OCR Interpretation


The Marshall republican. (Marshall, Saline County, Mo.) 1899-1914, June 02, 1899, Image 14

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066240/1899-06-02/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

wmmmmmmmm
mr irrwr Tt iiiTr rmir-friH
5-W
'': MMISIIMJ. ItKITIIUCAX.
.luiif -J, ISint.
I?
1 I
Protect Our Food,
Tit i-H inf.. mi iif Mint nlutii I
n h ') inn) Mm alutn litiklttgr m(w
tiinlil Id ti ilt it Ui'llll"!1 if
I link Uh- limit ufittlioli'mtiit-.. I'll HO I
IihIM lit ! it nM, uln Imw iiPt lh
inl' t mit -tiid. ri'iriiiil tli-v miw-it-r-
(i- mi til thai nliituM ! nop
m-t in Mat action. In .Mlttm-iHitit
tiiHl ix'hiri ninth iHimU rt hit hot
M'ltntMi to In mII Hlili tin)
Itmii'li! tti wnrti iiMuinfr of tltHr
lru Wuirm- r. tttillo In tli' Ui-trM f
t 'ojiiiulil H-miUioritl haw tmItr
III- tlir-o'iiim nf t'mnfrv". ittoitel
i-tfuliiiitiM in trilillillllH' u m- nf hIuiii
In ml .iltiiftlhi-i'.
V till th Jf(lf nf lltttlT wltttf,
in t H 11 ttitiM- of Mintitootii uti'l
iiiiit, t-utUltil in uiiruiiiy nf it
lntii-r whli'h 1 iitimm ntl hm-mhi1
iiit: t h tn ill ItH tiiilnl, utxl If tint the
nil t'ountrt i'titHlt-l lit filolutf
iri--tliii, n the Niit' nf lh !
If it of tiliitnliiii in--piotM'itit, In !
UtntfohHlilfli Ui-hUtvl.t rlilllt-tlS
I i.i i I i'dti lmf itrtilit'ttoii In Oh
Iim in of it tjitnlf. Imw iiii inir olitti
UmiiU of Ih'hIIIi, nlulf iiniilt ln tr
fiHxi foMiinliliitii lHt'rM'm-t!t jimIm
lb tlmti Miltl-lilnir In iIm hun
I i friMH tltli' In Ultit tin liiitiM-r nf
tin- )ukitiir Miilir mNU'Ii iIm- lil to
U mini- fmni iiIhhi?
l nhUriK'. a w ill ulil lit tiiHiM-.. iff
In i -lifiiiit Itiu th nlum oMilr to
11 MM nil P lllllt till MIWll-ra PHlIll 111
tut-hi. flw ii'tiUnr !- i-r i-miih! urt
of Oil- 'lmiu-mii alH. I Sim- cri'inti
4lf llltlHI' HtWllTii lilt Ulilllt "lt lit
fmiti fintt-Mtf tt lift) it tit n tN""l.
A TliwiunJ Toup.iict
t oiiltl tlM -.Jiv tttc IHttlitV (if
Ml- i.ti. I!. Sjiriiitftt. .. Mi' I low
i, Ml -tii. t. riilluil4'lliln. In.. Ih-h
Mm fniihtl Mm) lr Kitifi' N lifov
i r lr t tituniitiin Um iuiiiiI tt-lt
i'linit l. f nf it liNfktli ifiiitfl l hut fm
Minn win tithl iitftil lift- m li'tnl ii.
AM 'ii. r n iitIU mn M'tor tnnltl
1 ' i . ( no licl. I Hit mIm iit of tin
It'oltl 4 IIK "It MHf t'tMll til'
Jl.tHi l lit t t I'HII OH -t-t
O 1141 ' MMM'lllilltf I I'HII M'lHV It
nit., ii. U '' tlo.uu U fnrt', I fit I Ilk.
umitin tl iihIh' tliroiik'tnoit 1 1 1
i iut I-..-." ?o will vvr oiM- wli
I t-u - I i K tin;' $vw iH-ott v for
niti ilii.-tf tlw Ttirtnii. 4'lit i.i
I .n 1 1 I i lit .'i, nihI )l ii. Tifiil
ott! - ii... hi p. . I'm ilk I in'- Hi-nj.'
Him. , - ' vs lMttl uimrmil t.
Ttt ' pliii hiiitltiuiiiii I iii'Ii IiikI
It l i.itt 1 1 mi Mnii-lii nttr-
in ' Mi- K II Nli'l.nl.. iii.iiI, nf
liiidi i-linlU ItlHfk n ml un inti-r-i
lin iiii mi i'liitra ' 1 1' !- of
Iti t. i in- iiimI Kiinlt-li iinitutr
Uln i!.. im i In n lit I IIIIIIIIHT.
'Iln i 1 1 1 lu-i ini-iittitf of ili rtri'li
iiiiiii in". hIih'Ii i- u muni i ni rtirrvi.
niiiii hi It in i ut d nifiitlit-r nf tli
rit. if.
KnbbcJ I he Crave.
A -tiiitllnu ini'iili ni, uf nliU'li Mr.
.li.lmiilUti. ,,i I'liilu.l, l.lnu. mi. tli
iiI.JmI, u ujiirult il h him hIiiIIiia.:
"I . In n 1IH,., ,i, uillul I'limlitluii.
M -lilii mi, iin,.i i,.im, i i... .link,
tiii. imuii uiiii. , m.ii'i.il'v ii
luitli iilnl liti". iiii iiinIIIi' k'ruililiil
1 1 Kiiiw hit; wi'iiki-r ihi.t lit ilii. Tlnti
' llll'lllll liuil niii ii UK' "I'. I'lHtn
I linli'lj , n Irlt inl mh i-t il Ir.ilnjt Klii'
j Irli1 lllltt'i"! mill to in) iii'iil Jii iiml
' pui'lirl-i-, tin- llrt Imtlli' iiiihIi' ii ili'-
i'IOhI iiiiii'tiviiiniit, I riintlntii il tlii-lr
1 .14 fur tlint uii h. iiihI mil mm- ii
J ui'll tmiii. I kiiiiu ill- niitril m lift'.
iiimI riililnil tin ifrmr nf iiimiIIiit li'-
tlin.' N'n mil' filiunlil full tntr tlii'in.
Onl) . ! Kiinriintiiil.
A Frigliiful DluntJcr
, Wilt niii ii nil"' il Imrrilili' llurii.
Sfiiltl. I 'ni nr llrnl-f. Iliii'klvii'a Ar
liii'ii Snltr. tli Iwitt In tin- wurlil. u ill
kill tln iiiIii iiml irniiiitl lii'iil It.
'l nr'tllil Siiri'K, r'l'trr Hnri'. I'ltir.
Hull, t'i'liiii I'nrii. nil kln l.riii
I Hull'. lb-Hi I'll." riiiv iiii i'lirtli. Hull
t ft'i rU. ii Ihu. I 'UM' jtiiuriiiiliiit. Sulil
, li I'. II. I'riuikllii. Dnik'nl-t.
Mnlit'r r.wrll. Miirluill SiImt- uih1
r i:it. ulih Ml--- MiiitiH' I'uti. r.
lUltl I'.xrll iiml Niii'ii Iliirtli tt a ni
Sinnlii.i llli I! S hi'liiml iiml fiim'!
nritr NitNnii.
I Tlut TlirobblnR Hf jJaclic.
WimiIiI iiilt'kl litiiii' ,iim. If tun
, iimhI Dr. Kltiif'x NVw I.H.- I ill-. Tlion-
' Hllll'U IlIll f l'llVlll tlll'lr llllltl'lllloK
niriil fnrSti'k iiimI N'rini' IIi'ihIih'Iihi
T1i' innkf tM' IiIihhI unit Intiu
tHTtitfi mill Imllil iii,tinir lii'tiltti. In
tii tukt. Tr tlniit. Onl.v ii'iittt.
MiiIhv Imi'k II nut iiii'il. Sulil lit
I'. II. l-'rniiklln. Ilriimil-i.
An Elef.Jiil Reception on Driiiuwick
Avenue.
Mf N I' Hanilulpli uiK'tliu inr
ilhil ntul Kvllitil lioli"x to nlmiit )
nf MnrtlinU'i tvpri'iviitnth'v khi1v
nil Wiilnvxlny afti'tiioin nt tti-r
Iiuiim.- nti llrntnuk'k hvciiiii'. 1'nt
Uit plnnt- iiihI im'iiio win- tiH'il
l.irKt'ty in Ihi- iiAiiriitliin. tliv
ilmiiiK nxiin U-Iiik ilntii' in l,tv
l'r:iiuv iii-ak ami urn i U x. unci tin
tuiu Ii of thv nttlt' tianil un i-l-Iiii
cvctywlii'n'. Tin.- uml wvtv
met nt tin.- il'Hir lit M:iti.r Jaiin-ti
Kniiilutpli ami Mi- lil.i llnulo.
u Ii. iitlnriil tlivin in tin- li.ill i hi
tilt.' Minllil llmir. U'llt'lf Jlllllt'll M.I-
htviiI liy Mint lUlul llnur. Ih.iii
, llfully K'tnil in uliilt- nrKniiitiv.
Afti-r urtiikiiiK of tin.- imiiili thv
Kiii't uiu- invinil tn tin.- imtlnr-
U'llltt'. Ulll-tf tllt'V Will' Ittt'lMll
lit Mr- :iilnlii, tin liosi,,- Mi
J W I tint If. mill Mi-4 - Sip N n
tmi. I lean kuUrtntii .iinl Ji ii
Sjiiik. who mnilr .i t li.iriinti
HiiiviiiK nrt) .
Miik' mi tin.' ih.iiiii lit lifti.Tc. tit
iiii't tuntillMilitl l.iryi'h tu tin.
ilf.l-llll' nf tilt' inUrt.llllnl Ml-t
lll.iiithi' MrNViiU i unit ml ..im
fnif iiittriiini'iital M.I.- lii.ii- uhili
.1 ihu t lit MU Nut lull .iinl litlli
iJaimK Kanilnlph u.is IiikIiI hijumiI
; Ki'fii'siiini'iitt uf imik in. mi
uiiii- ami Mlti'il ultiiMiiil- ttiti
m r ill
Wy tj yt, wwtlnWWVWU V V "' " WVVVVV t Wf
M&m Stack
of rraln r.in ! llirmliM In . l.iy a il
tliicthixl iwffrrtlv niitl urimr.iUil tliiiiiiiiKlily,
ttillimit ttmtci if ton lute i NicliulvSliepjul ,Sch
nr.itor. And llic Hun ttlll lie lumlliil i.i.ily, ttltlmut
the li);htrl timihle nn.l a!uiutt no litter. If ; in u the Mtliol..
5hop.lrd 5ttln;lnx 5t.ikcr. TliU taVci the itat c nml ih. llic vintk uf
mi lntlrwiiilciit tucker It uK ilhtM iiloiinlic.iHy. n r.lly munir tu
flRht niD'Ic. ttllli the Mpitntor toimry the itt.it tu either tt.irk tir lutn.
Till, il.icl.cr hi. Urn ilctiiuiittutril liy thnmiiKti nii'l r.iclirj loll In
the licit tu lie the h.tnJirit, limit clliclcnt ""liiijlni; HacUr ttvr attaHicJ
tu a thiethcr. V'-ic i t cry uthcr fiatuie uf the
Nichols-Shepard
It I. tronp.ly anJ ilui.il.ly itwte. ullhout Any inttlciile iaiM to hrrak or
Kft nut nf noli r. All Hie iultntjii;c of the Nkhol-Sliriiil SrMMtor
mi l the Nichiil-$1iri.irl Traction Engine o'c fully dcxiitwit ami
illuilulnl In uur fire cuta1ut;ue. Write fur it.
NICHOLS 4. SHEPARD CO.. Onttlo Creak, Mich
in u.. .i KANSAS CITY, MISSOURI,
tvllh full aln.l ar.Hftiln.t atitl tllra.t
LABOR KXCIIANGK MILL
Silver
A. Nlil-'F
ask rou oru hhands.
I.inl,-. Dawn, I.illv nf tho ViilK1..
Iltiiiu your whfiit ami U-ive mi ik;imit, Kit oitr lluttr a yon irtrt
it. Whi'iit, Kyc, (irahatn I'huir, Cum Chop. Cliicki-ii l'ti'il anil Mil
HxchmiKiil for Whi'iit ami Com. llinla-st jiricc julil for graiii.
(.ivc ni n trial.
Al IIIIKY I utt ,. JnllS ii IUNMiS.
CONWAY & O'BANNON,
Coiner I.nfayitlc nml Minumi, I Mock South uf Spiaro.
Livery, I'ccd and Sale Stable.
'r'ii'piiinii' No. 'jo,
W'c luvi- a fitic I,.iuilaii Citti iKi-, Mtitahli- fur futii'rals, patties
ivi'ililinn t ti-
YOU CAN
wmrm
uri4ii rrJHri.tKM'fltH I
'I h4
720 DAYS FREE
Atlutt.litrMi ttn t.r r if Mlli ,rn KtmImk Mm lilit-
itU IU1I IU-Mrlhl( tn I ail l it. nit. itn .I- II, ...t .iil
t. 1 1 firtM t r n " n Un n. ) -i V r
rpumrr niri. i ri tu , iff tuttgr
ttiUttWfBirt-twti,' Ui 'tt itUL,Urt
TAKC THE MACHINE KOMI AND TRY IT FOR 20 DAYS
irr"trr,rri-riir4iift.iith iiHm-vt -i" W"t it, Mtrr
lit II IL rMaafriiltm Ifttilllt't ..tl 1I
ir iii nr l-ti'k l(i irftr.wiitlitilii ri.-itfl.lan.l
i .t n i llin i.-li) tir tirr I hh( ilf til mtM Ut ti
rtflmtirfj, Whn hi It i mMttrll.nimiflt4rilti
all Ik Itt i I I kt, rt-turti lit I fffltlt . Kliilti. will
ml. U(i.iliiilM n L itmltit Irti inn. I Inn-in Iter
mi I ik Ion nk III. d'lr w v ! ntinf-nl uU"M ' Uhn llit
rt-l ti.frr i m ITS SPffCIAL'plATURCft tr luU
in it. t jM I'linnlmr. Iiirmlx. Iait t hi .ta..
oimMm str tVf-l, Y-t l(.ff).tnnl tl. ttlf. 4lf Htinif
tin
, , rMf f.r i Hiiaut ii k ii r i .iiaiit'ii iti.i w iaiat.it lit m tf w ainut,
hii4 1 W'mjU fwr iur iMi-tMSo chUIdku it t,u rvvt) tLtutt ul tt tu h.iuii l.
iu.Isim. MONTGOMERY WARO ICO., Michigan lit..! Miduon tl..ChlJ94.
nomthrtyl bvu Hnvaw ,h vUItln bir
ii at-1 o'""""'"; bi turner, (
mmmnI ft,,. I Ml .Mfnnf.' Aliifr-it Mnn,,,! ri
lino. ... -T . -
w,It will Prav You to inspect our lines!

xml | txt