OCR Interpretation


The Marshall republican. [volume] (Marshall, Saline County, Mo.) 1899-1914, June 16, 1899, Image 16

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066240/1899-06-16/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

TIIK MARSHALL llEPUULWAN.
Juno 10, 18M).
If)
,1
I t
I Clirlitlan tlnittlnKiitnliiy
HIGH-GRADE
HAWTHORNE
$22.50 NET.
I'M MM III
, f I ltti
tlfWM-l ..I
Si'rtr
AHflHM-
Btrtit rr.i
II wrt
i.1 ",?, .
is...':
(1 riU
- . 1c S 11
tUM. Wtk
' it tfKulrfO '
. u titf ,r. II !
m ii 4ii in I jvm mr !
! S50.
ll'n '
(. pit . t
I,, t I - f
Mjtil.'j i'itith.
At lliiiiiilluil tin' otlinr tlu), a Jituiiir
fi'llnw nl --' irm ii nutuimrn utul u u'lrl
!ut uriimr rirng luuinliil Ihc
1 1 1 ii I n tor t Ititctiii'. ni tin' ('mirier.
1 1 v tliv time iliey nrrtttil In I'nlinjrii
llicy liml Mtnurirlol tiii at WimhIIiiiuI
ln twin Miiiirrlni; lirr like a lrtiinn niul
ti llii trnln iiiIIhI Ititu the Jim tlt-pnt
nt I Inniiii' Im iln n In r l 1 1 1 ii 1 It t ! ;
i'li-i-r ntiil lilt Irf-r mi tli' nn'k mill ulii'
I.-I,.-I.i'il until I l,i- luiti-l Hpilir-l
mi tlu' I u t fi tr mi It'll nil iiM i tlifiii-1
ni'lvi"). It iiit Jill' tlnn' Inr tin' tinvi'l
Iriir iw n. lirnV'i tut ii. uml rniitliirtur
mill t'Vi r litil nlirlifil win n tin' lint-'
it'll mn I ii ltd il.iri.m li.
Wlit'ti ii Mir Itlkt. iiKila llxliiir. if 1 1 In 1
I'nuir.t.i:. lliuwii. In; s.iuili I.nfiii-!
til.'. iii.'i 31 j
nnlllkf-Jr liu.linir ll rlioit f lot of !
iiiiiJfoi hn If. ( till nml wi' tin rn.
Ni w I. until nl clt'tininit' Knit l'ili'i
nt tin- Jfw Yntk Kline.
MitiH'ti tit l.onn. Iih rnlt't, "1111111
ikiiiiiiU'Iiiii. Hii V itti I . kf M 'i.
.Nt I .iih im nl Clfiirnnif Suli-l'ri.'i '
h' tin' Ni' Vnrk Ktnri'. I
I.iiiIm" tilliuin unil iniitlii'r miii
HiiiiiImi in In- fit).
Mi
i t -I
lu I
l.i i
1 , It.
Itenrt
tltffk
m ti
rtli'
I ll'I'l
m iir.iit rnuth. 'iu' -i t-.ii-
l'!i' ( l.litft 111 tlrilmnil lu
ll, p '-Itlt nl IttHii. iiitiintlHr
i'ii I- 'Im tiit.rtiiii nt 1 ihi
I ll' 1 It 'lllk'' 1 .111; (Pill-- tit
tin il I. itlttl tliitti.t . runt t u!
('In. 11 ti .pi Mtintlitt M-.n.h 1;
I 11ll11.l1 . t'llillvtl i,mif't.'tt1l In
r 1 i'N . Iitirlul nt nll.i.li.
lllti'l. "I ttlttti.
All. ml tin' t I' uruiuf
Ni h mk tMore.
Hnli' nl tin
Thrown Prnin tltc Huggy.
. 1.1
1 If now Miir-lmll
' Kmr Ilk'. iiuTtifwIn.ifii
HI... nt I', ilnik 'ii -
'. Win 11 m titrnlii,,' I11.u1.
. lull I'l.ik In In.'. I,.
i.'i'i;.-' h ii u '-.t 11 .1
t M II11.!. ),,:.
t .1...'. .tii'i j 1 1 1 1 1 .1. r
''ilitw 111:: I t'i
.tiiiul.
11. 1
' 111!1!.
I III It
ill till' HII
.'irnf 14
ininii!i.,u. In
. ii ntt,i Uniiinu.'
"'irW.
it:. 1
..it.-, -ii
in. it
, I.... 1
11 t. w
.III.
tl I
ll III.'
Ncwllrm
-. riMmOn Kin) llnukiii-.
. imntlinMiltl 'i.Hiln.'-'.
.m Dnwi". nil. I .in- 1...
' H- MtF'k .'.ili. .1. . -1
' rtalunln.. . '1 1 . I! ,
illtf IHUI II' .11 - 1. ." .-.
-
trrfruni m. I. il. I- .,
't lttrOUlti. Mi l"'i.
! 1 Arrow t.
1 i.t, Uiit.l..i 1.1. 1 1,
''til In'WiMiinrliii: 'In- -.'
Mlfi'JIfct in n
NiCI H K 1 it" TW'h'rKK'f H.M.i:
Vlit'it'ii Ci. Iitittl T. Iliintfli mill
lila M. Hurt li. Iil ltf. lit tlii'lr .t r
inin tl.fti ut iiunt ilnittl Mm. Iih.
I'!t. Hit il fur mttiil nml rti'ititltil in
ii'...ki(iui rutff ik in nniif 1.1 iii,
It.t'iinli'r iif Diiiltt. of Snlliif ( iiiint.i.
ll-.imrl nt Mantliiill Mu. , i'iimi u.1
Itl tint' ,ti.M.lh WIImIIII, Tl'llntll'. Illi
ritnnitliiif ili'ri llfil I11111I. lit nil: t It.
I liuif nf IjiI IM.t A In IIIlN i,
tlirti' .1 In Hi' ttiftntil llfritilttn. Htm '
ii Iiiij In Hit- Nt.ttli r.n! ttiini-t. 1-nl
4l t'tllltl 'I'U. Ill .Kilt' m' III Tltlllil
lull! Nih III lliil.'.'f 'J'tl.lilt 'lw..
Ill (III. lll III '1.(. mill .!.!!
I.I i.iii lit I t ! I - 1 11. t,.' 1 ..1.
Itl I III .1 III -I" ill. .1. Illn' 11 I . 1 1 I-
1 1 III I.I ItH- lf.'ll Itlllllt III tlt m f-ti -
iitifi' ttf Hi. .'.tu.li.iniiK t.l iiiilil.ii unil
I llllli l.ii Im n ' t;.. 1, l.l t 1 111,
t't iiiiii-.'ii in. nt nl Hi. ut... it iii.'i
t.l ... 1 . t'.' ii liiti .i..t .r 11 Hi 't!! ii-
I ml. ft ni'tl h :t V l it .111 -tul
1.1 tl. I. .Ml
I'll 1 -.llitl tint.
im 1. 11. 1
it . .,.it
- il.i ii'H. .
Iltt'.l.
lit
I....
..( -II ..I II.
Gr. en RU5C DnttneH Man
1 ." .". Mu., Jim.' ti. I- "
'I f . I.uttt'n'' . II 1 1 ,
I ". -' . 'lint til- I .''! an I 1 'i I
"I mill Itl.tt.'li, . t '
I... ,. , ... .liHti'-llillllttttll" nf II 1-
..II. tbl'ttl' llllltt'll. " .Itl.
' -ni ntl mm Hh'. nit 1.
.I t.t 11 in, n
' ' , I' . tut'',. I
Ill" 1. , '
Minn'in , J'lni'
mmn pills
Rctlcrci Vitality. Utl Vlror ittil .ManlutuJ.
t'iiiiIiiinitiiirv,li!lit i:mliiliinanil
tva.tiiii; ill-t-a-i..., nil ciKcti t fill'
If.ffJTlo tlon. A tn'ri tmili'iiiitl
Wf-jjliliiiMl IiiiIIiIit. llrlnim tha
V. -vOiiltilt kIiik to i;ili' cliirkt. and
SSri rf-tori' tlie llri' of ymitli.
n TSyl'v mall tTHIr ht hi, (IIkixch
(it "ill; wllli 11 wtllli'li Kiiiirnii
ti'i- tm iiio or n l'miil tlio money.
Stiiil fur 1 Irctilar. AiWri",.,
NERVITA MEDICAL CO.
Clinton A Jackson tits.. CHICAGO, ILL.
r i" -ni,' it; 11' . v. . n, - ,
I llru.'Ki-. Mm .h.i'l. M ,.
Monarch Bicycles
Arc rccoRnlctl tlie wnrtj .hit .in rcpr-uitlm; tlic lilgliot type
of cxii'lk'nic in i'ii).t . . . .nation.. .. 4r. nu.t nilli.'n rc.icliiif all
rt ahi n mit 1 i I . r- r" r-
S S50
DEFIANCE ROADSTERS $35
King am! Queen RuaUst&rs $25 JlrMVKWJ
IVIONARCH CHAINLESS $75
1I fr VnliriM Air f 'ittt ! mi ..t-n fnriiviy
MONARCH CYCLE MFG. CO.
Hilttcif (1111 rulton Sit.. CHICAGO Church and Knit St., N.CW YORK
HIDE A MONARCH AND KEEP IN FRONT
f.---.- ---..?
Ss Bryan's New i?imk
.7 TI!C raiLIP?!.'!! QUESTION
1
ii
i-1
i..i. i
IK,l.ttUl!VIJ.CnYN
1.
1
Hi ,i.
i. I - t i I .1
.u ii t. , ....
t.. .n .-.mi Umm.
M tl J' tlmu
I -' I -H 4T, .Ui I llalkttIL ll.,l lu 1 . I . i I . .
"":",l""!il'..M.Mi.lMKfilAllSM hW IBSOIUTIRM PWUKCED.
THE COSPzL OF AWWBg flVILIHA7IC!l AHO D8CADES LS3ERIV.
ACIMTS WANTED.
ji.,..'iJi i,J . i 'ri!L '.T.''"1 ""t'"i t. i . .". I. iS.
,111 . 1 I I m l , K.tM.t.ll.l.iH,, A v. I,.. 1, ..H
' ' " - tt twaU.4 t., ut., .it.! u, v . . -i.
i. .. ... T,'.T ..r.i.. .i .4 i.iik . '.riff?
I1 -7 . u3,i
' 1 " iiitfili'lij.. H';;
H-I.r I....N. I .11. ,J1 ''O"
ll t. f
I'll , r
Hli'll
THE iriDnpCNDCHCE COPrtlANY, PuUllohero.
niAHULIII UUILOINC, OHICACO. '""oncru
t'AHKLII'St
HAIIt IIALUAM
U. . .1.1 Im,' t !'
. . I . 1 ...M, II. .
.trr"..' '
IIAin HALSAM
ClMkati I. .1 I I i I ll tlt.
a... m M.i a tl. It nr. i flra
ami
im.
nspcctlour. lines!
IVIi

xml | txt