OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, March 07, 1911, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-03-07/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

AMUTQIIEIIQUK EVENING I FEU A LI) TUESDAY, MAItCH 7, 1011.
PLW FOB HOME OF ECONOMY GROWING LARGE CROWD 0 III HONOR ROLL
MP GARRIERS II RESOURCES FOR UNIVERSITY
LECTURE
lit Commercial Tntve!
to lb Given Pi Hutment
H.ne in
ne if Pmeat
r;
Crry.
' Hill
' m'l
"Ol
' i I 1
III.'
A hiA iih.inon 01 Mineral Re
source oi Public Donta."
Www. Mftrittd IhtftM
Tovtttt gtffumy.
,, . ,f ,M 1. I - -'I
. I - Mi. n 1 1' t 1 !)! I i ' i '
4 ' .. i .it. h latum i - ' .
. U). i utiKa rtvt I Kin
.... ii'. nl t
in i lii. iw
StutlOftl of Tolitoi
l.MUrj$gUug' Aowmnt
fellow
fivw
OF SCHOOLS
Number of Pupils Pi licet in
MloiiUnnai! Duiiiik t he Pnsl
Alton Hi Wns DeenmsrU By
I pfIr MARKET NBWS
L.itrst UlMDlti) MiVlrtU pi
turet.
In
ii
I i i
J i-
,:hl V un it. Vitir
V. .nfl I.
mm i
i i
i i.u' i
i:.u
ni
I I 1 1
i il) t
i .ii- 1 1
Lull
VI,
! II
i firt
i ir
r ,
li I
i ,i(
uf
tt
,. ' If
I I . V l
' W)H :ilt'.' . ,
I il !i III. , trf j
tt 'i ill lif ti ii iiti'
i 1 .ii tt-nt ii H'lii-iid
I f - I V' ' l U 111
. . iii.i i riin, .if
I "limit illinium
I I I I ,H I, ill Hi
l a vfii TbtMiali T i i
i t In I tkt- ,il WBl lKi- if W I'd!
1 ( . I e i i- lit .1 itl.-l' tt.f.
II I n H ' 1 1 li.ll. U il II UK Itl
t ' ' ill I" l.ln.W II .Il .f
u .1 . I I ' . 1 I I- H
I.,
II- I
l'l
ifli.
i.r,l
.ii..
. i
iii
,.iii
'i.litt ,tt.
Hi. i
,ine tin :,-, t
i llOtl il -i nn
ntt fnnl ai'fn ii
t i im-r Hl'lWl ill
M nltll
ii 'mil I
itr r. i
r 1 1 !
i .ilut- of
m.ilill'
I t Kl in-i il Iii
ftj (tit unit'
tftirrtv'litf. ii
IS 91 I .!
. w if r t.m.
nr. m iwitlilii t:i
-"rattmMt nfrr
ii .i Ha h
iimtiif rtMttv itlii'i
I i i mull illi
luh i mi eVfcr'iaejr l w.
lam
' ".till I
. ;hni-
! I
I MWl
IH I l.l
INTERVENTION
1 1 "in
I'.tll.
III.
I III,
' ,INl
I
III,
l,lll'
iiin.iiii- Tin .ii'iilnr
ntfi'i-tiii.tmn that On
i ' ' l.ik ('HlMUfH
i 1 1 in i ilht i'UI
i.,' loi-rlnnpw'
ii, - r -! a nil
1 I i nrinftr ttiflr
" Ittwri In 1K
" l.'.l in nKH m w'
h .4Mt
Hi
lii .l inwn W ($
' ' wrtf of'tUcft
" I mil NMH HlMlUl
. lll Ul,
i'Wh
1 1 ( H
I ,1 'l.l I'l ,11 I ' I
Il .11 , ll I
mi . : '. ! ' ii 1 1 '
in.. iiii.M ,.il ,if .'II HMW w-i-o
i i .piling " iii-mlh villi .1 tml
,f m ! .H.H nmv ""
Mm. ,rf lli-i.: I i il.'
I Hi r. I Hi ill'., i ,i- ml li'.in
CI .inthi-atMiit i rik in '"li.lfjtj li
i In llll'K .ili.i- I! Itl Hi I h tfitlj
;t.'Uui itli'l ii 'iiiiin.'liln'i' ft! Hrtti
I !'. i fii'm iiin if "i'io aMN
iiiiiim.ii.iu irtitii Mi ni ! ynjyftWw
iiM'in i' f i;iiii ' ii jMiwgr
K"H'iiif : hi Hti.ii" i i'i 'lBpniM
.if iiniiit- iiinl.ili- r, r nlt I
i.i .i-hiiMi lm I ' in.,Ml tlwjj iiw
.1. ... .i niitiin nijtnt tntlliiiii Hitfik
lint. ..inni,' ilMiinimuN JNn1
in . iii-i iik .'ii TK iihk iiiMktHfe
iii ut ",ir ,i it.. .m.ii.ittn lur
M , I Jill! Htl'
I I. 'In, I "If Ptl l.l I H !( IHIIIII -ll'.l'l
. J!l. till i. ri . nil. .1' Hlunuli 'I Iii
idllH. ftlul.ll llllll M.llllHUil Ti. tdtol
1 1 1. 1 i III, i wlili Uliilit llnw ii' m tW
.ii' Miii li mi f'VSir iii i I n.i- , ti'!,-
III Kit 1 'ill l . 't i ill Hit ll
in Il I it, ii II liutllw ltllll.it i I''
.iii nf iIi-i.iHi il iii til i min ii. i. Iii
iilumtiiH .iii.i "i.i,i.'t
WANQS imYVY DAlVlAOliS
ieiMWIle VN'-MiiMM .VSk WOMW nHiil
Mfiitwtii Umiri' Cm mUlm
'.X!
I Tli iiilHi.ii i nf itii
in rfi.i i in ut ii-iunni i
i-nl fh.-ti lMf-lDK K
tlt Wll iliirrfrf It)
: mi-itu'.,' Tfci f,i.ii
n mi'l 'fi m.mi Iturt.
(lilt Hi'l,' tint t 'l Kit k
, "Hi" tif I hi illffn i-rtl Mt 'i. .
Umtli- I Motoh W v. 1 1
IWHttlttm. SMIIMH,:. I,. ,
K.iii. 'n. Il,i, lilt. Mi(i'iU k
Urn.! I 2 tttttl ,' I I! .i
I'MHjfi." sn in. rmnb ittn
T'
in. Kinnih H it'll . iiioii..
; Fit tiuriffcii. Tim nmi, ,
anvil,
5nrt 3 Will In Mnrtin I.
Ir. ltnrtHtN I'l-nrw, rrin.,
mii .itMtti, Bumii-t- u lumi it
I !
I'llffdnl, .Mli i 'n in 1. 1 mi, Mary
Tin i't.tMtlHHf, t.f tlw nlviwinv
an,-, in i hi i'h . n tMpfflni lu
ll 'MWli ,t,llh '.I' nhfp 4ft ttH Kt'l'-
.. h rtiiif Hit i'i imi! iiiii MWfni'.ii il
i " t''i4tm Iti m i I'ntf. Hiir
Mi.illU'itiii I-h i DM il PH! ! Ufi nr.
. ..mm ilHlt il vLlli . .i.ilr. A eptWMlM
." t "I i,ii Ii, llii I i , rutty mix
Ii lit- nil.'UlMlJ lllr , n 1Phf
-Hi-m . f iii'fi- i'i"-, ii -it -,i - .' I'M hit--
1 '.illlsnil-. hill rt fu-. u t f.
,' i"i i in i. Til- "ilttlf III
. iiiii)i" t " M'i t1t-i.. Hn t)i,
'Mi.Ikii K""H Mfdr II li'ilM'.
y ?t,t,.i c r; H..,(S,n ,n. J il.
ltiini : K'iII'inmiik i'if i. i' nuMIt
t . Hit n.ti.ihi'i ut tin IV fllll'l.- "t
iJi'-m-ti Ihf rttmi'iiililv mi "Thi t.
it. 'f is ii Cunt .fi. Ttitnttif '
.i fi-'tnw . iiiiiiii rutin "t tn
t-u Kiluin t'.ii.it'i, ft ni Hi.iin
mn 'i ii i h iUiH itiMlinu ( iiih
iuw th lift, iintl rtr.ii tt i IhIi tt
, .. ..... ,, i.u iiIIIIF mil iii'iiiiiwiii. Ml'll Knurr, llif.iiiiil
in hfrf"i 'iitrinK !' ri liui .n i.f.iJJi )?. MaiMi I'Hitr
In- iiiriri. thi linn l'it a l.illtitl
isitrc 'mi tht- ht- tif hiHiiMtiii
Frttm lU Irtrtli m ntH, Ihi ntfUf
1.11"', . iriiliinmi unit ti; i!liin.iX4l,
.iin.iH..n m . n Aum, piImi minn itriTiii tnt. initmr Oyr.
M''t imn-icin. .1 rvii- in thr up
w; . Ot i nil il xot-vltf to hi own ri
ill tin flfttrt in Hllivtttii tht-lr iiif
f 1 lKr mnrrliti' In K3. rfrvollnii l
Iti Hi ri 11 . hUdt'i-ii. 'onuHCliitlt n m
pan i' i. in tiixuiim ..ml ailn-ntmi ,f
iit ii-"in i t. .t ri. Hi or tii (una. !,ut
w. i ittnl 'I'.'iii wt fv i'lii.ti, nth'
iH'-H illi h. Ult ir.ik 1 TH
r-iii!iii n! T.iliMn!':' r('lfl UtiuM,
. Klul p. i..,..- "KnrrBl.i nit
I'l v ll'
, till "II
III . tl
I!, .,,
II tllllllll
I'lil . .1
Mil.
I I
II II
' him
1 .1 itili
ii", I, tin
Hi f. -
il lor.
Mkitrn
1 iii. A r -
ArtnllB
riltlf 1 fMMl I'tt'll. I,
rV8l, C.ir.tl il .11. John
line ttinmttu. Mm HiitHtit
I'mdt I IC0h.1t Ktit-.! I '.ml fl It.
rt'til, Print .Iwnv .itipiiiii-.. NMtt'i,
fry Wllhni 1. Mulnlln Muttlil n. ICantMilh
IllflW,
Orailt) & ITr in. - Hiut l.w. nitritui
UteVMlnMi. I.UIIk trtM.Hwfh.Vu inn. ii-t
11. Mm rtrWIn, Ihiriiltf Mi Kim. tjor-
H" IHHBHHi. llttr , l'MiriII'l'
WlwtN, HMMHU
HWill.tl I.
tAurrn
gli 1 ', nan
Thrlln. Blttli, h
"Ftf iirrt'i iinii
1 'I- .r 'iif
Tl.i' 1 n.iiii .1
ha. ", r ni'ii
I wli lit il I.. 'r
t t ti 1 it
HWi' t "i'ii:n'l. tulitil lo
ult'aM tif ihi- Irninurltil
imiir.iuM'ii ..11 ..!' wii'.
.' I'miii' iii' 1 1. 1, imri
rrftlt'MUll ilMllli-l"lllllMl till. Illllllillllil
iiltonni nhoIbI
SmilNI.
III.
1 1
I III
inK..n, 1
Hi Mltd'
1 .-a
, tntt f
. ml ii
.1 ,illt
1 1 I' M
tmi
Bi.mi.il
It
" 'i ifMf mm
'1 " "i thr ttfrh'iJiiti
ii"U "t nWtn
1 - IhIIb uri- t'Mlrttl.
K'lufll I'litktiUt
'i thr icbrl.
' wm n v'irt3
t if n-rrr tMi frbiMj
nrr, ahoul 10 mllwi aiutt f
it tiH- rnrl rttuW not h-
4.ii(in, tvit, .Mr h , ni four
iuuMt tJulUr- timr! nrtlM 6w
lir Hi' i:imt.ll' in tuUOn l'l
In tilt? K,'thani (ti.ini' Hirrtot- fat
UMfc f hMWtlf Mint nifrht inmnr
f rhtlitiMti auulnx "limits I'ui-kln. .1 h:i
1 tiiiinfi til ttt. iiTir, 11 nil. 1 i.. .iti ti-n
I . n.tM rMMIwnsiwIf mi tin tii-ui'i in lift
l.imttantl Tl.t , :miiltlnl tlm turf Hit
Irfvinmhl" "ltl -Uiti ni'iflili.t lllitvi
nMnw litiui.i- in willi.i in Kliiitll
'- iti. iit uihim t. iiif 11 wi- tt iM' iii unk
H" .'iiilttr iiriiun-i Hi- - ttlint' "in I'-inl
tiK. I'lirm I" lit'li. vi ii, li litifi ,111.1 m. kv
nul, wntil'1 i'-uli In ini'itilfaiiiin lilmitltf
.. , 1.1 AiiiHintiiii tu. ftlt ft nut tin' Hi fil "tin
ut u liical litf in, oh Inc. iilt.ri' iintjni
(tliHHiii'lltMi Mttirm'u-i I. I 'I" .vttd
Hitfttalnnl h iiritkfii t. jm1 'Hi.11 In
lltflrw, It'll t MMiltfil t, I ' .tWlC HlMtll
rt'rlira liiu kin min 1 , juli.i ae
fi'htlniit. rtuuiwl in ( inn tvrtil
Vr Mt. trri in- iifiiili'i'ii 1 fta )
itf t .f-.i. i.t 1 tit .i. ri tl.t- frwfit
u nut m - nf lilt n tm, 11 t1 iv nn'irfw
ll',tl M I'mlt !' UlittWiHl' ttlf 1t m lilt'
tliiutir tt.tffl,
in t.
1 rt
'H'.irti !
"..(mrtit It
it ItHivl 7 1111
ii I'urtitin
In iKl Irvr4
rfbrt In
r the
BERSON'ALSi
1 WH' PS
4 ,. Km,
U'
11 rnitl-
II tltU
t it iufit
'1 1 11 ptoiH ii.".
1 . itft ttitiiiiiM-
1 . u. .1 ivir Humlni.
-44 Hm. M
! AtBtnim i 11 -
' hu tim-en vi.ittof HrK
,1 linrt llit , Jmijft.
rtl.t, )ii"intnj( fu) I.. Hull..,,
In i'i lit- uill jiTi'ni . in
l .tut, ill
1 in ."1 I.', I. 1 ,. 1 ,,in
I I.. Tl.."
'I'Ulur iWMllt l ttlltil 0) III'' liWiilm-
NtiUjiH r fi- iNtiiuii ieiitrtif
mHHMIit H'mIi Miir.-li : -Ktatltlt
1 iMli4f W A W t'tMpr-i, mt'trti tfi tif
tttf k'ntni fit v iifw tur.-i- uHiiti
1 tilitt iiaw ttit-r. ! in iivitllutilf
Htiintt tttiuidtfltt iHnhft' in th In
Ittti.i i:mi,trf to , .mr-iiuii ii.,M
fniti .111.1 IIVi' ruiiiii 1 itltimvn. m nf0
t It'iii I" tiuumr imtri- t tin n bit If ut tit
tniulMiii.n tf ihv t ntiftl (Qt- Mlf
I 'unit. fHui Ititt4r-i mini IS th
ll'-l. HttVtoK t tout emmmm 4$ .-
KW.IKMt.MA r-t . .1 1 ''W.MHl fff t ur
6B,ttt i ,( ii .tf Intnl.. 1 1 'III 11 llll 1 1 II
'..W.HOO.OUO ft Tin vn I'll
ff Hi' urtMilM nill m i-ii ii ii. I
I.1 !,tH,d, i.f vi uirtt mnoiini m.
Him ittn. ,i .,,' f.ii Irtltttr Si mllltnti
'""'' i' , i i i.i tu IHlll I ill i I.t ( li.tlli
' ' i I I ,i In. ill I In I il 11 ,
, . ' , ' linn in". Tii.
rt . 1 1. ; ni'ii.11,111
li ii . 'it ill
ivi, i ' ml ph
tlv. ii u " in IMI,
mh wn tint' iiiifii... itimiiiunil .fron
i ' i t i i In ' 'i. iiut'ittlff
" " in. ' . i - ! . - ii .1 1. i -1
win iinj r- Km
he KMttnjt. .VWrwl
ITW. Mkiirt llbiit. Cirrlf llurrl. Inn...
MMv, rhtwtijir Mlili, VI. :;r Cavdovu
Hrrlwi t Hlrkft. Hatwlt ti ll. Mivmontl
V KMrr4. Kdv Mrrlrit Hmrv M,.r
H iniiftmi Myrt. MriU Mnilih. Hm.
Ham OHIbin, Hett urn nnthv
!Kitl tmmnd. l.yrtRt- HNnnitintf. fu.
Ilttt ll. a. ItiMh tmittt. J .lni ltiiln- i
Pull" Hmi-hldtfi. HI, flit. MtHlrii . r'
Ur.ttlf t-i tiHrt 12 Hfi unon Cm
ttt.. VV..H. i 1. 1, iti, v i it i.i- trrt-iri.
tti! KmrhMnh. It"- m il; t r Kin
Mt-.it!'. Wimmu llnat rn, lit nut, Winn
ilt iti, t ne r tt Umfh id.
tJrutlf J-1 ami i-i 1..,tl Ciitfi-y
Mat Hi-inn. Kt- Etbi;i:rl, lu
.iltH, tfcnrv WaiH1irt.i. Worrpn
i), Prvtl c hunt lilt , Mb rhri
WH-tHPtH. ffTt lMtt- TMlllll. (luMVr IJil-
rwW. liiilwt' finlfc. Jut MMiHtuvitl. Al
rpit tmv. HMKtU i 'hmWiM An
tiilllu RmMiw.
flntdn 3S cm 3-t Kvti Iteir,
ihimi' soiri. i nrit- pirtt., unvm Hurwi-u
151 fuiwt. 1 !h holm. I'ufViaJnl. tfetwftfrtl fumv.
10 in.. r. Kllltrtl, Jifwov Muttmh. KkUiit
ati-ftti-
jiii! it. sjrjni'i, Miuiimi'i.
iMi.M.tM (THtt t vrimi
-llMtM trIMt tVtUtlHlt IIMtitNttniWi
i;
f
4!'
it.
-. .
. M tin ,
11 l0,
Kl IIIIKt.
nlfttlfu.
Mi. f,
Tin K
I'.' il.i
t Ii T
K Ii).
.1 Ii
M
l.- I
tii;iliv mill
I T'! TM' V
iMi Miwi-.
lillktilK illlHlllnilt
.:..;m'x..;...i..j.-..:,.:..-..
I
1
V
;..X"J'Ct'Jt
I llll
ltlf
Muni
ItlUill-
!vu.t iiKuim,
Ml Ml. It 11 Hi
lit'. It-i In. Tttiftln I' I'. .1,
Homt r . li "if I'll- !."ii
Ittiimt
tfrs.l, tl. i, Muuh,
relink miiiiu littinuii
Ti -m. i
Htvili. i.i .1 i itivirttfr Unrrla.
I t I.i i ii i i. ,11 ., ttlili vV.Htni i, iM
Mi l'''ii', tii-ui i Hail. .Ifmw Mil 'Hi
Muni. i I'i.iK lUt'it. .iit1lit?i t'tnt.
Iiii!-t IUr. I,i, c in liinn llnrrimh. ijiw
roiii t )lii I i. i Mi. Mtii'li Wil-
ln wuiif m.c ,,. in it. i . it-iwt'ti.-i.
Ml.'i-,i t).i4tuf. CM-itriHIr !!!. -, Kt
() Tii-i' :, ll.lii i i..hBv', t'Sireltif
SfliHIi llilttt It N.iH
fltHtfit 1 1 c. il litmlii-a, Pr-ink T:idtl,
Altlitrt-.t I I hurl... vli.it tut tl ItiMtili.
itn K Mv Mllr. li mi i tKHrlt. V"r.t
MHtrt ii, . tii.. ll litttt, r'ntnk
fltl'ii-k. il,l I "ll :
!! it!.- i ' Ti itm, lint ti i'lrtntie
r.-Mii. Kinti t,.nni. Antuniti tM
i iri.. 1'..iin,f i'..jtui', l'iiitt Mill. vVtl
Muni l.' U'lliiam l.iaii. .Mkkr Hiiri.
Owortcf Br n lrtitiri) licxu-r, Mniiurl
iAi'".rti, M.tlltr Mnlumim, Atirti'
Onitiii, l-;tn Hiillfii, fmtin H.'tnpMt
Tin. Km 1 1-r Mi I ttrothtirhft'tl
iHgtit mtiliit. O n l int. uf
nwmtnrr H. w iit.i.r uf
Mutt nioiiiimr Hint Mi HtiM,
Ut 4i Mr W .1 cruntlNii ..r nitMiilir, tivUm tm, wnvnt.
Anti-if tit , nit v frtt in ii mi ltttm- t' -iix. PTfrit.'K riti-r, iiviin
llll
Mill
Cirutlt
Htt, in-' ,
inirt
tw I '
I.. .
fl "I M..t .
M-,; ., M'l.ini'ii
Intil I'lmrtti "l Hu
:,. .itiiliit it il tn
IIHlllll. I 'l Ill Ii,
i tst'il. irmiiv itianth
ii. f. Iili-it j I' i. .)
in itMtlftll W''1
11. II .'HI
it i t i
t.ili ".ill. 'li ftll-
i.i iim mr6 nr-
i: r.-mi V iiivu'U, Aftui" titiii-
IttttttM llii uit iiititiii. nni-r hi nli ti iliim
iiik m iiititittKnl In till the
llUI)l Ut III' Ill.'l lllllf
tiitri;
wti
t.. ll' . IM-lt
I'l' I" 'I "I till
"Uti.i "- u-un
.f miHli'lrilt ctUl-ilit'iil 'ill
in i it Hi .i y
i t.il. i it ttini i I.- it,
ii tin- ulii i iiai um
I .11 IIIKlliHK vt il'ltl
hlli
tuff l
iii .ii,t
Ill'iUfllll'l
urrt.
tMII !
AU
RINK HABIT
I'-'" I '. 1 1 . itiliK
,l.i .
I'l
Hint in i ,ii
.'Ktlfi .Mi
JUKI til till
tl. in' III '
Tip tu..
uill lui iii
lilf Htrtiii
iffiwiUan-i itr mtimtv
Htvnr Mi ' mTHr tin
rt. i I'tcrrrnt.
Hfiiwt tim w tnrbi, Hntwow-.
tii -rtt rutty N Mt m tH
th" nmm titettttt rh. piunt. Tin
ut t iWIH Hiraioa for cntchinit
nuwm mm euwitna it iv mHnv
tlniwt W IM)- a the aRv nun In
tHM' mf In ut lat hiMKlfCi) tUni'x
A Moment
"Hit- mv )it ImmiM will coti
Uin fci tnn. Mt Am (M mm
umnithtil but min. Thi tww btiitt'r
.Tf ttturtrt'n aMd hint' ftir nxil t ff
0?Mttr ihMiR hr ota unr. wlili-h
rttf m tTtnnttai: AH i all l'it
t'v - iill.nl nht, whlrh will
ii 'ti in lull nwtHK, iri-i-nt a imii
. . iti t'iin luiirltt.
Vhf itifl i tint fi-ml lht rttriMirr iJ
I'lirrti'M in thfin hv two routtn uM(
h.ttf ii ni'i, m Iriiartit anil tti uHf"
in i im ii 1 1 1 uf ,i mill' ,n it-naih. t
i "i tm i i. rit tttf want, from tilr
" i.nt,,i .lint tii. ' itttT iter waatt
, hi tin ti ri.iin i,umtH.r milf.
i' ii i-ti
tritii4l' ' -ft
n ritrn." ii
Mi ' 1 truii-i. i
Ii truii-i"
int
H, ' ,i
, , i.- - lit ii.
I ' 1 ' ",'-i
fi.- imi:
tn "l MM,
t" lt Mh
tl. t .
CLKI.I) 1 IIIUI I' DA-iS
IE
NEAL
IYPODERMIC INJILiTIONS
mi.
i , -I, -i ,. in.
i - ! Iht .i iiii.i. h iiiiml
It-ftir. i Nlltpr i. in ii
ill' Ir nit li- jimI li t uliiit nt Iti
lll'l
Tin
Cftiumi
I m 'i
hi fur-
in wmm imu ht-at.
11 w4t'r tn ih
'tt ft tiam fr-
i fur tr t nninr Th"
rt IHi' pttwi'i1 that 1
iburtrt'ii awtcli tur4
in hhjh vtuni'l thilr
itti i -itif. "fhw ofiitH"" i-
u rt. t N Miwir thiil ruii lu
ll Hit Lit' lhr ulrm . jury
i. MMhiitiir rttroiW tn tht ulj.
ii I tii, fity. mh-f, .i imri i
. -in t .mi' im (titilvlilu.tu fur Ittfht
' i iiiiww v ii iht- rcmntMter i
,nriirip,i int" u iit of r)urrnt
i Hu- ulrt'i't llhi
Tl' i',ll K 1 1 III,'
. if I'lni ut t hi- . iiimMMI'
H' I 'II Hi HfMp uf
iii.ui ,,t i ',1. . jifMrrtt'ruv
'11,1 , .... i.i lW- MKWt ti
i ml tht cllv
III nrw
hA m nt-w
r Wn.
In Oil lin'
Imi ti 1h
i)'
I! I'
win Iii sunt i
vn uii
-ti'lllUl
BEBBEIt OPTICAL CO.
Exclusivo Opticinns.
HO South Second Street
Wc do all kinda of complicated
lens grinding,
V'I(UI CltWVrl.
tfav Mtflfott. Ftrtn rt-H. Wttvm.iiirt H-t
lllllir t.ftltl. Mil .tt tla, .M I U umri, l ftflbl
fowmm xmm0& 1 - ittt iwtr
rtit'tul Trtiuth. lH)iil KaU'RM Hi
! A vuitil I U , .. ....11 mian..
mw. nth. 1, mmmM
mrmmtn. mpuinti kfnt4ra, tftt!
Tllt5 .
iltadi t Ultwphl IK4rall. Itmli
' '!, Karl fWlhrii rtun Hun
vvntiiim (tannsltti. Hiir..ltl WilHkiti''
.Hitnnt WUWI. ttril V..ml. UMmH
niitrtl( , Ntrtt HI. tit- l.nulnn Chi
1 11 Jul. Mumarot c.iUIn" Htt 'lui t ot
llliit frhta rWtUJt V, Irita lliniKla!-
i iirii. Mitlf KilvtHwhi, K.ilnu Katr
Uanka. Hlttlt- PalrlKMilir'. Alln' Hit Intl.
Kiultim Miilifr. .Marjtirti' Tn l"i
'1 1. idi iitul t-fi'imii lirv.t linr-j
ntht Blr4itll. Hiii' Ci ii Huat I Cti it. j
Kli' 11 t'llltt-r. AttrtiMM Klinrwil
Uit.vti Plt't'knitft Wllhr CtMMMK"
Jiitiit' H. run. jnlm Ht-rtiii l,ltini
Mamnu'iul Murlmi it..ln, Iii-t
Ll . . I.I .... I I .... -I WIWm. a&tuHiwl I
nitt, vti ini ''
(amy MW. lHy. Hlllrr
Hainti Millar, ffrntiirti ston-r nrm If
M11 Hot Mt-Kclt Mailink. Irfii- Mill r.
In itaW Plfrtt, ItiilBh Pli.Mi.n. Wit I
tn Ualttli. Kttlni It.iliili. It"l.' linn
t-r. Margitti-t Ktrt' Mvt-UM Mniitixlni.
Mil4r ti Tluii iio. Min Vp!u: ia. Mu.
Hlbbuiil
Tl.tnl IMinl,
Unfit' t I WMi : : Vanillin Mmi
tDja. Altifit llivli-r. Titttia Mwrtlii'- t.
Ma Kaliinur. Titrmui itrm. Bi-nttfui n
liriln. Slitiiiifl Main. t.i. ilia Xallitii-fir.
I'afl lit ir lnion. Rorta .Ijtttti Mrvaiit
ciittl.' 1 tin-i JHrmurii i i-
Atlll.- tinrlif Ktttlnttt-'. WlHla Mtiriii' .
Vnt'itii' "i'i" I'la'i'!" 1 'ail 1 Hit. itonv 1:1
ValliJ"
iJiitil. . On II Hti WmML t..ritii
1 1 ti. X1w1.il Mlmit. t'lnttpla Malii.
Imr rli l. Anal In ciiahwuMt, UtUkrull;
Kilum. Ilanry ctrutittmaa. JtAW l-ttlli',
Prtnili" Mitrvaik Jtittti .. 041 1 1". Carl
Talnlltrrn
Annt'v Nu I lwn.' autlurri-K.
Ittit"ntl lllwiM. I'aitltt ttattohaa. I'l'ar-
lit- Hi lu-lk' . Wltlliiln Bullt-. Kttslln Co-
ItMltl. t 'la 1 1 la Mafirlii'r.
Amitt Xn. -4ltarl.' MMttni. Brit-rltt-
fi-tiiit-ll. 1-utMliri. UntnmtlW. Wltl
nir Ha I Hit' t . Mal Kt-.u-urttlli iHbtv Oa
brlul. That Munalian. tiMol Ufxla
Mararat WiiatKi
li. ult " Br I rum tTialNay, Charla
Knti ninll. Ktitrt'Mt' Kit..-. HpMMitl Motif
t, in. Willtam Mtawun vmr W'nltt
itta Mar inn Curnn'. 1 1 . tA Pee, lrn
rrf. Thulnui l.vn- h. ,nn l4M-l, Mttih
I itllff. .Vt'll Hlrniul tpH Hanl.
r'rwnttm l.'.ltt. Tiiertfrf HtflffU.
iai -rmafc uliitC. OmNii
Wifanti Hmiolirh lallli.it fafTKarthaait'l
tinithr. l:noMa wvibutaa, Alli-t
Imm, Ida lwla. Mini, HoMtHt.
Oiatlt : Ki-rtflttHi KtMtr. I.tiif"!'1
Vitaurrl. Km i Oamlil.- tffefevl I'-rea.
Ki'tMK"" "4i"l. l-iitin rtafti'ttati, Ut illiu
trttaimmi''. iMu Wumi
(tratlt , Niti Alil,'i. ttali'li it-iu
Hun') ll..iitna. Uttit'i Kla, (It-
Wtiii't'. Mlli'ilt. TrtHtf, It .. .Itii- Wi i. l
Ktaitlt. l.'Mitl, AluMKi Titirti, i:H .
Orurf(ril, Hllvo lfjitkltti. Alma iTI,i,
rtlfi.' Itfin'ii qrjto M ill. Huatii i. K .
Maurlnv Maiiiant, t,i,i .-.i iiin in,,.
Wulklmr
Uiaiir VI unit i- Miuitlili" He i
Mr n ilttnk.tlft.. mtUAIttni 4.tlawi
pliint ciiitvt. MaVt-rm ! mt vt.n "
'IVHt'itli., Willie DMn1
c,ratt" I ItaydUMkt t via, cm. .-i,
'nn lvar'ln tPmw 'itrtit'
I'nlirlii W.ir-I
I'llH I
i'i iti'.
I. in.,
' -.t a t
,ti ttitiiitn',
.i.i,! n i;n-' in atom
N ii i Miiili llvn-
n t i . t. t l kintlt.
il. 1 una t(..w, w ,ttl.
it, -in int. i:. ...i M.irneafita
Mi ii I'-t .. Hu tia.
i. K ii I. ' f
ma. 1 1 ' i", ult' in
mi, Hio Httt ret,
1 1 :..
t;i mi t fun, irr t, l.4; wmii
f.: "ii whitt Itfall, W.lt Mwn
ti C"irart ft.M; Makrwia
.it, tt t:.; nntKa. fl.M; brly. ywt
. (l-!h KH.-fc. Il.tS.
fit ..tl" Klmii, it r ISt. Mt'k.
i.e. . "tifftir. tr fwl . !.
r. in- f..r tt tin; tartl, l&i rh-v, IJc,
tt'.nilnv. t) l-Ir; tlut Hi' bMtta, $v; MVI'
(in, kf.
I-.j. n ml PtiMtwri IMlii'li ftm JhM
rtim.il. IIK'i KftHttlr rggk lej ifan
M".tt . r", 33c; hullfr, p Ih
r."-.. . im ,.-, ittr totak. f.'lir.i
'"im j , in r Jnr, alruiiii ii. Jit; -hva
ni i'ir Hi., j iMntnytii, lac.
fatii i rt'imtml, lf.
l'viiitn-tiiiFi. nrr
"."i. niiiiltt-. iMr lb.
tn ii.t.. :-n.-. ft, tat",
ilnt"'. IAr; ftifrnitl.
tn It tnnim', per ttntc,
hot. M6
It lSf: layar
lull I'M. Stt;
1tV' ' tHMI,
toe; nrnt,
rutin
nrr tlit , trSai . li intttiH, JHu;
' nil. il-iji. tt on, iifnitnina.
i fu w liar :t, htw, !
'"i-ii tiiftt Pmai'iaa, i
It i:. i J.flH. initna. wa, I tetMHfat
fv.i . trf tiiiliMM, mrt Mb., Ir; tastfe,
bi ; turni-M, 5f; rmmtm, tMHtdb
f.ir r.i'. oarrat. T,t; Wit. titMi.-hf
f'-r in.: IrtlMit. fttr !..; tnul-
f!t..V.I'. iwf III. Jim,,': i BlttNMI ft.
iwju. .h. r. fMlltlliltili. Ac, fM pf
Itte, I-ti.
v - it.trn alat .
iiiii 'i.ivh. a.ir. ,,,.',,.
ItttJt t- frfT,'
Ml'liRi tl I''
ttf.WtrtH. In. i I
ra HIM tUM''1' ., ..I
ti.tUff t.t.
fh) Hih rifto IBiMi
I'ttttnna, M tit tamin
' 1 ' . fi4 wi'MMIm MM jrimftlii
-i Tt: ftt tfcfiti'lNR i Wri,
t$4 ill
Ht. iiiwi, pyni I -W.
hifci tl , ttWtfofy iM jtt
tlttima. It ! nitttltit
It.' IMN, 13 IJIr.,
HII- AllMKM I
ttt. r.iM I.
tintiM i
UwaaWlt, i
t'hitajltt. Mtr i ; I'tl Ii Ut
ftit t.iwii; inn k.i firm it.i..;
Mji.j'tH ;.ii, Ti t.t tt' tn n !
4: H.ti-in atttr. it.rii's . i .
mint kmr mill it,ilir, ." k,
i.itAK HfKl In ttt r. IS ittlJttt.t'M. mini, i
4 ; milt H.mt.
HuHa Nitt-IH. li.niMI; tmratt
lw. Ilnt ST.niiti T.r.. RiitMI. M.Mit
t 7 an . Uiavt., . "ti J.j.",: r outfit.
.v:.i 1 !ih. at ttt i ttttift htm .
M.yn'i T ;5 tifa. nt4i6 7r,. mlk nt
i!il. IT.rt'lM 7.3. i
tSlift'ii lit ivtttia tl.iKiH. inarh t
WIIWantlMtrimH. ahiMlt' uf natH. . $'i Hiti
wt(rtt. tt.l'titt t ,'iniln. $t...
4fit.iK: iiHttvt Im!!.-., r, ''i,i a it.. ,
'Vfttrn Intttt), S.3r.t, 4n
Mlt Nuilt) ll
i tnf? pt t .
l .ibrt'ln t fill l
ftoafti lain tn. n m c
. ("'i I nam Jim . i
iHttfl. anil ' " i
lt l.i" tt.-itr b 1 1 ' 'I
. !sr..ti
t ll ' I,
till - it
I'l I It .ll til
1 ll'-l
"I -Ml II
I H15fl' iu m lit;
I S lliin. ti. i, . i-
1 ii rdnt t Mtin'i i
.'.', ntn .lif i '
im ri'ntilt uif ii' c
!f,i!,.h T' t ' I
; ii, v. .tin..
ii . n tn mnrr .
i ..i. h"
t till. nit
v. nk ii '
f., i i
I r it i in
i tii i
tn if
Kl Mli lira lit M.tit.i Ktr.i i.wHh
. .t. Kitli Muivtain. Ht itm ft-kf't.
I v.. it .'lit Im frit, srliin .N.iin-ii iiti, i taii'l
M.-inn. tit.int .Mitim. I ' r f. Miitin. f.
in. ttsniiiu, lti .1 -' t.-h K n-ttntn
! iiinn. Ki.'.lu H"nn' u-t. rtty llk.
Vnmi I I'.'.i, M 'Inn MrUt-. nt "im'i.i.
trni-- .'snrts. t'larki- W'atnttti, Klnntt v
Mtwi'r, Vriti Hlui.iipr.
Urartf - I'tttil ttmntanl TiKimua
fii4iiiH.ti. 1 1 tlanti Jat0. t'l' ii ii k
i' Ai!iKf ttt'Hil Ittiv HtrtHtt. rtisrtt?
Mt Ftti inmi. t.itittf Orniiiun. WKit tfc r-
! f.iiiliii. ittn lidtluMi , Urtti Burnt. ii i
lltlnll tl.lMIIW, Until ll..ft.r. l.lilliill
K,-iii.i III.' ,.f.il. I I'll iltiim, c, ail Ml' -.till
I, Mnitil m II. li.ui i.f,i HwiUfr,
K'v ln Trntlrr, Jt-irv lti-i 'n f . ,
'mm
wtttm
vm, mm rja.
6ilftailt!
l:,tt,,ti, Mnfi'ii ; Tin- nnu! hhii.m
itiiitniinw vrttr ttult'l. with M ilt r
uilht'M in maki' t nm . ,nt unci .
ft tt ti ipafort al Ms tft i
i i, i.iti. n .tm Clint tjialti.' in miir
ti f Hiti'd ini-i!lutn. Klv '. lt'
i f tii n an tu lttlt at ".'' itliii MHittfmtl.
frwm ttt to tt. iifn-mMour in tiit-
ti(T:- Wtwtl rtrt- Hllll i "llfnt l .n alt'il'
lfta. MiBtttim tint tttntilt i 'iti.tK ;
8t't
Xn ArtJti'lin t"l It tintlia lll'l''!
at iit'if mil ti'.t Imiiilri' T' i'
In fu inti riM in ft- ut it tn Hi-
I'Htl IrfH-ai iltai t - r vtiitl ! "Ituu
tKKl t u MM-lUvti att4 Mtttt t -
INalttlllt
I'tllt.lll. I'll '
M r ami M r
Sdn' tni'-i"n
I til ttt Kf'-tl "I I "
W,lt ll. Ili-'tl 1' "
tif "(111 ft H" 'f
mu rti.i
iltii
'... r.t'ltl linn
Muxitri.'
tlttl Hit
M.'i't
nwt"
T
ii.
i 'i
i-
I
l.litM' ttirn atttritin t-ttnttt,. tmiti 7.
ill s? MUMtt ut itiiftm- tiimnn-,1.,
ffiH. rn -t u imii' ul n'MH ni-ri lt-tl
'rt'f t Ut Kttnt-aiti at hr In-di'
IHi.iltlfh Mi' .NtttHtitt I ult I.,i:iiiu
'! tin- niiirii nl Klnitf jiii tfii. h m
t ltt i In ht-irtl Willi fu- kiliiti-i'K irtn
rtttiinta in ti tPiHittittn m viw.c ,nil
!ti)trniiit-llt;ll ihiiiiIh in Tht- llttli iniat
w'l! It-avf I'iiiiiiwin.t t vi niii t tt nm-
I'M n t'.tii tit-r mtntit'i. M t tutrtit
Km tilt, -nut aruiitininiiu : '" .fi
Vnrlt tttv, in remit in Inti- ' i t
Itit-wfft (lr Ttiri i' nil m.ttiti' .it lu
ilnmtir v lit hnvt nifr.i,i , mti a
;'li-ittiritt Itirttur.
Tim llriloiWklK nrtturafii will in Kit.
t-tl"
H.it' fhilt-
PtVttllllt
, a
ttobart Wuotl
Nit TT . . .
Mr!' n Wnlill.
i'ii'iir tht Utmlt'ii Th i
Kilv.41Hl iiBtf flit-!! r i
tit.tiHn'a FnMli
tBt'lair CavaiiiuiKh.
KM
K.tntM'tt cm
Bltttil . !,
uiiir- i
ki. k T.I"'
n llll. i-nilthi I'M
i . ,i ntttit
i..u.' ti.- ' . t
. .ill- I
til M4Mk.
Murth nit''
lln:lililtlt tliilml t.;'i 1.
,.. ml inti'
niitturn r-ttti.- - - '
k tifni in ift-r' "
i ,iwa .im' in f I'-. 11 1
. ,,1.1 ,1, r i '"!'.
j c it. nttHMti-. BUM -
llttt H4' vm iStteM".
1 I'titml liirli Silmtt TjiapH
4hmt lawn rm.
tftrtmllNM Hv .
1IMlMt Hf I4MMM.
tAuu rWtMKrr.
Pt MlM'fl Hi't
, t.t th. .
M ItltMt. tif Hvttft
i-4hn- nrfv-rl. ': I-1 I"
tt't-. MxA P wt.. w - I""
. i It 1 1 .IMt' IM'tll.
m. 1.iBwei. rmmi
K Ift i 'i laMtairttT i'HM il' "
Si tl?t ft im-rt, Mtrl
S.'itt- in tnirV. i" iM lkH. n i
nl -.i-iil in Hi i-fiit- i M!ni!
lili' l fit "ilfkft.
1 f
Albright & Anderson, "c
INT
. I'nrrif W.
t itrtwrlHhl.
A. I. mi
Mfrr
Mlmiy
Ni. t
Paulitit- t htt itii t,
i,
mi
Vitwiniu M Utniirriai.
itftpfty IwtUN li hi
Haafl I'tirtit-B
il Phi Hci'iaKx tn i ii i' Ham
t ii mil
Kbirtun K. frank
r'liwt. I44iw Hwbtti. . K Ottrr
Nttrnui aat Dllt'nlh) llnnl i. Urn
ut lit Witrrrn and Hiritn vmim
in thi t..tHv Ktrfrt
ttnti Itd-kinan.
ur iiiti
Mar). ii t l)nn.
Quirt Hr.i.ik
K-tlhannt- Wrfiiii)
Hiuiii mln
Mitf'i'lta Mtttacm.
Mt.ltrBt
AHt t l.r TlWtf
ti
itt. ptin l. Hnrlil :ia Imi n av fUdin
tvitHMv nl tr-Mtirw r iti wyru;
'iniai tn awe. t(l namtn l lt!ll Bit
l Ittirtil m furtnnrly WrUli IJ. i.m
'Mi a cimnvti uiti th' Cnniiti. ntiill
i: i-umtaMW.
i() iM'ltIS A n01,i IK (iiN'lt IM.V
ahn l.AXATtVB WtOiM 0nliTa
"iililrtK lirult n fuHil tnniny tl
' full, in mi r K W. UllOVK l-
II t ill i- In I, i i ll Ii- . J
aurlllt
nOy Ll
A N I ) UlMMCl; SI'M'IONIiKS
?I2 West G .lil A
Phone AM)
1 Vst Cokl aNvi-iuk
P O. liox 164
-4r-'.r v":':- M"!'xXf:' '-
:.::.:
;-::'A'
New Spring
G
X!
0 O CI s
H a t
a
Uraiii'H I -1 unit
llrrwatl TitMnrU
I .i.lr ill. li. I
ll i lll'i I . I ll .! 1 1 - I
I 1 1 . ' I 1 1 I ' 1 1 1 1 . I ' I
.t l
I . Ill,
)
III I
" I
-I iitv
tin iili
it. Mi'
i:,i
I "I
I. ttt I
"Ih.ui tl -t fl -IT ' tip '''1 Crt'lTJ-'M
ntt'l I iitul .Iitul jjcif-rt i .lii't il'i
uliltmit Ih '- , lu-' itii ' tin ut f i
aotni tin- I .r lii'ltrr;. .it mi bjliniisiii'RS
atlil .i:.. n '.t nl)iplrtr! ci t i-ii. lU'toli:
lUi'lltl lltu:.i :" cM-riiint iiue ttinl, y ll
will iiovui la? witltout thi'iti in tlic
fiiiwUy M- 1'ilwartl Marx, AlU.ty.N. tT.
I1ioitnt 1 iilititljl l olent. Ta t C !
I'" i N "i M .i-ii i-1' -ll i .(!
ill. .' V) N'.yi . mill i'l I'lil' i . ll' ,i
utin t '.if i.niix.t' t i i. a rattle tii
euro r i in iiiuiioy Um, ' ''"
Clothing
ierheim Young
Nettle ton and Cros
setfc bhoes
trr.-'riMTTiTr.'r
M. MANDEL1L
THE CLOTHIER.
1
3

xml | txt