OCR Interpretation


The Marshall republican. [volume] (Marshall, Saline County, Mo.) 1899-1914, June 09, 1899, Image 5

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066240/1899-06-09/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

.Juno Ji, 181)11.
TUK MARSHALL RHPVni.WAiW
r.
OUR ROLL OF HONOR,
The Progressive Citizens of Saline County Who Were
Willing to Contribute of Their Means
for the State Fair.
din oil l.iimli.ii iti lh.' llt
n mil l IpUon of tI,(i.Vl; W. S. NVi'tl
tluMj ami S. tl. II. lloiklti
Tin' (nllimlnif ifinf t'oi:
TC llnliK-jr M Mtiiir
(' (i Pug .1 I' Hiuton
II l.od.U'lll Mtllll'll. (I A
Woo.1, Mi-Wlllli-CuiniiMI. It Sr..
t.ntltoll, Jut. A
I' II Itt-ii .T"I! MrA-fil A Smith
.iii-l liitlnwliv tiVl:
.1 Cllnrrl.onA I'.iT W trfii
.1 Vniilkc II II loiiltnf
I' M Ull
I'm- .1l.
IMiim.'it'Xi'tti' l W ItoU-rlMMi. Co
it i: iimii,,vhi w a i i.-m
lo.ll.- On-nr .1 WCnrttr
W II Pli-tili.!' .tun t'MMii'
I) l Diiirsln InStrlki-r
A Ismniril T II llnrri');
Miij. r A Son A K Itniur
W II Xiil'ton Win l'lwr
l.iiCrnw I.UHI. I'h John Yviigtc
i: I'Cmmii) It CiiinpI-II, J f
Al.'amiilcr. Wiinl .V 'nimvcr
.In.' Iliiintt S.I II.
It W Si. II A i: lln-tini
T W (twin
I'm- i t
Diimi'd A llamn J II S.-liliM. r
I in... Ilr.n. Sam'l larl
A I'. b"Htil I) N I litri -
W C (liHlmim tl.t".
IW it"i
1,1- Vll.' .1 i: Mi'AhiN
AiiUiiii iiCiinllli
M II AI.'UntHliT
Por l'i.
S.'liiHilluif Chaplin- .1 I' I'.vim.
N I' IIiiiiiIiiIiIi IM'llor.'
PC Arin.-iiii ..til T i: S-iHvr
It II Tuyl-.r Marlon Siutk
A I..I1111I.11 W S II11.I..11
.1 (' l.ninklii i.i'iir I 'N'liriin
MiiimIi .V Aitiim I'. II M.l.'lii'll.
'Ilia Mf D.uiouuli T W 1 1 11 i.t. r
.1 II Sllhr II I": Snflr II
C M llii.-kn. r .1 K PioUi-lt
ii'Ha) ClnihhiiM'ii II II I'ar.oii.
Inn I! I)r Until. on
I'ntt. rSii.l.ll.r) l ei .1 Hit)
lln.fiihiitim llro'. I 'mil. St. I.011N
I .ok an II )'li!ii-ll W II I 0h.1t
Mr. l.ullt- .Inrk.on C tlliootlMln
III! .Mini II I. I. Siiittli
.1 II ll.liiiiiun I. .1 llife
.Inn ll.'iirl-on. Ilia. kl. mi. Mo
W II Kliiv M ll.nin.-r
W Coiivll lr W II lllurit
Dr.lno II Hull .1 Ki.l
Al l loir 1 1 u 1 M K Pnniu'r
.M)ir A ""II M I'M. l.liii"'"
.I11I111 llou.ion Will II AII..111
A an.l III K.iiiil.
Mar-hall Hlivlrli- I .III I it lii
.Itiiliri. Titekir Juilifi' T W KlWf
A II llujr llurtcy Tui-kw
I! It IViiiU itiiii .lulin liulm
Mur.vlln. (iaiil.lln II l,'oiir
tluiN M Tn lor .1 II ri.'ti l'r
Si'liunirniukirACo Splmr .V (lltiln
I! W .SVutoii
Man-hull (la.I.li;!it Co
Mur.liull liv Cm Alu-I .1 Yimmti'r
T It P. Him.)
Pur
S T lliintir A .1 (ii iii'
.1 Pnlirnitin V T llinkrtl
.1 P M. cur.1)
Tin' .Vi.
Cumin) A O'llannoli .1 II I'rlol'
.1 W Vorho. .lr. Mntr
I1iIIIm .V Cti-r II V U...)iiiH
llr W II Welch .1 C.Svk
.IU M 'I"tll'llCT Hill.' HlllMYH'k
V C lliinrr .loli 11 I. lii'.iiln
MiiihI I'It .In. I'l-r
V lll'urrloh .Inn Ctiiiiiitmliiiin
Wlllluiiu . Son J V .Spui k
l lio Ilrlilit.'ll
W'm MHrliftl
V M CiHi-r
AJTrlvir
l CC Shiirp
.1 no V Ail.oii.
li.Hi W I VI low.
V Vliilim.
C I! Mu.lilm
liriin'iir
Will .MrC.iuii
Ml-. II.111 n'lhvjrt-
.luT llnrtctr
Jih IhvlitoiM r
lliiimxT
W. II. WIlttfllrM
Tor
.1 W I to. I.-.
.1 T l.l-ll
Pi.r
.lolill Kilili.
Mniiln lnii"
1'riink .w)
I' II VmiDjk.'
Trunk I It tl
II.M-J Aulif. i-
I. II Hick.
H.ivc Aiiil. rtiiii
Mk'k Miiniuffw
I loin II111.
Jn. A-lilA)'
w w Ciir iitcr
M w wiilkiT
Jih. Mlli'li.'ll
11 l-r
J S M Mull
Mi'llinl.'.v (IrtM't'ry
John II. Mill, r
A J III ou 11
I .III U ill llllll.Hn'k
Pl.lViik
William S...
John It lliiiili'
I'. W lllimn
v i: Man. in'
li unk Nil) lor
Karl Mai i i'
It 1 tvln.hin
Tl' Jinn".
Jn. A U'lilkiT
I'l ir.t (i ll.mtUlt
II11111..V Hi 00k
S I'linin
I. K .Mirklii.
I. S )ititrt
Mmtlii (Sniililln
P II IViuikllii
i: II I'nKc
MT.Ionmi
(l V stumlnnl
II M l!.')noM
Ciillii' UnuMIti
,1 r.MH'uiily
Mill, r ,v I Ktvll
.Ino lllnlr
tin llol.i..n
lir.l i:ilnii.
.III. Ill i-
Mmtlii (iiiulitlii
J W Slulk.
.1 Wliimir
.1 C limklii. lr
l'l
.nv
it I. l;nl.
iV
.1 A lv-'lon
.V C Oivur
W ll Kt.lt
ti A Wrlvlit
I. A llnuiin
J W llr mil
11 W Jolni-ton
CI111. I'Hr)
4 M Unit A Son
I' t tt'nlk.-i-
j H it .
w ti !!.
Jn 1. 1 ini ll
Jim Mill. ton
J11. Ii-vln
T w liiiliio
Ca
A M liullnv;
S Suliill.ti;.'
II M Slll.
JMml'M.I.
j I' .s,.iiikiiun
C vv l.iit',t
Jim M ClHIHIl)
II T llouk
Jml I'ati l.li
A llarllnif
Clmiild Yiiuiie
J l'Siini.iIic
Ja. T Doolmi
jov wll.on
A I. Moil ill
II w lnlkiu)ir
A lvl,.T
I! II Mmtln
J M tli'unv. Jr
C (I 1'l.h. r
Alirain Xi tT
J X Chl.Ki'll
It IV Ni II
Mni.lmll .V lto. It S lli'lnlnl A Son
lliirr.v Orilxny I' A llli;lit.liiN'
T1I.UII..V llitHkln.J II llollinooil
TJ CiirK'iitir J It Kn)lor
I! I) Shannon Jn.' Conni'll
Sti'iilicn l'.. lnilt Ji'll II Smith
llr 1 1 ut it In Cook llin '.
t'hii. Tiillli rrn
w II II I Mia.'.
(!wi Yniiiiff
H t) llnnkln.
Jim It Spin k.
M A lllimn A Son
II Jiiroli)
Snili l4ri(li'.loii
M K 1'iiniii'f
Alplioli-o '1'
.linV.. Itl. li
wll.on . llal.l.'.
M Telia. tain
IV 1! Slrlki-r
win T IIi'ohii
It l.liniihllii
I'll X II11HI.U
1 1 K kllllfr
X M livluml
w II wln-i'lir
ll M Pruwlwii
P A rinlm ntii
T i:nl'rt
J M (I'll
j w wltinlnir
A Unnnnl
c IIitihIoii
Plunk wnt.on
! w V TI..iiL
1 VA crnlili'k
' w w I'lii.k.-t
Y Al.li. ).
' Por tin.
Will I ."in 11 lliii" 1 1 hit on
I It I 'iik. i: II Wml
Ad I J I" m W 1tXnn
llllllllif.il C W PhcII
Win IjiiiiiiiiI I. .1 Almi'i
li W IjiIIiimc J II lloi.-i
.1 II Prl.lo.' P. II llainl"
I. M Xi'wtnn Hnltf.i' Wlllliim.
.1 S llllili hriiii.1 I. M llatnlilll
li II 1'. ml. 'it I V 1 hn..'
I W P K.'IiiiiiU Picl I. Ink
1.0111 linv l.lllli
W W Sulnnv
P W Tn)tnr
.1 II Xml
III. Mini
.1 M Piitti-r-on
li Sl' linihtr
Win 1'iitwli
Vimt.'r llio.
T II Wlin!lM.I
.1 SapiIllftoll
P. lil'U
P. Ilalli.'l.l
W V TI.pliiB
I) I. Iliiti hliik'. II WlnnliiK
liiiirsc M iitnl .1 W I'atlcr.on
T0U1 liol. n. I 'Ml Collar
J lit. hurt J P ICi ni. r
T J Ciifvlll.. Jl'lt
P II Million ,1'rkv Wltla l.
liiii IIiI-Iih' Ih iinl. Xk'hol.
W X timl I. M Almiiml
All. tt Ankruin I'.in.'.l A-hl.)
1 Im.lll.lliuin II II llrinHonl
Sum I to ill jr j llrimn
J MiCoriiil.-k J It Moruun
J I. Aohlc) I J I In Tuyhir
Jik. Mhelii'tJ W Ito-ii Jr
I'iiiiI Simon
MColil.tfln
Jn M Stooki')
Win Kiilkm)i'r
It T llriKlitvri'll
tl W flunk
Mm J c I'Hltii'.nii
J Mlli lii'll
Win n o AilkliiMin
I' M lln-ton
Tim. Ijilnlon
II T Maitlii A Son
I C S.nh-n.ti li'ki'r
t 'hn. Piii'lirr
T lliintir
( ,M Hut'kiiri'
It iluiiMIn
Major v lliitflif.
tl Mil)lT
KS I110I1
I 'ai l. M wnlkrr
V t 'nnl.'r
M I'.-ii mian
li N .liK'k.ou
Aiilin.t liu.. C11
li M I'lIltH'l.lli
r Imi'Lt
Pur tat.
w I' Shnrp
J II l.lli'
o II Willi
Jo.' I'.'llll
Por .V
ti.ii Wat on
I. wnlu
J w Kiniwr
II P Miintilnic
l.iM'K. ,110
M llii)iolorn
Milton All-on
IMir l.ln'l.i')
I, Hriiilfotil
W W I'otlcr
Mr. .Vim.
TSIiulln.')
lil.-lianl Will.
W W Pnlkir-oii
I! It Cllk-kl'll
III' Hull
I! It IIiohii
II I' llnnkln.
I P (llllhlv) J II Ih'lliol.l.
1 A P HliotlHT J (ini'lan.V Son
loniinl William- J lllol. rt.
M C' Clmllii' Jr I.l'n .li'i
S II Smith J II lluilmhl
Clin. Kn lhii It l'SinTr
1'J llunh'.v C T lliirr
VA I 'a uii Jr llnr) (!lliln
I llliitim llnl.'C wnnil
cHAhir J P. Klin;
J o Purri'll w .M wiitki-r
II M Dor-c) A It lilnniiN
I'.ll.'it Id until)
1 Por f.
Prank llollri". Al Wii'lc
It C P.MI'll .1 PMihuak
S Vaii.tonc .1 K Mpanuh'r
W II Itiiit.iluli. Tim. 1.0(111.
V V Hull Put l.o(lu.
WiiiIiriiiiM.n Hi mil. Nl.'lol.
W X Allmiin .1 Ciiiih'Ioii
P. I; Itanium W I, Xfirli'i
(I Pllooilwlii P llarnhlll
C II KII.I.T .1 A llii)h. r
P111I I.11. 1 Ik A II Hu.klrk
I M lii'laml A Unman,
(i Thomn. M I. I 'im-r
.1 It hjliMinl. c I' Stnn
.1 II .lomn c M Itnlili
C llll.'kl'l' S I'.VTHIIlll
M Irnlli T II liinil.al.l
WntCulri-r .1 t liiilitiVrliiln
S I! Martin .1 W John
l.ii'llowvll .1 C lln
A II ltimt J .M UimU-v
i.iii liapl..' T w ilniTH.
W II llrliiknil A Hull
j liruki' J I) Walton
.HStrlktr CP. Pink
j M Canipl.'ll jjI'IpM
CM lliliki- It J I Mi III
Win I'm r II j li.vtor
W It Alii. north l It I'nklii
It It Canipl.'ll A M Pa) no
X II Chull. r C Mil.')
S I: II..I.111. liaiHlolph
ti w Hull tunli ll II Ailam.
J I. CuiiM'ion c lilpt. lt
I. Almiui Ml. M I'.illifxin
II Napr j M liol.'tt.
!c j Pltil.iiuni.il. w I! Iloii.imii
j M M Jin.l.'li J II Ph lil
'll ri-hl.a.'U lUnlk' Ma.i.'r
!lJu.'kon C C lik'lianl.
P llliiht.h.n' J S Kiitiinifr
! 11 llrointliioii P II M.-liolii-1
J llilx'o P M lliitili.-r.oii
liin liapl.-- J II 'al"i
II Tillll.r till Il.lltotl
J 11 I nl.lni'll W W Sl.'phnn.
I 1 illn-llt
Per ii.
(i w Ijron. j It lla)iili-r
I.Jlli-ln ,M P. So r.
Por i.
J II S'i J M. Thointoii
Allen Hurt .'.' pal.l
cl.'iiriiiiii' Sitli
Hi.. New York Stnii'.
Ml. .liiinlc Mntniiiiliiki. o(
liitl', hIhi .irritriil la.t i-.-k for ll
vl.lt tn Ml., limn Munnailuki', I. the
itn.t th. wi.-k of Ml-, lithlinc
.lui-k.on.
ct..ii 111 mi' Sal.' Lulu. Mon.lai ut
tin- X111 Yolk stoiv.
I. a. II.'. iloii'l full to -x .mi In. thC
hunil.niii.- 1 fin I) mail.' Illi.1l illVM
.lilrt. lit It... lal.'.l .111.... Ill.t l.itr.
.il ul WrltiM'..
'II1.11 Maiir 1. an) looklltf for
tll-M IflHHll.
Uipnil"f lii rniwoHr ujrlni 11 ml
i.llit lit tow prtff "l Kirilm.
ti-i!in. M0111I11)
.1 3JW
tit

xml | txt