OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, March 16, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-03-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE EVENING HERALD
Tliliu ni; m.l;.
vol,, an. xo. r,,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, MARCH 10. 1911
IIKItXI.Ii I'l IIM.MIINU CO.
XO I NO II
R OOSEVELTGR EETEO COLOR LENT TO
l
BLAZE BLACK HAIDERS III SHEEHMH TO QUIT FIXTURES LEFT III JNSUAflECTOS GET
JAPANESE SCARE
SWEEPS TEN CITV
VERY UGLY MOOD
RACE FOR SENATE BANK, THAT'S ALL: PAST GUARD AND
I
01 PEOPLE OF
BLOCKS; T
IN FAVO R OF
American Vice Consul Reports
Spit in Face of Phologiaphei
iu Court While Trial of
Camorra Goes On; Many
Dramatic Incidents.
Cashier Disappears and De-'
' velopments Show That Bankj
That Japs Are Trying; to Oct
E
THREATENED
Coalinir Station Alone the
IN JUAREZ
Was Looted Bet ore Doors of
Institution Closed.
Mexican Coast.
PENSCOLA
ENTHUSIASTICALLY
OWN
BLOW BARRACKS
ILBUUEI1
C 0 HAL AN
Citizens of This City and New
Mexico Join in Giving the
Colonel Real Strenuous, Old
Time Reception1
DEFEAT OF STATEHOOD IS
OPEN BREACH OF FAITH
Ex-President Declares That
People of Territory Have
Complied With Demands
and Should Be Admitted.
To i . u.miI that tilled thf I'lkt.
up. r.i Imuae until ttiihdlng loom -.tad
U'-lii itllll hlltll) welt ttitvud ti remain
in I In- -I I t, fotencl Thiiaiorr Howe
It l.ihl night made uHr ol hi Itu I -
iitttiHti apei-chea. which round in-
MtM III reapotla imiitll lll HUlIlonce
.iinl mid rivuiielitl. i lii'i red.
Ml II.MiM'Vi ll pokr opi My and
tmficdit on nil tiueationa In tirvtrftlit
up .mil hi re ma r uihiii th dulBKt
i Ntnti humi were typical f thr urnn.
Oi-t'lmitiK thiu thf (Hilar or the
tiMtioitM I guverunirnt t admit Ni
Ml Mo, til ttW UUHJII Wild h ur-euoh of
imiiii. Mi HotMwvfit iiMHrttd that
iIuihik hia adiiiiiilairaiiiin he hud boon
it nliKlatrtlt It-lend ill New Mexico
mill iIihi thr' wna ni- icaaott for
K i i iiir New Mvli'n rrmn admtuslnit
i hie Iiiiir 'Tin national gtmrn-
in,. III.'' In- mi 111. "Iihk been guilt) of
Minn wrong Vow aid Xv MuMi"
i '(hikk'w hthl fhiwn certain cniiillttoitn
pud wiiil Unit wh n thc wen lompllod
lth hi would hi- admitted to thi
iinimi Vuu have rullltlad thuac oiin
ililii.iii Tin- promim-a n-mnlti nnlal
tilled I wi'l k fu. liter lit lid lull
'Hi to make ii Mtutc I h- itntlnrail
tstui ram-til him Un-li HUlll) f n
in , .i.h ,i rnith. " While It wna x-ii-i't,-il
I hit I thf mvettns to tin 'A
iriiiiini in thlH i' Hi Mould bp ,n-iliui-iMMiii-.
thr reulla i(-"Mlnl i-vn
Ilir iiii illi llulin ul Dip ooanilrtttrc tMlt
liiK the arrangement III rhai'gtt.
wiu-ii Mr. ittMiii'vit wtlitAtiun irmi
in, tifiln. ini tm mi m mn tnnHuni
is mi. iii the largtwt until that m-r
"'I ml a vtattor to thr t-4t) The
Hi s. ..ul in uniform wi t- ilrrntn up
in mp- mid to thmn thr .nlnit.il ml-
ii.-..i ,i few bllcf rrUiarlla (iimi the
i,ii. i ,.f th- Alvnrado Th crowd
in nil Hit i x.-fereaUtonl '" - ion
luil.ii lit. -.perch. Hut It thi- lk
,ci.iiti. . I hl i'H) mill i,i Mr n la l'i'
iirMtnt' thi- taaXlaom. fine which
nr. th, pi opart) nt thf "rgantgntlnna,
iiiu.li .in , xrettmi dhowlng. Mr
iti.,Nf f it. iwdtwr dfffi inim in
ih, lli 'iil tin. vt-nif in. hi ii-miuNd
to thi' lto Udt . fnln ,.f pHrili
iilittl ainn,.irtim nnil . mn-irt
At Uiv MMiHujMun i'f Inn Mlk. In
wen to thi- Hporini-nt-. i,t-rvd tur
liltn. whi'iw h mil All ltoet'Mlt
h mt MtM IEthl ItoonttViilt A thart
Um i mti r hi- m Uikn to thi- IIIHn'
hfHtrr whi ro on oi th- tn?it mjiII
fiiii-d i-Mi MMiimoifd in thin iniiiil
tHII. clltl.-il him It, lh- plHtrnrttl Thr
itiit- mm luMtdMotiit'lv ilf iimii-,1 tlif
imituiikl cotutu iiipuonilnatlna, on
th nUlioi-m Hh ihf inUil wutHiker
iwr- riovojtini' IIHUt. .Mor Igldfr.
uiiUiln (.-orf r- . Uj liohfit
xntnt-t. i'i'l M 1.. rfi,rn. i'i.i M. M.
Indni it i A J, mil U Mviw. ilf.iritv V
Annijn. 'i'iwhk W flawy. .Iudti lw
m.Iji-ii (tolitmoi i.uiih. a K. Wnlk-
I Min nud AMi'i. Ut unitft lil. a.
iiuiiitwi. a. u. jjpturr.y. is. it. uii.
kin II I. HwrdafcHi. ful v. Ih-rt-mi'.
.1 K M!l. V tl Mi'hWHUkor,
lma itMttti. i nnuilii Film .lnll.r,
Mkitt lluiun-vult ArinUo. ,Mnlrr
Ji fumirmi Itlmk nud llttl- MIhm .My
llHtilliniri, flurk
l '-ilnlli I RotMMiVflt until
"Oi. iiw.r Mill, an Major nd
vuu. to. fnllm rlUMiid, my friu.w
liif lk-Hnn. tHH Hlld wiuilfll of i-
M hi it to iMtiirnlly to mv h v,-i-
rt-iil iilnmutK to ! h,-ri. In N't M
In. wn Ul thi tlTtlory that I
iH imiir ttntn hull ,n th,- metntmrx
of tin riigtiiitfMt. ntuiwll a im.lv of
m ii to whom I iVel i um nil o tie
tut flodt m tltcwi whicn t-oittd l otn
htiii' un mrH loyothi-i And If 11
htiil not li-n lor ihf iciilmtftil 1 would
Ht llHVf bM lit'PMlilPllt. mi iiu fi
Xv M.'Nii.' hil hiiI dHl to antni'i
fiM Xo. I want t conn- tn ou to
nhThi. not only to iu n (i-h wonU of
irifiliiu. ii'U mii tn ..)iriw tht,
plfinniiH i fe at hrtiiK hfti. mid my
iitun iH ltiHon of thi r- i-tlim N'nw .ti--li'n
h glvt-n n if, nut iihvi to Mtfiik a
llitf iiIhiui 'Hr H'lM'i'iiiiioiiiiil iiinU
IfHld iiimI of irhni V, Mfin ouu in
ilm-ll t tit, wlu'ii It In-niiii-d ii snif
At ihf (iutmt I h Ihi to wit iitnl I
Wl o put Hd Mtt'ollirl II" I ItllllM
litnv. Hint ru-l iIihi Hi. iiutloiuil riiv-
riiDifin lnm ttuiin fcuilt "f ni c
M'tiuiK lo N'. w .Mexli'o i 'niiBrf m laid
down n i lain i oiiillilniid ami uli1 thai
liiii ihi wfrr coin itiifii Klin i,.
uinilil lii iiilnilid.il it, ti),. iiniiiii Von
liaf fnirillnl tlm,.. roiniuioiid 'I'lio
nioiniiifd tiMiifiin iiiifiiiniuii i ut
in- riittli.ir h iu fun, ii I., inn Ic
gAMiu a Hiaif ihf iiniliuiiil Kovi-iiinii.nl
,.;iiM in', n Klit ,,r i, hroni'li of rnith
' "I llulil iiInu l
n Inn Hint It hid, ih,, .luti of
Ih. mivi.i um,. ni to ailiiilt Arlaonn Ad
! Arlmiun. f Hiiun id n noKitlhtllo . i
tlilni; 11 In a mluhiv nIIih oomiII.iiim
hill a poUilllty uf tnakiuu a i(.iWf.
mind Min, I do nut (lilnfc thoro In unv
I..M.1HII ior vniiiig auiiliidi I In. a, Inils. I
' -Mi)r.ona. xtiii i fun H,. a onlor-
o'lm aiHinnnni ihul uu hu
tint ite
.ih iiHtiih Muri-h 10 -ful, n to
llli i Imiti that ihf mobilisation 'if
lioi.p I 1 1 u i In- In.: ih r had Im pint
"1 i' ohjfi l Hie pi si-lllloii ol mi .11
Ii.iiii, iji-umii'm Mfxtrg and .lupiiii l
I. nl i, thf fotluMini; rfimtt n-ci'l'i'cl
0 th,. tttalf in-partimnt ir-nn ''n'
fuiitul K M. madden, dtmiuiied ai
M.i um nlllo, Alex..
' .Ni'MOtiHtlolt at,' III plu)i'H! lie
iwi'iii th- Toyo rCldfli Kiiidliu,
th, Jawiiw tratti-Piniili dt,-nm
-Ii 1 1' liiw, and thf Sutmn.ii
II. iiltMivn of MfXtuu, luuKltlH t'l
i.. fUtbHahllitlit ol ii ...iiliiis
-i.iii.iti lit i?kinpo, about iHn .mil
..iii- half nillin Iroin MniiaaiHIIo. mi
i lliif of Ihf NutNtnal ruilMHMt
-liUr of iit 'l'oo Khtan Kahrtiii loui h
at Matiaanlllo on the run fiom Vuk'i
li. niH to porta on thi t i oaat or
fouth America, t-nrtlns at ValMiraiao.
fhllf. and tiiuirn. If ih,. .nalliiB l
tloti If i'tablllil, lltfdf ahlaai will
t-unl hotin ward bound at Manaanilio.
and an Mini! will lit- mud,- to ll i-uil
Blm, in t)u Nuvltra llnr or lfiitfrd,
nhk-lt ply in thi .M-lfiin i-omIwIp
trailf
i'nill r'fi'Utly i hi Tvyo Klat-n
ICaldhii found llttl,- iiirfit Tor lt ahlntt
mtthound rrmn VoMnltruna to foUtli
Amrrlcu. and it tva plitniicd ! li-
tht-df dht i-itrry coal to thi- firopoa
il itattnn at Manastitllla. Xm, how
vYff. lh Tnyo KIfoii Kkhihu i wt-ur-
ln full argo4- of rlct- and i-n,-rnf
tm-rihanrlld,' for I'ortivtnn port, and
it t planned that, In thf v-nt of tha
tobllahwi'iii .if tin- noa Hiir matlon,
Ih.- .mil Mill Ih- hrottahl nut from .Ih
..ui in nifMini rd of thf firm or Mltani
.v ..inpany. who arf to rurnlah the
(-nl .Mltul .v rniinmiiy r- nuid tf
In- in I-immunlcatlon with th- Ann i
liun I'ontraftor fw .hf imrl worka ut
Manaanilio. who nlan Untiir a i imn
alon from tht Mr-Mcnn pivvt'itmi-ni
ror a alltii atftllon at lht port.
Im rdani to tin-Mr vttrlou HM?,itiH
iioiim, minora hm artarn that foal
fli hi. . lat itlnita thf arat I'onat of
.Mfiti'.i i nil- or I ho nior, pyrdldii'in
of t ii'df ruinom l to 1 1 1 . ttct tuat
tit,- iiiihrii I'aitrflr rnllurajr Im
found c.i,l alanr tli liui of t I'Jft
iwtMfd rAit.nianin "to Tonic."
ML ...
ttgaliiat it. Mir tn tMnr fluM nr .TiV
.Mi-xit'o thf in ai nut uiif parilclf of
luailfii-MiInn and I am cltnMMnid niiU
rtlaapimiiiiiHl that I do not uwina
ninonit vou loiilalit Ui hall ou ax ottl
fiid or a tat ii
"Itnm-MM. Ihnt nlll .in, vii
hhhi vou u a mitt, M-iv soon
and tln-n. in frifiula. It nttt. uith (u
to innki thW uii or thf sta ic in r
ivhlt h Hih tvhulo union (-an in- tuoinl
I i-niiifil iioui- that oii "in ink,'
wur dull.-. tw fttlaona vi-r . , i f, rl
oiifh and I Mailt lo Hp, .ik ..
on that iKiliit tnnlRht Ii v .iiid i.
fa and lHl.Hint for nif In do tu.lti
Iiim lull h how vvhII I think ot m n
that would not only bp . hut inn
- ht.'.iudf I liavt- ii pet Hilar liflito.
fur Mm or ihla trrltr. th,- imiiIi
r thf an-Hi plalHa nnd th,- i:i-i
mountains. I km in th,- row )iuHiin
iHM4,H ror a good hina itmt- I II vi-il
w,'t of ihf Mlacdaalppl. Vh,-n I vhm
olm-lf.l pr(dint I fell that I .i. th.
llrdt prldttt who hnd wi n
IIHllh ut hoHM' In thH dholt uruNN
I'outttr). and ao I au abt' to t,, . !
lain I hi licit.
"I'or liM'ttiii'o, atnrti Up- natlnn
al Irrinutiun policy at tin. xim-ui
iiK'iil. jum lifoana. I km w the ihii'iIh
of I lie u ii I know hou iiiicoaaui t
It wiih in put watar un tln IiiiiiI mi
llio nun. mid I Alan knuw how niiirli
Un- land would llil If tin. vtrr
"'h put on I huil to pursiiiiil.' doth
4tiiiii)ninia In th IIihi pliu- tlf
till) hill iiiiUitralanil Innv iiocoaanrt it
una mi ki ihi- waiiM on tip. ..iinl.
itliil n tlif ti, 'M plan- Un- fun ol
ilium wui liml dffii i lu (Miiiiiirv did
noi ihih wh.-r. on foulil mow ail
lIlllIK Wlll'll! Mill lll lllld MIRI In 11111
'I'boy illil nut know Hint all that was
imonaaniy wna to pin Uio wntor on
"Ho llio ihliiit thai uonlil Ih- pli'aa
ftii,". at to ,im Mould Im ltii'icn to
l ! ho- I ailtnti e yon. how 1 ho
llcviKl In i ho il(itifor and how I
waul io talk of your ilntlntt to ui
iUo ami in tin- union wht-n thu
lerritoi'i liticoniPs u mutt-
Ol ('(iiiisc. I want to uo it a pro
Rieaalv, alatn Not only ii.ii I n pro
griiuitvo, hut I da not sin- how nny
u ai (nu t. liidtcd I do nut mm liuw
illl.t I vi 1 1 Alimrlt'iill onn h- nil) tlilni;
otto. If vou do not niiiko iiiontoaa
nu ai-' ioltit to all, i hark. ou tan
POt HUlllll .Jtlli Ulllll'l' ,on will o
roi'NMitil or Mill lull hack, oim or Hip
mliur. ami ih'cokIIiik to an u-llt-i.
II Is Inipnsidlilf fur a ki'ih iIciikic
riioy in 'iti d 1)(.iik ini!trialvi anil
to not also maa. lmliif; ultlmt nmi
or iltMiincrntlc I want win lo ho pro
grcashf. Inn 1 do not hollow In In'
Inn proKioarilvi- with i In hrlillo nIT.
I want vou in miitio koimI iiidiohH;
hut I luiv.' noi m mien any i Into
In a in niovoiuciit wlnnii lliuio urn,
not aluiiiHl iik niiicli need of Inoccli
Inn work an of i mfo work Von
luivo iinl in In' nhli io liutil a uiijmi
forward luil vou Imvo aUo got in ho
nlllf 10 pllll ll llill'lf. (.Hp(Mlillly Ull.'l)
you mo uoInK down hill alo uunt
ynn to ipaii'iiihui thai llio nnro df
lalld ui loriui'i ovi'i iiniVnt mo iiiich
doiillal conipaicil in Hn- vllal ihhuii
HiiIh of Innii'sty mid oriirhMifA
"If juii Mill lull-rate tilillliifdH in
Viiitr public M'lwiiu-. It dtifd noi miilii
uny dtlTuruliisi- wind wuj- you may
.i Iioiumi Hiam, a ih i.iimill dldcii'dll-
nhlc to yuu. n unlit puhllf mh
(foiitiuucd on I'iiko foluiuu 1 )
Late Report This Afternoon
Said Fire Was Practically
Under Control: Heavy Gale
Fanned the Flames.
FIRES IN FRISCO
AND LOS ANGELES
Fifty Thousand Blaze in Lat
ter City and .$100,000 in
Former: Dormitory Fire
Chases Inmates Into Cold.
( Anmoc lHt d I'l tf I
Mohlauim t Ala. Match Hi. T,-f-phonc
ifportd Ihdl'.ii. that a flrn
dturtlna ai oiioik in la inonilnv
thrmti-nptl to tlt-diro I'mittiu-ola. lln.
Thi- riti KHlmd u ii.ii. Iwa) In tun clt
hlmkd Thr Hhiii.- fif tiiiiiiHii by
a alttt iiotthwfdi .Mini.
Tm huildinaa nt ctifht (lltfoivut
bliicka liitvt- titf ti tifattoyod.
I'lll- I'lllllf fouirol.
Mohlli', Man ti 10. A I I o'clock n
lone tttataut'f t. i,-phom moainii' frnin
I'enancotn icpoitfil tin1 fire priicili-al-
l undi-r ronitoi
in, uiidlim-. incluillng th, South
ern hit-i, Mir, httrui'd. The lodd id
J ."ill. on H
.ViiMHio i.os Iii I ,ii Aiim-li-,
Ui nfi. s. ful.. .March to. 1'in
finiv t,Nta in the I). It. Uittf tlr
Koodd hullduiR III the biiatimaa dtd-trtt-t
thifin, iifd a bliR-l; ut large )
tall dtrt-d
It wild HiHitly conriiled to thu
blillilliic wIiiti- thi- fire oHplnuli'il.
Tin- low wna )an,u.
MIIII.IIOII in I'l I, CI.
San Kniiu laco. March lfi. An ex-
plodli.n ,,f mi I oil thld moriiliiR alurt-
t'd a 111, t i.H dudtro.ted five nutomo-
-iillf Ntored In Vatiins"!- umjiiUc mIIIi
theh wtockd. The hot. MHr ?lli',uim.
Horiiiltnry IIio'ik,
"amitrhliip. Mnaa.. Mnroh 10. -Itnu-
Uolph Hull one ol the moM ,-.clualve
of th,- Hut Mini dot iiiltiitir on Mount
Aiibiun atreet. ar partl daalruyatl
h fin- enrl todaj .
Ml,- t nl, tit Man I'edfU.'d ulli nu
ll 'lit- ,iti. I in.iii nth, ih im t . iiMaken
I ii.itfi n tunc in !ni apt the
fn tin
LIIIANTOUR LEAVES
TO MIKE PEACE
Bears With Him Conditions of
Surrender of Insurrectos
and Concessions From the
Diaz Government
Vddo. iHl. i I 'I'l H I
. ..rk. March Hi The dmldeh
departur. from Ni-m V.,rk of -nor
l.linantoiir. M.vlaau iiilutatar of fi
nance, after a a ecu ,r l ollfo I f IU I'd
and m-BollKlliill. Id llnM . plulneil hv
thf 'iniLidlamllllK thu l In hua duc-
-ftlrd In t-rrectttiM a I'lltallVf pl,.n
liv whlfh diilialaililul refortnd are iv-
peetiHl to ImsIu Im HO (Hull It Tin'
Mill In- put into i-ffffi lit the ,l. i in
Kovrrnmi nt ami ih.' l.-adiiiK iiit-.iti-.-
tloiildta an itallafli-d and .u. to
in ri-atorlnii paf
Mfimr l.linanioin inin- tiih lnm
th,- lull evprraalou or lln deniandi.
the Indtiri'i-f tlonldiK, Mhph, It i-
hopul, Will be .li'i'f plllhl- to thf Mi
hua aovei iimrni and b, mailt tin
hMi( nt tignif The preaam-c hoiv ai
tin Huti-I Adtor of rfvnui Milder. ..
luthrr t.r the piovWoiial proaldf nt.
toarthti Mlth hia Ihrt-t-atuiw (brother
of Ho- provialonnl nrwililriii , and th,-
iin l that l.hntiutuui hua been ihromh
thitf giiirrHttona th,- . onrid. nihil ad
Mdft or the Muilrro faillll. mid the
tact (hut l.luiantotir mid ihr dfiiior
MltdrTO lliive hct'ii In ( nnli'l flH'( .
wltllr linpoiiaut MH NdHBi ii have been
exHirfUKed tlelMccu th, tlllulH'f mill
Inter und Mexico i'll. addetl dlgnltl-
cance to the dlliiatioii.
i no mij.n Aititiivnjii
i on u.uroHn i'oihjkiiv
The .iri.ilantii.lit ..f It W UfXcIf
ami A H i "i uiiiplini. .irrotcl In Hie
rllMii poll,-, tor tin .illfRi-d u. of
a foi a, il tiiiitMij pitnd. will likely ha
III ile lom, rt iw iiet-tli MiiJoi XX' .
VN'hiiinir. I'mietl stuiHd fomuilattloitttr
III HIM AlUUrtlltirniC1 De Nrlf Wild III.
rented In I Mm Vagaa. II In aald he
mil, lin t in i mi n rraudiilant pah
im n or ttoltl to him by A. S friinui-
top. fotmn-ly ehlrf clerk mr K I?.
siiniunr. xupei int. ndrut ut 4uu
Mnii'lal llf aaaertd ha M-aa IgnorNiii
of the eoiidlHond uudat which i.'ia
IMitta waa laauud t'tlllilBlon wn nr.
ti.jitad hen- b .Vluhi ("htaf Ifatrlcfe
ti'fSi.idj Thu men H ru lieltl iu the
t midiv .lull.
MEXICO
i Aaof tatcil I'l-!-" i
ii, rho. ImI. Mulch k. 'I io ml.'
'I'litilhal proiiillii t In Iliil- nnik."
1 i-odii,ii. rii'iU,Mil drtiRtali. un nl, til-
iihi ii.- arr net inahin m t,.Un.
iintiiiiK in tht trtlil at 'Hi oi' tiii' !
f in. ( nmorfO tar iQurder.
Th ilflk I'WItllllllll the Ifillltlld ..'
th. loiiK indlctmuilt fit Iht- pridon- r.
tin- tnonoton araltlk Jtrukni in :i.
iiont intf 1 1 uptiolia itn thf i.n..t.
I.-' cim oi ihi tJiTSailaioin Wnm
tin- i If rk ri rtd a JUiHSiBe r-t r t itiu
I'rt.-dt Pro VlUtBHl, lit hkhI pitdohfi
raided hln ,',.n and yittraint "il I ot
ffi mv wirii rtn ftp iMl-. oui iu
pinaatoiy.
ICrrltonf ih.- uMajglft bruinx oi tha
famorra. ,... noi tut kindh t the
itewepavpff annua. (Jjftt diiapi'td hia
picture thld uioriIU4fc hl' w" HMT
ihrn Into ourt. ygm the bandit
chirr mm toiu ih rftl.it. . gra iili wna
for a Ber htmtH fjl th.- Cnoitirttt
hi ajtll in th.- (air of H thot'truph
or mid In a nt aMTiJt hi uld kick
the mnii "Int.. iht Mdxt world '
Km. ,,li. - "' ,i kled pi.Miit.d tin
e. m i . i , . threat
T FUTURE IS
ASSURED TO NEW
MEXICO
B. F. Panky. Ranch Owner,
Capitalist and Progressive
Citizen Visits Albuquer
que and Meets. Ex-President
s,w
It. I. I'aiikv Mho oMiid a larSf
i mull in i- liin. N M.. ami who la
aleo a law land owner In lCanaaa
and other alatv bi-dhloa balng a man
oi i iindidrrabte maaiia and Influaiieo.
m.,m itnioiiK thoae who flailed Albtt-'iu-i,iif
yaatarday to ineel Mr.
U", -.eit uttd 4Mkft in UM riUun.
Mi 1'itiiky hua brn IflataUfliKl wllh
t.fM prugraMtvr niovviueiii In Mir
!'!'.iot. dlnvc comlilK t New Met-
.iiid la a ttrm o. tievpt in the iu
t . .i the nw tui.
H nave tawrerly larkn r.ilu.
ni .idri'ta," mxM Mr. faffk'. "I doiiiii
i.ti-rt- la any tti. in tin- uumu
'Min ih, natural rfdi'UtHi.i. that huh
' i. itoi) haa and Mlth ilja futun that
tin new attltf id fai'lpp. Tin- d -m
h.piiirnl of .Vi m Mf.vtao Ik a r..i.-kon,-
com-lualoti. XXV fliin diipnnrt
mailt timed our pi edaiii f ipiil.il mil
ami .nir mining, aar ''Ulitiral. innii- r
ami other n doureid iHU'r aai'f n
hfi-u touched a ye "
Mr rank uHaa n hattrty hum.--'
in .iiiyt.tlne totiklua llli- ili-v.-i".-nn
lit ol the tli-w atatf hlpl u a h ad
t t III anytllllkl for Ho (latterm. nl ot
thf people and thr iiiiprovc-min' (
the k nda of thld ''ini!ltUllt llf i
"iif oi ii typr or peopir wbo are . hi
rying on the work nt ditvelopein-nt
mIi). Ii Mill undi.tiM lly .. nt ii, 1 1
m.ik. i. i'l -nil' .. in,- ii u..
GD TO
SANTA FE IF YOU
E
Colonel D. K. B. Sellers Au
thority for Statement That
He is Not a Philanthropist
Except in Some Things,
Th. Mltl'l.t i It . iii.it, I rhitl that nil
lu-M Sundiiv in. i. ii.ii. ''ill. I' K t
Sclleid ami I K t would luk, -411
I In wr Mho dt'ditiii 1 ao lh- m-M
acriilc hlgliMiiv io -hiiUi I'd in their
iiutott la dionenhat -ti'UUUfbN deiuud
b ('ol. Krlltld Tin nUljlOl'a propo
atlion ia that h ami Mr. io will act
ua iillnlt) nud gonli- to ii auloldid
who uint to mak" Hn trip.
Tile colonel miiv - Im- IllllUllllle la not
tttlllHl lo ueconinni.laUUtf lijl the pan
pin who hnve .ippii'd tu kii ami -uliled
that, undollm money
Tin- atari will i" 'liCUja tenlurtlat
niiiiiilDg and thi- 1. 1 in "iiujilin niorn
iltt. the lilghl i" nm til Mania
Ca. All) nutolal-i Mho 'LSI'" to make
Hie trip ahotlld n..tii. 'liMm! Mallera
al nncr In otdi-i ih.tt huTtf! f.ooi)li)ino
duilnna m Santa i mu.fui una aged
and n bo Hint m nu lip pre pa led
ni in rnallllo.
N
V
AN A TO
Another Man Placed to the
Front By Tammany to Take
the Place of Unsuccessful
Billy Sheehan. j
ANNOUNCEMENT IS
i
TO BE MADE THIS WEEK
Various Other Candidates
Have Been Eliminated and
it Novv Rests With Cohalan
to Capture the Caucus.
N. .. X oik. Mai. Ii lt Alt' I ln
month ht-rore ih. leaialnture a lit
candid. it. or lit purt ror thr yneuHt
I'nlted rftalea aenwtorahlp. William r'
Mhcfhtiti ilnalty haa drt-ltlett that then-
la tn, i iian f hteaklna tin ranka
of the indutfeni forced. mIio. under
the Ifittli'raMp or Kriiatot I'laltklln D,
ltoof.it. have Mtoud aolMly atmliifi
him dim . thr Uemocratlc caut ua, ttud
will itlthdrnw aumr ttmr thld wrek
Th. xaH inainier in which Mr.
slit-,. lnm Mill leave the i-ontral ha not
ii .1. . i.l. d iipoit b Hia tiirnild. but
hid mi wit hf marked b ihr n-aii-tian..
. i mill. 1 If. inhalan flinrloa
I' Minnli i. IniHoni Irhiul mill po
iitinil ,(iliin. a a ciilidldatr. That
1 nhalan mil In- na lilt I a.-.f plnhle to
On- iiimiih.iii roup, cautint or no
auetid. ltd Shralllin haa Ijuttti. a
rtalnt.N N'everthelfdd. Murphy frt
willing to tiv him on Iht- inilepi'inh-iiid
ami fohiiliin nut only la UitllllK, but
easel In make the race.
It !! Mlth tlx- lull knowledge th.H
Un- f.ihalan f.vprrlnirnt wttuld i
llli-d on l hem that the luauraentd lint
l fffut-ftl Sli.'t-han'a pi'opodltloti 1
tla DKi, Hint a rrrh .-tin, lid he t iillfd
ami nil flinif iiiw ,(r the purl nii.-r
n unit in- bound hy the rrdiili s,-na
loi itooa, vt-It rlgtuly ri"od thia nm
Krmn ad a aehamo U mk- itnai ti.
ri.r si., han mid. r ihtrt faltwl. t.
dllp ( nhalan in ua thr eholcr or all
of tin lirniocmllc Icglalatord nadein
bltti in iiiiicua
Aa a preliminary tn the ithdriiMni
of Sheehan and thr introduction r
fuhahin. a I'ureiul proRiam or ellnt
Inatlou haa bel li -join- on ror the pant
wrrk. Xo on, haa known i.ettrt than
.Murph and I'olinlan what a acwiuibi,
then Mould h, i.r the amnatnrBhlp
the inonirni Hhe.-han oflfclally pulled
out or the rn.e In fact, it tea bren
Well kin.Mti ,. , ,,f Hiiifc, m float
totifh Mlth Hi. situation thai a num
her f . .imliil.it. - 'un, lifi n K"i'oi,mini;
Hit-iiiix im - i. i t ii. . ..Hindi
M i Sin . I. .Hi - i .. , i ll,, in. Icttel
"t Mittnll.iMi H -,. i tirrnioiit Id
lo a. , -i ,. , I , det.illH hine
.if, 1 1 1 . I . i i,
DIXON LOOMS BIG
New Man Pops Up and Gets!
Seven Votes and Hope is Ex-
pressed That He Will Break
the Deadlock.
i Xdn, n,t. , I'l. -.-i. .
' M.n .h IH I n,li- nil. in- of
ni ih. Hiiiatoruii deadlock
i i mint when fount,. J iltte
Olxon Ol I Jell mi rftelved
' - The report la current
i Ho ue! tMo m- Hin
ti if. .rin ' HemiM mid and
.- M.I. - -Mil ho Uitlli-d mi Inn
ill ,. ii evpr. aaed Dial
t t -i. - Mill be - unci
I- "I tl.il,
ii, .i,
"i .
i . ,.i .
.1 II !
. . tl
I. It
.IU-1
BLIZZARD IN GOTHAM
fold xpcll of l nii-iial -.otfiiu
I Id- Time oi x nm x l-lt-.Net
X'oil..
lor
Xi X'ork. Mai, l, Hi A 'old diiup
Of lllllixliil dl'MIIU rm ihla ttm -tf
year in. hi prucllca II v ihr iiiultv eai
arn p., in. ni oi in- f.'iinirj tight'
gripp-i' I 'd".
Th. i . ic ).. i ii ni , hei. diopptid tn-in
II. l, i-, I,. I I. all. n. duriltp III"
nuhi .in. i t'.. ni..,. . ,id ni i oinp.iiiii ii
h ,i a.ii. .it.i.,1,. '. niHfd HII hour
m hn ii -M.pi ti.. s. . I iiHiaud "unit
SHUTD0 WN THR EAT EN ED
.N'isoiliiHmi- lor l cement Willi
foal opnraior. fail. In Hill-i-li
l iiliiinhla.
X'ancoiivfi , H f. Mat. h I ( x
dhui down of ail the . oai mined m iiu
fi d Veat dldttl. t ..I llrlllah '""
In in In . i MikiluilHg 3.1M111 men. id ev
pe , lt-,1 dittMI.
.Vrgoiiftitauji for iraawal of ihr
agrifin.nl which elided the atriki two
teltl- .. Il.tve llffll MltlM'll l"llll
COLORADO
l it l ' Ullv
,, i ,,. IVo Sin"
. III. ll coetl ll"
i Mahiet .1 -
Adall Id gon. I'd.... gtVfilgalim-'
tin iank a nrrair- hut, aan unani,
In lo. at" mm It-M-lopmriltd slum
in, hank t-.d itHiied i ,' fore thr d..,.
nl thr inatl HkloN ! I'lfMNMl and lnt
Ho ootin aaatdlant twaW"l. Mif
Htlna I'ayttr. .tlm .ftrn Wild led ti
. iiarK'- r Ih,- . , . . rn wtMn mi.iii
mum iimuv on tici'i'tit bdMnrna t i-i j -h.di
ih.- aavingd r nfofiine d m.-ii
ad Hi ode of hei inothfJI. Which had
been llivratetl III Ihr ItMtll'Utioli
The hunk i- mined, aald orlaini..
"iittih. one t He ii.-i.ivt3t alockhold
era, ida. nml miv nnniber r tut
aaaiM'taied arc inan)tu)l. Thr tuon't
be able lo beam lo nli'Ot th" doable
llabtlltt bank m i
Adalt, It Id mild. 60flOafl $'." .
or thr bttnk'd (niida null atm'khnldera
dn lat, otln r . nllatailil held h the
bunk and thought tn he rthleaa
waa obtained tor the hnnk through
him. Ilkrh trei.llng the original aitm
thoUKlit Iimi
The rrit.nl of thu nitsaltig chler'
numt-rotid hiidina,-- Vinttnira. accord
tll lo thi dio.'kliolllotf . "fltld to br
that in- to, i no fin or i-a Hi iiiiythliiR
he undi-rtook
Adair I' rt Htrpli'Mlapori the tilghi
berolf the bank trtl ttlnaed. Ilia wife
went wiili him. Tlipy want to llnwea-villi-.
K' llifti to Oaettaboro, ICy .
when .til truer wrid lnt
The n iiidlnit ifiPhlor oprned the
pttairf. dtr, nt llnwnvHlc. which r,"
crntlt I'liaied. Thf llBl HolluM'
Tohai... loHipiiny or Hint . ity Id an
othvi ..r hia vaiilur.d .Stock In Ihla
com n .um rwcioiitly waa IllciniS'i'il
liiM'dtlaiilot-d Mill hae a cmnplote
lep.'ii ot tin d. 'I'm. t hunk's MntiiM
rend t ii inn th. vti ' k
SEVEN MEN DROWN
AND I ARE 1
CHEAT PERIL
Gales on Ocean and Lakes
Wreak Havoc Today: Tug
Goes Down on Lake Erie
With Seven Men on Board.
I s... ,i. .1 'ie i
XX .i-.i.'ial.'ti 1 1 i ' M.tr. h lil-
I'lll' i .ii. u peiil imhiv .tbo.ttd
thf -li.iinl.'il Hrltidh dteaiu, r ,Hn-
Inn 'a .n.hr, on the Virginia ctmsl,
in m i. d douth of fgpe Henry.
Th. little laland tife-aavlug alatlou
h.. i. polled to the I'nltrd mult-a liro
Hating t-ertlce hire that a furloUl
n. iihMfM atorm la raving and tlio
M'dd, I ii. in danger or going to 9iacat.
T ii- l'--ditxern .ire tin the beach
Inliiu i verj thing poaalbl to aavr the
. I . M
The Mttwi .-ni aaboir during a gal
i Hi.- itlntit i March Tth iftpht t
ii. 1,-w wrm it-dcuad t that Hmu
" I- ' ilia Si'ttataat dlUlnultlM. ami ni.
M pi- Mure Viriitc mad,. t Unhtmi
mi -.ue twrt mmi when the
in -dm hi i-anir rt 1 1.
pras-
Hum- fhaoi-o Im- Idtc.
v,ihiigion. March tjJ. Ldmr re
i"tt. dhow thni thr ant.. g abating
and th,. m.n will probably Ha aated.
limit) little on I .a I.e.
Kin. 'n Match 19. -fr.mr ktria
luga are mlaaing following a icrrlfto
gal, which d "tit laike Krle int
Ulght mill U id hell.Vetl tr- were
l"dl tlith then ereWd
M'M'll Ml'll Hlottll,
fl, VA.Innd. ii. Match 1 - I. it'll
loil.lt lhl''c n 'hl tllgF M.fe .li.o.int.
en fo,, bin Hn Pllvrr Cpra. Min tu-r
.um ot dft.ii id klloMit t. inn v na
d'.tt n ,t tth nil on boat d
CARRIE NATION WORSE
.Militant Ti'iiipeiam-f XXorker I- Vim
In m i Inn. finiillthm In
lln-plliil
( Xkm iitt- d I'l'caa. i
I. cat "Iim ,,rlh K.tn Mar. h tl
Mia. ('iii'ii. . id. .ti th, mlhtniit Kan--.!
ti-lllpe lance MoiHi-i. win. had lieeii
in n hoapllul lieu im ooiue time dill
t.inia r i out ,t iiMtoud hteakdoan ia
u ... 1 1 it 1 1 groMiiie M.ak'-r and hrr
. ..million id no t I' H.trd ,1 .id dciloiid.
TO LEGALIZE FIGHTS
llllniil- l.ti llii" in Hie Hmiil XXauou
Willi oilier -inn'. XX 1 1 1 1 I'm.
pn.cil Hill.
i AdNoelat, ,1 I'n n i
sprlimilfld III. Mulch Hi M. nnim
i' wnri thld morning intt.Mlmi-.l n
mil in lag tlic prlar ilghi in llllnoit,
'I h hilt provhlaa for aU-roiind. no
dt idion Imnu. aMKfiM alx-ounn'
gi'...v md a rigid phyaltal cnnuim-
I ..I, i.l .ill i oulcMitllld.
-u ih, n-i'.'i . I-.
I Hi ' il It . .11 . I'M
hank ol llilx pi '
dni'tv lierr Tin-d.ii
Two Prisoners and Wounded
Reported Taken, But Fed
eral Commander Denies
That Any Were Captured,
MADER0 WITH 1,000
MEN NEAR AT HANI)
Orozco Has 800 More and
Trouble is Looked for in
Border Town Shortly;
Maneuvers Begin Today.
I Xddoclati-d I'rrca )
i:i I'.id,,. Match 10 luureg prnl n
tlaeplrdd night In ft iilglit. with tlir
dtrtetd patrolled li a dutible ferae of
nunrdd .md prneticall) the anttro ITitr
riaoii under anna iu rroiit uf the Iiiir
rnckd mid ti-Hiliitii t'tiT?.
it la not known how ninny tjuiii
pi'ded the party of lniiriactu. xvlru
eluilad thr itunrtid t.tfl ulkht, Kid In
to tlif town nud par I hi lly dudtrojiod
tip. frdftHl iHirructtd with nlliuly-
rrlne.
Thr) catned out the pin lid Mlth tin
lodt, ot hut luu men who Mete wound.
d and captured.
Ii la not Hiuiiglit incut ronton tiro
mar the dt) In an) ureal uinuLmni.
Mndei.i with n lliou-iinil men Id huuni
.lldiaticc Month Malting to nlfoet a
Juiicluic Mltli orozco'd furor of SOU
heiore niartliliiK on .lum-cit.
.i.t- I ll Xo Omita.!.
Id 1'iido, Tex. March I fl. ".'olonul
Tuuiliorel. ciiiniii.indci of .Inn I'd',
dinted thld nifittiltiK that the bomb
i in nw n into (he military harnigka laBi
it i H It t did no dnuiiiK" nud that no
Ii.kIv tt iid captured. The xhold of tha
h-nit led in- diihl. did not hit miy-
l.o.lV
.) A MclimilcU, eilKlliet't' on Ilia
Mexican Xortiiwcaturn railroad, arrtv.
d lodu) and reported the road gilt
lo di8d (nun JuixniR ti)) tlio ,niinlli.
rn teriuititid at !'(iiitun.
Mill XXalllii.-.
tinlvoaion. Tex.. March It!. Tit"
it in iv imiiieiivrr. are nwnltlMR Iim nr
rital uf S.niKi eoiiHl aillllery troop"
Cmill lli.lllplnn roudd.
ileuirai Ml I id hopii. to Have H ni.
Hie iirigade iii camp hy the anil (if
thld week
Thr trmidpiiitd will prnhnbly nr1?
imnorroM
l'lr-1 Xrin.t Xlnnciitcr-.
San Antonio. Tow, Mllrch 15. TIl
tirat maueiiters. of the tiohjia Iu oaiiip
.re on ih" prosriini todky.
It Wgd plilpiided In HMIll out 11 ofnt
patiy ,,r In fnn tit ror m-viirnl Itltlsci
tsrek 10V11 und tor ihr iit)roi4uiiHg to
look lor them
1111-11111- lo lljll..
I'lttaburR, l'.i.. March h;. Saavr
I.niMiuiour. MoMcuii ntlnidter oi ft-
nance, paaard thmimli I'ltUdjlirg atwh'
thla liiornltig rn rniilr l Mw.xieo. Ua
will reach St (.mild Hi Id canluu,
1 1 lit 11, -, ,'- fiimpalKii lrall,
1'itilghiH Win Mnrclt HI O.'ttriol
IJIancod i-amiNilKii ii(jpiMt Aijuy
I'rielu ai-enia tu have altllu'l III a ilig
uifll failure from the rnhnl agurdjiutiit.
following the otleitdlve niovointiiil of
thr M evli nil federal lart IlifCht 111 tha
dire, lion of ih,. rebal eiilttp up sign
mm to h,- di'i-n at diiyltetii Iu4ny of
the trbela.
indicailoiid art that lllailco'! fore
uplll Into factlona, aonir of which d-dt-rted
i the American aide.
The main bodt or lit Iroopa are m
Iregttiig douthward. Atnailcaiia hafe
bt-lleVM thr libel .uiid,- im a li.i.jp diigjl
nHl brvond 1. pnli aluilg llr HH
ptMNta Arlaomi In UlHitco'a bmtiltA
f in te-piioili-iils on doh,
San Xntoulo. tnvtig, Mai ah 18.
When Urn Scot 1 raltavad Tnylnr In
auprrme command of thi xmertoaii
liiyadtng farced in Mrvicn. ha wV-i
act ami pa it led for the rirat nme ao
fnr ad authni linn, ., mrtort m inr
ca sued. h 'uni 1 otredpondrnt.
from Hi. tlrpartmaoial H aUa at
XX'aalilnRton Hiri,- nnie u great hue
and rt that the plana ot tha leadrr
Would hr ft'tidlrntrd mat thu ent'MU
would learn or even inovnnant ia ihr
Xinei ii.tn camp tmni he retMHta aiHIt
back home be the oitrrtnHMikdaaUti.
liui in,- wni nt rrapuadauta im'
to the armt and thrv ontar-Ml the tl-y
i .Mevito with fccoii Hciat4nua
forcfg.
Tltnea have changed -Mut-e tkiMh
When AnietlcMii ir6ga buaiiii euu
taigtns on San Anioalo. tu ife sraat
di war gam of mmlern Untoa. Utr
mobiiiiy .,r ihr army wa ia b.i ti-
.1 Ttie war 1 iirri'-punilaHiis" iiraaail
en inttir inohiir pernnf Ulo) tin!
ei with I aa imnllmoai.
Thi- lira! deUti-hmcHt at ik "UPtOd""
an ivad Tkutiwlay ittetit. 'la (Ivgi
delachkieill of the Will' eornafciMMldanUJ
tteh-outrd them Th Bt'Wg1lMM' UtUU
ware fit at on the -can.
Nntt llliMti-.xeU Tried Out,
han Anttutan. m&, SaMwtl
rack- Minna new hurapaairk la Italiij:
slvru Ita tirat 0lllci.1i lost luplnr rjgl
t 11t1n.it t mi j'ag,. 1. foitimn ;i)
1

xml | txt