OCR Interpretation


The St. Joseph observer. (St. Joseph, Mo.) 1906-1932, January 23, 1915, Image 2

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90061457/1915-01-23/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

m
i J
vv
fib-
A
-
s f
1
M fef
3a7 SB --
HI t K
im m
tmhAls
m ws
Ik1 li
CEORGB SHAW
tin llrftrria rifal
out tr iani la dlvlna Mllirt rlplrll
Jalf liira licit w rt lhal man In
ha Iniag of hU eraaior mnat ba
aplfllual ali rnnl Inrlm aril itn1
Ilk hla 11 - PilrvHal
11m lnllf C ll
IUrlilit ir iliaauaalnn fnim lil
tint II al aa llNt fitrt a
DorfailU amd llir t who la Infliillal ala ta ailalaiia In an for
a a a Tl a lialaLa aala la lllat
r
w
4o
fhE ST JOSEPH OBSERVER SATURDAY JANUARY 23 I9I5
Zltt -- - - w
ninril r urn awi - -- b - 1 - -
feftly iiutit iinlitma whlli la ilrUiial altiill lhal auffurlna aUl illanaaa mi I a f
rr maiilal KHI lialaa f Ihta Miia In alat and lhal maiiar ufian aina 1 U r Li mdmll thai h I n
lhal l parfail alia guml lhaii oiiMa raal a w vrr painful Ha ilnaa
liar a inrfrlli w l nian linlmli d nl ln lhl li iiwih iinn Ihla la
III Ihla aptrlttial Mhlnaraa j Ilia ra an Hnl rt rl Uila r la mum
fl lifl ir f hU Inntlta Ialh j lh na with lh trK f In Km
ft Milliaf dlvliw Mind I tM l that hf a irw if atllitillna
uB tiirH m itm i0 ru7ui Vr
h llfa 1 Ml
iiV f HIIIHI 1 ar a
Mill im hl a
tm d iw rlal What f h -
1 a alu aaall H -I MTarlll hlkH lllMl
ilia a ra nirm m iin a in 11 ----
aB w h and l -7 -
lllav aniioar U iaaa 111K an marmin 7L
Htl itadoflnli ri if iir w hai
Hi ami trufrilra ami aWknaaa ami
ilBHlkf Mhai f a ll ami MiaMar
W almll Hnl la Bar thorn allhvan
ln lir a
i iai a4
ii lha lnilIUin 1 1 ain Uvil
lia 1 I rfL tAttt aatK Illaaa
- -- - -a-- a aia niaa
r I Ml aalalBiu a anJ lalr Hl man mn n tta
nit aran li aati I iirlaa IIU harllaaa I
urn hav alinti aat wh In Ilia haat rT - a
- iif iaani at tr ariaaai
- th i anil ha laal fm th aim
Ilia aan lhal Ihay ala tun mo1 V Mil nltltna 11 1 jtn
ll hallataa lhal all la ud al Th iln la anmattwiaa aaha1
IhoUMli ha m tl
parfa It
CtkKS 1 FfTlHFtu rtiwrrll th fain think or two Oil at tha irh U m that iMCrtal now r aannnann aa
1 of lJIII HOI 11 mat am in 1 nfrfota W
1
Contiiiai from r una
11 kol4
- - a wf a a a
a
-iii unirtrw rm F iuu al l TT
I nk IllkI If a J a at
a -mi ITtaX a 4r I Jtllrafl Ilka Kaia ar Mf dlAaaaai ltf
irflrl awnaHar thara larma a I Huma haa aaW Tha nhlat char
halna afhiiaiaua alrria Uiai nun 1 lt la 1 pranl a man frtn t
InI aa Mra Klilt polnla out ha prnti aharltjr an tha laa altra ara lt
1 art ao a t htll la tha aptrltual ahirar ami rwlla a man tit Havana
afanval halv milirrral truth u j lln alrna If ihla u a ourract
whUh haa taa UacarnM lr a j nil Im of Irua eharllr than tl mar ha
Malar r laaa taut In all aa l ul all lhal lha Oirlailai ikilana ur
whlth apBral In Ha parfarflon aa an la a hatllalil nrinnliatlun whlnh ao
IntMdual Hal ta Uhrtrt Jaua aacr la tha ctnlat fur In all part a f
tha 111 liaat t ha worbl II la lifllna n anktnd iwl of
lhal if iltaaaal ihala It man nuail parfa iljr damitatralat lha hndaa trt 1l Aa an J In
laid thrra 1 raaiat an I Irabair IntOiflt Truth In hBatlna a knaa and 1 Inln haaith uaoful
an Jwii i lha Vaiahvaar W 1 a rn inlila vraparltr
ICamLibir ff manklu 1 I llaaM Ubi ttnBlail
V -- admit fr w ulra haa a bam 1U
ra B11 i -
h J -1 u lkaah 1 ll a
Hut Mra Kdli haa fraad tlw aanda
frnrn hiia 1 hatia r in haradliMrr
IrniMiMlaalnn h hr lrclno irat
rtHBalM 111 a flan t and
llaallh ma t a hllUari rrlanB
iBaihra aa Jbbvm lanahl Ihtt Oial la
th
m tat ala 1 tllra Imi - WfH thuilil l i 1 tlw kan uf raa
f lar lhal Hal u amfrd nf tan liwarr IIk1 mM thjBh
lha tBMP fMall la I Iht iIibI auf laatah Vib una and lat u 1aaam
fa an In llathantiaiaa Hial U bI -a j tuaatBhar - ai thrialtan AlaBttU
ilBta ul ya rartara J t ttiMiara D ralnnlnK uwlaralun that la
H lalall ha airttiiBl rllli aIM atta Adln a ak a a 1 a a a a
---- rna ihW iIiiimi in tnankln 1
I I I 1 i
ra a a ara v nil 1 II ani a 1 I ill l aaaBial aa IK i a u
II aa arrapt lha H riiitural j ib1 rVftM nt ti imiMuitiJB
-a I rlf FWI
- iMiura 11a a im on p h alatMl Ufa thin
r1 ai ji Mf II1 1 I 1 K 1 l raiillal ka ll
iliM Mind l lhal Mind bala In
tamtanuain nlth tha dlvlna
nptail wlthMhJ mhl h la talbxt Jud ta Indaad
laal ijuirtaa I 111 and that Ita M lvHHitlB t a 1 ilii niaaa
a I lattaM Trail Iivaaf YKla
kiaataaa a - - a aaa u t
laai I a 7 r T
H rtia a runfiiaM bbius r irinai j ivy aua eaita ib latlrn vf truth
-1 mil jui aflfi fii rtmrr rhhuv aa atni triaatia
It VV1 1 Hf mi lodlld
irt tena nnt atthja I ti hr llir haa an Im Ihi na m I m I ntntil nan ub
Ibii1
untaMilnallnn 1 irH aidjn vt Wu h arrlnit lojalanll rlaar t huiHh II B IH ff
ala man a AH Ina riant ami Auin ha an at tha loinb tkn In Ibviib iai thu b
n maka hllfl mtl anta a a b i t ib TIT JJ 1 l av K lflar I ll of raWtln ha rulmllvtad
-- 1 a - ---- a tB j n ri
iiinn taia in in i otrv ir
iiian in in Btrva aa ra inan a a nv na a tmrtM a a a a a a
IIW ff II lnaln rv Hlh i W a H - IHH hrf - ---- V7 l nd t T alnt h trr nhS
rri - poai ton J f u ahw n ltll anrnmit IIU h h a attain an
- hU
II Wn Ptd I b k
hit T Jt X and S It JVl Mf l al l whiob vtra UlJ - hkh bh him to din-
TJ MU n m rw - i rwf ii mlu1 tin f man IT thai whK h iry
of Ihllllan 1atHlta n at t th b IU f j n ni jr t
atTiMi Mnl
irttB
fca ib uaVMiitat ll lh ntitHrim nia of ilrltjal
m annr lh I1m of - VW5i M h dimwit lb ItH ahr w ffia rTU Ib T Th r nnl prXtT
ll l Mini j a rt of n l -2 fnM iohSA ofwhaf r i rn ml 1 th rlra vvk U hi
undralan1 lhat In wall ha of aln than It u iln k
Thr th
jiarlati j monmnta baalMtt b taknlv aT 1l aa ina tan - I W adlly to ri a In
11 i II wl an t y K Im M k arl plural Tb wind a1mrhilJ Ja b wfcteh aclnuaiM a t h rrni w
lata flalm I- b tvpanM of ml f -- wmmuM bkw frm th - thnklr tb
11
lMit Iwfiir II i hii I dmoAtiial r nMX I lla Ht t n and Haallb p ainia mant vitin flo md f itiad aiarlliutl vlatnn
I ba whal II laallr I nolhln Tliy l - - Ul I Thla prrw Hwt it not ib hlsmVlmTT1b wwid tnaV h attain th pmVt fTtW
kdd lha lh faak b nlh - I h dlrrHm of th al d h bW ia lrrnMr -X J r - h faoM
Il if n and lla rralBnr in 1 - i fra Ijohn -- vill ai Th alvml It Jut hd mtJ Ihla no man h n tr ih tir and rnl tb an n tbM
IIiuUhh ew thh htt lh f dimull hfrB h w r i mI tniiil H ao nt -add to Haat rHU h I kwt
ffiia pltltual Ida of ld aa of Tit an tar la a alt fiutid In r U 4 h brMlH a ln trairnt T dkw n that which wV
i ai
Sl than to atf aio mn It w It I nvtdnl that - h tab I limlkui vlnw bl VT Trt th aafw UJ r
fc laWamllar with It
illb t Hi irddtrt h waul nhnit dnlna In nnwrlouiM ml ini tha I4r L
nf Mllrr - ml hwl tl mann r ofjmntm praxa a ahLh il aili 1 lh JLZ Mrf Kr Kl dW aot lb rnnt
flnaly naaiHlnl lth th Ihmihl al k m and all irmnn f dla Ma fnr lha mWahn ballf f o - f T ai anlbln la bar laa ovary ottTtLa
t vll U lh tlmtiahl m ll In aamtitc lh pad Th n Idn ml lla uptd pty f oH at all HaT i5l h f i - did hI ia In that
9ml nii h Ild i h irulb a tniMhl ff t h th atat b Hlhr Jal Wf ll h alrat waa mi dtavia4
hara la th will - maka fm k TMa and how that raal atmw f uVh all a IT 4 lh H tta4rlln th plrltual
V fa4 Mr dl hHbt lhal J la raratal r pint H Ti jJl phrati al tr th
RMlttar la inirl and that wbal a h - u almoll b lllrat4 by fl ba b aart t m kTm TTiaartu u M ta
tan to b atairtal ilta a I II fl and aat oj aa batrta no Hr It him iipr lndi aa II ndMr - uhV ra i1 a Aa tha riH of ba
ha trowiatd of lh human mind a h 1rpa and nUn rf tld fu- n an I ba mr AUrt -5 V J wLi h h rar to
laa It bTl airvh urna t ntiJrd - h I r I ti iHnt JO h Jr tll hB a n i h lane of
to malarial arlaalM ha orM -Ian th t4 lh hk SoI m w j h f
it h ln at 1 f what I f11J a- n I 1 Inf it d X W Vt b to lV aj r t - 11
Ihl hptlllal mad hi - I T - tl aa H -I th ah VT t mol t U L f - h Mother AltTt
rM w mMr VM
talhr tf Hbh II ha n rn Ha rn rt I m to it mdi I il L Vr lttm 1 t
1 a I la I a W rIat -B - I
li trillrt hy uwiaar ui Ian liki iaarar una n iirnuti iaua i ii a r i 1 ai t a a
vdkar
Thr hhi rld anhrlmanta ri
rull Ilo In Ml bi tall nl
rrii tn tn lti tir inr i
hal f h nUpiirtiB i all I nllanl r n iit n
I iioaa ir dlaraa r Im tlallv al r m -mi li hi i
ifmtltar 1th tb fart r ott ait ml hi ii tt
Ilathat Ind flit and untlfi ton a tmtlird l thal Ita hit rttn moal wnafnt farw miM brak t
ta a mtMllUMi kr It Wf I 1 hi a niMal In h ttittaa all tiut na
A miil Ifilhiui lr Half ir IliitlUn 3n il Urn ihi 11 tn dnininl IV nihl nl Ihy M
it in laaunn iiitii oi in a i w parnt war atwat nt hand t half
hnlantlal uf tlia il llilluli I rtd llouwa armitloiB avb h aa rar
It ail Willi hntliit iil lh maitlal I l wort Ialrwl In
L a I
- n rna isaari i a- BaBaaar ai a aa a
rir 1 r anrav Mr IWdv allMUttt at tbautbt tr ISI altaor 4krlalait1a
to what aha tertna limftal IHlhw oil t mal wVanlM ca nlltbtt Alh n ht
that am lo bo ntairtt avll ntbla tabttM in ha rtmht artkl -Sot At lb data ttwatth aK lbiat r
jiHirUJ Thla Irttil martal mind btjlaa lMna tava anrtltirlha hum h oW
wAlBiWtJVi IHMJI
IVar llivnoni
r at f ih aa m biamd nr
tiiaiian b li lh ta
if aMtnat untfi l Una ft
ptt r la Ib attatct lhat i
I Biiilalnlii It an at 11II i to th nliawlanl II I nl 1 l - ji 1 thr I T W ll af In- trt
Biv HI IBB lir lta B aa
II Haiti id m Tilt i If
mi ijbt 1 ni
-Hi afh r f Bak
f f mnial trastn I a htch ri a nurMn of
I a MBf Oiiatlll la laa a
lt la th nuraan wu 1 hf chttatlan In
- t
- b of ma aarann to b
r - - a
rnatrol ja Mnlw
t nr ami Mttiln a lh auiwliln w rf mBrlam or i r7 fT watnrtr
HI- uki tHbtn ami nimtta nr tbinktna V Vr I P i a a tt a tat
aaadlli Ihlr Thl T oT T Hw - with Kat
clnllt aim Iwi iUld mttrr mar not many m f -hr bi- thai hlklr n ir Ml lh rfllt JIh or
lar lnllB 11H1I1 tl It ll annlnt In th human I traa t h uf fr ilTt kt ii l T Ur aMa T
an ln1Hillt htpotli twin notaii to a riiroaia dlatmaitloit to tlil It ahotlbl b n frwm w bat Ita V JL - U a 01 t mint
rtonn a wll a Mr IMly lh lla In lh mitbua t bn btlailr atatd with rat I to th m TIT IT fa Tn ahwtt
ttrr ntid riunlr t tlunilan
Pilti for ah hA lriiintil lh
Hill rail nf mnltr bd of lla ut
id rvlua In itlla th on 111
hull Imhlalll 1 l 11
Mn Mltl and lla hlraa tHt Hin
ahd llMlth l I I
W nottt Ik rltl In a maltr Im1i
vhlili U pnll n a mat Hal
31 tit alial 1rndHf t w tda
tin tho ni lhl l ira whhl alonr
lllfy lo Hi rratlt of Ihl tai
ili VI 1I th lllmoi of th
IliyiloAl ii b I fault and inill
aid Mn fninlllar llluttnllon of
lh timrllatallll nf arna tBalMttint
uiuM li rltral K r on Inimi Wwt
lha tin ix la la dr rpllit and
anmatintr mabaa t l roll Ihlna
am hot Tli f aitnt ftn
lb rutt nf vn fanr or of tl
ful tda Man top- r r r
r u of latnl faar h 111111 l m
prnnt uparlltbitt taitmn 01
n of lh kBall i la luf
of tin human mint hlh t am to
wrwt a law ilitr4A iimm la b
flrk frm u r nrw f mntal
ua will dtmaa vur bn I
thr an ahtttovtn that will ttnr
ivnirt or any nun th t ultl p
int ruar Vthln lt tb nnnti
tl ta nintat iv7tninBHi nr oampkt wHttl
o maa aniinii tiiiiiai in ah old b drpliv if It Kvri t
fotna pia anv it hum not Tn 11 mai mj ii ana that man I tall prtn ft tHa from
luatral III iltapt nalul or th a tn tmaa r n i i in allii mth pti him pfllot nf lw that
on of tnnoh h nl mlr r la I thnn th 01 f l 1 alib of haracrrttl nbt
ita aarotvi nnr oit in tmi n ant nt trr a r utoiii
Kr ano anr rimint ni yn rl a rr i h trtnannt
Pflltdl or tvall toum 1I1 mt t in a
flat rfaf Thrr wilt appar In b
f lh rooinl La f
Tlta K tb itn trttlmony l lft un
cnrrtctd Da ba rlli to imV at a
tlattt li III- raaaaa aklt
4ar4 tor ta aI u
- aa a aa Bf 0 IfVrriUPfl a
m mriwii wn - itwiava juiiinu
al- ht 4aa nvla a
llatl aa I - 0ll PlflT DM IS - mil Ilalflfa laaat i4b 1 aa -
-a a aaa a a a- a
a a a la lniaa alia Ma j aa
- arn n ion a an 44 th fait llat ff la hot all attrtb
ni upmn It waa ry a on imn hh ut
I III All T natter 1 Uf fruit th rrm ium Why II M nrt f man wh
nf rritic Ulnl r tiilfiln all Ml IMiiki arhfvh r n dra irwrl
uim v way o crwallon ntrawrUf TJ T
piMfiM fii rof i it
m 14 rl Thl wn f
Mr M WHr M
flM la lh lfll j tMI mfll rtiaUrtal v l
fallal ll1 Awl till iitmn U HM auhailiua II I lrl ttifH
attar na fii HntltHil f cik l Jlut all
aiplalM lht H rl Mirwt iit rr
lor not rrt1l Iml Immurtai rwt
lllJIHli IkU JttnteA f1ua Iha aMa1
Mir -- th orr Va rr J
Tll I lfUltVlH IHl IJf HI lliyt hallKMlK la I
lrf Hlf IK HaUnU TU
h mHhfcJ U atmauir imM j hl muI In lht r
I rti I tii luilu II IM Itlllirflna laHrV wt i WkM Aiara Ifl Mlaa kl lr for
dim rHr H J u MKi of Uo4 Trr rt h i al ilr f a4 thai tf r ah prl har with a
aa rW aa r a- -- a I Afl a0 S Ift WrS 1 ilFTnMf a aa a
utwln Of Ihla naltx tvmtratr
Kaar U m fowl Thrvrr i1ll l llh all ttwl rltwl
II la nd lha ttm of h uilr j irocWJ llial manMivl hl f Triw CtrtlUn lluirllf
anj u rllbHIB rmm llujg t wtrli lh r rwi m t
vdalaiMi Thaea la rwi far lh I Irua irr to fin- m4tit fur lam hta IhrMtnlit aoilraly W lha
ii I W 1 hln In Prl nr fta h aalil AUk a Ural lha aaflti n ti f rraat
2ni vhh m w rlM dlwalar fbflalMn 1ala hltrnhr
ifaK Tnra la ni wM In far fa Aaa aid all lhaaa Ihtnn atall w i -
faf halli luimant Iimim Mr laiadl uM y il lhw irl 111 HUf finUa arwl ihr auxIrtlvatHMaa
It i lllaM IhlnalHiC fl
rrn aau v irtat aarri sit ajan m wiw mm - - - nmt a i a - a a a a a a a
a n - v -a - -a - k h hal kl 71 f Mil I t ltTaai Bf I VHIIOaHtV ll I II
III lh Ural Mialr of Hial ilh lha human ml vl hi n i V h 1I aa il h l ii1 tr Il la
a iiait li ia oi4luia h ilia i a f nllfr Immuri from Hatr to mniaar thar Jaaua i
air IliaMl nm l man In Ma torn JiV li r lh rf ut h r nh ar t ar lha Ua a
Imam ari1 afirr IIU lUat U lh UtlSf j an l l lllr tla f o1 wH all
nl ml tna In Ilia ioa It laMan lutta liuMlaaa hal lha ni rl lt l lln alvl dla llirM ami t1M Jrataa
1 aura if lrrimln thai lha laara In I
naiar
j ha a wan oaJlir affiaa alanr
rhltlan H 11IU1 i ifiaUl -
a
la1
rra riil alaiilnta rf lha i pal
i urtr f Miarttaw lauhlka rharlLLJ
lUiaiwI hliathrM lr Inlllutlon Manr
lanaui uiai rr nn mT ftiir Mt w l talJi lf whl llrrnllit iut Inn I fall to in lha piiir aiatln llr ha Mv h r thu Mk la la by lhani
Ilia rtnetlrtr nnm Ha rtnll mat ina 01 r if lil ul nn niacouraaiiia a 111 Jlairaaa Itwaan lha t riii fTfrl arvl aia rw wnr all 1 1 Inn I prta a
Hilifa ahiaa thai all aHirtrlt anl I llMmahl i iifr il iiunnlilnt thai
Inaaao l a itlalu frnm whMi tha hibt hi narxinat irnattitn
ilrrarnar nala lir Ira awakaii Tha ltaaaa r uf raillH aril lamtaiulaa
flral lp In lha tlraollnn of fraa4om J aol Iralla Whan lha a- t la
frimi Ihla avll Iraan illaaaaa and hrlll mm In hara n
iriKrUIIIf In knin hat lha avll nr oiallluhn an I ratallraly
ara riil nf IImJ llnfl mvar ma1a alr IfalU f mlo4 mnA tliarartar a
Ihlri that a nnt antrl Curlharmra 1 ara apt In lajolia thai lha tn4ll1ual
fl t hrlna alaara auoal rannol makal ha rlaHa l lha frutil hla
ua f -ill fnr any uinia or l Wr u ina nnaruari a
iilhr tirUtiaM rtlanllala ara lllr
anaaMl Ip inllMu il olTHf t rail
ltMa ara hy aiakft
In rvartr UrwrantB and fr
lEUfa a UxjV ao anl im
hI cmiikiatlr 1 Jtabi rur A Um
If ywu itn
llarb fatafiaa trtrtllor lltr of
tha rhanata TrMMrr Mr Hmr
lltarh la rtimpaalajfna aatijia aramrtt
dun I hava tMarkrla It 1mm atnura
lh Imp1 vf Ihl J part
ID HI l avaad ohntlv of aaMraa an
haraa lhat mi had pararta
bit 11411 atafa a Iiavatrd aa t b
of M raal aarvlra In rrawdad
Una nf tha Waal thin lhat ItU
brn iht for IailiMh waa lha
mtainlaMpal rock plla Maa nut of
tha ra wftllna In da hard manual
lahur pan aarn frem til tl 19 a
day tmw prurldad thar ala In raallr
naadr rlraninaianiTBa Th6a who ran
work but vinnt ara ratuaad chatltjf
faaatnth Int
Aa - undrtand It It la nat
lha rulaa if cIvIIIi hI warfara to
Inawt an mrtny with a fraulat hull
ul iult tha pripar thln t pot him
with a -tick nf dtnamlla a kttla fall
nf harnaaa biw klaa alt I rrackad ataaa
or rhna hrni thrn a tMrhvtra fwB
Thara ara oHr Ihinaa nlxntt rtvlHii
ad vaarfara that art bard t antrt
atartd uharrvaa Ilaiva aimai
Tha hleh BBhoot bnri Urn Mlzht ltd
lhair Innlna and manrht thru town
In lta itokiii Thnj iMradnd Main
atrBB and th drwn and n titarch
1 v r -it - - b -- w ha iiaiaa to i anaat a hi h 11 in -
thay hat an latlt nl that wwt A mtnbw r ta a Kaaata town a fw
1 irdat thr nh lb Vallay v Uda tha Hundajra ao aurprbtBd hla audlcnt
aha arm -ml
naaa It I aptMttal prfitin It ta It will W an that n pn4
t in a ininidoal
not rlflial
l alona In on mora
II d- upon lh ilMta Mm I tv t lo at z Bj b awiial ww 1
Mth Mm nor l It out oad d Hrov ta ant af ala and i rtrw It ramttr warij -it T L
than I nitbrt i 4b M lh tlinatU la am of - rrp
It I Ilk lh lltbt nnraiMi ail rVidavrl tn hubl hla pattant wn
iiiiral for on- to U- II dia lr an wirt of w aatjlal maulal can
not p anl an Irani ahartna tl t r t th CTiitttat ai
Hai n an r fh aitiiaNor 1 pttMt lunar trtta r
-4 roatnta ho do nat
trripuir m tt
-
Kvlrntut In
la Mil Mra
laaanmhl to thl a I -a ami rura of 41 that Ib ZTa mat d that a of LTV Mnrkit
th fan tlvu - r - Ub In B haw JIJTaHaw T rr for aod ttL wl h
dlallt manlfr H Malr In a iUnbd i I ra i of Mind o lb tin 2- Jl Ua uj T tlwB t V JLiVl rhv tom h
fa If ta obllBI t i lit van abtllty In think twit al all -Miriam rlia til tlTl a f tt f
nll of aim bind nf ph-d- tin ami Maf all Hrrmrrma th fwT m 17 I ihll Hufltt
rra V Lmlr1 mu m a I ml I It t unliraal rmi Had tb - hcb an huh latrtHrJarr
I -1
tariodtn a tallv itaVwmtuM
I Mrs Xdti it tb frHha of bar
lkr ar t bi
mannm nt wb b ah foaaa l In it
f bL atr IC1 aa kvraa oy tn
nia any m - aM a anai T amiata ifwo t - rnanwi
t to ii It Av a 1 t atata tt b IIh a- bt a 1 n 1 a a 1
aaa ttaa1 l ta 1 JV 1 laaa JMaa tl - a 7 tt li l At
r - a Vawa -- a- -a a -a - n 1 W raa TattaOMB
- aaaaa a
a
hla thvoitah kK tiual ndr a a d - an
th all vt f atoal t h
- a aa --a-a - raan aj hr iWv atat Hut
aaaaaaaa a-
h unt raafttt n ii1 f all tf wandrrfu tarka thai ftlr
of fitl fr 4ltKMtw ami laatb a hjrh hrtatlan aHaltta rata t
thtattt miv4tltaii int Jradfla x br moat ht
attitt fail Hf 1 1 arBtaian a hmimb r a 11 aa awi ao TtM r
bon ati lldflHi hrtatian md i a l a r Han a harmful 1
bw lhat ibaa ituallita If an- from aaoh trAltnnt Ta tlht
dta nt
4jlarllaa and doatraW of
Waltn truth thai n u t I
i rrvnrir tkt tat tn jfuu taawtaii 1
wi it 1 ro tM a la ah at mn - Bi i t - twriH ti mm him
f an Inltdltrant oaua Jttin Mlad anal nr altrlhutav af l na la anta and lt th Utfbt af day Into mate- b i t
aaalt nnita Mna or tta rntrWB in a ara
aa1 a t
aa
fl lVUMlaM tJ kMaal a JlT
ff lhttt Kniall a Jinnrtl iltfV IfUlt U a 1aJlti Ia iVa a i a- t hk tr U L4k I It ba i mB lh a aaawal kW lta laaa Saa Ik tat r l alllVt
- - w nna wra unminfia -- a - - - -- a waa qitm tmrw -- wanRr t - i ww m 1 ifiVl Mm Ikta lat
tif nmtrUl thlnir h n tinv - litO r v- iuttiur hiu uoiW 1 mnifi h Th H m lrkti into tijht t Hr 4itr to Aj iir ivirili
rl4CU1 lo ts trHtU Wnr r i lit a Vf tr Trrir im 1 mhiIauii it lh mU baMvtnHfi hMiihm aaw vmiCM At crtf vvf Kftmr liy ec niwj
v Mnnm th thins mhUh r tttt NnitU if hi I ff 1 not ih imhHium nt11 etMrVPa irtt l n ittiwM tw tV t rtM M4r v Mr w
a a lta aa B a a a a a a aa a a a aa a1 haatk
-- a - - Ba j i iaota if on iniilivrai aytu l
h phyalral ut lva na hfhr fktln that If i auhl b ft fratoi
of fallt than lhal hlh ar II aonld b rratlr ta hla dvan
n h waliha 1 and rnatturrd ttr Many r tV l aalal tit lh
aj aplrllual lt ramttBtrr a a tub ill etftvit of far Tli art atam
Ma no onl thai nhloli l Vmoadr ull raaly to utt th lr rlratU not I
tvbl and lnfhlt j to ha a tra hi hot thay at nl i bu a
iT It it raflatH and noaa H mrU ha t ttcht and Haalth aHh K
If l lllItB - a naan a a a 1 11 ina 1TB Ma I 1 TB I fl B1 d T iar BIaaau
and r Ul Ma raal tha
aa - th aun rttMt
aad aa uiva4lT aallabaS -
1
a- a -a -
lavai ay l aw
liinnnT witn in uni ant to t u mam wn tm hav tiaitva a taaa at nanatiLata r aui p a tw
tr mH phlloaovh rtnle ih1 ttf laar Wl which la a pbaaa lan a h 4n baaaa that abth hi bani yw a tha Btlor af
indufltlfly ftvmt ffr rl l amk la af faar ta mtnttttanl i tanrdfl at h j halt anl that whlh ttt la Into r
ultlmaUlv artlv br M alnma Uta latpit frmn th tUMlAtn ttattat a f ba batvtht aa aid batrawaa Wbb4 aailhtil tha
Ina h tlr tiuat wYiat tbatf attil ttaa aManra nr attrt 1- akatt i atat htat
A
In tb
f Iraaarttal ami anlnrt In Ita fatal lh jf Jarka I Thk lttabatak nf tltrtartaa truau
adapiattoa and Sftiwata tltrlr whJ b i b aat t ator tha t tllmt n i t mrkablj fiTji
it titt r ttabt T lwa rrnai th --
f dlilttc Mtit la 1 balaataw hMi tbalr 4ail aBBBiaJ 4
a w i T rwT
J Baa t ithL t aw a a- a - -
b raadtntc tha follow ln announ
mnt Tli tKutar ln of th
nby lub will ba bald uavial at
tha flixa f th aarvlr Mmlra
wtl In up juat iHitaMn of th bun h
door makr rmarka and alar at th
ladlaa aa th paaa a ta thir -
torn Any mmbr known to aort
a lady to church and Ml with hr lik
a a atllanmn b pHiH from
ruantbBhp Th appllfatlon wu
lo th pttlnl and lh nct waa m
vwlott
Th Alma Kntrprt bamm rath
r td lant wa on aeount of th
rvnwrt thai a rot la 1 0f
ky ablpiHni Inta Alma I mad from
trantln ra anil ta tbtbl to Klv
lh cotMUmrr lh foot and immth
dlwa Thla alarm ahoul laprrij j
all oar tha rooniry and rnxpl huid
art foy th u f hit
ly whathr mad from fr trad
Arajantln corn r any mhi kma if
la ten- apt bt eon rnihina
wnra rnan tn fwit and miuh 1
aa - Kahrldg Trlbun Ktar
t
cvr al llill City on f ti 1
ular nwU ly woman raiil nt 1
at a wnaatlofl rorantly hy rii r
atphnl parly Karh i
Mta aafcad lo btirol aomthln ahuh
aha had no aa fflr and yt wn h
w too aito t lu throv Th p
wttulal bar baa a honllnc o
bat for tb f that 11 oat of th l
tnrttt brwaaht thir h i
bund and thla nnlonkt for dip
mnt brtk it up rur loan irol
4a man Ntr ji have thy had
mar than half a hanr r H
publlntn
Th f Tit- ttrportar haa
ttowa for Mint lima that a crvat
tw nmlly ta btw n 5 V
to a lima l Tar way ataninc ahn
Mrnr la le n mat Mill on
tra t a ad Mb fw4 nnit
Mr Avry Milt b wam try in
dlcaanl and tn flhl but th
woiiiim roiix uttsivo
itMxmn min nv imr
Tkw wstiili rri for m rtrx
j baltMir tn WaMar I lBBntam n
Ubarii bo r at in Ma Uvsa
Jaart vr Ihla Imr rataad It Intahrl
mra on a alnitta acr f land whlrh
la lha larcal jrlrM par arr avr ra
Bfcldrd Thlt ramarkabl rrryrd waa
ntada bjr aa araltftarjr bjp and on
dlaaty laml IIb l tnw intarBatad i
mtnt ralaina and aludtad Into tha tra
tar tf th klrJ and prar u f frr
tllUata and frnr rlltviln A a
jraaatt of puttlnn hla knowladKa tj
ipravllfttl ua ha haa ralaad MI hj
jahala of r on 1 aora of land thara
jhr wlnntnt lha rbampannhlp nf lh
world What Watllr I Iria rj haa
don rr to hw what a rvn miLii
ly can d If
ha la th rharxa Thrr at
tbarida af amblthu bora on tha
rich farm of thl atata hi tiaiaf
know what It la tn ba njrncl to
taka an tnlil tn nn nltur r alock
ralini If tha txja wr tlvn a
amall plot of arautvl and tv m aa4
r orn for tampl in plant and cul
Ural a eireua wnald not ha abi tj
turn lhair thqaaht rj far away
from th rwirhaptrd rl whrr a
wondrrful hrra t ba thlr to
raj A twy may not l abla t raia
HI hu ihrla of norn on an a re f h
fathar land rt ba ran do nif
la maka hla ffot worth wM a
What bo In thl rnunty u n nf
lr lhat wnrkl rlwmanhii rrort
Haat r Jtn Tin a
A rtab I - u ffe t way
l a pratty IrdHni adaattlarm rt f
th man who has rhara Ibar In
vlt him in ta that fh
woaJa in tit
trMBi inr ma naiHint ni 1- r fooniBi - Htnlal dafarta Ihrnaah bataaua iav ralatlLn o taw iny t -
a f arti -
llh a d caUB iijada th nplora tarh thai rfr II that Oirr w no fd -Id TlT liM 7T T lamplad to anta th llur h w
nil lha waa mad Iflra1 HII b nr hld ha pp ad Uw nf tl to auawln th m aj I lhal lit Tr tbrlrf I t l rrr I v
h iW thai
uhiwaih V V 1 t
b N anl
h h i
Ilk hi K II I not Ilk fbrBVn1 lan a la a Mtrlln t Hirfr ty ha rln t a ST Tw Jbh t rlrlftral JT a
Jlntlar la ltd Ilk llt Thrfi J r4t nf prlrlii curl tMift t lr fhH t u 1 ihi J T t J fT l a f nnaad on 1 1 M
hatatat final dlMl mad f It la rnvf upon lh Ufa and rk f t u s t u i JZJt 12 n iw ta I tillln up out of tha narn h 5asttV ay I yArvSr
it - Jr unrn a rrKi srSrSaSrS r r t lrv - 4pC
pirilMal u Ima a t J a lb ihlilJltni IJif Jnt rf htwlll w nl i I hh r n l - r laat Ktr t CffeNPUWUtfi
rimwlll id mil UTVLIT W1 M it h and and ilft -a fr vlaVln tha hava Mi h - f 1 icahn VvtSWsl 15 V
llM mnftlr Hn Hon MMIimi ilMto r wlii lh rrf lw wtiihi Th yftiUriirtii hA tA L ik IlafialUn I f nA iftaaMI Itm mvi u LT 7 V
iHllllit b con- 11 la ll
ata -
t If ffcfl aw lHlIW M JWitM I Arif lTm MIT
Iatu
tinlii kat Ihakal ttlaiiaVa at aat -a tWf
- 7 - - - aaranta tt wtsow raa i
ot r iiaii ib B ti - - - - r 7--- - tl HUItUI not M HW 11 u a nivla and
I a a aa a B B 1 OBI IfllB I Oil I It rniflll U - 1 a -a aw
-- -- - -- rwti ui in ir i na - riiw n ina mar
TJ i Vi it 1 farina and diMaa a liuaitimat Ita 7 ntiiiiit
i -
afraid W thn Ia7
tt r itai ar hTrm Tdtr V M rw rr r n lufa of ld and of a III Ilk- rf vll j -a rat baa fltnt
lah11 IBdi avll or I nM
roiinnl l
urnn tnni
imm rirthrmnry It ran tha rf w Un It anwo aprf
tM fmi
Hr II tant h rraalnd 11 rh JZiV l1J tm U 4mwiioi f h4a ildl bi h anlWhT
rimrnfor H nannnl know or b mm n n i ilaf iv i - h naathar itt tha hall- il 7 TV i 77 t ia
Murnllf VC1I Vllf
and ll tiullt JUkn
An I dor
ltiarnntia il ly -id
ll Ilclilli at IlHinn I17TW
haft lank ltrru
The Hesse
Building Material Co
A for
SUNFLOWER
PORTLAND CEMENT
A MO lUtlrR 1 tWAL
p on iui
L G GENSLER
mvr of
IHIil Hai TIMt KS HI SIMS
W KONS
Itplrlnc Ialnlinic and It ubtfr Trea
Aato ialntln a apectalty
rhana 1441 R nth St
Ht Joph Ud
ST JOE COAL CO
M111 ff c f
il l1urlr -1
Th 5
aBaaa 1
liundEger
Matiufacturrr of
Soda Water
tCnt for Pabal Mllwaukrr Hcrr
Iboor J J 43 S ScCood
V 8 MAZliN
Dralnaflc KniJlnccr
140tdmod MJorph Mo
Trlrphn Conrrtlooa
and hlllt Mrkly ad It ntmjW J FleCITianS
- a
runerai nome
Aulowoblk and Hon Itrawn rlikl
barttce
41 N I Oth M Ilionr ael
nraaar am away bror Milt t
hta ttal ott II lha put a chip a
ht ahoaUar and ntarrbl a Avry M VV ar3lfcIlhK
to th -tint rf Uttla Au7j
an dirla 4 ta raia a row Mill
h ut find lb fail h rail
hats faji
ny cractb al pna f that aaivat aaj UL
afl aad t at aHabi t
at aknt to BV ary h wr
rf l4 ror BVtVatZak tW - t
and atba atT un- A
1 - -
n n k
DENTIST
d him A vary If h ha t tl Ituldratdd Itmial Cotlne
bowtand ran Ja l And new t i b W CV nwr Mill arut lUlntutuL
rt V up In arm and tbratnt i TSocr if tl
to Jtilh fttr tauv aj ac r irt
patalm btaa lf ff -a Avtry H ayl aa a- aaii
ba haa ba bawrtn f wm nun wh j I ii C O Cypfl LLm VO
a ral haa4y far aha haa bn 41 fraaffi Sf
p aaiac a A ky rr aap rtally 4 HICISttKODT i fw
antaa th wwwtra and that h Ar J Fine WtlttS Liquors Clgar
T h an haatntatrd ad It n Uat tb ltntt dltlar of Klk Moot
la aat ar tatp and that tt ha a Ir htd lu ttt Rilddl watt
raaaad ba Mr atnklai a ll
i Ibaa at nwaoaui a- t VT I
tr ar at Aja IMtttt MH llmU jfrS1 J wCwtiT
a ha4waa tha faka aatd ta u - - - - mt aaaa - b 7 1 ua
I Uk PfltxtBia r riMtiMatt tMajf rww aa thtaa ttw tM ta 1- f i imrr
latw M ta awtnafwa Ma n aa jji It har taw Var 7aT
it -Mb ta taU af at wtdw Ta - hM Man nat aaT l If
rtn lu h 1 anBl
m r m r a t a- m
raahr at lalkla I hv i - UUH WW V
lh atvly war lb- dtf MtHCMAM TAItoa
H4 hi fa that l kalail f CtahrhiiMaM
W M j rttta Oitatt Vmunt fliuut J
ta 4atVt wh4 b riM Crff a ftaaaai
4aaaa aa m ma
rrttta HM rir tH mix ar it jntM
-a - w WB aa a -at
at

xml | txt