OCR Interpretation


The Marshall republican. [volume] (Marshall, Saline County, Mo.) 1899-1914, June 09, 1899, Image 10

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066240/1899-06-09/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 11

11
Clothing, Clothing, Clothing,
To the trade, did you know that we own at least one half our Clothing Stock
At Less Than Half Price.
We have recently made some good trades in this line and we find that we
are over-stocked, and in order to unload, we propose for a short time to make 5
prices at a price that will move the goods. Now
If You Want to Save Monev 5
. . . 2-
come and see what we have to offer you. Lots of our Clothing will he offered 3:
at less than half former prices.
NoltllPHHt ('(llll'IT Slll!lll!.
LOCAL IN BRIEF.
I'll." hmi.liii.nl" harm'" I u.vlnl
ty ullli I' N lili'lhn.
V'iiriiii'1 hi' W. IC. MiihiinlA Sim"
lltljf fl'II.V llnii' l.niltitf.
V. ('. tinwir nt Sutimliiy Ml
Itllirkwnli I till h'tftll Im.ill"..
lentil" Almniiil ha- t .t 11 1 1 tmiii ii
vt.lt In it'lullvr ut '(itnl.t
I'.vrnlt ISlllnti. ut Malm Itintt, wn
ii vl'ltur In our i'1i. mi 1'rMny.
A. II. Sti'wnrt nrrlfiil Tii"dn) fur
H htirt viiiuitiiiii nllli hi. fiiinll).
I tv. Jm.Iiiiu llarl. li'lt .Muiiduy
iiioriiiiiir fur lilhuiu- nl lUwUlur.
Ili'iiutlfiil liimii' nruwiilriittliili.
fiv-h vnnrf iliij. m nil" ill I-imiihIh'".
Whin y mil' Mk" tuiil- llxln;. u" !
ljiinry It, llrumi, i7 Suuili l.iiliiy.
lit". iiVi-I
Mr. ). N. Oivnr hn. tit.irn.il
Irutn vllt In St. Iml. mul .1. It r
hiii I'll).
Mr.. T. II. MnrrN mid diiiiirhtir,
olAiruw lli k, wi'iv lip hnpplli: nil
Siilunliiy.
.sir ilnii your iliutiitfiiiili iin uti-r
IlnlclilnH"' .Igiiiitui". II I. uuuai un
til' nl "Xi-i'lh'iiii-.
1'iir tli" liio.t ln'iiullliil iIi'Il'H In
Willi itiT, nil .trli-tly li I' In ilntr. In
! fiminl lit l.hiil-vi '. i-
Mr. M. M. Miirimidiik" lilt IVI.Iuy
fur IIiiiiiivIII", wlii it .lie will niid ii
link with Mii. I- Y. lliil'M'j.
I'ur iiiliii.ii'rliik' nil kind ul fninl
tui" ami imikliii; iivit liiilriiuittii'"i.,
pi tn m. Ktt'ilin. uulh ul .ijiiiu-t'.
t'it. W'II-iiii mul W. c. tinner
H-Mit IVIiluy ul Miami. Th") ml.iil
lit" IiIIIIiIiihI llnlllll lllllll III" CIHIll
'uili nl .M IiiiiiI lur tli" SIM" I'm I r.
Dr. II. .M. Spun mul lllll" iliiimhiir,
Ji'iui, Imiiii llliirkliurti. "inn" iluwii
mid .'iit Mnniliiy In tin i'lly tli"
i;U"nl ul I !nli it fmiipl'll unit wile.
.MiiimIiiiII. Mo.
Mir. .1. N. I!i.l.rl...n I-.I1.h1 l i
mi. .1. A. ItnUii.uii. ul Slnlir till,
wn-k.
Ml- t-niil" Striker mini" it vl.ll to
Ii.t l"ti r. Mr. Win. XiH-k. ut SUtir
till. wii k.
I'liiiiiliin' Mii.ii r iiiinlilhiil tli.nun
wllli Ihi.Iii"" In lit. trip In .li'lli imi
City Sntiirilii).
Th" man) Irliml nl Mr. 'I'. I
llmitvr wr ulu.l tu m-" hrr nut. nil. r i
hir Iiii iiI Hill".. I
Ml Suphlu .lortloii nivntiipinitiil
liy Ml. Itii.l" I 'hnn iMl.il n-latlvi
tit fuiiihrtdm' till wrii-k. f
(iin. Miirtvll n I ii i mil Mnniluy Itoni
lilnuii'ii. wh.ii' Im-mii'iiiliil a iiH.-iinir
nl iIh- IhiiuiI nl ft-nlral full",!".
Mr. II. M. S-iMi-r iinilirnml.lii.iidi-
l"r. Atfii"" IihiI"iiii1 Miir)iitnint-d
Sutuiilii) Imiii ii tit ul Mill.lniry.
Dr. Win. Ilmrl.niil" In Culiinihii.,
tlhlu. atli-inllug tli" Alii.Tli'an Mnll.-al
A"-iN'lnlliiii whHi iii'i't Ilnii' IliU'
wiik.
lint" oil i1i lliii"" U'liiitlliil "lillt
will"! nt WilalifulP All "lull", vnrl. '
i ty p t l" mul "iiliir Iiom Sil rt tn ',
JJ.IHI. L'w I
Ml-- I'.limiUtli 1 1 n i.- m k iiiiIimI'
SiiIiiiiIii) Inuii Ml. Uiiuuiil lur u
hurt tl"il tu In r i-l-t'i. Mi-. .1.
Sprk.
Wastwi; IihIIix tu On i'iiiiv""lni;
wink, pli'ii.tiiit mul jM'immu'iit. hhh
wiil'i-: rail lur piuUi'iilm ur uililii-
Itlll'I'MI.U'AN Olltiv.
Juilt'i' A. T. Cnntii'll mul wlf"ul
I'lilurmlii Hprlnir. 'tit .r viral ilny
wllli .1. W. Spink- unit wit" thla
wii kut tlii'l Inuii" mi Nui'tli SI.
Ml...'" Airin 8p"iKTi' mi.) Mil)
Nnltli.ru ltil Similiiy wllli Hi"
Ml." Iliiri'U ut tln'lr I'uunlr) tiuni"
"ii.t ul tiiwn, ii luriilnir Mimilii).
Ml...-. May Hrniiili.il, Alinl" SiiiII")
unit MU SiiiII" lliu'kluijd hii.m'Ii
L'niilly i nli'iliiliii il ut .Ilnii. r, uii Sun.
ilny l.y Mr, t'. W. I'nn-iit nt lu r
llllMI" III! Illllll.wl.'k
Your to lMcii!!!
M, K, FARMER,
Mr. .1. W. (i.MMlHltl 1. 114 ll'tlllll".!
tu Ii.t hum. In Alum, lifter n "hurt
U"it In l.r 1 1 it nu t.t.-r. Mi. I;. I:. I..
Smith.
Win. WimmI.uii ul St. .Ii"i-ph. who
wii" fin tin rly Mi.l ttin.ti'r ul till" rlt).
'iit Sun.liiy In Mafliiill vl"llliit!
r.liitlU'.
I!". W. It. Duliyii" ntiirtii'il Mun
In) Inini Vliu, wIh'I-" Ih pti'iirliiil
tlri- Itmvnliiiitviili ."rttiiiii lur IIk
M"u I'iiIUt;".
Ml Atml" Mi'Ki.wii. mi iiivimwihi
ilul IliU iiIiIn.I) nl II"' Ni' Vnrk
Stoiv. til Siitunliii mul Miniln)
nllli ii lallii- m Mullil lli'ii.l.
Mi. I. Mr 'nil mul lllih'.lii.iilit.i.
Mul'l. Hi" iTii"l uf tin Ml. I'.rvln
nu Nnith St. lur -..im' iliii-. li lt Tim -In)
furtlM'lr Iiiiiih- In IIiiiiiiIIihI.
Mr. l. W. Ilriitr) who tin I "Mi
."ti.lliiir m uii" Ilin.' with ln-r i.lrr,
Mr. (Ii. AlthiniM. hit Siilunliiy
inuriitni; fur h. f Iiuiih In i.'i.luinl.hi.
Siulilk, uhlp", Inini. iiihI hip
ii.l'" unit nil u'....il" k"pl In u Unit"
I'lu u.l.lhr) itiititl.hiiii'iit. In I.
"ivtltlil III lnil"l Iiuullllhl" pllltm ul
Kii'lhn.
Mi'i.tn Wllllniii", ul lluuiivlll". unit
Yimni; Hal. ii. ul T"n, nrrlu.l Sai
nt. lay lur n tl.lt tu rharl.' I'linpllh",
th. Iwiukkn r. ul Ih" I'mtiK'r' Suv
Itii. Hank.
Ml. .1. I'. Hu-lun. wlm Im niti.l"
iill" nil "li ii.hit vl.lt with li lalll.'
III li.in.ii. City, mul In wlui".' Iiuimr
M.tl Tlll li.l'pllnti wi l"i'li, Iltlll1l.il
hum" Mun. Int.
W" hill" nuw 1h i'Iii'iii1! iiiiiih)
iiit.l un tin mii.t fiitiiiulil" li-rrn rnr
mil nil In Snllii" Co. W" pa.- un ..
"iitlti mul Uii... '
Xt'wniv .V IIiiv.wt.
U.'V. IL 1 I.y mi Im in. 'rly nl Snllii"
Cu.t hut nuw nl Nurwuii.t, l.ti.. ifiml
iiiitii) nuntly Irutn tin. Suutlicrii
llnpll-t Th.iiIi.tfl.Mil S'tnliiaiy nt
l.iiu.v'lll.', I., tnkliiL' tli.' .l.vni' "f
"Mu.tir In Tl lut'J."
Wllliiir.li.liii".ii. wlf" in.l iMi uti'l
Mr. mul Mr. I '.tu I It. Mimivwill vl.
ll Mr. mul Mr A I.I. I l-.nanl Oil.
wii'k in Ihi'lr ph ii.iiiit li.tti"' .in S'.irtli
("1.
A l'iiiillfiil Uii" uf fimlnnl. In th.,
li ry l:it"-l pall, tn- nmliifmint hmh'.
Th" liiinil.i.ih.-t tliliii.' un lliv market
fur ll "litiiliH r uiiwii, tu l' I. mini n L
V rliilil'.. 2,i
Mi-. W. I.. Il .i.-r l.-lt l .ii.ini fit
Ij.ul.liuia. whMv hi' will ,lit Ih-i-ilmitfMi'r.
Mr. ,1. '. I., m.ti. Mi-.
1-il. rinHli. ufT. xii". lir.i.h. i-in-lnir
..I Mr., ttoi.t. nil! nl"i. ,'.nl tin
w"k In liiiiniin.
An liifm in.. I .Imi.i- nt MUtl -ti :-.r-h.r"
un IVI.tm .'i.'iiltitf i-i.iiu.lin ..in.
tu MI- Killlli -ii.ilth. ul S,.. i-l -.pi hit:.
Ml im-ktimn. ul li. i . mul M'
Miirtuiiiluk", nl St. I.ul", . ii
ph n.iiiit r.-miir.' nl ifui w. k. Mn
k- l.y Iftlifi-i- unit lliin-l-ri r
niiM'h "iiju.i.il.
Dr. I!. S. Ijik.'.i. ul Sn.i'i .ipilii(.a
Mo., wn. In Uii. .-111 iH. Iniii-r ..irt
if la. I "l'k rlltlll( hi .un !r. C. ..
I.ti.-kt-y ii nil wlf". Tin- il.itur I a
irvulal (ntiikmiin mul n-ri .llunltln .
l-nrliiK lit a if.- with il- uu.hiii) im.
tint ul II "llllll. Hi- .0) i- . mi ul.l
nuw. Unit In- Im limn' tit tin- .-In.
lun.lhiil Hm-ik I. inii. li in li-nrii In
till m.i 1.1 ul nit nii.l x'k ih-. It" I.
uii ul thi U'UdltiK plil'-lcl'iii.i.l Swvf-t
SprliiK iill tk-lnlti.- lliNiiii llk'H..) .
11i" liili n "ilmr .i.iunic il li.. r ut ilin
llllDllli.i lll. t .i.l.T. wlm niniKupiuilrit
Ih" llunril un tln'lr iiiiiikI ul rUltu.
Hon tu Ih" i.iil.-iltiir tiiwn. Im ilil
tn .hi ul tin- Mar-lnill i .-.-.- it Ii.ii.
"I'm. ill S.ilnlla tu Mur-lilill wii.l.iit n
li-w huiira rlil", ami h.'iii the) wijin nut
h) ii. 1'iiilia.la-li.' a l....ly ul u(i).i
. Il wuiilil I' i.lhl" tu iJiuU Tlmlr
"nliitiiliiiiuiit nui il tlmruyal kiln',
an.) l.ii.'k ut II lli.'i had t.. uil.r i,,
IhiiuiI ii lli Im-tin fulr thin mniii.t
liu.nrjlni.Mil In lh .lute. I.j- iip'.i
wrn- llim nilthly I'liihii'.il ami ilhl
"ViTythliitf In th"lr juiin'r In liii,iii't
III" hiur.1 vllli live pi.-mllil ullii.t'

xml | txt