OCR Interpretation


The Rich Hill tribune. (Rich Hill, Mo.) 1903-1911, January 01, 1903, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90061663/1903-01-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ao
f"l' I '".. I .
JL litliiib)
Bid! HILL, MI8.HOUIII, TUCRSDAY, JAXCAUY I, 1903.
So. 17
am l " 1 aa4wPVAa oa)"aaa
iidLjllLdiLi
Ira.iL'oJiii
A REVIEW
1
Tb4 Moit Important Hoppanlnai In All DiMrlmn 14
el th WmU'i Activity rlfly Not,
3T
rw coal -svkskz-
i! ir H.ird real in!ncm ben-in eon vert
l 'Mi t rmmuKiD, ft , to fore rrcof it
lino of unlnn.
Uny a I'mi'd Mlna
rkert eiorut 'vo
trntnitteo order
b tflk Involv
ing Mr . men in
atvhracito coal ro-
." 1 t i 12 6 r k
t ..v. f J riorlnt ; 1
v f n:2i.
t)e;ina.
at hraciio
Jun Irea dent
MtUhrll I a a u o a
puMic appeal fear
arbitral 'on.
Jul ft Amrrlpt
Kedratin wf .Ua
Ixtr ofTvrft flnanc-aj
: i r
L
n .-of
L. tponn M . hart.
altl to miners a
lit, a. fc'rU Lata.
C i , i -rrrs. t.j lt ...rlfea operator
t5 t"r t hvil to iliwuM at tho
v h.ta ."., mra-na of endm nr
ft nh:ii Koutr on'errnt Mil-hHt
rTi'f t t '! ti Mrtttratt;n by IT.
Iumu-vci1 t' . t'J l ni tor. ho df
n,mj irH)i la rtvjibie rwwLnlrm; !
it lt
Jt.nt- iln or1ra out ffi'r mlll-
f; -
jo tf 1 mhK on f.m that
lft-Al (flifntiHi In New Trrie b!-S
;.v. -.4 l'. ft '(Miora l'ltl. iuay
-.! & rr:in a tvn 4vn:- and rt"tf-
S J i' M'-rtn pr.v to Hiv
i . t (ri t-t: :if 'f .ri.)f to Kubmit
: n- ? t. .- t- af-'trrtiwin rufninlMltHi t
r an.-r.f i Erp.' nl.
lAirik raA. rrral4t Mm
rlt MWti rliMrjal mmmIi
tiom irt, Jha M. U tla
JaJtr bnr, K. C larlt. Ml.
liw. Juki I,. altln. Tfe M.
WatalM ! t rrl P. rlfct.
r- X! r.'M cfn vrni .o al W(ikeharr,
I d . it; Ajim.Mtj': utMt t mJ air h'.
3 t nrr.Uin er(ao:Ba rllh
j 'rv ih-fntin
.o-. .t!i:rriniH-rs rr4 In'jxrtioft of
ri nc. fr.av.t.jf funj nnl J I ibm.
fi n.ini- ti-Ufra-e tnt ttwrv w.U
I na rr' tiw ol l'n:tv4 Mq Work-
r Ann M't
J:-- ' 1 v ra.h arrfrw.rtit cuttM of
art . id ..n r irtf .uit bMkt4 tjr In4a
t I' rat.tf
a': r Iv ri rtvi to au tf.ivuaia
to cl Mirthtf,
JV f-fra. Wltrhell. of 1'pM V'm
ufkMi of Amn. rrloNi a
iuif iti court dv.4 in '1itju-t.i'..'
that i)ht ol itl)r to ntof I
ttt ti i Utw mn riflot txr qu i4nvl,
Dii-i ;ti fcta utUvva cauitut L cooa4 :
) r;i i'-M inr' d'.1r at 1nUnapl'.a
affv''a aj-'t aitrady ta lorxo 1
L 1 - it .!!. i li- )vi.
W i .tt.tu .f tranaiUni tM-
lr - Mjtri.al t trwU!m4 In Kor
Jflik, V , to ! irr- rtft)i,ff In coftoto ,
t im m l tr-t r-i- tnaa.
A 1 1 r '; 4iift Kn lntttui
prLKt at Ht. i'aul ira
A it 3 At I-Jto . la., iti,i bitun.Mui
t t i.if.f a m kve.
f-j"r in min tnlll In Ma
tt . r uit i tm4 irtrkt.
3- V rm n m l dt afaanJs of luga M
i'. -t it ,AT-.irvt a'MKiattin
t It Wtcl.'ti. W. V., r-rlKf th
r- rl I ren fata Ihw tnvaU'l.
pTf' r:-i Ittj unci Ion a M oa: krrv
ti-4 l-y I. I ciiTt le t h-iiti tro
unii1 ( .t-taitn uoutr ai-4 tral
4Tr I"r'tkV
4 o Mr'ka of Ch ''" Trk'n kauaa
ft df, jirimt-nt rtor drtvrra cobj? pro-
tt :c-1 a;-! 'tTw ffinwi fit... hl-pa-
n)-.inl Irn tna: bt-
r-- tn sar I via tt l vklt
af-t'5r.t lwr.
M-sti-ka (f At 'K!vr mvUjm,
!. h rJ Sa-tl a ftvltle.!.
n x tifvf funr4 !m m.a at latran,
N J . .t-nt r l' irtkptt
J;-Tr-"(' nr.'". otat at Tmtrt, Out,
in lurwnt ttouini jr ttf)k(A4 UH
ra n
Yul I- ltttr natinnaJ Orr of fcf arhlniat
rr t'-tnr n atfn r t-rjaSa to
- n aht i'fv howf t.
II In M.-'iM l-m- rmpaHt.
if. i. i vMJ ir;K (rr:h( kan4.ra
M.,,t .k
Ai' lHrvrr! f- turnad kark
fr;'t a i n j. .(fT on as-fount
Of ir'ha -f ft. .vr frT mo a fkf
, . j nu.'iei rnt.kra oittko
JJ - inu.fr -!' ! 'r (trapkW'ol Mi'fi !
W. tM fit I )IU t,ll fThka BlAllUlUt
h-r fr -a m o4
r-.,r i n i -n lHif 1
ftt I day ccntiatijr obarr4
r l. i.rt r it
N-a 'f Tr).t v', V , nrfvtftj ifc
V1 ir-i-n nl'f h l-n J na 1, nivj
& ( ( . r'it ilfi.i rin'f HI iitn of
I it'! ii ii t'-thei at ( 'hitnn4
t, a-. -3 nt an h,mrirv tit.
$ J I. I . n r 1 14 r .1 ith'1 naaO
i iir ' 1 -iHiiii a r.rvntfN,
t i :n at it I'aul p'.4-l;a
iHrnKfhM im-' oo'.r rnr mWn if
rxmoittt at Sf urk; r.ti,
iht',i at TrittMt, N J. ("
,,-rr nit n.iiim : w wnii an kour
it ' rt rrK r n ivntartol k
tn N J
N.v l'ta ti n-ivra at Ki OrlMni
v on i t. ! i . fi tit A" r-liaiMn ol lAivor.
r..ii1 cf ci fin 6 infidtillf IO
Kvid d Truat
J h.. i,n . H I n( ,. ' corn kiltf,"
la.. ir p - u:.d J Una in 7 (n.nha.
V AUany, via . Corrmrrctal bank,
r t:r')ajooJ. Neb,, 1tt0 Volley Otkt
r n'.a
') Ie'.rvMt. kit. k , City ria bank.
o.i a- itt l hor1il of till It
no t i- i Aiili 1'. Ar..tr.
t- ..-..hi ,11 iiatli )al Ka r- k
. - t un . t T . iiit bar a of W.
Lr i.-tk,hkrt Hi. Btata bank
1 - i,iitn lid. Ji;l-t Cun u. banker.
'0--AH..-7 lia . Vyoote loinfc, kk -Mk
jiVi. M TauL V. a. ftvtr 4 Loaa
to. I i
fl l';n-i i:.h) rkiHf Co.' bank)
1 . o.i
J t M'M.im J-hn A AlMiif
inv ,!.(H n.aM 1 Mra. i ftvi M.
i i-mi.-W'.i t " fr i't."! -n t a.,
" r t b 'tt . ft
ft t r.itu k. Nvt , Ue mn ktai baafe.
i- w
J - St n T fh rttv, M V Aodtiooa
A - t i r n !t tttn Band llul
i r . ,, )! .-n M -vm
. New 1 na. Au-. t(. .M b -y.U tfVtt
ft - - S ? . h;k 0a4 kai
OF 1902
ft Mvo. )., lank of r. K. Cuttln
J T. Wlllflt: i.iM
14-Kw Turk, t'illimaa. Boa Co bank-
I114 bottat; I -. l.i.
Nov. 4 H ihmiHut Va , Ixwra t Blriuaa,
leaf Iriturr-o. 4.W0 ttiO.
It-liottin Central national bank.
L"c t t.maria W. II. btnnelt Ca.'k. i-
panrerr.t (tart.
an. 1 At Bobbin. K. C. X killed to ht
at auh cc't var:jr.
tl Kwar-f and John B'.difa, ecar'nj
mitrVrer from Miifburc- mtd k4r.
I' ff-i. warden i tilt who anlil ttm
out of frton. ht tkefneive uon ba-
in rounded up by pop near Hiiter( !'.;
tte Fi' a br'Mh--rSie Ffbruary t
FVn itNeor MMlfrlmri. km tn flxbt
between e and mouna:ner.
r--Kive itii-mhtr of Kari faii y at Welfh,
Iji., fmind murbrM
Air. )-Jo WHfti (negro) Iki;; ft of ikwoo
in Boot ff'jnit, Va..
Mar T "ah between railway vrvrker o(
lc kiunia.o, Tnn., reauita m C
ki:;e
r I'aul I-e(eatrr Fortf kllS bT Ma brotber
Man-otm. In Nam' York; quarrel ovr
trine trailer.
1 Near HaM npii F: , tril'tlam AuMln
kiii ft Mrona anrf rnfneif, be-auo of
infaruat'on f--r lS-rn;di artrl
Jun. TMan nurt acquitted cf
murder at iPataurn? f Mim , beauae In
pane. ronfeeed to olun:nc 11 pervono
in w r.
Zt-f-rvm meo found f ulliy of jury bribing
In t'hsi ao.
iai MfMlr Mcrrim aentened to S jrm.
mjrmertt for h!Uirsg of Mr. fin
I : tn K rado. Kan , In June.).
Au ft Mrre Tracy. erape! T in-f iit roo
irt, rtrrmlttd futrtde near Onion,
Hitfi, when on the o'nt of betnaJ rjw
ture-1 Kaf been frunted linr-e Jun.
and bad ki.ied In Uat (imo six per
l Jot et k Andrraoo tfrowetf h! ftrbil'tren
nt-ar Fana, Kan., and shot bimeU;
fl pondney,
ft a-Ho-)y of Wm. farib!n. who
k'led bra mother and Mmnle Mnrbell tn
Craa. fcud Bear K.revtiio. la., fcaving
kti.ri r'ine;f
O-i k-rur nen ki!4 In tret Cgfct at
ET tWii'o. Ark
IJ-TniH br erH?tT. o fT-r -oif bor
a I1"fretead, la, ki:ied hla woiber anJ
I tiiort
11 In rae rliM at U'Moinn, Aa.. f wbta
yeen and t ncrroe kVteV tty Mnreeal
Hiiiamln lt'-l kt'!d frrin to nu:j riot
at fero feet'va!. a (i:ifo. Tn
II- Itft'.anrf M MMhtrint aiu!fte(! to
New Tork of marker of Mn Kairar'.na
Adairo : te a4 Kr la a!l 4 y ra. and coa
l'innd tn eatb
S5 J H mon, roirmtwloner of fturtnet
eountr Tr . kUl Kari Moor, Mr. ior
tfn n felf.
ree I-lUm Jntinitone. faanou artr
fc'1' Kaa Ifatt. artros in ltit.adel
lbia; )cour,
Aft ran ncs.
Jan. 1-Brtk tow take ofCco raayor
of Kw ork.
3 Cor W. Murray
ray Crene al-
'.r.afgurawdU ltd
lf m
T I rea, RooakrrcH
eit4 -ta to r-v-ew
indtiaa
fcWitey cuw( of
inu.ry.
ft- re M fihaar
tla nominated by
ea- loc aor
tary of treasury,
and lletiry 4
1'arne i ta ) fO
ttcimatrr a
re 1
rra.aawt Put. U-Hiew. tC Nar
it ) ,na ui ura t e4.
l-ae.-M ftocaarr reo , Ol, A P. O r
nan t-'m, Ml . Ji.a i- -r- re.i
tdera, Ky ete te4 I". aenatora.
14 Lav, i. u mm ma ila muwf.
la Ulhmun ranal rommitwou reori to
I'r.a laena Kipum of oner ol
ft unama ranal pivily aod fraft blaea
for atjviu t.bi
or. r rank In Murtr l.V J tnau-
fsiiaied k l-o.iora Atuaoft ana
i.nvr tta reek-rted.
aXJol.n K Itydea trap, N J.) Ve-t--
t aenator
o teie y of Treak. Show take oat I
of enUe
t.fra llAoaovalf la ftVbley rt oert.
ton bUmea t ol v lot rtrora4a
aiio.ement and tba ip and boMa that
fiatiin aa In te-nnital wmnl
knsl tnl It wa iea; a ea plain a r.t
,., Urti band of taaaeitia auiraiMtwr
at Kianii. I I
H - I1t it rt.ft ailon af liar runooota
Nnarafira ranal ireary at v a iini
U- I'- Kanat.rra Tit'maa and VI, Uutm
in C ilurmi cowrae ot tteiei etia
over ibn irina tar. If bU. xm to
;oi, ftM.ih hrUl In roniempt and do
priret of iiffkt to oto pew. Una fwrtbet
);.-MfmvUl aerlroa for ;tliam -
Ktti-v feeld br eoncroaa, 04 a Don ie
liwif t br He. y Hay.
iiv(-..lumn of ar.te eea-nro of ftVa- 1
atorK Tiliman and MrUuno aao4 by !
W eenate. j
Mar lra. alaa rbMipniao UMff bill
IV- Trark V. Baraent t. b.el af itrotber
a-d ol i.irin,itiva r ireaneni ai-io nt
f4 f--ot m t Miton aee a! of tmmifirat on
I'rea nonunatea t'-ipt A. ftV 1 foK-tn-.)l.
to te fer admiral
-rUp'-o rtJiia In mr Inland
ended t v aurretidi-r or av roei . Tiir
k r r -f ua to rfr-ae I' at Ti fc-3
amount M' Bioe a ranora
IW . t.f n V lf tt rr.lffv ttt realan If any
refM.at en UHI a
J4 - Havana -rt ant-mea Keel, ftaib
V!
I ; 'CI' V I
r-oite and Ileeiea to ) year tm;rio-.
ment and a heavy ftno lor frauda IB
poaal arvlra
A(r ft A "!ird p-Ar' par. rorenood
if reform rW-anenia nr-;uv--d t po
I It a I irtie f o med in I x.l,ii
rriera of h'p aut.l,1v Miratury aan
tbn T it In i'.a favor for pre at a
aion of rPiftii.
U I'rea ael t. K T Wafa rKan fnr
wmmlM-rmrf of penalona . Ma) ai
ler af-ti-ltied be eourt-nartl) of rbargo
of ahoottna; rtl'b'nna w f bfu't tr al
)a4-n M altar, Kit -in tnaurrent lea-1-or
and dutaior, aurrendera k maeif and
rommand
Jt. TniumMafi ranal prolot-ol asklnv 7 -0.
rental for 14 vra, to ba va d In ad
itma, mad publle liouaa of rrpio
antata vae ft H rantrtf redur
tton of 30 pr cent from liaiy ratra
on i'uban iM: vote ?? to 1.2
t- Cnmtm9 paaeea ronferenro rejort oa
thtorio ri'iuN'oa bail, waUk a I he a
ail br Krea
May 1 oec'y of Kavy Moody Inatallod
tn Wit
-Aiffa. O. !rod nominated If rrea,
lor of Aroi:a ierrtitrv.
Ik itan ronaie aieia in Havana and
d-latea i I'alma ale1 ted proa, and
I !fVf Uo proa.
la-1 ord faun.rru re.na aa Hr tuk
a rv rw. aa dor to V. B
it .,ontea da Qiieaada nmJ by TV
Tan. a to bo C'ubaa mtniater lo X aah
luai. a.
ffWA3aa.k aod kaada avarCakoa
atawaol IO faWaoot I fco oaw ooaatt
tlea ia pr cn a 1 a a I r d aad rraaU
eat Talma rormally laaaaarala.
17-HerbeM V. Byulrea roeeled by rraa
I'Aiu.a aa V li : n ater la ( i,U
Jun ft-Oo bam l.rt U ft idra 1 r.e 4
of a . itttiiiM ).Ve4 tor ait
o'tiei ift,ta
ft - Kii o I aoonntea M II IferKcrt aa
m J Ivinii (( 1 'iifnf m4 r,-a'n
rotmea war aa t ) la a Hpinik ma
.tr i 1', A
ft Anteit an t f Jtr'na r-'mau! ro
i .n1 I f p a U K- il bon-ra
t; Taft thut.h and aa'O
p.uaK ta erpttae in
II--' ft -:y. a-.ia le j ra' an-
if m fr f'bt..a joat ini'i'i r'ed
f lo i-a l V uh.iif a-.-ir
. U.-t I y ; i . .A t t lfti t
rlbrt tittifll of H Mtub! ii-
lul'H iwnr, (inrir lnii h'
rUi....i. n(u n-tr ti(i4 fcrt.r
HI
l--t'rM. iiiininala CpC Ch. K. CUk
t t rr ita.rsl.
Joh.nn Mint N. T ) fil to pr M
f(f I rf for pubiifth-r.f iii'.-od.jiry a r
II' I liM. Ir MiLji i) UiL
H T for lutiMrftlton ( tt-ay
(" V n'l Iwnmuk for ) of
LuiiUb tn4lr 5 cco1 1 jr.
J i-(-M' iriKtri on uiliniian rnl
bill dfpt4 br rt.r.trr!Mi Virftmm
ron.ltlul onl fonftciii,,, .ljt.urM Jir
o U.lin( r l
! Milor n . fioor of rrn-
i. 'rr i jourrtniit, Mul.a fv n-
lor )i-vrl.i ilnd I.
JuL 1 liiJ of ir lam for 'nit f
fxrt o.tninnblriir rrvrnu 'y fT3 &l
yr....K.rc miloa of tub cvnre
otir si n. dir.
ivil covrrnin-n( etb) rhl In Min
danao an4 f'ar.tua UUn4s and an
sa. provmr. l 1 Amr.r(y pro' ta
rnation rrad. arlt;n( tm . pr jKn ra
In I'Mllppinra.
Vatican a truly tn finr. Taft dIr
rail of fr:aa vltbsa Un.o tyrv.t.r4 im-
14 Mh) Ji. CtiafTr r!lrTr-4 from duty
In I'blllptlna at hi oo rr-j -t
lrra. rammiaa:na IHrecior Mrrrltm
unrtrf ircnanrnt re-nua law.
1 i Jo-b H Pmlth rtrl from
armr br prlJnt'a Mf, bavlrr N-a
found fuliir br ro-irt-martlal In Manl a
t -mluct pr'.irtl-lal to f t4 GrT and
nll'tarx if.ac p'.lna.
J Cubai (lo dat formallr T9mmtT4
b B.. Ortnl Rrtuin. Kranrr Jfal".
Pwltwriand, Nicaragua, Coal Kica. ai4
OuatemaJa.
Ao. a l'. Aabtmiiar Whlta, ta Oar
mar r rralrn-
l?-Oilrf JumV.c O.
llolm. of
Mill. at;prTr
rourt. ap(v:ritrS
awac.rlata Jutl'
of I. 8. auprm
rourt, vlca Ju
t'ro Oray. ro-alr'-rd.
3f M Imlf nnral
war ifff Nw Fn
!n1 b a I w e n
fl--ta on-r A1
. iniral HiralntLn
a n it CtnmnnfT
V lUb'.iry.
8p. I Jrfff-r'n
I a r I id m .
Ark.) r K ted
Oweor WaoOok Hotnaoa.
aTor.
ak- ubaa
biii
eonfTeaa pasata ftZT-loan
It speaker Ilenderaoe, wttbdrawa
from
ra lur re:e inm lo conrrta.
ft Jodao O H Lurnd. drrn. rand:fiTo
for nay. (Mlcu), .tltorawa Wcauna til
tUneta.
Jft Uen. R A. AUrrr (M ch aT-p-.n:-d
ta Ml onespirtvl term, In t. 8. amoie.
Cert. 1 Jo, aft. Trrriii Idem., Go.;, eiext
ed cov.
71. H. elrralt rourf fn N. T. fcolda Tor
to Htcana lo be aUer.a.
I Haa-ua arbitration cotirt mnd'-mna
Mex.co to py V. A. fl.a:vftS.n 11 Mt
tleTnent of I'luo fund rune
t3 8amar controversy betaoen V. B..
FCniand aod Oerrnanr dr,de.i In favor
of liermtfijr by K no; Oer-or, of 8aderv.
aa arb.tratr Oh.o itviaviaturv ad.p:a
pew funl('ira. rooe.
JT7 Minister u-u Tin Fsaa ordered; to
return lo China.
Not. ft Itep.iiMU-ana ote-i wt cvnrfTe
ea and detnoH-rata I ., . N. T.. N. J..
J'enn Let, all New Krt eland aata e
rept K. I., V, Ind . ill M h. VVi.,
Ia . Minn.. N. !.. B. IV. t'ui . NeTA
1 tab, Wjro., and Cl . ia rp-ib ian
Mo , Ky and all eouthera autea yo
denwralle. . . t 8 B-,n!r A. 8 Cn
tfia.l reeie-rted Hpubliran party of
I'nrto 1' 'o !na in eie-t .a.
IV Ftfiy-aovontb cngrr beina M
aenaion.
Jrreeimt'a arieaaacr read In rrnrr,
ft- NiiRii nation Itl.ver Wen-. I liima
for aoa;o loatlro of auprerne ccurt
ronfltaied by aenata.
Jaa IS Mam-heatrr. N. H, Kroard b;otk
et rtj ed, ft , o.
k- Norte. k. a. AiianHr betel, ftf-r ftia,
f ro. ft UaterOuM. fenn , u aree of
buaiaeaa kui.li. komra, etc., a I, le
gate lokia ftavaxaia
ft-I'aterooo. N J, fire drtroa bi.'nea
1 'M.efl l4 W lr.lili. io ftvA MiO
ftp eitnsBt, o., aianyiai t bring p.aativ,
a4,k, ,tua
II- Nw York. frk Aveauo hotol, n kl letf.
property le I 0
Mar ft-Mail-t ft a, Tt k , great tract of
t a'uab e t'.mber
IS lier of I'l.crnia 'r-aMp jjna at Ho-
bokrn. X J . ft: a
Apr J -Huj at Ai4aJJtic C:ty, K. J ;
j V a-
M roft flroo lo Ienn Ivanla ytro
h busUVoga at Mannvi.ie, ba tr.f-vv
and a.aeahee ft' U t
Ma? H At Kw l ,( lira.Mury p'.ano far
l or ; ft
Jun II I'ort iaad. Ore., ft arrea of pri'ir j :
ft-
Jyi ft-4bira Mek 8 .fl a Co.'a
ar.arket and fhe ft:--
tJ-A bana N Y . ft.fo t .
An ft W ar 1 nvt 001, La., via b and
4U vher bui d-ng
11- yr-eai fire m anountaln a!rna
tbo t'tt urrtMa ta Ore
(V 1 T-tteautrmM tTea oil ft? Ma aarpt;
k derrh k burned
ft-ft'rei ftrea Pnfc of Mtr1nMe Vl
b Nrw Ytrk. a a ft.ai r"rr bt.4;
: v- aw
H rtioui irtT ta.. Armour A C iarkinc
p. ant . ft
1 U oawtiria City. T . rb.tef bunfi
bio k
T-r k-A'lanta Ca a Mo k of buMd na
in heart of ctty ; ft.- fi
Jan t- Eaiprwr, aniprvaa d-oajigrr and
liinaao roval rair i) irturn to rri tm
b
I t k tmi-ii.a;
rft rt..ao"an rev
Olut ,un l ttrjiib-e
1 rra, Aer al mtd
put )tn t.f al
m iiu m lt at? J
1l a r I 1 a tn e ttt
1111 b KiitaT
,lta.l tTV tT
etn e of ha i ion a
g 1 il K'ti!"! ie
- . . Chilr-,IV '.IlKaJ
Wn;w. r.iK n
bv a a r t k h Kka
k Unia k v -
Loral arin.
US. who alla.aa c- lvli. l-aa-
t una ..onlr4 l onlal ol an-i l-a. d--
a.4vA,taa Puwont na,l i-,rril !
rtir.-cn O-rr Ma1llallanan al i.itia
aria la a rb"j
Fab I - J Jla)l ;nui,nal.-J
l-?-ra NUaraa-a
Mar. )a- t.,t,a yUl to d.n-ar.U of
11.rn.a1-y tr H.rntol ol viaitua du
kaiaat . aitloa.-t.
May it rat lima dlra ttvar lxmJn.
f M. m-ara. atartlnlaua. iolallr -
otroyad ay aolaiao oraatioat of ar4 .
rla aad ratiaiaiati -hhi ti.ra
M( aad I,ihm atari la arliaaar.
Iai oar tear.
V-Jio. n.a furarnmrnt la l-vm ic
e.ci Itrxta, M. ImI mitalilrta W I' -
lulluu.ta an I Vl. Ida X ala b a ir
hi. py.t-ifciirnt.
J-Itaua il M. lnnt partly ,t?.-.-i-
Iair4 by arui'!.m .( i..ii'i,r .,,. ji.
)i ( vtotiatloa uf KHI Aiflouao In aiai-
Ju'ii l-Nr boaar anlUi-aak la CM U.
V Mna,
l Kmii A'brt jf Saionir J Il lra-
tf.n. aavl ,&
I KH Kd-ard la rriti.nl pon.v.l on a
roauit "l ctjll' l"f l l:H'hi lla, ' 4
itpna-i'.n l p..-!'.'-. '
Jul l-'ra laii'rn. ! Vrivaa-Mrla. !
Ira.-',ai rtati.at.4 ( iimi anai
OlHl'OI.I.II.
-Matit i "f aV.Virr ra. M p'm'r
al n ol titral I. ma r. A r t r J I -alia
r ait.iitrJ ti- .e.-.-l t.,ji
- Hlim.,1 .. Mill ill.. I Mil "f
mi lar la nrJ Wki.Uo lif 4.
Ai"'"i rn.- h:nit .l.i.l c .1
ifiAi.i. .la. ..I. a at t I i
a - ml
Baa. a avlaa Maatl aid t)ora I
ril.ltt rr.a.rl laaid ait piaaaai
ta rMtlaala Ibbar lo I aadaa.
1- Vrivrar.rlaM lio.v ault.r-.lfr t.mana.
lb a .-a'i-a I -H la t-i-i' '
tl rv...,.-i . t
: ii.i i l Tit" uii I' trH-atar
Oat 14 i-a .. a ;lai' -4
y A4iia l.i-. Mai ' 1 -i--a. V'trti.l
ft atfua a. tea. I.., I inl
laaBaaaffaaUErr 1
Ca Taw a. H
!- i Mart nnrai(a,
wf Br44)taa.
nr. t"l'J-Hf at
S Ifi.i-ia. Iln tf.raltln
f Ma.
froawk mvLi, Mfbrxl-
fVt Trraat
anoaa nvt af
titliii aauarka
ilium
-aat, I. Ml BM
Joat.
-,ir'V bafn br
aua frra- it ratal
tr? '. nra.
kra. "tf-r aa-f-ala
rvba.a aad
yirerenia aa tu'i
fff armrwa. a
lwibtan e-apMaJ
anor.4 to fiaajcA
Ipura. U-Mad Vullab nr.
aran luntiah Al-
Cnvio Zata.
rl'an ipd:tlin, I ortcera tsl
i i-at.v ri!i Ma a trouio aaul
to f,-oitr u '' M
n l m l rb urmirra w sb ill
b'a rrvoiutitmarr fof'.aio t t'o-:waDtaiaa
r i -Tri rrv.-ri mrrt f -. la a.aIf..Laa ra
in In j.'t-ir d'5-' of aneia, a a ma
,.-ajft-a UrinK lia-ar'y w ipvl oJt
Nov. 4 Wm. K1mn4i Iriab k.r, an
tn1 at K .nain. iraiaod. to a anoo.
in vrtaoa far ayaack laud to at Incrl
d;ry. It Fit Caro af Vraacoa-li ma Vra trl-
tin-.r.'-.l a-r.try Into Caraa, bartra;
c-r;.?r,-d trr rrbaiiioi. .. sor Bajaati
an-i h"iarh nbinrt rra fn
U Anar, b,t alietrwa iaalr-At:ott of
K.:. of Jw grt: l-ii ttrra ttiota
r.n rim.
It I'lMti'b A. Krurp. faaaooa a-unaaakrr,
Sara In tnr an?; ard aa.
JV -i 'r. Jor;b i'aj-bxr. aaotl rrtMtrr,
i.-a
f-ic 3rt nrl!ia) n4 Gir.inT ord
r-i Vmiu la taUort ay-
irrnt cf r.!ainra.
t Krr'n and OrrsaLttT teV mt!nala
to VrX'ar.a
-Kn:.ti arnf Ot, man Kaat iHm Tji
i;jvr fcubor c4 Vparra r,al war.
f I'i-a
K-In . Cartn. of Tmaiir1. aQ an-
jta' ti arrrn a a9otta r-'-Urr ol rrpr aai
....Grrat dim arrora N;la at AiMu.ai.
F-ri. ar.akni' raaralr PI wlir iora:
aih attr r pari-a af J.A.m(.mi
15 Tr, a-rc ra',. f.-,r na trtvopa ta
rfilil Er'.'ih-Ctro-,.n tavaaion.
cAJiAiru.
Jan. J-Min. Ga. t "ra oipioaioa-
r-amrr V1!:!! Wt;; tuaa in rolliaioa
Mndocuao, Cai, 1 fraoaa BataMac
f-NwiwiM, UlL, t Lbrwusb ct; ia
ol m!i-.a.
4 In Saw Tor train. Co' Ilia ?
tunnel. 15 k.i.ed. t tajurod eiBrr
l-.r'suJ uuka off Aia.ikjLa caat. I iea
ioftt.
l-iuffaJo. N. T, I I a fJra.
Ja Imiw. L if k-..rd ta alia t-rato-
-'fl ant bare. ToL. k'.lW. M tnjorrdl
In mtct acioaton-
a-.Vmr Fiirmount. W. V-. f ItuBbcr
r n burr;d 10 drata.
latialiHVM, Ind.. a cnaw kUlad, ( t-)ur-d
lltrt.i'b ra;n a.aplfioa
TJ K. rJ'a a :o t-jr-ia-i Nrw Tor Raa
14 TraiiMt Co. kina 4. Iriut-ra iM ajad
r.ati-i- prcparty bia of C axa.aqa.
?- FUiaiftr.. In t'ttmrtit ftro.
I'ab. a -lirtarri J.waort Nawa aa4 Boa
ton, S3 riroanrd by a'tiklnc eraai barwra
... T kliUxi i injur. In a bra at fit.
Ixut ...l;tUbur. bklrr aplaaloa
kii'r C.
I ' brace aiploaWi af sa aaa:a killa
31. ifi.rr othrra. -lt-
r i. ra boial of PL Lonia iaru. k.Il-
Ina il. mjurinc t
It - -!; Ur wrka rra, n,,r lU'.tla
Kikk. Ark. Iininf T Iniur.aar It.
Mar l--a !.t- At '.ly ill anlno
ir-sir 1. lut.ijf. Col., k.i.ia 13. aa nllva-ra
m . r, c
a---., iivr. loat ta 1rndm in Nrw Tork aod
Na Jrra y... t.l.artca. Cot. ft by
ari'-Wf) i.Vr
V"t.-r.akla, I'a . anin iplaaoa
k ,s I
T Mrr- Tn . f-jtharn Par: trata
!- k aula I. Ir iuraa IS.
ti ails nh .i-(-;. N. t in a flra
13- l.i,ii. Land nr.. Miaav, atramar aaa
:i'l . Zi dri. naai
K, I'liVo. Mia . t Itrfrar. rromatrd
aliir ir.& to burn tHa.r way ao t f
fir- H.irl
r. Iceland, O. f I vra kw-t by raao-ta
o! raa tank rtiitaiKifi
II At I -avion. Toa. s kiivd ra anlraa
rlNMi'm
Apt l-1-h'Ha It Mltrbr-I and t rbldraw
ntart itraih in burn nt boot, it Prooaer
H. low. I'a.
9-Strainrr O'r ' P'tt.bura! b-jrna it
ra-m. In., l-.-r I0.1
-- iorr nrj.r:- or.-rura Gtea Kea,
Tr.. kiii:r,r T 'n-'it-nx
M- Al I I. I. !.hl. k . lro. at irjurrj by
p.r.lc In i ..i fa.tury rauord by -taka"
-ry rtf bra
Vv 7- Al T -VJn rt.. f mrtnrirra af Firat
I ap'i.t 8 h. drrwnod ia ankln aab.
tna lautiib.
lJ -At bhrrMan. Pa . T kMld. brtaraoi
r atnl ' t.-W bttrnrd in aapbtna.
lv-ln Al.ar.ta. v.. . Ar alarm) ky kalf.
br..1 lr,l'.an. rWa.ri?'a liimimaa ai. k.
klita and irtjoraa a.
IV-M l Crock T-" , tint tan Hvaa
Unit I-.- fipMntn in f ratar-nlla abaft.
Jun Sia Yuri l.rlw. Tin a
l--.1ra lo in bucniMaT .aiti'artua
S- Near KHf," M n. t tn til.ar c-ol.
't.i.-n Near Wana.afc, Ird , faat.iy at
Jul ... I raiin icclanta tu to fa-
$i. ,lcr kl, ii an4 ittiui . 4 : trugk
t-wl .-Aiumry. i,,r.;.,a. f i. ja
in lr- car in.iuinn
t r . iniati t.a . t b l-cktn-'tia;
i J I n.u.aw l', 111 t rut jaai ttt:..
a in in t'ara.l-r.a rm.:t. anllt a. tiO
:i Sur l.,ni Uta.r N T liuatad
- r. . Aau ain u n:', I atrvaaad .)
I :' ,. ttr .'n.n,t.a
.f. I .'k t hi. I tab. at by tljie:a af
i.'.iiir a aa aiaa
Ant i ...., .i.g, Wtana, C by a-.tna
11 t.
Sr.r .Ktw"aa la, 1 tn t!iat r-o!''..tsa
l-N'ar 1 1 tm a4. Co., U by ii,,w,a n
ria. t ra
a p.n ir.trid Tea , t In bumma br-ial
n,u i t. a, Ifl, Jl b tiiiiua n ta
(,u j, . .,iVi
n 1 ar. N-b. ( aa r-rault of atari lr
r c ait . cl.-.rna
-T- N At 1. n-i. biatl..a, I T la ra!,aay
a m a
. I. 1 .. Nrar Itatry. A', SI iti
-r.-V
rai.ai)
J-W :i aiti-t'iiij. K. T.I by rat a pa af
.Ire laitk,
1 tv 'm.-r Ha'.k a. ft . I I rai'atf -J.
rTlM.-rtnn. V
. l:;- k H
I tn rai'aay rfu.ioai
U. Kl . t b bulbar aajia-
a I. k L'.an...n.l V4tf j by a. i.a a.
I. . 11 k.ioaa.ta. W . Vt. i i rJ-
a- t-ti-!-.i-
U n At.aiu.a. O , ky tauai.r-n, af
'. tarn 1 I.
fc. Sr Totk. U fey araoaaiur a.a.
aicn ui lurociaa.
la I ct.an.ita, I a . 4 by bo ,ar aapoa.a.
i.-t.i.in.r b.anua J bt a. , a.'.a 14
aim, tm h la L-ak Krta
? i 1 ..11 II li !. cr 4'SMioa la In ift
l a. k.i.a Co (i.am
In-. -tui li.B, , U by all talk .
t . 1. x It Ua tr till 4atr)4 laar-4
K ,
t-i.am llii:. Taoa, I by aty.'ott
b-lK 11a. 14 ai -ua .aa.ctl Jta.l -. d !v
awan tn . h raoi .okaa. at.aai, aaa
lai ia b.noiy tl ak. ItaSi..
f-ff. f4 01tUt.(CfC.4
J.s t- ir.iaaatd raaa tr.b Saw
l.'ik iiua ',.aa,a b4 rw a.c 4.4
t.ir t l.'a
kl.r k va :t artb(Mk
all", a,.
li-V. iri.ai la Ho.ialoa Rooaaba.a. Ty.
avr itl N.tt 1-vainti. Tra . k.a aar4al
111.I ir.,11 at buudiuaa... avoo a
a. . '.atl atii l.tn.viia ta;iM kiioa.
k I a-i vlavic.. aaaucb y-ii.iiriy
Ik 1 , ct.aa la lt.iaia ar-4 14 atalrl
Uc , lit. a.v b..aca a, id ki..a b atiaana
M- .i-n ! ,1 u 1A tart k lo. 4 l.cia
Ivir li til II lua. a la (i. ranairl
tl r i li ia !. b . M,
liiv I - l Hti.j.ti-t cyliAoo at tU.ia4.
A-saf.rv i M aa4 V . . a. la..
I. . .--.1 .i-r"i i..- k. -..'
' - ' . v i',.i ! as -. va. X 1-
!i II ..1 , .. - t 'H a.-wife ai,J la...
il V". .1 l Ilar-ia I M bit tt
t, i-ia.ii.aty dt.itajvd. at
1,1 t
n. ... dtn!ril-.a4 It larwaA at
,trtM.i.a. Vi .i a.t.fcar k..'.4
ic -iri In irut-l k . t .a 1
. . br -4 . mJ a'aal w.. l
tii iil -4 i. 34 t.-tf l.
1 l-t A'rn baf.
r t, r. la
1- t it,
' . -I
) i
t Tr-rn4a tt f'.a-. ft r.. k.'tta t
Jan t-Laauaat.t. trb4o at a- Croat,
olbtrra aaar Jrt. a4a iy,
'fr' I ia4 Aiaa airaatoria aua mi
t'''i M
kv- 1 -4 1 a t-ta ti' fc.r aod ' o r aa.
fi. kt.t.0 . ia jlr.t ici .. Tar-aa'fo ta
taotraa I aii IH'I. I'.rtt b -r
I,,,..,. , ta-41
I ra-ar.. t. aa a..aaa
4-Ht.ow fa a 1 fcj, at liaaaia Vt
i.,auf ai ai rra-a.r.a e
l-M rs wa-ar :a Vinuik.'f imrf, It;
I va, raavaa
ll- H...rdt , j"p-a tfata rroaa ikt-v
fcr by haw!, ia Mn. ia
b-l.rr.w, tn M tsa. aulA. li.cawtlwa
of ;. r,a ta trw.
T.- f'.a' tu.a. .li . avrar y ttn krd by
ri-fc-jrtt
n:;a :sy fra K-.t.b ta
a"M.t, (tatrtntr.ifi tKta av aa . ,
fiyrr!cr,a) (attt. fa r.taar. M4; 3
ki ad aaid lantar. prop- in a
r.-f ta la K.rt t r r, Tt. 4
k:.;ir an ,ra.a . . Kan a-
iiali tn toa A.atiLaa. 1 .1 . ari i'y.
' 5 Katva. K. M . djoa t-t td
biarat. I a liaxard alsaa; A-.iaaite
rtrt.
T 1j'.i- tft-ictla, t tB.
ouibrra L'lAk ata 17.
fait
LVJtCMIfGS,
Jn li-J as May (orcTW avw .VlatltA
Kt ; laaa-.t.
-4(o T aw V.f llnC a) Beix ta4-
wooa b 1, nt.. ,1.1, r
Fb Trera isrx a a niri at ?f "-' aa-
yi:;. Kl , a.l ...l-'.uiraa Liuatrt
toaartol at UwiMrc. Iron, aarirf
aiac a f brtna. A- a., a aacra for aa-
UE't
Juia Wooawarf, of r) 4 T'adaOaV
La : a-orr.
av ifarfr.. Ky . 4 a-m;. fcX'.-.. 1 faaTw
bratra by aiiira tt4 rtktaa'taitcf
lb W. H. Wa..u ' ici 1 at La Jin-a.
for a.eark,r,r . acta a ow-an. Jlatnao
l lit r-T(,. raar 'MMrr'. X C-i
aoltontd taaii y f Irr. Itat.d T T .ae
2t ". V . ixyCwaril. caavt cr.aa4 asar
frrar. at Ca-t vr. w ya. . k rat Toandr
tcttlurr-"' avrajr isaaasnak. ia; aaaau t
Arr. 1 u acr Anca (aaro,. at Kvava.
Gt : auiaau't.
a Nftrt at To assart 'a. Ala., after kiltltaT
t of tfcarifT f pctaot.
id Krnaat litj trrti. at Caa'.ca, Ky.;
a.ri'af
Mat 11 "Jlnt" fndarwood rrarrol. it Dw
rl'iir Tenn., ft,r ttita'tr, na ar. wr (5ar.
O lwf M .-rtaa tcvic-rat:,. at Uu(.
Tta ; tniu t.
it Au Hiitrta (abiir). at Parv, kfa;
nuriitr.
Ji-n. a J ib B'vk nati. mw KaTtna-1,
a. C, 44 awvtml a.Ic.
H Jaa. nl liaxr.roa G ...r-pt tcr Vc.
It and 14 yra- olai. at Saiaburi, X. C.
ctarctd witk oji-rtirr.
a Hotac. fiiipma. at Jfrroa la; tor
kin.na; -y Marital r.'ar.'fa
Jul 14 .k!5 tr.frr.:i, at CUytca.
M'.ra. ; atttasrv.td aaraittt.
Jl Tt roa, atcruaa. at oaat luflorf. VT. Tt,
by Bcb ioniitt lor Kurdcrvr af Ck-tai
f ro:ir M tiatoih
24 Jilt a VTrt arml. aaar Pr-tr.bnka.
lia ; aaaauit ...Artrur McCaaty ica.-
ari), at Ck.p'ry. Ga.
Aw J Harry Fmiaa (T-yr -14 era;roK
ar HtMnar. Ua. ; aao!t.
J C I aa Sa. y tr whataa ar Hirry Cam
lrtiodi. at I.n tifiorv. Mo ; for Kar-
dar af a kick tary a ttt a;tr fouad sa-
aonst-
T fc ua. Jooaa -rl. aaar Btrnt
ttpntica. N C : r,rr..naJ aaaauit
fP a Ht4 tVuaaa tacct, atar attrpbtaa.
Ark ; aaaaurt.
!-? ba.uaa lc;orodj. at Eaat Bl Laa;
afiaaapi.d aariaujt
4 at MsbWy (at-cro). aaar 'Wcwosa.Gav;
aaaau C
U AKinaa Tucker (ciara. bur L-bky.
'vt - aitauiL
-Tc Ci4 i.'lai Will Clbata (caiaraf ),
t Cur-nia. M.ta . aaurdtr.
Ore 4 GartYt.d B-rlt-y ar Cvn!a BrowTl
larani. at Stabara. Taa. : wurarr.
SkNrcra avrar kxamite fcia. M aa ; ab
taatrttdi a.aaail .. Cbaa. Tr troa-
arad.. at f'wral C.tj, Ala.; cbartrd witk
BBuciaf-
Jm Wwt and "UddVk marlow
tltai at Htfflil o 1 Tta : kad
fcamd f lall'f vl Maun and auratr
t Inaa bnaa tnccrw,. at Ta.paaaa. Ga. ;
aaaautt
K. I t'nkaoww nar-a boraad al atabi
at raM:n km : tt,t asKrorr.
aa llama lanrr.i, at tf A-a ;
cbanraw with aaatatr
O JiiHa I ia r ia taoarrat. af Ltwtiborc
Tia ; turtu
kt-liar-la Httrklra. at E'laabatbtoara. Ky :
wa. aalear4 ta il'a lar prtavaacaat fnr
ar.i-r1r
I. a tTt!ft rat ff.t. aaar tTayna trt
rtaryrd witb at.auit . . . .Ja. I ...ar-
fnrcral. Boar gult-an. Inl . aaaa'a.C
ArcmoLooy.
Jaa Rar Adtalra Wa'.a A- SLlasbcr.
!. at Wait bitvport. Maaa.
Feb U Kobort It t..eday. r cot. af
Alabama ia ShfEc.sl Aia. ; 3k
Mar 4 cai. F U. latter, rroralaaait
blcado oducatar. at law iksvaKiaa.
M aa
O-t-a-ttor. Joa 1. Ai:4T4. af Ck a,
at Ju:tt, U
Ai'r t-J. ft rwi. 44 tlVaa.). at
V aakin4i-i: Kb
tl-u.ia Haavpiaa, aaar. aad V K.
a.; 44
U-ty. r-t T r-a.
v t . a I at a 1 a
air4 iTtat r tt vaa
titiif ait, aa
V aitirjjim. Ta
?b - ra a H a-.ar.
tHa aoaall.t, Ua
v ajtbnattto.
f-J :it.:iv kttf.
tvn aa-ac'v mt
4.
t ' M'lmi.rt it
I V7 4V-4 4av.k Raa.
4 " k tnr.li iM Ma V- A aa a J
V. Ooaritt 1 aaanaao, - waa.tll. tll
frwaa S talk
rtiy. la Ka - aver- 4
f'uaa Nta lark v t.. la Ka'.t'aaia: 44
411 He M-. at Aua -atir., v arc . aa, '
an tUt..iB a i .New ) a ac .
4-c uav J 4 IV -a-. iv li I i -. (t..
tia N J , ta i.i.i lirt. aib.ir at
t iKtorki -"4 v ai bar iin.nl
v. aaavaui4. U . a, ta M aaAcava tan.
M
ii I Jala 1, O.-Jtjv faraatr aiitar '. T.
IVal. a, l-Mlaav bi . 11.
-l-tvf I a,.- .' a , -n .a talma, taar
ta I 4 at V- a. I. .t.fwn - V
Jua iLt J-ia iv t-a,tvt. rrta .4wr'.'Ji
.a hit. at v nvct ..a. vt
D-ti 4' Ja.-i.-ba airl 4J avkaai
.Irr III I '..ill va,
J.,. -J.i u bta.kay av"v.au.ri aad
cva c! or 4tv.ai -tarvj a.a.tra, tm a-a
4. -a
T 'lr- Oa KtB.fa.-l 4 laavt. f rt -r rc-rav
4k nmtvi . at b.-. aauv a.
A. I :-v 4 tknaitt J aa. 11 Ma. M aa
i ai ,J al Majt. 4ta.M I) lit b. kaa. ,
aa
-.. rvaat S at'., ta Kaw l et rv
bep 4 t.'.al la( taaa. aatv at av4
t vunm. a Uat . -t-.ua.. S 4 . aa
b v. 4- f IA av N haa.tiX II L
In Saw 1 f l . a.
54 4 -At.vaia Jaata.a t.jucai tiray .f
I' l.riai rtutt i Na.ai' Maaa '.
U-bat 1 -V I . at . it. ivt aa, ..a.
irn.la, 4aCa ai , I. . a. , al Ivaiaa,
Mc
Or l 4F i J B N.J iU.ltl. ut C.
iianrbua. VI , 4
14 - Jta i. S?frd vT4 I. 41 tw
it Icii-ii Al. . aa.
Vk-b.ar A ' i rar Ttc .4. 4..Jr.4a;, ir.
I'.tt-'v it vva.tr v. km . aa
iaiaiaa v ka A, Ka '.;, at lVjva.
kV- I II
fur.
ak b .. fva..t., at baa F-
b - t...abai al" I ll'i
fraa.at ill N.w Tvla.
41-
IVc 4-1 ft M atar 4. k. B. U Jaoa.
at T k.-
1-U'l b fttad 4'fiaktt t ai.ittu.
IM W II- 4 r. al It. a V,., .aa-.v.a
aartx.til art r. v a.:v-tiaj I 4
I ,-t. .lata.: v.a ,.!. fciaail-.
,4 w at 4 ctl It rj-.
I '4 l.a b- Iwif V T iK'ta'.Jv-k
l:tnl at .K.a lli-v t air., .-a
t-t ia .ltd .aaa ,' vu,t p 7
ta. .vi
!a ri.i r a' tt n. 4.-a n.
ilaai - f t I a bv a o v I
Fh ,-v I' 4... li.v.r.i.aa U T
a,' i.t i i I .ij tiiv-'iii I il
4ei. ai -., a
ft.. M r i, vt( I'.iiti'irt'.
I.r 4 , n 4 it t, 4 va . la.
t
l'"n Blfiblnl; Kirn 1, i'
b- -art la i a. y at t..a. -
t--.a tf r'-d
a-, iti i.' .a. ar a a .a at al t 4? vq. r
Iaf: .aa, aw ,j aaaaa. .a- .:af. !
w-' a uoa
ktaji anat Mao af lfa.-?
l.v.f. a-.aai laat at'a, a-.
wmm - r-.a, n O
Aaa a--... fi f Kty fnar
"' i bajvao. i. att
bw a .
laa.a.B i.I
a! A!Prt-a-
a. ia. ai aiaaaa :
ow raj'4 !.aa T ... ta r ...-ana!. '. it,
f ar.--a ia aaa aua.. a t.g t '. f
aV-t: .aiai drar braaaa 14 ttm nil- '
T- Iti at. at ; a. o
Ja J tC aa naana tea r-cc at XaadT f
Uvard M a u) in av a. $
May .a-t f M"r. Utllll aary. Ail
a- r -a .f- "ta ra a . . a t X ijit. s
b f . rat- a '.a;ar cf w I ua l-yvf.. ,
k-rf( Mtut, rai. t a bauat r-jmA
f,aa Mwaa.tr, M . c. M- 1 , '
'i a. u I a .a. s
Jaa V-jr a .m! a-jsa
t'aa Lr". y at tj-av. ia i,a ;
ay V. aa-t A. a 1 I
-:a 1-a-a fa V. --..a ;
7 Mata. M.-r. a ii
'w -'"-," ' H-. y Pir-.ra. .
w oa. i. Jtu.ua a x i- j
ari. A l.'.'a.4-an J
a a.-" aa. a-4., ia 4 aaat La.t -v
av i it aa av.a
Jlarrrr ' n-tri atraua w i.
at (Saa f mZim rr (
ttatj. ua;att p ?
T !n rtin Ij-raiwta1
A.bl(4a)si3ifc
Auar a l-a.. n ur :rm a-a rari,c.aai i
c-la rjf '.-.
-E R f .:., uf . ra.- 4
tw Tin. vi-f-.. rajuu, ;
aa l. art-. tnat frnw -.-
ratrfa at La a ,
btS4Taf rVaf:,f Mar. w.,
" 1 --- Va..ta A1.-T- 1
ka a.i fcMvij. aw itattat. irUj r, 1
a?a aw-a w.iv-av rT a-t aa- t
a'- lc?.ata r at ;
Or: raa.V1.t5. a.x . v-at -.
f c; wt iu.Bii..b, ri--a . '
utiia. awl. 4,-. - . t .
k-owaari aJtr at aaAa tat rw:taT r-ue- ?
T-u. lj;-" M rti :-ta :
t.11. itt rac ta a a . w
f-1-itvti.i ;-c.a I av ta 4 TT at Mtr-.-.i
fiy l I ... -. -.. . .
r-?t (t!i,,f,it.;:'i;l''
W-J-rj-toa IIU.) ftKKlra." taaat wa
rtMtiaMt .f a:i.f..e t:b i-.iu ai
fc." 'l'7m "t:" CSTa:a a Mkiai
C-fctjra'-wM wWr w-, waat-m
ArrVlat"- M.a.. a,
a a . va . t , .-
J rj b, Wt ,t,j;t aj.4 A3Laa.tw.-j..
t ta 4.
or riff; soi wail.
Jaa J4 lTynaKtrwit Emu
Frb 4 v,' Kr.ia 4Jjaca af-
ftr ar 1 . "
kfar $ Prt S
'! raca-tata .
c" KZZ' -
trtav !' t tasjs i
ift-ar'rra
ta tt j
a ;
-ai a N ittitli
wejsr-4 arit rsiji- j
r.ia;,
I t-rr r-f -.ra of
Bbac avrfvr 4
k-etoeaj-a a--iar a
b ' tr
MCaevl Ktc. f t, a l. aa T-r. ajcd
Map at- Ho. a aa tad. at Ia3a 1
pa at. 4olaal cwaatadad aa 4-Fvtorlal '
4aaaa larltda rttara af prlaaatra ,
ta Atrlea wtlkatl paalabaaoat. aa- j
aaaalkaa af katn frwaa aaar la aod
aiarkiac at tavraaa al Smut t a- ;.
aaaa.
,l -fli t l,tltMUnsf.i-.
II..I Ik- f.a m .f ai,it vrti .4a.'l
t rt '-
I-U:4 i v inn a t u .l a! Tl.
tat, at !
Jb .ca traa.va tatto !) of 'ff'iwie
K.C4 ..ai; on ,tjif;l & b- tt---r
Ji. Ifr-I iiiiti'm i m lirTVre? !
nc d d.nrd ;it aar at a 1 oc
bi..'.nt, asd 1 bwt-aaM yi-c;r ai
war
A4 14 i r-wwo. Fill, aif l it
a .. ,t k i I Wail aa l-i rvia. nil
at Co ta. aa4 aa k 4 b,y avtaa-t at it
r7 iT
MtSCt. 1 14,4 4 O V J.
Ja 4-Nt',. lil-very 4-itvj-t l
.'a-'--ei44 tayf 4-H 4T-C4tpfla',l i
t nif; 3aj mi k " l? Car are a a
ll0
11- ft-rvf K J Jan-.-o l-v-. a e 4
w si'r afww; ,
1. l--aa.-a (.-e ta.aaa .f It'll .
r.l't.ti:taMta v
t,,':.!:r'f.:r:.s';
.!. . wet li I . J tlta f..-n.: it
. b;t btaaa
F4v. 4V4iutva kllta M. Haw, k
tartttaa aa l i ,aa r . aad waat.
latlba. bar raa.a.l.a, faliMtt
br luit oapiara
C-Mra Irt Jtri, 4 b-k-S ...-
tvltit 4 bl-.atv. . M..L:
Mar a -v. ...tva. ai iav.r.i
; ca-
t-ii A -viaav 4: A M-j i.e-v : t.is
t'-ti J a. - 4 b va ja i.-.-a
.trtt tal Lia. vara
A-r .-.'...' ,t,,, u.,, t iniii
at ii Hi ii ri. ai t-ii-i' ill 1 ui 0,
a a-r .K...v.. a a ! 1 .t.a-..'J aa
prtt. V a a , a an v.tv.
1 -t . nr.--- - i-'t a ..1.4 , f-r .a bv.
( A.V v . a :vv,i..i
Maj a- lilla...a it laan a ..fc, .ta
fa-vto : a. v., a A-.a.-.a v .c -' . air.
- Hr I ..-'tt 1 N 4 1 . . ta. j
fc-r 4V. - V. I B 14 4!tt 4 f t' 1
4 c r: la lata ,, I 1 if.' .
lv.c. ai" J ' at 't. Cast fl 111. vii "
Vnai .--a
Ja- ii-ia 4 K.Plia .'a'ut aft
,..t a W.,-,.. .
Ja. 4,-r a . I's-a-ita t-rta - r
I rt la-av. .a .1 -via.lj , lT-1. li;-t.
vv ....a. . a- 1, 1
kV- l'ti hwavti.t I 111 IL. I- t iia 4j
4V-. 41 taravar
i.r. la. 1 ff
:vk tria:ai la-.r:i.aiwti
. . t-17a .1. a
J a. i . - aa VV
p. ai. a; t-
.,'t. af Itirva,r4
a-.,'aaAi aaa 14 al M i-
a-w.'. a
A-a la- t'-.-at' Ai '' af Ci'i V aa. . I
t-a : ! I - I w, 1. I - I.it4 vl I 1.'.' li . a
k a v-Av, iiv.tm.i v. ia in.
Sa Iraav M :-v ,.i.,.. vaaiar ai v-uaivi
II I . I . " - a I . ... . i
4Vt l-lrll 1- S t..-r. fft-vvva
II ia 1 h t ' a . a 4 a w. i , .
u4 1 in. 11 ui a r . i. i Hi,.
tm I. 1 - t A. a..' 1114 I .,a .... 4.1a.
Va k .4
Ik !.. i.stwtii'l t .Mllltai'ira It., (,,t
fc,rv ai 1.. ,-n.a a. a - -. V2
..Hi '.raa-t-. ..aa.,,;4 trj l.:
4 a-, .-.n.
(1.1 .K kl M-.-.i UiLiatlai,,,,
tvvtt ,v 1. i at r vt t -a at. 1 w v
4ii A IL a. a . aim .a V . , t- t,t 1.
1 ri'itiirla Sa .leat, .1 M t. ui via.
a- ki' t. V! a ...u. r. r i,lL,.a
ba: '.V V- T 1' a. Kl. an 1 Vi .
U- l a vtt.ilt u! l . t H,c.i ii'i t.
Ht'li -a ai a at.. a, a .i,,r-
li- ttt. 1 k - vt ,. a 1 .-v, ,,4. ,
Jb ai-i I o-J w i. ,
b I r ar ! i I 1 a J ff ,i 14, .
tt .'iu la tl.' a.J ... u,,j va I
-a.
t
fi ... , . .vki.-a -t raw." -a . v. aa- j
1 1 ' , t a . I c ' t 1 a 1 . il.. r r . c
. . - . a ' , a - a. -1 .-. . 14
In .- ' . V - , ,.f h
Care m ilia.
f.-Vi v.-'i-aa al tainia ki fc , fvt.n
a--.. a-
IN-- i-t' a. uay lit it aar faaa tta
i a tilt T a
4- ia J I v aa ' --.ra ta ! a
I'm' lt I r 4 aif Ju 4 Ji
Ik v. ,
:
! f i! yaai fv- f;iaa J..J
f J ISai Law Wlaiiaala
, - i" . V JK.
aS - ? ., ?? - Si
. - v .;v .
trzriti
Klti Z::n 1 irtr fa.'.-.
rtt $ s.s. s jti Ciiitiit
KEITH.
fifi6 vi Tt -a-1. f
y i i s.m T.nr"o-i r.J ti
Sr Ti.
,,", T ";" ki il TJ t'.rW.
...
liTTi-' iv :,.tA rrf.rt -va
. . . . .
. i,aan J Jt tit Jifcat ."!- W ,
Va :iiTr.-T y
'
J' t-5T m 'J k'VIti! lc", , ..-.-
k 4vf ; aii
4 ib-r i":rr.
JXi.'.r 4.''
' I'- H T- .;,
Vita. A !.-.i-V'T it ii7;s- iiar
triVT.
.
a.THaJi!;,J.lva' i Srt ir.;'.
. - w, Ja r;.-
Jtfra. i, ft. rf v-.rr
t -n 1 tun car-a y s,- a
! , . .... . ...
v -: i. v.a a tra-rvi 41
W ta 4t IV't-i
-tttif a-J -.
I .
J tt5 tr. IVkv?r b fa.Jvi.ar.
... , , .
4-S-l Jr, . .i,a f "k j; 4r r
' rTt4i tir lakVT
irrl ftt tl.-Lr hiiiar In .."V a. a
luJtaV-r cf rr-!-i,-.-. "He LatW
.rrir3 We-(i5 ...jr. i XT'iL.
Krit. -St-4 rS.a-,S liif 4-
v- - m m. irw Am aaa 41
l-a- t.4; aii;ttf Lay a, w.ti t: ; r rat- fdV
aav-r a-;ae4 l y ' r
tae lHcf
I T" T- t -" a - w-.
XJ l . U. . Oilxi. XWiT.
-
A a4 tanut4-t arrr f
FaMMl!; Krturlia. : t
!! yj a tr'.r.-s, a.-r rtrv t.jjffrtrup
r.t n f
It It !(J ty
lift"
i tt,! .,)! IVIl II i: mui-nv
1 " ...... . .
, If j on itro trt'iil.'f . hi ia !
- "f ..i3ia ft lrm:!iit
Ft-r n'l ..' tr mtf-t tv- tti
nr.uKi
TV" ti-atr.l ra-RprtjUa hitVO ?tirrJ
ntVfa, tlfj SU furvf oa. Try tUia.
r .rr.-.T-.T:" . 1 n. . . j j jw
Ntvi.es fcuti!. iiinii kJ Oil.
NtlW AND
SECOND-HAND
, rvril4kfr
LaCHANGC.
" 'a.. 'i lfcl' tlA!!.i'll, hAll.l
i .iM.ia. f tt rv a. r at ii t ! f tUa
, . miw
j ,
i as-l crrr ::ju I.:;, ut f-.f alt tux-
v 'u.1 rvtfu'.t.trv-rvniu!anl. H i H.MI
vu Itvivt ktlr'klklVvJ 4 at'bi'lkl.TI.
w. . ji:mi a o.
Kirk f-u ::.i!. .v'ft! til li S.
Klrb tint. a . Xiatuurt.
Miiioorl l4virt? Tiut t'urvl,
Mirit (till Ml, f. I t,i t. k Ml 4U.
Nil. 2i a-,tvr J, -'j tk a.
No. 14 tVitira : . .. J. .'ill l. ta.
S.i. JO aU'.-tVra ! ; ) L'. til.
N I 'I 1, 1.. -v .! i ..
kr but vu. r.
St., l'tivta .....
I I U 4V. U4.
, t f mrnu
I i.ii . UA.
. ...... -' -ii a. ttt.
i. ' rt v.'.
'N.v, i Arru.- , 1 Ua.
' N
Arrtni 1.' iv. lit.
j Nb '. Arrivva. .... , i i jv. Hi.
j V. 1 '.i U-"'i- J Hi.
r.nf muMi.iT a 11 r r v v r 1 1 .
N x. M .Urlini . I i -.(. nt..
Nil. U ,rrivvn j .j p. 1,1.
XI. V. i: in ., Ait,
I f lvl Sj vlr u llitU t'.rtt.
S i. Ill, M4 t'.-1 i i; (.-i,a,
lA-ittva 4. 1". 14 in.
t'n;it.Vt4 tt .t,i lliill
vtu.!i I !,nt Svrt!u- V.r'ti.
N.V, l'r-U(.l: a, tt-1 Ac-
vvtiii'..tl'it ufritra.. ..... ' 'Jit, lu.
t'itrtU-a Ma.; a tt i I ij n
N 1. 1 VI. I cttUust u'v-rMU
t:nl Av-tf' nil' -.lit; ! 'ii. ..4 '-) ,1. vi,
Sk I '.I. r'r ki, t Ac.
i. ri , i - i, 1 i ,1 nt lr-,i v - a .... . l 1- ri ,
I l I I. a 1 1.! on.! !'vj 1-
1 ir .,:i 1, i 1 1'.u.-. I . v.. ;i ri
Hutu! 1 it -t--n ' ,ii.
V.i. I ', S V .. '.;! I v. ; -t i r i . 1.,.
I vl-bctl al I'lfl.t ' , -it w 1 ' M i . . c
f vi tlivi Nurltl.
i. T. I t . ' 1.

xml | txt