OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, March 17, 1911, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-03-17/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

8. "
ALBUQUERQUE EVENING HERALD FRIDAY. MARCH 17. 1911.
ST. PATRICK'S DAY CLEVER COMEDY
IS CELEBRATED
BY SCHOOLS
Children of Immaculate Con
ception Chinch Honor Mem
ory of Irclntd's Patron
With Appropriate Program.
Ttii mrnin m I i "
Ihe i urtnl in itl Mni hull '
r-tlrd a prclt aifht Mcritniua
pollp of M. Patrick ml lh KmH
nM M. Tn clcbratton vtnn gH en
by MM. nMMnrHl nVpartnv nt m ihe
;tMjKM tm ItMHr hrt. vr-M and
44444 4444 4 44 44444 -4
! NICE RIPE BANANAS-
IS Hi (( of the Mage banked
aiMMl by nuRivroun palm mood
nwc kboar mi ahieh m large
Bnldcn cfrtorert harp hurt . n dm n
by one t tto Upll of the rl of
Itl 181 Angela lalirlare. . imt
uMI HM H look that one waa ir-mptid
10 baBevi H km oft of Tara burp
fftgMNNl M n drawing Abow th.
araaw tMBtMNr flag and nhimrii k
uppaar' lh tara and npt', -mik-tto
a SUfii- a m Hrt
iiflrtlH for n m. PgWcha' . nt. rtmn
f Bngtwro wn r- fined, hirnmr
Hit. NlWftaal and rctlgtmia. makln i
ma fwrt that It wa an honor t b
Me of tfcc race who had Hung
i4wraalv I hp (allh hp h t
ltrth planted in ihr hanria oi the
ftuolmhei' r tluMtc Klin took purl in
I he morning entertainment
Te voofll olo. -urf In Phlladci.
phta." Ii UMIIlani McDonald, ana will
rorntijrntl. and nlMimni w,4. and kii
iifcDill .Inhitltnii ami Uirllo Truawell
iliiviiiii.Nl much pmtac for the pleiialni:
iiM mtr In wliloli they ri-lt(1.
TTl roHowtttff In tlm pronram in
fall:
"llfliafiiln'ii ('ho niilon MhIiU" f'hniua
THwMieter ami (Tenia of the IMh
1'ueirte". . ninloKti.'. ('Ilia of fn
"IWiltli nf out Mgtntra" flioru
"T llufftaward llmiml," n-dm.
. . . . Uui'll Tmaw-'l
t'horu
pin li it milo .
... . Aiipclti I Orb ro
"fri9ii huU th (Sold"
. . f 'laaa lifi'iiiiiiiiii
f to I'htlHiliiiiliiii
. . . Win ,. iiiiih'.
I M-tlltlM .
. r. i iku in-ill .i..iini.ii.ii
iiiii iii k i:nn" ... .cii-.r'ni
Hail
"liteli .MtnllP.'
VllCHl Hlllll.
".Mutliiif m W.iv
ARE TAUGHT DANCING
Mititr U'uiiii'ii nt Kimi. if 'lit nu lit
4 rij ft mill Ai'Mlii'ili- I '.ill,
lllllll't'x.
l4iwrnoii. Kmi . Mar.-h 17.- Kaiit y
ilam-lHK if 'i i'' luurni- in tin- wui'k
in iiliyakal i-.,i .itum i ilif l inv.r-
Klt- uaKlllMrfli. VoUIIKxwulliflu hi tilt'
ffadtemau nml onliiiiunii- ilawMm n-
WW riulii'il tu Mii'lul IMI'I of ihflr
UiiH' In ImiiiiIiik to liitai'iuct IbucIc
hiiii iiijtliolli- folk Uunui'K
" urn h-hoIiIiik inn KrU ihf folk
iliuici wf tlif iiwii-fiiiuv in liiiinmiK,
rtvat)tii ii ml Nurwii) pilHc-ipally,"
KflM .Mlcp .Mary f nri. profriMoi nf
liltreiaal (Uu.ailuii. 'ur oimf. Hit.
Mii ohiiiiKHn in (nun of Uu- tftrp
vhoh haw Wren nilintiiJ ilhil n
lm .Miivrlt-uu (liuiriif. Alt tht-m
fot'iii of daiii'iR liwil tfiiUi oiiicin in
tki nmiiaaa nf ihi hi'iiim and .)l
Tll an MiKgi-xtlM' of ih) tliiiorni
lK'Cj1tlll l till' pttMMIllU l lli
t'ountrl1. 'I'liim. In our I'limami.
try Ui laifirprm Hi. lalloiv ilanif.
the raanof' laiu-. tlm iI,imi f th
vlngf. dwiUHM in oeloliratlon ,r u.
lorMWi f war nil abo lovt- ln-
I1ii nrcltiiiii nil! tlir ntrla in mm
'ttlar davtlopinnt and uaaUi thi-tn
In aitalaiu); puiai- Nnd arH.f."
At nftXi'Ht ino ..unK wowi. n In ih
iV.vil uiii eoruinl yir .! ui.- iuk
III); t)ui' lOfm.iiH ui iIhiii In.
iriiiK.s onitr.ii ix to i i uavs,
VX.Ci OINTMKNT lo kwiiiiiiUhxI l
mr' nny mv ' It' lilnK. Iiilnil liifni
nx in I'rntriidliiK I'Uph tn fi to H dir"
or inonuy rcfundi-il fio'
MAKES HIT
More People Were Ont to See
"Abdnotion of Hiano'"
Than the Crystal ThenW-r
Conld Aoooimnodate.
"limit ilutilit th,. till hi 1 1 1 1 1 1
I'uii .i wfllrh oiniil at ih
'in t t nlftit im h wifW V inn n
'In vWMhnrttli kit of tlif MiaxHii
n i-wlfmit vOlitela, In hf hand. -'
Hiam Ilk li .UhmiNmi i Ik ImiiiImI
iii ii a rar4 rrnwila ami il-n-"
aci one taa atia 11 TtUliiu .'i-'
biMhi n u nftUwiap. mttmn wi
hi thi' iio!) tsfja iMigtf ninl fh- rid
va Hflil at Ifea tear, h in hhkhii ii
thai i hr ' rrantt MMlMNxawiu Ml '
mmpIv nwarflrt for hrllitrHig mi t -
tll mi '(ihuMKVp nlKR taNK ati..i
Hon like thla.
Tlo AtHtttetfOn of 1Mb lie n ! hi
with tlx MilMMa!n of a rl h i mil mi
Htrl oti iioard ail iw'uan lino! imu
HfM. 'n i w vark and atinn I'Hh
Th pl" i" larwftTlty woik-d m m-i
thf iletHM.i- n fit (Win Hftft in in
ttoitiK'Moii or act in 11 iivi' iliiii i ".ii
d iiitt'ipxi cfiiiloittd la t iiikIii "n
thf artltiu ot 3IIii MoiiHon .ui.i fur
work in ioiitnrfiK Ihii-f inii M
llantniui! la Tim mattimr imii
from tin imlian sirl to n lush
atit and ti mi nilriinH. mm mi
-fvi hai lBipiri(iiimi()ii nf ciu'h or
tlHMil rhaiaririR tliiil in tin in )'
Hi'on I h otilv miltiLltm r Mi. m v
ip nf i irH p. oio In ik r(Mllpllll
Hat wotl- last nlht iimm-ImIiiu'iI
Mlaa Mutiriti tln ttilinl or niiv llll
purauiiatur anil I'oatliiiii- rhmiKi' url
jut on tin Vmitirati riUisc tmlny Yihi
lire Ktiro to h nr unr IrUMiil tnlk til
Ihtn art 11111 xin'CHH lliulr nnliiliin na
III llfHV till" il. k III ll('l'llllllllll !
lli'tici in' on hriiiil IiiiiIkIiI mii I hut
poll ('(III Ii.ivm oiir oun lllilc
plHtlllttoll to olfl'l
MORTUARY
1 DOZEN 25C
i.i
Sl'l' tllllllul' ll"
Ml miiiil 1 1 1 1 1 - . ii
t.oml li Miii'Ik'ii I. , liir .jr.
I.IIIUI' I'l.U lllll.l'l Kill- i'.".
lHll Vliili.iil I.iiiiuilll
llllll .'J.
It. i: i. i iniii'. r.u id. si mi
t.niil 'iii i'Imiii, ,tn ii. m i',
i iil.u-. I'h'-Ii (inn i ink. j..
Ii! ' . 'I .iimiiii.i ., im u, , .in-
.
-ii
i .
! I'ltl
illll Mlll.
Jill ""-Ullll
ill si
III
10
Itl
iU
Ii
t I il.' . l imit. i
lili.ll IKU Mill Ih lull III Allll-
giii'iio ui thi' iiiv o' IIP' .It-nth of
t'l(ll' flHIll III Hl'iplll. Illll. iMMt 1
Mmitlnx. .Mi rutin hud aimiit nonii'
tan ti-ar In AlbuiiirtHn mill wan,
unit.' w-fli knonn ti.ri- flo luft for
hi im tm r h'ni' ii nt it moiilh io I
III in-alth wnm poor and hi v-umi' to
NV MfRli-o In vhIii i-ffari to r
mhiii it Mr. F'luni t nrl 3'
m hi ..ui lit- Ih.iii in Marlun, ,
ril I W I . mid nin- u wmiluatp
if Hi. Delphi Mali d. Iiool alHl the
Itiiiiuiui ltuln oili'a- "I MutKic.
hid .-ttntr Ivul hi' bad bioHl In th'
laiiruad bualafB, lnlnji b"i-a cmi-ii.ri.-U
at tttffvrtcnt ttmwa wtUi Uii
Vwiidaliun lint- and with th- Kantu
Fi- ralli'wail. with whU b latter cunt
piiilt he mrvtd tin dlvlaion wloifki-- p
im In ilullui' foi tao w"r. !
iini.'o I'iiniliiii r'in.1,
J,liiiu I'uuHiii-. riv- ntntii' old
ilaiiBhttr of M4'. and Stiw. M. V tr
ph died In Hall up yrt..rdH iiioin
Ins al 4 3v i.i'lock, folluwina u ui''
IHik-m. Air. .Murphy In ni-ll Uii"-wi
In Albuu.riittf u th- tlauatit.r ..r
Mi, t 4. Ifml Tht- vmpattn i
tare I'li'i-U- of liii-nOn :n HiIn "HI
Iih 'Xti iiili'd to tin i 'in-1 nth in tlo- r
lor it) itii'tit
, . . . i
t m t iiii;vi'M. i.irr i.vri: vncic
cti. vvnrrii- i; nn.irius
(icoriii' Hum. In miiiil i'c pi'ialdnnt
of tit. OcrUli'lHllS IllHillrtlli'. l'(llllM t) .
I on ii torn or Ti'X.ih in :hn lnt-iini
(I I IflO gl-tll'll OT III C'lllllpllIlN ninl
rf'poriN to ihi ho. in ofilni.1 iifii dial
tin- nf ncli iiri wiitltiK ii Intae nu n
bar ui ii - polli'lf" and tliai those
h ha vInIIiiI hio in a rtniulahlilK
ioiHlltttu Thi- Oi t'Ulatitnl fmiiiMtnr
.iwta to jn'i tip. pact? Ihl your In
wrlltitK Hfu inNuinni'p In Ihn auuth'
tvaat Hp I h a hm iMHiipn iwck.'d
h. hniuf wii. it Miipt-aU in roldent4
or lid- autrtuttfat
Attentlno Scout"'
Will takt a Itlkn itiinoiioH omi IhIo
tlo roHim v M.ifi nt I'tan.iv nori !
a' ill In knu.-asi-k nml lunch
li)ll noillIAllAII.H.
Si IllltlllllxlUI .
I Mi lil I KS. ilint.ilii.
tin iinl inl nut ui Hi.. niu
lliim.iin. in Min' llui. mil
( Mil. I M . Ill . Willi, I'lllllx. -ut,
Id". .Mi vj r.n slnif. mi' mi
Hot- Mm- l.'ic. mill Iniiiilii'il.
Ill Illll. I I'll! Ulllll-
CASH BUYERS' UNION
M Illll III I'l'iipililiir.
ni-JIJ simiiIi si , nml si
'4'444 444i'4'44'
MARRIED IN JAIL
Mlllloii.ili and Oilier .it Any Mate
Out Ofiwit Tiiair Pcmoti.il
V.lltMtlOltl
t'halianimaii. T no M.m-i ii I. - In
John Y. Hhi rmnn. im ti In Jml
iHirffMi 'hi murib r ..I Ttloliiax
1 1 Norma n. nl hud la umriii'il to mi.
i "loo V. UU'iaa. UuPttll) Mian Lin'iir.
Hlih thf lliliitlii nl mm i Ilia Hhi i
man, wont Ui thi Jail h' i oiiiimiiiI. d
b Un- mother or thi' pilaoiivr and
Ih.' arltlow tf tht- inunli-ri'il limn
rthartff i'onntr jrfVfniHl tin- umi
ilai hi llnil tkna bv rcfnaliiR to ni
loa i he pilauiiur to iwrlvi vtaltor.
Thn Mqutrv Char lii Waiami vlaiud
Hhi-rman IH flta i-cll Whll. Hut. Mlaa
I.ui-a. illaajalaatJ n- n mni" im.
tiulktl up the allv al th- bn. k of
Ihi' Jail. I'larMl a ladtlm nKalnat thi
prlatMi wall. Ajar.udfd and atnndliut
at th- a-lndaw. thv i .ninoii.v b
P-i'faimed with thi- brld.- on th. top
of th- hidllvl ami the Riootli brlilnd
thf ban. Thi aheiff km w tnnhlna
of th MH-apa4k tmill tin- ri-inony
had l'iin pi rfornd.
HhiTinan la hild wittioiit bond,
fliarirail With thi' twnrilii of hi
brothiT-ln-la w. Thotua I). Norniun.
Ill lii'ldi' 1 A hriilitlt'll lilolidi- and of
Knoll futility
,i 1 1 1 i. i kiiou ii
iiiitl.iii...i:ii 'I'Ik
. ...... i ti. l in tin
. 1.1 1 Ii ' i.l t...l,n
l n. Ml
Pastime Theater I
Kir It si di ll MiinitKt'r, X
Latest Up'toDJte Moving pc.
turei. Fintit Orehtitra In
the Southwett.
in tin ll.. t
t'lipl. Ml II. '
'M i HI .i .
I I
Mi'll.
iMiriKhip
I. ill. In.
Crystal Theater
.loi; II. st til I I. Miiiiiiir,
'II
I i..l nl- i t III) lillHT
r llll l.lll'l illll tl.lt'lt'l'
llll Ml sils
II M. M M MlltIN
'rim .Mini fi'iti.v ni
nl s ."
'I ll
U . Ht I
iipi-n
I III l I II. II,
I "II
hi: In .'Mk
Is 1 1' tn
1 1 i ". ti .
'ia
-Kil-
VHTICI.K IV.
'I'll, lotnl it ut Im i Id 1 1 nt t ittH
i. it porntlim la ono 1 In mil -l 'Phowaainl '
i ( inn, nun i iiniini. ilni.l.d in). i rina
'rimiiMiitiil (l.nutn ahni. r in. i .nr
ni H or mil' lliimlt'i'il itii'iii liniimn
. mi h
Alt'l'H'I.K V.
Thf iinniaa of tlli lli'iirtmtalni.
Un i ...-I'.rii. ! ailitrnaww of aach, nml
tin nnmlicr or liaiva atlbarllBnd f r
i ii. tl ri'Ba. of uhlih i-
Tlii.. Tliniiillld (IS.lllMM iJrillBin, tti..
mm .tint i-r 'Hpltal aliM-k with vMi k
th. ompHiiv will cHBiniaiieo hwrtnaat,
,l. .1" '"II. H1.
tfitliUM-r ot
ililta. Hhart-a.
Wi-at TiJarM
.vibininnrqua.
Maxtuo Tail
Val toI
S'lillll'
1'
I K .allit
K. A
an
A v.- .
X. a
IlllUbelt. m:
9 ll A. Mann
Am .
7i:.
Ai' .
AlbiinunillUf,
Mi'Vlio . .
W. at TUr-raa
.Mbtniuarqiic
Tan
IVn
Hln i iiiuIi ! ..ii.'
' ii: iii. ii In
Pi. mill' ii . ..' .,li
I I .. 14' 1 1 ' .'Ut tr,
III,. I I i . . t ... I.
I .11
TWENTY-ONE KILLED
M'.Hiiiiiii.'ii troni I '(' mil' i
B.iiiHi pound of lMaf out or I'aUt.H
uiii. Tin' whilial fnloi- ot in-i-r lum
iti. ti.- in. aiM.iit I W . ntii a ti.tiinil
ulihin a frt daya, Thi- udd-n il---s
maad r.ir the ariHi at the front runu
ut a time Mbcn mm wii nl.mh
im untlna to a hiaii riauri'. Tti'
uholraad buifhrra w-ri- limilcil up
with hlh piiri'd i-attli- and an- nld
to Imvf an i ii' into ii .'omlittiatlnii with
.Ultl' i' l.ux In hold up to tin miir
hH Thn nmr the moblilantion of
irooft nail th dotiiutid or th'' out
iiilai lipartnirni
t
t
X
4
4
4
4
4
4
4
4
PHONE,
46
PRATT'S
214 South
Second St.
l lll; ( sll Ml , I. t s, i xj,;
iv iiiMi iiniii' iil.iinl) Iii.mii iliiin i Inn inn ulum iu. t sl inr
talili -1 1 1 1 1 1 1 ll tiilti-s ii Ion; pin ' mid n lal inn dial uiii ullmil
to liii) mi rii'illt,
siiicriM, iiitni'.iis.
.' im- inking in ic i' .(ii'i'iiil in 1 l-1 w ii titihiK mili'i. with
it iiilrknivH mid ill-kjitiOi Him . j;ii'iilh iiiiH'i Imnl lit ilm.i uiii.
lli to l.iUo iiihunliiK.. of inn' umiu, ..n inp iniri"- (.ooil m c
mIiI)iuI miiii.' liny ii- tirili'i' Ih h i rued.
17 III-. ( ilati'il huk'ni'. . M.tiu
still!'- I'li-iiiliiiii limn. Hi. ,7
M lll' I'li'iiiliiin Itaiim,
poilllll iu
I.AItli.
sIH'i. . U. or Vriiiour'. sill., ,
it'lll. Illll n .in
.'..tli mo itr
inll) ilin . . M.'Jf.
.suirr I'l.'iiiiniii, nr .Vriiioiu
Miiiiiii I'nii',
i'.'Hi. rim ir
.'Ih. can 7ii
to. ih. (im xi,:tr.
IK. I'niKiu riinii, ,n ih.. a i. nr.
Old lit It-nil I'liuir, .Ml
pounil- S I
Iilniimiiil l. I'liuir, .mi
ih- M.ir.
IP'. I ( iiaiiii't) Itiilh'i. Ih. ,:tu
.N'l'W Xi'lin I til I lil I ICcu..
llomi .'! 4
Kino i urn mihii, 'J Ih.
ran in
Knni I in n s nip. .. Hi.
inn . .
Knni Coin H.'ni. in lb.
an
I ltl' I'lllllll' llllllO)
:t iUu. Miii'iii'inil
;tii.u i'i inii'i'lil
;t pi.u. spimin'iil
I. . I' 'oii'i".ii'ililri'
Nllli-f . . .
m ill ('lull siilml lh'1-..liiK
Illll l.l'i Mllllll )I'K..IX .
Itllll' I llll, I i nt. up I'iul.
Kliiu.l'iinl s a -stiii ill
( I'liiliii'iiinl (.In-, siiiii li, i
parl.iiiii'. I'or
lli"-l Corn siiiii'li, i,jjs.
im
HiiMiiiiiiii I'liii'iipplii. lulu.'
inn
:t lu.i'i'iit pl.nv. i iiicUni
uiii Mud Inr
till ll, 'I'iMiillllii'., Mllni;
lli'iiu. anil IC. .1, I'm.
ran
.If.
.in
.'Ji
.jr.
.jr.
.;iti
;iu
.;iu
.tin
hi
j Through Little RocV
Mill Itofa ArU . Man-li 17 --.Mtn-IftUir
nf IMiiiinr.' J mm I.linuniour or
I Movlro iinatcil thitmah hfru Hit
nionitin nn rout.' tn liroiio
Assured of Goad Care
Wahhiimton. Maich I" Tin- Ahum
nan ill l, 'im hold iik nil.nit'rn tn
ni ui Caaan Urandr. whn liavn
Iiim'u ri-portoil in ilium r oi nxcciillun.
and lli'iiry Whittle, arria.!1!! at Cm
dad I'orriilii Oln voati'tilai. at'o aatn
anil a a i I'd ol lair iietiinumt. at'
coidliiK to inli ?iiiihli advlaia tn tlm
tair ilopaiiniv'iit f i am Aiiiurluiin con
'iilm odlcci'K In Mexico
(lem-ral Nat.irni hn iiauioil Hi'
Aiiiti i mi iiiiihii, nt .hiaiiv. Dial hu
in lHuni'1'.i iiMCfv.'ii i vt'i) innalilora-
Hull
III MtMi si.KKs HI Vt Htti;:
ss win; si'ic.Mts Mti.i;
n ii- iii. iiiii-l uiul iiili iiniii ii unit
n nnd ubiiiiiltiniiif ut. Val' I''
iiiik brought mil in do (lum"!
uurt tor Mandnval ouiii. umUIiii; for
.i i. 'tui ilhoi'ti friuu hi nllv, l.utlli
1 1. II,. Klali
Tht- rnniplulut allaav thut tin- (Ic
ri-iiilHtit ili-H aorUi'il lur duttoa na a
nil'., and ini-iMtfd di pluiigliiK plain
tiff liit" di lit l In i .xtruviiSHiii'i
(Hid t Iih i lum plainiirr i I'liiiuiHtrui. il
ullli li-. ell.- Mould Mhunar abuhi
,niiil uii-.-iiih luupiluKe upon him
.Hiimr. hum anul iili'lltul hiikuIhIi It
I ..I-" ;iUei"l that plaintiff, uino"
i i. 'i- in I'llUnigo. w i mi p. 1 1' 'i
i . In Ni' ,liii'o, Inn' In 'i.i"
.in. iihiIc hi llUlllv; thai hi' Ini- f
I . II) lllVld tllr ilcfi-ndaiit I" l"in
"ii in' I'.' a Itl) that foi mm, tii.ni -i
miii tui i-aftiaad ! nn'i in
tint's. 'Pliarr Brv ih childi n tin
marillipi'.
SPECIAL FOR
BO lbs Cold Coin Flour for
SATURDAY-
lii
11.25
1 "Thorn noniifttilUH ium .iln.ut
that nra mr ni oll u.. tin.
man v I i thi vubrunt ... to thi
autumoblli aCint.
j llow'a that?" eftt-d th.- HKunt
I drov. two hundifd iiiIIsh yn.
I tt-idai anil (IhinH have any iruubU-
4444 ' "II -I'll lt."-JudM.
niK osux biitiOTiiV cash ;itoii:itv in thi: mtv.
i.i:t. i
1 1 t..i i ,
tin , i t .1 1
Cfllll'iiiiti'
I N'.itii.m J..
Mil l
of
tirn. i. ..r
t. un. .
i . t in
ml In
in . on
I'.HI.
thi:
..r x.
timt ti.t
thla ofh .
the iMllth
Artio).
1 1 IS It ,l,l i
Xo Alp.Vlro
ll'IMt'UM VI.
X) Tin- period for the duration of thla
cntupMii) i rim M-nr rmm thla diitr.
ll'l'lt'1.12 VII.
.1.,. Ih IC. Saint. I'm nk A lliilihi t
nil. I ICdwiird A MHWtl. .lolm V.'im lib
mid Heorar V AlbHaht .in lur. i
inatni'd ami apM.lniMl the dlrei tor of
I till i iiiuiHin.v who nr.' to net a m It
! tor the ftrat three month utter the
n ii ii at of thla ('pritflcate or in.nriM.rii
Hon. and until their nni-eoi ui'
1 lecld and MUillllliMl.
The power to make, alter, rvvlne aiul
miientl the 1i-1hhb of thla loinpnii) ta
it i i.. u i hi
II Ill- 1 1 in I l ..' I! -
i,,i- m mil i , ..imt v , t.,ii ' .: I
A K. WALK Kit.
ItM'OTller.
;iits u'iiaii'ii 'id
sJIl'lil5 CUAI.M.s
I - ,, , ... . k .. M r -h I -To
,.-(.. i. ll,. in-lit ui ii. ii I" ,i --"Ivent
illl"l! .Ill, I III M.lll.t' .Illll. II I'll
id. Hit' in. i.utataudinit , hilin ( -ry
ad ther eredlior. K. T.
i ' i ..ii. former preiiif-nt of thi d.
i .1 Wnhlnt"ti Aiak.' bank, hn
'timed over to a (unmiiiee of de
i,.,Hor rtweda ti properi.i thai con
ailttitf alnmat hi entir. tvealih
.Ml h' intereata lit hi Mcalenn
lute rwar Ai utiul' o. W'ipi riy In I'alr
bimka .ui.i anld mim on Valt nnd
Uoirta i-rawk. woHh not len Hum
II.. '.(0. HO". lire t.i he de. ill d oer 1"
th. ilrpoallnr
Itnrlmlti hit tli, it"- iiiice or the
inajoilt,. or Ih. blBB'1' .I. 'poHitor. II
hi liiB ii Breed thai Hn ,i.'iirnii'
nnd "'in i ) -in ill iii.iiti !' n
it per i-.-nl lnl.i.t ll' pt 'i' iu i-
In ll. Ill 1,1 ill M i-t 'lull' 1 ' !. ,1. , "-
II il r .ir. . '' it, i I
CHANGES HIS NAME
Then Weds Aon" w'" NuW
Prohalily Hnve ta Face .t
Olwruc of Olrjnmy
And i "n. Imt . Man h ""
1 .Iohnnii imed n la. mi . i'
plwyii diarm-d with wife l
air .-.iifd ,ii ( inl illii Mich 1
nrfniv lat and ciniiied io ti"
by Ihe dfinil -li- ilff will a." ' 1
liiaiK'- nf lilna n ,'''- v
ml ihrae nlillili' n in Hd i i'
alltel Hn Iffl Hen' tM-ail "
niiiithH nan Him In n hi i
rewlved fioiu liltn otn '' ' "''
lainlnn z
Whan D.'ptily Sh-ilir Vlnaon m '
ed hint at Onillllnc In lonrneil
Jnhnunn vvaa nwrrlml iwi-ml) ' n'
ftapld. Mlili
The vonn WOttimi. .'ll", I'11'1 '
hir. who IHjonill.' th" ai'tond n
.lnliliilll. aalil Itri tr pinutMii-d lil"lf f
ax Hltmle. and that lti did no' ! '"'
In mum hoiii thfa cit Hi ii "
rllltli::i-i hit- liattie 111 I'laiii'LlI '
lilllll- mil
I'I HI.IHIII.N'd I'd.M-
I'A.XV, NitmlM I.:, uiul ulao thai I
hrtVe ''i.uipiir.il Hi. fnllnutiin eop or
ihe name Willi ilii urlsliinl I lienor
mm on Hie, miii decline It iii de a
cornet trauaerlpi theioftiMii and of
Ihe wlioln Ihei' (
tllveti umlt'i- in Imiiil nml ihe great
m-u of Hn- tartnmi of New MeXl'-o, at
Ihe city or Hhih.i I'e, the capital, on
Ihla nllilli dii nl .Marcli. A. I. lull.
(Heul) ATI I AN JAKKA,
Hern i.iia of .NcH Mexico.
Il.v UtiWI.V I ruAltl).
Aaalat.uct Hci'rotiu.
Ailli'lc.H nf lu.'m iiiiiilliiii ol 'I'lic Her.
alii ruldiolilui; Cimipiiin.
We, the lllllli i -miieil i-ltlai-n or the
I'lilicil liliiie ..r Aiiicrlcu nnd ol Hie
terrltor of .' .Mexico, wlio.. lull
imiiie Hie .Iom ,i IC. ttniiit, I'riink A
lliilili.'ll ami KdMunl A. .Mann, in m
(liir to furiii ii . i.ri'oi-ulloii for the ob-Jet-tit
lierelnarter act forth, under ml
DUrattatll to Hie iiinvlalnllH or the luui
nf tliv icri'ttoi of Nw Mexlcii nilnt
Iti k to corporation and tile lncoriuiw.
tlnn tltareiif, do (.fitHy ti.t fulluwa;
AltTlt'Uli l.
The lmmi' i-i tlila puinoratlon H
THifi IIIBUAl.H IM'Ill.lSIIINlt CUM
PANV. AUTinLU II.
The tocMtian of It principal nfttctt
In the terrltury of Nmv ,ijico tv at
No. 124 Nfarth Hocoml attaat. In tha
i-lt of Albunuertiue. tnprltory of Nw
M.'xlco, and the name of the an tint
Ihxrelu nml 111 ohin of an Id prlncl
IhI ofllie. and upon whom prtcsaa
nuliit thla corporation may b
am-ved I Rdward A. Matin of Alb
tict'Ue, .N. Al,
AMTICUM III.
The nbjecia for which ami for nuy
r whi ii thla corporal Inn la ftirmail.
in, n follow
(,ii To entry mi the huafneaa of
Piluiltia nml publlahlrut a ncwsiinpfr
,.r newaitMpera ami all k-lmla of Job
pilntlnti. nnd the prtntlnn and pub
llliiug of nmwapatMtr;:, inncMalmm,
pamphlet, pertudlcala of cver, kind
nnd nuttil''' haumever; In own, oper
ate and .ondMct a piititlnc and pub
Itahlna ata Id iahmtwt. mid to Ibbiio
nnd iubllli niwaiaper. Itmaasdne.
twrnphlet and parlodttala itm a fare
nalil. lb) To own. Kvchancp. laafio.
aniulii- and ilanal In bind, town lota
and real eatat" uf every kind nnd na
ture wha lane tee.
(ci To puri-hnae. subaertbe for. or
otbai-Urlaa H .itrc, ami to hold, the
ahuraa. atocka or obltajatlona of any
company organised under the lawa of
thla trtilor or of any other ainte or
larrltoi') or coluiiy of thi- t'ttlted
.Slute or nf imy foreign cuuniry, aul
tn a'll or ext'hnnce the anine, or upon
a iltelrtbuilnn of the aaaata or dtvlainu
nt profit to ilUtrlbute any audi
ahurw. atock or obltmitlunB or tha
proceeda thrrauf. amotis the Htoch
hnlilaiv of thi company
(ill To incur Indebted iiMai la aurh
Hinount n may ha demd nncaaaary
or proper, to tVltpnro auch lildehled
naaa bv thi botid or othr wrliion
iibllsntlona of till corporation, nnd
to ei'iire thi piiymellt of auch luilfbt.
ndii(ia by morim:i'. deerl of truat, or
other torm of inrumhrnii' of and
ii no 1 1 nil oi nny Miri of Hie prnpmiy,
I'lKhla. pt KlinRiiN and fniiuhl!' or
thla corporation, whether aemiired al
the lime or inakltm aiifli Inciiinlirain
or Ihcroiiflrr to lie ncriuli ml.
(i-i Tn hi. Id, own ami ma nunc any
lieu m pri'SH Ii-hiicIiIhc of nny iinimi
or l. . rliliini whntaoi' cr. clllier In II
nvtii iihui.' ..I through a trimtie ap
pointed and .lealKliatnil )i Ihi u-
.au lur thui piiriiimc.
(fi To il" .iiiy and all Hilna iicc
fiirv lor llu loinluct and larolui; on
or Hie im.-, in wi (r piilillflilut; ami
piinlliiK ..i tiehian i. uiaviii.lni H.
t oiiiiiiri.im,
" i tm i.r tin
Mi x. ii, do In reby
a filed fur r , .
.il eleven o'clock it.
diis of Murcll, A. ).
Ini'urpnratlon or and ahnll hr veatiml olel In the nlm k
holder. The hoard or itlrc'tm m
thih computi) ahatl ionlt mid
coiiipoell of five din ' lor, "ic h nl
whom moat be n atnckholili r m l he
com pii m
111 ittlfB whereof, we Hn mulct
Umed hnve hiirelllllo cl ion Ii.uiiIh
nml ami t lie lottrlli da or Mnnli.
A. H Mm lien lliinditil Kb v.ii
(HlRIU'dl .ItiXHI'll IS SAINT (, ,ili
tWghiHl) I'ltANK A.
IM'ltlKI.I.
I.s. 'I
KHWAItn A MANN I Si Hi
or New Mcaiio. It. i n.ilili"
(SMJtUed I
Tei11i.r
Cotitit) aa.
tin thla the Old ilny or Mhi h. l
PHI. bafnre ma norflutmlly iippini'i !
,lot?ph IC 8atut. I'mnU A MuMh'II
and ISdwnrd A Mniui. Io me liimwii
I" be the pcraona il9Mrlbcit In ninl
who cM'CUli'd tile fnriJHollIK illtin
inetit. and each inr himself in Kiui a i
cue Hint lie uleil the mum- a lili
volttntary nit and died.
In nltuaaa nhercot I Inn. lien iiiiIh
attt my llli (Ml and ufllxod my iii.tmial
.cnl Ihu ila and year laal a'"i
rltt.'ii. (SlBii.nli
JOHN VlCNAItl.i:.
Votnty I'liidii
t.N'iiturlat Seal )
My coinmta-doii csplr.'!i Xm l.v
1914.
Ilndorautl: No. 071.1. for. 1!" .1
Vol. 0. Pact Article of linor-
poratluii ot The Hern Id I'iiIiIIsIuiik'
OaitlBiliiy. Wlrnl III office of Sc. ictnrv
of .Vaw .M.tco. March !. Ihi I. II
a. m. NAT IT AX
!'. Ihll.
JA l'KA.
8e'-relii ry
Albright Anderson, inc.
PRINTERS
AND OFFICE STATIONBRS
212 West Colt! Avenue
I'lio.ie 440
212 West Golil Avenue
P. O. lio.s IM
K. t..
Mtftleo
M
II
mum
('omparnd r. K
Tari-ttt-y of mw
llatiwMllo-av.
Thin liMUruinaui was fib il fur r
on the iOtlt dny of March, mn
I: So o'clooK, p. in.
Kecorded In Vol. "f" .Ml. ,.r l
orda of aald county, folio ;tj
A. K WAI.KKU.
Hfcifili'
.nl
.it
r
MeXl,
TerMiory of New
the Wn relarj.
fcilllli'jlli' id
1, Nathan Jaffa.
terrllur of Ne At. xi
certify that there wim
ord 111 thla ofhee at
a. m. on Ihe ninth da:
u. inn, tvTttricutc ..I
Nuii-I.latiillly ol The Id
lug ' omimny. No. 87 H
I have compared tin- ;
or ihr aaw with the
now on file, nnd de
im-
i '(inipiii l-.m.
. i'i tm ',r
... ib. h-r
fil.d f..i I
i' r. .
..r M u ii.
Sim khoiil'
.ilrt I'ui
Hi,
!,Ml
and iiIhh tl
.lloulnn "
"iialnal tlnn
Ihi it ( )
BERBER OPTICAL CO.
Exclusive Opticians.
110 South Second Street
Wc do all kinds of complicated
lens grinding.
cmiect tmiMK-rlpt thenrrum .iiui "
the whide thereof.
illii'li Uiiilur m hmiii mid the xn-at
aeal of tho icrrliory ot Net Mcxc ".
at Ihe city of Mania K . the aplt.il.
on thla ninth fla of March, A. I
1011.
(Heal.l NATHAN JAI'I'A.
Mccrclury or New .Mexico.
Ily 1BUWIN I'. fOAUD.
Aaelatniit Secr tary.
fciliricali' or (iii-l,lnhllll v.
.Inncph IS. .Saint, Kr.mk A. Ilubliell
and Kdwnnl A. Mann incorporators
Till'. lllilt.M.D ITMLISlllNti t')M
I'ANV. a corpm atlr.n i hoae ut lb-lea
of Incoi'iiiiriitlnu ate herawltti tiled.
heleb ilii lnrc thi ic kIiiiII lie im
mot klmldrii.' lUilnlllv on itcioillil oT
tin,t atock hound h miipi Tl I IC HUlt
Al.li ITHUSIIINCJ fn.MI'ANV. oier
and ulmvi' (he unimint ui tin- ih-IiihI
aiihacrlptlou tlicrei-l. and thnt mi!'
acrlbiira Io mIim-K In the aid coinpMii)
jhlmll be llalile mil) fur Hn- par i.iluc
m Hioca i i auiMK-rincii.
IihIimI Ihla Hie Olh ilny of Mnnli.
A D. Nun teen ItllllilliHl Klelell
(MIKimdl I5IIWAUI) A MANN.
(mgnadi I1' HANK A. lll'ltHHI.I..
(Hlglimli .luaiil'll 10. SAIN'I'.
Terrlloi) of New Mexico, llullialtllo
1'lHlllt) KM
OH Ihla Mil day or Mnnli, A 1 1.
yt, hcluin mi: peihoiiHlly npiii ni.il
.loctli If. Kulni. I'linil. A llulthcll
mid ICihviiril A. Maiui. to im Uiinwu
to Im 111" pcraouH ih i i Hi. nl In mid
nlm e.M'i'tilial Ihe fuiui'.oiiiR liiatrii
linilil, uiul iiiicli fur liliiincir iicKuoul
i dgck Hint lie n.xci utotl Un- aaim na
Id voluuluiy act nml dtcil.
In wllmwH wlteruof I have licruiiutn
1 1 ct my liaiid nml a Mixed my imtnrlal
IkciiI tin- day and your latt aboe writ-
' i ten.
Pay Your Poll Tax
A. Matson's Store.
at 0.
Do It Now
It must be paid by
April 1st.
tSlKtltal)
JOHN VUNAIIM-:.
Notary Public
(XiiUirliil Heal.)
M commlMilou ixiiliiK Nov. tr.,
in 1 1
KiidorM'd: No- OTI I - Cor Itov'il
Vol. !, pane U". I'liftlflcnte of filmlU
tmliler' Noil-MlibtlHy of Till) lleialil
I'niiliKiiliiK I'ompmiy. I'lled in ofllt-c
of SMiTcinry of New Molco, Muri'li
Mil. 11 a. in.
NATHAN JAel'W.
Hat'iutary.
C'ninpareil f. K. K. to M. II.
Territory of New .Moxlro, fotinO of
lliirnallllo' hh.
Thla Inntruniiinl una fllml fur i'o
ord oil Ihe 10th iluy uf Marcli, lull.
Spring,,.
Uye Fashions and the
for Spring and
Summer are now here
GET in line. Gentlemen, or the procession
will move on wthout yon. Who wants to
be the lnsi man to don his New Spring Suit?
Some men must he lenders, but the others
mustn't get too far in the rear, or they'll be lost
sight of. "Hnrk to the Band!"
Mill- j i in ; ."di" ii inlliUnnii t. .ind thi-ri bull "'
lll'.ilel.
WnhltiKii'n i.i'lomm the i t '
Sea colorina in driiv. ulUn and UrowiM.
Rvary Mini an eaumpie r pn re t Hull atBHIat
$15.00 to $30.00
Now is the time to make selectors for the pick
ing is so good. The Clothes you buy here will
pay you a big dividend in satisfaction.
M. MANDELL
THE CLOTHIER.
Underwood
Standard
Typewriter
I I I... tIU
'mm
Ineorpoiate every desired feature of nil
other machines in ONE and compare it fea
ture with feature, working part with work
ing part, nnd ihe UNDERWOOD will stand
out superior.
It permits of the greatest latitude of work
-does more and better work per given ef
fort and admits of the greatest speed.
THE MACHINE YOU Wilt EVENTUALLY BUY
Underwood Typewriter Co.
INCORPORATED
Albuquerque Office, 32 1 W. Gold Ave.

xml | txt