OCR Interpretation


The Marshall republican. [volume] (Marshall, Saline County, Mo.) 1899-1914, June 09, 1899, Image 12

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066240/1899-06-09/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 13

7 1 11C MA Its II A l,L JIKPI'IIUCAN.
is
Juno I), Ifclt'.i.
((rtiimn. Tlic lK'ii'iirril family linto
llii mpiitli.v uf tin' fill III' eumiiiunlt).
Allen Da) lia lain on tlii' .Irk 11-t
for M'trrnl ilajii. Iml n lie liim iiilt
wni-k mill until' tu ilmioriuift hi I'lirl.t
nvmerj I liiii'ii fur.
Will ('rum mini1 -up frniii Kt. litiN
Siitunlny, iHiuiflit u far nf cultli' (nun
Jim Mel tol -l 1 n Hint Ht'lit lillikwltll
t lii'lll Mninliiv.
r. A. MiiNi'II of t'uluinliu, Kan.!!,
wa. lirti tin Hot imtlnftlii' nirk, M't
lliiiif tin' lntliii, of Ihi' lulr Uii'M'
McNeil,
A fnivltiiMiiiicliliii1 ulll I' ilmi'il In
tin' n frljirraliir ut Him luitrliir .Imp.
In -in dim It rnmpiiU' v Itll lee.
W. I . IitiUvk rami' In Ipuii I'nl-
Inn Tin -ilu i . hIii-iv Ih Iiii. 11-11 ill-
trUlllllT -I'll'llil.
Iluu-tnn llin' mi' .llli ililpiiltiu
1iiij; 'ii Ml ImmiI-. li'l'I'lliK II" inarkil
nr.v tinii'. i
iiiltr ii tnmiU'r finni ln-ri' aili'inlml 1
Hi.- Ini-lnt iiii-i-iliiu nt Sirli sprinv
Sumlm .
MIAMI,
We Here pleu-t-il tu lirur lli'V I..
S. I'mliliN'k, fi irini rly uf thl plan'.
Iml ttiiw of l.oiilt lllf. Kai., iiifiii'li
rr lull ri'itlnir m riuiiiH at tin' 1 1 n i i -1
eliutvh Suinluj iniirnliii; nnil i-u ninn
Ml-- K lit Ii- llallaliuii).'li. nf tin- Sin
linn. Kim tin- L'iii'i.1 uf Minn l.liiu V
Allrniv Tlmi-iliij ami I'rlila).
Ml-" Alilile I'm', nf tin' St nt lull. Han
tlii'irwi'ft nf Ml- ii..ti wtlili 'I'm-.
ila ami UYtlni'Kilii).
Mr. Thn. I'tli'.t. Him ha li-n i.
Itlinr licr lUunliti r In IllllinU, ii-tiiriii'il
limnf'Tiii-ilu).
mi cm.' Mintiiitfii i.-ii rrtiia) fur
an i-Mi-mliil il.lt In fi I. at .lllt.-r-
i'nl tlnt..
tii nrifi I'. I'r anil mm. uf f .nli-luii i .
III., mi i-iiiu.' iIh (.niilli .if i. M. Hull.
Ml lllani'lii' i ain iili'r I tin- jin'l
nf Mm "hull frl. ii. I. llil. Hit-k.
oaooooooooooooacvo&ooo040oo
U R 1
and WE arc the other
U want Jild need our
FOOTWEAR.
And W Mint ni need )our trade.
Wear our Shoes and vc will help carry yon to success
IIOUX 1)I()S.
Ii' UI
11
Ill'l .
000-00000000000OK3000000000oV
Keep
Your
Youfli
If you ire young you nat-
Muiai.j ')-. I '
If ou rc old, hy ap-
u rear nor
fl Keep young Inwardly; e
l v. ill look alter the out
M atdly.
You need notvorrylongcr
mi about llioo Utile trcak of
Eft
gray: advance agent of age
Agere
lialr
I vigor
ulll aurely reitorc color to
gray hair; and It ulll alio
gite our hair all the viealih
and glota of early life.
I)u not allow the falling of
your hair to threaten you
longer ulthbildnett. Do not
be annoyed lih dandtulT,
U'e ill cnJ ) ou our book
on the Hair and Scalp, free
upon rcqucit.
Wrllo la Ihr Doctor.
If fu l. nM4IM .11 Ih
fit. v."! iwM from i). u. nf
b tlair, "HI lli dttlof .1 ul It.
I r.iMi.lf lli.r. It i aifn..ltr
nh f rrHrl l.kb
mil i.n'i I'lunw
Mi CtlKi'llla t:-l ill. nt Mlll.lillll.
lUltlntf frh-tnl in i arrnlltiiu.
l'lir tin- itmt 1'nutiril ili-Hiiriiii In
iiM ia-r. all ll li tl) iii In tlnli-. In
li fiiiiuil hi I .liiilji .1 :I2h
I'm liiiml mnili' Iiiiiih--- In all tli.
uiii 'In vii- I t maii-rlnl. tnaih' li
' 1 11 III . ll HMlkllH tl. til I- flllltlll Nt
III' Hill .
Thrown From licr Dtipgy.
Mr. . M. i i-iiii.-li ami ilauiilili r.
MI- I'lnra. ami Hum eramlilauiililiT.
wliil.- ililvlnu' mi ' ii'liil Hilt mi
'1' lai . I'liini ni-'ii'ini iiitr a M-i'iuii
in l '. 'I'd' H Iml hi- ln'1-lfliri-' f l-ljitit-lii.il
ill -nll tniltiir inlti llllll lllif
i ImIiii Ulan, mill ill iiiiiKiiii: a piiil
I'd' ii ii. inn. ni ai- tur-iiiiii; itti- liUtf.
w niir ami lliniKliii.- H. Illlli-.-ii
I. ni' tin mIiii-I iai-i'i. i-r lii't
Ih.! . vilin-li liillllllHll'l il Kill hurt
iii. tint It v.,1- i, iini-ri,H
i --in anil if a i- tin lain. u fearful
I' i.-lii.
HARDWARE AND rURNIIURE.
Sci' our liiinii'ii-i' liin nt' I'm nil uii', ii ciii' jild
ii'ci'lvi'tl mill iiiiirt' iii-w uihmIn Mill (ii'i'h iii,'.
Wa IihiiiII.' ....
The Alaska Refrigerators
and Ice Chests,
Quick Mead Insurance
Gasoline Stoves.
The Wonder 5 Minute
Ice Cream Freezers.
Best made.
Conn' uiii' niul ;ill tii -fi' us nnil will iliitl
hIhiw von tlmiiijrli.
Vc: I'l'ipi'i'trullx .
B. F. Naylor H. & F. Co.
'IVrins 'fli. Wi'M Siili' Sijimi'i'.
V iimIiih ulti in niilli
" ' I- I'll! Ill III l.lllll'" '
varli ti in
1 1 .'A
I luimi'i' Mali- Iw'tfin liiiiila at
'i, V Y iiik Sini-i-.
liiblc CIjsi FntcrUincJ.
Itr. l. I. I liiivtain iliaanili i nt '
u ii 'I Hit Wiiiui-ii' llilili f 'lii"nf t'ii
I .1 i.i inn i'h un h, nt H Ii It'll Ih- i t arli
r nti 'I'iii-iiIii. iifii-i-tiniiii ni Ki.f
pin Ini-.. hIh it- inli liiflitfiilllfiH. -ih iii'
U Hai liinl. I(i'(i-i'litiii'tit nf ti iw - ,
I i'i a . Iiv I't-t mil. raid'. mhIii Hani
ami Ii mnnaiti' hi-ii' i'rml tn iiIniiiI i
Ihi ii' v. tiinni.' thnoi' pni'nt Hi-ii-: 1
Hi. M I' I Ii.i-Iiiiii. .Mi''liiii' i mi
nin IvU'i. Spuhr. Hal llitt. r.uliiiiik.
Miiiin. .Iiil.n.iiii. I liii.-ll, ,iii i.
I'i ml i inn ami Ii., Whartnu Mini
Hifi h im Mi-ri' llii' iiii'! nt liiilinr.
I ! ii niu l Sail- la-cln Miunlui al
III' Ni h ni k MlllT.
Ml- I ii r ii I In In ui iiiik nf tin'
H--1-1 nif liulii' qttln' lii'i'i'llini clvi'li
In Mr. Win. Hiirrl-nn Tliiirula)'.
THINK nlmiit our Ili'Kltll. I ) tint
ullmv ilulllll tuliil. tn ili'tilup In
yniir IiIhimI. 'I'nl,!' I imhI Siir.npif
, rllhi imtv niul ki'i p jnur-i'lf WELL.
$2,000 FOR A WOMAN'S FACE
I r.)f hlll.i fn-tti iifliittrM mu ( h. I .-l,ia ,. tun
P la MM I lt l f"'1)' '' )" 1 ''' HI f 111 It If
Hi. Iiuirk II "lt MM H-lni II HI U II' irni, jhi will inr-n wiih
t In i K i r iliih lit- M-iiil ft-ttw ni'i) i' tun Jui t inn
m wit in Ij lmie Uf it-Ut.nikii.tf i-foi-rui. u
4l.tMt.tt1l ltllinlll lntMf riMHl m u l I.h .. li.lMl,
mi Htt rtli tiiif will trertw f rM I vrr)uir nnti eiwii
Hai-riiUMlthfti ff I t ul- r.4hiu It) tM Mtfii.r, Ltrh will
Iw fi fuii'ltM If ill'tMlhltMl lltU it li liH M-hthir A Tf
l rin cn1lrff will intitf uru rt w iiw u iimi.imou
rt-Alrn mnifa-l Ijr linltrnlj-. I.l'rfalltjr til Irttltl lftrtulL.
t1-iU III lUlbolUtrlr A.I-lrrM.
HOUSEHOLD JOURNAL PUD. Co., .w Ninth Strttt, Phlladt IphU. Pa.
MM
Low Rates Via Chicnuo and Alton 1. R.
Mahsiim.i.. Mo. Station June 7th.
IHtk tit' HAI.lt
June 1 ttlt niul 1,1
June lijtlt nml snlli
I tine 19. itnil 2utli
Jiinu :ntlt
Jtine 3i to July 1 Hit
J line is t July hl't
July ,vl- (tit nml 5th
July -tl
July in, 1 1, nml 1;
July istli
July 18, is nml 211,
Fur 1'
lIlihTISA'rtns
llnlT'iln N. V.
M.iter Mo
St. (.mill Mi).
llnnii'MTkt'fK
Limit ItATH.
July Jiul
June j-tli .jii
Jm n. 7..W
Jnlv nut due 1'mi:
Denver .V C11I0. Stini)s Oct. 311
l.o Aiiole.i Ceil.
Detroit Midi.
llonieiKkels
Kicliinonil Vn.
Ilonie.iikefS
IiiilinnnH)lis Iml,
Sepl. till
A n. 1 Mh
July 25
Auk- 1 Mil
A nt; Stli
Auk. -'Hi'
jrlictilars n;iily tu V. A Jlintly Tkt. Agt.
21.55
W M
i'J'7"
Olio Fine
?9S
One l'niu
15.05

xml | txt