OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, March 07, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-03-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4
ALBUQUERQUE EVENING HERALD
i mm m 1 1 1 , i
ALU u'i HER QUE, NEW MEXICO, TUESIMY. MAHCH r 1011.
Ill i: M ii ri in ihiim. k.
i i, so. i
T
EXPRESSED IT
0.
Ex-Chief Forester Insists That
Nominee Should Be Proyros
sive; Must He an Enthusias
tic Leader.
PARTY TIES BREAKING
DOWN. HE DECLARES j
i
Whatever Is Not Progressive'
N Either Dying or Dond";
Good Covaramatvl in Spurts
I Ntft Sirfiflioiont.
I 4naH-lnt..,l i ... ,
" Mn,-h , ILUtVv, ftHt
H. iltd.. .,n ,.f thU. nt
.1 In hi- ii.. i, i it jugM Uft.
ltMu i.,flvr cMf anrtr
'I. -lit. .1 I !
' . ,. ,1
' 1 IV it himi. i, t
' ' " iMune th ii(
III'.
fllllttl '
I It
III
in' i hrit . ii r.
ii mtni in tit,.
'. 1 1 . , s (,-,, , ,,. ,,, . .
ii it . .
n ni,inr'.i
"ii.iii. i.
. ii.- ,
'. "hi
I'.i'.n -in. i K
'"I l.K-rtlK till.. I -
I 'Ir) At I . i, i
. ,1 0fl l, ,1 I , ,i
i4 u.nil- t"
1 " in ii itu
' i i.u murti i -
' I tf IIO M)t;l-
" f-iii iH.i.'ni.
hi vffnront
"Oi.SIMtti.m l
i-.-tinnoMnrl,. ,-uti
i i ..mr.-,-!. of ui nlt'i
I nil."-, Ml My through
i' - ftltrt M. Htc
I'm . .ur'ii.t
' i tpj ' Hi "l"
. iiHi in tt, .
'! 'Ii MHV M't out III
i 11 Hit Ih. NU, -
,,,.ii.il n
t
III
He
It
4
I
V, 1 1 1
' ., I
i!
I tl
Hi
n- (n g-i in, in
m a till th,-
"lit N, rn II-
1 1 .
i i Muri
I"
Ml
1 i,.
ii.f
ii-
. I.til
"I
,i.,i i
i
rn
,.,,n
-1 xiia
' I w
1 i
. - 'till
-i.,fh
th.
i-t ..f
Hi,, re
ii ml
' lU.
rn (.,.
i''..(
1 mm
fi-
.l.
i i nt
r .1 1 i ii
i , ..rtnt
-'..I vAttOtt
i rn it
. . th
i. it 'Mir
I H't" nil-
,n-ttiht
ttr. iM-aiii-t
of .d'i
riuiii
y ji ui
. mi
i
llm
I III'. I
I III
111,"
' ..tl
ill
I ll
VIEWS OP
pin
PRESIDENCY
KIM
I ll. ttllH IH
f(ll .'( iMk'IHWt
in tmy
"i ,ii i tm-t1
II I 1,- . t M-
' ii th
, I i . . . ui.-'
.1 ii 114 I"
'at ' . K.n , '-s 'n
, f -i i.m
i, . ,i i i- ii i.tt
n t ' ' . ii I if -
n1 ,11 ct
I li -flltill W III t
II ,'IU-I lv IIIHtt"
i i tt nr cti-
i -l ..in t , iili.r,'i-tit(til nt
i m Sir I hi. htii-ir
,nl I.. M..,.tir. i-uiittii-
I i ! till )l.illtlr will
r -I Wi- citit )
-i , .1'. ..ii r puiUU'Hl ui -"ii
uiHt umNfwM
a- i nmynt i"tui
ii.. mtt Hmtid
ui ' uttr- Haul vutiin
in i- i nn' fltMMl .niiiiitli.
i . .1 In iii.'l"M,r Hl'
'i t Htlmt umk w!H itlun,
i. - . m N Mi. Wf) nhu rtif
-: 1 1 M..Ht thi iMii iilW will, unit
. Ihf tM' Ii whci bi-i irVlHC l" H"l
. ..ri-l.
rfrmoml for tf ti thltttp-
. M .ml Iti mti ttHti i.-1l.iir..it
ill thr liMMUiff tlf I'l 0r MM lk'
i..r voittiM tr"viriiiii 'mtt
imh. -iiii-h rf hy mi ntmrnn
1 iiunr ti- tifui' win tfrff
i i nut riil ui Ihi-lr nn
ix An imi-nifiit in iKiiulin "-
f vital thwii ttU. aim ll Ui
I i rr-HWMl ttMl I' .irVMMlMlttMM
, Niitli.nnl l'i ,mi , , H. i n'lll-
i ('"in nnii , "ii '...,. I'liiir )
Aviator Wins Prize
of $20,000 for a
Flight in Frances
' Circles Steeple of Cathedral
and Then Flies Around By
Top of Puy I)e Dome Moun-
' tain.
' hriiioiii.K. rratni. Kitiinr. Mhi '
Unti.r it-nan, mm ,u m
li'imtd imliiv i.mri.-d ,,ii h iinimt
I'm it. Ii.iii,,.. winning th. nn. mi
i Mli ii. lln iiitx,. f Jt,o
"" i' . iiriffl irtr i ..mimitioti
'' " wn- fur thr nm airman who
'Hit ll , ...I)., WiilHlt f If, ,)x
Hour- 'nun p.iri.. in th- ti .ii ih,
I'1 lo'll. lit., Mltltltl I Mill I, . I
. ' '' i - l Inm Hi. Htf-t il ..I th..
'i i. 'Ii-' ..i ' In n, ..in Kt il.iinl i i
i ill. , ., i - ,,,;), -
FAMOUS AUTHOR DIES
miiii i HW1111 in', imm, ruuH-
ni .I IH I til Minirtltn 'Ulllftitgll
IIIJI IIKlj 'Ifcilftj.
t Anam-iiit-ii tr-w i
vn Mkun-h : ntn rm
Aurh., U... nut, dt-d tod art or
ItMMt iWtum H i. -.ntl ttn4f.r" -trt
n uraMoii r, ,mmeet l Ih Wv.m
AM tmh U in rtiiMtritHMt antl ptir---i
nr , f rr",r tj, r-iff, rrli
Km. v t ' i-.iiiiii.,in. mu ,.(,t( frnn
' ' ''Ll .1 . .1. . ii. -h. tcl
it, liiii'i wrinnn .'i- -"iii.
r .1 iiniri i , ii..
-i i 1 1 nit,,.
hi.
Iv
E
UUlVii
OF
SE
lUulos OomiLittee is Handed By
Henry of Texas. While
Fltegorald Heads Appropria
tions Ooiiiniit.ttie.
i w.
.'ii ' if. r
t
tm.fittri "in ii: th, mwi ,.i,-rnl
ut ttif how i iinimlK, Hf tht .mt-
nnrt i.utr v. ith H-ir-8n.nlMttv
l;i.iiri t. H en 1 1 ..r -. Ti na. t
lit. In-all ., IhI'immH. rl. i Ii tlU"
H n . unit in.'tius MiHimtt
t at it- fict r,.-. 1 1 tin tM-ran
Tl rolluntti! h,. Hnnyun,,i a
ih- i ,-ti tm.imn vntm ! r.
ItniHiii I ,ii Hn T-Jiti KiiwatrtMl
Vi i -mltliti-l.i r , ThnmiM W
MurdMii-N. .utiiti-i'tttiiti .;t. . Auittui
ii .itiUj M. iiilt'ixni K fkltti i.,
riet. Uj, HI unit M.itthw J
I i .i w Witnutwn. i
i 'nlilli' t.-ntatln ItM of
- - rn--. i in. nMM. f tho-Ml lirtBfcl
: ' U
i rmtliituii FMx rtd, Siw
Vr
? hmnmui -riurMt. Aim
inm.
Htt4' MMfy. Thm,
Jofelt -Lltaftati. AtatHiMW.
iiHMwtatt. oMHmiw. AttnMun,
lhxirfl
D'ttti ,rtir--rttNMl. vircutia.
nHur ftffMr H. VltM.
I'titli RoMimhiii ArlutuMtn.
SuH, fMt IhtbwHt YrniMWM
lnmilr ttfCtiirw- -iinr. -irtnlti
Indten iiffBtf MtMtwi. TtiXtM.
t'mttufft, ui ti rltris t,U.-l.'
Uiwuiurl.
ittfiihiiiK WHt i.'tirrwc.N f uo I...U
lalun fondtoHi. nthitr4iHn. Amkunui
HMnting rtaif. Mph t'HttHa
Art unuii. -lvt, MHlth nnHnn.
tr Mcall, T.rtn.
iMW(mi -WthioM. Prmylvailiiit
wmtmtun -Hurm-tt. .IInmu
(IiiiHbihi xmn hh.i KfHittun
Hriiia. 44lNUN
lnvM pvtwioNM Antttrr'. uiiio.
or l.iMwr, Jw York
irrtHtttionrtmHh. Tm-Ul'-r
MI oattHla Kurhb. Intfatm.
I'i-hmi. imhI k!in - 'n't. t. Ottim-
homti.
MtlMtfli- lnvir, oUu. or i'hI
MItMppt
lrlM' ratiriHMlK MlttrHi-n t
lntnia Kl.r, Ni Vilfc
Munuftii tiipfi'M Joli on.
i arolttttt
IllMtrli t of ("oiiitniitH
Kentutkv
I'lttlmn HoMfonl ort,
iti-nt, wu- Rm-kw. mmmrt-
Mrrohunt niMHllr -'tk. firtli
MilitlH riovri, AilMMMb or Awn
Un ink. tihl"
Mitt mh4 mttl tNiHirU. IHmiim.
llfVwloH uf Hf Mtw WMlttna,
l...lilRII
Klvxtti anil hftrbm - aimin. TVani'-
!' ItMMlatl, MtWMttM. Of ttMllM,
Klofl.tH
Thu Iiui I. n l.lioil MiMMourt. H not
glv.-n Hit- (titti officii.
War i-laXnta Wlnii'. 'ri-Hiu-KHfr
lllllll' IS Kllilillli.
Miiiliit. lIoro'-o, MmmIi 7 TH
i t.iel of Ih, Kr. ii , itillltitrv mitMill
ut Pt uiik kllliil ii.ilm ut m ko of
III. M""ii"li mini-Ill' "f WMI' Ih'PH (no
il', r-'r-n i, ..in. ii in, tl i ii ii ','il Ih,' ni-
11
MM TTEE
IHTERVENTIOII
EVER! LIP IS I
RESULT OF THE
TIFT ORDER
El Paso Takes Military Dem
onstration to Mean Suppres
sion of Revolution Against ,
VlW. IUIf.
AMERICANS FLEEING
FROM INTERIOR TOWNS
Souora Hotbed of Revolt and
Chihuahua and Torreon Art
Surrounded By Insurreato
Forties.
Ki Pimh. M-.M-h T. Anrrt.fi iM-r-v..iu..ii
m ,.ii .v,r llt u&my i
stilt .,r th. I'nttiNi tttu' mtfrWMM
MriinK I'l.mtMWll tftMiti twrd th
Mi xii an Mirti, r,
iiiiirtjma! I'lnuTiis
in win i.t m mmwMHmn, mn of AtrttMrr
iron, m, vtflHltt of Ih W Tim mtnr,
lllllll
,11
vmeilimnp ml tttnttttttcttt m
Hinltt nrf ftfwMtc (MID l
Ueanf of the limui-iv,.!. , -
t ii
no ViliUne i-'muiiiii.
I 'mm, Kiri'ii Mall r-
ii n I'.irmi ami Hmh ftitHta in, m
u .niMiniiMl th. AlftttrUMn
iiniitiu urn,. ! Klrxtvto. ( hltHa.
,lll I Mi ll ,i. .Mlt to Uttft.'k It
M iiiaiivl Iiiii oUNMtt m ill 4 HtW-
'n.r to ixinin tMi the A innrti-aaw
,Ki. mi ii.. - nnr- t.rttrt.
Tin Hii-iii i ,-. tn thM rti i-ilmi. Ptt'
ri wt'ii .iviii.-ii it ml !uHiml.
Hi IV"" Tt Itar. . T.A
ttriHi.-ii i n. Hmiil from
it oji - thiit to nit ivtitutrHMi
rr. ii. . ni)nntiuu nt Jn r. ate
:M rfT i row 41 trrltirv , otitifnow tu
w ,mttiMii i rtai i 1. 1 i- 111
ittr M- -t 'iifiiiiltlt i.iinri- rutin-
:.i rwiti tli. n.rth miw. . i iin Ii, h,i-
V"r. ItirK 'rlH'(itf-ni
' t! tiiiMint- ui ii wrnnintit
iui..it s 1',-in lii iiiniiii Tlium
,4a in In mhI itfi lurr t Sin l wht-ti th-
'ilif k i-V.iitu Roaulilu fiiun-
itt m'Vfral imIIih of inn h wn torn
iii north of iant HohmIIii i Mli.-i-ri
i.urt wti'i'li rm I" trtn mr
t ml tmrmg th, h.ii m h..tn- tin
ri lirl ha lUir ro -tl ji iiilil. .
tM.,n .Imilnplt iiriil i"h.i.i. 'ii. iliUf"
In, i li'' ' i HtK Ih. milrii.ii 'i.iii ,-ni
ItllU! lliMrt t" I 'lillill. i till ll.illl
"iltlMMPn M-K1, - It , ,il. ill i I ...i
lll.lt tfcf THllwB' l.iil. It,,.. ,
h.iualrtl nil It .nuliil.l. mt-i.i! '
tv- MaMtrMftlirti of uti'ri i .1
.nitrttn .if tliw lrirtiii. ui n-
M alt thr itrruu! of mtttmrliii
olir ttWtt'll- .it thr VhIii.ii,, i !
ti'H. 1
iStriUHtw Xmiv iliiliuiiiitiii. ,
1fi. rpM i.-. , iu-.i .1 1 miii 'i ii
Mn4 mil l' I i-i u i. i'Iii' i. ,i-
feioi Utat hi Hik i I..-M ,. ii mii.
h itk )N ro. .. i H. Th,-
,lillM tfiMt It.. !i: 1 'in
' MtWlhri llml t. ..li.l r..r
M'lttM AMBr'mi'li I'liihn-iii 1 1 ii.nn I i
t"'tl m "-t Th. .'ithm ty p '
h.- repnttvit ura- "t 'ii iimiUu.i
4 H. Mmtn ..r --t i. . i .i,i.' i',i.
ri Witti ari'lvrd hr i ii..'ii Jhi'i i
tetter it'.--., i (' hi. 'roni ,1 l"
W "irr. umnuK.'i of i'., .lumili" M , n
It) MC HHTHi. I,. Mtiili- il it th- Ii.iii.I
!th..t 1m Id uf, in, I un 'i 1 - . tr.iin ilr
VtrHMt Mm l.-,-i.if ,i in-" iitnnm ut i
! and r.iiiiini in. nt $iu i.ii,
i". I Kl Imtli-i ih. until
V vtitati it, trtioi ifii I., n v., n ri.nl
toa atnl a bam I r r. i" .i nntf nt
riHi lotir tUf fi"in loUlH, In
wlch thv i'i'in-1 ii nHmht-r.
rn aornrnM-rt ,unl -utt. n it tHw Imaf
Id horn, ntsv if rthk'tt Ihm con
.iinbl. ,,iii:itiiiiti.ni 0tHi 41fl' nn
n thr i ' iH . nmi allow Ml tijM. Kv-
rul .iinii,'i .ut tli fckril tt- nr
rrpnrr!. tint thf ri-hi tens in not
.Miniilmilliie fltutiHoti.
tNMMMUM. Mnr- h 7
,1?aaiajirwa haft htn KKlntr.i i, th
.arika ttt r-otrni mlltt.u, point
WW amarttttoit in nopth-m s..nora.
ytgftwOHin to Infarmiitli.n ..itntn.4
hrn Kr tiw .,mi wwu uilinr
have in-.. ii arrlviM nlmot (lull) n4
hl- ilf.-M awatiWril t ill.iux MH"
Uon f tht- rftatrtot n,,rthr,it of ,mrn
Hint "oror Vntttir to th nonthnaat
KHrtii arc tn Htr . f- that
Atia in thnmti-naxl nl that a iart
if rpbi'U art- nmri-hlitjt towardw
tllHI uolnl it in rrinl't. .I ttntt Ra
ntuhi, ,i mnatf town nhout :ia haUi
muthn4ai of rutRH, i- ttatt kj
the ttltcl .m rrlU ovnas.
air lA.fo annt fri.rn I'uniiliMl to ri
ItUt i if tan-it.
() humttcd Mtor, aotaUiaj, )uf
rrrvil In wttaawa frwm nitwhajBlo.
anl it i rHor(nd Mtat m Majpjrad
in .r.. iiiv ftdlirwinti
K-NoltttlullMH irouUrM hava h
llattrlhiitod ahnnt Jowtt, Uu lht Mil
nh liml udlnatni p-iiti ,ut ltt .mln-
and thav wr nil ilttttmyad. at Icnat
II thai wH' foun.l Th cirrala
untouc thft OMm thw t i
-'"ttit'ontat mvit. t;.wi yrn.Mthla-i
i - in i. -In thi hi . ml tlnii , h ii j
((' illllllll. ,1 oil I'.n:. 'I' WO 1
Power Company Has j
Confidence in the
Growth of the City
Ninety Thousand Dollars Is
! Being Spent in Improve
ments niul This Speaks Mort
Elorjueiltly Than Words. ,'
No ..in- rii i., ...I i ,. ytn,int.i i
lll.l " .'tmmta I'.' lih iii.mIi Im th, l-
littOn. rif rj- l-.iii , l.iuiu mill
l'oir rolD$ar) iMi.hii jin mm, .
Hon (Hilt SW' " "' vt "( htMitiiHis
H ftrui fiilth ttt th. tu
ll' l-IUl .
Wltw iflpt ,m iiiiuittt coatlna
tit a MM in - .ir nn kit
nrtl Vmr t-.i m, , tut iireitan ii
mrtt ' n 'I" i ' ic n-t A
' iui 'hMH1 P(M i .i.iil. looltttiR in
. Ml.' fiarimui
in i.pi.ii una hi ih. ,
r ,m "v""l
l.ll-Wi.ll- 'XM'(UlltUI'i'l-
in! t . t.i. ir, tlsstn 3i"
on. ijuA
r 1. 1, . mil nt th
c Kl'-ti i- Main m
Mloniii
Ho i
, WM HllHtlt I J II 'IM-.
from mtr
ttlt 1- 'lll 11(11 .-lltl M
i- icira-vr.
Inn n"
In nun mot i tin it li.
i" run tlir ,.i -,i n i
t tukrft htalu i in n .1
ni i-4Uinn-iit.
tot kit m .tit tu in' i
mm i rita
Ttt, ii.
ht. i, ,,
otitltn ,.f
tvs.i lik-
i-wlttb 'iiM.-ili I ,ii '.
IW t ill (.. ih wotK
font -vnK ,- i "rtt . ii
now in uio it '. i i
t,n ."rk
me tii.tt
r lUti tin 'it id ,n
tor n! to i!i- .-..nnii
H "i tit
, t- mrvl tin
un1'iioii i.'imi ih'
,-MUjri nt-
tt tniil
rrmii in
r - hi trig rln, . I
lij ihi-t't-jrln,
.v i
WW -htfoTi Th- tMi
v-' init f'iin..hiiirf km
t . illttlll In ,..
hi ri'ioftii t . tint lh-!i
tnm i inil
I licit U'll'
work i I
nittuiii nt, i i, ih, ml-
iMttntt ut
llth ' n
t qon
i,nv k km, lurmu,
tmit k ttitttt m
tu tin iiijtPttm1.
WMM f.t
mm i
"oythtna
i titi rttjt'. lMt
tuMjaM Mi tN
iMit nut
h rotlwl Itmn-
'IHr ttt iturlUHMH.
ifft H ttt, io..r now
"liy wt rHiii' iitrirr
tw) in th
ironWjrj, i.k tinmi'r.nj." i mention.
Wait t ,.t t tr titi' i.ujwKiMij nt
kyai' Rtttaii,n! (.Ma. .
t''". -Ui tec th k,wMi)(i mi Hnnd
W U nbf i-irrf9ti'y mMhtn
WWW tlltlW f.lttl iih if tlt
ntrnint riulitnnt m)tt hut lwii
KM S I'll.
auilt Ui- f'Ul l l.llllH: .,t (h, lll'
itiiiiil. ..ii i!u j.lutt v.in null thr
Imm! thf ttn ntf tin. MMtn. A
uHBtt that ioll rrM Aliimtt,-i,tn,
nt bmikiHf! ftnt- tnla-ht ht nV in-rfrt'itit-iit'
ilntina itlnnrr honi. Wini
.ttin -nil ..ii thr nlutit mr. My UBtifx
' I" 'l'i .1' "Hi, i- ,l. I,,, th,, hi
,i. i-.-i,,.i .'iii ,M,n, ,i-, v, iiki
llu -I;.., ,-tti k n,,,r. w TIM nnr nan
I iHKrw linn . ,i till IN hi I,
' ''' In 'i "l"ltt- 1 ii tii.i.m
n.ir-
hci j
Ki' ' i- i ' mil if iii i. nil ,fni i
Ml- I. . . II..,., I 1
, i M ' i ,,,.,
' , -i, -i! ill ii..; ,i-i ,i
I
AOOLPHUS BUSGH IS
TO SIT WITH HIS
E
Most Elaborate Golden W.d-'
diny Ever Celebrated in the
World. Presents Amouir to
Hnlf a Million.
Intel I'r-KH i
l'nMrt.ii,i ,!. Mn h 7 Hhm I-
Mld to hi tin tl.,( .hortii. unlit, n
Hi'ddinn .iiinit craarv v t crti-hrim t
oiivlifr. in th. nml, i i ,,).,,
hfr- iimIm. th Mr nml Mr .; i,
un Itiuo !i th.- cnhtrHl ftnr-, Th,
I'Vatil In Hull it ipigt, ,, gold. Th,.
mint tHtniiiitni und ciMtlv or the mutty
IMrcnt-nta n .-lv.-d t.- M diadi-tii iw
ted to Mm, MWK4t k h-r IiiihiihikI
lltf milliiiiiH ir irt -i i.t mi ii
la a crown ,,i auM utiitld-tl win, i
MM MJid ..-!tt-t Uttd uld in t 'iO.
i. At Mtr n'liiiajlfwi iti la in ihi
llnatth inaiiMinn nttai-h mil b
ami artwaaH u to-nt mtdtl.- iir
htwtatiol mi .i misiutiii. tii'..n. . 'rtu
lirrawhi r. . v , it h, th, ..u.u- i -.ihii-i(
,,i ., hair iniiiiim ,i.iiiir
AGWVE WORK BBGIMS.
Unali' Hiiiii. Woi iniM-iiia I it
in l in ir Nun. tu itt liioiii-n-ill
IN ('.iliiliinii.
Wtothinai...! Hat, , . Th. mi
ih 4imi ' np rt-i i-itmf t th ra
laMMlott m-rjaV'tiMi. t'.im ihr tii
1lrt i-Hfiiiii - r m ki p,!.. T- tun
lhnnt Hun
mtt ftti i .,ni. 1. 1 1, 1 1 1,
lilt i-Up.ii
i lWtir ht.M
Mt i ...ni Th, !i
t&kv uiirk '
Tlt .'nil' ol
ol Ihi i,illr..,ii
MMh U ..I
Mnalriicti,..,
rhitia; iiiU'irinni'i
tVlnuna -i alv
tin- Kneli .(in, th
nWutt linii . iig air I .i,,,, . i,i ii
i nr. i i iln il , i , ' -ii
i 'i itnaaaio
''a fmm
It
WIFE Oil THROli
TIFT
GREAT
DEC OES
nr.;
IS
Twenty Thousuml Tioojih Will
I Hit Iiuelie'' Thorp Lmmod
intely nnd Mvy Will Mm
Make QTimt Oemonstration.
TO ANSWER CHARGES
OF UNPRiBPAllltDtfHSS
Big Assemblage Will BIe
"
in bRii Antonio itnd Tro9f)
Will Line the OTtxiotti
Border m PRitieulm .
I - 'lllll.-l. M.l" ..'
1 1 w iii , i , .1 1' . i i , nu , in
- ' I. ii- ' - i i .1 . , ii'i. fit
HUf l-Ml-lt ll. 1 l'llj till I'.
HI' III '.' H.i. I" l'i I.im ,)ll I'M
Mmi ii 'm r!' i it' ilituri'iu . i-
ttl iui 1 v iii in"" 'I rn.ii'.'
i.r- niul in Itti :ruiiMta ' m'- '
ri. t nl in, n
"t- 't
r yi, oitit maw i I
itnatoti, .' h t tn ,n .i
' I-- 'ttMI'fcii tl. l ll.r I'tul.'il M. ti-
. is not tu .i.il tor it. utiil nut
fn' ittd -ii Uif.kinw Iti it t - til-.' '
ih hwh i r lift it ,!.-t,-iiH .-I-
i th irt'.ii tik. o i!irM;tt.i-
I' tdtat fitrt hit- orr J man
trt(r-iii t t nt tlo t'Hol win him '
itiwtt niiinn tii .irii nrm " '
jn-ltli. ri,iiir ttntn .! !n t-
t mm-ii in . Mm. "i ,,,, . ihi
rountr.v.
Iti'l'K' ill llH -i- ."-uiii -i- . iii. lr
! . -ii. lu !i.n -i ni-Ulnu i , .. ! ' i u-m In
mI..h r if- mm, .. Liriittoti f
ami. Ih pr:w;i th a-m! lut
itiUht intl v. ;t! u &re uttmnm
tt). unlm fit th t" tnWattv o t,
inn tu, i, in T. .i- Titi ii iiraiitr.
ll ..'i, ..ii ii ,! in, -titli,. army if
l,fer ! IHlr l Sl.l.i ill. ItllllllK til.'
itoo. m ttu piiiiiiitn. unl "ui
ottnr Itntulaf uiioa. ii,n
Th- nv.v t to til. it part nnii ,t
I", ititll.-i 'il. tlrrt ,if Mi -i ! , i iilm-l-..
'ii i.;. in. ni. ,1 t, -,' ,- , .. ,.,
"" 1 1 'J 1,1 tiinttii. ti ,i. . ut
,i lionlii, ,wil ir ,n tn,.
,,i ,
ni .ii
i!.l t.tk ilx t.i r off
. Kin Tin . i rtim-r-,
r,.-rnt iltlii ai Irion
' !' ' t hurt lit V, rt
Ti'iim-wi- th.
i -I I in. niul ,ih
" ' ' t'l uti. rn ul
I ' T.X. i.
Ill -l in. M,
. H'l Atl.ii
K 11"
' I -li , til, i .
'i,l -i, li'
' I -llj, I
i. i dii..
i in '.,t .
in .1 1. 1
n i oinminiii
MI4UUI.OI
-tdWUh .t
in 'iiio niul.
i ' Willliiin
.ill ,11--,
ti. i.il-
u l - ir
i ,
i I. i,
"II linii i
'r iu
1 1 ,
ll
ll I I"' ,!' , .1 , ,,,
' ' - Tl..,, .11,4.1.1. . ,
TUft' .".lltv I !,,
11 mil'
(li
ll l
' i.irtm-ttt ..; r . ,,
oni th- .M.-x li I 1, ft, I ii, , t"Vf).
"lu.-h pan.u, i,,, ,.,.t , u ,,
H.-n, httt Ik;..,
i .ii ,i i-.i .it if i
Th-
' "' I ' "III, 11)), I II . HHIHill-
r in .. i; i.-i ,
fift. i. i , aim' u-
ialt .iifi m,,
Htci , iiiiiioltil
1 lntintiv. tt)
"1 Ihl'i-i .,l ttrl.l
I 1 i ' i v
in. - ,f
., , . t ,
l n.i'niri ni,, il(u
.1.11 - l-I lll.-MV- rt ll ,,. I,...
i'f.. Hittiln wi,o Mill
l""'iri in i,iliit.it v rM..(n
Iht. trtt.iti nf I'ti-ml.ut
It .- c,
Tnl i I,, I..,,
Stliv r-.f. ,, rtwnitn
1 "wa. a innti.-i
of tP.,"ii H(,
tajif. t ,.Hii.tn
in. il .1 1 1 in in i (
f 1,i t tn, , , i
iiif'ndj h'-iih ,
t Kiiin nt m,i. , ,.
front r.rt i .a', ii
i'oii. ij-.,rit,.. i
prohniit) r. in iti ,
r.-k ,i: Irii-
i"wa tn! nig n t
9 Jt5'hC--
rr , .ih i
i ,
UHt HP i I ,1 1
mmom mm a.
'i tn. jifj.,. .routt jrKt, ,.,
M L TAHY
DEMDNSTRAT DN
EXA
i noon Ataaaii- lur vi ,,. i
Jail . tii.t.. ... tlTSm. "no
. ... .... atiMRttjn fr M..ii-
fjit', ItUW f I I
-r H mm MnS d
" " o-d n-d -t.t-
"hat t, tuiit
"-ia)H tMt lln
i. nrJ.i ,-r ht'ttm inn,,
iic ah. itud
ftMl.U
Wivrd ttnii-
iDUIlU .inll ' ..ll.
1 1 isi ri ni,,
ill 4' I "t I
ii
MiiU ,
iii-.iii-nti
-- . i , - .
I'nhlo (ShUi rr.
lion i " ,i. .i
D In
1 1 in. i .i tfc. I
Man Suicides to
be Relieved' from
Torturing Disease
Pitiful Death of Lone Man
Who Lived in Cottngn on
Mountain Itofttf; Loft Not-
to Detroit IIn.
it.iut mi , t,ii k nl,iy , 1t-
hk ih- .if H. nj.itrtlfi J, Rail
- .i i.i.iii,i tit.a utift .ml . ulit ,n blr
llitar .. tt'ft Kl'V. ritll itftfl
i'wt'lMli -ii- n 3H-''ii'lli lutsil.
IW- ,' trf f"iin i in h
thn i
'. Htl .in.
n rtto-
A'
ihrti i.
Th
tM i i I,
vittlfljM., of Hii' iul.ir
th lh ifln l i.ft
- ptamtMi t., th,.
tflf rnunr of itiHth
nfilt- frrittrn on n t.th-
.i-it, . I tlt.,i Hiti. i.l. A UN
h.
"To M , Krt.
" " l lht' A 'iitlr
lit-.. Mh'tt
M iftHMl ty, . .iritr nrtiht w
i-o ml ur dim nt;. l r.utM not
ioi i . tn-anm vv.iuil ntt tu
'ids, !i, u tiinV to irjo- ... ..ni,--l
unt .t in atHnii 'tuofc. tnjflN-Sf.
i.n - mmi M St' rtiu. H' .rnhMt- f
.ii.ii i i-m.-t fVhui i ,,. ,.i m-
l.i : ttc ajlr r,f nth-lf. I lArtr
th ti , t , in. it . now
I'
-., i
-i-
i,
Kt.."
!l ..li
lull
l ovio.-k . iii. rtnrf r
'ii ttpMM.' I
1 '" W .v':ti, of if, citil n mi-
...ttt -kfM": n month n. j
"i- writitta "t t:i' nnl" iMMliwurk ah-! .ri-l.i. nt trf afce 'ai--lWf
ll u-W nrTyiilm .iUrn- tPH. . h. ..m ,.n,.,l
iiy 4.vitia Hftfr hi- Cit mat
th.
iui,'
r.i
in
-t mrt Htti"lv. fltr-i
i-na ftounii T K t.. uh.. tiv.
t
ft .IMitnn ffom tk, t'rml
inn, in... 'i.iii i.r-, hi i
''
mb or noma hut tu tnti ,
'' hi .i i, i. th M.m
. ,t.n i-lfRtlltl of 111- tlMin-t tnt, i 1
i ' -h th it, .mo man took, ami th.
' inny 4tti"ii ..r bli A4w nlwuyali
.'- to thr iui'. i..i -Imy.
'rTWa Tht"" In 1...' t'i-tim-il to hla
t'hr tlwt h.- fun mi thf .atr in tho ,
(, lf. tin"- viii'i tfriMi. for fttrl,-
tltr a.v iKt(r."tnff tftnt 'tm' Mnar ' i .imnlltniy tak tlay ajjjinna,.'ii' -hwl
hfttifti "' in Hall. InttlKtiiktlfH , . nf, Hi-rt.ty WiMIIIMi l Mi'i-..l
Jif, w-i o.r to th- cott,ia . w
MM ttut m, .r w, , i"" r",,w"t tlmt H ,tev(' '
from tli lii.ht. hf brok- i.n t.-' 'iMv pt0MV -m n
Mm tttt roitntl Mii lyinn In hi.. ml. i iobok bp lmwMUtt ir w-wlii.
hi f'' ahht )i i : '. i h. ) TiNtn) frMit laft aint n i. tt.
.. ,,- . ,,. ,;, itnw ,
tii n tlUf! four .luvn ami w-h,. lis, I un
i'l.iihttHilb ltU l t , rlhlv anj .
T.. tt.i: lkr-n to Wrmkli ini-li-rtnfcHkt
r.wlar. m.if. n .MriBr
WW $ftv vi rrtti l of tf . ,!..
" ij'" i" tea tnt uimi-
frMt Hro r,-rtw.i ... tftmiH
ltina thiit in,- . ont.'nt .f th. notn
fottlKl Hit Rail h. wlri tl to Xi-ttlh nt
Iti'trutl nml iltrn-iin Mr Htr..nii tu
to th- rlrt .V.itfc.n.il iKink ami in
iir. n tn th- Inink u-i'niiit
..-Hfll.
invrap,,;,, at tkJg.,.
v i l ?IKIIM1 ,llil -. ,, ,, .
i. fi nr-5 .ivviiiti.t ii i. ni.it itsi
I. ,i,l m.rm. nf hi ft i, nil. tii.t i,,
Httl.t ttlk- !l Hf. It !l, . I , , ,
ic':. i I'l'i-n hi-- imin H- h;, uffi s
""III 1111.' tl'Olh. tfll hi, l,,.f
''.I.t! !l- -'! ,
I .I-.I
. in .in. I
i i
.
h Ha.
iiinToiirt r. nm i k that
i... i
! !' i.l
i.ilnt i. -n, f.n-,
to i .1,1 1 .1 t.i ...t
-' . - ll
CI
nnftj rn nrr n x'
W . - - - Hi
I W I H
OF NEW MEXICO
'lI'l
Is Reported to He Working tt
Sooure Ai bit ration Butwttn
DiM and Inurrecto5; RB
vail JTy Hdip.
It i rnmotvd ttt ., rr ,-nn t,, n-
Ittctlt iitti ml i.l , , j,,,,.
M'' " niMt..t r.,t KPv. rM, .!- iKt in
the -Ml.H.'l''. i, -. ri.i'riil.i, in j,i
tmt't t., k. ., ,,,,,,-,,. Hf m fu
hti. n ihr.-. i. i-.. n. ntHil , . n th
H Mi Hli H..', ri'iii-ril i,il ii.r.i'
Hrlltalll-K if III,- ttli..-t , I
1 1 I.. .... 1U. t
"M in. IHMUI'-... in,
ii .iid..,i int tu. nrioittl(Mi from ih.
v.B. n.im iimniT i... (mi ui Wl Una ,
r...i i,B,.,..i ,, iTKftinoitl mnr iltn
iwlf, whl. h ohm dented It m n..v r i
mnr-il th,n un 1. 1 fort will hr mndr t"
.t ri Mt.Md, ill iX.iinkrw.it to n. hla
hi-t . ff..i ).. th- .-aim n ..I .irii
Hit-'""""" ,"' "" hf
" l'
nt f M .!.. .
lli ii pi tin- ten i ii
'111" .Hire nf l'wiitMiittot r-puli
iiawavi itmmm- Hi Uai nf
tt VUhHtUg,
IfffERES
i M.-oitnt nt th.- iMt t tht.t Hi, ,.!ti
. Iiih nn rtu oh rutnwi.ii it ,.
' " " ihia in.wtk. th, N, Mi-n.-u
' " I lrfaarn' anaiH mtton r,.
' W rnwatttkit on Mi.ii-
Thr .l...isr. ...Ult r Ml, on I 11
l"lllL- .il ', I , I If UI I. l.,,
,i ml . 'i -.i.i . n, mill.., ii
'i . -ir
8HLLINGER RESIGNS
IS SECRETARY
OF INTERIOR
UNDER TUFT
President Expresses Greatest
Confidence in Mr. Bulliiiger
n,ml Assert He Is Viotini oE
Otiittpirncy.
WALTJSR L. FISHER
SUCCEEDS TO OFFICE
ALt. Ballingor's Health Is Bad,
Wliioh Prompted Him to
I In iui in Rosiguntion Some
Time Ago,
t m,., l itj.il lrt'ii i
V..h!tiB'Hi. l i'., Mn'.-h 7. -rtr -r.
ii v "f JMk' lni!rlor HalHnai-r n.n
i lan.-il
Wolii-r Im fiakirr oT inHam , I'.n'
win iif.mhwtatt mi fiHtttl i fi.ri.i
I 'll
1 rHt mm irttvr of mta. t
. uKjHI tottttar It. th raiiiMti"ii
Mm tan
ii, , n latHWl
ntitnly tM Ut mm
it ' n hU hMMii TYir ,,rinri ut r. .
'i - tMrrain w onwa u
. Hiltmjai MA fetM rtH i,m, .
t ttt" t i-fcfn(lon ...ol n .i, -i-
i-ll Ih
i.. ratif t rtminin in - tiv
ii i-Uno- of tiiiu arMm -u-
"""
rornuttty ac i-titma thf raaaM -u
Mr Jhrr Mill tak.' ilh,-. in . a
.ln Thf rort tiHIUlMWr ' hi w .-n
thv- fir, utabrnt ,irt4 tMNUr) ali0'A m i
y.iii.l Mu-Kioii tltt cadttaVnrat hi.
Mr "Tmn tm- igppm M
Miuiw tn najfcm hr umm -
nml ih aWMMMltaai with wl r.
hf vi.'r! Wh- ata. k-. oft thr- .
toi v '. ifrwtwt Mt itflfcrll jet . i s
"I hi vi- im4 tin- iultt opi.
in Hi- tr 'aliti nt muv in hla n .
i '".' kini vhi. tn kn.iM vuur i 'un.'
rSVrtii .)',lcr to iht- fovirnm,ti .pi
,H , UU SmHrvrt , .,-
"i ,tii. hnvr- natattlt you.
i - " n "i hltatf tu aa thai ' t
'' " ih ,nj.rt id t- Rio un-
i iii-iii.. t i,-iMiHra.iku for of i n
i lii "i .-iimat'tr ihH hMdnr .m
ii" )
Ph nridri dftaaal "tiwit
' ' nnturtt rMrta wcwlnut xn i
ii I.... n i icfrrt to th Ul . U
i iii lUUiugi.r'a rhinR(-tr t
,,., ... ,,. . Mm a,.h ...u-,. .
',, ,,, w( mttWd to Ihi- nm
Ut,(BW, i tii iHuatuhii f.-M. i
, .- IlKilltt M'i j4II tl.
- , - - - - - " - VH. '
itnidrHltn fnr yu nnd on
k.v in. f. ttiat h)-,. no r-Bh.
"s i for fttfttar 4.-riH-.v
i . ...i.i.-nt dalar it i ,-vi-
11 1,1 " l" htmwi un?
'' ,h r ' Mt' k and tn.s-
" . iioii.t nm Mfu Blltn" r. -
norta aMltat you tt .
i , ,
niM.w on ytm wrtw f iii.
i,n.
I ohl tn imtwawp
-.in
nalttogwr kAdk a moi.h
- "-iio i-snaam ntur-i m ,,i
iMiit, '..,, ttatiy. Aa wii
' i 1" h. atd
i t (' tw-ttrt ihajn l haiVK for t u
..urn t !! I. in. W .-rMtfilc n
i," ...iti hi. i .m j.-.hsi1 do an,''
WIUiM.i, I Hr ii iu
in tu.nion ommrntcd Httaffb
r.tuin HolHnavr'a rmiawnllon
"I do m i know li Kihi- " - .
M III ho, ll hum ii , i
i 'to -ii ';tn l ' . i.ti v la I"
il K . I .1 '. - il -II . ,.fl i, ' ,
Mil-
GOVBRiNOR CUR'RY I.N
A!L.BliO,raW'li TODA X
Ka ii,)win(ir i.i . .c
i ' . it v tintay tt -v'""
'Uv-i in
i ttrtntWJt foi
..,d. nt u
hi tif -h
f. fX-w ,l not "-i
i.t.,-i f,, 1
. 'VlWWfkl.li w ..' "'. ' - l.i j
i)inalv' ! oon,
tl l..i In Ii t,.,lin
i'l'il Ute-H- it . . . ,.' . -I
ll l ill Htrl u i.n'.i i.
ni
ii..-ni ir . i- '18
. i u l
.HE
V 1 1. ml ii i
tht., rl.in i i V
nllrlc ill i "
r.-fin i..i '
i. ,i, .1
STOCK
4im wtm.
tt Ii i ii i .' ' . 1 1. , I I - Nilllli I "

xml | txt