OCR Interpretation


The Farmington times. (Farmington, St. Francois County, Mo.) 1905-1926, December 18, 1908, Image 2

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066996/1908-12-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE FARM1NGT0N TIMES
THE FARMINOTON TIMES PRTQ. CO.,
Publlihert.
4KIUNOTOK.
MISSOURI
;news of the week
The latest news of the
world briefly told.
NORTH. EAST, SOUTH, WEST
Foreign Lands, Throughout the Na
tion, and Particularly from the
Great Southwest.
CONGRESSIONAL
ll is t !:( i'- i" i-.iv adjoin titiii-nt
f f 111" ( 'ill I !- 1 , .1 - ll,lil'l .- ,'HI !l I I'll
nhllim tin i, i hut !.! oi , Mi-miii
illl'l Al'i.olill In li, I on - ,.::!.-S I'f the
I'lilnn vi ill I,,' i, ,i. in li, ! pin I, il to
the hums,- nf i" i ' , i ' i net, i ii' ; i , s.
A voluminous mass nf maims' i itt
rt'lm um In tli I'liiiaii.a i in. al was
transmitted fiiiiii Hi,' Wliii,' House In
thi gowi inncn: primlm; ufTii nhi
Mondnv lb,' pi 1 1, ,1 s nf tin punted rtor.
linn in wi n s"iil tn tiii- pi rHiili'iit.
Tlif unilm standing is t la' '1 x ' 1 1
1iVC ,t, ids Hi Ki llll il Hi i HI.L'l i kk lie
lilt nfiinuittiiui nf Kip li avmnk"t s as
1 1 1 i -v - there should I nil iuvcstign
Hun of tin' i nii.il propi-riy iinpiii i'i!
from l,r' Flench i , m t-i' i ; . with Hi"
Vi
I' .'III
get la
t.i del
"tlllll:" win III
mi . tiii r i
ff I'm' '
t rill. :
inn I.'
put li
al,
i t .
I' IS pi.-.M
in. s .;.,:. In
-i il'i.l..a
.;:il il Mill
M . . l . . I . i - in
: I..: ' I'. l.
I, .In ,'. IIP
I .,1,1111. I. ill
i" ' i i.i. man
lil.' i'
cum.'
II. n. '
ial."
S' 15
In ..hi'
i-ii.i ;.
In. I
i It i. ('In.
In :.!i il ' i :
nil li
.1 il:
Juin'
i i n.-:'
iij. ;i
clilll.:
!i.' S-
npi.ti 1
l" I' I' 1:111 11
..In i. ml '!
I, .1 in 'I.
.tin.:- il,
u'.,iii .1 In
llf
i'l'
i II
I'I.
I UlIlM I I
en i::i I
( in. . . ..
t;!,.ni! I :
II .: S il'
II in all iniii i
This v :
V.'IIM. . 1 1 , i
a; li' ii
t'lii.:!,'. V
tin- im!" i
tin n' 1 i i
Cat in ii,- s
im i;n If'-.
,-. 1 v., ,1,
Im r.
t'l.
1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 ' i .
,i'.. w i: i'
All. I
i: :
am!
a nf
I, u ah. !' hi.:
Hi' In ,llip"lll ul,, ,lf"!
i-- iiiiil"i siiiuiI iliat Mr
nth' pui li-ili. .1 i- s -.ill
In i.itiiliii'i.! ,v Hi.'
nl ii,:' st,', ! i Ii i Is. win, ai , in ji r, .
s ii 1 f ii J :i'M",l n,i tin' C;i' ii'-ri'. u'H't
llln i s
i is 'pi i;.il that huili limisi s ui'l
final, liutlnn thi' wni'k. Willi Ilin ipn s
linn uf iin- pai iiL't a.li In th,, ptusj
iluiit s i.i' i:;irii' n-latiim In tin- s.'i't'u'
i n n . 'I I,.' pi'i si in pi iii am in tlm
situ'-.' Is in liiiiu im riiiliiii'il a t'snlii
tiiii, : miliar t,i I hai a.i pn il l.y i li.
Iitnts.'. wi.i. h ant lmri. i! a ( .'iiiiuitt.'.'
In .1. ai v.iili tl,, ,i,,--.i i,,u ami i"pur'
liaii,
At an a. i ,- .,-i'iit I , susshili uf l!m
Si III.!,' 'rilllts.lav alii : 1 II si tn il'l, s
Willi small I jn up' an. ('.liiial ami
ISnnili Am 'i. an ' ui'ii' :i.'s ii.'ir iaii
11. il This was tl:.- lirsi n nl liiisim s::
nf this s. s.-iuti in th - s. naic. Iiariimi
tliu a tlun nf i,u s, nut.' in i iinlii iiiim.'
.Mis liii'us i wil
flat, ii'lii-ral. as a
th.- s.. ii'li. Tl,. ii.
ip. si mi.s u l,li:i
tiat inn.
nl ilm Ciiiil.ii
.-I misi r. . s in
s ih lilt i'h
:mii ami iirhi-
GCNER-L NEWS
A im Ii nl Inn hi. ii LniinTi'il al Ilm
Jai! .'it i:inil!i . K . Im ill. CApi'.'SsuiI
inn pi s, nl huriiim: I'lmui' liill. a
yniim.' hll, mail. :u Um stake, lull lie
i)ti.'-is had s;ii"ii..l ip. pilsuiii-r lo
Mm. ii ilin ,. I . i r 1 1 ui lulu tlm iimh lu
I'iM '.
I ; 1 1 1 l. k ( ilhi.i.n pi. siil. lit uf the
Vnii.il liailiunils ul San Flam isi u.
irui nl ly w,:i I'.- ti n i.i-M imlii iuil in. in
tn l-ii 'ii t'lal in 'In- iiimpan; auuitisi
tin I.,, u in !;: d ul In ili, i., : sup.'rvis
(its Tins uns ih, siai- ni' nl of his
tii t vtuii'ev Wihiani l-'iimdon.
Tlie i tllllhtl III lull ul till hiu lllluliet'
lnt,i. s';i iif tin i i, 'li n y wliii h lias
lien lupini'd as imunm lit fc." sinuu
lillie s lu ll, M il I.I I n in at' ( IlllSUIn-
Tiiaiiim. l.'ilwanl T. ll'm s. Freilntli li
eyci haus- r anil rupri si'iitiit ives (if
tlm Ihihi'Ii and .'n:t imiti Mlnmsnin
lllll.l'iT illti'l.sts aie In rullferi III (' ill
lhiluih.
(I. t ninii cniiri i'in'1, s were filinrk'il
hi'ti il In i. inn knnv.n iliir Crown
I'rliicess Cm ilia had i-uld the diainnml
(liailuiii whii h was jsiveii in In r hy the
I'liipernr as a . I'd.iini: aift. In order to
ol.iain il I'll i' . s " ill io i iintl'ihute to the
fund fur ilm i. !i' f ul 111" widovs Hinl
ori'linn1 "I 'I"' Hamm Colliery ex
jtlosion si'eral wm-ks a'n.
The pliysii iuns at iTiieimo alieiidlni;
Mr. Sarah llaile'it Steunson, ahaiid
cneil Hope of savilitf lie, llf,-. Siie is
one nf tl. In si known women
libysii Inns in Hie I'nin il Stairs.
"Peace" was tin- ku; mile of the last
Session of ilm federal rouneil of the
lii oiesiiiiit i litn t h. s In Philadelphia,
when the (I'di s'in. s, who, for a week.
hvf ilelmii'd eyery iim silon mliailin,
the religion wotUU, urn! Godspeed"
to each other.
Eight hundred school rhlhlicn were
ttrmvn Idio u panic, one (lrl via
liriils.-d novorely and many oilier were
burt aH the result f K fire that B(n
fil in a l;ii'K' frame building adjoining
the Bcunloii school, Herry svnuc and
One Hundred and Scvculci'iith itrect
Chlcufio. i
Emperor William ami every mem
l r nf the Imperial fntully must
pructlce most rigid economy from now
m iiihI indefinitely. This, although lib
utiiiniil Income Is estimated censor
vatlvcly al $10 iiiiii.ooo. Again anil
again Sin inlist nii'iiilii'i'H df the
Reichstag have deplored the 'inin'r
or , i nn imam ns frightful. Htil In1
1 1 i 'i m n i , h i xf r:t rinnncf only In
lit In i n.
William .1 Hrjiin niav become prcsi
ili iil (il Texas university This is the
lid si i. pun al,., in tin- futviii' (if III!
('olnmiiU' l , 'I n accept til pntiltlilll
j r.i '.nii would 1 1,' r.'.iun . J in n tiii- from
I'li'l-ii.
Ali.v; K.i i In l inii Duff, i in Campbell
am d I'J. tli.' daughter (il w.al'hv
pan ll's mill i nf il,,- must In amifiil
"lllil'll ill ( 'till llllll, Has f'lllllll (li'llil In
t' I, :r In ."iin uf In i 1 1 1 1 r 1 1 wi'n ih,
mis tun,, , mi
I'li'i Si In IT. thi, pi ima din, tin (if
il.-' Tiinia lii'iina' i ( ' li ' t 'it n y . wliu i"
1 1 ' f I, rimed In - married In .Inlili
I 1 1 . tin 1 1 1 1 i I i s I is r. pin n il ti.
have In ell h '. 'i lly married tl, lilln.
.link'" M, Siiri.-y. in ti criminal
i inn', nf ( lniiii.li, iiphcl'l the primary
' I' i linn law Me decided tha' those
I' I, minus IihIh 1. il i - i In.. i.i.'i ial
grand Jury under tin- August primary
law fur pi ijuiv, conspiracy ami II
1. i.'iil wing must stand Irlul
Tli.' liv. i y Inn n r.f K. iv liavis, nt
It. tiis.in 'I 'as. hiiiiii'd and seventy
Im: n. s p. i ish. .1 in i In' llanius
'I ii.' i ' . i pi inn tn l,i tendered tin
Wtn'li' hi'i'li'is l.y ih.ir niiiiw (tv
.I 1-
I Mil
sirhm will li. mini,
t All A in. rii an ii.ti
ii"i in s. ml p pri'Sriil-
ll
i I'.l, I- will l,i- 11
a , i . i-.
(Mil nf i
IliiV I'.'ii'i'-ti 1
. l ,i. IH . uf lil
'In !-!' iiii' l,li '.
w mk i.l
i am p' l i.iil nf ai i lnl
um. t Ii.' Ih si pt a. I ii al
M, um ! i ial pirns,' ui
I'll 'in u,i III ii. i um in
li mil'!.- l.alliiul '- a
mi' . I, :,-;;!. I.
!; 'linf
..-al. 'i. .I,, il
1 1 i 1 1
slup iim.l aluiii; U:i..
I nil'i'S Iliiil l'il i l'il;4
iii.s. lll h. , 'stalilisli.il
i ' i'.' i.' tuiii
i ,
: 1'
.! I t ii i f P. - M..iti. - Is
dui.i: f i ." v il'i'ni' iuul,,' lt,.i
s ' "ill I'll tu t 'i , ! , I a I , , S.p ii,-.-- iii
I.i .'. ' I .1 !n ',. us" .'ill- t hu ! ii'. liu.'S
I ''il.- 1 1 iiVsis. ,"telnp, il riuni a .'nl. I !
I" i ' ' l 1 ' I " 1 ' 1 . 1 nil 111" , .hiiim l,,r III ii I
mm 'i, a. u '. I ' ll ii l' mis lash- tl him
t " a I.' In -''in nl ilm iiflii'ia: mil;
it it. i' I, "ii.-. ami I' ft him ll. i li'1
. "hi '-! stay. .1 i Imre till ilm nilii
I''1'. Iu' N. is I V . l si hi , r. I used
I. it. i IH..1 iias I , . ii ill i.i er since
I'i.. i. I'm Iiuus. u Ii -mil s' I p ii n I ' 'i's
uf ih" adil.laivtiatiim Imlii'V" lln
Imi" ill ' in. i , il a i, ' - e li 1 1 ii .11 inn nn
th" pint I, I Si'liiilntf llf III. Ill pllltli'S III
ili-.i".!ii 'In aiimlnistiaiiiiii it; lis
iluslim days. The pi. si, lent lias "all
id tu his support Ins friends in tlm
simile ami is pi, n. turn; a Ikoidiis de
f' nn , if nut a coum.T ai;iri sslve
ino. im nt
A niant h'ast uf thnamite was pr'
m, itiir. i -miIi .! il in die i ii'ial work
intis nt !;is nl'isno Tin nn n v.. i"
killed ami !if' iiijnt.'d ll may he thai
otln r have lie. n killed, fur ilm ilehris
is pii. d up in all din ciimis. lias
(ihisno cm is ahnu' t'niity miles frmn
t'Snhill. .Hid 111. shock of. tile i'Mll,sinll
was 1 1 j t-1 im I I. I' here.
William Ni Isiip Ci'iini,Mll In a J. nan
"in d sum hunt makes swuuplm.: in
nial uf all clinvL'i's .if urafi and crook
edn, ss in riinama i iinal ii"iil.
t ; ansa' 1 1. n lie. oh inn miliums of
ilnllais lias jnsl i"i n cliinnil ill New
Vinl, ':. Wild. 1 the I'liil.'.J Slams
St. ul I 'in ii n :rt inn tak"s hut Ilm
fiiinilaiil Si. .. (';,: compaiiy. v.iili
pliinis al liu'l'T ami N'. wnisi'e, 'a..
and Hammum!. Ind , ami th,- I'i. ss. iI
Steel Car . ..inpaiiy. with pi ant m at lie.
Kit-.- il'icks nm I iin lower .North Sid 4
I'ittslnim.
I'i si.i.'i.t ,., i I T.ifi hiiiI Speak"!'
Ciitii.uii iuul ai, li, ni and a !,;iif i on
f.i.i.i. '..im -day moi nim;. Ai lis
com liisiui: .hi'Ui T. ft said Ihat hoiii
had luiftil in. i in ditclose u,e d"iails
ai il,i; i i 1 1 1 1 -.
Kuh'ii I'.rme K'llv. natic of Ma
cuiiplii (iiimy, 111.. I'liinti Army
viti'iiin nl ih" Fmiy Hrsi Illinois In
fiini:. was killed hy iin electric car
in S.iu'h liiillas. 'i't . He was 7J
; - ins eld.
'IT." I Jut ! comnianili r of the II. el
now mf U. ' shores of Vi in zuela him
lieell Li tll fllH itiscl'e! ieliary piiWel'S
in th" inn; :.i'' of up. nim. In,- on
V. iiem ia in i (ii'dini; lo a slaieineni
issued hy Dutch unir: nfllclals.
I'Tiim ii'co .Manlmv.. who iiiurdereil
four iiicn h' i's of Hie (I.iri'la fatally nt
Tcerflio. I. as Animas inmi'y, und
then kidniipeil Mitijtaret Cari'ia and
fled, iiic.i il red Hm I'. ml and coniniltled
Kiilclde in o lonely ciiliin I w, n i -h.1
iiillcs from Tecolii when ovei'taken
hy an anin d posse.
Justice Stafford nt WashltlKlon Im
posed a sentence of two years' Ine
lU'lsohincnt and tldilUO line on Fred
erick A. Ilde. Iliilllunalle real cslate
opei ntoi of San Vi aiiclsco, and one
yi nr utnl two iiinn i lis and $l.nuu on
.loost T. SchiK ider of Tucson, Ariz.,
convicted of frauds. Honds were (jh'cn
hy the ih fendaniB to carry the cane lo
the appellate, court.
An order for the ttirest of P. II.
K 'Iran. Innd of the Fidelity Fund im;
( iiiiiiany of .New York, was iHsued, but
l( it'Iin had disappeared when ofliceru
ttrrived at Ids hotel, the New Wlllurd.
He had picked his trunk and left Urn
hotel.
I'resldent-eh ct Taft will visit Pana
ma Home time lu January. He proh
Hhly will leave for the Islumis about
January 2d, unless the plan he him
conliili'd to frintids inlgcarrieB. Mr.
Taft'B desire is to B"o the pronress of
the work on the canal before he enters
the Whltu House next March.
NEGRO TROOPS
PROVED GUILTY
ROOSEVELT REITERATES DECLA
RATION WITH REGARD TO
BROWNSVILLE RIOT.
FEW EXCEPTIONS NAMED
In Special Message Recommends That
These Not Guilty Who Divulged
Knowledge De Allowed
to Re-Enlist.
WashiiiKton. I). C. -- president
IlooKovi'lt, In pjs spi" Ial iiiessuKo
Monday accompanylni; the report of
Invi stlmilor Herbert J. Hrowti" Into
tlm shno'liiK up of llrow nsvllli . Tex.,
reiterates Ins former ibclarai inn that
the shoot iiiK by colored soldiers has
been ' 'established beyond any possi
bility of doubt "
He diinlii reciiiinnt'iids Hie passace
uf a law by concii'ss offerinK tin- ills
charned Holdlers nn opportunity to re
enlist In the nrni If limy can clear
themselves of resjionsl till 1 1 v for the
inurderous attack In the satisfaction
of the secretary of war.
The iiivi'stlmiiinn will be continued,
the presldeiii says, in order to sip
urate the "bss miiliy from those
whose noil! was heinous," for lie I,.
liiws there were hardly any Innocent
ninoni; Hie colored men stationed at
Fort Itrnwn.
Amoim the diic'itncnts neenmpatr.'.
Iiik llrown's report are i,,. conf. ss:on
of Hni I iiiivith, a pi'iv.ii" in Ciiinpiiny
II. Ttt'eiily liflh liifanl: , who ( lallli. I
lo he a b ader ii. Hie atfaii : til. ;if
davit of William l.awsoti, a deteeiive
lo wiiiiui Coiieis mail.' his conies
sinii: a snuimai'- i f th" t siimoiiy In
volvltiK Cni.Miis. I'rivi.iu 'arolina tl"
MlllSSIIIn, Sel'HI. .1 U. Held nilll It'll
i i.i. ami the opinions nf ept its as to
the bl' iiiiiy ul il,, ii iimtil i ni used in
tin raid
The letter whi'll is i Ilin.' pi irn i ed in
Hm nn ssaje fellows'
'To i :e S. mil.-: I iin lns - Ik-icwi'm
a I, 'Her liiilll 111" si ' rniai '. of war
n aiisiiilttini; a repuri of lie' invest ina
linn made bj Mr ll.tliert I. Iliowne.
eniployeil by the depai Ilm i.l (u con
Junction witli Cap'. W. (i Haldwln lo
In s! ma'" as far as pos.-ihle what
happened al Hrow ns ille on the 1.1th
und 1 lib of Aucusl. l'nil.
"The report and docuuieiiis cont'iin
some infiii minion of nr.iii value and
some statements Hint are ohvlotisly
worthless, but I submit theiu in ll, ir
entirely.
"This report enables im to fl with
tolerable ih'finliotit sh nl least some of
the criminals who took the lead In
Hie murderous shooting of private cit
izens of llrow nsvllle,
Negroes Did Shooting.
"It establishes clearly the fa. I that
th" colored soldiers did the hIiouiIiik;
hut upon this p-.'lni further record wo
(iniit'i i'ssnry, as Ilm fact Hint the col
ored soldiers did the shoiitlin; has al
ready I u csfabTlslied beyond nl! pos
sibility of doiibl
"The Invest luni ion lns not tone far
enoimli to enable us lo lieierinltie nil
Hie facts, ami We will proceed Willi It
Inn It has Kone far eniuinh to deter
mine with suflicii'iii aceiiiiicy certain
facts of enoiiKli luiporiance lo make It
aiUlsaide Hun I place the report be
fore yon.
"It appi His that almost all ihe mem
bers of Company I! tinisi have I, con
BcllM ly Kiiicci m d lu the shnntlm;,
either to the extent of lieini: partil.'l
pants or lo the exieiit of viiiiinlh en
conriiL-liif; those who were partlcl'
patitn.
as to ( (iininiiiles t pml I) Ihere
can be no iiiestion Hint pi act i, -ally
every mall In Hum must have had
kumili iliii' that Hm slniiitluj whs dune
hy some of Ihe soldiers of It Troop,
and possibly by one or two others In
oik- of the other troops.
l ins conci'iiimciii was itself a
Brave offense, which was Krently n
Kravnted by lli-dr tentifyltie before Iho
senate connnillee that they were Ir
noranl of what they must have known.
"Nevertheless. It Is to lie said in
pnrtlnl I'Mi'iiiiiitiun Hon they were
probably (owed by threats, made by
the more (b speriiie of the men who
had actually hoop cnsanod in the
shooting, as to what would happen to
any man who failed lo protect tlm
wroimdoers.
".Moreover, there are circumstances
tendlni; to show that (hone nilsaiillled
men were oneouniKcd by outsiders to
persist in their course of concealment
and denial.
"I feel, therefore, that the Kiiilt of
tho men who, after the event, thus
shielded the perpetrators of thowrotiK
by refusing to tell the truth about
them, though serious, was In part due
lo the tinwlso and Improper attitude of
tltttde of others, and that some meas
ure of allowance should be made for
the misconduct.
Theodore Jr. Is a Colonel Now.
rirldKoport, Conn. Anions the
appointments to his staff an
nounced Monday hy Gov. I.llley was
that of Theodore Roosevelt, Jr., to
bo colonel. Young Iloosrvelt took up
his residence lu this state several
months ago at TliouipBonville.
Famous Bull Fighter Injured.
Mexico City, Mexico. Rodolo (lo
ons, the munt famous Mexican bull
lighter ever seen lu a ring in this re
public, was fatally Injured In a fight
given in the City of l'ueula Sunday,
The CrOP Important Factor
U-w in Commercial
Keports world
By CIlARI f S C. CLARK.
Associate Statistician V. S. Drpartmrat uf Agriculture.
I' IS univcrsullv cnnceilcd (luit I'unnitif.' iierii'iilturi is the.
Ii.i-ie industry ujioii whicli all oilier iiulnstrics pn-atly dc)eiKl.
T'l" iia'iisiii'e of tlm ct.iunlrv's ct'iii- is lo a larpe extent the
lneii-nre iif the coiinl l' 's til'osi"i it , . iuul tlm ptiri husitir; jiower
uf ilm icoile is increased or diiiiiin-lieil as the crops are boun
tiful or nieiiper. Therefore the i uintiiercial inlerists of the
cuiinlrv are vitally til'ivlcd hv the iinintily and itiality of the
crops; mid il hccuines a mutter ul vast iinporlaiice to them
to Know "in adviiiK-e" wlmt the ciun iru-pi vis are during the
LL
erowiiip fcnsuii und what ihe output ,s at hurvest.
Wiih such information carefully und M-ieiitifmully pulicred und
coiiipiled, ,iinl honestly disseminated, so that it inn he depended upon as
lieine us reliuhlc ai? any fort t a.-t or estimate can pu--in!v he. und relied up
on as eiiianuliiip frnui un imparl ml am! disinterested source, the iner-ihiiiil.-
und tininiifacturcrs of ihe country can certain!', ad with u depreo
of iirudeiicc iuul inieliipeiii c not possible were the infurmatioti hiekine.
If ti'puris show, diirni" the prowiii" -.iis.in, thai the coinlit inn of
wheat is sin li u- to indicate a full crop on u lai'm.' nr. ,i, ll,e inerchiints of
the wheut-prodiiciiip sectiiiti.- of ihe country know that liny can give
liberal niili'M fur "nods to he haii'llcil hv them several wn k- or nioiitlis
later; the iiiiiiiiifintiiri'r.-'. l-K-iidil far from the wheal field-. l;imw where
lliere will Im a large demand fur such of th, .r prlncls us an- n-td hy all
deli' lull lit I'l'.ili the w heat i n.lti-t rv :
have heavy freight.'! to t rnn.-pi.ri : and
th.
prohiiole future (Ullciillle nf ihe i
of ( ( 1 1 -1 1 1 1 r
COtlllll",.
iml trade oniinci'lcd wiih tlm w In al-ginu ipg ureas of tlio
same is true as to the otln r Tup--'--i utii, ( i.ltun, oals, rye,
t'll.ilci ... etc.
If. "ii il'i oilier hiiiid. the coinlit ion id' growing crnp
P 'liable in I'l.nniil ion In that elfect i- eijliailv. Ill f.lct III)-1'
triiile Hinl c-1 1 1 1 1 1 1 1 ' ret1 than when tli" proiiii-,- i- ",in,.
J 1 V. ,s In 1 1 Jin i! the evil- ,'ilii! I,, s'llh-i I'. e .11 111 prelect the illicit "ds of
nil. a- above iinleil. thai (..iigre-s pin'.i,!. ,1 !',,r i--iim monthly cmp re-pun.-,
and the i rup-'-epnrt nig -. t n c ul' I he d j an tin li! uf agriciil I ui'e aiius
In .-upply the I'lib'ii' ill Inrg" wiih imparl i, il. iiiihia-. d iiifurnmtiim n "urd
nig crop .in i's. i olid 1 1 it in-, u m 1 y it Id- w !in ii. it inn-t b- ,u ipa relit, is highly
--st'litiiil ai,,l in iieliciui not i, lily to lanm r.-. bill nl-i. etptallv. to mir loin
iiu rcial iiiti n -is id every kind ;;ml i l.i-s.
1'iTi'l
Writing
from
Real
Life
lill'l
tint
real
not
much
in the
incut -
to ii 11
By JAMES B. CONNOLLY.
Author ol "Out nl GlauctiMr."
imaginative person ever .- - bin you bear u
s(iiry and it Miggosis to you a Ir. iitiuciit l.y which il may he uiuile to serve
n purpose. Win n you gc through with il i; tnav differ as much from the
original laic as Ihe plant does from the seed, hut in that oriL'itial tale was
the germinal idea, and isn't that hIhuiI all t hat anybody with a moderately
varied experience in life needs? Yon are given the skeleton; il is for
you to add Ih.-h ami hli'md and breathe the spirit into it; mid will not
ihe liken-'.- to a leal hiiiiiaii being which thai figure
displays be ii I "Hit in proportion to our knowledge of
human nature and whatever little gifl we may have
for indlii illg others to -ee things us do we oiir-clvc.-?
As to the plnl need thai matter ninth? And
if it dins, they lie all uhout us life is full of plots
tnd iilwavs cipml lo the demands of tin -l-ulrama, per
hiips, hul snllii iettt lo Ihe largest reipnremcnl. Take
any group of people, nf varying standard- of conilnct,
und set them striving for some one liiiug, ami iin we
imt immediately gel a struggle of cime kind und
iliii-n't every struggle develop its own plot ? 1'or my
self. I think a plot should he kept very much under,
a.- it i.- in actual life, where there are very few villains
and v( ry few sublime heroes, and where a man's course,
is a hiindrid times more likely lo he guided hy im
pulse i han by inlellectunlly ginned action.
Death
State
Murder
By COUNT LEO TOLSTOI.
of murdering a fellow-creature or
contrary to human nature that I
when, ns n soldier, my life was the
The catechisms tell us that it is not a crime to kill a
person, when the depriving of such a person of his life
is nn act of the state or an act of jnslicc. In legal and
scientific works all the nrtB of sophistry
in order to prove that killing, in the
state, is n necessary process in the advance of civiliza
tion, llaeckel, for example, declares that the death
penalty is not only a just chastisement for criminals,
but it benefit for the better part of the hninan race.
It is my opinion that the
state, inconceivable without murder,
with Christianity.
rit'li'iatl ('.'iniiiiiiii;s Know tli".' vvm
o ih.
I'ivaime know ledge regard me;
s a- a guide t.i every hritiah
flip cf
ii ii f:i v i iraljlo,
iii.p'ii'lant to
Aivn't we nil Irving In pa ait l:fe as we
il, wiih'uii ( -ariiig "i ' I'niuch where we
it, i'iHil'(l it 1.- illtel'e-lilli.' to Us and
tnosnl'illil I", .1' ,1 . ., ! ,1 men's 1 .1'. i, ,'. 1 1 lull t '
lli,- rail
J -
I'refnraiilv do e in a lake our .-tone- from
lilc, there!. v saving our-clvii' j:i-t so
lunch work ':
And never a story worth while that did
come from life, which is, after nil. as
in the spirit us in the body, us much
ii-pirai inns us in the accomplish
; hut this dues not nuaii that we try
n slorv us we bear it docs any
The dentil penalty is one of thoe ter
ribly inhuman nets against which I find my
self unable to protest wiih siitlieient
strength, or with stiMiiiently fur-rem hing
influence. 1 can (piile understand that in
a moment of irritation, of anger, of ven
geance, or of forget fulness of one's human
character, one may kill another, cither in
defense of thii.e dear to oil" or in one's own
defense. A mail may, under ihe influence
of patriotic intovicr.tion, even participate in
the common murder of war. That iien in
the full possession of their human faculties,
however, in cold hlood, admit the necessity
force other men lo commit un act so
have never understood, even in lSlli!,
narrow one of the egotist.
are resorted to,
interests of the
mechanism of the
is incompatible
MISSOURI NEWS
WALLACE BEGS TO KEEP JOB.
In Argument Against Ouster He Says
It Would Disgrace Him.
Ji lterson City. Supreme court met
ill banc here ami heard the argument
in the ouster proceeding of Uiishuw
ttKultiHl Wallace It. II. Field of Kan
sas City opened Ihe arRimient for
.linlcc Wallace, iuul was followed by
Attoriieyflenenil llailley, Judne Wul
lace dosed the iirKiiuient, after which
u recess was taken.
.IndRe Wallace In ills argument said
that he told .Mr I.alsliaw thai lit- would
give up the oriiic If he would withdraw
his suit when .Mr, Latslmw requested
him to withdraw his nioHou und let
tile ouster no. which .luilue Wulluco
stated he refused on Hie (,'iuiiuils that
ll would hiliiK disgrace to bini and
his family.
In closing h" made a sympathetic
pi' u that his wile was nt n stage of
nervous collapse and Hint it would
bring disgrace on his son, who bears
his name, lie referred to the en
forcement of laws in Kansas ('it v. ami
asked tin- court mil to allow him to
be disgraced, ns there are Just a few
mure Week!) left.
Aoainst Killing Quail.
.Sprlngll'lil Secretary (borgn T.
Tipiiln of the Stale Horticultural
SOI'll iv is tills wek sending out to tlu
various county societies ami to the
members of ihe legislature copies of
Hie iollowing resolution passed by the
re "-nt melting of the state society iti
Springfield: Unsolved, by tlm Stale
Horticultural society. That wc doom
tlm il' striii nun of quail In tills slate as
. I 1 1 1 1 : i 1 1 1 : 1. 1 lo Hie orchard ami farm
ing Inti n s's, ami we therefore ask the
the legislature to eiiai t a taw niakini;
it a misdemeanor lo kill or n il qiin.l
at any lime wiiiiin n period ol live
years vv lililn the stum.
Old Soldier Found Dead.
Richland. --The body of an aged
mini was tnuii'i lu a pas'itre two mlb s
north of lticbland by Mis Kit V Im
am! Mrs, .1. V.'. I'll ss. .'nilicat ions are
1'c bad been ib ail Ivvo weeks. I'apers
from tin pension department found or,
hl peri-'on indicate bis name to In
William A. Cirillln. His last pi'iisiou
eh' i k had been lurvvnrded fiom Kamle-
vie Cliiisiian ."m:::ty. ami received at
l.nvvliig, same county. He was ttt
Novvhiiig on November IM.
Held as "Booze Boat" Pilot.
Ciiliiinliin ('barged with piloting
a "booze boat" that piled up ami
down Hm .Missouri river last spring
after lloone county went dry, und
under indictment on the chnrge of
violating the local option law. II, K.
Forgery, a foiiimr candidal" for the
Iieinocrai io iiuinlnatiun for railroad
mid warehouse coinmissionur, was ar
rcHU'd lu Howling Orecu, and bruught
tu Columbia.
J20.C00 Home Burns.
Hannibal. the resttlenco of Charlep.
f!. I'i ( e. one of Hie largest In the city
burned In the ground Willi uil Hie com
tents. Tim origin of the lire Is un
known. It was known as the Trice
homestead und was located on an
clcvul'd site, where ll was difficult
for Hie lire department to yet. It was.
valiud at IL'u.uuii.
Special for Hadlry Inauguration.
St. Joseph. Arrangements were
niiiile for a special train over the .Mis
souri Taclllc Halli'oail to bear to Iho
Inaugural Inn of Gov. Herbert S. Hadlcy
In Jefferson City. January 11, some of
tlie leading members of Ihe Republi
can parly in Northern Missouri Kvery
county In Iho fourlli t ongressionul
district will be represented on thin.
trip.
"Adam God" Is Arrested.
Kansas Cliy James Sharp, leader
of a f.'Hintli al religious soi l, who re
cently led bis band lu a street riot in
thiB city against the police, was ur
restcd near Monlleello. Kas. He waa
asleep under a htiysiack when the of
ficers discovered him. Louis Pratt, a
follower, and Vuirolinan Mullane. hav
died since the riot, bringing the total
number of deatliB up to four.
To Have Own Lights.
Chlllicothe. At a recent meeting
of the city council, Inlilailve steps
were taken for the erection of a $r.o.
ODD municipal light plant. An lows,
corporation is furnishing commercial
lighting here, but. there has been no.
street light live months owing to tho
high ratu charged by the cotuopora?
tlou.
Woman Dies Aged 105 Yean.
Cape Girardeau. Kllzabcth Hinds,.
103 years and G months of age, died
here. Fhe was supposed to he tho
oldest person In southeast Missouri.
Shu came from Tennessee eighty
years ago and has never ben out of the. .
county but once, when she visited a.
ion lu St. Louis thirty-five years aeo. '
Shoots Wife and Himself.
Kansas City. Crazed with Jealousy,.
James M. I'lgg, aged 03 ycarB, a real
estate dealer of Doepwatrr, Mo., shot
am', niorlnlly wounded his wife. Ho
then locked himself In a room and
fln.'d a bullet In his breast. It ll tald
that I'igg will recover.
'.Toplln. Scalded almost beyond rec
ognition by falling Into a pan of boil
ing water, the 2-year-old daughter of
Mrs. Joseph Coryell, of the Hankers'
land, died after lingering twenty hours-
In torture. '

xml | txt