OCR Interpretation


The Marshall republican. [volume] (Marshall, Saline County, Mo.) 1899-1914, June 09, 1899, Image 15

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066240/1899-06-09/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for

Juno '), 18!ii.
fa-:
(
r
C!LjH3ARA.SrC!Hl BALE
THE MAliSUALL ItEPl'liUVAA.
H
ARI) rain and dark weather cause men to delay the buying of Spring
Suits. As an incentive to iuickcn and encourage prompt Pur
6
i
O
9
t
a
(
0
(
tf
ti
t
i
t?
it
I
It
tl
ii
?
ii
0
ii
ii
t?
Suic l;jir Vote. i
Unlit. I 2 .1 l ii ' - o In
tvilolla. . ' ii ii " it H ' t) In
!iit-l.nll .4 '.' .1 .1 2 A 2 2 I
IiIIIIii.iIh I I I I rt ;t I II I
Mulrrli I J J .1 :i I 2 I 2 .1
M. x i.-., . I .1 I I .1 2 1 I I I
( i, lii.hu I I ii ii I I n n n i
!lt. l f i I- l I" I' l I"
CrJiiJ CIcirjiKc Sale.
Ih'vlniilni; Wtilut'tlu)'. Jum "Hi..
Mlwin Mfck A I utit-tiiiur will tliMt.
Ill tllt'lr tl.tllr .l.'k nl Ml 1 1 1 1 1 M l lit
IihK irki', i'iMililnir ill trliiiuml lmi.
Imim. i-HiIhih iHi'. Till mill w III inn.
i niiii' .in niiv in imiw tn iiiuki- riiiuii
itir llwlr Itiuuvnx mil MiH'k. 2
IW nil klinl. iif iiiiiiti iiMMiMlnir,
lit-ft-tlnf ullli tHlnlt. iiiln. nuiil-l,...
uImIuh uln... iiihI in Inri r I hliik'
llml ii'iiif. miitir llu' In'ii.l nf ii tl
i-ln.. .tulitl.hiiti-lit. In L ruiinii ut
Hi" l.lttli' Iti'il Willi l'ii-r stun.
I HI till Itmill.lilln'.t Hllll lllltM r In
(ill tli. Int.-t il.-.lni. nml In l.nnlfiil
lint., fall un II. II. IViiil iiiiii. Ka.l
nl I'd trlii r't htiu... ;
IVI.f. that I. nl ih,' Initial ll. uiilltiil
t .'lllllll lllltK. llll I lll lit llll. I flUM-1
I lift'. Ullllll .Vt ft... jll.t fur II lljlT.
'..t.. ill Ml..f. Mli'k . iiliiiiiiiir".
chases and in order to clear our tables of the enormous stock of Spring
and Summer Suits and Trousers they now contain; we have decided to
offer for a Short Time only,
Our Bntire Stock of
Spring and Summer Suits,
Coats and Vests and. ToMnkVEmco
Single Coats and Trousers,
For Men, Boys and Children,
At Such greatly Reduced prices as to .Make Them (in! Thev Must (io!
Wo are determined to force them out. We also offer our entire line of Soft
ami Stiff I Ials, Straw anil Crash (ioods. all the new and late shapes and
styles included. Now the he-t way in the world to te-t thegenuineiiess of this
sale is to just call in and get prices. This sale won't lat long, hut we will
make it interesting while it does last. (.Vine right along.
Very Respect fully,
Cat S.'d Squire, Mjttlull. Mo. T. W. HUNTER & CO,
i i .r
TltrSTI.I.'S SAI.K.
l.n.lii .. ilim'l lull tn .iv thti l.'ini
llf il nhiit .allur uiilnir (iir a uhii
siiiiV lit Ml Mirk .V I't.li.-n.mi''..
A l.'uittlful wii-My nl mill niH r In
iimil.linl itiilil, liit-iiliimiil latMr),
nl.u uhlli I.l. ink.. In i iul.- viirl.'t),
'.ii Im fi l ) nl ti. II. IVniLiliin'..
Ti liiiiii. il hair, Unit finiiu'i'lv Mihl
tin- M.Ii In. .iiI.I iltirliiir till- nil
.tin' il.'JI ut.MIM' Mh k.V I'liliriniiii'V.
WImi.m W. II. Ki'ltuli nml I .III A.
Ki iliiii. hi-!(.. Ii llM if ivitnln ilil
ul irut, ilniiil lln' Ti nt-lHi iIh
if Muti'li. I'tCi nml I" .itiI.iI In llimk
li nt I'liin "."I. ! lit Ibf i'IIUi- nl
tin' lt.ii.nl. t i'l lil within li'l Inr
' Siilltu- i mint), MUiiurl. tiiui.,l tu
.l. II. Ml II 111 trilt til MI-lltVtlH' m
iH'tit ul tln'lr iiTtiiln irinnUnr iii.i.'
. in niil iliiil nl trul ilii'iiti.M, tin
fnllimliii; iliwrllnil Hi.ti. Itlutr
nml l-liiir In tlx' niinl.t ul S.ilu....
M.il.. nt Miixiiurl. to-Hit:
I All nt lot N. I'mir i I In lllm-kNii.
I I'iliii ii' I'm In tin- N.'llli l.nli'iKliin tu
i tin Timn nt nlntiT. n iliiivni on tin-
itNitil.il i.Iiii tl.Mt.r,
Ami VI'ii'ii. tin- f.iI.I iIikI ul lmt
.r..vl.l.-.l Hint In I'll Hm' ni.l .1.11.
I Iai.i ln.ulil full ur ti III! tu ti.'t. i.r
l lllllllllllllll lllllll lll'llltKtltrlvllh.ll.r.
I'lir I'iiiH.iiU Iiiiii Au.liitliin. uf St.
.liiM-pli. Mlfnurl. mrt ul Ihv tliliil
..ilt tin tit l iit In n I.I iliiil nt nil. I,
IiimiI.I liuv.. tin. iH.rt.i- nml iititliui'.
Il.l til lllHllllt n -nl. -t.. III.' tlllotivlll
Hritllltf. Him kIiiiiiIi! Ii. llMtll Hitll
nil tli.' h.it Unit tin- ulil .1. II.
UAt'ii n tt-ti-lii. hii urtirliinll tt'oti-il
li vlitui ul miiIiI itiiil ul lt-nt nml
tin1 Inn tuti'i nliitf tin' miiiiii'. mill
W'lii'ivu., tli.- :ilil .1, . I in. ii. I in.
Il'lll.tll III HI itilltf tU lift iin triutii' in
ui.l iliiil nf tmt mill. Wlii'O'ii". tin'
-iil.l I'll.' riiiM iilx limi A"ui'liitlun.
ul Si. ,lu'.li, MUiiiirl. Iui li it
liiii-uiiii'iit lii rltliiir. iNMirhiir iliiti.
tin' Mi. iln.v ul .Inn. I"'", .lul.i iif
.iihitiil iIh' iiiiili.rlirnil tu in'tii Inu
tn. mull r Mill I iI.-mI i.tlru.t In 1 1. mi ..(
Hi.' .n 1.1 .1, It. i in. ii-. nml
Win ii'ii. ili-riinU lin lfn iiin.li1 In
til' IMOIIIi'llt uf th. nut'. IIH iitiiimil
In -ii I.I iI.ihI ul triiM. nii.l tin' lni. ii'.t
mnl i.lli.T I'lniiitiM tlii-ri'ln .invilnl
fur,
Niih, ilii'ii'luit.. in iMirMiniiut. uf tin'
IIIIKIT III 111" Vt'll1 lit Mild .1.1.1 uf
liu.l mnl tin' aniil In-lniiiHiit I'kMMitiil
liv II.' nlil TIh l'li.iil linn A'.
I nil.. n. .ilM..I....'1'li. Ml... mi I. u. i.ini-1
Inif nn' n tniKlii1, nml nt tli. iiihh.i
if tin- hitnl Imlil. t uf -nl. I not', I, I In
nnil'rlini'l triiMc. will uiiSnturilni .
Hh -Hi illi) uf .lull. Him. l.tH.ill Oh
liuiir uf iiin' u'.'liM'k In tin fun'iiuuii
nnil tl' iCi'lui'k In tl.i' tifti-rtiiHiti uf
tli.it tin), m llH'frunt iluut uf tlii'i'uurt
him.', hIhti' Ih I'lri'iilt cuiirt U Im'UI.
In tin- rhri.f Mnfliiill. Snlln.l mint).
M....iirl. nml hIh'H' .nl...f llk.-i lmr
itti' mi Uwiiiitl) niiiili'. m-I uiil
I n . --i l y tu Dm lil-ili-.! I.I. I. I.l- fur
'iuli. fur tin Hirtu4 uf iilUf)lni
niil ttiiti. Int't.t mnl utln'r miiutint.
MIUMtll tlHt'll). Illl.l Wll- I'U.t Ut I.!'
I'lilliiif Hil- Ini.i.
Illll.il .I.IIH' Mi.. I".".
I.K-I.ll: mic.Mi.
Truitii.
Tltl'STHII'S NAI.K.
.' WhMi'im Akvuml. i IMirmii. n
uliluunr. I.l III. ivtlulu iliiil uf H.i.l
ltil Hit Ninth .In) ul Mill. 1 V.
I iin.l mi. nl. il In II.M.k Vi. mi I'iiiii'
, 27u i l i in tin' ullLv ul tlx. l:.i'..r.l. r
ii.f 1 1. nl vt ithln nml fur SnlliH' I 'uiiii-
I). MU'iiurl. funvi)Hl tu.l. li.llvtaii.
Ill lriu.1 tu mviiii tin ui)iii-iit nf hi.
ii'ltuln ,i..iul.iri tiutt in .nl.l iliiil
i. ftru-1 ili-M-rll.il, tli. fiilluuliiif .1.
'iliiil nuit). Ilnir mill U'lni; In
ti... I uiiiii) uf SnlliH' mnl Muti' uf
Mluii'l. In-Hit:
r.lulit) M vi-n nml urn. Imlf ;)
IWt ml tin' s.iuili i'i 1. 1 uf Mi,...
liii .I'll In lll.N'k tin In , sluti r. Sh
IIih I uiiiii), Ml. .inn I, nn.l
WIhii'ii.. IIh .nl.! iliiil ,
tru.t .n.vl.l.il tlmt in iu. ih, .a i.l
.1. It. iiAi-iia ahuul.l (nil ur ii'fiiM' tu'
ii. 't ur 1 illUiilllliil fimu luthitf '
tli tiin.li'r. Tin 1 'lit ntx I j in ii A.ii.
i'IiiIIiiii uf st, .lii.tii, MU.uuri piutt
uf tin llilrtl piirt in. nlli.ii.il in ml.'l
.l.iil ..I nn.l. .Iiiinl. I Inivi' iIh HiH r
mnl iiiilhnrltt tu ni.nnl n iiL.tiiin..
trii.tn' in Hritliitf, Hlnnliuiilil l.i.t.l
nl ulth nil th. .....-. t lull tlu' .ni.li
J. I!, t liii'im ii. tni.l.i' Hun i.diiuil-1
Ii i..ttil lu lirtiii uf .nlil ittnl uf
ti-ii.t mnl th' inw iruvirtiltiir tin umiit.
nml
Wht'ifH., Kit .a I.l ,1, It, llni'ti. tin
ii'fii.til in Ht'ltiiiu tu art n tru.tn In
iil.l .11.1 uf tiii.t: mnl U'Ih ii ii.. th
.n il 'I'll Hum ii I x t.untt AiiHlntltiti
uf M. Iii.t'iih, Ml..t..lrl. hm lit It.
Iii.ttiiin ut in Hrltinv. Ik'nrlinr ilnti
Hh- till. In) iif.lntH'. IVri.tJiil) iiiHiliitiil
tin utiilt t.itfiiiil tu net n fruilti un
.It i- nl. I tl.nl uf tru.t In Ik'ii uf tin'
nlil .1. It. ivtt.ni. nn.l
U'lH'ivn.. tlt'fniilt lin. I.iti iiin.lt lu
Hi.-iinuiM-iii uf tin nuti' tiii'iitlunul In
.ltl iliiil uf li.i.t nml thi' Ilil. ii . I nml
ullH'r .liHi'ir. Hi. iflii pit. vl.l. il fur.
Niiw, Uh-ii'Iiiii'. In nir.umiii ul tin
.ui-r.til In in Ii) .iilililt-nliiftni.t
nml tin' -ii I.l ln.lruiii. iil iiiutiil h.i
Hit .n I.l TIm' I 'tit M'lttj. Ijiiiii A.m. In'
Hun ut : st. Jiimii. Mliiuiirl, iii-tilnt
Inn tin m tni.l.i'. unil nl iIh iiiu.t
uf iIh Imnl In. I.l. i- uf uh! n..l,., 1,
IIh' iiiiiltrfiiiiil tin. I.i' nlil nn Satiir
III), ltd Mh .In) uf Jul), .ri, -
imi'ii tin In .in... I nil '.'I.H'k In Hi
f..ii ntM.ii nml tlvi'ii'tin'k In tl.' nlli r
iiuuti uf that itn) . nt tin fitint ilutir uf
I In t'lllllt llllll.t. HhfH tin citvuil
ti.iirl I. Ii.'lil Inlli,' ( It) ut Mat .hull
Sillllif Ct.unt) . .M..iiiir, hIi. ii. .uli.
uf Ilk' fliarn.'trl' li.ilnll) ina.lt'.
i'll .n I.l .r.i-i ill tu tin liluli.'. t Iil.l
ilnr fur i'ii. h. fur II..' tiirHi.tuf .ntl
t.ilinl .nlil nuti', liiii'ii.t. nn.l utln'r
mm. urn. ni'iuiil Hi.'it li), mill tlu
t uf 'ii'iitlnti t lit tru.t.
Ilalnl. . . .Iiiih 5th,
Ixtilh iii'r Tr.ti'.
Unit )uu .iiu ilittH Imrgiiiiiti in
HIiniiH'.l hat. nl M..i' Mk'k. t.liHl
11111''. Somctliing New,
A liauil.tiitH M'lii'tlini ul TaH.tr.v
Hull .n.-r In vurht) uf tint, tin
in. i.t iii-tiMlRli. iai rt tn la ft. nml
ml) nt ti. II. I 'iml.'i tun'.

xml | txt