OCR Interpretation


Le Patriote canadien. (Burlington, Vt.) 1839-1840, December 11, 1839, Image 3

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90000507/1839-12-11/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

PflTRIO
fn n to n fi? fn
01 I IV I fol Ir1 V
UU inl 1 U Lb UJ
0
t pour Tanné?,
IMIMUMË IT 1TRU1, PAR U DGCIl Pl'VLRNAY. tX-KPlTLTR I'.T I'RUPKlC TAIRH DC LA Ml.Nr.RVP. DP. MONTRÉAL
pjvzllc d'aranes.)
Oa
11
p a
u
1 Ul I ,-S. I
! lé, a couij iiT'i.f.T.iîctiti- I bit in the an-1 Haut n ! P.ai-Ctiu.la. L'atv.l.-vw t'-n-eordr
J nais of the S:a; (. !iauilA r iud id ths lLu ' !;ei"'-.'t iur tmit uia imitants, le ii om .re-
I. ii-. me:.t J. pn. i' mf rt".iiii . i u.i p,efi
I H'o a'd ll.c iM cclorrc r 'M.î,.cliu'!! le J ''"'t lr -J' ,kl ' L pl ii;! ei t
f:oi-M.-iiu-t,t r Ki oif i'au! Lav cor-al-; Jrl,'" i,,"c",,l v ,.. q-ielque re
The Sortît American He view f..r !..',, Ic 1 ,! t..:- auav $0 'V"M -f H.r.r : 1 V,'AC .,ul U' ub,,"'J ftki ' 1J7' d' P! "
OctoVr trert its relets to .v. a.ude nf , . T., ;-m v. I v .he Imp- nal II ul j ' u"tMl , ut' au '""""
, ., n , , . ' , i m tlhorn-iir pliM pfoloiidt il'l .1 icu -.e tlv cr !! .
nearly C pages, iT.. LuU.i Amener.,, . ( o,m,,,n, tu cm., ,pt f tin n I at Lr. rtrt.ur,t , nwpr.riUl r,t!lllVi,c
Volute. Ilui.r , a ! lb .-.ant violation of the , il 41 JÉ JA !Cr Am.rKiu.r.
of one or two rnpinl mu.-taiemrnm f l;r il.c ,n.r.-of tl.- amp Ail? lite Ol,cjtlou i-tt i.tion IV. Mr. I,-U.Jn u
Kevifwci, wIikIi artire a !.ir ihl'c il'ikiui-j i-iu i -1 tin pia.i cl trui? Uic ia, j b ,hnailu j,. a rr,ur, i tVij.t l.i
i -
da.'iR attmutit- toiiraw a ii.naM.l be nlhci t a-o ihr t; ; nr i ic
" The colonial t-v.-tcm, ilun,' sts tlu'juf the r.v. c i -, thai of ih- : j-jn : r i i.jh
Utview, n it ha ln-en in (ij-rraiiou in ilf ; was jr.il.a! iy tin- vw.i', fui ih.- jt t pl- I. a I
adioiniriil rrov'incc, an.l luuie rfjtci laliy nul i hr 1 1 i! v in llu-.i m n h.iii U Tin-
of late rar, h:i not l en: i iiln-r i:i n'es; jn , ni l i.l.ui.iis Mv!tt uvsia.n fi ilic uc ul
:.. .ir I . - t 1 1 . .. . ,.. .i . I . i ' , ! n r,. v , ' i -i . , r 1 1 . i ,. t ut iL'ip,i' ii 'u 1 1 . -f .1.1
have call.-.lit. Hteic u no evt.h-nce what. , I hoy nt;..!,t n.so a!..ta,n I, oui the ne cf, pjt a )e,r ,M.Cil,l(, ))))c u l!crill, r rii)(t A.
ever Ot irtlentinnai ol tu'ii atuc i.jmi-s- , ua, nnw un- . h-ii'i.juuii iji a:i uiuiiiMi.
, i ' i . i . c . i ... 1 1.... .... : il I I .. I i .
-l!!e. n!,,f,
wa ol v ital ii'j- 1 i:tirr, I ii ti t!-piri)l'itftt l p..t iii-
r t rrL.tr r, I J i! pan t I. arti.e t.-i, r
I J.'i.ilrf , If.fiit ll :l tl I i n,t tMju.'r
! fvol.it o I. i.lî rljir p:ir I4
ai. I.it.on ii i p.nigfp!n- iuc iiuut ri t;c
nit-ii! din 1 r, jiir 1. n')r ii jiu ix. t..ii Ir,
" inn ft ief rinitre li.('n i . , li'u'.iMif!
lut
mmm in , ,nf i , , ,, , ,Mlnl, t éù I TÏ.1
; mai je t e jwut fiuir Mm tpiimt roi: I i i L'ak4 aU rvo4ct, !! rut
i.i' lur i t m in rjv)if , j ii nir m on cri' V..-1 1 ! j â tt' c, k'rut pt U cnf
cjj I'hMn-it fc,r U pohtiiju a 1. ;'.." ea J'jt"r uu 1 .u!. iî .Wuf etlW tfl
nifi , ip- " i'ii:)c iitinfreo il'it.vr tit N. i rn.t Jr iitmjr I'txti, . i lit rta4 t)
. I , rtt (oui tj'etre l'.ho t le nl ni. m U rouf itnrt arr.eie tfaiuit trU4 CC
Ja (ru( U ahi'xireni tl U ti'xrt ji i ti- dc 1. u h-n,ti t e,m
I i 1 1 Via ,1 It ca. i iHiiho'iii.jj.ri.iuff M Muimiclc tiit l' .i. 1 fi il nia
iii.c Ijk a
'pW'l'itr a t ms ir ru' im-n-.o- me an tvi
ir.!.j .,.
l ea ada rt 4 U
io itutlu U 5v!ilJe la l.i cita il ';lji h e impoitar ou rp'(it ch toa
1 i'ikIh1, " i (irruie a l cia(a aawJtmaat d to War
MaMiaMMMM( t i la tuni t, il a .t la.r i'uu co;lia i'
11'P'PI,l ,PfTII , ea lijjjranl iiil. I.'. ia i-u fml pa rp-
il 1 I 1 Ulwlt j li.t q I'ul. b' pût a .r coii cu caa-
. mil 1 1 1 , nail iiirt kj'i 1 1) teiia la nu Ja .S!tf, itt
l.K l'l 1.0 1 O.N DK III-. ! il ut a roinfxitru 1I4 noxifii ! rtatx
I p i-ji 'ar ptaivu tl ai olTia ifarfaut, at fa
aciTt IT ni. j
I c f.arre rj Taiait JcitiAUile ',U rou'a
î'i 1 t.'il Cwiiitn" lul liow.etr tiai-rtf H.iil roaUr,,
i'rl vj.10 lira letitcmml. Pulibifio altl
1 . Jiipic a i rw Srr l'aJrre d M. lein,
r ae I'lumrt, No. I. l.a r.1jvio m'ai t i.Ij-
iiiai fauii ..iur art I'uUfeiria.
' k b t'ftt, in o rultkf, qia m vtoi-ttt t
lui i .t-tV. ,u;U tat ctt ft.o.U a5art t
Non tii'ara if on. mon cxiW, w
ne m ar .( J,! toy. Iva ttiaihtitra
ajM Mi ilina nii(i maIWf
a j ra t a fc.lrr Ic cri.r, an ra.-arJunt t.n.jvur. Ua ..a., s,1( p, ,1,
rie t iuc tut
0ou fïre mi.
at i.oj nom if oi-
a!.rfi ava e'7v
Mp,rra..ient..i...cr iuiMa.irci.iu. 0 I'ALi,,, ,,., Bj r.utr'r..-. Vf-
cae of C'n ula, tho reu-nue wa, colUtni J,r ir rtrdané (!J Irolt Je U,rr f, i. ' T " v''n ',"'îl ' g" ' d ' t,U ? ,'""-P
atal ac1..al!Ti:i thehatrl-ol the vrrvpow. JliuM,mM,t Ii rauat ,mm,.W, dc IVmh I.-, ! ' i . ',' " 1' ' '"n T'-l-il jatua.a rtu naitu4 I
.1 . 1 1 . , 1 1 . 1 1 . .1 . .1 1 , lir;i ' (Jji, ').U pour mutt rnnict J twmt, t. a ,
ei that ilil t.ot lihMi lu v iMa!e tlie s.cic.l fuie;; et in ui parlaite ni..t i.h'i.qia a r i . . . , . . ' Il me iflnvia oif counaoea.mon ikI.
1I1 tinsit. 1 in" ( âtiailiaiu l.v.l lii ii!i,ii e ' r"'i "iitri r iir le trrratn et a let.r da.i an ii , .1 .... . i, , 1 , repniiia tu fc j.-iai,t k avit ru. oua a ret
1 . 1. ...... , 1 , -, c l.wil rt.e il liir ti4la iJ l...rcrlaiiie. I I ic , i ' .. ' i .
177G and 1839," to estahhh the justice nfltiiev ineuu 10 ijuar.l against n tec utetice
t a
rivain !s rerue a-t-il fit Bfaatl-.n
anT laul rc i I itiot 'i prupk. el ir le lnJ Join.
Kll'orl ii Hi l.l (Ii.'H' îc d- 1 Ni'iiUlie v!i
K'n, I adu; t e par le parl tiina 1 , (nJ.
I'lie pie, purmi !' .utiv iitf jut. m dr Hrit
M!iti)u- île ruio.H, e Mjl ilion nut
arh of L'""d f rt!i on tlie paitof the Imp'-
11 i. .! .. .. .r.i . 1. r .li ..... . . 1 .
mtilance oetween Hie povei iiuietu 01 uie nai l ow et ci ureal ii nam, a i 111 me ne en iron 0" , v 1 ;n tr .r ( iumJifMi !
Iliirleen original colonies, and those of the fare of a S'lpen 1 (Juiwtitutiun, and de- j Kt-il put a mtuteuir Li nli.'iif rt Ij jii.tl. t lie
firearm Canadian Provinces. K:tad',ti'r diri.tii ii,iiu tit, tin- ua;ieiiiort j rf Vul' I'd'a-, routte 1 jiitl Im.l llrf -i-
Wli.Tf 1 no analov 1 I en.-M tnlce nrVof the H.ihrai Cnii'il hv incomo.-lriit an. ' C ,;i,n- 1 1 ",llfre ( '1111 e',,- -, Ii
. " . . .' ' . . . I . 1 .... ... . e.
tha.ntv.t ,e i.i r .Miialioii of Maillai Law. u,,,,,"r" rin'" ""rlc mh nanr oti
1 . 1. . 1. 11 11 1 i le uf.i4l uj la C li:iie'ire tl. Li.r.lé le iiiult t U
ti'v tccoL'ti.a-d to I.ave heen eiiuallv ille.'al i , ' ... , " r wu 1 ,e
when they rose in arms against 1 he lienipn d 1 id lly w.ih the latter. Knoupli. Here
1 1 .1 . 1 ..11 ... 1 1
colonial povcrnment 01 tue nioi.ier coifiin 1 !or tin- 'itM.rn, 1 ii-ave tt;e fu!)Tt , luit I
phi .leii. I el le pltii pf (ii'lu tiri in
Ces ieeljt.in, et peruli mf i t niio a t.i
rj lell 11011 f.iix.ijt nil.iM 111, lu'dit ki f .o.ifi
.irrriaiiir, j.iiOi i ,..,.. .. . j-. . n
t.- m 11 Uwntaia ia! t ut ti ya nett. Tout a 1 ,. , . , ,
1 1011 an...ur pour un a j-rr, lr tit a-nietu tu a 1 . 1 x . ,
, . , , ' . K , eaa pap.rf, mon oncle, r) tm h uarel.
ut ninour, ta.xha.jua t.t.ia U- inaUr.a hj im v.. - 1. . In
, ... 1 j . i . i !- qua fa' : repf I (ira-Je e cMf.
V 10 UetiiLiit rt'a fulfil. .rj a ...i i... 1 ' '
. . ' :: . 1 "1fi.
reroi.n tiinre. i ! ut i'.r ; .vi.u o tl, v.utu
i . i i t i , , , ' peintre, l.e art' nira.iio'i pa a ait hxriat. M
t. .) i onrlj M .ut le t .tia Uit Vli atj.ief, il ; , ...
' , '. laiotia u paa de l or ttac ! Iwdatt
ktura ipie je aiiia una lnjjrste, iie ta 1 1 fiiri.tr , i i i j
i auia, mou unci, I dtrt preaaa, ee
p.- tientaitt, que j'ai d'Un.a mou ctrw . .i à i i .1 11
' . .. . . ! t , hoininrt aui.t ctit uua, la le ti tua, ta Uur
.u. tiiiavru. aaualavoir lilio.a cOuauIli
(Iii ! K ia l.l tn.t j'a.iiteiu
"Oil ! 1. 111 i le Ic-iai. In .)..! i r.t .'.I I . .
. . ' . . 1 ' 1 ', 1 p'jia Ira ty-r, u njnt.fre a itifi reauurraa
ai paiir,
i u t aDairt rMir prrj r!a thv, rnttnt 1 U
J
et en roit rj a 11 ma prdin.v, id 1.4 m uitin. 1 r I .
. . 1 1 ra at aiM-ial Ur.l inant. U,i',iiiii..r ini
iv, piiTii i'ia i-i auia ncuitta ac mo., ml
i!clnat
llrurei f j U ft mai mvlntai.aul jaj
.it U
r Jiuri
1 lie. mi tj'iuii ii etiii dan1
ce
.'espolism, it i Wlieu ihe puhlic Joii: naN ' p eti la .-M d'i I!.; ti.tmea aulli.ai.tet j .
are tu rump -ver tlie hundreds cf I'ati ii'l j oi.iiuiie a 1 rno.iri m r.J lr nrine ; r.n.a
Fa'licrs, îiit-haii !s apd hiothet", who are ''lien no pro..') ', r-ut cji'e de ennOea 1 1 luun-h"in-d
tu r.Mn- f.O 11 their native f-hore, ! l-rauae a.en.!.l. " ï ilnin toutr e jnrti-a du
11 i- at the fo .1 of tin: Scaffold, fl ill reeking 1 H ""'''an"''-, mnei. la't t.- rr.o'uliout furent
with the IîLmhI ofsx and ill n v political ! :il"l,,- inniiisui, lii.dii..m.,u d p,r,
Victims it is, I ,V, With .'.U'll.i'.e l0r.'" '"at e(v,d..1,r cr, njiL.irr .V.eMelfîVïit
r.s ,t in, p us in the' l.u e. that a iVrl.ér m i V I""' r""'.- h l',M '"'"''' ij'ui.ii
dui p.i, jj l'ai t. irrité, ear l'aune luru I'
min r. tjiuii J je tu;t .jua Mine U J,icU.' j uttln
Hi" ii.iiir'Min uou 1 nunc j. iif j Ul H dKriiil j 11
. ... ....;.... M '.... 1 i'. ...... 1 ... 1 lie
' i ... . , '"Jt Ittre, car Tout MuSttt, j
oe.it le m iu il u into min... da u pr tant, , . ,,, t , '
M IC U-Jr ! '.! ! IS ait r Uif, til laf f 1 . ,
" Cut ni ipj.- ilt même M. tsti. Pu - i 1. ' . .... , , .
. ' joif d.i rt jresjt. UiaM l tlac 4
rl.ne aatanea avec prtrautwri, puia luit ; . ... . , .
. N ,. ' . , y . U voitiira ai vit un laeuaia to trai da i.Ma.
an I Kcouhln an A unu n a, CO A v and atoical
n ii.nii e ntiin-e, ture-t. !.- mciun t 'i é.
r
d'un tuup 'uimu, tltc Ktidit dtutaudra pru-
iiuurrr ..u n num.
Oui! a'rfreuit Crn.e en minintt ie
cult fc 'r lit tiUo di jar Jin pi.iirar Kti;uvea
de re: rr rpi'd tenait de porter lui-tnèiu a ami
ufni ; Hti, ittrr, j'ai hiu la droit de C
rrepner r 1 1 ur, tpiand je touja fila Ctlji-ci nie
lent île .11. de J runai; ;
r-M.dl m C m ida ; ami f rp.idiatew, fmsooth, j ,i;. ,. I Jj ,c p;lf (. procureur gnu ml t I. a
:m 1. .1 1 1 '
tu,,.,. u.o ,-,no,. i.i-;Jr, , ere !., pur.., i ,, u )f
dan, les d,.l. ,e ,t . ,.,.. . '.v. ; p(Jlir -,.lC. . , ,oii!a( ?
riif...ti .1 ...e 11.. . i ... iw t.i.i..lt.l J'... 1' .... 1 ... '
. ...w.. -.j-.- .. m w. )... ...i. u niiif-i rr lurrni
11 1 1.... .1 . . . 1 '
au a iMopy r,.-iv.em lin' ras. s ol a i , iifigitr.ilM, aim l y m fttrt eu.u.ta I- imm (
ni li"! Ifi a compaion of the tw 0 i ' 1 '"i""" '1' a l'ai ted'un rnnrTi if!ien-
e 'oc h-, the tiîi-ootl lelflire of L'tieV.UKei js".lpnte ; hita Mina . ,. n.pie, ni rc liVstdjIi
I. aai.nlc i! la chuiituru cioilec ou du !a
It.iSllIe.
,1 iloaie. 0 ; .u,it'n''fiuv tt,. t onfirrli.
CeU- jniiu lille, 'fUit l'ukliént ! -Ll tu
ne m ji dit o li !
Il ) a iicu il'a itrtf l,'ia, î)fletre, que
Ui'ji liai !. , twu dis iJ'aJopt.011 rld'ainou je
lie t'ui point ditea. 'I 'ai jr dit, li;ftrr, u.ci
.11.'. ..... 1 1
nun I.II..II n u., in. a lii.i.nr l.rvitn te
va ii 1
"Un laipnia du Pa'.jia-RourUq ! a'4ert
Pul'heiie aTt un pri l'mtnl ,'t J it. Ma
dame la duchet rtt prul ltia (let Vv ! "
Ila.,'ia.a apprêta la U a;tuia ft remit i
tjrrulc U'i pi.j.Kt ar tirf dt tfoi flt;ri tîa, ,
eu tj.i'itji.l ipi'd a'i ttiirt ! h U rtmr.r
ej'a M. C-renr, tt qu c' taît pvurq.jt il
a( t pria la I.;rr1t ti'altr ..dit.
(retire d, Lira Tetifreliippa, jr tflu la f r,m
inaiidr il'nu talleaj rt un ton r! kîitf lu., ta
ti rt a ur le la .'juirr IW la rouf,
" t,i" f dn4Î-r, repf.t (irrtjfaeo tfAirUnt
i P. d. t,e i, ut voit. . il pa.rfa l'or twul faUÎ
San 'rpoadir au Ifjo ., il aauu tn l.a J
la Vgit ce rt r.e.nit au raiibulc, O'J Tbuiaaiar
rtoDaîtii', dit
a rai inoiaa
itlill' tltS of i;i,in,i,ei,:e .1
i.fi.H tii'e rt un ia ha'..-.. !
.' U 'te,
! I.'u
ji;
I e;i'
and I aprec with him.
.1. u C i Ir puai ;jie i ,i (
'I'" 1' mi;i'.it;i.,i it.j!r s u 11 1 M a 1 1 p uph
ill. 1 J ..eu n, ti i-ji 1
-pnfa.a Pul-1. fia r nfenf. iin-r ., ul, aau. I '"-' t'"j'J',
til.-, pour lu. r a pu i dor aa (w.rura du ! , . U,!' '"t fn" 4 ',ro'
h u.hmM.n. I ii .,i,r troire a u, I,,-..., ! i Crn.le eu lu. ifti.r-t.M U Uu, .a
lin n d.a fo!,. vui.-t'i, moi 4ui I- part..-, j , ; J" "u donee juu'a i mtiu.
trmiipr ,,te ,h.re ei.lai.l, lieu d.a fo.a lr 1 . ' ,h" ""f t-'"'i ' !", 0'tYl.ef
p .Mi ! ,1 ,1 e de ma m ,..... lui d...nt .,u. ,'-L I " W '' tf
s ru lu. , (pufi I j- i,ii tc 1 1! tut ilit I (jju. , ' " " " " " ' f'w,vi"'- f.n.r.iw-
H .m luhi. Wat !....', t;.r.w, r"-i Mtn-ila iJatUafj fc IlvuiUia ; l la-
Word of I'r.iiik'i'i " The sun of Liberty i!'"" r " i:
1 '
I ..i..i.
Piihf.eita t.a ît rentre cj.it t aa trrr)lff.
t, lirait d'une f 'emmiiTiK u.nn rnr u Poi'ifyto
1 t'proiu aoio
lait prom' I. rti-u I le pu, tit ! ;u uple n'atiil
1 is le r re. dk en num. L nio ,:i,i;. k r ',,.
nn po :.iieii ('.iiiM-'i.ir lie l'u..ipe J i p:ipn r
1. in1 t;, oij le (.U luiue, rr .pi'i I'. . ,ri i,t ; 1 !e
p..t: t n t-tit in.i pi n 1 d.- I'll-.".-i'i I'n t
I - l.i roi.iafiin .t.').i to, 11 .lit 1 I. ( in. o;.-
L'i r"Tiie il J "Vonl de l'A rv r 1 lie il'ih to' rr ' I t.iteui n H' tin i.t ; fn.-i il.n.a I f ;i. rre;,t ;iu
I. in I lilt in .Imiri jut.
l.i. s n
lu'
tu" Un t I i. 11 I 1 ij; j.iiiid. Mm, liru ni
i :f'-. ail!. r.li.V Ujnlli.rl. li,.!a Iii.'. I'..i.
aith.r, lia- our", r.f p!u. l-. inirr .,u r j Theftta r.t laid fea fc en f.,uaif r Jvtiutu
lauil .-Mii. 1! lot i.i.il'-Jc p. ie .011 i.l, j,J P"f'r- , , . ,
tu h-a i, ., Ii I inn. r. . ( . finiir t., r. pale'! "C'e-tm-i, rfflem.,.a r, e'e.t mot On
Je .).. lit.;- n- de l !?,,..,,.... A lu. a r m ''"' 'r 4 1 h'""H ,W ,'t"'t-
-t..,.. I,. I'n, oi.er.!, 4 mu, propre .h,,.?, d r-nt.l ; titii m c a a tatla tv.iv.ma
je poif. a It i.v;i.r atrt !ur..4f. . k..de.l'' '"'hlu...
1,,.. ., j, l.outji. .,uei.i .ir I. t.,,;.. ,(r,! '" '.ri!jer;N T.Spr, eut
!.i..r. il f'..!.' ..... .... : ... ...,0,,. l'..l. I 1 . . a rou.'u . I a t jau. l.e it-a.r thttmn
il'u
I arte
! 1
( :t ii'1.1. ! fre v nl . tint i- e it.
Iii in
1 'pu . ! ' ... p... r- 11 , r. 1,. , , ai,-;,, 1, ata.' ut un-
1 aiou h m;i ri e h.i,e a r l-v r ua ou d- ' u . m rrn a pp.ef m . U n.i'pie pfi.it rr
...... ...1......1 .i... . 1
tvr uri ..u iiro.iMi ur iii i.t n tin . I'm iiii,.,ir. ni u le i r in .or. inn. 1'. n lit. 11 1, . n.irrt-
potten, that amoiiL'St ni In 1 invasions of th.
t h 1 r r
.1 1-1 J' I ' J '1 1 ' tT"'1-"- l eghg. r.m tf ta faiaa-,1
! Cat U),e ' J'Jf'tf" I aaio :"f Thnlar.
I - Lr rh. 1! rf Pl.im ! (-tr.eiT,' Tl.rf.
Ir
J...I I H 1. H i ' 1 "ir.je 1 our 1 .itr ,,r roi.ife ton ntnnr 11
: . 1 ... ..... t . . e . ...
.'jfai- , 11 ' )..e e- e'rr.' un . oirre . in ion,?; 'oil
une ip inrjurf t r a 1 1 1- f de
.1- 11 ......j, 1 11 1 i.. m ...un ,1 ee ,:re i ,j ,,j
.1 I t . ... lie 1. u ! 1 , 0 1 t 1 ; 1 1 i t la ' 01 fofre.!"! at. on
..11 (....-):.,., e, I : ty-t. lue . oio:,i jl, i,t -t - l.i ;t de l'infrea. Ù.,H h aî.ot.ôral.le .J,
J I .t S t f - l:t a t:, r.pi .f. 0.1 til lis ll lo ; . r toi ilf In 111M iln fioiMiiif I fou. ti .1 .1..
v e 1 oioiii
1 1
e niov i:. in i o .ti
.... . 1 1 1. . . ..
C "'''"'"' , u .111 l.l n I M II I ' ":' I , I-, f rl 1111 I '111' O.i
III fia;. o.i bur, ru dins Htion ausi'eiul le rt d' f.i .) foin' I. .. nu ni d
t .Il t-, ': ,ue u- parti iianiic ' iiorufui .
I. 1 1
-nitllf, '. st h f'!:.eL, r,ll de l,l,u
These Resoiulionw, ,and e.p,cia?y the ! '' " -v a H,,c -' " id- .. urn-., o:ur,e .1 pprr,. ,r u e .'.,'. o in. of;- tr t.-, Upr.r lam
e alluded to, were !he i.umeilpVau-. i,I"'' :C ,vl 'r'"''' ",'I,,,1"1 put ..VI, -i - la Li mnr .-lr, ,,.,,,.u. t.,..irl.a..t
; r.... ...1 ! ,l'r'"1 a', e "'' ,J" "ii ;'" '" m- . t ri.t.r, -,,o.r e ,, ..n-r .1 1 .. ..... -.o!,oe ... He.
I
une
. 1 . 1
o tne inurrertionarv n eimp (,rinl in tin- 1
1 or i ti
it on
I". ul
. ' .'.
.île . I 1 .' 'i.i'l.'.iilnii ,i II
dr. h 1
I- t nie II.
I e ( -..o.iK s. I - s as ... J7 i0 . t 1-yj i.oi.t -i.i .'. h.rn.i ie rt. :i, mi lu '.ilrr.
I -1
e. rre ru .ni' ui.i 7'.... ! ti. v. I i.,..j,. 1,., I t il.a." . t I
31 î 1. e , a:. t, j !;:,',-. j'is ij. 1 q-i.; pont il ,J.. a p.,r I.i ton !, o'u do-pot tun liol.tof.,
; I..-.--s--ur- i.; prou, f I'.i.;";h; ii,!r.-l. '. t rj n ml ! j.,iiri.i.u pu'1.1 m -''. t
.iitsiii; 17 j . t u e- k3i, nfi.i de j-uta.ir t s ri-utt.... a d- ini pa'i iot , lpiuxit
I'm-irr- '.tio.i (.'i-i. adi ntir : . '.le j-i,t m- ouv. d. . freer.-a, ourjamnf a al'.tnl .h- Var trr,e
.ir p 1 r s 1 piopre h-t mue. i-j il 1 i b ., ir,J,. ; na'ih , e'et au rm d t ' . In'uu'l, ri., orr l.i-
ji i d- la loot
t n !! . ho , .N 1 In In , 1 i; d a 1 rm r u .it- n
h.lt ! A l'ue ih. l'uli-la-iii tiu Uc- p ni jf i-1 It ae. . iiUi.lj-.lii du jC,. lutJ... l)ui.i ;
.1 f 1 1 l.i... lr... I. II.; tro.itr i'.j lablr '.ien a I- o r I 1.1!. Ul. li.lU CoP.ie" 4; Ji.a.e it J
vu, ma lu into'! rt'.o.al ti.li-, l . rir .nU.it j.r j a a.t ni ai .pill. rii lu'a U.I fit t jinuitl
ll'ai f.r.i... J 'tfupr-li.tr, S-jitt.Oe, jeiprviuir .' ! !"' ti ". ( 't U t do. it,' Ve-'a Jt!
l.ii.p'U.l. f, t'ial ui.r hou'. , fi'ri-t pa.. "I IJ,i, (, inihiiiFiiitinen-.i, tf lwqut M.
Mil. il y a dra HiiiOi lO'iil;,; c I ; je l.e l'aïU'ni a plia le It.tl.lttft ait Salome ..ra.
' .al put ma t.'.l.au'l l-a .0.. u udr j .prra Î- p.i ! tUrn, a Iniaa U toU tl
total. m-- in u.'pnut. Ji. u: ttul plu d'à. h d.l lr ic.n d' I'attrur... A tnjj"a, rarle-ij..,
! ur ir.itaill r H(..r U c'itir. .... Iveiio'i..- pie jr u- ! Ii'a fa-t inrlir f-uf
Mv tu ,0 it.'rua', loi ! I lu veut qur .;, ,r .,,(,, t pv w.4 it.. io'. L'a. Uqî'11 '
an ep 1 ion 01 ! 1 Oui, In i.irinwix i r M Hit fi (r ju'il
- lui -n . j t r St It r.'rr, lu 'a rt pirrnt .' M ..i 'd if i ma c it I'll, iratas
ni- t. 11 -.i.i p. i de 'r or ni de It h n.i'.ii
Mo.'pu-a .or: j f , w p'ii li Vf, ,a ton 1, u, a e'iiV
Ctlii art- 'i'uu
pourtraved the indinnalion of the co in'r.
Rod OVinced the wronps fîie prnple -.uffered. ; "ir 1 1 l'"'"!' ' u'ui.iale actu-l,e ffpasv f pro- .Jit-je, av-e l'iiea era hurr. -ira i."h f. --r-Jaiit
The more iminedinte r.vw of an atu t ! ! r "'î,hr"''r-"'"" l l Cf"1,r ""'- ' . -' Te rirr.vaiti IVn.e tunW.-,,,,,
eriio.anee eutro it; couTcri.crr.fiit ds tr ize
i.ol-.iii; pr irintiv. j tt cciJi des. prtsr;.tta nfre
t incr;, CuiiaiJienarr.
r 11 i . . . 1 ...
in, --.-a nirraift a prriooiqura r,i 1 m'r.ii.
I Irret repri' lira n, 'lOideT-ei,? et eu H, ci- u
ptr!e dr I'im ouvf iifinrt dt la reo!e au t a
(101! pou t u'ai. a 071e T Je pnj prendre li i.a"lj , t re;r-r, av.rf r.n t. tute at.alo.'ir
pour chaq-ic tort, injustice , uurnaiiou qui y
ont i uum- rét-, dct r.er uatort, uae injustice
et aa uwrpatoa jn y eonr-'paa'Jr car: le
comparuiiiou ! rlrux riruci, Ja j.rrpo'.'!
fin". d. jrirft e-vt dreiejerriL'iei-t pA,r la df
aitr. Ai-HS- l'oïf 'a prtct )n farai J.
.. . ri
M
t. ......... ... . n ..
;-! "i, r.i ia in.rai.i 1 r.. 1 m.,,, (., t,irrt f r. 1 ..t-i-r.ir en .a'stt ir . a
ii fi f r quV.i I .1.. t. I.. mme ij S. fnr. ru ap,t h: la t ir paj.nr du la Ltuji:... Liht
f. lu o. li. u U.'j 10I I l-ir lit' r. 1... U
Pli I 101,0,11 ,t 1 e d. u. n f p;iM !. (,',,
M-
i.mie. e,-
PrtmrtJ lîtr lia ")
a'rttif e.t',e U- Vitale i'.iu a - j .h u in.i i, rm,. r. 1 r r .,.r ;i-ln ia tita , fut
I f'." ufflif. "Tul'aim.a lii'. î dit Itr.ir-. '. p.rr. , d, i.i.li irLt ifoU s f h. I M.
- L aun' r, irpr.'.il, iA '. ce lA .1 i,r, , J - , ol(lie d'Arri.ial; . tuccea Lt A q i't"
1;. fou ! oi,;'r a tel, J v.rtre, une entai. 1 toi ( r i.'r.i pj a intr h-!' a uW i4ia
'l'ii- j'ai arf.nl.fre ait bon' , ime I ! q..- . ; e u wr Btti le q-e f fretLada
j ai ''otitenr. a ;a a-ruf! Mai ra. et-u , in- c uit., r ; d. ,.' t 1 ao. r A-i èvta Pc, j'u.'
yln-atrr, ',i! .r .- lie a-iura jauni . rr 1 ir.i quel-j j'uii. Detail ! ia p. it ,' 'ai tflif
- il. rt 1 1 freie I jur.-, ami, de ie pit lol-ii'l- llmt li!elf pt.tr n tt t4t Ui
ij.j r.-udre ! jet. ie rpir, j.: oj:rrirj-, ra. . u.at-pn j'aij.n.r n 01 -lit n ca o.t. f pre
ni . 111 pi 'p,'. l!e a..i!.". ' " j in,, r Lii t qo "s-, if da. . Ma ,i -ft- m'tt
II ' tait rtdir.w ; U toi. I, p. p. fji, al u li.ft pBA, c ta 1 u iil.rt ti liifiif ( !t 9'
4 km lrpiM,.id ura ou ym ir, rtiai- , c-ji.d u.a douea tai t d ivu cta' l T a ii k,'
ut aa Dot e It t-
V
oua i.e ut" 1 ctoift a
l'eu d ,a iaa ti-tt.it. je U nf uterViaf
.n l!i fitirutj Llrrc.iîurre, a lyM aUtt.raeiit I uf U doui'iema fu.a, eaoiei aAira n'imt
uvit'fl fmuft stnalltif t'ota tn prt, Pi'4 raeUie, ehartna A'pfre Uvs ë

f.ztract of a r oi-iuira.'i' uncn.
BRITISH AMKRICAN POLITICS.
of lite political liielorv uf L'jwrr (,.tn:t- ih,' oMit-r tin' i-f n imp oi.iniionc. In
'tween ihe even's of 177C anI IbZQ. 1 tun.uKf to tin li!"-itn , i',-
tion Ol OnV Mild, Oil UIC y Ul un: niuiin i iiiiiuiiu.uiy i.iru .muit- , mil III I ne ICI III
countrv or iis potrnnn'iit, tow.nr.ls ihr co
lonics.' The ca-es of I T7 U :u'nl aie
in lli'n icspect as litlle ittal iou the
veil can he."
Now, 1 do not know how far it i necessary
to prove anv analogy helwcn the " c;ti-es of
ra ui'i.t ,. rri tu turn, i c ii'n, ;'u,n.
tlie Canadian itinnett ion : il can taiid up- j fur the f Hure, ly inùtatin ihe Auii ncan
enitsow n merits. Hut it is ci-tiainly prepic- j nott-luijio tatiou and 11 jn-CuiisiiiiiptiOit
lerous to hear those who proio-- to Knn'.v 0 j (, ui!pai t.
or iterative ifiueav as iclati-,1 tu tint mi- ; ï"ei r'M.va u iii.-i ic. i uuiturea pi
iiil.)ii spohali. It of ll.e r Ticn-mv, hut ' Vl,,c "', 't 9i khUN -on tm.Lt a 17?ii
nicli of past and present colonial polities,
protest thus emphatically against any res
It t-' in the fare of tin.-, disijierefiil in.
and nti. oti-t i ' m utii.i!, it is in the lijht of
the flames of Canadian llamlcl, Vill t'.'eS
and Town fired hv the torch of M.ht.nv
the declaration of American Independence,
nd for every vvrotiLr, injury an 1 us up iiiun
numerated therein, I could point out a
orre;ondiri? wroivr, injury an 1 Usui paii
on in I'ppev or Lower Canada. Sj close
indeed is that aiiaio'jy lliat minatis mutan
dis, the catalogue of Aineiican L'lievancts
is a fftithful expose of the rtifvauecs of
vhich tlie Canadians have omjd. itKil for
Uir Lui Vivft an I twenty yea a. Niy, re
volting n was thr picluie antecedent lv to
lS37, it has prow n hideous sinrr, and pre
rnts horrors of a ilcfp-r die. than nnv enu
merated in the impeii.-diahlc liiaiufelo ol
A met if a n litd.'pt tid'tne.
. No evidence of intentional i.r even ac
tive oppression of any kiudj'' tien' le an I
dehonane, Mr. Review. If tliu he tier
" llieir verilv were your lorefathci mo't vi
sionary fauli-find t and i:i prate iid'eK.
'.ant fc rrpr nier on fmniou. Nunt uartt
-the-I ... ... ... ' r' '
o n-of the ha-t llu.ttv Periodicals, of freee
1, s,,::iks .dine inadf.'uai: v o! the ca.tvsof
hefore the Revolution, lint l i clear f.o, ! r:.n.i..i c .a, hide without evpi-e,, n-i 1 ' " ' , ' , V u',"n,""-v"". ' onf,rei,.
.1 11 1 i- 1 . 11 r 1 1 . 1 1 r . 1 1 . 1 ri:t ' I n lioil'i I I un, tiuraie.'t ri . rer'kiifrerê'
the conchidinp paragraph, fi.uu vhch mi!, un le.p" le.t mv h 'hef tint the Am-' , , , c , ,, ,, , , ,, ,
1 .1 ' t. 1 1 ' . 1 ' t 1. 1 itetoieiK ji ,'" U de . ur ue..r iiutilie par le
htve nut quoted, t ni lue IÎ-vk-w thi'ows I- on "Ih:' 1 A ")' 1 l'a n 1 o.,i a . m lh- , 1 ,1. .,,,.,, . , , , 1
, v , .. ., ''' ' 8 ' " 'Ira. t:i. pu,
rjverho.ird all the old pnvatires par st Ce ..' rr .Nu.m.er of l,c N. A U., 1. f u . ( ;:,;;JM , j.,..,,, ,:.,.,, ,
I. , .'ill de
le pri .1 I (
winch the Provmna'l i.ei.ril.aiinr h;d pio- Ir n h mi: i in: IaIhio, t c
tested, ni " il wa not on ai . our.t (d 1 In ..-1 1 ne hoei 1 s -1 i i'ip eo; !.. (,f the iut.-H ' 1 1 un . . Ile ,.
thai the last ti s-u t of civil w ai w.-n n e ', " j S: aie. Il indeed it v. n-, we m; put onrr , i ": .lu 'I'm., re
claimed wns unipi.-slionai.ly the immediate
cause of the appeal to anus ; and I am
perfectly prepared t meet him orr that
pround and to thmw altopethtr in th'- area
the erievatlcf apaint which the Pioviti
cial Lepislatuie'; had prolr yted, Ixilh piioi
to 177C and in ISdP.
Is the w filer in th- Review aware of the
vipîit Uefolution, protHed hv I.oid John
Russell ih the I luu-e of ( om.uoiN ;n ' rr.in r, n
and .adopted hv fatîi ime ri ? H"s tie f,7r--,i4li-i J1-1'- - lapuiiliui:'; AuU-t: tu Auu.. . pouto.r infim- ;m m- ro.i.t ;o,. t d-
political riphteof the Colonist, the I! .
jutions voted away about Ji'ihhmh of the
(,'anadian Treasury ? Is he prepanul f.. u
tain the validity and the pitee. of that
vole of plunder, it?ainst which Lord I 1 . 1 -pham,
like another Chatham, Imidlv
elo'piently raised his voice, ami rnt ic.l a
moat "oleum and prophetic ptoh-si on tli
Journal of the H ei?e of Lou, 's ?
ii.'- 1 inane a. t o' i.o.jtt !.. oe rio
ia fill, rei., u'a t
Countty, and would of ihom-elv( ,n p
vdeipiate to the excitement of a pr-rca!
evort to anus, Imi ii did not p- li-oti-l
provokinp larpe and tiuinerou p:ih!i: u ce.
tinps in all nrtsof the Lo?rer Piovime ,
t which. Resolutions were ad .p'e I tl.T
'ciiteialre ceux qui ue lifnt 1 n aatoir autai.t' rrn tit di eitij d.j victim, a pol t ie., c.
.ru It.t. i Vs.. it i wore.
resistance was the thiciitcnej rarl.it m rv : f
til of the leaders of party, in the vanou.
D'utricts of the Country ; to efTect vh ch,
Wftrrants were sipned by the A 'omey Gen
nernUnd Ma çist rates in Manic, to he af
terwards filled tip with the name cf nny
e?ll tuctirj of pri7Mc or official hof-ili-
j6i.;ara.i'4 le l'Iud' pe . dance A rri"-riran.e, et , ei.t.. k r-iu, d 1770 . t lfe3'J. Dat a la

xml | txt