OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, July 18, 1895, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1895-07-18/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

I
1
2
Choate & Co.
Koronki!-Koronki!
Ceny za siebie mówią.
50 sztuk koronek, 4, 6,8 i 10 cali sze­
rokie, warte 30, 35, 40, 50 i 60 c. yard
teraz po 25 za yard,
Oglądajcie koronki po 39 o za yard,
warte podwójną cenę, tańsze od ceny
fabrycznej.
Ciągle sprzedajemy koronki po 2, 3, 5, 7,
9 i I2ł yard, Jeśli je potrzebujecie
kupcie teraz.
Rozmaitości.
Gatunki i
ceny
to język którym mówimy.
Pozostały zapas Swivel jedwabiu- po 35
za yard. Dotąd sprzedawaliśmy po 50 za yard.
Wybraliśmy
stOB
Parasole, za połowę ceny.
Lap-Robes po 75 c, połowa ceny.
Turecko -czerwona wierzchnia fl&nela po 10
za yard.
Dla toalety.
Mydło ,,Rico" Colgate'a, najlepsze do
wywabiania plam. Sprzedajemy po 5
za mydło bezwarunkowo czyste.
,,Savon Surfin"|importowane 3 my
dła w pudełku, po 10 za pudełko.
Cocoa mydło zawsze w zapasie
12 mydeł za 25 c.
Woodworth'a perfumy w 10 zapachach
po 35 za uncyę.
Muślinowe spodnie
ubiory.
Nowe zapasy damskich białych
muślinowych majtek,takie|same jak
dotąd sprzedawaliśmy po 25
właśnie nadeszły.
Nowy zapas damskich białych
muślinowych spódnic, podobne do
tych, które dotąd sprzedawaliśmy
po $1.0© i 81,25.
25 tuzinńw damskich białych
muślinowych szlafroczków po 50,
75, 85 i $.00.
Białe suknie.
Białe sukienki dla niemowląt
1 dzieci, po następujących
cenach, które same za siebie
mówią
Nasze 65 1 75 sukienki po 50
Nasze $1.00 sukienki po 75 c.
Nasze $1,50 sukienki po $1.00.
Nasze $2.00 suk. po $1.25 i $1.50.
Nasze $ 2.50 sukienki po $2.00.
Nie moglibyście nigdy sami zro
bić je po tak tanich cenach
przyjdźcie je obejrzeć.
..
Gingbamów w ładnych
deseniach i gatunkach, warte po 10,12ł i 15 c.
teraz po 8 za yard,
W najlepszym gatunku fartuehy kuchenne,
szerokie, po 15 każdy,
Damskie białe fartuchy, kolorami obrębiane
warte 25 c, teraz po 15 każdy.
Japońskie pralne jedwabie dobry jedwab*
warte 35 c, teraz po 25 yard.
Wełniane Challies, 32 cale, ciemne, za poło
wę ceny, po 12$ c.
Najlepsze Calhcos po 4 yard.
Ginghamy na suknie, warte 12£ c, teraz po
6 za ytrd.
Tela Vela Ducks, ciągle jeszcze po 9 c.
yard
,This Lixum" powłoczki na poduszki,
gotowe 45x36, po 5 każda.
Czarne Satynowe spódnice po bardzo zniżo
nych cenach.
Spodnie ubrania.
S**#
Muślinowe Śliniaczki.
Przyprowadźcie wasze dzieci i dobierzcie
im ładne muślinowe Śliniaczki po 7 c.
Wysortowaliśmy cały zapas śliniaczków
i kapeluszy musimy je zaraz sprzedać.
Śliniaczki warte po 2$ i 35 teraz
po 15 c. j' ,v
Wszystkie śliniaczki i kapelusze warte
po 50 i 65 teraz po 35 c.
W lepszych gatunkach warte po 75 i
90 teraz po 50c.
Najlepsze, warte $1 oó i 1.25 i 1.50,
teraz po 75 c.
If Te ceny tylko na krótki czas.
LaWns.
Co pozostało z tych, które są
po 10 i 15 c, sprzedajemy po 7 c.
DIMITIES. Już nie wiele mamy,
więc długo nie potrwa i sprzedamy po
12 y2 yard.
Staniki dla chlopcow.
MATKI PRZYJACIEL, ciągle
jeszcze po 37^ c. każdy. W
wielkości od 4 do 12 lat. Tak tanio
moglibyście sami zrobić.
Duck ubrania
Takie same ubrania z Calicos, w białe i
niebieskie paski po
Okno wystawowe po lewej
stronie jest zapełnione damskiemi
stanikami z Lisle Thread i egip
skiej bawełny, dawna cena po
35 znikła, cena w Lipcu jest 25c
za każdy.
Tylko kilka tuzinów pozostało
z tych damskich staników, które
sprzedajemy po 15c każdy. Najlep
sze jakie kiedykolwiek sprzeda
waliśmy za te pieniądze.
A nasze 10c damskie staniki war
te widzenia.
Nasze 5c staniki warte po 10c,
ale możecie je dostać po 5c.
Mężczyźni powinni nosić nasze
koszulki 1 gao-ie. które sprzedajemy
po 25 c:
Oni także kupują u nas po 37$ct
bo te sa lepsze.
A koszulki pe 50 same za
siebie mówią.
Koszulki, majtki i spodenki dla
niemowląt i dzieci, białe i koloro
we w każdej wielkości. Pozostało
jeszcze tylko kilka z tych po 5 c.
i
$1.00.
Duck spódnice, oddzielnie po $1.00.
Wełniane spódnice, oddzielnie po 98
Bardzo dogodne do wyjścia na ulicę.
Zaoszczędzą wam lepsze ubrania.
?^i
yfyfvX'
SPRZEDAŻ BUDYNKU!
Nie daremne gadania, ale fakty z cenami, które Wam zaoszczędzą
centy i dolary.
DATO.
Winona, Minnesota.
Cy,::
warte
nie
Na 2-giem piętrze.
Kupcie iedno i modnie się ubierajcie.
Dobrze zrobione, dobra miara, modne,
szerokie rękawy. Bez względu na poprzed
nie ceny, teraz po #1.75, #3.00, $3.25.
Staniki koszulkowe.
Mamy kilka tuzinów z białych
muśltnowych haftowanych po 50,
75, $1.00 i $1.25. Już nie mamy
wszystkich wielkości, ale jeśli do
bierzecie sobie miarę, to możecie
je mieć.
Wszystkie nasze $1.50 i $1.75
staniki, sprzedajemy po $1.©0.
Nasze $1.00 i S5c gatunki 75c.
To wcale nie lichy towar, ale
wszystko w dobrym gatunku.
Rękawiczki.
Damskie czarne rękawiczki po
21 para. Bardzo odpowiednie dla
powozów lub dla przejażdzltf na
bicyklach.
Nasze 7 i 15 centowe trwało
czarne bawełniane rękawiczki, są
tańsze jak gdzieindziej.
Jedwabne rękawice po 14,19,
25, i 35 para.
Nigdy przedtem nie sprzeda
waliśmy tak widie i tak tanio.
Pozamiejscowi klienci mogą, obstalować z powyższego cennika. Zawiera on tylko fakty. Zlecenia listowne natych
miast wykonywamy.
^v* „V?
Damskie szlafroczki,
Nie wyobrażajcie sobie, że dla tego,
ze nasze ceny są tanie, to nasze towary
nie są dobre. Właśnie zupełniegodwrotnie.
Sprzedajemy dobre towary za tanie
pieniądze. Mamy jeszcze 45 damskich
jasnych perkalowych szlafroczków po 50c
za każdy.
Mamy 91 jasnych perkalowych szla
froczków po 75 każdy.
Weźcie elektryczny elewator na 2
gie piętro i oglądajcie te towary.
Kurtyny.
Wszystko jedno co
wszystko po tanich cenach.
2 gie piętro,
Nowy zapas Fancy Denims na podusz
ki.
6—4 szenilowyćh kołder, warte po
#1.25 teraz po 75 c.
TAPETY, papier na ściany.—Możecie
teraz wytapetować pokoje za połowę
ceny. Biały grunt, dobre gatunki po 5,
i 10 za rolkę. Obwódki i brzegi
odpowiednie.
Krzesła i bujaki.
Uszczęśliw dziateczki,
Krzesła dębowe, warte 25 po 18 c.
Bujaki dębowe, warte 35 po 23 c.
Bujaki karpetowe, warte 50 po 29 c.
Gorsety.
?*. 4*^w*v»Q{ &"W^ it*^
.www
potrzebujecie,
25 par szkockich firanek importowa-1 "DllCk
111
nych po #2.50 za parę, sprzedajemy
tylko po $2.00.
10 par pozostało z tych ładnych irlandz
kich koronkowych firanek, wartych po
$20
i 25, teraz po $12.00 za parę.
20 par szkockich firanek 3^ yard.
długie brukselskie desenie, warte po
$2.25, teraz po $1.65 za parę.
1.200 yardów wyborowych Silkaline,
warte po 15 teraz 123 za yard.
Gorsety są do noszenia. Nie
które z nich kalecza, inne wprost
zabijają.
Ale nasze gorsety są bezwa
runkowo tak robione, że są po
prostu wygodne.
Zapas u nas tak wielki i wybór
tak znaczny, że to
tuz1 na.
Karpety.
Płótna.
towarów.
1
pomaga.
Nasze 50
nzieci po 25 centów.
Galanterye.
nam i wam
1.
65c letnie gorsety są
tak wygodne, jak te które po dolarze
sprzed, różnica tylko w gatunku.
Gatunek, który sprzed, po dola
rze, wszytkim się podoba.
Ale jeśli chcecis płacić więcej to
mamy po $1.25, $1.50 i $1.75.
Możemy watii pokazać świetne
staniki gorsetowe dla niemowląt
1
2 pary niklowych, platerowanych
nożyczek za 25c.
Perłowe guziki, extra wartofić,
extra cena, 5,7 i 10 za tuzin.
Z żelazek do fryzowania włosów
z podwójną rączką niewiele pozosta
ło. Warte 5c, teraz po 2 każde.
T.
r:-vn"-p^
vi 4
t»t
5
A
H. Choate & Co.
Materyały piśmienne!
Papier na listy nie przebijający, o który
pióro się nie zaczepia, w zeszytach po
sto arkuszy, po 5, 7, '8, 10,15, 17,i 25 c.
Koperty odpowiednie do papieru listo
wego, po 3, 5 i 10 paczka.
Dobre ołówki po 4 tuzm.
Ołówki z gumą po 7 tuzin.
Ołówki ofisowe z gumą i z dobrego
drzewa po 17 tuzm.
Osadki do piór z piórami, po 5 pół
2 gie piętro.
Nie potrzebujemy namawiać, jeśli mn-
żemy po tanich cenach sprzedawać.
Wełniane Ingrain karpety po 5o za
yard.
Wełniane brukselskie z brzegiem po
85 za yard.
Najlepsze karpety brukselskie, z brze
giem lub bez, po $1.00 za yard.
Całe wełniane Ingrain karpety, warte
po 60 c, teraz po 40 za yard. Resztki
te starczą do wykarpetowania małych
pokojów.
Moquette i Axminster karpety po 80
yard.
Body brukselskie po 75 yard.
Tapestry karpety po 50 yard.
8 oz Duck, 29 cali, 12$ yard.
11 oz Duck, 40 cali, 15 yard.
Nr. 10 extra cięż. Duck, 36 cali, 25 yd.
Nr. 10 extra cież. Duck, 48 cali, 35 yd.
Nr. 10 extra cięż. Duck, 60 cali, 45 yd.
40 cali Burlap wełniane worki po
10 centów za yard.
Tanie ceny w naszym wielkim satorze,
znaczą tyle co-sumienność w gatunkach
Turecko-czerwone obrusy na stoły
2 yardy długie,z Irendzlamii brzegiem 75c.
23 yarda długie z frendz. i brzeg $1.00
3 yardy długie, z frendz. i brzeg. $1.25
Krem©we|Damaszkowe obrusy na stoły
z różowym, złotym i niebieskim brzegiem
2 i 2I
yarda długie, z frendzlami,
wybór po $1.00 każdy. Jestto część
ceny regularnej.
Płócienne ręczniki, z brzegami 27x43,
warte wszędzie po 25 u nas po 19c każdy.
Jeśli chcecie dobrą, ciężką, marsylijską
k o z a a i e e o i o o i i 3 5
Pończochy.
Męzkie trwało-czarne skarpet
ki po 10 para. Zaoszczędzi wam
pieniądze.
Nasze trwało czarne z dubel
tową piętą
1
końcem po 15 para
warte widzenia.
To samo się dzieie z naszym
18 i 25 gatunkiem. Kupiliśmy je
tanio, więc możemy tanio sprzedać.
Damskie pończochy, z egipskie]
bawełny wyrobione nici, sprzedaje
my po 17, 19, 25 i 35 c. para.
Bardzo delikatne z podwójną piętą.
Ceny tańsze, niż w jakiemkolwiek
innem mieście na Zachodzie.
Mamy także pończochy robione
z krajowych materyałów, trwało
czarne, bardzo dobre po 5, 8, 10
15 para.
V-'
Galanterye.
fti
i'-
VI
1
100 yardów szpulkowego iedwa
biu, po 1 szpulka.
200 yardów szpulkowego jedwabiu
po 1 szpulka.
Nici Merrick's Cotton Nr. 60
1
70
po 5 szpulka.
Damskie dobre krawatki, w po
25 teraz 15 każdy, lub 2 zą 25
'.C
W
fi
-C?!

xml | txt