OCR Interpretation


Le Patriote canadien. (Montréal) 1839-1840, February 05, 1840, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90000507/1840-02-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PlTlIiTI
5
Ï3
3anrtt.il &zï&mnnVaivc, aïoKtiQttr, -istoriQur 2.SS4vr.TSr r ? Snaiistrir
4 potrr l'aunt-i,
IMPUJMB KT 1TCLIK PAR I.l'lR. VM Vi KliNAï, llX-KniTI-ll: KT I'&oruilTTUBi: IU LA MIr.RK UC MONTEE IL
S7
POLITIQUE.
î ' " '!. Atrirtm.. îic.w ntamw! th i.lKlw. as, Hfa. rt'...
' 1 mi i( iiii ; k m 1 r - ai . i.i ' (i,ii.,. .1 ..... ..... i j ...... .
------ a - - -
POESIE.
i.r.s l'Ai vnr.s.
I'll j fbivi-r, r. ), Le Î'I ftfk.
y uni I ll t'Wr.n n i! r, tr.t -- u-Ak,
VunJ ptni'Uï, i i'eiiU ur !c 1 '
f.f.,'ir ri rayutmrr, i ri.-l, inTu.f, t
t'avé;!t rn, if n'.r ùf l!rr,
4j ! ilunK, t ! jo, J freinl ct
1 n ') 11" i t'inÎT- c!wr ( rntn? vt .!"nr .r
rli.-.(tr m i hn'. ! . t J- l.c.rr.t
L' (!(:'-1 un rfi q il f fu.é.o,
rit- r un inJiyeiit Jar.t lr 1 rr ir in' rat
frerr.r, ei v-ii Jainrr i linuiv m otui r
Aul vi;rw dii 11'un 0 n4 !
ft inti-t ,b rj i',1 ,i ,'k uu ! f rt tt ! Or (,
perr ku travail qi ! ùnu ,'
1.1 qu'il m dit tuit ) : " I'i f 1 n ,i q t tie 1 ifu!
A ' lar.ai f!m q il'ain 1 r. r.iiî ! t
t rir h r.t I iu h ifcn, ht i fai Im .-urut!
Ki a, n le.jra juut q , m jn.rf it m ,is '"
t.l Ji rtr ft. il ru:ii;iire a i "m
Sa f)cf iu janitia lia ri.nn une Cimitic,
fcc tuTana 'amiii, rt ir narre '1 laulrau,
Jt:, ur un ' 1 il ailir, é.rnJ t m '.:,
t'a q l'hiver, I, ' ,! fa
fn k; (r ! ii.inlau'
Luc u t firt il r.f.;iri h.n ne.
Iw un mi i.iut roirit imi ' frej 'e ort;
la lan ! il 1 1.( ni 1 I in i ani'n é
Touan'yai n? nniio- an.nl t i'.t.
l'a loi, j 11 dV ! iii! Il' m; i: j uii.
Dit ai. . un: Ju.ri! o: jr.rt: 1 u r !
Car miM t uinLr, -''f, mai 1 ,
1 frerinm: n aiiriu 1 iu uSj tf-'ra! ,
Rirh,' lir'irni du jimr, q t'en lor ! nl iji'é,
Q . r ne ".! ' lui (j 11 iVt 11. ut V'a T l
Toa ira L :l ilii'rHu oj am f;arj ':t-t j
Oli! n'. r auii 1 c War lié!
L'rJn rhan:é q. ! nu?rr !i'Ii!m!
Jtr W rii jioir qui I lerliin fit turt:rtt
Qui rT i a-j iiinl rj qu'uti f. ne ru ;esnl,
Un, !er'i'il ir faillira, utinfant imiir,
l'enift I T lav aiiti 1l1.nl !!i amr ! r'et
lir : " H (nn.'t a ! f't,i ma i.i r luuo 0'.g "
Qj mi !!, th ' , r ..! i "; t'
tjai, l.io , dinjr,i, nil n, ' , ! iV'ra,
Fr. ;.hir, , ImijDi.r fa it, 'nju iro a.o,
Pa ir sourr.r l'm Ji.'fiit rt u ir nvtr vk i'i.f,
Pc Ira ' vl. fn la n r; .!v , 11 v f ?iàir
Arra.'h'" luit A j.le.nr in..
Ira, fi'hr.î !' ilin'n l ir ' fur"',
Jl: 1 q ianJ un Twn'lar.l mr ut t ni ir .
Tout rmili r l'h ver, ra ra n l .m'e ;) it,
Muanil le peut fnrii, !e ii.ania lie frei J r i i ta,
Rm.ent ami . p l !f nie'e .,'. n e,
lu fre du !Virn' ur e i.é:o,irnr de . .
''ea afin q"e I I, q'ii iîo:e a faTi,:',
rr.n k v M la forr et ! -ri a f !
Afin q- itre i ne a:i imri ir, 1 m .! !u '. ,
A An j l'un I . tii in'ir ( e pl er . jfanj
A3 é't m me.l'.e ira ; a i !e v.f .e ai ge
J'.er i'an o r.i1 ' tii.t'
I a
u:s oisr.Ai .
-VCeT-
I. 'lllit re!'iKim i. , r , n-ea,
Irc nn lui: et n,.
i. fii-a ii 'ir l'autre, r,
l'or l le ,r an, . .r ri !e-ir. . l.tT i
Ma. ! r.i.nie l'un .mirr a., e
Nr. Lr. Ri ifR r in ., j
I y r.ea iX e; .e i'ii rrr r , 0
Ke .en Iront ave .e pr.ute.ii. (i t)
A "rtil !r r rt 'e r .r Ivma,
Kt p!i q'i'e-i n a en i-e it..o ?
II. , ii e' .!e ! 1 11 mr
1 ' Vin r-li"S t ' , liiii-' n.
t i'i! ai .'ni .l'un I r I p i i'aij
"harrr.er ir 'n-ure ix h rn.
I
l
I
I e. .
..a i q
i i'l,". rr r r
l.Tirn Ir' nt aer ,r pr rfreina.
ri'.e'ix f'''' iir in p'are
S"',a pr,r:,t er, ve ' r el "
1 pl., iPuii .i.int r- n lar1-
et pr. n le A' f Tt I''- .
Fte ire rj n ur un a ?
Peut 'é ii.ffn'r T'r q-e in:4
I- ni.iwim q 1e l'h' rer
ftevienilrrnt nrrr !e print.
n.
peiernt nr.tre nr n
'i, !'! se rr.'.n li. pr,
" reven Ir'mt " 'r v e.'t 0:144
Q' tant .U- f ,i i! n fn,it.e.
'Ur f.ré lin- an va.'l'n fof.Vj
l'e Ira n j'i ir ai' r p'" '"n iVUt,
le. riw-llt 'yt .t i,
f" " 1, it ti' '. "0 I? fi,'iM.
,
I ïu'riiti i-Vt t'ssrfiijp'i (Vuwrrnuf r
i i'wô.'tV. 1' t.t;lf!ttrt.
i J rniet. a U .?.e ro tve n' rt" .
, s . ' ... .
; j. ('; r ; fo;- il ti tj".jw,-i r
1 1 .
U -i 5n.iv jj!., rt, loi? ' r.i.nf.
.ri.ei.re. Il tiktut.xUat'A ne i& n,tur d tun ni.
1.41 '.
D p-ilier f'xart t l'wt Mit ftît ct tif
et f uf:o. "
r f trur l yre-tt!! , il lyit
Vf vltirt ttl.e! F.!- i4tWtir '4 ti ï'î ko t
, .1 i. 1
ei, einri! J Tatt ii- irv.jiïj,ir w I
I.lwjite, i,V J"Jniuiîrt)'m rt !u t onirt. m ,
f Taink' el i.t f iliùiHaiili t;n I';.
i.l ;sr ti !1i:enei!t itr i ur el! N 1 f itni.t
. . . ...
il rulf.it.M, llal J4il:?-V m 1:11 ! A 11 j
. a.l.....' 1
tfisii.Ki.il eu AtiU ît r', Uil .1 pii'a te ii
j;'ier:i fneut il U pfnief iv . I 1 ,t. ;
avoufee i:!urh" : i tiiiiuii a i.tuo, J
M it;u' t tin pa:ii-if, rintei.t' i U iuii.i
ii j:ri!i.ti par 1 t i'iJe il'afv 1 K,r une"
.i.iin.a'ir.H ....i .t.... ..'...il l.v.lunlh. !...it
?:t 0 Je tut roi jiiyuii ue ix.vc t i-t -1
I ' , T ' 1
I -.. . ....... .... ..a .1 a Itfn .f.awil .fd. I
If,, e-if. .oli.it-.Vu. ! miM it a! I
I 1" h- . r 1 , - 1 . r In 1 1 , 1 lè' l 1 H il trtl.l liii 1 ir I
, , ..e r.ni.j.,,, .p.,,
t i. . .
t imi T. i; 1 ï' lliiri v !iii 114 iy i',. 1
1 . ' 1 , j
fiirj.rlifif ; e-i r,ai!f, fil.tfre l ,.â;irlia,
, 1 , 1 1 I
.Il .it hi'11'J.tair.-aj a U r..itti,P !' M:V.
,. , . .11
! !!". 1 ir lia .1 r C'tl.tn'lU u! J;a:i:iii, Ja
, . . 1 , ,
paM. T,'li,i.uini''lit t l lit1 i T''l.,jf 1 1,
' 1 . . . 1
-:4t rt. ftj .;it!0i.l ', Idit pur ton! t ! . '. I
,,,. a..ieit..o 11a l.rolunJ , Une, t ,!,
1 ' . I
n .a . a a .1-., . . . . A Ij 1 al j a .ill Ik lit la 1 .1 11 É I
(iiril. IleuieuaenteM unir ! !i! riia.r
S' HIi't'iTo, 1 1 1 1 c- 1 1 m liie fn-foiiti il,?
IK.'jvemi'l tiiia ffi.-t t ojouiau sitl" A U iwiihI.-
rtmil Ira ijw,iira, Aprt Oiiilluiiii.e Ht,
ruY4i.nii.- ;v i'tiriiil f-ln rul jiiyi.-t. in
Juulli.1 jrtuir fut -apabl il laViiuir le jii4a; s,
m il; Kifitr Kiiiljiue au. juvroJn iojuj.
Uii'a.
K.u rlT-1, tru rinr qui, tl pui l7îfi,
ont Kié 'if lf tri'ni; Jt la fa:iij'vlrctain-,
fref s'.-n to ut un .ivrie d'iutillieencea i tif'n nn-s t
1 rarart. f ctoil'9, uuiijue peut-êtiu sian
l'hiiioir piouarcUiijue i îux t'uif,
iM li .
1? leur ri'ur, ) jwilficia! cl la îi m(.rt
a a i o 1 1 1 arqui sic tri lanil ii,t- r r, p., m
vouloir lot commettre Jii île noutvllca- tiiU
tivv letutiitinimiir..' : l'un t I'auU aiil rv u l
2eui position ie.poclii'v.
Ii aeiou.le, la p!n f. cor..!." eoufee 4, J4
fiiiia.iiiu'f I I il.iilniipic, fut l'iinpnUioii iftipii
' KIM'O . ofl.lllf'IC.
;ir t a. te (jL- i.uitin u ;
Ciili'eptioi piolitii.le, ti l:t:iliVf audifi. u,r ruii-
i . i- i . i . .1 .. . . i . i . . i
ire a mu ii.it u i hiuiiui-, ii'ini m ru nu rtu ,
a.I.ar.'T l.;lliKTCts aïo'laiv loaiUtou-U lie toui!l"'L' 'Ï ' l'"-l'lli"J 'I'-
I,.' pi'iipli'h ; l'ntlirt r .1' ri. lie iiii:,oi!o'joii
'i,u; le -in (W l'état, d e ta liu:,,l. à la lui
ï Jt
u .r !. i!f d'i dotiaiii:, t l'i'i iaii ir
f 1,-a niuiivi lu.-i j d'un- inmx-i,j -ire uJalu . i. :
l'iriir i ni o!u: !. tn i.t 1 iufn'-u i i mm.
m t- uiiti.it. l, iut. tr. t d'- U poliii.pi,' .
i i pv in p ,r l'rspinr d'ipe ptot.'itioti
jire, ea ai outilla pnr It ' Mit ) l: S u:,, v:.i,.
j!r.:i': p'-r. ptiu.t lo Uvea i uj ut.tr 11. .
,'.te, iî( VO'teneiit a! -,j Jij rnrtiaii ri'
A t'i'lt. l t l'îilliai-'n t de pii-iii'a tt d'o
1 ;r.iiililio'l:t ..'a ru'Mnola ; d l'u'itl, O'xr.
j liin v.iu.i lu'.iilo t Dii;i.l.: .i'1 v''iti lei j
. la ... . .1 , ...i.i. . t - .il h I, a aie a ,w il ! a li a. i. ,, I .
I .. . ' . 1 , . , .
, il Hii.'iT-ioii l'i r. 'Tu rn;r or. I. v (ion ninitlla-l
. . ,
tiro :o r- rti-tu m w.tut ce t.ic, . t.i e nu
p'iiiv ri.f i:ioi:t pu, psr T.i r.irsirneroo,
Rll-
,1
i-ii,'r,in,,:."iirii"."''T,i,.''"1,'. i' ti-mn.
' . ,. , , ,
rt nul nuci i !l:i.i'. 1 lui mi: 1. a ! . lie.
! , ' , 1 ,
! ;i " te ,iiî rotnrri e ; ei.ii eu jio,i i.e-
nei l fpl., pir tA
lté- f. . .1, , . , 1 . . .
(' ! -- - r 1
j 1 f '112:1 -ut a l'uiio ju.i'ii r? natal !'iu ti
ij':illi s iitoTe ni d'iiinia d u ia. doit
; nef t r .i.' i.t aw ir p.,ur . fl t de d"rjne 1
1 ay.0 ir.e pi ir.lioio d'' I J.nni'' rt d: fur Imj.
I i,r h ( j!iih.;m pti'f'.n 11 fre.,f d''iu
p llplo,
j Vr:inrT.t rpttti.J n f fî--?lt è h Vo.T.te.;
! 111?' ri',1 il'' dn l iqn. il'' !'!. tf. t; un ifii mi re-
I tri . t t'.ltA 1" tntaj. Ot 0 1 . 1 ! A . r r.V
','lM ifiji
f. it l .1 d. v l'ipj o.ii t t ! l' i.r proa-
fitr.
' I itl il II i,i.M;1 K'il II Alt flli.t tV'
ft',,.-
i ',,-
, !', il.-
1 rv r 1 1
l;, in 1 4 op' titliôl At r.ii"pn'j
prt., :'. rtiure or tiooretjarai
tpiAnl! IV lia pi a tr'i, C. t r fM
I i l'on (!ui,' ' f" tt'.
I i I.u.i' 1V r": r' p'1',01 !'.' .V r,ri. 1 l.;..'V'. , 04 ' i 1 .'n i'A!i o,'.,- t i'. l. T'ti
!.!l. '' io''ii'o tV-, ii.tni'i, i!r y;. tir r,). A "': la !',',!;-','). t la K l-i'j n ' 1.
roi.tt tû'10 4 t'A 1 i:.i'r.'t r r";."'t,f.', ttr
. . . 1 , . 1 . m. ,.-.,. 4 1 . m I II
, I 'l.,,i. l'I I ' " ."Il II',1.-.' T'T '.'-'. T.'W, I--
un i! rt. t .lo f.oiîti: i o; a iirr ! !i, 't u,!
l.et.ta.l f , f. r,i,a '4 'aVl'.'A AriU.a
i .. a j' r 1 t'.o't oi.'.
I er'. 4 1 f,',i
r.-iti.lui it tu.i.i'.i;r run 'rt
1 9 Tm t !
"tu i i.f I ,
r. t
t, 4.
4 I . .
'i',' i.'v.f t ! f. il t i'e rovt !f ! rr, r t.t
a v
t,
ii ' i1.' 4 ''ii l'if.' i
ff
J f r i I j i:p , t ' o ni i. r if i i
r ., lr tt m rr li ! 4 f im i.j' rk e,r a
Il'Vf "4 11 1 II "f lUI'IW',' ! -
;riift'n, a rr.ri-r-f, I fl 4c!i., t .5
f ii'.'iK.a.l i''.: t fniiil tin airi .M f':lfa r.r i
j i;. tf'i at; t" i vnr.-tri!' . t a!'j't. fc.i v i.
!i
1 tr4 r .rlo'it purtn pitom l' a terri. : i'or?
JkuJ.w ii'oiaktc ft'it. c .?a;rB
r- vmvi l' - ïnc -
M Uil
alii-e ii d..i,i.f vtaf i ii.iiiidc il de JH'pv
ri:' 1. m. ,. ut , ,. i'ti'r.
M-', .utiit cv .! îV smj,ijîïAi Il
l'U.jine l'unt.fi.o t uj;mw i,.- 11(11,1
, ,
. v
..... , ,.. .f w v.
UJii s i 4Htl.1 J. 't K'lee
i a h ; ii j..r- le toJ-j i. i uo.tt ta,
1. jnii ! i jmne li tu ; t !n i'ir ajw-ej.
.le timr' !J m: ' .ir. t1 . f. U- !
. 1
.'' a i".'
, 1:1.:. ...... t,.,t;,, ;.t ,,;, a.X tvfli
il i-.I.t.....
. . ... t. ... . .
.i'i"ii.i.iig yrl' 1 TV'ri t- ... m
1 , j 1
' ' ' J" t-M' '" :.-dy,etl Ml
, .
;.lif :i,t,t..ira, i4i .iiit; m ttx
I '. ; ii" 'iïi;tr. V t,i U .Mt'il.t if
i""1, à' jiie t i U '.''.!,Mi ; il il
iC to i a t t. t 1! 1 lilN.l. !.l'M.i.f ,
. ,, . , , , ,
i.f, ! ,;. iitM t ii .' ( ; 1. - r t..
I
t.i
t. M
iiift'i i
î' -' ' tiw..l. .t
!. li !;. nei !e e wwf'M.M.s inir
. , . . .
tub J.t !. 'wltmair, t tu ! I' .' Ul4'4
, . a a .
i.i 1 lili.i i.t t jj'i w i 4 U 1 tii.wM a il I all.,!.,
. , . " ., , , u.., ..
aim !!! ,,, l llil.t l' L u.' 1 t.stijn- i .11..
. , ' , ....
tf ' Ittn'ii u . i. 1 r 1 a ln.tii in l .tt wiis siuiil
, .... .. . c. ,
)i4'-u;it J 1. 1 lit Ui.l n'jl.r.
Ile;.!.. pU, .." i-, 1" A no- .-f.rw t". eu
. , , .. . . .. il .
u ii ("il . iin r a,'i"n to i.ni'ij
1 1 ll lit il. s!ui .J'iu;. iavli:r lUli l'olfitHaaluiii
i;.t f irin . t di i m "ils ! U J iiklil J lu i
letj;. titii. : Jn. i! Iruui'lir I, ura uil. iiiir
p.riiu piiiii ip pij"tu l l'ni rititj'io ; '!.
.l'-j 1, . jr t........ 1. ...i.. .ti mi, iliiaeiit util t.. m
.Ji.t- '..r.......'-''..J .,...-.--..
propri.tiir. m.i ,.i!:u,, l lric., m,v
pii.il.1. V.-ur, V- l',r a.. r..nlr.liil.K . t J'nu-1
y',' i r iu
- î , aw,-. W.l a1 Il A'K Iwl t f W.ll la. .
pi'ii.raiiii.'v in , m., i.u m .h.rii...'in i.,,.
r,u,l,,atno lor.,1,, .1.. ruinn-iio . u. r.. ur imc !
I. p,u:uu:r pu' luiue, ,,. lut i L iiK i.li! i'u.- i
C.n.Ut.t nX:.ii. sur li le. uulr-a p.-uplra. !
T. tu liât 11er, pnr . u inuvou, lu pulitupio itu-
preToy.itit l'-a jjr'i-n.oimi .nnpi pu, au
inti'is'U i!u mou 1 uinn.i'M et .lu mi polilHpi ;
K' ultnohir nr la . i.iitit I. liiuict iiihi
yiii.'iir.'t wf p ir I'h'.Ii ail .! aul lil. ; ol.lninr,
par il.'ti ik'. nii-i; li.ru a, le dioit l: l i.ali i
il in tu'li lea p ijr 1 rxp lUnliot ni;lihu,
'I' aihIai.i., uu i.-uH ni.;m
i ut ii m L op ,i ii r utf ia oi m, . i i u i. n u. pio
lu' Iiol lii(!i;'l.ia, el 1, r.rl.'it J Li fl n-j
citi-ti. l l.i . L.1" de imin-iU.li.,1 . t le I .--
i Ii" lj a .! jti. tiitnulioi ,iiu. : tel lut le
il pohl.ipi IlltAIII.I-
l'in, , Lui u, val iai lu d toiu l' rtin relit .,o Ilo
. tnpl.i) ,'our uiW.V oli I4 a 1 p'iix do
tnoti'i.
I I totiataiiA filait de 1" tipl. . t-rn?
p'j'ir.L.r .pi- d. a ooiiatii.jti.ii.aj i;',.,iirvufc.
1.0 ranJi-i.eui ui iui;ii 1 t-u'ini.. 1.1. -, r.-
l,'li lt ll l .l l.A A ."0 l 'itl.li,, I' S. A'iu
ni'.': ,iii.-ai. u' tt-tll j. m, n ut :m ni--
"" 1
. 1 :. . .1 u ..... 1. . 1
,.! Il M'I' 1' II ' ' ' r 1 ' ' ' MM .'
V . . .
irnt. iiTuil .itrti to et 1,'i'iif 1 ..' . f
.l-.itiot a 4 u freauo. u 4Us-ii. n Iuii,
eu t.ap:il.A, a i'oituytl. eu jim, Ai r's.- ;
loi'iir, p.r.i; ia u d. lu, itivr, i i. m pui an i
;.4ai i m l;'.t!. ,ea( p., ur 1 114
t. r r, 1 n u ;i .t.oii . I .fo t, I nr'.U oi
s. .
Ion !j orol'. t. i si.l.i l r.lto. .'iti l teul, a
imi !is .'roi', t. i
tir, ..i ii,irl f ririn.i tt f
I'll p. it il
li't .t UI m I, tfl.', 01 r.ar..A f 1111 imi.
i , ,
H.ie iT.t: it'll le lutter V
, '
a m liij istr
., tu
n.irii.. i . ooiiii. rrt
r ,! na.t tira
tell OU t ailn'jl i , Ou "ir f .' pu V-
j II It, "U lu. il u.d I T.l A p.i.l 't .t: l.'oti.
J p . ipi'-i f' .i l . t.:. on JT,..
j '..fie e p-... -!!, t da ,f,'di ! î- m a i 'j!V-
t II ,f' . iA ! " I ' I.f. Il' !; 1' f'I:'
'4:j. In !i,ta.rr w o'Bm.i C. nii'i i 't.f
' a',iî
R, V.f ' . l'A r ., fi:t n tri
i
jivef. ti I.
1 A lie 1' 1
'. ' !.
to
III ( l.tl
It Tu!
O.' t'A
w'e
a'.-
ir iu
!'.
I
"i a- t.
I'm fre,.--,e ri, r I-l I' lit,
1 !
.4 ... .
ar duinii t on du-. 1 In.
'i rv u." i" "li.'l 1
e n,;.-
"tl' 1 . . t r r t
i :i, ,'i'i!l .1 '. f; lfff f
1 fV. 1";'!' r,i ,i,i
ntrif , ri-o fi-, i 1 ; K Me
. o t m ee . I i,.
. I I' I" . !,'
util II. h'. 1 14'.
11 .n,' 1 v. 'Mm 4 u.-,''." r','.',,.e,,t ,1
a '. a , î -1 ' 41 ' ... . Jt . .
W . I , "mil H,
.i.ifi. , r 1. r' a 1 1 '.''.' t '''.; 1 -. t u
t'-.!.m. j r i r' A if
' ri t, a; 11 ! . ',.',
1 ,; l toi ( m ii-
f. .', if'i'i-tr,. . I ri,'ii',,i r!
,: ! I' a t l'i'i' Mi, n,i".':'. r :
Vi
'., 1 4''i;.i"Ui , f ,,'t !
t !'.; -iti-.a- a f',.Mi, n 1 .-
f r t i i,
II.:.
pu
m
î. . ,r ii;:,
i
, - W " -
1 ' ' i I
. ;.. .. a
A ' :. '.' f . r
1 r , ..' .f.'.i. i '
i..'- i, ' "
i p. ui o ; i
a i,
l ti'l' ,' "
e..
K I',,...
Kl,,!
"!' fa fmaii"
'i ' ,
foy; iffl'j, ut... m:
MSa w r''- ocl li t irùtur t
V f - V
,! il 4. hvmtn ' l'fcïr4i ..i î.!,
uuij Mi,:!,. .; .e J rî-rt. j .a &. . il
........... V 4... 1 . ...
' ir-(ir. a f. f l'i:
tutolsM 4j.f1 t
ttt
.'..:, !' k. "..: -f r t ! i t a
r. J'i'i 1 liw..w..r .t U I', t! fP'Ul
, .-.- , , ,! , irev-.-rt'f Vfm '
( t!a4;r feilïr I A
' I' Ut V coi !-i.4 t if a b
) ; r!w , -i j,ïie W-a y i'4:a
fKjit fcr V I f ft I
M .
!. (Vit l. atm mrfWf fiira) Ski yi)iAï. W
' a .i. u. tjwt.i... Hj.a jw ai.te
" ! J.i ! la. ilr A a ,.. t., an- a M.
!..i .i.n n'a . .ir.. ,,nl, a. i.
M pl. (. ;, t l..ti-p -H ,v' Vr
ftr le q Kiati ! .. !lul f'M-M, t
r i..ru. l'n I. alW- l,.-t il. in
V t.rr W U !,!.?. tnit ; w lierMiv..-, m
., a l'f;, ,fi -j.,4iv at 'Mvi4-, ;
t.e i.l rt.-Mf q 4 ia li-ei kut t..
Il ' Jbi.. î. i) ,,i u
sir 1 '.4 t;
' fl I fJ i , ' 1 , M t. d,
sa,i. .4 I ;). aUlU:. !
ittt it '( -, r-.i', MX. ir txi.sn.ui.i ,i !
tt .i i U
I T
II,. I..i ..... I . !.. I
4 .- i . , t . r-. . ,, c 4 i i t ;MM I r 1 fj
i!i.ui, tt-,,. ti htaViia-eicaK-t t aai(
,
t'n. i' 1,1 iil'in.1 ul. J,oai.fc a.,
i '
j on. I.e. t-.t ..h ur lalUtiri ifU
. 1 , . ,
iionl.ele hii n, Inn u' 1 I .-a!a r l.l. ra
i i ,
, r U in!w u i u lit-.. W pl i r.i,n4ii .iv,tt-
1 , ,,i . 1 . 1 . 1
'Huai. I D.'ri. .i-i.t. hn biir. h,.in,! il- I
, , . ,
J ' 1 '" ".J"-
i t (.' !. IIW Ha fM..!Al 11,, nJilla l
I..K W ll Mw Ha f hlH Vt. ll,IUlia al
l'olfUJ.".! 4lia;, kvt I I aliiitvk.a, fl,i.l , llj.ia.a
4 U uwpnl ) r p4'.llll il, a i .tt itit H Ul. jM I li,
il l.e u lm: plu tint a i i tlo pu M is . il' l'Hmil
un a. 'il ii.,iiuii'a 4 j'ii il lut p i tu Ci
lli:ril' H ill p. ih'hk ; ui rliii...
a-.lau-
. . ...
. I,,u" " ..l i.tU I r, ttifmotr.
î" ,u "") '. '
' 11 41 ' '' J 1 H l'I I lit f I (i U I ' ' II
'!'"'VA """'" " I' '" I'-""-
, 0 ' ""-. M a-uw p,.aiHc .1- . u
-""''' '"I1"'''' tl.au.l-oi., U lut il tvu.
m'iiiK. mi m i s'pniM.i r .
Au an. I ii l'Ali i.pia, la Aiiglui 'iitipAie.
irai, pur 1 1 lu ai ul .'t'ellu i tait a leur nmir.
Ii:ili.'.', île . p!, li.liq p.,,i,,i .'o I4
ï.iii.1.', ttuilia ijii'mi i.iikI i! mi . a i 1. 1 oiitie
I i r Un o l'iut.. a le fioiaannirt Imi !nrrpi a,
t l'i'ii lu 111 u. tt pl. il'. I In y 1. iiii'l t 1. 't
. : Or I Wo al a I l'IploiUlloll lis; tluito il. ,
' I f . -1 . - I. ..... ' . . . i: .
Kl. t. I l . r .1.1 ... M H" I.l.ri.l pi.K ml a I III-
l'allia- ajnJai-a- I'm, t. i lui ito i!, t r.,i,iiit, n-
M'ou i s-iiiin. irin,. avoir p.,i,.il.(ti.jii aln-
iiiliiea. " I t 1 i.nillis initial ",0. la Oit J- lie
" .Ri plij pu I liii.liiiyu, lM.ur un p 111 1 inni-
1 l. . i r i, l'.ut, J r.pj'.l !! l.il.i, peut lie ilji I
" .1 p.' iilali'Oi un t i' li'.a. ii. ut do pliiUi,.
Ii. p e pr.,'p rut 4 1 M'. 0. vliiptuif lt.il.in
po ir plot' il't 1 1 lrit'.
i-V A io 1 .i,'., I ii.lMi,,i,,n .i,lili. 11-iiiar
. K..lid" !.. rAi.,ikln: : iv U1 d a ula l lot
p4i. "da 11 v s , m,-. I. i, tn.it . ', i- faut-
' " ' '' "
li. .,......w...... ,.
s' . 1.. .1 .... . .. , . , ,.. .. 1 ... ... , . ..
w .,-. . . " ..t.- II. . .III,. ,.,l
I, i . .1 . . . , 1
l'.ui , il.e, A l.;'. l 1 11' 11 t nl.( a.riful.- a1
I tt I- r u., M-tin d.-a' lits l..i.-1 .
.i' a lfiloria oun". i'i In. a I de j,i n,,
t pi, i ! .pi. i', a in opj' i.:,i ,r I .!, u 1 .
I 1 m 1 i d 1'. ' 1 '. 1; i,.- a 1. a ' ' 'n, i'. 1 u,
I .;. p oel l r i,v ii.'i U. a i.ii-,m,ioi,, ,
irur
r . . , I , , ,
fin. r l j.ruat i,e le o 1 il. a 1 . t.i ut ui
;,'' u.e la J.iiu.k.'i ir, i,i: . J..iri..,.i; tt 4
. , ,
ltll.,i. Mai .,'i'ili poll" , p. uinj 1,11,1 do
It atr piij VU l'i.. l'.ji.i "i". .util' p'i ,. ij 1.1 s- u!o
, i! 't i ' li. .W l'A 1 I, ti '
On av.i U i m,, ( ,,ii d, , J.i i!,.L'i,i ntii-t 1
t")i.'l ntfe c KOi fini,. i il '..n, lt f,,
1 1, ,,). at I '
f fre II Ij ,1
1 ai W 1 -,
ir , i- l t '
1 I l.i .,."; I , I ,
' fia o' i..'.' , i i.
il a . ' 11, ...
1
I
r.
I.f a r
.i. f
. V il t !,
. de U f j.-
'. t, l u l.U.t !l
i' ,, . 1 1 r
1 I I.. I.r
' t
I. r. .Su a. 'l-r
d it. ui a. 0.1 Li
1 t' .' f.,ei I ,
1,'' ' . il- .! .
1 ., 1. 1.1..1,
'u!.i. .f)i.ii,' i l ). 1
îrv'j':fa;Mi
I "V 'I i,.
..il. t i j r .1 s t. II. p'i . lo f
i ij i , ui. i; ,,it,'iii, aa-
' " .'-l '' l( ' !'
lu 1 u a . ui,
i !i rt ! a i .!.
1 uu- t.on, or n ; t. , e (J
.!re; h t r. ( Lt nil oiii.i' .i'r, al"f
pi, M'"-, il- . uiuli fep ioo.ca ; l l j i i f -1 . t
i ul i ' H la . ' 1 1 ..i t:. .epuin t . i t r . -!
'il .ù, , 0. poi i i-'l (i, '; l'a!."o,i i.'.'i'ao
p. !o a-l'tral , r" pu ,:, i , ! p, î.'iii.t pl .,
f, .. . t I." ' I. , t a ",i d, i ., r I- rrii,iU(if
.'u ( "..ti e t a i .n ' , t' a t' '.'e 1, r.,.,,
toi. u i ri u,, i.- t .1 a fii. .
,nl do, r, en Afret'f'pie, 4.- ! H e rf
f ar.i'.t i ho till .'l" o' 1 1 o.'.. ,',f h, l-, lui i-t-
t. it Al.'.ii" . I"l lp' i T i, f : ;'l . a ...
ti. (: t l't ru ur ; l,i' i. a p, y ,).,, i,
1 ,. t.t o'i''
. - 4 ' s ; r. i '. t ti . t
4' t p-.r t' f u f f li f ' l'aî'.i I..' r tt i-
Il . ' 'ilii'!, a 'I l.ul dri.
lé. J fi ... , la M. II., '! , I' Y aoi a, t l'.f
lu,., ' 1 '.' !'';. !.. t"1!" " 1 a I.M d'y' . .,
l'ait i.il,l.. HO, ,it Ml, ', i' . i , ...il
f a i ''.. I , p.if !'v f. t,''.Att '.Il Kf '.'
'o t tuAi ot
MhI aM te &.:. .. t A. i-
ï '
-4W .! I14 t-'l)4ir -h.ï,. (rrr(4't rrllqfC
j ; , É'lri-W4 br .( ff V
a l' O'.a jr:..v.,. a .iitiut.
.; Qmxtiiv. f.crt;.e;l'i fx f it f
w ii: .g'. J7 w rùl f-f i
( p 4 r f r e,r g-- i.4
: ...a; emvWw k W lit(ai:i.l 4ttA
l.,.c-j-4 1 Ftsr f...-,ii.-,-e 4-"Vaf'f1& ')
j , fcr I' IijH dut I jtAil a
1 IL .-:,. tifyVt.it4tV Wto'ViiXr'tïg. tt'$0
' a ' AI Voi, tit fefM 144 fs!'
, ti-. i Ii.ùicri-A'f aiit le ïie:fre
" i Mt4 ÎV ariCiTV il i'Hltaa te f-ajjj,
j -", U.t tonMbm, U- ian-.WPe--yAUif te fat 4
' m t r -ri-t !'lHiatr,4 ha u.ljfreA .uiV'aa
j fWwm ttt r.-eou ! lïwrrpiV liudun
I
'. KmM U m'jiî arihi ile fauttU aa))y
ii.c f-.. .vtaHc. AU U-ï-ut J nttrt
I ' a-s
Il, lti(Utm a4t Fa N Ji tt, feli J:i fi f Att
v !.. ., i ,i.k.-,Ai, ai a ulukjti U .t.,,. i.
' - " - - . .lo.sf....
, ri a .'-i . tra ri'iMi, ae n r. coûtait eA
r - -
i fayAt Utti i kt AVari'a-O, l.a, Ja lUt
v v&irrz&di.
ti t rrt4-tTrt.rp api'irti- uU l'rat rriA1
Ji-i. l it iwl! I r dirHtt t'en alter,
i"'. lui rueM, Inil U iriiioii M-ttax L' a tirM
'f ' l JNi v. tl peu, a Ilitfuril.
l'Mi . 1 ti twpt 1 l.-a hoiitiiirt, artn ipi 4
. t. In. lit ipi'on loi d.HHio rat .Hirit ilifcm.
pl. t, J'.ujourt p ri.l l.-, et q.mi DioromA Uul
aaua raa a U tUf lil'lliU liuinîb,
Atijoor.l li.ii tino oi t'rtt éi:ri1 î Ia rW
t'm ohi! Min I' lnf i.pi progrA ipiaj i
i. lui t'en vitut, U pouie rte. IAnierU
pie n'a ti 1.1 rh.lU lie roi, lî 4 ji,1L't T7tt,
( je pour rlrtcf un II 0 1 'l tri.4aa) uf tj tiôaaj
t.r.ul,', hiui (did. r ua tioutratl rui.lfl avir U
riltr( d'ti.i.l, N-.U m. leu U ptuplcA
do! t'iieuu li.HitrlIc (li.td.re, uu Aiu
l' Ile ft-lirioll ; rr.'l.j do U hltil. Kl fmi
pe,ii. r l 1 iriotid 1 aj rj n'oUtt jmi U una)
allie utopie, utl I illipoaaible, un fhimaV
le, UnelH.'.ie, i)i( l'a,jli fcrfiiaA tin AAO
de p., a martyr., it t.'at r l,api m da MOff
.pu lion Ut a dr hHiillurct d U trauBi i
tu hi a Iii4 ind' peiidaii,
" .Nul pritH ip 110 M eona.1li.J4 IAA ffittAt.
" l.a liUitt) i lionne p Jo avji i (aat
" ipm lo .upU aoii.Tie, tratailU, OumUrte
" l u i .,uj,xii I':i4 tur l'aietiir au U jo
" ..u i'ul. i-1, da lu 1 al in4iu1, Mt4 Auoai
e jour r i M 4 tint jamai, rwisif W pu.
r 1 1 , nujo.if do juli'.ai.'..ii. ( ha.pi payât
' un d r. i.mia-U ; tl.a.pm ro t. 1er 1 irritai
! "une l.'te iiitiioi,!i-, ri.taïo'e on au tiirrair
4pl'l.p;f toovvliifa pali iWk(. (' iiAi
! 1 I aiiijr .!. l.oin t 1 .t'e, a li. 11 Joaixuitlra
t. . i. . .. r ... ,
i"-r ' r " " "Ti
, . ,
1. 1 i" ''.or oif S iii i etl U iVriuriaj hACT
, ,, . , ; , . . ' ,
i . , , '
ji,r i.Mie I,,.!' i- i.i'ani , I le. ont. ur Urita
, t ri ; hl.n.f, la ici f 4l.sr, t-U l'Atli lui n'
t i.t :.i . if.... , I. O'.rrrr do tr i
i..- I it r:'- i.- .,i.,:Vif d.- U t luîutt'Mi, t
w : . .. . ..1.1. ..... 1 .1 ......i. 1
' Jill"! 1 ! I ,11,1 ,,,( HT nui C rH
1 . ' , , .... , .
1. 1 m in , u,,- i,- ui 1 .1 uii Fi' r a
p l' r i..t.Tiifi do ii I ,,,1, 1. 1 a I.e.
1.4 let.jnr e -t',l J'.er 4 l' pixir
'r H U tf i'.',; pKat.J, UO icU1 lf a,!! Ul
!e fe, (.lu ,,'auii (. liotm kaWt t
'elu.i li b ; j-- n j.. me t. Kip U d rtiier r.ip1
1 ...... 1 . ............ vi'.l .i A
'1.411., r . . 1 . ..i-iw... .- ...
1 ... : ... 1 ... .1 . ...... .1. 1. ......
'! I T il.,E , It .111 I.' ,l ITII. f l'. .W ..
i.tnr lu lit 1 u .,ui .. i pai.ei.l de f'.jna!
,,(- .,' 1 !' , , l . 1 1 v ..' ni, ai
ili tJitii, ai lr Inol 4
tiu. e ,.I
r I I ! I)l.i,t f r, tli l 'de d
! ' jut tf rout'"4 'a Ix-A
i. r i 1 .1 u 1 ii . ,
I f p 't Il ti' M!
i. ur pn r au l' ri p île
.pf ue., t i, Il S-. I hlll l O' l !: I"a
i t.li ! I... I t,.. 4 I J p. li., 'e lot.4 14 a
, lolmt. f io. ,' i i . i ia I ' . "l. Î'm I a
J i,l,,' p.if 1 , u ' ao U l )'? .,".1 ai.lt !,
i it U,
"r ip I
f . t. . '. t
a îi:. L t'" i ,!, a
I e f I'''1 f" '')"tl t à t
r, i l i i f ,i !'''. ' t II
1 1
il a Il I ' I ; f e .
I U' J.,r. r i IO .
( l',i. .
t . t, .1 Al I lie t.i tUi.il
i. .'., poi.r ',,, ; : ! b il il
. t,-, !"'. ' ' lu i , t .'il I
IMS ; l
u !.' i.t
y . t, ir, I i Il '. i d. 'île il 1 ,. r f X
I. 1l. Ni ' . I. i i . ' Il ' f r t en pf O .
. ' . le I t '.I ""' ' I i" ; ' '' l ("t II tltli, Il
: a .1
h' .;
M ...
o.:, :
t Il
i .i o ao je ..i ;..,i h : a
I i ; at i f j !, '.
t . '. " i l ut u i l
r U fui t i ou
u l. jf'ifiiiaa.
, '.a url'.
i Il .1 U
I- ' t
te p t. , ? r ur ur pat
tuf,.' t II' II.' lit Oi Vti'll t '
l . i.l'Orr a I fi a', f . I .'f tvif ie a.i ti n"', fuî
it.tVM." i '.:,. ( I i;rt gal4 M t ttl
a I 1,1 t .'' ! pl liait m ; l II. I à. tuU ; U
l l.l . Ul'l,
l. t iV lin i, e il-' lt Nf,.ie!ïr.O,l. an a ti
fis tu i i .'il; il'i m,, t a iv luu'.r la, di

xml | txt