OCR Interpretation


The Marshall republican. (Marshall, Saline County, Mo.) 1899-1914, June 02, 1899, Image 4

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066240/1899-06-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

THE MARSHALL REPVliLWAN.
Juno 1S1M5.
DEDICATION CROWNED
COMMENCEMENT WEEK.
'
The Closing Excrcitct of the Tenth
V,.. .1 x:..r.... V,ll, r-l
lege. The Program. Render
Each Night. Cut of Sev
eral of the Class
of '99.
'IVn rni. niro till S.rltif lltii'-
iil tli.' Iiilnifif tin- imii'-r .tiiiw nlj
MI.oitri ViiImi ( iill.'ii'. In n- In tlir
rllt nl Mnrlni II. iin.l on WftliHwIti)
i.f lh.-..i-l k f..llri.I..r n rvhvn
lnllim.il alt.T thl. lnm. nf yrar..
A.iil llitiiinl. It tin- l.-rii lint ii .hurt
- i IihI. (. jK.it. Innr i.m.v.-i,;
.llllirt..m llllii' iiirin.' iHiant iniu nir.ii.
t III till. Ill.tlllllinll t IllMI-ll a
tr.tiiiitlnii itntl .ttmilliiir it Hiinwii.it ra
u('. with iIhim" I.Ii'hI. .it iIiiaii fit It.
ftMUMtllt lM II tlH'lr Htlll Hint fIi!'.
N'iia. fni fttHti Mt IIiikim-ImI (ih'Him
t.rtttMi-. (Ih- ItHll- i It hi hdi Im-ii iiml
wtll rmitlniM' iIh miiI nf IfititiHiB.
(iti itiiiMvriit-! in f I it'll itilUiltiir Mitik
umt Or illvliH' hl"tnir Itivuttt-U npnii
tlirlr iiM'liiliM'ii in It'iM'tilntf iMititf
iikii ami MoiiH'ti In ttli the ilutU Hint
HinlUli(kn ( IN.-. ,
All til' IHlTI'iM'n 1tf llH' U(fk HflV
hfM In Oh- olL-m- hHw-1. which
iriiUil fnr frtmi iM-uhU' tu ihvoiii
liiiMlitt Uw- Utifi' r''il llmt tfiithi-i--itl
im'h uttlit it Im hi- iIm mil i-lini
Uiiruiuo rt iHlt nil. I'l iIm ntjhl. tit
itlilliir iiml f ilHiik liHik il:iit.
tliut U'littf iIm' iIhU' ! IIm- k't ii'liMiluifc,'
I tt'rt't-' ill tin- 'Hlrlll,t . liliMiu
tit' fcNlilli- ttl III' (It'i'MMIII Mill Mn
fulll-Mlli:. 'HrttlUil I'll' '.II -
Miihi; Mtt'tlu IIki : -tt
",'nii ii i ! In" Mi .-I it in-' Mhim:
PMjM'rttm iti ti ;ihii TliMiiip
hm: f.i' v. iiiuii in I tti in it "
- Mi- t'lif-x i.l itK.it
"llllH' .I'M I Mn Hi ti . i
"Itl'll ' IIH- h I it HU t.il'
I will Kirk -ii i . .i' mn 'in I ii -t 1 1 ii
I'mlili in" l t iN -t r I. .
Tli- u ttiliiii'i't- ' ii ijhcii
u lul HA; HiirMit i .ti! Mm i
ClltlH' III' ll'il'ti .. I , Ml.
Hon II. ti'hi'i itiuMii iII.hh'Ii i 'iiiiiii-!
Ih'H Iti l I i- i t I 'i.iU-th 1
I I.i i h ( . Million
MISS t II IIji ' I
l'li'-l cmiliiiiii in mi
lii.triiiiinilii) M
Jtil-s,
i.i .'imr-.
BBflLk&Brr BBBH!
.I MIk Slrlla Si.iiirrr U vl.liln..- Ii.-r
IaIiuiiI ,
t. Will
Imr II. I Iiii. Cliarliilti' .fmici
, limn I. .Innr., .tnlin Mrlilniil.,
i Uniit MH.mii, Karl Mum,
. Wll
Itnl.rt
Knl I.'
N'iiic, llrrl.it C. I'okit. Ilrrl.it
II. I 'ilis Dora May ltriinl.l., NVIIIi
Iti.l.in.iiii, CIiiii Iff W. .Smith, .tiiine.
X. Htirl, Mnrj t.nl". Str.l.rn,
.lu.r.liln.. Tlinmit.nii iiml .fnlitt ll.-tt-r-y
Viitiuliim,
Sntimliiy nlulit fulliitml v. Hit thr
Annual r.lin'iitliinur Uirltal, glint
iimlir tin-illni'tlnn til Ml" rr, mIhiiii
iiiic nuiiM kmiw to ! n nil.trr.. f
,,.r nrt, If unit tu ll.lcii tn nitr of tlu'
charmlnif rut. rtiiliiiin hl irlvrti nnili r
'h. r illrrrtlnn. 'It,.- ifiirriitiiiit mi
1 thl. i vMilnr wit. ii. Mow:
,., ,,,., r,m,.I,, jtnlli
Mini. I. 'IVmitMiti Ml-. I nlll.-Mlt. l,.
til.
Tit llal.j.
Si tu' A .im.kliiir fur.
('Iiuturlrr. 'Hi.' iiHilliiriiftli.'
li'it.i
IIIA. W. II.
I'tr.lllrtll l.f Ml.
ItoU Mn, tlti iiii ti iii i Miiiil niHIilJ
aiiit1ll. Irm l,i'i m Uu tu ItoN'it-:
Mi -tlunic- ItnU'it- iiml I imii')-'II:
llrilki m.iii Mr. IlnuhK. Mi l oh!.
nl -oh. i null. Soiitf. Kuii-
ihiiuiIi Mi-riuiii IIiomii.
Jrwii tit).;iii. KiiL'ii Mi. . K.
I' l1 I
li ll.t . at llllrllllli.'l. II. Illl M.'I'.II.T)
Slllli.l M. , lUUlllMltrli. II.
i ii "iilu S..iiriitl.iii. Ii. .lul
M . t irii V.linii".
T'l' it"i hull t.f tli. I Wlilnif Hit.
II' i.li .1 tu II It liilltlnli . Vim l.lkr
I in ll vr in . . Imt unit id., l. ii.l hm
ww iiml nl.ii "Tltaiini iiml rr
I nirii . lit "ix in-.ttv t.Miuif la.ll....
Until Hi li Hrll .-n..l. .1,
Siimlat at p. in, ii,.. Ii.i. i aluiiivair
t hi1 n In Iil iiml th. fiiltimliiir
innurmii h.trtii.l t.i I.,, a rnMilnl
I'll II J M' i
Hi mi .iilu (Mt.it. pi j in i Mlimr
l'i i.f. I jlt'iir s. I'linv.
I .lot-Ill t i.lli.'lit.'.lti..ll.
IliiiK-ntliin l'ii. Win. II. Mark.
II. II.
mn Unit, llnl(i, llnl Cniiitr"
, 1,'ntlmi.
K. t'rnrktit. .Ir..lr t . KtiM'l.
, I'riKliT. .1. M, (Inlr. Kliilt'
1 Mnilin I- Unit', I.1111I. llimki
Wc LEA;D.
I".iui l.nliilitl Dr. Murk.
Itr.iit.ii-i' In P. lint 'iinirrtitntliiii.
Sllirillin .lllu Tlir rlr.tlnl It!
Ml t'nra AilniM".
I'riiiri Mr. Mark.
Ortfan ltri.l"Ui"r.
"uiiitrtlr Tlir Kiitir ( l'tr Mjr
.Slirilirlil I.- Ml-..". Clltlirl'ilir ( nr.
ilrll nn.l Klljnr Witnl! Mir, . f 1
I'm) iiml Ii. I. Illtit. t
Sniiii.ii l.itlali t):.1 Tit". Win. II.
Mark. II. 1 1.
Urliltllrtlnli.
I'iftlll.lr.
Ml'llilll) rt'rlii,'. tlir Alumni l.f
Ml-.ol.rl Vllllr I i.Unlr. ilirlllitlllfc
tlir rla.. nf '''i. li i.i a m r.v ilrnant
.i.'litl irntlirrlnir It. )i Mltl.t' t liili
llniim., niHltli" ih,i- that ii'wit'.
Illtrnil tltw Irtltliiill- l.f roll, frt.'tllN
llliillliil Hit l..ll.lK't tll'.lr i li' lll.lilln
ttt lii. 'I'll.' iillulr ... .i i liifi.rinal.
ami I'ti.f. Ulikatrlrk int. tini.l mil.-
1. 1' ..fill. i";...ii. lift, ll.all. Ill
Wr.t.nt ii -.nii.l.it tn 't'ln. nf t'l."
Unit tu th i.i iil 1H nn.l Ml
II. tr t .lllll.l. .1 ! "I .1.. l.f '''I.
i
M..M K. I).
!..
'lint I Villi.. I 'litlrir...
I,
K-u-iitl itiukUi iuiimI"!- hi-ii iimrh
Ht)iiitl Ufni t j-iinj Mm lnuiii t
U'liiir tt,i l. MihrUt
Th.-iIii. fl I i. t. . n. ni ri.ii.'.-n
( s,M.l .f i..m Mih ...uu
jumi.T it..- no. .,i r,r i
,o-i. ii.u-u nl ul.il'-v Ml,i .
III IfUl'llltl!' I .til. I . 1,1.. It I. ill f.
it iiiiitti"iit in M. I a . i Ii
lrrilltltlnlt. 'Ih. .i. f tin nir
Il. i.i'iMn ...In a. I ink I Ii .1
nl in.'..", Ii. I link Iti.-iat. Mm
Ml.. I.ut iiiin ( I. iiiiiii ii..
nnti alt In Mi - I lai nli Hi
I'lmm nh. I hnimi I In i
Ml.. Alma Sil. i .
Thii iliin.i- I iiatiiuiinl. I 11'
.lurk i".il.t. tn -I imiiiii. Ml.. I I i.
.Itmr.. t Ii. h. -li n' j.'tt ' s.nt. lull,, i
Ml. Almii Sil. i
Jti .
Siiii-aiiu .nln It.. in .III. na
'tun
"Mr X.ltfrtllH'Hll" ,Tlir (l,t .
I'lmm .iilu lllll.lli.l.li' I"..". Hi
iiili.i ilii, llr-t iniitriiirtil. Ml., i dm
tntlr .llinr.,
At tin-i'h..(. i.i thr .ini;i'iim. Ml..
Cliurliilli' .liinc. it fin, Iiiiiii- nf thr
m'IiuiiI nf iiiii.I... mill Ml.. Nnillnr
NtT, nf tlir .rln.nl nf ml. Hi'tvl'tninlil
It Willnav Yon to in:nrrf mir 1,'nncl
mm HLffHH
bLLLIbbbW Er ' ibbbbLWj
iBBBBBBBBBBBBBBBBV
bhbbbbbbbbbbbvbhji
Ml. Ill II I I'l llltl
ii . . 'it ii tif I a nf
, HiH.ii 'In- r.i-i i
iiliil )M' --intnl tu III
i lllilll. h. I" I" . II. I. H
! tlirll' lllj!.n,n- t....t. v. .
tin ! ml
m ith 1 1 1 chin
I nf 't'l.
Wi.l... -.In. ii- ! .li. itll.in K.i.l.
tlir rill, it- iii..i.iiif I. lli III tli
iiiiiiiiuiir mi. I I. .Ural i. mi M-rvk'C (it
tlir lift. ill.Mili. At tlir f.illlirr. ml
ilr.-.. urn mn. Ir lit All. I". lEn'tnr.
1 t "I'.r I Irrll.-. I'n.r. S I.'.T l.ll.l ll. II.
i iiruih-. Inn t ...hI nltlt niu.U'lil
.. l.vtliill.. Ill lllr llll. llliM.il. tlir '!
t It. . ttrrr riiiitliirtMl l llrv. 1 It,
I'. nr...li. tl.H'.hfioiiil"'lliir aafiillou:
llltiirlltllill.
I il.ln.. Ilrt. II. T. Italt.
I'llllHI .nil Ijp tllHlllH..: Ml.
! AIiiih Sll. r.
1 il.li... .1. II. Hi
Iltoi. 'iitinn tit tun runiMm.l li(t lnif.
1'lrt'..
Ail.li. ... I.t lr. V,. I. IVitrMiit
' nn.l I'.. I.. Muri'i..
Il.......t'. .
) I III Wl till, ".ill I trttillu. tlir rln..
, illt , . ' .'I". " ..t III. N Hint w.-r. Ilrl.l,
Hit .i' i.i... "t..iiii .i. t. iitinn ii full
liu.i". f. ..in li-t. i.ln.' I., tin .rti.'i am.
hIiIiIi uu. a fnl l. vt.
Ii.titraiti.il I. .1. ( nut. ".
tN'iit .siilit Mi., t i. ra ilatii-.
I III-- IIMiirt T. N. 1 1 .... 1 .
. 1.1
,1 II .
rn.i.
W I II Ml.
W lin Hill imi iir rlialr nf Sriniiv
11. .trill- 111 llli.t t
v l.f l'i' .f
I'rlllrk
131!
BBBBv bhh
BBmfwT'
BBBBBBS. ;MB3bbT
iBH(BBBi

xml | txt