OCR Interpretation


Osage Valley banner. (Tuscumbia, Miller County, Mo.) 1879-1881, August 14, 1879, Image 5

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90061739/1879-08-14/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

IL-w.
UlLJJl-F'rt t'ki.'f
In-tlio I'lrtult court of MMInp ootinhv MifO
anilii, Mtii;iitnr"trm, VH, Ju ttm rentier
. - jvtit;,oii lor partition 1,1 the heir of
Mithaal Wrrhik, t',r, lo-wiu ... .,.
ation-ini Wy.ie', .In, iitiarb WvrirV, M
Wrt ik.Oimuni Wvrick, John Wynelt,
Panic! Wyr'lv, Jtnph Wvrirtt, MatUi W'y.
rick and her litttdmud IS.tbwt Vyrick. I.iioiu
(It iVyrit:'.t and her buabuml "Sulnou W j rick,
bur!. J . .Workman and her liii-lim,! John
Workman, ..John (Juiij, y.U' O mil, l.evlnn
liimnnd huiii.iui Juso Uum a-id Jamr-n
Abbot, putUI'iucis, '" i
Now ; V, this Jay mini ).i the nh.iye ji.rtioj b v
..mmr . iitiriiey Bid p;t-,iinr li tho Court d
I'ljllUOii tocifiu-J. uy ntladnvit, allowing that
(mo Michael Vvrick, senior, dcp'trV'l thin
ll!e Ui April Id Miller coupty, V . ln
t' j.'itM . I.avii,i4 tint (ollnwliiic imiimd .fcaiti
mid Uiiiul rniioniitittivi' t'l wit!
Michael Wvrick, Jr., Iluuh Wyriefc, Cl
Jaw.iy Wjrick.l.iunu'tt tVrr'ik, John Wyrtck,
U;uill . iVjw.k, Jote-pii Vyrer, M-ili:0n
H'yiiok who hud iiiiirrlod one Robert Wyrick,
latiu'iii'liu Wjrlcfe iibo hid nun led onu Nub
On. WyrT.k,. H,rnli J Worknjsu, Whoiwd
jnarrlcj un Joiiu Votkman, l.ovin L,
limn mIii) hd married unit Jemo Guru, John
Ouiu mill tjilas. Uum sons of JLuthui;vty Cum
doei-ased wbnwas adaiiuuWrpliwidiloeoiisaJ,
Henry WjrHt.""
If eat said Michaal Wvrick fl(ficil died
ll in ' f" umpls "f thrt rlmwine fnl
wt iW n M-.IUt touriiy, t wit; 'T.'iu inmri
whi ir of outbxMt qr nnl 0 tiTri pt aoutti
Wfist if .:littn'Ht ijr. 10 ' rns it H'(llhnt
,T nfiii'hwuiit ijr, g.-tiun SiO, inwnnhip -10,
b'kI i(uihwot (j t mirh itst 111" tkI rttintjin
tt of Hi;nhv- fr fciut i!nrmivi-t qr tiflTdi
weft qr, ii(I i I or pt DurHuiHol jjr nurth
woht nl au orii pi our. t wi,; it i.ori,4:
cart qr, tovlttu loii!.h:j ,1'J, im, V'.,
Xllnl ,IUUM U. lit'etl If I ' knlit JI klltlllll
U i'ii: iir,, llijury VV jrlrk (; t m iJ
Itcil ta .n i c.-uiivi-i.'l il iiy iji,vru;i
in, ?i.l trtdd , ly Jiiui.m, AbbU .A' vUiw
CJjjM tlil (rulll tun HVIklnnttl UihI liin i,L jVJ
lMiiamJ , prtiu. iro liiniiijly rj inlurtt.
U iu wt k ri'in mibhj miiJ iiuvi) .tiiluiaij
Ttml. ,l Blmul W.yrti k, llul tt'yri. k, 'Vi
iiy W(ii k, GnUiuitAyriuk, Jolin Wyrik
iiapvuL,, AVrlik, . J.iii'pu Wyiiik,
Atlii . .-. SVyriiik, (,ji,'iml . Wytk-U,
1b J, VVi rknu.'i! ml L' vmn L (ium ui
iii ion AbiMiC uri i ki li cutiltcu 1 1 i.'tin Unr-
li 'tuiu nit ur !.(. mi l Ulil hni Julwi
li lua tti.ti ."-iiliu um nro PiU'lt ruiitUtl Id urn"
twniily tn(rtii lt Mini isndn
'1'iiu Jtmrt l.titW fii..U lbt iid litn'U a id
tint tuiL'('itih'n til 1.M011 M kin ) iimo( rff th
tr;:e 1ntui0-tv.4 llnyi'lil VilUiOiA j;rn:l pro-
' It. ' i thi-roupcn drit'Tc ! crifcrl n4 ilo-
rn J by tti iDiirt ;!iit -HrMtirm ), mntlo in
jtiitl" rfil-enHfn boJ IbHMlie ri'iit-ofn'
te nfl,l by jli'- Sli-uiirol !M- county or ttih
lotlrtu icir -'ti'ritu ' ln-wi'r' Oni-tcnth ' "i Kf,
HDil shu b;iltie,t on a cmitlt of tvlv frtAiieti
Miiib ;iln(ntil ! M-r tunr, nait ihtuvli 1
It KUVinmU . by ibn lf;un)rr,ii;i;-i-o
rtHl-osiikUj uiulir x.4iot.HUi mid tui aiur
i'j' U. ,iui I'm ."ine id inp iri ihn miiio liKtur
curl, and untrtim paymontoj ll irtb
Hiwii-iy nn I liio ii,V'iiM ilnl w ii tii .v
Li) ihi wt .1 by uib W iurl, tui Uiu miniu.ir
Li uina-a ; ammin um imli" iiPrM.itii i4
tunJui; li Uimc tujii:4ivrli;;i'S Ui-rc n
ivterd iiy t'ia4iiM; aud ntditua WHr
Aluued Wm roport 01 mldi;,ii;i!U,i
TPortliri, I wnl ml . .: ,s n,
t Vet'milnv, the lOlbi WX,
t thn imirl tuut.1 tlnor in Tnn.itniti( t-
Ay ninl ttlofi'.iRWl, o!lf lur : ill" ibnw
rourt, at uion :snl. H. MIl.lT.a, Mim ill
'.. bife.KlF"rt a.vl.K.
Uy virtu bt Vraiii:r!U i xtriifji n. niied,
tiuuiUiid tuiitf -t W dtp l lti CVftuiii
..iir5 vlMil' ounty, Alisi i, lit tv.r i
'Mi tiut ot Miit)rt at i'n t l'tiiin and w
J 1 1 j ulJtuict M. iirdikianu. (.Mi.l.t t.ir ui
la .l(viiilu ui Stiller iMuiii t Mt-iuuri, iu I
i;uil I'JiiBii Huul- lnli:ait'vau dav .V,
,ii bru'try, iNT!, d ;to i!ioiuiiduraiii't
taBi itf oelivt r, I Qiti
-'iWrnjiidy Hif (vittitHir llw'IWi,
tiOtWOCtl l(lt llfilllli iff llllin'o,
nonu nnd liv ii'lnck m Iho Afuittinoft 01 that
-!, t i itta ()iur ftmian d.un' iii U. owu.oC
'i'UiOUiiilna, M mm oouuiy, ii ul ef iUuuuti j
tinil- wuilii tlid (JiKiaii l.uiiH ot JUiler Coanlv
14 in uiaiijiit cpota to tuin ui puoiio auuiiiiu
tirulm biuhAki. lilJilnf lor cn iu bnuU,
. tiio tlirhl, (iufiuirt ml nuil oi tb al4
xjanu lluini-,' ol, m ami t thu fuiloia di
Vrid rum-warns uvu.it'td in tlm County ut
. Jililliir ami (j.at at twari,.lo-ii: JOacm
DuillilKMl t(1 irmr oulliwt qilnrlKr anclioil
HitMMM lonimliip UiiNv-uuir, iu-i lUrUinn,
li' vol j upiin bint to ba autd Ui ralialy t, J
? wni auiU'O , ! ..! , i
". v I'. W ' Mii..ka, BheriJ
, WlittiUyi'iSALK -i j, :
Iiy virtuo of a apuiital firvmion, liued from
tltf) .Cj, M it . tiiu Clwk il thu Circuit (J.mrt
fi( .Mulrr cutinty, iIiKiiurl, in lnv ir oi Iho
tSUlu of Mis'ouri, itt tlm rolation nnd to the
.Mm uf Jaltlv M, ijruckmnii, Ctd:cetir ul tb
, Ui'veuyn nt .Mi'iii-r county, Mii'Httuf,'aud
'ui'itinst Kiwton Mc.Vnll, ilmoit lli iO.ri iliiy
nt J'K.unry, A.' 1 . )?7y, nnd to tlio und.r
kiui'd iSiimiil dcliviiri'd, 1 illub, .
,. Wadadiiy, HaptninO'ir tbo 10.lliS71,
, butwoen tin bvurn 01 ulnu oViuck iu lu lurn.
. noon and livn u'cluvlt 111 tlm aHrii"t,n of tlinl
lav, nt thn Court buuaa Ujxir in tha luwt ol
Tuaitimbiit, M llur cunty, tili'it Mmvmri,
and whilo tlm Circuit Court al Miller aimiity
1i in (ii0n, cxpfifS to nnfn nt publio niieflon
to thn highest bidder lur cusb In tiand, il thn
fcTliht, title. Interest nnd ' i ntiitn of the nud
' Nuwton 'McNuijt of, in nnd to tlm llowinjr
doneritxid tenl-i'ditu',-' iHualt-d hi tha nminty
(if Mlib't nnd Wtnt of Mwaourt, to-wm hO
WrW, West lmlf,; tiM?!hW(vt tjimrtir, Section
lifi:e, township lorty, rnni;8 fourtfHo, Lavlvd
upon nnd to iA dOiU to i-utlBly Isnld execution
nnd Lent.).- "
'' - IV B. ftrtER, Sheriff. "
"4 --v .. . t.UKUlt,'t'!ti ISAJ.K. -.... ,.1 '
;. , l' v t vlrlua nt :t- 4jtiuu4 uKDvution, Uatic.d
I from ,t im oliioo ' of liin unu it ui tbo Circuit
. Court ut Mi)i4if tjtuity, AiieuuiU in. favor uf
tho huto of Misnoiiri, at tlio nit:OU nud to
. tbo ui 01 a. Mv'tirockiuan, collector of the
il, 'viiiuppi iyiiw ..iiuutf,Ja(Jbpi.tntiji of
JMihiourl, and Hi'.iiiusl (inoi'ire T.niitf'r, O.iiuil.
tin: lil'.b day oCdfenun-v, A. iJ. l'o7l), and to
thu uiilcri3,jied tihetill dooriji, 1 wljt.iin
Vet'Jtt4 tAy,r.lHctd1Ar'ibjfJ0tl)n7i '
Vetweou tbo" totira of idiiq ,0 cin:k 111 tho
lorofliHitt (tu4 Cv o'uUu.lr. in the aiiuriiooo of
I lUt ,dy', al,thn (:mirt Innsa door In Iho
town ol TtiH'iiiubi?, Mliler coiimv, ,Mltsour.i
S na wntifl (lie 4 i on. is. rmiri ol Moier county
1' f !n s i.s, 1 . ,o i.i to oulo '. public eul'tinn
0 1 1 n:o In.,? , ,.; I.Krf.-r cn-dih hi.. id, wjl Uih
i'-.', . ti.. i,i, .!t-c..,t and (tattj ot Uii aaid
i'i '; l.ci-.t-r, ,,f, ir nod to il.o following
1 iiHi,t.vii:U roil i' ,iio, niuintodln tlio couniv
nttdivr and tttntn of Mmaouri, fo wi): 240
M1T1M jhu v..,t lmll4.ifia f4.twr and tha
iiort'aweat quarli r iWiMl 15r Mivnabip it),
aoje iJM-.w 1 ad ito:i ni to 0fj;d iy 4ut'
VrM:iW. If 6Vt.lVa. ..,
"'I'MVtsrt 5. ililr ek, Sheriff, 1
OtiHGK ViVO.KV B
( !ty ' v!tUo rtfi jfpoiuT rce(itlon,1wt'n'd
Inmi Mlj dill o of lb t ;li-rtc of thn Ulrctitf
i'ljiut of Mill-retiutnf, M'axiurt, ttt yvxc ot
tliii StHte ofOlimoiitjj kl tU Win lion id Irt
IbO n" 'f .Tim'' M. I!r!i kiiiti, tNilinforof
Iba 'V. iVnnnii ui Miitnr C. iuMy, Mifvoni!, ttni
Mfifli!H Jnmcn Mm iiiPlV, dik.' tl lllt' lOlh Ct
of Jrttl'.lnry. A. 1). JSV"i. and l tho "unde
fc.'Mi'il Nli.'rlf? ili hvtrcd, 1 will on "
: WrdimfilKy, H.'plrmt.er thu 10th, 1S7?,
lni ,viv,n l)'n himri df hlttn oVlne; In th'lrtriv'
in .'nil nnd flvn o'c!o"1c tn tlm nttcrnoon ft that
flay, t 0,9 0iuH hiMi'o rifiur in tto town cf
'liiniimliU, Miller nmuiiv, Htmn n( MIs-
fpuri, linn wi.mh 11,0 i.iri'nii r nirr. 01 .nuiir
couD'y t" I'l M-nliiij pon to ulant, mblir
Hut-'tam to tliii ' ttlylmiV biddor tuf c:b tn
ma.!, a't fM ri:!li,t, title, intrfHt nnd emtio
it Diit 'd '.lnfiii M vKinly, of, in nnd 1i
I tin lollowlrtf dumrrlhvit ri'Kl-.-t il, aituntod
111 tiio county tn .munr Run niam 01 ai
aoutl, 10 Will
xnqr futqT.iNnqr xv?qr
-1.' t.i .
,1 H Vi
It w ti
U 4) lvl
15 40 12
1 41 1J
M 41 li
12 11 Vi
31 H U
14 41 . 12
T. H
an 11 )J
:ii 4t ii
Ml 41 14
IV! 41 1J
K 4! 12
as 41 l;t
ki n. ia
a Ji it
'X 41 15
)J 41 14
'J'i 41. 15
a li-j u
15 !J 14
I -1 II 13
11 U 10
J It 15
10,41 15
7 .11 15
15 41 15
l , dt 15
21 li 15
l!.t : lt 15
i7,.41 1(1
H 41 15
17 di i:i
IT 11 M
41 11
3J 11 13
1t ;J
iro(r i n-i
hWur N 'qr
Kb' NWqn ,
, N Wqr N SVik
tiW'qr NKqr
' " -tKqr SWqr . 1 '
f K.qrrPqf ' .
.' .HKrSKtir ... '
bVqr HKir ' ,
kkij Nwi)rnr ssqr
Kqi- Mtqr ,
. MKnr KWqr
' K K qr N W (ir
3S V qrSWi,r ' :
H B qr N K qr
' N W qr .i v qr ,
-vii K r l K qr
rt V qr V qr
8 K qr ti IS qr
N K q- N V qr ...
. H K r, r S W qr
N W qr N li qr .
-II h qr 8 W qr
N K r rt vv qr
S k. ur M W" qr
N V ) r H K, qr -.
' N K qr 8 K qr
" - S r qr 8 V- qr
N K qr J K qr
- N Vi -qr N K qr , ., ,
K K qr 8 K qr
M K. q r N ti q r
N Krii W qr
40 "
41) " , .
i'l , ,
id
U) "
U) "
40 ,"
Mi)
II
10 "
I')
411
til'
40 "
41)
40"
40 "
40 '
jf
40 -
4i
41)
4ft
i'l
41) "
4d
4I)" "
i) "
40 '
1
411
40
N V qr N K qr
,.- ,W K qr ti K qr
. b W ri & qr ,
lti1ilnpon nnd to bit gold to Satisfy said
exrcttliitti niHt 001U. f ; t,U '" '
o.-.. ,,rtaKUlF"4 SALE. ..
' lW tlrttts of a traiiscrlut execution, Hstind
from tlm 1 Cl-Ti of t'ic derk of the Circuit
Court if MlUfr county, ,MwiOuririn favor (if
inn' Sunn, nt Mniiui, t lliu roiat.oj aud to
h mo l4amt- M. truckman Colioi'lor ol
tha Krvmiuii nl Millar county, MUouri. and
MiaiiMt -v 1rtta .Ciowa. Uraut tiond. Baity
Uiind, . "A IShwlwt'k,. tSaliy Mmdwlck, aiid
H.diy .. Htarh(, Jam M Mlarlluii, Caroline
Stnwlwirlt :ul l.iifoin Cruwa dalyd tha 2'V.b
dav d i''.-lvrnry , ,HIi. and to tbo uiiduiBinit
0 fSberiil deiivotoa, I wnl 011 . ,
VVednnsiiay, tptviubar lbt lO'.h, Jt-71),
b?t ween' the liir.irs of nine o'clock id tho
f.iri nonn nud tivn oVJock in tlm viti riinfm of
ib.tt il.ifj at tin tvfiirr hon'odfuif in tn twi
ot tusi umliiii. M'!li-r ertrtntv, Kiatn of Ml
miri, a 'el wbtlo lh Circuit C.mri of Miliar
I'l Uiity .li n si; -sion, ( xpoiftn 'unlo at pubiid
(Ict on '' tho hl(littC bidder lor caab iii
hand, all tb" ri,;iit. till , iiilcrwt and eMatu,
of iho tuid .Tune (!rtw, Cinnl iloud, t'ady
Itord, " A. HiHidwtcic, Hallv Hlmdii k,od
-4Hv Rinriimr, JnmM Stntlmir, !ro'ito
r'isilwudc" and ldmoiln Cruwa, ul. iii and to
the lnllirtriii); inrribcd real elftt( ilutoi
in the County ol Millur and ritalii of MiiHouri;
to i! it) aiir, H Iniith halt mlii t qui.)''
tor nuuthwet qunrttr aoclion cijilo. lovti
bin lotn-iwn, M"i" fourU'iin, and Si acre
nwht wl" pr t tu)rtnvet quartar ' north wwd
unarp-r Mioiinn nivKiibeeu, luwniliip tony
iwo, rai go t.iurP eii. ltuvind upon and id
bu.iriild to faitdy rvi.' execution and ent,
. 1. U YI..4..,. CI,... I!'
X . O, . III.I.I1I I'L,. , I,.,
' ,l!f.l:!r,l!,S ;f8Alil:' ' f
Bit viittl i nt n t'aiircript execution,
iiutid trom tin) oll'itvj oi tbo t'le.rk oi tlm Cir
cuit Ct'urt of Miller county, Miodri, in
favor ui tun istato id Mosouri. at t on relation
and to the "1 Jamca M. Urncktuan, Col
lector 01 tb it Venue ol Milb-r county Mu
aottri, and itailoit Jolin HttUKon (latiid tb
Jtl.ti dav .id l'Vliru:iry 1SD, nnd to Uiu un
au?ined Slicriil'delivi riul, I will Oil
Wi'diietlny, -fci pteuibcr thu, 10. b, 1S7P, .
butwinin the lioura nf niim o'clock to t!ie
forenoon nnd fivn o'clock In tho nt'toruooD
of Unit day, ai tlib Court hoitmi door in tao
town ot 'rjwmiiiliia, Millor eouuty, tiltila ui
Mtoioun, nud wbtlo tin) Circuit Court iii
Miller OvUilly ii in aeaaioa, expotc to Sulo lit
pulilto aiiciion to tlio liiKhent tiKl.i.T for csiih
111 band, all tin' rihl, luin, ininriiiit and oslmc
of tlio unl Johu Jlaiinou, of, iu anil to IU:
lollointf limeribi'd real-oiula tiluntod in
tbo Cuuntv of Mdier, end fjiatrt ot .MlJuotiri,
lo-wili V45 fil-tod aero iiuft ln.li toutfoaat
qisui'.ur iiurlhwetii qutrtor moutboM'. quurtur
and liortn lit nil!! toumwoai quurmr aim
oulhwoii frl q tl nrtcr aouthnact quarter and
nortnwt'it quarter northwut qtiarttir neottoti
lifteen. towio-tiip lorty, rnnire nxtcmi. levied
up.in and to bo iiuid to anvibiy taid uxucultou
aud CoU. ' " '
V-S. MtUittit, Slioriff.
' ' BllF.RIFK'S BALK. v
IU virtuo of a special execution, lnnd
friu lh dlll-'O of tbo Clerk of t!io Circuit
Court ol Mdiar county, Miaaourl, in luvor of
Iho ritalii ol Mimuitiri, at tho relation and to
the uti ol Jaiui" M. urocicinnn, uo'.ieeior ot
tho licVoiiue of Miller county, Minmiri 'vtiid
airaiunt Cliarlu Ainhrlmior, dntud tlm 10;U
day of Jnu:iry A. 1. Ih7'd, and to tbo uuJer
dulsinna-1 UiionU do.ivnreu, 1 win tin
Wodtenilay, Boptcuiber the 10tb, -1S79,
hrttween the hour of nino o'clock in tha fore
aqop auil live o'oWvk lq1ii afleruoon of tbnl
day, at tbo Vnutl buiuiu oo ir in in town 01
i'uaouuibla, MlHee liouuly, tflute ul -'disanuri,
and wbllti tb ihrmnt Court of Mi ili-r county
i in aenii'in. amioae (di aala nt pubiie auction
to the liicliiiMt bidder for cab in liaiid, all tho
riirht. lille, lntorioti and e.Hate Ol tbo aaid
Ckarloa A lubruutor.of.iu and to l.ia IoIIuwIdk
decriticd renl-dtttaie. aituaii-a In tlio Oiuutv
t Miller koJ btuwol Midnouri, to'its 10
acrea.'tnutbwc'iit quarter ol ontltvoquarUir
rw-tinn wniv-n, ownhin-. rtwavne
ranjn 'Mrt 41) acres, loutlioaa quartnr (if
tin. niathuiiet iriiu lor 'Ig.'ilon Iwviitv' iiU
Miwtuhip liirly v.na, ..rntiKa thrren Levied
upon and to bo lold to latlufy tald recut'tyo
., . .. ; .... r.fii.'Mat.K?, Bberlff.'
: PRESCniPTloirFSEEl'.
1 lU HU'l HH Uttt'UtU'lrt (tklb.Ut
Irit'lhtrrttp
A i'N 1 U ': ' T I ITM S I i AY '
tiKi:ini.'i.U.'E.:
" ?y(rn fit It f)tc1t e'xvuMrin,'11 '
from" tfm ititico of tlm Cli'ik i t tli t;)rMitt
Court fit JlllU'f flin'.f, MtMrl,dtt M'-r of
tbo idftta 'if MSs1"')!". 5r fi'o -f!ittoit nnd to
tho ' fitif Jamr M. Krocktr.nn '"oficctof of
thu I'.iVi'riilii ol Mdli'r CWtnty, 'MNno'-iil, fiti'l
njafnnf D.-Oil'.d I i'-,1tA,n, '''' P'l tft" l'.llb ''i
oi & nuf A. P.' !t7'.1. and 10 th uiucrMtfti'
td !boril'ciiliven!'!l,'l will fin " ' - ,!"
Y'4li'day, flnptcnitin'r tli() 10'h, K-,70.
batwwn Oiiffcotiri of tiinn nM '-k In thfl Tori
enoti h:i3 !ln o'clock in tl.t H'iprtiiw.n ft that
Inv. nt inn v.iinrt hi-usn itonrln t5i towit of
Tnii'iimldt,' Miller nnsnty; Hti.ii of Mimonri,
and whili lb" Cin'tiit Ouitrt r-t M'Hr ennn-
ty 1st in ii-n' iob, ( xpon to nlo nt I 'ltdit) aim
Oirn t i the bUhd-l I1M1I1T for tush in h:ird,
nil tho rii;hf. titln, tntftrMt nnd eiiHte ot the
.M l,.rikl Invid'r.ti, m.in M to tri follow
flit; Ciwrinod ri-sl-ojtatrt, sMntfcd In tfiu
Count nt Millur' nnd "Htnto vt MiMtirti
to-wit! JO acton, si inn ttitu r,orinvnn iinnrtcr,
icctioti tmn toen, Vitvnthip forty on-',"mrir!
H Jtleon. IV''! ul'" r'd tp be o!d to Silt.'
Uftr ld omcuUoo nnd otm.
1'. . Mit,r.H.Sticri'f.'
HllflUFl;"d SALE. " ..' "
By Virtue of lrunctid escc!.!on, luaurd
from the i-Clie of tlio ()lri ofin4 Ulieuu
Court of Millef cuniitj', Mir.'Ourl in lnvnr of
Ilia
nrS. fit thn (nt:nft and to
lh wm ui duiiiH Xit. Hiikkonnn, Co'i-'OUir of
thn . Hnvmiiio of Miller ctwiiiy, ' M-.tnourl,
mid ttijiiitut Joifcnh lli'iirv Lil.crrunn daled
thn 3iih day of l'i briery, 1C73; nud to tbo
unuunlgned fcbrria ctoltycrcd, I will on
Woducsilay, fioidiimbir t!p 10. b, 1S70,
brdwi'vn thn boum of nir o'idocU in the
fi'tetsoon nnd five o'clock In t'la nUtrnoon ol
that day, ut tlm Court iioum door In the
town ot .Tutoumbia, M'sllvTCounty, ritala ol
Mi-ouri,' nnd wbilu .th.o Circuit; , C.iurt 6!
Mil'"r onntv Iwn Mti, .p. lo la nt
public auo'Wn tv iho tl"liit biddnr for rait".
iu hauJ, all tie riirht, htln, lutorct and
etlattt ot tbo uld.J iscpli ll mry Liiieuneiti n,
tn una to 1.110 tofiowttiR di'ribca reni-.tite
Uu;itil In Mm Uo'iMv of SldU-'r ftnH S!t(i di
MitMOurl, to-Wit: 210 acres nuu'.hoaet clivrtCr
and auu:n!t qiturtur noritifaft qtiHtter nnd
aoutiietn't quarter nirttiwfist qiuilor, tpetlolt
thirttiea. township t forty, 1 mtiRij twelve.
le vied upon nnd U bo (old to gntlsfy rnid
execution ana coH, -
1'. S. Miu.kii, SherifT
Kv virtue of n fwndal vXttctttlon. Imund
from the f4flr(J"oJ ti Clark of tbo Circuit
Court of Tdill-r cotim', Missouri, In tayof 01
tho t'ltido of M:nniri, at tbn rb'n'toa And to
tbe ti so of .latin" M. Brocftriian, T'.dleolOr cf
tbo Kijvenne oi MdliT eountv; Miori, nnd
aicaluat IiivviK lNol, dMed tho lOlli day of
January A. l)."le.D, nsl to the undenlKtied
tjtintiir.doliyjriiil, t wilt oa. ''.','.', "'
' iir 1.... i.... e ..'., 1... .u.'.' 4cw
i funcauiij, oepiuuiopy iyij u.44a4ii.lfi..tat
bctvieeti llnj bour ol nlnu o'll xik in.-the fore
noon und fivo o'clock in tho alter icon of that
d:i", nt the Com t house donr'ln the totitn of
TuicUmblti, Miller county, SHcath nt MiWoufl,
mid vrhil tbo Circuit Court ot Miilef county
I in icsilon,' expose nt public tni f'nn to iho
tiiRhct-t bidder for cnh id bend, nil the r!j;rtt,
title, interest and rttnte or la earn Lewm
DeKolt, cf, m nnd to the tollciwine detfcrfBed
roal-estiite, f ituiited iu tlie County of MilU r
and h!ato ot MUtcu.-i, to-w 11 ; iinrth-WofS
qunricr of tbn fou'.hentil fltl irter, Sn'ctlon fine.
iowri0!p Tniy-oiie, rii;re 'iii'.rjeea. tirvifU
uimii an 1 to Lo sold to Sitisfy raid excuulloa
alld'bt)a '" '" ' .;-. .ot.'i,
Btr virtuo ot a tratiKnripi etmoitien, Isstted
from tho of llet of tlia C!eifcn tbu Cirelt
C(i.rr l Miliar coui.lv, Mmjuurl, tn favor ol
Iho Stiito I Mimuuri, at mo relation and to
iho nsi! cf J,iBie W. JlrcH'tini ip, I'oiicct'ir ot
tbn lUyenuo at Millai cpupty, Mburmri, and
iif;iniit John A, l'b! Lp, lite4 tn tCth day
ol February. IS. 9. and to tbo tiudurijiticd
tihcriff dulivured, 1 wlll'on r..A ' ;'" "; '
VvdutaJny, Scp'.i.ilir tl,o,J0Lb, 1.570,' ;
tntw0fn dim biMir of dn oolotk in tba foro
ihioii and liva o'clock in tbn iifternson of tbul
tar, nfr tha Court baonndonr. tn fie tosra of
Tu'ctiinbia, Milier couin y, irilaiiu oi MiMourl,
nnd ftitilti tlm Cncuit Court ol aiHiot- ouuoty
ii in S3tici;i,,ei.poio to valo at public uat t.i n
m viiiii iiijiiirtK iiioucr ior cbmi in nunu, ao
tnn rlf.dit, title, '' Interest and C'W'O of tlm
Kaid Jidui A, i'billi,) ut, III and ta tho fnl
lowiiJn doserilicd rCal-enUu yttnttod In the
Oouiiiy of ml lor and Siata of uiaanurl, to-wit:
til acic? uurt'livyctit quartnr tmrttiimst qusc-
lr loulion i, toivii.blp t, rana it, and 40
acres uortbwWt. quart r uorlb4t qonrti
suctiaa ' 7, towneiilt) 3, runo li. Levind
Vpon fetvl to bo 10IU to"8!tiffj gi(4 exfup'tloo
.l nil's. . ;.. , P..B. Mif.tS'i, Sburiir.
SUhiUms 8.Llfi.
Py Virtue of a npnclaftitmuioni' lund
from the oifleo" ol the I'lcri; of lbs Circuit
Court o .Miliar cntinty, MiiMmrl, ifi lavor of
thn Mate uf M'KMo'iri, at tbo rolatinn and to
Iho uso'Af Jiia, M. lirockirtit!,'1 tiollcctor of tlio
Kevenun of Miller eountv. n tha 8tt of
Miouii, nnd against llciiiy Cb'liuan, dutmi
tbo IOib ilV ol Jnnuarv, A.I). 18, f, afid to
tbe ontloreixiied bburilf Ueiivorcd, I will on
AVediitJainy, Septembo tba lOtlt, 1879,
betweon tlio hours ol pine o'clock iu the
forenoon nod Uvo o'clock in tb' afternoon of
tb-it day.at tbe Court il.itue door in tl.ntown
of Tuscunihia, Miller ocuiity, Sllfsouri, end
wbdo tbo Circtitt Court Ol Miner county lain
srioiiiiii, rxpoio ui ani nt ptiux1 H'.
me uicbCft bidder tor cash in l ard,
riirht, title,' intereat 'and ' tstlto of tho snld
Hoiiry Cbriamati, of, In and fo chir following
UdbcriliBd feal Calais, tirtmiaa in tha county
of Miller anil Hvtto ol Miaaourv-.-to-wilr ItiO
acrav iiorthensc qnaner sotitl iu,t quarter
ana soulhtitsl quarter norcueam quarier. anil
west halt oorthoatil quiirlor sKctioa.i, .bwr
nip 41, riinso I'd. Xvicd noon and; t b
told lu tallsty bald oih-uU i aiid coal
1 l . t, .Ulld.k.tf, i-ineriU.
i ' ' - bUKIuVf'S SALK. va, i
r' By virtue of a fcpet4.nl 5rocnilori tmted
rroui tbo oiiioo oi iiio oierh ot tnu utrini
C'ouit ot Miller county, Mli lu lavor of
the Hiala of MisnMiii, al tbatoiutloii and to
too .1111 Of Uitoa to, iiroukitiit.d l oilcol'-i
of, tbo ,Keyou., rd tVUluit tuupiy, kiiaaouri.
and attainst C. P. BaitU .iU:,l iWldlb
dny -oii alaniiarv, A. l. i'J audio in qu
liutpluned tiueritl delivered, 1 win 0
VV tdciti.diiV, ri.ipieiuOijr thu lClu, 1S71),
between th hour nii o o'ebHik tn tho tnre
tuiuu and fi'" eVIoe't .a ti 0 nJiermiua id that
0y, -at Ilia t.louri i.inlfiK .lO'H- tiolie town ol
U'daClimbia, Millet t i.h;.,t-b.V' t MUaouri,
and while ilia CirmiGJ,'tt:toJ Slili.n 0 niury
la In' V.Iilim,' ytp'K.H a': 4 4 f 'll'dn auction
411 tho iixlinst biddi-i' iiii' Ca U lit liuud, ail
tl.fi Vilit, title, tnifrcat and mtaib of .(tie said
tl. Pa hli.tialr uf, 4a anet to ibatoUuivinK
ddPerlbed .real-eitntn. nl!Unto(l in U:a ooun
iif 'Millor tnd '.J 1 t i .is ..ilioi .i) i, io. win so
i Tl 4 ' Pi'Hlltr )tU' Si.lltllja.lt 'qua. -(:,( KectiOll
oue, . tottaaebli -Idity ' IK!, )a!e lWniVU.
It-Ut ,UJ)-i0..-5 .h ' J ; dit'y aaid
vvvuilou auu tost . . . . '
HVinrV'sAt.R.
'Py ' firtnp f ' ie';1t'.ti4.'t1!t,'l.-!t'd
f-oiii li.i)'e;H,-ri of V.ifi f 1.1th of tho Clr'-utt
Cou't ft Mil er county, Mivonrr, In favir of
inn Rtnte of Missouri, nt th reiat on S'id 'to
b Huh of Jirni M li-orkinsn, oollfeinr' rif
thu revenue t Miller enudtv", in the Ktato of
M1ntrl, nnd airmen Krednrtck . dnted
lh lU k day l .Uniirv, A. 1)'. 17:), nnd' ti
lha tiinliirs iriind M Crilt floliVcryd, I will on
Vf(nhilay, H . plumber tha 10lb', 1 S7S,
betwnnn' lb" linurt of rlru o clock In thu
torBnoon nnd fivn oVlol In thu ntlornoorl Pt
that dar, nt tlit- t'onri houB dour lit the town
pt TOfruftihln, Milli.r imiuHV, Jti'tuH, ftnj
whim tl!i t;iri:uii Ci.tut of Millni' Konttlv la
In fOMlnn, expire tn nln at public auction to
thn Idwhctt bid Irr lorcnh n Itniii), - hd tbe
risli'; title, liiturtut and wlain cf thn srod
KM(;1rirk 15tiv:, oi, Iu ud to the toilo'wli i!
dffrltiej Hint rscnte, imntiv.1 )A tbe Miurt
nt Mdlcr and Winto 01 Mmnour', to-wli: ift7
JiVlUO new) 1 an half lot 1 norttiwi'ft quarmr
ami lot iNj, I norUaiail quartuettnd tint no Hit
wist qunior bt l..u &ulaluoaU q.iuiUT tiuJ thn
uarlbuattt nuarUir of iba aoutowtii. oiiartur
BctUiu i,tovmnip ii, t.ino J"J. Jji.viml up
im nud 10 b uid u ii.i.nv enid, Uitttuiiou
nud cuot. , , : P. tj. Mn.i.mi, Slu-ritJ.
SUilUni"!4SAJ,S.
By virtu of a una tori t esoeution, 1ood
from tbe i.Ct'.ja 01" ,u UiotK of tba Circuit
Court ( Miller colinly, iiis-ouli. Ill invor oi
tlio ttate of .'u.bfiHir:, at Lna rlnLi,ia and to
the use of James M. lirockutaO. Coiiovtor ol
U'Vunuo ot Milltt cijtiiifv. Misnouru and
t;ain4 Ucrtru-io Ilcrvi Ta) dated tbi 2d b day
ui ..li'obrqary 1ST9, and to tin) uaqufsigood
blK'r.lt oolivorou, l will 00 ,
- Wednesday, September the 10th, 1S7U,
botwenn rhibr.nr of nlnd o'tteck in the. Iom
noon and live o'clock m tbo attornnn.i of tint
dav. at tao Court louso dour Iu the town ol
Tuacuiubin, Miller county, bint of .M.saoiui,
and win 0 tUoCicuinl Court ol il.JInr county
ii : in aeuiioat, expoMi to at public uuctiuii
to .tho biKlimt bidder ior oaab iu hnd,all
tha x'ielit, till,.- iuturost,. aud. oitnto u; the
1J lijrtrudo Horvr, of, in and lo thelnl-
iowiiii; doscribud : rual-dium altuatKl in tbn
Coltnty of M'ller and rt.alo of Minaouri,
to-wiu i'Ji b4-10) acres toulbweatqunrUir
and went lmll, lotiUicnat qiiyrior and outb
natt qr B K qr aoctiou s.x, Uiwoa.iip ' tody,
raui;tar lourioen. J.vie4 upon and to bit auld
tot Balieiy iat() cxee.titiou and ioi;.,
. , .,. . P. S.'V.iu,BM, SlterltJ
sittiuifc'v'.j Sa'jci;.": ,
B?i virtu -if a triinsnflpt niftculiiin, iasuud
lrom thu otlico of the Clrk ol tbn Circuit
Cdurt vol Miller cniinty, Mituouri, In favor of
tba Stato of Mneonri, nt thn rolation and to
tbo uso of Jame hi. Krocknie e, Coiiectttir ot
tbo Ueyonuo ol Miller county, Mlnouri, and
auaiiiij; 1), H'." Kvei durod tbu 20rh day of
Ftfbrunrtv J879, . aud s to the audoraiacd
ytiorid' duliverud,. I wul on . ; .,, t f
'WadnoaJay,8cptoralir Ui 10th, 1P78,
between "the bourn ol nlnn o'clock in the
pvrenoon nd 'fi v o'clock in thn aftornoon ol
thut day: at. thaCourt houjo door l:i tbitowo
-of" TuKunibla, M IItcroiTtity, til ot'Mie
sotiri, nnd while thu Circuit Com-t of Mlt tr
county "t in caion, xohm' tole nt public
.aiicUun to the biebcat biddaripr ct!im band,
ill! 1 li u 1 'i;(jf. title, itilctcat and eslnto of tho
, !iij 1). Vi. Hvat, o(", p and to tbo fullo wlotf
, duif'ibol,, ril-tiito eituatod Iii tlm Uduuty
of. Hillor aaa riinto ot Minaouti. la-wit: wont
biit, aoui-ticael qdiirwr and uosfttteat quarter
sotubeuit s. quatlcr ti'CtVoa tWtUity oVtni
townolnp tbiny-iipie, tMt tuirtoeu. Loivicd
Opou,.,nd to bo aoli .td kai.afy liuU y.xecutlon
1 ,,;. , m w I . Si. ,)m,r;n, gDorm.
. WVv,. SIlElllF'd JALB,, v,'"- ' f
By : irtue -ol a peoial .executionriaiii
fruru the BlliiJai ot tbo jclurll (H tba Ciipull
Court '(.tttiiircouiity, Missouri, In favos-pf
tlio SttttJ ol Miraourl, at itio rolatiou and tJ
tho ua of alas. M. itcockinati, Collector ol
tbo lwvenuo ol l.l;Uic county, In tlio bt.'dn ("
Mmfnuri, autl e'fii(st' Morgan !?ikrest, d!tod
tnu jlO.b day of Jitnuiiry, A, I), li'70, nnd to
tba , uiidnr&if ik-iJ SlnjrifT deiU-cred, I ou
. Wedueday, iinptuuitjor tba lO.b, It. S, ,
between the hour ol nino o clock in tbe
foToneftn and flyo o'oluck in tbe nitortioon of
thnt day, nt the -Court bouiia door in. .the
town of TueeumbU, MiHor -'county,' MUaouri,
and whila tho Circuit Cnutt ot Miller notinty
ta in ausiion, cximhiO to Nile at public auction
t the lilgbtat biddnr lor ciinli (u hand, all
thrt tieht. title, inudest nnd cslaVa of tile siid
Morgan e,krcri, ot, iu and 10 iuo iohowuih
dcneVibod ronl eiUlo, situated la tbo coMnty
nlMlil.t. and. Statu ot .MisfcOUrl. to Wit;
fjoutb balf aoiitU wrt qu-irtor JiocttcnlO,
iQivnsn n a. rajiic u. w nu uiiob aiei w
bn Old 10 aattaly laid cxucuiion auu com".
k , 9. ihii,i.kk, nuoriu.
; JSlimZlFif"S SALK. . ' .
Kv vlrlnn of a ipuotal elocution, isiueil
J . . ... . , .1 .. ti.. .1. f o ,. . (. ..
roui 1M4 owed 01 luc vieia 01 1115 onom
Court of Millar county, Mwaourl, m fnvor, ot
i.bfl .Slum of Minurt. at Iho rclMtotl" and to
tin, oiiM of J. M. r.roi kman. CoUoclor ot tlm
lt.ivfiiua of Miller cout.lv. in tlla Mfttn 01
Mieouiiud Kintlut tl. I,. Lewia, unud w
day oi J.uiuary, A. U. IS 1), and lo tit uu
dcrsiKtu-d Shot til' deltvorud, 1 will ou
Vtdiieidiiv, Sapti;mlj!.'r tbe 10th, lfiO, '
betwatai) .tbo. hour of uine o'clock in tao
Inremmn it till five o'clock In tha altera.joi Of
that day, at tbo Court bout door in the town
otTiiaeuiuUiii. Md cr county. Missouri, ami
whilu the Circuit Court ol ftltuur county is
in aeawion, ei pose to ala at public uucdotl to
tba binbott bidder toruuih lu , bnJ,f ail tbn
right, UVW, tutcroHl aud ostuio 01 1110 sai l n.
L. iiiiwi'.ot, in and 10 ma loiiowmu iiun rii.t i
real, oitu c, id'iia.cd iu the county ot Miller
ami bint'; of Mi.'B.iml, to-wi;: so aciei, wen
half northwest quarior eerjvion v, inivrwaip -io
range It. Lovied upon ana ta o loit
sulafy soid txeCution aad cotii. a 'l
I - - o i P. K. Mil i.m. HhnrllT ' '
' k " " ; fcllKiUKK'd ' SALS,' . i
vfrluo otatranscri-it (xiicutloti, IfWed
flow , Uiu olac of tlio, Clerk of the I.umii
Court ot Miiior' county, M'f ogrl, Iii favor
of tu. State ui V'SiOdi j. at tho jela'do'i nnd
to tbo li of Jaiuct It. Bto.-kmab, C.il!cwr
of tin? Ui'Venuu of 4.lr cuntV, Mlsanurlr-
i;.,tai-alunL'iui W ule'nj'cr, dnr.nl tnei 11
day.'ot .R-britnry, JS7D, and tothe uudet-
sij-aod HBiirttt auuvattM.i win ou
V4r.tday, Bepietnber the 10th, iM'i,
batwoan' Jhoi botirf 4t jinin uhv iu tli
toreoooft and ftvo 'b VI nek irt the ait twhiii
Mi tba-L1 dav. at I lie Court houie dn-iir iu tlm
t.mti ol Tusoumbla. Miller eouuty, t5.ta of
Mis-iotltl, ttni while tbo Circuit Court of
Milb.r . eountv la In netiloe, erptue to tulo
at f,ubUo.auatiun 10 l: bUbut bljflur or
, anl. ii, hand, all iho licM. lil. iult lust and
est'ito ot tbo silij L iuH VVilleinyi.rCiI', ia nud
jo U.' followu.ij: d.cril)l reai-Mdatn attuaW
id 111 the eoiinty . f.dlllor uiidilii.'.e.pt iIii-iri
w-wite-in) a,aras-nutUi W,t.J4ili;att.uX iecUou
14, .towet"inp ,' rnf I " ff1l pon and
io bjtyljl taat:'jl sail 1 -r, i liiou atiOaU.
A I) 1 ItJKT 1 4 i 187JV
aawrrwaataiiwraw''i.iaiaiwiiiiaa .
' MlKr.IF5"S " HALE. '
' Uf tW;.ni of h rrncrtt eneeutinn, tfid f
fr.-no rtm rift 'a o( Iho Clerk ot tha illrenK
f'onrr ol Jililler county MH'Otirl, m laVirToi'
tba fc'lato',of M'.fronrl, a the relation and to
trA "usn of , lame" M. liroekmnn.-CviHeetor 0 ,
the !ieniiii of Mil lor fount v, Mbeionri, nnd
nftainat' Itirnf U""tetiT 'dad tbo ytttrda ;
of Kebman', IhL); audio the untlortljf ntd
brliT tloliveto, t Will Ml ' - -''- '" "
WodnoiJiy, S iptatnbHr thn 1f;H, 1870,
Mdwpan ' tho hour of r.inn o'cloelt In ihl
fiiriimrn nnd five o'otok in the nirnrnoen ot
that dav, at thu Cor.rt home door tn the town
of Tofeunihn, M lleK county, tjtato of Mi4.
ont'i,' 'Mid While thoCncult C-outt Of Miller
er nttt is In 'kdnn, epoan to nt rniblln
atii ffioii to ti' biehcet bidder lor cosh tn tmnrf,
ail thHf Hell"', litis, intmrosl arid eoiate ol thn
Mlit Dari'l Memleln Ot, In nnd to tbo follow
fi'R dt ecribiid' ret-e-tte Mutated in ibi Ooitn
ty of -''Mil b r and ritnio ol MiwOurt, owift
oulbwcat piar'.iir a-ituliel Iquarter section
fiv, . towncliip t.ti,.riy-.d;;hl, irauito tblrteun,
aoutncaat ; quarter; ai'iulbeats quattor tootmu
six, lownrutp tblttytOKbt, rjr. ' ttiifteun
and eat ball nortber.et qtiartor mid aonlhwoat
qtiartor aoutheaul quarter tcotion aovou, town
hip ihtrty-eiirht, rauR tbirUion aud west
ball' nortli half omhost quarter northwest
quarter section sixteen, townhip tbirty
eihi, fana thlrievn, Lt.vled upon and to
bu Suld to aattaiy S&id taOiltlnl Had OOatli, :
P. tk Nlt.t.BB, tthnria'.
' '' ' 1 , ..
.' '. ' . ', IIFHUf F'SjiALJS. , V);;
Ey -virtue of a sprfoinl execution, irauad
from tbo ollioo of tba Clerk of ti Oireuit
Court of Miller county, Missouri, ii favor
of Iho Htatool MUftiuri, at the to!',lcn aud io
ibo una of Jamet M. Urockmao, Coilcclor of
tba Kaveciuc of il.ilcr county, Missiiin, enit
alnst Clavton 15. Ural t8, d;ttC1 U'.o J!?:ti
dny n .T.iutiary, A, I). lS71),nnd to tbeutldcr-
signed riheria delivered, 1 will oil"- '
. "VTijdiiciid-ty, Siplombor it lO'.h, 1S73, v
betweoo tbe hour o! nino o'clock in tbn fore
noon and five o'clock in tha aiieruoon of liiaC
day, at tba court bouia door in tho town of
Tuauumbiu, Millor county, ,Swt ot MiJruri,
and wbl o the Circuit Court of M iller eouoty
i in squill, oioow to silo at publle au ttinu
lolhe bi(;tius: bidder lot caiib iu liwicl. nll tbo
right, title, interost; and estate ol tb aaid
Clayton 13. Crai'ts, of, ia and to tho following
describod, rul oatMu, jii'lutitod in tha County
of Miller od . titnt of Missouri, to-wit:
bo U-1U,0 acres, th9 aoutl) bait id tbo south
east quartor, aeciion Uiirteaitj toiip,for
ty-ouv, raiiijo fourttwo;. 109 33 100 acfos, tho
north ball of lha uorthuatit quarter ..nnd
tbo north bait Ol U10 north west quarter, eec
tion twoftj'-four,' .township torty-pno, rango
fdurteeii.'",LevftiJ upon and td be sold tst.l
isfy mi3 eiecn'.ton and cost. ' '
." ' ' P. S. M iixer, S'uerlir.
;;..' V syEitiFrasALis,
.!1
n irtuo of a transcript execution. Ustltjit
lroitbii lollloa. of the Clqtk ot tbe.CiwdJt
Court ot MiHT county, Jit!ouri, lu f;or Of
tho SUioof Mifiitrl, at lua rotation and To
tba uso of Jii.'M."'Bfocktn:in, ooflector of tha
y-.rftllrt ' of Miller eountv.' Mi3tirt Had
nrnin-it Mir'on W. Snlm, diitod 2d:hMly ,f
tebrn tryj ISiU, ana -vo tan v imuotaisouu
fJU'rlff dWIyfcraJ, I will on '..1"
'VeWilay, JJepVptbef th lOtif, TfcTV
betwcn . tba hour ol nine o cioeic in ma
foroaoou aad five o'cocli la the aftotnooa ot
tht day, at ib Court bous d"r iu tbo town
of XuM-'umbia, SiiibjMsouoty,, Uta of..tii
snuriaud wbuo tbo Circuit Court .of 'dior
ooubiy Is iaWasiuo, expoo to sa'.o at pjiblio
iiuct on. to lha Ugliest. tildlfir lorKii in
baud, all the rilil, t'tv.e, lutcrest Vtnd Htato
itt tun said aut'.pin v . runm in, in mu n
tbo toUowltiis i!b?crtl)ed'toa ' caiateftiiifed
ia t'nv' county of Miller and, Statu of Missouri,
tn-wiw, 17 iicrm horUieuat ir'qiwrter nttth-o-ist
quarter 1M.C. It.) section W.-HOwnslflp
40, ranuo 15. and -Wljacro tonboast tr quar
ter fiinitiiett.it 1 t-tner antt east fc!f norlaeaBt
Quartxf aiid a.mthweat Ut qttarlaf nortftcan'.
-.1.. an . ......... Jit win..,. t.
tid-hder iiiJC'.liJIl J. aownaiiip .m'.ilii
Jat-vioil upon and to be sold to Batliiy -sluil
execution ne.U -eoitw, or so- mabh ttioroof ,. it
will BalUfy tn rwww mm ou no mute iit
tho ynar18i0, 1371, H73, . 187-1, lSio, lti"d
and 1;77, - r. ci. ani.i.an, riitirana
) fc . -r it.
' '- SttBiafK-S 8ALK. v .a.
By virtuo o' 11 trneript oxe'cutlon, Irftieil
friim the ioiHco of -the tlsrlt ot tlm Circuit
Court of Millor county, Miaseuil, tit, favor of
thoSt-ito nt Sluaenri, at ibttirnlation aud to
tlio use of Jamti ii BuxUmati, sjoUactor. r"'
lha revenue of Alulisr county, Missouri ntnl
aLtalnst darrot Miller, du'.ad 2li:b day of . V b
ruitry, 1K7!, and tbo uudorslgLiod ijlionll
doliverea, lwuion - -....(
'r tVe.lneidny, Sepleniber'tba 10th, 187U, .
btik eu the hiiurs ot nlnq o'clock In the fore
nOi)0,niidiU'i o'clock It) Cao afternopn i f that
day, at tbo Cmirt biiUisa door Jn tto to of
TuH-iitnbl, Miller county. Slain' of V.lfsouri
an 3 wbild tlel Cl.'ewt tVnirt-of Miliar Bounty
ia (ft SK-aaton, bsp't) to ilt ptibiio atniloa
to the blitboi-t biddor lor cash in band, all tbo
ricjiit, ' liilo,. ii.tarort and ett ol tb said
Jrret Miller ot in and tu tb folluWluj Oos
nrlbad roai estate iituatad in tho county ot
Miller andBialo ot Missouri, to-wlt; hO acroa
south lull northeast quarter section i, town
ship 11, runRo lo. Levied upon and to bo
Bold to sitbi'f nl ex-ieution and coats; or tu
much thereof as will s.itwiy the Va-dc taxes
on Hll Hume lor ttt" vears IWH,' ISTty
1B73 1R71. vm, 1370 and 177.' ; '
f.n, fliiixnn, narui.
'' ' StttiVltPr.-t 'BALK.--
Byivirtu oi a transcript execution, UStied
from f Urn etti e of tbe Clerk of ilia Circuit
Caurt of r county, Mnui.urS, In lavor of
tbo tttal f M sioiuri, at tli j-ttuVon and to
ill u-e of Jiioa M. Lruckuian. CoUcator of
tb liaynuo 01 Millor county .l,i!'soiirl,,aria
aKDSt .trotluili Jliirver aua t. I uiein
dated tin '.U.b 0y or r unruary, jk aim 10
a adrii.d tiacajl dillvoitnl, I w.ll ou
Wedndy, fiap'.euibertlitl lOll), l7l,
btdwi eii the hours nf nino o'clock In tb fore-
no ni nud Bv 3 " cuicir in in nwarnoiHi 01
tbut ' day," at "tha Court boua door in tbo
te.u 3ot I'ltscnniWi, Miller rountT," Kuw of
Jifi; oUtI, and while ' tho Circuit Court ol
Ml'lcr t;ounty IS in BfBlon, cipoa to taio at
ml l:o auction to mo ninnni u.il inr ior caau
a IjiihsJ, nil the riihf,' title, inlermtaadeatata
ot Ibo mini tj JtU .10 tlorrar and CI Tl. ratil-
sin of, 11 nfid to th lollow irij oaserltoifl Mini-
ehUta ' stlQMia in me V"'imy oi aiuirr ana
tJutO of Mlmoari, tn-witl 80 acres TWlb
wi.at quiirtir tomb west 'quartar and soetb
wotit quartrr nerUiH,t ouuffar geeiioil five,
lownabip lonv, sant: fiiorteen,and ZCy tl UK)
N iiqr and N ir S li qi o tl, iownabtp 40
tniiau li. Ltivivd Uuo and to b told lu
taliaty aitid cxacitiion mi eil", : ,
.. l'a li. Mji,i,kb, SLoriff.
' ii au'. tttACKsvirut'S I 1
fei"'.
sKWM'
Ivi.
l,i!s.
t t
r.iu.-
V
ti
PP" .
s v
j!
fi''.
. 1 -
3 s f
(r'li.i.
li-.:.-
s,.
ii i
f;-i
ft Vi.- '
i fc-
: 111
t "'
i;a
t
i-
l
1
f: ...
?; '
li i
p I
in-?

xml | txt