OCR Interpretation


Albuquerque weekly citizen. (Albuquerque, N.M.) 1891-19??, January 31, 1891, Image 3

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070464/1891-01-31/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

J,, ' mi' iuiUi 'f elii'Muli,
in a im u l I Mlill ...
lull v, I ( nii, imUi'tit i lerlli.ii,
i , N . III, I III 1 1 1
I miii i .ii-i mil r. rw nr i'iit.
i, . i . run" So I '. I'liHHI
Uirjil I. V, Wii.mii. I'li'ik nf !
i ..ii 1 1 viiK'i in in. hum
(liMI iiifi.'i iini.iiiiiiii, jmiifK in
ptn't h' I !m. Mi riijn
in..
! I"J3 t ii'" -" M i'. (HUH" "i ili"'-
linn i t n'liii'i til. II, ritjntllii
iJ.I Nlriali't III- I I llli'S )UiU li(
..ali..i , pm. Ill'l "VII. II, I'llJH.
Ill"
1 1 fj I. I l il.lli'l, I lllfk ll' I'lm'tlt'll,
1 1.. in. V II I'nl'illl
I'tfi l'.. i 'iin i i ii rk if I'livllim.
i S i l'iiirili
.i, i . . i. jii.lnn n( uli'i'-
S 13, llniiiiir-
Illl.'i li .1,. II llll-, lllillt" III I'll'
I. ,11 I Hill S'l. It, A 1 1 Mil U it.
Hitfa .1 II I', mlii-. jmlrffiif ili'i'llnii.
ii4 .I..' IJ, ) llnii.iriU
irj.i M I i niiii,i'l rnf i'Iin'IIiiii,
.iM mi iii, I'.', Uliiipuriiii
I, ll II h lik'lil.l lii'V nf I'll'l'lllltli
3 .in Sii ij. l'iiniii mm'
i) I'M M I i H iin- I Ii ow, Jlhlim I if
l i'l
I in
I In
.1 in
1 m
I ID
a ()
s ()
i in
S Iii
i i
i in
i i-i
i . . I,. , i I- Sii. 1,1. Illil
V I.. "',.
i a i i i. i i i. ...I i ,n. U'i' hi i'ii'
I I Si. 'il. (llll Alllll.
ilitM i
I I li Ihllllll. it till' uf I'll-,'.
i Si. i Mil Allm-
1 1 : , inn -II. rlfrk of
I in nii'l n lit, Dill
,. i k ..I fl'l'tl 'II,
V.i I I H i II.IHIUK-
H IL t f II, ill'l?!' Ill
I .'I Sn It, K,tB
i .ili'lm it, Juitff nl
. i ihi'l Sii. II, Pah
II ihiii jink . lif I'tli'tiiil,
n.i. 1 1. H n lutinciu
lli i 'i in, i.rk nl ulit'-
I filii i Si . 'I, Hun Iii"
I'MI I
l u'. i
i '
i
in HI I
I 1.441 ,.
I.
tll44a .1
I '
llUkr! I.'
limn I lit. Mm In', lurk n( i'Iiv-
linn, i iii'ini'i N i II, San la
ta mil
fi .mil, lilji' nl ni'i'-
i, i Sii i i h-.i Hul.n
' .i l" i , i' 1.0' nl rltr-
, . ... I Sii I i. l nail Hlltll-
I '. . ' l-l. Jl ill)" "( I'llt
i ' fi, I in H.tln.
' l ull.. Si ii en clink, nf
, ti in1 in, Ift
i. in hi i"l if iilif.
, . , . i .Ni. 1 1, i nwi Kiln-
I mi.' I.
ii
I Hi
3 in
I in
I HI
I HI
a hi
I HI
I HI
lJ
II HI
I HI
tm i i
Imn '
-t i i t .
i,
l4ilH II ii. . ' I J f I'lu'lillll,
i i I I w r nrltns
"li .1 i 1 1 t . .iiiUii n(
' t,' i. ri" in ,Sl lit, luia
I'.... ' .
u" Xiimaa ii V i lit I j . lnlK.nit i'Ik.
Ii.'ii. i " in I . I'), I 'In.
i i , ,
(ni'i I ' !. . i I. i.i -. rl. I nl rlix'tloli,
I ri III I Sii. I'l, I. la I'l ll'illl-
1'iVi ..i i i.iirlui'), .Ink f 4lia'.
I ..' ll-'lll.'t ri. '. I'1, II II" I '111.
il I',
I II nil. ) lltf III I'lrl-.
I i ' No. ii. IVnit
Ii
c: i m ,n -. ,'i.kii ni i iit'iinii,
I ' Si I .. I -,111 III lill'll
iVt M 'ii.ij.., i, Uh f nlisN
i in I "I". 17, IVim
I., ii.
"'it ' "' . . ' id' llii'ii, rli rk of
1 1. i. iii-i ill"! Sii. I!, IVim
I HI
I HI
I HI
II .
IW'iV, I. i i . I .I.. Urn, r'ntk nt
. I" ' '. I'M- Ha .Sii, I ', I Vim
Itinti. ! . . , . ,
I'l . . , l,ti,) ) . Mil, 'III,
i" lk. if . lf.tl.-l., plil'lliCt No,
m I- I ,
HI
1 III
i Mi. 1. 1 4)n, Jiiilwi. "f
. . i' i ri ,Siii I",
Iff I V li.l.r j ,ii nl t'll'tlnll,
I". i I " J-nm
ii.... M,n i i. rli'ili i,f
i ll. In ii ri .Sn, I",
I. ,
I ll)
I ill
I HI
I HI
I I'l
l''i I Mini in nli ul I'lir.
I i 1. 1 Mil l S.i I-, J i mi i
I'll .. inirii'i. jlnliiiif i'l.. i Hum
I I S.i, ID, Ulnliihi.il
C 1 1 ii. ii Ati lnliit, Jiii i nf
'i a. iri' i in I Nn, i, llitn.
.1. .-
tfWW I'-li l'luiii. ji ilt'n nf ill?.
1 pi . .'iin 1 N.i. IM, Alttii-
.I.
ll'! I I I I I Ictk nf nlmi.
'' ' I n i N . IV, Ai'k'u-
I HI
' i. ii.-i.i. rlink nf i W-
in I S. W, Ainu,
".i, ji iuv uf iiSimI.
ii S J i, NnrliMifti
' II. i ii'ki, JiI'Iki' of
i. in. i ,. at, nm'I.
' . in tt.'n uf i'1'.H'
i S. .i-i, ViiclliiUli.
1 I ni", Ink nf I'lio
. . i S.i Ji, .Sih'IiiiIi n-
iii In, I'lcrk if
i i "' So ill, S,w .
M M
I HI
I H
I,
I HI
r. i
I HI
I (ll
I III
l 11 I 1 ' in 1- nf I'lii'tiii I,
IS.. Jl 1. 1 V.iiliiim
ti 1 ' ' 'I.' II .I'll. Jll.lun i f
I .iiviiip Nn, ;', 1. 1
in In
II ll rt.lll linill .llllilllllf rliH'a
'" .'"' I" I Si '.'I, ,l Vrr..
I.l .
I HI
I HI
II In
' i.ii til, i'lcrk n
I ni mi Nn, '.'I. 1
r- i
I .. 'it nl I'liH'llun
.1 l- I'lilmiii.
I HI
I HI
I'l ' ' S ii. . . , iiU,. uf ,,
j.. . 1. 1 S,. .', U,. Cim,
.i. . . (
' ' i ,' ii r . li I iii. of pin,
' i N" Um Chn.
I''1 .'iln'iif I'lwtlnn,
I ' S .. . i iuiiiir.
I" " ' ii. Ink nf i.ir.
II. 'in' Sn :-.', Iiw I'mi.
I. " ii-
In .. inlii I iiIiiI.'IiiiIh I'li'tk nf
Ix'i "li, n Hid Nn. '.'.', ItM
I Hinl 'Inniw
Ali.lf ' tliircu, jtiitire nf t'lro.
I III
1 (U
I 10
I (0
I (0
I (I)
I tli
I HI
I Hi
linn I'tix iiiri Sk 'il, Hnu 1'iilro
Mini ri t riiiiii, ji,iIk nfiOi.
Hun. iTii'inrt ft, Hiu, '(,ni
Jn-'l limn. Hiiinnrii, JuiIkm nf
I'liH'i.nn, inx-int-l Mn, Han
I'"Im
Alllii ut (fiilit-rr-, rlrrk nf cine,
imn iitwiii. t .No, vi, Kan
1'iilru ., .
In. i a .in. III. in, li-rk nf i lr-
Hull ITlTllll't N, Ho
I'nlr ...
l-in-iuii tlnri'K. jiiiliiK ufulnv
tlmi, rwlni t Nn. 'U, W.llnmi .
Atr.lnm l olirt, Imdni uf rli.
linn, iirwlnrt Ni.. J, WrIIkn. .
I). I. mtiivlu, JmUf.uf lortluiv,
I'fwlirt No, .I.V.iJIuco
J A, lliinitUilwuf JnoUon,
I 00
S 00
I 00
litit'l url Nil. VI, Wnllni i'
I hi i
" 1 !( H, I' IIimhIiIi.k, link nl ilii-
tlml. ifWlirl l. Wnllni'i'
fill 4fVt l'rinlii"'(iliiii, IiiiIkk nf I'lii'-
1 HI
linn, litM'llll'l Sn. ft, IIihuIk
llll"'
Jnxi I'. Nil. I. , jii.Li. nf i.ii hull,
'll llil't Nil ti, llmnli lll'
Jim lllilul Muni, jn ln'iif eii-o.
S til
li mitt
linn, I'li'i'linl Nn. .. 1 1 uftiln.
Ini'i' .
lit M'l ,Iim HkIih-I Mi.ru. ililk nf
i'Im'H' II, inii'lhrl Nn l'i 1 1 mi. I.
flill
s to
Hi)
ll t(r,rt
I'll lllili (ill .Mnril.rlllk nf llr.
Illi i, Mi lln'l Sn J'.. Iliiniln.
ltlK
II II M)i in. jinU' nf iliTlmti,
ini'Hii'l Nn in, Mliii.tii'r.'ifi ,
Ill'l 'll'.. . M.Hlfl., (IllllI'llf lllf.
tl 'li I'llk'llli I 'in. Jl, llliiMnr.
i Hi
S Hi
S iii
Iimj
a in
8 Hi
SfO
3 m
s m
s IH
s tti
S Iii
9 0)
a in
JHI J ll I, S l UlUl, ill.ltfl. Ilf ll.Tllllll,
I'T'l'llll'l Nil .1), IHIII .IIK
1:1 1 1', '.' t'ntl It MHilii'li-, flifk nf rlw.
Iluti, inui'liii't Nu, w, Allni'inpr
iiin 1:1 lli'l I.-mtIII ("ink. i l. f V uf nlnr
tlon. ihii'Iiii'I S'h W. Mlmitiitir.
iiM"
11 1101 . . Mi.lwill JHilan uf I'll'
Hull, lilli'llirl Sn, li, ti'illii.
11 ll"J T S. llll.. 'li. ,.i.'ii nf nil. Imn,
l.ririiii'l N" .'I. IUtlii.
13 tun V I' Kii'lu'iitni krir, Jmlec uf
iiii'tiic, in. inrl Nu .'i. tint.
li.C
iim
i li..
nn'.
V I. Ilulnii, rlnrh uf pliw
tluli. Irru.i'i Sn 'Ji II .li.
II II Itrnl. nil. Inlk uf i.l.i'.
II. n in t Nn Jl. tlnllii.
llciiinr.lui l.nti... jiutirpuf in.
tiuti I'finiiil So J3, Atfiru
.Ii m "nlmliti ni'tgin ( I'lui'l inn,
n lin't Sn triwu
Mnnmiu lti.i..nt, iinliii' ..f pm"
tl.'i . Iih'l'lll I Su .' itliwi.
I'tiiitrtu mliu'n. .'In b ..I i l.H'.
'It'll. I hi I' rl Nn, MriH-n
Viitn .tn i' I luiiit-, .'il i lurk i.f
Iwllnn. t'lio'l .'! Sn triwi
J M Kl.li'lil.. juili;. nf i'li I lull.
u inn
11 UtH
13 III'.'
II Din
an.
a i
rim
a ui
a ui
lit llll
i riK'llirl Ni JM lli'l Hirili
lll'J It.'limin Aritiiilitn. Jiiilat"'! ' l"
I ii ii,, i.iii'iiii't Nu JV, Hut
S.titn:-
ll
sin;
1.1 till
Aiilulil.i J i -i. (Inri'lii, Jn.liji. uf
i' itIIiiii, iitiH'inrt Nn. 'J, Itnl
Hirltin.
,1. II Wrlinlith. rlflk nf nl'.
tiuh. li'i lln l Nil '."J, Hut
S'nnit
ti i Sliii'lil-, i li'iV i.f I'lii'icin,
l.r.M'iiii'l Su. .".', . I H.ri
ttiinii..iiir. jihIk" I Iih 'i.iii,
illIIH't Su ' ll(tIUi
l.nrli lUnlliik'. jiiili.". . f i'l'.
Hun, i'l". nn" S. .m ilnllni.
S I' ll. ml. r ii. jmlifi' uf i.ii'.
tl' II, I'lK'll ll Su ,l,l ill ll.
IliLtif I' Kin,l.Ml, rll'fk ut
fl I'd tun. i ri'i'iiict Nn nn, lull
lii. .lul.ii Ki'i nil) rlurk uf ii'in'.
Imn. i nn ii ri S.. mi, ilnllni'.
C. M Siiii..iiil. jinliii. uf kIw
Hun, I'tiviiii i Su .11, Sun Ut.
ilru
Mlmii'l liTi'lii, jmU'ii uf nlnr.
Hull, inii'lhrl Nn. 31, Han !!
a 01
am
a m
3 HI
II lilt
ii tin
ii iiM
ii mi
ii ni"
1
3 ml
3 1
3 in
is tun
ll ll'.H
ii tiJi
3 HI
a w
.1 to
1 HI
3 HI
.1 H)
fl 111
sus
10 hi
a M
7 (0
I Ml
ii u:i
ilru .
tl't Jimhi Mli, lliirrlll, JU'liI" (if nice
Hun. I'ri'iltii'l Nu. II, Hun Ul.
ill i.
ii iiji
Miiiiiii lixli'ih, i'li'tk uf nliK'.
Hun iiiii'lni't Nu. II, Hail Ul.
ilru.
I.lniil ih- Mim. rli rk uf I'lnr.
Hun, l.ririiii'l Su. II, tim I "1.
In
,Iim.iiii uiiiniiu, nul.ni;i., Lriiiii-
Ini; IhIIuI-Imh (mill irisiiifi
Nu I'l I mm H.iliifnr
Miiiiii 1 1 tu-iii, inili'iu.-!'. l-rnu."
Iiik' IhiIIiii.Ihk from i.rit'ini't
Nu. .'.I, Hun I'.. In.
Miiiiiii'I linii'li,, niili'iik'n. Iirllii;.
lint liillul. Iu f r ..in I'rii'liirl
Nu. ? ', in'iiiii.'iil... . .
.I..-.. II llrli'itn inili'iw". Iirllii,'.
lint Uillnt-I.ui frinii iiriH'Incl
Nu. J'., liiiinluliii".
I n-llilii I'n. r. in lli-min, Inltiit.
Inn luillut.Un fiuni ir.i'nirt
Nu Jl, li Vi'iiliiiui
l'urr"iriu H' ri" n, nuli'iik'",
liriiiiii i; Imlluf-lmt Innu ri
I'lhi'l S'n II, Huh liflllirlu
I'inlii'u uliii.)n II' ili.'ln,
llilli'lll,'!'. hllllillnil luillut-tH.I
fruin ini'itiru Niw I- tin.t lti
li'iiii. mill lint Hirliu
Inlilxi linrt'in, niil.'iii!i', liniirf.
in ImiIIiiI-Ii"! from in.rurt
Nn. III. Altii.luln-.
Wi.-t I'niirtii"), inll.Mii.'.', Iirlliu
IiiK iHillut. Ixit f ri .in I'li.'lnrl
Nn. Ut, I'lnrltn-
Miiniii'l rnil)ii. inili'itirn. hrlmr.
ii ti
II ll'Jrt
i.t utf
ii ir
II IliU
II II.VI
ii mi
ii in.'
12 0
'J inj
,M
&HI,
I
4 HI
I Ul
3 9i j
t Hi,
ii tin
ii mi
u tm
inif Utllnl.Un from I'l'i'l'ii'l
Nn. IT. I'i'llil lllitlil'D
t:m Hli'iun tiurriu, tnll.n.'.', iTirii.
Init IiiiIIuI'Ihh fruin I'lit itii't
N'u. II, Hun l-ulrii
II 1117
I h ir. li r llnrrlii. 1 1 . 1 1 "i w . lirllu.
Irur Uillul ln fruin inu'lni't
Si. 'Jl. WiiIIh.1..
Tli-luru llnrrlii, mlli'ivi..', lip nil
lim Uillul-U'i fruin .r.H1lni't
Nn. 7. Him nli'iilu
.Ii-m. I'liiiM... nilliiii.'.., I.rtiu'inrf
ti u.n
ii ih
Killul Ian (ruin i ru'llirl S'n.
Id. I I.UIU.
II llm luniirln I.MriTii. iullif.'ii,
liritiirlrur UvIIuI-Ihh fnnn nn.
rllirl S'u. tl, i.iiliu ii lri"u
ll (III .liuiti IIhipIh. iiiIIhh'" l.r'iitflnit
IuiIIiiI.Imh frutn iiriH'Irii't Nu l,
A'hiiii.Ih.
II 1112 Unvlil l'i''i"i. intl.n. Ininulnrf
luillnl-l.nl fruin il.M'lni'l N'u S,
furmlli
II till I' II tl'lliiiin.iii. miliuiifi'. tirinir
Irii! Uillnl-l-n f ruin iiiii'lni't
N'u '. llnr.'U-.
II llll .1 II nil .ll"-' H'UH'lii't. llllll'Airn,
l.riliitlnir Inillnl-U.t fruin n.
n rliirt Vii rl, lw I'lullllii"
II 4 1 4 Krnrrn Mnnli. inll-nu", lirln.
liit ImIIuI tin fnnn cru'lrict
S'u. II. I'lipriiu
II 1114 II V IlirrU, iii'mrllii( .ll
iKiuka nml I'uiiniltiir ri'turii
fnnn 1.1 'pn-oitirtu '
II 1117 lirnnrlu IVrin, Ink Inn rnr nf
ri .n rl linn., k'rniiliil- from I'll)
Hid In IW.'IiiUt ll'lh
11 till I'l'rf.'ln Arii.lt., ruiniul Inn
nn lriii lnl. iinnrt.T I'li.l.
lliiHi'.ii'iiil'i 1li. I""t
I
I Ul
I lltl
Ui
I in
to
trt hi
VI I'l
77 M
ll IIW I'l'ifix'tu Aniiiju, i'iiiniiil.uii
un rmint) nn.l oIiimiI h-hi.mb
' llll'llln )l''l I"'"
ll IIVi Jim.. Arniljn .Iniiiinllln, .ulnrjr
lu. irn' htn jiI'Il-", itiir'i'r . Inl.
Inn H.'l.'inl-i twtli, I -li I
Sill I MUK'I.
K IIM Mnnni'l llnrrlii i llrl.'ii.., JiuL'k
nf i-liM'tliin, I'r.i'liu't N'n. I. II.T.
imllllu.
ft 4112 KrMii'lcn Mii!itu)n, Jnili:.. nf
.Inrtlun, ini'iiirt N'u, I, ll.'r.
iinll'ln . .
N IM Aiih-liirlii il.'l Vnlln, Jiiiltn nf
I'liTllnri, I'r.i'liicl Nu. I, IUt.
iinIIII
UM Hlln-llmi'ln, rl.'rk uf i l.i'Hnn,
ir.inrt Nn. I, IUttihIIIIu.
H 41 VS Hmitlaitu l.nrt.n , rli'tk nf i'I.h'.
tlon, .ni'lnrt Nn. I, lU'rimllllu
H 4IS4 Krniirn Ituiu.'ru, Jnilm. nf i.m.
linn, iirwlni't N'n m i',,rrnll
H II.V7 I'.lln" Mnttlrii't, Jmln.. uf i Inc.
tlini. I'tiH'Inr N'u. 'J, I nrriill'"
H UM iKiiwtiitluninliM, Jinlui. nf i'lir.
tlni., I'lnoUicl No, i, I'nrrnllm .
ft 411.9 H. frlnii (Vulli.lt, rlnrk uf rx.
Hun, t'lKlrn-t n. 'J, ('nrrllr-, .
4tfV) Alhliiii Mmtln. clrrk nt I.k
I Inn, prwlhi" Nn, It, t'urmlliw .
till UundurcU, JiiiImo nf lclliin,
l.racluct Nu, t, Alum!
a 1) hi
1 III
I (I)
It IIAJ tlliif.nlu Mulil'.in. jll.ln uf
i li i ll ni i in i I S'o 1 Alir
itu'li
W lltl II. . in . 'ilu lllltu)H V 1 A I It'll,
JmU.' I tUi ituii, ir. I in I Nu.
n Mui.tn
n tm I ..I M, ii.-, .1. Ik ul In 'llilh,
l.niuiri i. , Itftiiiuifci
Hfrt Jua.i It .n tn. I.'tk uf nl. i t mil,
I. f. iii.'i S'n 1. Inn nil
lirt IVIr.i M Mi. ni' ) . mlsf (if
lltlii . f. l.i.'l In I
(101 r.il.ln lif ii rj... jinlffK uf . Imlt.if),
.ftM Inrl Su I
f H'ri Slrmiuf Mtrtlrt.tKliii iw
llutl. I'll" lin t Sn i
S llJ I'iVi. Hi. nun. cMk ut flw
'lull, i no ii. I I
s (tm ItlM KNtn..inl, .'lurk nf alts1
111. I'" ' I
till (ir... tm urli iii'ttffi iif iilm.
tl.'i. i ' in Sn ' ItniKim
S lll'J J Hi..'.., jiiiltn . f elu'tlun.
I'hrllil'l ' 1. Itirt In
till Vlrntj. 1 linutM. il.I-i' f ntw-
I I. ni, .fraliu 1 Su Ibirntnii
It? t J'llitiiri.i. trfirvn., 1 liK nf (ilw.
Unit I'tw nu t Nn 1. Itnivlai
s il Hni.fi'. Unrfln, 1 l.fV u( tr'.
Hun, it .un 1 n.i ., Iinri'lw.
ti IIM Ii.ii.i l.liur S"l.'u(n, jikU'c
uf rUiliuii i lnllni Sn It, tut
fMlillf
111! .dm. I' ..li 1. . 51. i,iii)n. jii.ljjtn
uf .'I.' II . 1 I n 1 I ' Nu A, .
I' ."till. ,
g lit UU. ,l,m H11 0. nl
ill. I lli'l, .t.' IN- ' I fit
I III.-
tiw I). 11 i, . lu vi k r
V ii"i. i'l... u. ' S. I..
l'..,l. I.
II (Ni Hi. in. '..i..k" ii. I
I,..,. u.i S I . I .
.1.1 ...
11 ll-l tin '
Ii .1 ' . i.
I
ItiJ IHI...I' .1 1 . .-
Ii... 1 . v..
tin, 1 -
S IIM IM."I KIM. , I I. 1 I
tun,, n .in. 1 ' -nn i' '
linn..
lll Imrl... tin k. 1 i 'i k l . ...
inn, 1 re. 11. 1 s. ,h Vic
i h l-ai
i liW
1 HI
' l.4
N I.II
I-I.
1 l.ll
I "' 1 t.'lt
I '
I f
I
1 I
II Nil
J '. 1 I -
I liitim
1 S tlnfl lu i. Imn I .-.it, lirrti ill
el i t lull, . 1 n.r hih I, Ban
iVUll'IIMI
s ttV) Ailiiliinl..i.r..i..i, jiiitsnuf nl i.
llull. ',i I 'l S"
ll"! l.l. II.. '1 . ' .iw uf . 111.
II..H, '... , . ' S. -
S It l.lllil. li In "- , . tfl.uflrt).
It- ll. I il" .1.
IIMi 1, ,, 11 , , , ,. rk uf
. 11. .u. 1 1. ... 1 s
n I lltl .lull - . -ti nl clue.
In. , I r. . N
K IIVI I III i. 1 ' 1 ,1 I. nf Kim.
tin I'll" ' ' ' HilUl'tilM .13
All if"
i IIW Un .un I' ..., i.ln" uf lw.
Ill li, I I.' 11 . N 11, ItHtlt'lliw llo
Alinx 1
11119 I l.l'.'ln 1 11 ' I ' ' I... I'..(n nl
oiii l ' 11. 1 1'i'u ri u n, i.ni . tm-
ill" Al M I.
ti lltl I I'nlri lliini... i'lcrk uf iliu'liun,
ITuriiii I Nn V tin rli'w 1I1)
AlrMH'.
" UK. l.twuiuNni iirniii.. In k uf etw-
till litWIIU'l Su K, lUl.l'l.lKlIrt
iViriM'..
lli'l I lUnnl" 1 niinr. jinlsn nt ol.
li i S'u. In. I lillill
" lll'J IVIil'.' I'lii ui, jnilif.' ui liK'H'iit,
I'llVll.li Nn u, I lllllll
1 1 ill ,hi' I I lilt... jliiip. f t'liH'lllitl,
I ni 11. ri Nn I', 1 lul.ii
1 lit',! T. .inn-i nit. I, . 11'lk "f i-lii-linn,
li 1 un I ti I", I lilllli
IThi II. I . Ilutti'. . Ink uf I'lnrilun,
l-riH'in. 1 Su i, t luiiit
I'iH I ri.itd. Muni-, jmln.' uf . Iro
Hull, luii'llll'l Sn. II. I'ttjltilo
IJiFJ Hntnriilliii lluilmu, jiillk'i'.'lclrr.
tiuti. I'm inrl Su, II. I'.ijnrlln
" I At) V I'. I Int..-. jinUi'uf t'l.-rtinll,
pni'ii i'l " II I'njmil...
" t'jui 1'ialr.. Mm, . 1'li.rn .f nli'i'liiiii,
I'lirilirl Nu II, I'lljiirltll,
n t'SXt (liv.rii. M.'UKnr, rl. tk uf
CllX'tlull, IIN'llll'l Nil, II, I'd.
Mm..
h tji'l .1 1 nn i- liumli. ji"l i" I i'i.
Hun, 1 rwiii.t Nu. I J. llin.tirr.
inn
1 I JUl I '.'ll ' Mllll'lrll, jllllfli. uf tli.
Hun (.r.'i'iii.'i Nu, I. Allm. iiii'f.
iii. . .
1 t'JH J 1 Nrillnliiii, jinlui. uf I'lrv.
Hull, i ilu'l Sn IJ. A llHupi. r
IH'
ijuv It, II. I ImiiiU'tlnin, rlrrk nf
i'Im'Iu.Ii, .hh'Ii.'I Nu, I 'J, AIIiH.
ilHrlii' ...
t.'ln II. ll.-l. Iliirl.rl.nk "I nliiUluli,
.rn"iiii'i N.. l:, ll.ii.iirr.iii.
1211 Allli.tlln luilinrliw. JlliUn nf
I'ln'tiitn, I rH iln'l Sn. 11, llhl
Alliil'iu.-' i'l"
" IHI'J tv. I. .Iliuii 1 iiiimijnl, jil.liJi. nf
iiIih'Iiiiii, i-rwiui'l N'u, I J, (Itil
Allni.iii.i'.lui
llll I'll II I' -i.irtit uf nlii'tlnt),
.n Inn '' ll, UM Mlni'iiinr.
iini
till 1 1 11- I Mii'j ink .1 ' I'.
li 11 I . I,- S 14, I il I Mini
u'...,. .
IJl'S Inn. i.. . . ' 'k ul 1 li tt..n.
I 11. I S 111 'J Vl..,.'irl
1 in
A Hi'
- liltrt t . r 1. . 1 . 1r rln
'hi' 1 S II, M luiiit'
ll I"
s HII Mi ... , tin ,t, i,"i ,n,
I ' S II 411 lulu' I"
j. U 1 1. 1.1 1 . in Ifi- ..( . .ri
t ' 1 . 1 1 ' ' S .. II, 4lt lilhi-
4 1 .
IttW I' m N. II "-rt . li 1 is I 1 Ki
ll ii. i. . S II, .in lulu
I I .
a tlja N.-"'.i. Il- nr. 'Ink l flic
Hun .i. hi 1 Nu. It, Nn Ikih'
iiu
h I -J) :um-t,i I hr, linljr
flit-: - 1 I i' lint Nu 1ft. I ii
..
" tSt 1 ""I ' M I Ul ". in lr "I
1 li 1I1. I, 1 t N.i 'i, I yi
.ilj ti
1 ua iM"t . . I " ii. i'. '' "i
rli '" ii 1 1 i' I S i, t 44
,,ti.i;.u
N I'.'JI "i.tlu M li'.u. ilk it (III
Hun, (M , 1, 1 S. I',, I 4 .
.Ml.
l?jk I I .i -i .Ink n in-ilii.n,
8 HI
3 HI
1 HI
I HI
I HI
'. ' Un IS- I'. 1 4 1 V1U.11
t l.'JI I iiji.ii' 1 ,1 . - Su 1 . in lje
..I 1 Ii . 11. 1 1 1. 11, 1 N Jit, ti
I'll lU
ll IJ.'J I Mli 1 f , !l 1 1 Igt I 1 Ir.
' .11 'K' 11 I S III. 41, j.
ulj.
K l.'J I4.I.HI llMlilli- l, Ijjl ul it.
Imn, in . ii. t Nu In. I 4 l'1-i-
I iU
H IZ.V Wf-t i i.itrn, . Uik .tti.'. imn,
irriHiit -S", Ml, I 4- I'U. tin.
H IJ.HI I'rll. I 'I1411 ., 1 Ink .1 vltitl.in,
I'll 1 llii I N.i 0, I 4k I'll, iU..
k IJitl I lu- Vwiii', (intgr "I ilr imn,
! 'ti l S It, I'rru Ill4n4
H IJ.TJ llniiiun" "ri' lii.tgi ..I Inc.
ti 'ii. 'i. 'in t fvi 17, I'tni
IIU11. 4
H l.'l M411111I I I'll... mti .'I tlvi-
II 11 in. 1 N". It, I'ltu
Ill4t- 4
1 tat ni"i' 1 1 " 1. li , - Ink nl tin,-
I1..I1. .lr mil Sn It, l'U!4
ItUm 4,
H IJJ1. I I "t.iri" M"Dt .Ink "I rlrc
tiuti, I'tiiiii. I N. 17. I'rtii
Ill4ll'4
H 4'Jlrt I un .. . i 1 .-s It .1 11 1 i-i Uc
il rln I 1. 'ii in I N 1 Ik,
Jcii.u
I U)
1 til
1 W
I til
I HI
I (II
I HI
I (II
I 00
Ik'. ' t l lr- l."l,
,- I.t..
, .'.. .l nl
' S 1 I-, . -11, 1
-Ik 'I l I 111,
.. .1 iii-- m,
1 , I
'I-. ,.tj 1 rt nf),
I'lln-i
, tjr -.! . r.
' iltf ' l''
' Ul ' "I
S - I M40
1
I ' nf
I HI
I III
I HI
ill)
i (0
iU)
its
()
i m
313)
SfO
1 IT)
tin
10)
' r Ni"i
I
ik
1 M ' "i
f .1
Si. n - 1 '.i
lH .1
; 411111 .'.
.... Hl'lR I
N ill, 1-1
Ik ..(
J . ni '
I 1 H-.
I I III
, ' I II ll,
. I.' IL I
' , I
t:
J
N .'II
3 0.; 10 MU I
' 1 1
. n'u 1 I & N
1 ID IMI
1 ,j 1 HI 'i-i
. S
I Hi t I4 I'
,. t 'U
. ; I . s .
im in tm 1
I .
. I . u S
I g, : I'l 1141 I
t '.
N .. 1(1 S ..
am n tm i -i
1 hi ! Iw tun 1 . .
n :i W ifl Mi
S Hi ' k
... - s ..
111 1 i m 1 W itti Ii. inn
. , lK. -I
s ..1 -It
'Mil ' -
ll HI
(1 III
A Hi
,1 HI
3 HI
a hi
U Hi
It Hi
1 I'l
1 in
It ill
I Hi
1 Hi
.1 HI
1 III
.1 III
1 HI
I II
a hi
1 in
I Hi
a in
.1 in
IJ"I M
- iin I. llnil
Vih l.i , (tWiM
VI) HI
l III
) HI
'41 HI
Mil.
l" I '1
l"
-'ll
0 ! I. w . '.H l '71
1 miftt
1 1 if
1 1
m mi ji.k. 1 I 'i'MiC
1". ik
I k' ' !
! m
U 4JII l( l.i- . 11'fU ,'
." m
hi mi 11.
10 lit'. 1.1 1." vi ...WilllK I
....
. .... v." - 4wSJh
in IIM VI.. . 1 4".-."ili
.0 ..,7 I'yllm.
to uu my . , ,
III III ,11
I HI
3 Hi
III HI ll.( 4
1 it 1 iii in. t Vi
I, lift. I.. I
1 1. Ik I . .
I lli'Lltlll
10 Mil v...' ,k' 1
1 ' 1 1 k 1
S I I.
li) ll 1 1 III
fl I I k
11!)
I (11
Sii)
tin
it tti
tCi
Ill'l
3 I
t to
t l
I 'I ll 1 1
I ,
. .! . .
I 1 s
1 ' Ui 'il'l
'II, I... 1 1 1
Ui . v'14
' I I" .1 I
' I' l.lll tl
pi 11 1 1. 11 S 1.
1 1 u' 11. unit u.,
' 1 11 in if
,'' ' m r 11 I
1 . 11 li Afi ,
ll lu ill!
. 1 itl lif)
1 ' S .. I
1 nn
' . j 1 1.. I
10 IMS Iii "I
I f
m . .'
10 m ifh. . . 1
I.. i 1
m out 1. " 1
N .' t . .
in rat ' si,'
Ik I .
I I
w if 1 . - 1 .
1 1 1 tt 1,
N !
S .
in ii i, I-.,
in nf. 1 1. 1
.1 N :
11 n 1 n
it) : IU q I
1
s
I
I
.to
1
I tt'
!
ii.
'
1. t
1 11
i. t
ttm
tit.
1 .-41
i ;.
I
a
'k "it
"(l
t
- 1 " '
I 4it. l.i" i 1 N ,
10 its Ani'.ii " J n.'i. 1 . ittititji-,
liriktiiiii i'4 ...t-i. lr. m pt
i iim M-
IU itf 9 An "I . IVi-, ru tBy. tl ma
ilt. I'u ..I tut t. lll ffi" lHr
hu :i
10 4lt it It I ih , ni , fit,.- 1,?
1 0
U in
1 Ml
-
I.tll
ll 1II1 1 I'l IIM'I Su,
Jn.
10 1,11 r. 1 .1
11 ..
r.. n
- ' I ' . 1. 1 iU?
' I III (I.IH tl, I
IU lit! i' 'iin'- h - 11..1. h. .,
In 1114 1 11. 'it' I' IB .l .
I'lli.l N I
ll) 1311 I M'1" 1. . , , I.ii
ins fii ll ii .. im 1.. t
N" I M.
10 43i!k It. nn mi,- 1, ul in im.MUri., j
tirillRIII l'4H 'I tk t Huts fl I
"III- t ll
tl) 1119 I., un ri Iti.-I4 miit9-. 1
I. 11 (T 1 iir ..t if. 1. t ir..m ut.
, milt'l N' ' f'
10 1117 Alii. V M -i iiuiHi.v.
I.ti'iiriii tu.l t i. t iiuitti.if-
1 ni'i N" . 1.
t0 till Muti. I 1 ..it. iiii',.Bi.
I.t III Ilk n 1 ' ll ih .i'
I'lll. I Su Jl
10 lit.' J'-r 1 lint... tin tan , I filtt"
1114 I iil.-.l It. 1 It .111 ptii inrl
Sti I" ()
lu twi 1 rniu M'l i, nn . ig , liriut
liiif luilul I. 1 . t-.tu in -Inn
Sn. II fl
IU 4UI .nl-.iili. Unit m inli',ti,
li'turlii' tun .ii'. It -tn .rt
I'llift S" ll 1 -I'
in 4Y.2 limn . 1141'i.t iniituifK,
linnet t'n!i ' frutn iri
riiii'l Nu. 1; ti, 1 ;i t ii.
ID IIVI .Linn M1.11I' 1 11 . ,1. '', t'Hrr 1 -tiiir
li.iiiui n 1 . priH 1 nn
Nn. ft 4.)
10 IIM A, I., I'iirkii miii-ii.'i. iurr)
Inn luiiiii.i.. v in prr ii.i-i.
Nu. ut hi.'I i' 15 t-i
10 4T-i I'lulii " IS ii n. Hit invi; rr)
tut l.lll". I I" in irr. nut N.i,
V T Hi
IU ISM Jii. riii'lii ) Ktiiit, miii iitfr,
CMir)iii Inn' it ii'4 lu pri
rnii' N.Bi ti.'i ll Hint &, l mi
10 .V,; Mmi.it I in -in... inilnur,
1'iirr) uu' Imi-.-i I. .nuiri.
en rl Nn. 1 ami j.1 i i
u I a'." J mi n Jii.f hmiKH uuli'Hk' ,
1 ' 1 r 1 1 1 k" 1.1111 t 1 1.-41 4 iu irr-
1 1 1 1- S" 11 tn .'I J (hi
10 t-t'1',1 lull 11... Inn. 1 in. I li,(i rttri
llur I'lll 'il-I. in - In pr..i 11. U
Niii itfnl i, u in
Hi 44'kl iiiiiili h H i 1 t, .i.ii. rnri' 1 mr)
' SiYH t Hlli.t t. 11 I.. .r. i iiii'.'i
f Ni.k. r. mi' 1 j.i. 1 ij :t
III I14 l li-.1144434 III 11 . Hill' 4 I'.lHfi).
ttijr tin "t l'i l" .ri I'ltu't
Nu III I HI
ill 43AJ J11n.11 iil.-ii 11 in .1 I'timrt)
in.- i.h.I'.i.i-.i i.i ti iiia't
N II, 1 i
10 IIM I Im in lt. 1 i-i.., lulliiur.
(' III ll'U l.i . . -I' ... liti
I'll I I- Nua I, k .1, III milt IH. il a.
II) tVt iitlut .t lii.,t. ., Uil'rtik't',
liriiHriiitj' r... HiiNtmu
It 'tit ir. lit. 1 n, i I ,V)
10 tit', ililll I'lllll k'4' UU' ni'i' lllllll-
in. r 1 i-irti I -i. nun i
1 in t 'u 41 ; hi
III 4l"t t uriu uu mil It. UilliHiMt,
I'liivui.' 1 wilmli 11 Inu
ll' III I'd 1 lln I Nu . I, Hi
10 4VI" Minn' "t nr lll.l'..if.,
Iiriiii'iim " if aunt ..it iil
Hum iiifi in 1 s , ii hi
1 .11
I HI
I HI
III ilrt4 J, I I'l I" lllili. H II, Hill ll,
liriutin. i.',i'tiii"ti H-14
tril'tl 'l. I'll.. I Nn, II la)
10 IW .Itiiin t "kiii' t.i, iiiiii'tiiri.,
lirni.Mii. n ui-lmliuh ll-ln
crn nut N". 111
I HI
I HI
U ItiO 1 Hhl.'l' 'I.
10 1171 luu 'I'' in Un' "nii.'li"', inlii)-
II. . 1 iii.. tm rivikii iliuii
liHik I'luii im. h. 1 v rvi
In 4 71 A' l .iii" S. M.'iiiiiii, un iHin,
lirlniriiiu t'liiitttmn timk4
Ir-iin inin nu t ii, u
lu 417:1 Irliin iUri 11, null 4ki. Iirinw-
III. ' m-l'uti" titk tri.iii
I r ' in (Iin . 'i i'i
10 1174 I Hill lllili ' I II4M - lll'l.'ltiil',
l-rini(iiik iima.rtui.il ll-t
lr..ii in '.nn ., j f,g
U tl'j lirrir.tiiu Miiul'iti, tiilli'Hirii,
III IIUtllllT ll 'l.ltltllUll Innki
liuin IH 1 in 4 H
10 410 MtltHilur ll'-riuii. ruliHti' l-
I'i w i' l nil liulllll Hi il kl'lillul
tki - Inr llii mr l"V i'l hi
tl I 1" lc "I
1. S I II. ,1
10 1.1111 I .'... 1
Ifnr. I-0 '17 I nu'l'i I'm h. Ukniv I'kti' iif
ruiirl liull-i' triuuinl-, -i I'tnm.
I.rr I Dili In Niiivint'r' In, rwi 14 Hi
txlliiJIO 4-171 I'm A llrnr), inn.iiiK lu.lut-
Ihiii'4 ami 111- link- un uil
fl 111 Ihiii'i, ; ?i hi
l 417V Vi , I, Tl iiiljli ,v hire nf
'miii w vi
10 4W) I In 11, 4 Hi 11 Jii-iitfitl Hut
4'i r, iii'i lint ni luur IrinU
-H litll k, Ituu, U'l'Hll Hllil
Itlllillill'tl 11 in
"j0 4l Jnlil, II. W.hhI, 111,1, hic, c c ,
iTllitrllllt Ion irlk.ilirr tn
cuiinl) Jul! l.uri'iiiiiiuiuil'a
I'll tlllll Jl'4114 IIIK4 iu 14
H iixl IV. i 1I11 Aniiiju, .(Mt4iri
I t41lll ,t'l'll'k4 1 Il4rl'4, I It' ,
I ui 1 Irniu 1 n lulu r Am lu N tnnucr
I twit, lKVM U Vi
10 IIM I Miiivmrti. kUm In murt
li'.ini'
10 4 I'l I hmi'li rl" llnn In, rr III
rim ' ii.i'r l ir, .ri'i'iiir II,
)iuf lil
III lt'l II- llllllilii I ll It . a, -111111)
. ..I ,ii imr, iitiTim l 1,
fill tH)
10 n-fl t ii p. 1 , lliini, i"'-tiui utm 1
iF. rli. 1 t.a Ir III JiHiu -jAlh
tn ...I .in r nih wit
HI IJlt ""lllh rtl II vvrtf A llll
I " r Hi II1..I1II1 ill (li'liilirr nt
1." rt ti iii.
to 4ICH tnuil llMitintn, tnktiit vt
inti'liniil Ami UntPrwnrk-,
ni'.niii J id inlH.r
in t,WI 1 ii..rii I.. Ti ii I'limii. t,ti,, ti'ln.
fitlul In ri.titt I. tl. frail 11
iii'."ln'r nn t.. t)i r MnU-r XUI,
lm
10 it!) Tti 'limn ".niiir Hitffi M'tiT
tul t.r- l'll' ii'tlfl, nllf ilitj.
1. Mi
!l (d
I
Jll ill
H M.
;l hi
'J.'. W)
jn 11 1
I in
V H
II IU
l (
in) .1.
tt
1 1..
j a.
I tk
4 l-l
(ll
: Hi
I to
I
3 '.
1 M.
II
I l
I ll
ii f
ISmi Il4i''f ttK tU
luliii'u fl, Mtiititfii, li
in 1101
lllflf lt)4
in ..'tut .11 iir-i'liii iii if inl-
I. i t 'lti'ilHl I'lHI'l,
Jiih. 1 ti4fi- l'ng, 11)111.44(1)
met f 1 a 1 a i). Vul all rttt
II. W. Mi.),--tt. fnwry hifimn.
t i.llllllisii intf
I I"" tMit, iiiirlniiiiin
cjn)4 1. tin. i' . Iit. 1 iti-lrrt
fhiiti K..iii nti-r nli ti Nn.
in i 1 ith, I? ,
II . tlnrii., tr- irin puii-I--
k- ni. Imllul l.c4 lur
ill l.lt fi I.. Jll'tia (l(lt..
at. tti.iiiitii.il' im i.it) ti'turti-
In tm
10 tttei
III tnW
10 ti)
i tm
111 tut
in
hi I till
nl I tUI
iu 1 iiai
In tlttl
IU Hill
111 i tub
Id ill-)
10 W27
ill ltt
111 IttO
ni I lln
" llll
ni IIJ
f 4ix
" il.l
i" tin
1 ti
i ut:
Ji -tia 1 , I niiiiiu, Uiiif.l
l('.lllt it, irni' lii'l I,
nf
... i.l'i itnl ii-rv-, lunM
nf
11 kl-tidti. li. . nit 4 1 1
In -I iu 1 ...i sllf, Umnl
r m-'ral "ti, 1 ir Hut I
1 ll-luln, Mrtluia, Huitll
I III- 1 1 1 11, lir.illu - i
uf
uf
lu, 1, 1 .in. 1 tiaV. 4. Imiril
tfl-ttkl" II. Iilm llll t 1
uf
If
uf
Ainu I tun. talis, IkimM
HVi-HHli .11, itliul i
i H 1 tiit4ijii. Niini
I. n-l.al . it, ttiH'ltii'l .1
i,.i vi .. t nt .)B, i.uri
uf
1 . ir 1I11I1. prii Hit 1 1
linn. I'ulf. uinril ut tt'klitttl'
ti.iti p.. I' lii I t
(it un It" I'i r.n lainrtt "I
.!. 1 1 ' , in- inrl I
l-i S'l -i M th ,n. tklalll nf
rt'HImilu . i"ii Ill'l I
IN ,iii liaii'm f I atnlulaHii,
l.nr.t ..I nvi. trull m, ifii
1 11" I I
.... I. n. .i. . hnartl ( rig-
141 ..'. , tfW III. I .,
1. -u-11141 i-'UHiif rveMiMi
1. 1. .ti in. t '. 1
l.'.i- H4H 4 "AM !
1- '41 -.1 i.i. nirl -.
j r.i'M i ii .. t..i, '4irit
. 1 ci.u4ii .... iit irum.
I'U'. -i, It.. 1 I ..IK, lKKtrt
1 . 1 -Dai . , Im k
4 n
I
I
1 tti
t ''
i '
I ii.
I ii
1 1"
i 11
.1 HI
it I
t ll'
I rti
J (
.1 IL
1 ll
1 Ul
.1 I'l
0 11.
.1 in
il i-i
il HI
4 Ul
1 111
1 H
.1 II'
.1 Hi
I
I '-
1 v
il 4
3 i.
M'l . I ll'ltp" tnal'l
i- . ''! 11 ... U.I4
I . u.. ., '!
I' lii 1 t-r . Itnl i
.f
'.f
I'lll" ' Ml44M, ItvaM
"I
rt-i-tH'irt'.'tt.jpx met "1
14 i. fiu 1-wM i.l nri.
!ti"-., 1.1. . .. 1 ;
H' I " llirrrr l. ..f
ni tali pl.t inrl a
,M , iKMitii . (tl..r nTH
irking un 1 a.
j .i.t. 1 -am 'a tni "I i
t-cati.il 1 1. 1 m, 1 4
'! 1 Uu4 Snt'tjf -. Imar.l
I. kl-'IHII-tl, t'HWIHUl tl
r-..ii.l. . .Mlliij.i. Ijiiarll ".
! . i-irm tm, pi 1 1 1 in-1 't
I' iitlriu i.H) n. Ii.uinl uf n-f-
l-lllltl 11, pri-- mi l U
J Itii W . I'rli i'. U1.1M ul it
i-UhI .11. . r.-i-tiit t n
Jlld' tlttlfu. UlHtlt lit It4(4-
llull. 11 ttl .III 1 u.
I ii- N ( It m i, It .kil u ir.
i-imIi -11, mi 1 11 11-1 lu.
J I 'ii,i. Ilulilii'll, iHlal I ut
n . i-IikIi. 11 pin im 1
I ... M nl. u 1 -4llil,i--, I. .Hill
ui r k. -lltl mti, mi unit t It
Sit III. I- V I lull'-, InikiiI
ill ii tn-lrnli'iii, in t-'t f m 1 Ii
I " UII. m. ilnnlll III n K
lalliil ti, pra- 1 u t t'J.
M 1 .iiliul, ikiiinl uf ii.iri.
tlaluMi. 144 III. I IJ
A. Kiiiilnill tttimil u it k-
laltuli m, pti't'iii' l IJ
1 naitit a nu j t, u.mil ul
ri-.-LirKiiuii, pit'ciin 1 1.1
llw tux- s crnri , tn ut r I t rnc
l-llHtiitn, .i i-uiri 1,1
l-iilla II llllllll in, IhikiiI uf
r ' riHllnu iirii'iiu't li
I 11 1 if III I 1 Ili lll'M, taltinl ul
i m-trnl'iiii, ur. tm t 4
J.iilli tliKlllll, Im n I at I 11 i;i.
I'nli Ui, ni' nu t
A (miii in in 1 1 itr ri 4, liutt 1 1 1 , ri
I tlllll -r , p iwitirl 14
Ji'-ii- M iinmit, Iniiinl nl 114.
i-iini - ii, prtt ihri S
1; 1 1, 11 1 ..nt.. 1 11, l4 4tr.i u ri if
l-'l Ml lull, pit', Hi,. IT,
Utl.'iil 1 tin lull K-t, m 1.1(11 i.
II K -mil 1111, .l in im I I.i
I. II. -.lllil i', I4l4r.l uf ri4ta-
trul uu, iirii iiii t 10
.In mi M HhIIivii, Hi'inl 1 r
II . -Ir Hun. pri'tiliii't I')
1 a 1. Inll.i 1 tn t 4 ) Mi In,
Ifiir i .1 ri u Blr4ll.ni, pri'
4 41 pi
)' I 1 nut.. Ntuiii.i)H, It 14 n I uf
irii -1 r n, 1 11 ni. 1 1 1 1 1 1 1 l I 1,
1 111 " ' ilu IIhih, liminl ul
it 4 -Iml nn, ii i'luii 17
J - N I III 1 J 1, tmaril 111 r.(l.
ti .li .11, inn Hi-1 I,
I tin i.. li.lilti)ii I ttnllli'lu,
I... ni'i u irj ir, nn, j,,,..
II t-i I-
M nit .), In r. ul rttt
H'rutlun, prt 1 nrl .
1 mii i .i urn Aiini'iili', Ikainl
ul fi lil IBllllll, pM'I'llIC 4
I H1-1 Inin In tm il nf riKl
I. ml n, iiii i ili. 1 u
M l nil I at 1 1 iHUt.l Ut l(.(a
trnli. . , pni'liu I u
SH III" 'BIllulMl, lnNI'l uf
H'k' -ir-li'iii, iin mi l u
J"li" I'lliu IMT, I" ".nl uf nvl.
tiuti -11, pit t ni-t J,
1 11 inn 1 ti llm , Imnril uf
in Ill
ii. tti
It 1101
I'l till
.11 ua
111 IIS4
in tut
v iii.
lu 1 1 jr.
nt Hi,
in lli
ln 1 i.'J
u Iii'
1' till
UU
III 4 1 4.1
111 lilt
IU Ill'l
U III'.
u 4117
lu lit'
lu 11 .y
IU III..
Ill till
IU IIW
IU 4 1 14
HI till
I'l Ill'l
IU Ill'l
in tn;
(1.
U tll
lll iiiu
III HM)
10 UM
10 1 i'i
in t i vt
IU UM
in 11 v.
III II A
u 4I'.7
in u.i
in 4 ..w
11 ifiair4iinn, pit i'i 1 1 '.'i
I.ni" 1 'Clm 11. Iint u( 1CK14.
11 inin, 1 1 1 1 -1 'j
II- m iii NiiHiii a, lH.ril ul ri-irla-tiiiiii.ii,
prt i' nit w.
I'll Mill' . ll Bl'l ut rrnla.
ir.i pur nit '.'.'
Il'-liinii liluln, l-mfl ti(
r. ..-lli.liuii, i'i't'.,e
It 11111U iiiunin, li'i-nl ul i, f
i-lrntl u, prn mri jl,
Nl inn- 1 ri'-i In, I111411I uf it'it'
l-lrtit on. prt ( III. t J.1
.luiiit 1 'I' iu, I" nn I u 11 1 aim
Hull, put nn t il
J 1 1 . iii'i'lin u, Ik'iinl uf ri'
i-lrnil"it, I'ti'i lni l 'Jl
llm nrl Minitiijii, liuunt ut
11 4(lliiili in pn 11 el 'Jl
.1. II HUrra. I Mm nl nf irj(.
Hull 'ii piii'lncl Jl
1 it'tlinii t rl ( lili uf ik
a 4 , ut 4 ill in I'llll l 'J
.).- Iiiilpiiiu Nit'iu, 1. .ant
..I r ki-int inn. pircini'i a
Juan M in ) I'luu--, Imani nf
1 '-t'litlun, piii 1 i t i't
K It lliUI'M K, iMMirl uf r.ilr
trBlk.u. 1 11 riiii'l 'J4
link - rln 1 i4ii, lamnl uf njr
I ir II U. plrt'llll I 'JO
1 It llitwim, li unl ui rt'iflt
I II'H , Jini Inrl 'J4 . .
tV. Mai t'll. Inanl ut rt'if.
latiHtluii, prt' Inrl 'JJ , . ,
l.fnriir M, lliirtil, lmnr.1 nf
r i lratli.il. prii'liii'i 'J7
.1. H , llriKii, lir. ut ri'(l4-
tmliutt, prx liirl 'J7.. . ,
M ilmm IHrrrrB, lirit uf
lr(latmtluii, prri'lnrl V
Ilauiii'l Alii- iilu jAimnllln,
i nut nf ri tfUlrMi His, pn-
HlirtJil . . .
V'tli'in I llari'la, la itnl uf nir
lairall , tirivliii't 24, . ,
J M )hli'l'l, l-ianl ut rvflf
UnttiiU, prt-cluct et
I IU It'll
ID 44' I
I 10 ll'U
' U 4141
I il UM
IU IK.'.
I 10 4IM
IU nt;
m IK
10 4IA0
10 It'll
ID 4471
in 417.
.11 447 1
10 4414
10 4173
10 4 1 il
10 4177
AliluU'it J'i-t It4lf4, la.ar.l i.f
r iriitri'iiii 1 iwitti'i ti
I't.li.t .'i. mini l-141'lut ri-K.
I'lljUll It, HJi 4 ll 1 1 ,-i
1 tl lliH, 11. -nl i.t ri iHHn.
lull, 11 ll . I I'
I, II. u I. .4 , tH.inl nf
. i-l r Hun prt-i im I V
I -Im I Hpu r- l.il . 114-.
i-lrnli" 1 jirn un I I.
Iiliul it . ll-.l-.l n, laair.l uf
rwi-lnlinii pttiini 1 ii
"nlir-i I , 'I. It'll 4 l..4i uf
I. fl llll It-ill p 11 in. I It
l.lHIi'lti. l-1'nl..l 4l, la.ntll lif
Mifi-tt 1' t.m, pn rliirt .II
llti III I' - I , ill' Hal 4, I lima
IM nlh-' an nt) ti- intmljr
in null I'liu-i
I lllMi" AllHlJ". ttltl-a-
Muiiilli-' -tlaii ruiiiilx
riiilittil-l lui't'r
It'll 1 Mill 11,
I'wlrn I tat lt, tttlli' 11', Irflllf.
llur Iwtil 1 inn fn in . r. i'liu-i
I. i l lu 11 Hi In'i. r 7 1 f
1 Iih-. I tial, p..-tni , Inn
l III lllili I 'l IiBIKI -, 1 1,1.
Jl. I. I " S l . jlld
IV I Ir tut I.- , 1 .., iiii"4.
1 liitrk'i.4 1 ir. nil fr.iiii ll.
I' I . tm. lim I-1111 ,1 -miii. In
f'll- I) 1.1 111 ll.illM.. tt ...
J- l, ir.4. -In lit!, uii'y4,
4r nil v iiiiinl ti.,1 am,.
n-iiii, 1 dininiliiiniti uf luur
i.lH"li k. HilltaMmi, 4-l.r,
3 no
1 in
1 u)
1 to
I H)
I tl)
1 II)
1 tl)
71 tn
75 HI
I M
7 7.
7S 10
hi 417
ItN-
l(.U
ii.il
t ti.ll
t HHJ
1 tm
a lll'i
ti 'iii-n 'i(.. 1 x . nt iruia
' if"
J Bt I, fin n, a 1 irr. miln.
, aif ,t,t Nirtntlta jmiif
tiiiilln.n Hun 'ii-..in r4
fruin 1 m iif p
J"b I.. 1.11.4, -tn rut. i.uln.
. . . ntu-iit 1 fit 11 prui'la
in iii-ui In r.n lln pn rlin t Inr
, 1. mi t m l.ii I.. PI Nm in ,
I-".
I.f. - Ih 1 It, lii.llHr
tlHa. I. - , 1 41 1 iii,iti..i,b
. I Sup mi .1.
J I.. I . iih. -limit, mill'.
8-' i"t mi. .lui." In. I'.. Im,
t 1 I'bb.. 1. 1,1. 11 ,111 r.p.r
' nl It. nliiiin, Inking 4'ninn'f
Hut Iin, ti 11 ii utti .unit, fur
fu-'Mli ..I 4 . miiUr
t Ii HI11. tm , -. n in-. 4
r M ui . "i, j in 11, r ji
l"r I im.
1 . . Mm' i.i r ii.iniit r, tn.
l.rwi'- aiii'i inn n mm n4
iiai. 1 .'iimir t.ii.Ui- in
l'f
til 40
III "1
VI 31
it W
tit XI
II 0)
juhj
in a
1 10
t 01
17 id
IUJ )
IU H)
JO 47
II U)
TM VI
III u
40 HJ
34 M
1.VIJU
'Jl Ul
M U)
31 U)
4 11
(.VI 00
3D ll)
III UU
21V M
17 00
W W
JU) Ul
'JJ U)
11 uu
II (4
7t
lui (u
40 It)
4
40 U)
U U)
1 44 l
AO IU
HI Hi
IIH6
tl.-l
iurr
tm
lliri
ivl'i
trail
'iV
ISO
I I in . V u I.
I lip I- 41 II .
I 'III .1
I - . I..t
,,lll'l- II I .
, nt li iir.-. I.rinir.
11 n.i-in, in prn-
In.
I1.I1IH14- Ill
'l I III.
una 111 prt t it.. 1 1
III lllll- y . 44..1 II H lri-4 414
i.-l. ..r. '. 1 i. ,,t ititinij
4 ti. in-' (
I It ll'til.M t . -im in-rt frAin
..l-l I.- Sn -, Hii, ,
. 111. III at - ll.tl) .ll
ll t 4ti "iii't trmii nfpt lib,
I li-. Hit. f
J II M .. .It lllll. a,'l'. 4 14'
titiiigutir pi auitrr, liiiliati
ii k. iu i " 11111 J.til
tia.iilp I'ntil i .. im.i 1, ma i,f
nxU Nui tt'tli. r-'iiuiirt luiiiMi
Ih -mm Iliuii... pultH ,llat
tn .ti nr. . ,.4it.mi if.i..
-l- 4l'..l 1 I' -4 itllitf a ul kktaril
..I 11 mil) r "iniui. -l"iiiT4,
I"-' " . ..
tic tm- llmliia, .tiiiHk'
lii'l I "i li-l'ii 1 iiuiti, f p. r
tl- . 411. 1 l.4,k-
1l- ...11 llllll.l llll lllllll
I. . k- I . -In t It I It, 11 rr
It 41 ill I lilt 1 a i. put.
II I l'
Mm . nn. 1. 11. ru-, I'trlirl
tii .' i. .1. t 1 1 it it innii -iur.
tit. ....ii. .--I '.-ui. ni it
t. IV Iml. iiit itt . linriii uf
I r..- -aw at imip 1 ,r i-ili ii-itiu uf
I Ul 111 Ml. I I
I -1 ll 14411 Ir -4la) 4
t 'l ll, . i ...t . I .l'lt- I,
iai ."41
I tt 111 11 hMltri a-t'a iir
Jl" . ...
J a. 1.411111) .--!, .1 (1 1,114
a- 1 ... 1 1 1. .(.pit, inrl a,
14t " .,,
Mtiikur. titiuuil luu
..nl 4 tit tun nl r'nllulinl l-iik
In llitt"4 at r. .up in- . (
II iIhiii-, Uilmiti. ttiii. In
innaiur -aiu-'II. nil -ulia lur
I'", . . ..
II II tin., lut kiii,' inlnUr
Int. ittt'iit-u 11-1-4 tlit'li' rnlll
i. iill l l
Ni l tin nn I'l, tilt-ltllif 1.11,,
alt 111. II 1 laaibta ,,
I nit 11 nn 1 'It- I m n. laiiithr
ililf I 'I -iililll nil I Ullli'infi' 44
iBIlttt Ut Mill, 14-1' till I i. tl.1.
I Intl .41-1. I'l" . ...
I 1 lliilnl'i Willi,! 'i, t'4lnlll4'
illii Im -aim) nn-' inllm!- n4
i. illlU ,. -liiiiii.. in r In lt
I I nil" r 'ii-i, l-"i
1,11. -nli 11, In lamia 1I1111
till ailitri lllll lllli.4fl 44
rutlhli iiiililil-a ul fl It lltv.
It llllnn J)., -'.-i,
Jiatl- 'IIII11)-, ) .In allllll'l, a'.
H) n- pmlkiti Ju It. , iptnilt r
I'I.II4 I'll 1 llll- I ll-l.
Una I'l I', 'Ir llm n. 1 a H i'- a
rnnij -iitt laur, )i nr l-ni, prt
i'lll I IT, I.i'. ami I u t4i I - 1, 4 J u)
Ju-r I' ' lln, pn a. 1 1 1 iar In II 4 a
t milium .it-.'. "I 11 rrlltir) . ,.
J.i-i ll.ilitmi li'ii't' lu, mnkliif
lilt' aarii at a tiuti i;iiF4r fur
.ill mi'l jin-'iirr- Imiii I ur
mli - i" . . -init j hi , . ,
liuill I 1 inn . -, tnrali nii'l
kUHPta I n llll- pill iara, .rt-
I III J
II I llatn-. -nlnl), .pintlfr
I I. luiir It . mi- 1 .11 il. Iiai ..
II I Hum. In. ulilllli 4
am Ii I'Mi I 1 lllll a ami Hnlla-
I It lltlH 14I , ,,
II V llama, uialiliir aaa.
Iin- I ai..a ,114. irirniiiilai nrir
p' lti.'li I Ian r-' 1 1 4 4 '1 1 1 1 liy '
t- nit ..11 .. ..iinl i f i-riiiiiu-
ni- mrl 'l- iiiu.. 44it'4aiiii.it4,
) I 41- I---1 I xl . ,
II I llaril- po-lM' , la.4 ri'lll
Bill 1 l tl 4- 4 I44IITI lllllll Jll
llati l-l t I -i iiiIm- II, l-.il .
I. W I'lll" tlllll, 14 l lll) -till,
ill)- fi-ltltM at h.Kil iarll'la,
pi'.. a,.n. II III
I .tin- hmn k , at Mica a 44
I'.n.l ii-iii.r, (.riilntt V,
I n llif )i -I- I '-'il .
lint up 1 "tl I i. , mi. ." i. ni,
N'.i.-iul.i llii, mai.Nir 1. nut
li 11 .
lUH-n) A Hi r11141.11. tt -4 Inr
altt'titl utl. 1 nll.l III" I Ilia.
i..llli I III pI'.lalH' a II I It 'a
Hp
m 1 -in-nn, r o
...null tn n-ur. i.;iiinil4 r ali i-
lu 11 tuiia'r II-I, I "!-'
AH'ii'i'H r i n I'.uiiili) mrl
Mull nu 1 ppailliit' pUlllp
ni liuill li' il-t ami Jail
llm
K.tl
Off
t.Mkt
4 Mil
int
(14
IMS
IMI
IMS
M'l
I.M7
Ihl-
'J 4.' Ill
I.V.H
I.'J.' I
t!.j:i
4.1JI
tint
tfj.1
JU 44
irj.M
IIVI
IMI
fiTJ
tm
4'ktl
IVl'i
30 71
ll 0
II 71
I.I.M.IItl. It I iH I
nr..
Mntt'llin a "f Hi- li-'i 11 a nil' I ii I
' inin' It. 1 11. iU lu Inr I
..inlllnra nf Ilia
la. iir Muliiitt
Ilia. . 1a r,4l, I -a.
Ita-a-i-aaa,
I' Hull 14 II-
I linn H i'ii'
Iliuii ill'H.. 1 .-..nrl titjii .
I f lllll I't 41i!i tllll-a 11 ...Ita ll-l li) 1
lllllll ill I Ilitin 'paat pin. fill.
I ("III 4 liuill. -
I (l.lll III I'tr. I nil II ,H'I ill'lll)
lllll )ak I
llll Ml.' I'.
!.IU 44
4.UJI 44
11 W
1 4 HI
141 I')
IJ1 tl
141) (O
.liuill)
i ami.)
f I ll'U,
ll.tHD U
IJUK1 M
I'
ml
livpi'iiilllwrr-t,
I m.i HI ka.
Hnl-lala i"-'if pri-'li"!-
I ll -t I.l lit. fill 11 4-1 .l.l'l
I'tO-ll'll 14 mnl lll.-llf 41.1. fur prlatitii.ra
I l,l (U
III 71
fl 10
Ssl 10
I a Hill . uili. r ja4 a.JII-'I.M -a.
llll.u..t 11... I -llaliHl. tlMttalM IiM 11141
i.f pri t in ra . I.S") 14
rViliir) in jnilm nlnl afti-arat 4.H) IU
ul HI U"l 44 i'l H-ll.
flM.1 . IU IU
H'.lnr) l ' ,'ilillul IU 'I ii.-l.lt.lil. A4J H)
I wrt nf 1 (4t.uilll ill. 'I aatli'l Tt.irka IIIU)
4 kin nf 1 mil' l.iiaa. m--ni.il- HI t
liuprutt 'i.t-nta. -ui l-ltn-t ftr. . .. 414 41
4.t lit u IP Ilia nil ihi'.
I'rulnltt i'li'tk nii'l ni-. Il.ilii 4'1'tk
Inntlil t'ltlilil) l'iitlimtalul4na Ifnr
iiinrli tt I itiaf I-.-mil-r Jl. Hi, l'
mnl f t'.f in Hi, t)l ii I Sni 10
I 4111111 I I'liulitli'lirt- 41-lll lliU 7M t-i
Ma In Mil I l. Illll.'l 'It'll! KJJ U)
l'f -.Im In , 1 lajf f"r piia.1. flnllu-l
li.t'.il la-r Jl, In-dmiil fur llm pir
kii, , t.uu in
Aaatwmil ktltlll' Nll'l 1114(4 It V I " -ll I 1 1 ( ,.
ll'J.-li 'iu tm tlm )ir li I 1,140 ft
I innii) tifa-mrr, .'iiirli.( a-ntlilnl
Km till la-r ll 1' ami tl'l tin. IMP
I -HI ,. ISO w
I I.I1UI) UU. r iii ) H'JUO
"II 11 I inula BXI'lNlilU'llAI,
llafllllil 'I llll- lt-lllilii-.uk Hinl llull.n
aaaraa l.-l. I a , 172 &7
l4a til, l-lt - uf lliii I uu. li--, I -ll .
tMllail until I lila-rt ifa-ta-r 4 V7 1 hi
HUllk h-'taul- alMlliniir) f..r I'U.llltl
clrrk'l iililll-, lualltiai nf lltl' awi'a
ami tl ln-i iiiiiili) i'lii"!-. aii-t fur tlat
tll-lrll . l-lk -ittll r nil Vt
I'ulih-lil im i . ui.i) . "ii'ii.i-ai.'i.rra pru
i'in.ll.-. .1. Iillii. nl 11 ll-l, l iilltlaa
trf4' I.""
lll-.'ilul 'M-ii- J.4II JO
I'lll.lli' I np'ulillll'llla , . IWV 14
j'in.t llll Mr i H4ilMlB Bin I laillaj 41.
t4iUM4 ... til 41
llii'1'l.'lJnl ni-l. 4, KM 40
fSSgLM
. -. .. ... . ...I. il7 h.J Ik
tllf
UTH
llii
IIM
41-J
tl-3
ll-l
it-r.
IIM
Ml Iaa4ai4l1k Bia.ui44iura-a i.lf'l I""..-i at'-a a-
i J. li. Htumniu
0)1 I'll ilrinaii Ikaanlt .Kiiil t 'imiutlaal iar4.
I AttaMl II, V. tlAHtU. tlatf k.
)
v

xml | txt