 UJ1Lwt o L tlwtt tift
1 M It ICftIlCt 1 2i
ct j a lit J a t JtJt JtJti ttnctt
As i A t 4 It Uw UwvjUv 1I 1VL rVtll1 oa trjjtt trjjtttu 1111 + Q QJr
vjUv Jr ii l alt I 4 l JN
et tu Sw a a5tjC art IIi IIitat
tat 2 Jtd1 r1V OS S > 5tjC t C tr JJj 4 IISC
ISC f AH Jj M 1 lU 1itcd t 444 J v vvu > I Iv
v wd J r 4 4S lw 1 m ulrtiUh ulrtiUhr9r U1J
S 0 4i < r9r r9r1u J4 i Il 1 IJ lU lUJ
1u jf Ira J < 71 4 Ie i2 ut t
Lt l J jJ t vu IJ r rt lUltlt
t A d < Qlljlt a4 y 1 r t jr
<
v
I t ti
i
M 1v qlJt ytq 1 rf Ptatua Hu It1 It1Jot
Jot ft i
4r
d lYi lYiM l J
i t o
w M t J I IJIoIut
4 a
JIoIut rttltl1 lw Iv Jq + Y o 1i ° It O Otl1 a
tl1 UI i liS b 1 1J
J o oQi L LJ
Qi J t4rulr n < I < < wa a t
r ar r
11 21 1 tvei i 115 2e o1 ray C
atwi t tl1 ha a wu wu1RiM SI
u yo yoaw
aw 4 Jtt ltau ltlt a M
Sa
t i iv
uw Wh IjU IjUjWWS1 JJ < t t4a
v JulYt jWWS1 t u + YSGVIL YSGVILtlWwttYgltMh c ct1IfQltU
tlWwttYgltMh t1IfQltU U t L Ih
It t I rr 4a 4 4JUt
7t11 + 1 lw raa
JUt t I rrtr tl fatutt h
J1CN 1 ti
g 11B iI + Upjr P J Jt 115 U t r L Lw t
tu w ktanxJ ktanxJtlue11 l
tlue11 HU ml IMu
If > ij eewNt jwm = l1Ia j ttj t 1
viU
UiJ s It 1 1ot ttlyti
tlyti ot It 1111 tUS 11 JN ANRi l it Lr > I
1t I nttt > f JpyYtirt t 1 u l14 kr krlttivv a
t
lttivv tlV tJt iLi tJ 1ttl I 2tt It aibt t t
r IUW + YVi1lJ Q J Hitt Jtue a JuC Jtten +
Jl tl 34a ta 1 t ae y
i U 1ip lt Hi ttii
tNCL 101 jQ 1Ct xtt1 t
autt tu4 JcJip r u
Ihi
srhu tj
AC ACtad a C
rIt aeq Q 11t1 > tU t rru r rtAU rutttk t
t1Ut 3w a 1
UIU YtN t o cbut o It + b 1 J1 1 atrt wt
r i Jdrtrl Jt I < f Jltut
t UJ1 W ti i
JUlIIa t it4t
NSojWev rtutqlr
yr ar tr = r
tad 1 tilt i 1i nv dvu J 101
c J JL J
tlfC rlt ilY L l
Noixiiy t7t1b t1 i iWNit jOlJuu
vitl 1t +
VV u 3 i c i =
l < J < WNit WNiti < t jt n ltt Jt l l
tJIU i n or > f t itw t ttrrttttr
t1N itr
+ 41 ici ici1C 1 j ett > c TtH t1
v Uttt
tnt UtCt at t 1l or
ext i X
vet c 1C c U Ua t r 1 Kutj 11
tv > > YStt C
a jjjtr
tr pirt P1 t t 1 tn h
i wu u > c j
3 o
c i t i ortU
< it rv
w jCC
1wtU
u
tlt
l
Q ha 1 lt L h
1fu tiutjtr U
r01 r1
1
e
n
j IN THE BASQUE COUNTRY
r ih liar IVfiildir lnnKiuuro 6nuKnn + r nod Ol1 laid Cu u uor
11111 or Hi Illr IoopU
Of l tilt Ih IIHII Mli Mlitho I tI IIII lllul IIh1lI > l < tl11 1t 1tth
tho th Uammc iiiuutry IIIIIII H tiivflor writi1 u Itll ItllII
II 1 wa SI + Id > siriUK b by I till wiv iI the th woiiuM woiiuMwallet WIIIIt1IWHIII 1Y11111P1111illtilt
wallet 111111 oniwil ttlIP 11111 tli IhlIII i IhI iv A 1 flt
I I ale 101 1 woman W + II uih II hu1 na 1 > Ill hot h11I hotbrad 1 < I
I brad wnlkiHl ulonn at n d WinCim + + llIilIJlhl llIilIJlhlIIII part partI
l pIOIIlUl1 > louti IIII K liti1 lIIh o uufiinujr at a tat tlutoiof Ih IhI tatt
t I toiof hl t + t lur hP YoID nl 1 v I SUW w II wotnuu 1 IIIIIlI car 1
1 ryt Irlll K on lur luiul tll1 ttt t oi I all II II a 1 lal hltl
1 tray IIII of fruit if t MO tPttn I van 1111 b In tnuuuM iIII tnlainetlIYhau tnuuuMwlnti
wlnti I toll you 111 that it u wa 11 aftiiMiinl aftiiMiinllior 1hIWII 1hIWIIIhI
lior hP stall On lll1 tilt top of I till + wiv II II11IoIIt
basal of wi II i1 > hllt troll 11 ml tl i bit lIl uinlrolhi IIltllll1I1It
to t to u udt1 l to VVMT t I + rr I tli thD stall lion l tPn in HIhI
lior loft 1 liittul din li III oatTUsl tl t > U llplt > o
moutary mlIHI > tnll earl iul l lI y II ttii otluf DihiItt lhlI slit slitIt
It il J 1 hUh vlKl 11 IU Ih I h OvUlUl lIit Ul > t Iflvll llthhlh Iflvlltho trattltat
tat lh tu uiotUorsi + thtr liaiul iy lioUic 1II it own ownup IWIIUII ottnup
up ss U t td h H it v rttlt I M l ttvtvli ttvtvliI
I wii Nrtiij hl < oiuv 11 at a lltCv 1111 wrty wrtyin + Ya Yata I IIt
in It > Ill i 11 tl I IIiY viuv + 1 I of A IliI iiii wJiti wJititut u
1 idll K all 1 1 t id iII CI w1 1 t ttilt
tritt tilt lt Mltitf 11 p I a = Huy nh all tluiv till tillII
wHOM II ItitttttI l OV Iwr T to tlio tliotlioti b lu I lh I 1111 1111UL
tti tlioti u irMtrui i rlInI oMo > oMotin II t ittlr 1 hit I tti I n 1111 1 11 11Ittr
tin 1 1 ovl 1 rt I IN l + iov t vtttt Ut to t + vn + a < HI ri tw
chujvj lat r + SI 1 lr tlt v 4ill + nlrt m > t tMu tuot LII LIIil tut 1
r rvUNMfsl ulrtl il + 1 tYr < tars M r ttt 011 Irt t41tr tllll1 tllll1t hhhltarttr u uuirtiTi
uirtiTi t 1 attd at 1 Lt1 t frvt frvtj thttrt rat ratttlattt
trt j A > lKty tr tIr of f orrttiv AtrtA I Jtvilt Jtviltv ltrlli II IIc
i c tat v WSIYU st Nt tru U t6i svutitry vault Litr t tea frtittiSt teair tHI
ir 1 t ttiSt tli tv Jv J JCr t ti c tJr fiv Cd tht thtr nlHtl tihtltDr
tDr tl r > t tare t Cb for Vxto 11 N Nivy ilaltrli
truer Wi a vrtlt Vn CQ tar r AW + + o > t
aa t r ittt ItI riufCr Qt ivy t o t4 0 arl r to toi1 itra
i1 t uJ truitr It ct ctJ tai
t J ebl O tt J 1 ar al J t4 Jt du tdi9Jdt
Jdt + a ttY Id of t d 1 rror 1 1i 1rg 1rgI <
i I + witl u it l t w uaa J Ja1 arr
a1 rr e t t tatl l t4r t4ri
11 i lrtt 1 itt hC hi tc i t Jhd JhdJ1ti
r rI
J1ti I H tr t t o a attta tt 1 B Bttl
ttl tit Md ot t i 13 2 wh AC ACotJJi u uddil
otJJi t + ht d I J NU s 1U2 1U2t rU3d rU3dit
t it o i4iIt 114UJ 1 tlty y 1 r ri tt t tf t ti
i rYtt f 1 4 4 Li 1 tJ t U UJ
J J w4 o J 1 I f 01 i ililt
01 H > tj H lilt it1 YdE J H HWL
WL 1 1 J 1d is i1f fiyt i 1 I IJ
J N J I ito 1 OM OM1Ji
1Ji 1 t Jot u o a J
I
tl < tNtJ
ttr 1t t11tvt1lh t11tvt1lhd
ti 2 N d j iljc j1Jih < J i i4f J t t Jt t rurUi1 rurUi1j 41 41J =
J J t = Itl 1t 4 1 11lJ
1lJ o ri 1 1N
II N tt1 t Jt S 1 V dCi iw iwON i rr rrd
j ON d j iu < a JIjfI tf rM ri4tw 1 ua t it 4 1M1 t tU z
U JUI1I tJ I J Cll CllJdoiij
Jdoiij M1 ila C t t = wtrnt tQC t t3tt L1l L1lJti
Jti 4 tiJ jf it 1 wcCoCi 4 1o C I aJ aJM 01 t1tdtt 1 1U
M 1tdtt < iW T JU U C t ii t1 VUS l 4 ir13 CC CCvu CI1 CI1U
vu U Jtvc i C i 21r9w ru2 44 i 11 11b1 3v2t 3v2twaj a adrrln1
drrln1 b1 ell 1 lot t ti1tt
i1tt 111 JJ rit 1 la M < 1 1t
1 is t a4 < 1 t J 4Vtt Jlj
t tl C Cla <
l la lt waj i + oJc1I 1t ti U j CtiuG CtiuGK
K 2w t i4 It atrr lt 734 N NtlteLll au au3tia
tlteLll d t
3tia I It 2 r
t 1 < rit l u 1Vr r 1U u hlr 7 7vtIO
ivgoj vtIO > tilt U v to Ii + tzCt iet axis 1UWijlilU <
UUU4Mtpt ijlilU CII d ditt n nfH
fH ii I Ht trtr 1t2 u1v 1n 1InLt
Lt r 1
t
uc J 1l r rxu f 4 U Jtt 1 1iuu ± t tIa
Ia t QC
ft i r 1 1u ter ternM
u Wt tl HJ
iuu t rt n =
l
t 1
= 1
to
3r 3rf1thlt
nM f1thlt rith e tr irall
1 J > 11 l wi 111
4 I =
all
w re oUt F
i
= = L A c = T1T T
1T y I O
a aGa
1
t
Ga l
t l r
>
9 T07
T e
J 10 <
= ak e ry ryLar
Lar rottl rottlBRLW
a L T r rBRFaD
READ BRLWC READFaber
C i
ii iit
e t < 1 e a
tlr ICY ICYt
t w14LL w14LLFp Ii IiJIE
JIE OEr n R RE
E Fp ° t t
iY iYFaber L T TFaber
Faber Bros
w1o
I tI
J rzcssonvifle onv k i Tiin im S lImon Jmontt
t ivn V l tt ttw Jr > d1 1111 Lllp
w 13 rCertt3 Cema a NQek V ek Drop rup
Tetv9t ite a 1 oacai 1 sua uu oar oarOOVlf iutlrjlh iUW ribt
OOVlf w
I
QltftUT MB E = Ja 3 Fort
llr M1tqi > ye Fin
= = = =
r
NOW is is the Time to BUY BUYve BU BUI Lq Lqp
I The p C be reve reveU1a Everglades ve r lades w will 11 be i5ail i5ailA Dra Drar Dr a aw >
w U1a + w r arrw + + + w uwn wr traS rlrruly r
A 1 route has been surveyed and the canal from om Lake 0
bee to the St Lucie river will be dug and Stuarton Ok
Si Lucio near nl l the canal route is IS attractingthej attracting
the thet thee
tion of the homeseeker hlll1esee kel and investor t4
t tln 0 l < Unexcelled Uneticelledbaanti Unexcelledand b bnnd
and boRing bo1tin launch trips up the river and to the oceah ocean oceal
fresh l h and salt lit water ntel fishing offer more than ordinary ordinarYilUt1nt fa faments
ments to the tourist tlJlII st and health seeker ttt < Hotel andlj and andb
jug house IWll e accommodations for 101 all at most reasonable reasonableWE reasonubleWE reasonableln reasonablelnWE
WE ARE ON 1ST THE T H E SPOT SPQReal SPOTI S P of ofReal
Real I lI Estate is the only Safe Invest
1 have secured tctnt = ti some of lit the most rno t desirable and best lorn lornat I IIt loc loctit
at StuartontheSt t Lucie and I1d on the t e St Luciet
I that are t1 be had It you anticipate buying bU Ing here NOt
tinlime t l t inw and you should call 11 or o write for Ol further tartherinfn infon
tits at oroe Stuart tllllt people i realise iIi e the future t lItlllI import importof unportart
of Qt t thi section lt tn and as a rule are making no effort effoRpIotterty to toproperty
property pll1t lt but some desirable dts 1hll locations loa tlon can bu hadthn hadthnf had t tthi th ththis I
this f avrency t1g Illlr Kvery E111 courtesy COll1tl will be show loll our custom customLOT custOIttLlT
LOT NV v 1 A Afrti ± s file + a chase hllll Co Wvb o > git gitt b LOT
N t
o Fr t tUi r
are aei of ofoffice tt I
ttln 11 a DAUt I II It A f 1VItrt ptt Ietty d f l lItft Ui dt
fuo uca frrn rrll r i r rS + t office
t hfln t DlrttaVD > tn lntU at > i > n i utvdor ulkJ itltOl sh l The Thenot TII t tnr
vltt > j
S H > Qr n the > TJC TJCuf r r m fo rtu 1 A 1
frti u V not hurt Ijr b IaM ± I wtnteri wtt ter < i ttIi > l > J uf lrlupi 1I1 a1l
i prvarty > n tul > rt that thatLOT tarr al tr tJu
r r4 him ati + 1 fti t 11 t arJ winter IMI1 < ftop rop In Inht lbt Ixuthttap i hit 0111 0111itM
itM ht H t 3 iwm tt lIn rani tlnl v til Mtklng igitkinghvwratd MtklngIw
Iw hvwratd 1 al lW + t + + t1P1r Uti una ui ItI ihr LOT No 1 o I Fiw Fn c acne tc of ofthli oltxtf I
host yyins it nr 1fI i n i 4 plcntatinl anlitiu vn tilt > tnUJI IIIoJ nnmhle turd In this Ifflk ttcttat
taH t t lIMti I htoJ tin bnRBln II lnt In InKMJ nfOO Gkl < a xc1I1noI ly valutGle a4IIJII tor ur plnnppyq plnnppyqd pltf1rp pltf1rpP
4 4tnc rir P s Ml tat I part U are In hitter f etudi < itllJl or CllUl l AUtJldld ull ut iiti < Into mild mildl tuildq
tnc It r > a Mt 1011 ntn ere Ca I p t > KMJ NOW NOWan1 VW It i jtuutMi < IulI ltunte + l a tir fire a rock rust rtM1I
rr t II IIi I shurt rl Jiia ji a frm tr m postoffict l < slot1kt 4 j
+ ch ehol ul h hou M4H tusr < al a nrood 1IX1d nation lItlloQICI
t r s A J dt an1 nrVtr fnr it 1
S r a mn lane In ir c a ad < land midf ItuchltItlr ti tic
c r t aab Itlr H uoJ from Nm th the ierter It f tgwn Iwn It bit bitj bJ
i r re 1 r ld oJ t tM r tree r at f trrt rir r ar 11i raw ata j 11 a A wf wftu satl li liir4rrtY
r ir4rrtY r rty t tu t at atWi t teprice htt httW
T 4 T Y Iand I tndAcent P o 11 o f f I e t Billl
Wi W r A r i BALL TLlll < STUARTONTHE STUARTON THEIST T BLUL LIX
Dd D d Co
j un 1 t Fl Flu
i
1 sli1
Investigate Before Investing InvestingI Invest1i g I Iu i1 l1
= = = = = = 1 1J
I yu J are ar thinking of buying bl1 ing Florida Floridaary
Larui r i5 o f ary aI desoripdon d dt liption or wish to grow growuEfpni growEFPUtT 12TOWP1FPllT
< uEfpni EFPUtT ORANGES ORA GES PECANS PECANSPINEAPPLES PECANSNEAPPf
PINEAPPLES 0 e NEAPPf t P D r ES VEGETABLES E lr lrr ET B r E ETC ETCr
I
r van lr to o buy bu town toel n property plP Ity of ot any anycr anys f
s cr i you St 111 U should > ce my m list of ot improved improvedii improvednLR10rU1td
ii i unimproved nLf11tolw d properties Drop lti 5 situated 1Ilrtt in inirj inld
irj r itlr rtt ar Fort Pierce Pi lI White hitt City and andr
J Jrr r rr n You should
ou make it
a point to see seeAustins 5 5A etc etcAustins
Austins A ustm I s Lists Listst L lStS lStSh
= h 0 0ro
I
t ifre rf ro abiding i iding d deriniwly rlnitrI If you 111 can not notsis notw j
< sis w 1 jTcrionally er tnally write rit and I will serve servehf str1emy 5 r I Ie
e hf b 1 O = s o I my II ability abilityDE a bl 11t
7 7R =
R S2 DE D E AUSTINFLORI AUSTIN FLORID i
I
I
=
A < T p pS
S J i SLIGH CO COSaKSSS COA 1 1FLORIOA
SaKSSS K A 0D D PACKERS E OF lr lrFLORIDA
FLORIDA FRUITS S DA AND VEGETABLES VEGETABLESj ETABLES ETABLESth
t
n 1 j r l ne 1t e Ldr Lars Jl s T n r erato ac ard u d Pineapple Pin app e Growers rtlrrrs on th tluILT e I 6 6Indian
ILT U Ind I
Indian an River
Oranges
a Specialty
Im e tn nJa n aos5cpie i 5r Jt ahe ai j l the h year Y tlr for handlmc h Pineapples L
wnsoiiaapj orwita JnJIl1a1 small ma shipments 5h h pm pntrnt nc5 Ortice a Miami tanl1 Janu
Ii llY e v J Janc m I Tomatoes 1 hVnl
m3tL ttttl at Tampa Tamparverv 1 Tampac ampa
Pwrabtjr pc mb r 13 to January l
c rverv r gzltE 3l0raries 3l0rariesai >
attt4 tltt = anli lt 1 ttIU Sank anti ll1t Cast Tampa TampaJ J H G Gail6 IJ tiS
uttla Jtt 1o nIj nrl + le 1 H W V F
tit 1 u HJ 01n 01nh av tver r s oJ lu 1gl go
ta > 1 J 11 u h aa11h ll ai Jtrrtapt 1 pcanc µ
McCormick Nlc o rick Hubbs SCO SCOCOMMISSION Co
COMMISSION MERCHANTS MERCHANTSFLORIDA MERCHANTSFLORIDA l l
FLORIDA FRUITS AND VEGETABLES VEGETABLEfcultt j
r J NasMntttvn nlnCw It 1
Nv s roret 0 I
c l 4Lr j
UWlpples mupp L trutgtt t urapatrutt pN fcultt Eariy f ar IVV V Vtin teget geWrR geWrRc > t 11 bJab i if
ii
e c
H 1l1 <
= Tr TrH
Job tts I s Printin Printing oJ S SRtt tin IS is NOT a Usid side line r1e > with TheTrlb TheTrlband The T eTrib eTribtto T r IbII 11 f
iw
aiq When brulgeu tto ttotts u
l iu t a vuu bring vuur wurk 11 C1Jl eCl
JOlt oJ inlet Nt YUIl I 1
I It at t th tar tilll
S iJp the into prvm ptvntitl and the tb prit prwill nw wUl m be behmi
tUI11tr atltl ani wu ak hint h u fw IIl all b htli U lStwd for 1

xml | txt