OCR Interpretation


Rock Island Argus. (Rock Island, Ill.) 1893-1920, November 20, 1916, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92053934/1916-11-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

!;) Aociated Press i
jij Leased Wire Report jj
Hp ipfTm
Jl JLjLJIZLi
MXTV-.SIXTII VKAU XO. H.
f 11
1 H
m ' V
7
TOT
ibJu
AND A
': ''-.i'A'i vi:mi;ki; n.!.,- i ucutkkx i-.ujks
ITS)
JL
.OI TTTCi
ilxUD
Member of Audit J
Bureau of Circulation '1
J'HIl'K TWO ( i:TS.
yj
v-. V
i I ! ! L.' ,!J
I- J t
f 1 4 J it
J 14 I
I
f i
I-
4
f 1
.'V
f 1
n
u i L
t t z
i - i y
s. . i
"1
J
f' I
M I
1 r
l L .J
J I
1
f 4
1
i 4
I ! M
4
J
pi
1 .
1 r
01
n r:.
i
. t ;.
IV
I I. A
1. A V - '
Li
U Li Li
U ! I
5 V I
1 2i
r-. -! "?--.., V
s
Hit
-t
I
' St i h ft 4
i ! ;
Coramii
' 1 O O "'! "
in SGurt
erntani3 to
FAihuani:-
.v .r .4 a
4 ii
r T a 4 ana
7f n V f'
K - - it
I
. it E
s ii ' - 5 u
-f: V. lr. -i -: n-; 5 -T? 3f
, k. 4. . . rt .. . if i
" r.t ?l '
.' It. V i
, i
f
4,
m
.f:" .-kt p?f
! f Dfir n n n r: r r f ? r s ?
M s kf i 4 ; i
to Tin: uksci'f:
I'v I'.i'.'XK! K
I
t
4
J,
4
V!
- f
' p -
' ... . K -
' ' , ' .. """"" k - . ' ' i
7 ; f .41
. (' -7"
f 4 r r Ft J awa r m m
WWW 4rtU f4f
0'.)vt;ttV'? of
VI,
1CT0RY
I , ! (
r i Si ,( t
. I
., 1 I
I '.. c 1 :,!.!.
i '. . I ! ' t I'
'i.-i. i-t.r
. I . i ) I'i''
' 1 i tii.
i ! ' !'
! .. f. ..- i i, r.
...I.
J' I
TH r lit
a h- "i J i a fc 5
4C
t 1 ! 4
i fi .v wie fS V-v'
i 4. ..
' ' ' ' '.'y ; ' -? - -
V W-'.4- 4i W tf 44 W-
: ' ! t, fj i'i -
b4 At 4':' V--.. S W
! , : S v -v if? fti? ";' .? v ' 5 .
US' 44.
- pf.-;n
.J ok
... .
, - ' 4O C jP
A u:W ft at j
S ia g S in
'"" 9 t f if S" f ! f "N
fflir &-0 II i J 1 1 K
t L -.J 1 t 1 1 tt k! is 8. 3
: H 5 i : ; if'H sf .1, I j J , J ?
viiii'' iJi....-s-L,,,.:j iiiV i iJ i ; y- , il L i su Ij s L. i il L-l!i
ii.c will hoy: ho:.:i:
j-ts . Iy4
: f !.-) !-t
'in'..- l'
-' 1 1 ! ' 5 f 1 ? I f 1
. ; ! S v i i I li'.- vj J
' T 1 '
HOCKS WITH
-J f T'fM ( ( T T T T T T t T i T f
APPEAL TO WILSON
OVER COAL FALUN
it,.:
-I- Xlvi.
i:ad
I THOUGHT
STILL RAGES
t,n-jfrar-i:tH
if;ii t urcr Meat).
rr,
,:r-:'-t. a,.
An
wirii'i
In-
r, n.
THE WAR TODAY
I ;" -;i JJ sir
ff.il .irr;il i
c.ji iwi !!!"! a n . t tit
jifUJ"1" to l''L t! i ii' t a
i! , ill ! f ii'" ci !
Hi ,
j...!-ti
til .;'
ti l.ipoit'iiK sff!ia-jr .:: rai-.rr.
of !!!' i:-t .!;. "r I""
;:rt 'j' ( ;cl ! -!.-! ht!ht r t t -iiir-!;:i
i t!i rrlr iktiiii: .i-rt?i:iii -liiili.-arun
!' i- t- ! ' i'r
(ii -tifiH ijiinrt-rs An ;)fi !
n!i-iU' l.-ri. -. ;i!(i-r iht- r -a i
t. I'rH.M) t'-K'-a-r, ! !!
1 ,,, . i) t, a t!irt:-t ! r..m VriU ;
n.,r(! N.'- .!i: tj 1 Im r, v. it:.
l!u i lj l niT "f i n ki n r t is- i'u!-L-ari;ni
amf opftiinc iif 'lit n -I
i r ja ".
J iatr the ! hy i n.
tciiti for t!if tiirniiiir "vt-r !' ir
tisally all tho arm. uni!l rj in.i
mnnitioii- f tl: .r k arirtj. i! !
rjirlii to!.!? in a iS4T-sicj
,Njnt !i from . t h n t hat t ht rnin
i,;rs if tti i-t'iitrnl ots liaif
,ni rir'i '? th -!f!ii1 iiii
thoriti t Icim t.rr( tj r.t-
DUTCH COMPLAIN AT
ACTION OF GERMANY
.LOR
O'X V
TQ t-: 7 "' i I1 : - :
INGSra LOANED WATCHERS SHRIEK
! AS WAX DUMMIES
t PLUNGE TO EARTH
4 , 4
i h
n ('own ia,;
f (( a tin rn
t h " i : i w n -
u ! ri'i I :; S ' -' bia?"? sr.ri-,f-l
f.rrn c.'T! ':V.z rr; J;v -n,
;-. tii.' air f'i !a t!;.' um r ;'-
i'urnins tu..-t.na. i nsrurc-j
pro'.jr.-i :p J lay snTr w i;;!-?
.rc ir? ar-.tsn1 His? "hoy
?r-;44 in."1, fnrfiv.ii u:j r.f n
i'i1 Tl,45
Latest Bulletins
t
rni.t!. !!: r
i! ! pa i r ii
it ii !i l' a ria it. Ii i. ! a i i.s n :ii-i i i ! V. -Nh
! ! s s I -1 - r ( l.r'iaa- li.ia' l.i-i n
i li iorriM'il t t ii i- .1 i'i i r,i ! ! a
l i.iitiHi, i'.i(i!iiaii!'r i! .ill,-!
i!a t. t I'at thfj fi!ii-i t t'tari
t ,r -ci' lij i! si -. j ,
N en I'i'k, n. i. ii
-a.,i ttiie ai,ir''u! ! ! .i (' uaiiic
?iii! r '!. tli' lh- at m-.sI t'
i. a I'i' ?-:?.; i ri ail'! ii-iia-rr -!i
th- ti'LT iK'Ml K-itn !,lr ;.t ttK"
Iir"'k!)ii n;iUT fri'iit t,.!.i. ..
l.i i! 't-s (.f t (Sn'r in a lire I.-,
li.-w.! 1 in tin- hoM .i' li:.
t !. "Iiii h -atik at In r (.; r.
kfurc l" I 'hi r r:ri in tl i
tistity (!' hi j -in-.!.
I.fP.il"i!, Suv. i'ii.. ti iiii.iiricf-
f a h.ili i-nii ia ni ri :in ci..
ten ;t Hi! tlin-t li.iif ja ncc in ! vjj.
taaii !((, hi r.'wlaj irca-iii t f -rn -porury
.ii'-ni(n f tni-ini'. m
the M;nrli-t."r rsrhuf'-jrc. l li I -
U nrrv f-stahiishnvni l y the fro- j rfianr TlotrmpSj -niian' r'
a :n fshthifi ti:-? f:a;.,--i. ports.
THE Y LATHER
.FOUR DA V
FND (L
I' !!;( I iif 7 I'. 'i. T'-rs.nrrOH, f.
!;.,( b I ..luii.f. I ,m I'a.irt. '!,!;;!!.
'! 1
( . .
"t-
J
! fa !
ought to
: i.;JIORTAGR
tar..
if i a.
If

xml | txt