OCR Interpretation


The Holt County sentinel. (Oregon, Mo.) 1883-1980, November 08, 1918, Image 2

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90061417/1918-11-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

1
Li
Py.4litltt,
TEiiWnHl'Mij ir..l P'mlbiiiw ft
IWiV.W.'U'JlM
Cof.'SfY iRXTWfcf.
rMcovw, DHXfV at
,W I'.vm r n ' t.m.wl.
fiftM Wi. viiHr t, HH.
w ! n . f;-trl
f AiwriM. i tvmim-
J'. fv "tin $nnv ''a hU
j,, f ., Ao Art
u-e. V -rwt, fmv.
i wmtmm
ir.sn M !' ijf,
ftw. mwiw. . krMn 'itrt'rt
flMtkM atlWAIt V frf vWh
A l a riA' Mi'.rt.tM
., ) iM '.v.iiw.
ty A VI. A iw
tA mp-vr, iV 'i,-ti; Sa
ASy .Si! hrt ;) a ftr,
uf v HtmA x 'i
Ct fciiUVr- ,tmt' f.tmfljr fi"" i"5" e t5tr J1V. Sfitlttr fillircut:t 5nm.
wfUfctV-wu .i .iiir.. .if ini"ui"as.t, TiWay' 'f !.
vtiu hrt ti'H. - ',rti"i Cama .Jnit CrtarJntfrt B.im)
Vet. Jfrtlttx nihriitli amt iniifl ir.itil Cit-. 'Vw 7Hib'n7, wrn
'i1 .MV. Wm. .M.'caMiv tHiippm ittiy .!! 'Btrr iiirt if ,uC rt ie
n ; JWph. Shftintty tMH A. Ciff.nmt Hiinin,
'Jlr'ii .iimfiMi .mrf' 'Vis C '.'irm .uijl fuuilf; nf
tin vinwKr.iKc hiwmijw rt ft. jti! Tf'i. i t f
i'ih tint vtmwwy. f; ir,iiir. inrtay aftriii '
i ur.il. jmi.nv, v.tfc un, Jfffl. mu?,t $mx. ,
)H if.'y 'c tint " r wwr . iwr mil ju,C .
nr7ii HUMS tMi- ft.i- v ' 'nu'.i.w ami imr.
01
Siiil
!- iix. ."iiiiijr te sir s'.vii Rr'
Vf 34tV I. trtlt .Wd. J X Si" 'S
.h-ic ui-i ars.t i-ami'-y Mwt'M" K'Km
'.'-H .-lfy Sivmiy
POSTPONED SALH
PUELIC SALE
f.M. J. SW' tfnt -M 4a
4 i
i vtiii- a V.i v .rt ttve ilf. Jdntcr
I
iMIrt K.-l.
III.
K (rnr. v. Cji-, i
,'t t CAM lf
MK aJAi1l A1 Ififi
-MM! K.l. rt muf i .'. ia4 If
fiKM X.- ijmi cut y .
)4tM I'll 4t
' -,T ry .a jH.,V-P"
-Jin. Ta W.r, vut, Vmr.
X Kr. J!t f.tf. ivf r'jwu"
. ft tak.l Mi -v.-? 4
W.'.'t
ff.! f.Ky iiM tmt.
tx.
.Kf Am, t ,
' A imf, tsi.
m a llf. ,.( Mm, 1 !) Ut m1e . v Hf7 '
I,, f. VaM t.(fw a f t -iU AU MfV Mi Kf. Jr.
Mr m Mt Jtmf. r,iM. Htm- M.f, rf lvftf. Slw. - .-
tt4 MN M ff.: f!t Si ivt .
m H imrpt., U'miUf ,' I'', 'it ttxtritt
- Mr. I,. A. fla.l! m imt M'rfrfU ivww, wrff
",. . viill lt V.lwUy At !. I!. V.
mt. ii'wh, m if J'.fif. Ari'i'rMin.r.hMMt.i-M mi fntr.il
V.--. ;fe, JV, hrj.
K KtiuM ' f i. wit i
H CiHl l"fi f .
-in- m Uy. 7.i..-.t it tt L
v1. f'i.Vt W?rvf erf
r-. x.t. it
-- v.Ar am .,'. wf r.
-Raw t,.nf;ri xr.A tx
tt KiterU r.r t .vi S'ja. .
M A.-JWt . rtf b.i fm,!7.
'.iMWJ . t' Ml ACM fcrtKX
.t M.ry s '
.' n v. a .fir wiSA ikjf 4au
t 'vnr, Mr. M ilnt. fiiir.
vf fur". IjHtff-. '')A,
.. "AVMiT i'K l!h
'.w. Kr. f.- ' Q.m. iM fr.
Mfj'af-tu r.J r.tffr Ou
ftfrt hft. fmtxf tt'ttn ir
.-f. ( Mwiwl f.V. l.rf tkjr f
vmtif.;' a fnk
- Mr. Alrt ).r r.4 j:
Mr.. H 7. fr, t.t '..tniA Cit. .
tI Ti'y r.f .t tf.
iitr. M Ivfr VrxW.
-.'... A(crr'an'I rl fami';',
MryVill-, hv Ur,
Krfl.TIIK-, 110., W tiU.H p'.ill .
OF
Big Type Poland-Chinas
to be held at Pine Grove Farm. Oregon. Mo., three blocks north
and one block west of Auto Sales Garage, on
Thursday, Nov. 14, 1018
Sale beginning at 2 o'clock. P. M.
40 HEAD - 40
BOARS AND GILTS
V. . 0I
ky, HuMldy, at tK I'u
Wimr"
.Mr IIhiII Vii-r wtit vnillpy
'Wi rltl in tiffin, M'r.'ly r.f
laal !(.
- It (,'hrtrr left. H'lft'Liy if.'rfiifi',
tit M'eifit Ayr, frnrni, h If fi" Hill
yttvr l!l, i,1 JUfiti-i, vm (!'
lrf. I'rlddy, ii) i.U io'.l.r, Mr.
- l't) l.m,iif hfHl Allrl Martin
iff tmr,imtif,tf liaii-M in Ht, J'
h. Mi.i.H.i,
i I It IVj.n. lit InrVi'i. n
ly.
I'frr Mr i'arri',ri Walkr-r.
Mri. Hin Vwlr. r.l 11 Myr,
r.f iii- W I' liavn ranrh, in
Wt Jirt(,t,, Fri'lui
Mr Jhir.i llirfniriyhAm, i,f ,'lii
ii, ?ifc.. ruiii' il'ir H'ir.'Uy, rnl
(.i-n' In ily lti i,n !( ,,t(,ir,
it l.rrn .Miaul.
Mi Vi'iiM HrwV vmtril -virl
lny lt xri'i-V. wilf, iii r mt r, V.'. A.
Tftylor anil fn,ly i.t CritiK, nr.il rr
1'irnril h'liii' H'lmn,
-W all- irlu'l tn hiar r.f Mm.
Ili'ili.inl Ifivivrr mi'H. imntiv
!iftr m-Ihk i-r- l"c tl.i' put turn
Hrnry i'
iini'niM.nia;
ifiir kirri-y t.
ir.tr i
llvi in Mr tiij u trw liuit,
llnl Hutunla, ii). (ir (.Hlif.tn. N'i 4I l.ufi;. i,rft, Vflu vi iit.r.
ItllllKll. Iili'l r
Mr UVMi Kfllry nn
IIK IIM, Klll.il.lu,
Mi 'I t. ' ii'. 11 li. tirf i.t tdf liny,
Hill. . I J,, lit Shihi-i, iii l,i 1 mill, .Mil
vi 1 Hi i-l 1.1. 'I mlr,
Mm I'Ui inn, iif Ht. Ji,wili,
vnt vi'ltim; with ii .ilin liirr, r'.v
' ml ilii, Iml v-nk
iif llnifi
ulli ri-lrr
ir tci i.art nr Iji t ti-k.
Mm Unuun Mitt inl In M'.un.l
( ity, HntUlilaV i;V nlliK, )ii- ft),''
M.it 11 fw (fiiva wild lirr ul'T.lfi
III), Mm, Julia fthiitt.
Mr. J'.dn Hrlili.tdu'iir. nf V.hU
ifririilfi, IjTtU Jllulrup iiml fiimlly,
V,u-t,t- mnl I 'ml IUulcni, tm.k ilinnrr
THE UN I VERS AL CAR
Kcineinber lluil when you l)rln your
1'onl.tiir lo un for nieehimlciil uttcntion
llutl you uvt I he Keuulnu Ford Hcrvicv
miilvi iiilH, experienced workmen lind
Ford fnclory prlccH. Your Ford Ih too
tiHeftd, 'loo viiliuihle to luke cIhiiicch
wllh poor mccluinlcM, wiih t(tiiilly,'poor
(Itiiillly niiiteriiilH. .Hrinu it U un nnd
Hitve both llhie nnd money. We lire
milhorled Ford deulerH, IrtiHled by the
Ford Motor Company lo look utter the
wiiiiIh o'f Ford owiieiM-lhut'H the ussur
unco we offer.
KEEVES-BRAGG ADTO CO.
Oregon, Mo.
t itir.tf i'itlr ar.ij TUy with rr
''tlvt, C'lir.mM'.rn OnVault 8r.i fif.-
Mr fi,rK- ISa'ry vi t.r,
ail ll.'rvuy, m, ;,ir Arna t,re,i-
Kif nr. . r turriir,K ti. hr r.r.rr.r-
v.ninr. !(., frr.m f.Wi. Nil
t,l-f thi- Uv ITl VlHitlr.fc hT
par-rit.
- Mr. Al"r' W'akr- anl r(n, ef
rxtik. rl iwn, hotunUy, ami
iM-fit a frw ilavn with lir fnllr.
l.itiuuii'l'iti: I)VauII un'l family. Th'y
rii'irri"! u jr.i'ir wirn .iiniia' r.-vij--
Mix (irtfrx Van Iwit If'" Mnn-
rly r-vinlnir fnr Kiintiriiin. J. 'iokh-..
Mr- lii vlrlu-il with l.f-r liro-tl.i-r
ih-lkw ami llr. Mr. a Mm
'Ilnrlr Vnllart., who wrri- k'h a tth
ir.flui r.a
-Mm. J'. V. Kn.tl lift M'niln
rifilri fur ICnnf.'u Mb, . l
i vlnlUriK wltli Ur hU-t. Mm,
''hilf Markharn, nrnl liv ll,i lii'julilc
iif l.i r nii'rr-, Mf I'Atiiiy Klil'r wlm
la nfi lliu nfrk lint with typhoul fvr.
- I'lnyil W'nuunn'-r. ut f.'uiri. Tun.
ti.n, rkini' uji l,it TliUM'la, 1.1,1) u;i
Iii.-mIiiii' u 11 w ilk'M with lii fiilkn,
muni nfKr.'r nnn rumily, in Wll
urn illnlrlct. f'liirk Oulck nml fi.rnllv
url nln vtdltliiK "t th I'. WncconiT
li'iiri', I'rl'lny.
.Ii.hn flvi'riitnn, nf (Tump I'linnton,
Krinji, mn hi're M'vcrul iliiy.i tlif
'MtliT fittrt nf InM wci-k. v it UK u th
hl niitir, Mrx. I win .Stiiimli', I In
ri'lurni-H liy tin- wny nr lllnMunil
li'nri.i. Hiiturilii)', wliirc In- vlnitii!
with lil fiilkn ti'iri'.
. Mr. nml Mm. A. J. (ttn nml
rliliuri n, .Mr. nml aim. v. k. lii han
mm, Mr. Iiml MrK. A. J. I.yniri un'l
il'Hl,ti'f. nml Until llimmtt, inntnn'il
tn Miiryvllli', Nuniliiy iifti'mrmri, nml
Kpi.nt it tlmrt tlinn with Mlm (ilnilyii
Mwrn linn imn'riiH hi uini (iiuri-,
- Mm. I-'. I.. Wrlirlit. rliitlilni r,c.
rlnlljit, will kIvii 11 ili'innniitiiitifin nf
rnriMTViitliiii ,nf rlntlilnu, umlcr llio
IiiiiiiIii H nf tin- lliiinn 1 1 11 r to 11, In Fur
ut nty, 'riiurwliy mnriiliiir, Nov; II,
111 11:1m 11. tn., m tun iiomic nr Mm,
J. W. ritxiiiimricr-. Mm. (.'. I,. MIIIh
in chiirui'.
Mm. Jatnm Wnrli-y rrrclviil n let
u-r irm iw-r nroiiiir, tiury V. Hurt-.
Il wiin fi'i'llnif intly kiumI nml lie
Midi In ti-ll till of III nlcl filrmU.
Iicllnl 'Ami fur ,tln-m nil to wrlio to
lllm, Un MniU lliu lii-nt xvIhIh-n tn nnn
nml nil. IIIh uiilriM Ih; Co. A, .'IDut
Ipf., .A. K.V.
Mm. M7 It. CuininlnKH rirolvol
wri hint WM-k frmn her ilauijhtor,
Mm. (iuy Ituildrll, nf ni-nr Fill,
more, who wim tukt-n tn lliu ICimworth
lmillnl, in Ht. Jncili, whern hlia wfti
nncrnti'il on for miwniliclt li. Mrn,
lltiiMcll In Kcttliijr liclu-r tit tliU writ
I11K1 ye nrn Klml to lunr.
Mm. Cluuiln .Slimier wiin vlltlnr,
Tiit-mluy of lut wi-ok, wllli Joo
Hiiiltli unil wffo ut the W. I'. Davis
Mincli. Mm. Hfiilth ulmi Hpent tho
day, I'rliluy, ut thn Clumlu S'annnr
liomK Mr. unci Mr. H111I1I1 havd
moved from t lit DnvU ranch to tlio
It. I.. MeDonulil farm, ni-nr l Jo.
ti'pli.
Dr. I. K. Ilullotk nnd family ro
ctJveil word, Monday morning, that
nn mere, oin. i.eo onceiiy, niui dicil
In tho hoipltAl t KananH City with
InflueniL. Her father, pr. K. I.
DullOck, f Uo lick at the hmpltat
with the name slckneia. Dr. K. H.
llullock and family have many frlendr,
here, who are aorry to hear of hi
Herd Boars
Will Be on
Exhibition
Sale Day.
Also 1 Doz
en Pure-
Iired Barr
ed Rock
Cockerels,
from good
laying
Strains.
LBaaaaaaw
if J X r
, ' j
Everybody
invited to
attend. No
on
account of
weather
Sale held
undercover
TERMS:
Cnsh or bank
able note.
OWNERS:
BABB, HINKLE & WALKER
P. H.0SM.ER, Auctioneer
R. P. HOSIER. Auctioneer LEE STEPHENSON. Clerk H
ss5 - . . " , g
Uiiit'. r dath ar.-l we iIm r'( i"n' I'ir.t Wlntir Mmt lmpirtinl.
ihat th il'ct'r .. rK'jvtr in u riwit Tk fir.s ntr 1 ene of the ro, t
litr,f. important prioi! m a oil' I ff. Th?
-Itny Wrr, rrr.r, ftf Denver, eoit that itw Into the .ntr thin ur.d
'V,lo., I f t la.t wlwUy for Kf-n-.; " W t ir.ditlofi ha If ehante t-
FiHil. San Ant'.nio, T-xa-. wivte h! jnK-r wed than the colt that enter
tr,t-r thn aviation corp.. Cow, intr (iiiitr In coo-l .hape. Col:
ho in only id yr. oW. attmi ff'TJ-nt-y low Uwm and fluh at
Mflal Trainintr llii?h nch.w.1. ami ". To avoid thla l lm-
it thn tine of hl r-r.ll'tnvnt wan a P-rtant. rhcy should hae learriMl
nhiinir at th- All Year Motor com- ,M ta' .,n',1 Kraln ,T,'rJ wca.n'nK
pany. Ho In thi- i-on of II. S. Corm-r. t'm: nl.o, to leparatc. from their
,f the Co-ner. Candy Company, lioy moth.:M. A very latlnfactory m'th-M
V. 1. th KrandMn of Mm. S. 'i. of weanlnit li to M the colu nurfe in
llulatt. of thl city. lh? rnomlnic ami take them awa,-.
IiKI.I'IIK.L'S. ,,r't lrmitllnit them to n-e or hear
. their tr.othr-in until the ordrat Ij over.
'., ,. ,, If they have learned to tat hay and
MI.Mmrl ll II'ikh to hell. KfUn they can he weaned and pain
I roin .'i'iCKl to .V),Wj hi ad of HrV n weiKht durinif thi time. Iticently.
hos arc offcreil for Mile by .MuMuri rolm weanisl at the Univernlty of
fanr,er In tho reirloni where fei hai Mlsfourl Collece of Auriculturc Rail..
Ik.-1-ii ml hort. riieMi ho5 var" m t-d twenty pound each durlnB the
ai: from wi-anlns' to lx or aeyen week they wero wenncd. After wcar.-
inonUm. Miwt of tho are Hirht lut Inu, n Rood hlurgraiui (laddock, sur-
;hrifty and will renpond icadlly to a rounded liy fences in which colt, cam
fatu-nlnt; ration 1 not -Injure themM-lvvi, plenty of rooiI
1'atrlotic AiiHuouri larrner- nukw-tr- fre.h water und kooiI BnUn tocether
d the cull to breed more hoK; thiy'with extrcl-o and Mitlnfactory thcltcr,
planted feed iropnj but they could nhould carry- coll un to the time win
not control the weather. They now her m:tit In, In Rood cnndltinn. Care
havn moro Hock hoirii than they can at thl. time frequently meam tho
afford to feid. The KxKnulon .Scr-1 dlffi-rence between good yrarllnKii nml
vice of the Univernlty of Mluourl Inferior one, my K. A. TrowbridRe.
ColliKO of Aicricultum U helplnir tf u colt U worth having he Is worth
market this surplus. . II. Ilutk hns .tuklng care of, .
Ilt(d lil'J rollers who offer stock lio(s
nt prices varying from 14 cents up. I o
Un has n small list of buyers not Sate Potato Seed I'rom l.atr Crop,
nioi'gh t" tnkn iiirtho hogs offered.' An cxcecnt iicond" or lato crop
A few; liinm-M aro iittcmptlng to re- ot (potatoes will be somewhat im
ducn the r breeding bi rds, und.. offer maturo when dug, becauso the grow
aonio. unlmuls suitable for thu gca- in ,,, 1. ,, -hort bv cold weath-
end Innii, lcrt ucn potatoes urc excellent table
lim extension .iirvicn noes not act stock, hut whenever possible tnc;
as a mmmlKslon firm nor un agent, should bo saved for next year's scei
It ricks merely to iMiocluco buyer nnd
seller und lit them mnko their own
tigreeniciits. Lists or sillers und buy
lira milt' I if hml In nililrffmlni V. II.
Husk. C'oliego of Agriculture, Colum
bia, mki.
THIRTIETH
ANNIVERSARY
CELEBRATION
Begins Saturday
Reduced Prices
On All Shoes.
Service by Mail Postpaid
507 rllx St. St. Jotepb, Mo
Mtmlxx Rttall Mjrc'ats Aw'o
Railroad Farta Rtbatcd.
Trala or Auto.
Como In nnd nay un on vour sulr
scrlptlon, wo want to keep you on our ,
uai.
ASTHMA
INSTANTLY REtlEVCO WITH
CR HOyir REFUNDED ASK ANT ORUOflUT
Modern Home for sale, with 1
aero ground, in Glenn Eclvo. If gold
within 30 days willgivo some one a
bargain. Call on or address
ELLIOTT KUKTZ,
liouto 3, Oregon, Mo.
Farmcrsjphone, 391.
FOIt SALE My plncn of two lots
nnd S-room houso In thn HltrhUnH ail.
dltlon. MItS. GEORGIA SlMEULV.
EPHYR
r
LOUR

xml | txt