OCR Interpretation


The Marshall republican. [volume] (Marshall, Saline County, Mo.) 1899-1914, June 09, 1899, Image 9

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066240/1899-06-09/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 10

Jinn) 18U9.
10
THE ALUM BAKING POWDERS.
A FINE RECORD.
?00OM00OMK00000000
THE MARSHALL JilCPCISLICAN.
uro. t
N.m:i of ome ol the Principal A haiiilntin' (iMurv f Ih'Vi-H'.lai'k-
HnJ. tnlj in tlli. Vicinity. . "I'l"'""''1 ' " !'' '"J 1 ''
' . I mill -If.iicinl mi trlilm'. 11,-ti-ft- Uli
'nil- l)lwll"llll III D' lll-aia-nll
thi- M-itmil iiintiManl fur tin- n-tfiila-
...,, ,.,, , tlm. awor.1 Unit ... kIy.i. I.. tlm
dm I IiiikIo Hlili iiIiimi liuKlni; Mimli-r , ... . , , ... " ,f
i Drti'iv. hIiii lia mhkI i invliihh-
' nvonl at Wt-iitworth tin' pa.t )t-i.r.
I ninl thi- I!i:itiii.iin John hi. man)-
frli.ul. In roni;riililatloii..
nml tin' piililli-alloti of Hi" imphi.tli'
opinion In mi niitnl i'li'iitl"t Hint
MHh iomlf rrnih-r Hie fuml tin-
tlliolioolllf. Il'.lllllllf to m i limn
ill.iiiili i of tin' Moniai-li. liter ninl
i ...... i ................. i I.
tln flirllM-iii.il-. of ih.-nrlnii. nliim! Give the Children a Drink
lm.lrrr. i-allil (liiiin-O. It ! ll ili'lli'on. up-
Siitfiflliw neotla-hi-tilthiiiithoiltli-. l"'l- iioiirMihiif f 1 ilrliik to
lit SI. I.011I. mmtr mi .xniiilnnlliiii of I ' Ha' plat-of in Hi v. Wh.n pro.
tin' ImkliiK niihra .olil within tin-It-' -rl) pirpunil It tii.tr. llku Hi.- Ilni'.t
Jiirl..lli-tlim. Tl n-niiw of Hip nhmil Inn l fni' finm nil It. InjnrloiH ito.
I nailer- ihi-n fiMiml i ii' H'KiHn! ninl , l-ltli-. liralh-o nhl- illt-i-tlnn ami
iiul.:i.ln.l. n' followlnir ll'l lainmlF! r-trvmnh.-n. th.- niii. It l not a
in, fr,,m M i-.n. iM.m tl- i-efort. I llmiilant l.ut a h.-nllli lnill.hr,
nf thi- Atfi ii'iiltural Ife-puitnu-nt ''I"'
lt at Wii.lilnirtoii. Hm' iitt of H'
c'ii'i' i-Ih uil.t-lit NVImi'ka. .MItiiio.
1 1 nml Ohio, anil from i-finall n-tlahli-iiui'iiiritii'.
hi MIiiih n a titi-l Vl.onn.lii of .im-Ii
itiipottnnri- ilo tin KimmI i onimllon
ili-' n tin- tiiaiti r that th' nana-, of iIh1
ii In a iHimhia ""lil III I'lii'li till" art'
raii fiill i rtaliKil anil mhlMml.
rilmllnr pulilH'lt.t In till. -I nt.- ttonlil
U in tin inti nut of iIm-pulilh'.
IMMSil IMW HKIIo nvr.UNIMI M.t'M:
i I I OI.I..I.I. Allllll.
Jii'iu Mlu. .. t'lik'airo.
I. IIIKItTV IIKIJ t out a in Alum.
liin. A. Ki'tmanl (in"W t o,.
SI. JllM'pll.
M VNII.V'TAX. ... I'oiitaliio Muni.
II. u.on t Ii' iiiIi'bI I ., Kiuimi. t III.
I M.I'MKI' t'ontalii. Alum.
I iiixtii't f ii I liitr INiwih.t ... hk-atfo.
I'l lIKh' I ... t ii In- AIiiiii.
I s 1 1. llakiuir I'omh-t. to.,
t. IMll.
I t ii H!" -.'I' .. .1 ontaln- Mum.
1 1 It If. A li.lt'111,111 Mftf. t o.. l.'HI'-.
ImNIHiV ... I ontaiii- Alum.
I.r.iiit i In itih'Hl t t hl.'iio.
Ill lilt. iifl.Hi 111 III1', it l ll'IO'l'iI
l . ' hum, uMMir. an m'IMiiu nliNt
Id. i i 'l 'in ii own irtati oi j
IiiiiihI.. I'll. m m iln aii- .'i' npf'ir
tin iiiN,i io'i hi mini' put iimmi ttw
IiiU U ti 'iiiiii'ilaiinn'r- ol at tin mm.
Ii '- III I Ii' I IlK'illllllll. i. I. .
Kiiii.ii. i ii. anil i.mIiii, 'I'ti.
mioMifiii iii . It I waul, hint tli'ir
i I'nti. to ipir lift tln'ir uihhU in thi
vai .'i.titli uiihil li.i Ih. miitiit Ion of
tin .-iiii l h ll hih il Willi hi.
mill 'iM'i.i iii.iii ih' lalih. i.iM.'lalii
ivh. ii ii.i .'iiHti .Mm mak an ahiioi'
linn piKii' i.ih.ii Ii, Mam uiihvi..
iloiihiti.. ih. in,i know that ih.
ih i . i hi , hi. pii.hlii art-
mii . ,i 1. 1 1 ,o 1 1.1 In aitiiall coil'
llll 'I'tiotl. if -ohl with
iftilMri!.. a. i'll a. aihilt.
; it witli irn'iit l. iH tlt. i'o.i.
11111111 a. I'otfii. ,i ninl '
! ii-rn.
ami
-tin ilrliik
alNiut I a.
t. at it-o.
.I'lll
I"'-1 iln.
alum
Mian IMph.itH' l.imri't. who lia
Ih-pii Ih'ihI trltntia-r for ML. Aniflf
Tlioitip.oii thl' irltiir ami uiiiinir.
It'll 'I'IiuimIiii fur ln'r honn' at Hurry,
III., wlwri' Ir- will i-riniilli mil II .lulv
I.I, lu ll ht" will vo to Ih'liM l for
lit.' ri'inalnili-r of tin. Iw-ii t-il tmn.
ML. l.lifiri't I. a Hfh.i laili nml an
i n. 'Ik-ill irlmitH-r. mnl ha iiIm ii . i
lift .atlafai'tlon to lla Iraili .Iihi lnr
nrtlinl ami ahtiiilil .hv i-n-r ti turn to
Mar.hnll. ln lll n.i lvv a warm wi l-
1-OtlH.
I'rof. lUlyar I'Iuit anil famil wilt
lean MiiihUi for Ni-wr York wIh'i.'
IIh'.i will aN'iHl. tiMit of tlri .umiia'r
inontli.. Mt.. I'laii-'. ohl Iioiih' I. In
ISniiailtala. wlM'rv tla lr il.lt will I.'
in iila- anil wi- lioM-tlH-trlpma n'toti
if' fallini.- la-alth iiihI that h-mai n
Tien to a. in thi- fall .ouial aial wi'll.
liiillatHl i-oit tfialiial-il lat
wk at th- K-nia.r SWiool at IIihiii
iiIIi. ami t-arrli-U oil 11m- na.lal in
miitiH-niath-a. Hi- arriii-l Saturilai
itiioitiiunliil liv Mi. tin.'ai, who will
)nih1 M'i.ral ila. In out i-lt
Mr. It. Ml. lii-oiv! Tin-kit Ml
Minidlii for Imt Iioiih- in ulm u.li.
Sprttiif.. afli-r ii l.il or .oiih- mkU
to Marshall trh nil. who n uivt th.H
ir lalt i-imlil not linn- I'M nih'il into
month.
Mi-.. I. M. Ilrinlloril nml Mr .
KIlHlo-tli Ijhllii. linn- ntuiii'-il iioui
liiilalaiia. whin- lli- alli'iiihil tin-luiw-ral
ol Uh Ir lirollH-f. the lal-lr
1'i-ar.oii, whii-li look pliui- on i-uin-
"My Country, 'tis of Thee"
'I'lll' Dflhlllltldll Of Ilnlt'H!ll(ll'lll'H WilH till! It!-
null nf tint iiniolftitliiK 1'iroi'tn ttf Our KatluirH.
Ltiynl iliivtitloii tt inliiflpli!, Ililfillty, loiirngn,
nml lofty iurKi!i'M, nil i-oiiH1rta to htiinip tlm ntniy
git) wit li iniMTiHlifilil f,'iiiiitli'iir.
Our war with Spain ami ourgloiioiin victuriu.s
will tin rcMiiIt of I'tlii-ii-iify nml voinlrfiil ilijilo
iiiai-y.
All of tlifff fall tlown iH'foif tlic
Independent Cash Customer
wlii'ii lit' wlxhi'.i to iiiaku liin tlollar tin DoiiMtt
luly!
'rim Hint of Clothing ami (JciiIh' lMii iii.-liing.-
ollVii'il ly tin at tills time art' of llir most vital
important'!1 to you! mid owry tiuit you hny gtiotlM
from nlliei'H wltlioiit m'cIiij,' tliii. line af.nirf.1 you
that iiiih'Ii Iiv lnilfpfiitli'iit'i1!
In your t'lfoit-i to wriirii tlic Uvl gootlx for
your iMoiii'.v, yon mii-t not fall to visit it.
Von will also tin I'll to iviiii'IiiIm'I-our
l-RICF. WILL Ol'l'l-RINC!
A Beautiful, Cane Scat.
Hard Oak, Richly Carved
KOCKIXU CHAIR!
to t'Vt'fy I'li-lomor who may t'lt-ft to i'ii.o it.
Don 'I fall in iit our nloii' wht'ii .ooMiio; for
IIAIili.MNS!
MM I DAW
Writ tr thm ttf 1-o.tUltt
HhU"r ft lh'y l fun.
ll lli n i I ii
tnl ili'tr -
ii i.
htilh - Ml i
ll.T- lit tlx
4t.llitl Il
iiikI
i(H'ii, Tin
! the h
1. Itntmloh utnl Htf, .1. Vim
l,tfci. ItoU. Diihii. Jm-'i SliNr. mi.)
.Intuit.. l'.iil-roit Wei-- tiMHihir tho-o
(rum Mur-thiill mImi ultt-tiill -ct ii
Hi suit Spi hiui siiiitlu.
A iH-aullful Hit- tl finiliittlt in itu
ir tatt'nl putUitiiiMtl itt wi-t .Iniih'f.
itu..' nil kiitil- ill ronit TJw luiiiiUimnM ilihitf im ilit tim i k-t
iiti ! ii vi t Ul l. limu-uT fur ii .iimiwi irtmn, lit U fniiml til
I.ii'Int hIiii Witl Uur In Wlttflit'.
llljHI-allltl () uhl' Ult'
'lie ll I ill ii It:, kitty MtM-ii.iiik-1.
Tin . uri mi
i' mi: tn hII pti nf ill-
iiiIihI ti:i till ImHIiiu jmwtl' ' -iilil at
mnt,iiu
mv hud!
i H'.ltll Itl t
Hilt Im J! It
j-rlii'.
1 in M.i .
Iii'uli iv. ,
tit or li'w
' luikliiir
SiultlN-. tilt, h:irin-
Hf l-'.u.iU;,.,,. (- , i. , ...
Olltlllll lltUMl. II tlllt 1(U ,..,l...... . I..I.U I t . I
fftOiMlflll fl llll -tMIUllllc M It . f
ICl illll.
' .Mint Mar llltu'k U mukinir n i-1
' (it Ktrktvlllr. MiV l th- uiN-i tif
, Uw- U'thn -iit'i'ln ii- kimI , Uii llulnl.
l.ut-tl lit ltll tiling Ilk
.Mill-
ihi-
iMtitit ui.tmi ti u Im 1 1 i
lti, hii p. u It ut I ml-
Hires
Rootbeer
time
is here
Tfl CHtmtt c Nimt co r,u.ii,ii, Pi
ilukm 0 Hint C iiliau il J.O.
NERVITA PILLS
Rtiloro liillly, Loit VIor soil MmhooJ.
,Curi'a!niiaiti ncy, NIrIiI KniU.Inninnil
w.i.tini; imm'.-imh, an eut-ci oi m-ii-
auiiM-, or cxci-Hi ninl mill-
rretlun. A m-riii tiinUiiiiitl
.a i I...H.I... ti.i.... ii.
jOH'OII iiiiiiit-, iiiiui;. iiiu
pitlK glow in iaic i.iivcK aim
ri'ilnr.. th ftr (if VfMltll.
lli- tunll fiOo tier lam. if lioxci
mr a.riti; linn imriiii'it Kiiiinui
Ion loi iiro or rt'fuiiit tlm iiiiiiivy.
Ik'nil for circular. AUtlrvM,
NERVITA MEDICAL CO. '
Clinton Jackton St., CHICACO, ILL
for .air lo Pi M V Ui-own , son j
uT XT
cmington
Standard Typewriter
New- MoJcU , 7 anJ H.
WYCKOri'. SCAMANS & lll Ni:i)ICT.
II l.i st si j, . M,
PARKER'S
HAIR OALSAM
rlaMi n4 i,i.i it hitii
lMwtoi ,i rvlT
HM' rl,a Unlor Ora
Hair I III Ya.il.rut Ualvr.
t,w, ki.f ltiM.
I" .J..M llwifl.
5
11
Is'
ft' I
!' El' '
MUI

xml | txt