OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, April 08, 1911, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ALBUQUERQUE, EVMHMG HERALD, SATURDAY, APRIL 8, 1911.
SEVENTY SGOUTS TO
MAKE TRIP
Boys Will Tnkc Many Mile
Hike Carrying Rations
Sufficient for Two Days'
Outing1.
mmmmi' i mv ,u or iw iwini.ix.i
tnPMMiil'.N of rt uv-mrin W, t,
"I!! I
ini'm inim j-uine) a vni.m.'1-e
JHMr ..rtipm-ni at tin- t f t :.-! i
IjjBjkJ"'''1' "f '. wtrl MmimIii)
'At taw will marolt hi tm
Vli b-s will wear the khaki itiu
Mm ott m Hrttr mUl wfH mrrv p""
fr tarn i.njr. Aii flihiui 'tiMi
tar "mp wi ftr, bN.nfcet ami m-
tm rU Mill ii nirHtxl in Hu ll
IMK'H)- Xo lltUWM Will I" Mh.M
on Itii in I'
rotttln ptHIHHXl l !t.it Mm-
t Jt'oii MorfaitaMt nml AIJiiut I.
i. Mt iiiiinnrM In rait ulatcri to t.rinir
oW tin Hiialttlo or ixiiK'liialliy uOwl
iMteit i ml irtfuYltliaiw III the member
ffei- ornniiimltail h been Hn ti awed
hMmd-i ! tltr in murk, nitft in mill
tfitHllim IVIMlml fnr membin.hlp in
tin iiniiMiiiti ittmiiHMiltaii hut Iw. ti
aajtaV i" i:i-.-ullv Wecretart Jnittu t'.
.iimi rtdmiMUmi l mni, ipiit.-.i ut
)ti 1 hi 1 v lni- low nf tiio prrHfiili
ftf i.t nicmheiwhlp Ix the puftxr-xalon
If h perilM twill eliib itnMll. n wmiiI
ei 11 id. vfiinurtiil liiKirtl in iImIiir uk
I t.i OVf-loWM.
u KlH.lt MM MMlUlbll- UHI U'I 1 Mil M'
fr uNil thei IN ). fMliM'il wiilt lit
en. luic iipnl) jfont linr, fill tile i'
fiiiKlM' u.n (if iiioinbortj. At irtttttt
a until in r of hniulbiHiku, Kiiml kIiii Ii'
r bovu nml llternnitc pttaliiliic to
in. order are bclus circulated iiiuoiik
I In- In. Ik
'I'll.' lltttlH UIUll tll IIIMlHT IHflfCl
in many Inxlfllif km Miotic l the older
: l, 'Htlflll, III IflVfll tin m- KM M.-ll MM
if. mi 'twin, 'flu- fiiiiiminc IimIn hm
wiioin? t)if( 'iin win mi tit, hik
.Muillln Wlllmil Hiiiu-vv.-ll. lliirulil
Attoeri lur), Ul.ix.l A. K.'lliin
Ovarst- lllm-k. Similey Itrown. AiimiIh
Clwivy.. William Cniwroni. Itoi.eti
Ohiiteu. ili'iiiH.' Doollttle. WtUlnui
Dorn. riydue) Denton, liiii'Vi'N Miiiik
IR86. lOdwniil D. Donald DiivIk, .luhn
llcrlifit iiniiiHfi;l(l, Hiiwiiiii nil
bQll, l.'tiii nuyer, .Iiiiiioh llfruiliiii.
CtluilnK llfvn. 'I'licinit.' Ilulilii'll. 1 tn I lilt
IlOlltW. Wlllllllll HlillHT, It.lliftl ll.il
httSHl, lllllljllllllll llilltlllM, lilllll-rt II" p"'
fetall, IMHIImI JllllllHOII. I'l'lllull .Illll.H.
Hloyil I, nc, (Irani .Miinn. I'runlc .MHI.t.
iVkirijuec .MiiNMir. I... win Alchiui ciiiuil
M l III), f'liurlix MihikiuiI, Ni'Ihoii .Mi--Cnnlf,
l,Mi.iirr Mii("Jri.ur. (1IIIm.ii
.MoOuvuni. Itn .loi'lii'Hiii' . I'Viinlc
N4lr. Pnink HKIi.ll. Vinl ulmm.
Cl4ll IIKIIIUI. I... tllHIl I'lllliix, Iti.iii l l
TWni'. .loiiii IttihiT. Ituy Shirk.
Ilyrt'ti SurUi'M, .Morion Htmif. Not
dtoiii.. Wllllniti SIiiiikIii, Kiinii'tli
Hili'J.T. Itliyliionil .S 1 1-1 1 1 1 1 . I.ylo
Ttltfll, I'lllllll'tt l'lHCIHllll. CIllM't
'IVijiiillinrk'. Joi- 'riioi'iiiiin, AlhiTt Itnh
min. .li.Mii'h lto.iMiliiirli. ICIiiirt I'.i'lhl.
r.Ilh.irt Iti-itii. Mfr.-il ll.llil. riiffi.ttl
Wnlklim ilioiij,. Wlilti-. (Jonloti Win
1 1 II111I11111I Wooihvorth. I1.11111I1I
WtUon. Joliii WiiKiii'i-, I'm nk Wbkih r.
PENCIL PEDDLER GETS
THIRTY DAYS IN JAIL
Wllllmn llncli. ii inciiillcmii ami
orlpplc, wa : oila I'oiiiinlitcil to .:u
ilny' liirmrciailoii on tln i-limm- ol
iliMiihoiuii.hk. following a lil.il ouloic
Jtlitg CralK In pnllru conn I loch is
ImiiiUnnu- HK'(.ini'ji of tin. t pa
tli mnhtH a victory or intxfoitiiiif.
Dil iu tin ability lo play upon Hi"
Sjmipiithlc-i of the public to a mm bed
liter m'.
wo ila H4o Im iinlvdd In tin
ulty, anil u'hmi ipiitnilouml h tin an
tnpiiU!! alil in nviii. tiylns to woriv
jftj wfnt iiim At lliu ungual Ion n:
qlldf Id.Mlliln ho vviih ulltmd lo miI
gitetll wiMiou' a M-'ldli'i'H llfoiiHo.
Sl Ul'tiu itiv i. '. Hllp'ilmnni Mint
tap tli!Hlil uot -iut'.'. 'i iti'ii: lor dfiin.
TW pnri f 'he iMrstil't 1 1. nit tmlcl
M Iwap mid in' wn- foimil In a ijnim
iiftea title In Utc u:illl1i tlisiiift
in vp ti'cloi.'k liil nlnlil.
told a nlt'uoiiH talc In court thin
moritlng. "Suti'iMi inon'ltH ngo I whh
n uiioluiinn on tin- mad mm h.ih
. tt mid yonug Idlifv niiiR'.it; Ki.od
Htfliicy Then I Iohi ny u-fi leu. It
w cm off n the Itiiep. an I I lime
Iweli duiln; 'Ii.- bi-Ht I iot'1.1 eei
J'
The Dure
X
X
:
X
ACROSS
GRANDE
GoodsCo.
Announces the Opening of a
Sporting Goods House
at 206 S. Second Street
A complete line of Sporting Goods, including Base
bull, Football, Basketball and Bicycle Supplies.
t CiGARf, TOBACCO, PERIODICALS AND CUTLERY.
flkit,- You'll find just what you want here
--l
IllKll I
onllltiK
Vim hkIUiim ilniti.. ' 1,1 t lit- Ju
Mi( Vim lml voiii i imncf nml yuii
ill. In i mnhi. hkI I Iii mi- iilolil.
of mi uion In ""i mill Ion
0 niiitiit ihf.lr 'tt tf Hi- i.ihnv. in
..ml fiilili Hut jron ut' .nil i I tin
1 linnli m- tvmttelr nml im iIim fm
-I - ( i niitii is im i ini' f ,iii. ii. riiii
layi hi lull wtli ii it i 'iliiw
i ion
. Iirk - nlki'il iiwiu on hi' 'rl
hiinl i In. tiiiii-Ki
i I xnioti. Uultuiilo. I) I)
H . HdiKf tmttBUFll iiMlit"'
Li. iiHfi wTio wim hIvimi i
i
.1.1'
l (.Hill Of Will tl !l) n II
In - Hrr court Tin. ihni
i.c It IIO.lt tilt llllBIX IH'llH '.I I
ti. i.ntrtrl ilO'.v'ii Imfiiii. tit. mi.iI
l.i-i..i of Dlvliiltt" Oil. mi ll"
I.. . a . i iini ilinniv miii rii-niil" i
i i . i Drunk nilklit haw- nii h-i -i
ll .! I II
DEEP LAID PLOT IS
DISCOVERED BY TYROS
Sunt it ft Clerks Oi.inylc Uaseb.Hl
Tenm Uy Gum Shoe Route; Ap
pfentle Find It Out.
A ti'ftlli l'liKMill ( I'li'l kH I '(Mil
i lt vti! Inn- .If.inrliiiciiiH in ilii' Iiiim.
Hii ii i u I'. -Iii.ih, t Ih'Iiik ipilfil' ur
HHIiImiI. rh i In- liiloiillmi ol i Hid
ciHIdnKlolit- IM llli- HdlllUlliiiK
lltllllllli 1111.11 hllllllll t. Mt'HMOII l
,'inl.il tin miiiiiiIIkiiihi. mill t r-
ItOIMI' Hf O'll il till! IIUIClllllNlH Will
m- n't.', -nu'il 'I'lit' tlni to j much
the iiiitinii! rinui the iiipii'iitri nllii'
is Unci' In lit, hihI ill) iiiiKHlli.i' Mcri'(ir
Htt(-ml lt- eli)lil:til . lint I lie till
liliillU., IniIh h.c Hut In ltt cilimlll
iinppliii; nml tin liuvn nlnmil hhiwh.
fit i If itliin or ilmlr rlvnlh Tln
(ire only wuiHn to iiHimiiii Die iitli
ol' i Jit lliiiiii''iiin' . (iiiixh. Iniloii'
tllu dt He ih m "tin loim ciii'inx tioui
tliiiloi "(ivi-t nml nuil;'tlii'iii (pluln
li tltc Im i ik-cii hilling nut In
hm k In'.- iitnl iiliivlni; Iniil."
A coinnii'liillilih Milllplt. Iiiim Iipi-ii
ol li) n itciit'iotiH iiiikiIiIiiIni who
wIUiIioIiIh hlx tin. in-. Unit will ilu niiicli
in pioumii tin Mpini ii.'imiiK tin' fit 11
rniiil Ijoh He Ii.ts otTcii'd ii prl.u
nl Ji.UH or n lohn II Sti'tHim In iln
llpplf llllci' MdiilllK I lie Ill'Ht lljllttllR
avcinRt' of the mxihihi
PERSONALS.
tine Htnliliii. '(in ol A S. Stnlillii.
the iilmnhei. In rcpinicd Hiii'lnniy III
m IiIm iinnie in lu'.i l.iixi liiainl avduiie.
I'.'llll lllll'tli' Mill) lltlX tltHIII HOI'V-
ln In tin i.'fipiKii. of xMilier at the
KiihIiIoii Call. Ieiii kiiiIkIH for lilx
lionii' In Sun 1'nini li.i'ii, where In wlli
lake a il.iillm piMiiloii.
.Mi nml .Mr ll.iiiliuinu .Miiiiru m
ilM'tl UiIk iilleruoon f 1 1 in Sliver I'll)
lor a liriel hIiiv hi Alhiiipieniiic.
SiidhIm at tin.. Ahaimlo hot. 'I. .Mr
.Moore In HiipDi vIkoi lor the I'tijled
HtllloH flirilHI 8Unll'e. Willi JlHlfllllc-
Hon over niitloiial IoichIn Iu .Socorro
ami Cram count le.
(i .1 .Seliiinimin, for ilu pant xl
iiioiitln IiIkIii clerli iu the Alvaiinlo
holt, luis It. 'i-u iiaiiHrorrctl m tin; day
ilirkKhlp iu the CaHiwtiuda lioti.'l Iu
I .in Vckuh. Uhiimey Viiiiilurhlli-ji of
AieiiiplH'. Tcnn. Ik tile now nlsht
limn at the Alvurmlo .Mr. Hchimiauu.
(lining the lime In bun li.'fii with the
Alvurmlo. lint won a hunt or Irti'itiU
who will relict IiIh departure
Next ThuiHdaN iiltilil at a Heavem
siiiokei, (o .Maliec, t I.c wreller. will
wteHili four local .mil artlxu, one aft
-I the other Altm he lim uleatied
up the ((linnet. Mnhci will tul.e on
nut tuning inuii in the mulluuco mid
will pay a ilollm u inluute for evei
minute he inn hi a on In unit with
him
.1. II. Vlekuy. n idmntior. tnddy
ilteil Hitlt nuninni Mi nml .Mik. .lohn
II llni'K Hir tin- ticovei) or fliU.-SA
alleKeil id be due ror tlnwiiik mid
liliimhliiu on projteity altliutcil In the
Petoa adilHinii 'I'lie i'onii,nlm nnke
lor i! io cover lllluif claim foi .ite
cbiiiilci I'Mii mid mini ne f '
('oiiidaliinm it n-ii eHetiletl In Trunk
Aeki'i intiiin
MISS PROCTOR LECTURES
ON ASTRONOMY TONIGHT
,11. h ,1.1 v fioc.or, imuoiiK ic, ....el
.,1, - -I.,. ,1 hi milieu 111 me nan-
la ic r(auiii. ...on) in In Kciicrui ot
llci'M uuilRlii, a ti. -ii in the city to
ila acconiiaaicil .MIki MiiiiiI Hal
ilmie. 1 lie plmiohiKiieist They urn
moppliiK at the Mi at iiilo The mitet
lalmilKiii iuoidIhciI In the remlltiK
1 (Kiln .eivlii loiitchi coiiiIhI of a
ecitire ciilitlott 1'ioni llie Suutii I t
'I' tit 1 1 to Snirlaud HIiiHttateil by
cxcelleiii lantern hIIiIch haudleil It) an 1
'Mien .ti piano recltatloiiM iimiu
hi, tin mid chllilhood.
Sporting j
niii'i SollltiK in iiriln Im 1 ti very
THESE MINES
DIVIDENDS
ON
THEIR STOCK
Ninety-Six Mines Show Divi
dends on Actual Invest
ments of 107 Per Gent, a
Profitable Business.
w ll
Hi ' Mtxt tiiirur i I ciiil
.iinitciii,' rriini rflu. matt
.i
i'ii.
.MltlliiK Wnrtil ly .iii.-ri(tirf
111111'" hi. I norKn. I. ini in... ),n 'ir
.int. tin .r'-iii iinriHllifni'ti.t -
.itti. . ..i ilu- iiivinl nturUi i will
ftrt.t. ' iinuniuil inili l i.'ildtjl'a
i.f i .-I in i iin k.
WH.i in mn iiinl Woilo- I'OHtrili
rUtm lh. ilii- .iitwltlijill! fiif tin- qn.ir
tor . nrtinu Um. li l ttiuti J,M n
Tlitil il.. .1- i.irnlli(it. of Allli'li. in
inlii'
ii...
in Hi
"I lit
..nil
.1 !
III. I
ii. nihirtflifil nurliM ..iu
i ...Ii .trttllli' Im evldi'lt. vd
h.ti lit, tollil tli'dlliriilloit.
"in I'lllleH, hIiiuu uorpo .t
t'.. piiii'.nilniii" tnlfti .f
,. iinliU nl OIlK ,Tll.'l "f
.,r..nt.il)liitt or tn i ii I ll k
1 1. in t . it-
i.-'Hi,; ' i
iin'nl 1. 1 th-
,t. ii . otnln. I.
llllHt.l-.tf. Ill
i , nthi-r (lli'Pi'Hffnl
. "ii.iiii'i-.r. till ti"i
i ..ini.itii il mit ii . iiiiinliitiitbiii
lhi'' c niiiiMinliw 10" ..i li.sti Hit
r
ii r.titti, ' ii I v .i I m i.i i'7 .ii cent
III lh 'iiiiirl. i - tntnt tit mint
i iHxti.'il . Koltl f i! t r-li-a l in. pro
due . iiuiiile'riiiK tin. ' 'iiitrlbiited
the iHrKi'fl pnri. "i Jt'.Mii.lliS. tr
them- fl initii'ii, .I'.i nr. I." ii lrd in tin
t'nlinl still", .iiul He illilinii.'il
I., I 1 1. .id... m .itsvlltel :i.il!tl, 17 by
I.' ' 'minilniif tr,i..TIIi-i" nml 1 1, ill t.
'i l Ii, 13 .MoMeun. Tiititc .ti Unlliil
i.ittM roper He have, Kim,' corporii.
tion. imiIiI uot to .xlinii'lniltli'iK J 1 2 1 . -
IHH.I'.'U. i, 9t per it return mi their
tll.'.i'Ti.JM I. ii ..i I mipliul.
The l" I'Niiinllmi coiupHiiliiK to lie
. w . I'm ( l.tHr (tjiftH tlitiiK have
b'-.-ti able In divlili iiiii'UI; tluirchold
itv tjti.l i;,il 10 hi An per cent oil their
r. i .!ii.:r. l.f.u ml cutiiml The i:t
M xl.-uu d.iiiipiuilix ,ivi- relumed Ilu
I r rent or tl .:'.' S.,U) mi iliclr cimi-i.lm-.l
laciicil i HplMl t 1 1 t(.2tiM.2ftS.
Di'oplte tllo contlnilcil iinfuviirtbli.
. .utilltliiii of iht- I'ltppcr metiil murkd,
.'I Miifrleiiii 1'iippet rmupHiili', till
bio 'll- ()n-IHllllK In t.lf Itllltfd
Slut .- Have. b r. iihiiii nl 1 1 ii 1 1 ii u 1
ci-'in.iiuli-., linen ii hi Id Kladdeu
Hl'H'Kleilili rn illirliiK llle
an extent ol' I s.7&r.. in I
(iir,i'tcr to
rituoe Iu-
cm puratliiK tlnvc HI ciinipiiutcH liav
INIIll 'Hit III till' sbniii' of dlvliluiulK
th- I'rtiinrii.iiN totni ot .i;ir.r..:i;i'.i,:i:4.
(.ii their coiiibiiicil Ik-uimI eatltalla
tl tr t U l.lus. jo;, ttil. Ik wiulvitl..iit
In a riilui'ii of Is'.i per cent.
Tbiit th "i. .'it. tlmi or metallurgical
workx U mil' of pioili to HhareholilurM
im i v nl. 'lie. d ity the ract Hint hIx of
lheii. paid dividend! ilnilm; the Hi-ft
Mtijii l. i r III, yt-ur tolnltiiK JIl.li;!',
Jsiil. mid rjltn. tii few m'iuk or their
llirorpoiMtliin, J I I n,!iu,,,ilft!i. n 7;! jn'r
ri III return, on the 2llT,!l!l,tlull cilpl
tl. I IIUI(I.
I.. ...I.ll.l.... ... .1 1. ...... .....
dlvitliimlH ilfelareil Ity tin
.....I.i ...
tervii, ni.'ii 1 .
IliildltiK 1 orpiinttloiiH, wlileh derive
their pronto rrotit liolilln k in other
eirperut..c. Seen ol lhenc, w 1 1 1 1 an
Ixmiiil ,,i,inii ,,r j:llil,.,.71.',l:'.",, dlr
t. Unite, I ..tin mi; hohlei'N ofihelr Htock
iliiiiint th. iimii.i n.ul7..i!i:'. ami
.-IH'v 111. .! ...t itiiiu I in. I M. I'.t I. a
'is p.'i . '. ; , 1 ,, , h
$3.50
RECIPE FREE,
WEAK MEN.
FOR
Send Xaiiit noil ,ildl'c 'I'oilay Von
(an I In x ll Tree and lie
Sll-onn mid 'loioil.j
I huvi In lit) potte.Hliin a prt'scrlp
H"ii for nervous ili'blllty, lack of vljj-
if. weakelieil Ilia llhooil, fll 1 1 1 11 tC llieill-
1 ' t x ami lam,' back. brollKbl on by ex.
l etoieH, iinualtiral draliiM, 01 the rollkn
of youlli, that Iiiim curi.t ho iiiituy
worn unil ni-rvoiiH nion rlht Iu their
.own home u'lthout ait) additional
,,, H.,cine thill I think every
,,, w( M.sll.K to
rcimtn manly
pim r nml virility, iiulckly and mild
ly, Hh.itild have a copy, S have dit
t l'ltlhle,l Id HCIIll a eopv ,,f lit prOK-
ciiption rrce of pIiiii'Kc. Hi a plain,
ordinary mh1i1 envelop, t, nny man
who will writ. for It
This pi'.'hcriptlm miK rrotn it
pbyHicinii who him mail, a upeolal
""i "i nifii nun 1 am coii incuii 11
In tile Mireft-actluii coliibllliillon for
Hie , ore or dt Hcimit niiuilii. ill arid
vlimr failure ever put toKcther.
I Hunk I ie it to my fellow man
ti woliil llt..i 1.. ........ it. 1
...... ..ti,., ,,,,,',,' ,1 ,, in i, 111,1
ami dliiuraeil with repeated fail
ure imis xiop driiKKliiK hliiiHeir with
Imrin fill patent meillciliCK. eeiire
Inn I iii 11,'vc Jh tin iUleketactliiK
iit t,iot,tti,,. unbulldliiK. SPOT-TOt'C'll
lV(i Kitodi (ivor ilevlHcil. and i
,n liiiiiKelf at home tiiilctlv and
'Mil. I
J ' 'b'
I . t
ki. Iiimi tlroii iu, a line like
lo i: itobliixoii. IT.','.' l.uck
MuiMiiik. Iietti.il. .Mluh.. and I will
t ""ii. I ,viii a enp ,f lh If, Mplcudltl
rec
free
1 'l In a pImIii ... .Ilnrtry cuvflope
f!'f cliiuai 1 ureal many dortom
J Mid chuirf. .i.00 tii 1.1. 011 for mere
Ally iviHiim .. n presort pi Ion like thix
ut 1 - ,t eiillrely free.
Dnn'i
1. 1
ibu baby Miirrer rroin cc-
xgtna
Doitii
cur.
In ii
-"it or an) Itehlnir of the nkln.
"intiiient kIvcm Imtlant reller,
1 'i. kli Perrectly Hitre Tor
All ilrllnulMx ncll It.
'', .1 in kIvIiik away I. an
. noi deed, herthleM t'le I
I ,tn I'rilcCM lolM rrce ' I
('rue I'll
t t'cd
Evtry WimiR
11 mutie 1 - id lac
1 MARVEL Whnlinj Sffiy
jue ntw vijitmi -.ytinf.
ntn m -vcnitni, 11
f iciiiti loilMlly.
1 riwt mutrliltor 11
11 ht runrvol tuppiy (hi
MMHi .f(Pt no c
but Itnd it.np lot liluil
book ltd. Ilxluilu
till tuitditrttioni IB' . ' it oUJInT
MUtll Ol., Ilfnl Slliil,llTNki
flitlru' B m
Fashion
Kill MfNIlAV IIVD.MMI,
'I'll ; .'HilO TO HtlMI.
.MUM
rftlUII
t.'i cii in or 'I'omnlo
I'oiiEiiiiini.', iltilli'iiiie
Siilniiln Halml
millfiai
.SliU'ln or
'4
rooniH x
.VuiiiiK Turkey, inmt UieMlni,1
H.finl
(Jtiinherry
MMliuil I'oittnt'f
I'VuiiQIi
v
i'V'
lt) Ureiuu
Tufl CotTee
Itltj'i: .Vie
Mil-It.'.
LAS CRUCES LOT
FREE AT THE 6EM
Tlic crowilx 1 -i raniltlliiK Tor a
I.iih 1 'fin en !" 'iiiili ri ate kIm-h
en ah nliiht 't'ti nt Iiik i-ruwdti are
liolillliK them Tlie will be 11 warded
lli'M WeilHi'nd.iv no;bt I loot) title alld
tired. The Cent ls nlWU'.l. 1I0I1117 mimii
14 1 turn for 11- 1 iitonx. bctdilix the
IiIkki'hI and net ihow In tin weft
for ten cciiIh . "ttic early, ntii) late;
tell people coieiaii' llcW pill
The Markets
Nee.
Vtiw VorU.
Vnrk
April
Mock.
S.Ciill
muni')
nominal.
Prime uicrcitiitiit
impar, 3 3-lij
I 1-4 juir cent.
.Mexican iIoIIiiik. lie,
AmalKamaU'il i'J ! I.
Suttur. llS'ii ''id
AtelilHoii, U'S :;.
tlreat Noiihciii preroneil, 11
New York ivntntl, ltl5
Xorlliern Pacific 151.
K.'iullliK, 155 .".-V
Southern-I'A'oltlt... HC'.i.
Union Puelfc. 177.
Steel, "7 7S.
Steel preferred, llli, bid.
ti'llliKUO Itdi'llU-.
I'hlcaKo. Ill April s. Cattle n
celpt 3U0 hteady. benvni, $8.!t fi li.HU;
TextiH htceiH, I l.oU'ji i.75; weiti rn
Ht-iTi. t l.yilll 5. Mil: Miiickeif and fv'cil-
er.i, t I.UO'f "i7fi; cuwt. ami lieifurx.
J:'.7Ui li.OII; ealvcc. 15.00 ft 7. UK.
Uiik-Keci'lplM II.MOII. flow: lluhl,
tfi.l.lll rt.SS. mixed. ir..30'.'l fi.SO.
I OUIIVJ. CI.U.I i V..I.I. IWHHII, .,,
.'.Ti; isnoil
to clidlue hi'livy
llj.lKfl f.S:.; l.lll.
s r. . j ,-. 4 j
lli.HOfl
O.Oit. .Um,
IJ.SK.
Sheep ItecelptH 'J.OOU fteadv; till
live, $3.Klltl ,".00; wentern $.l.'J'1i
oil;
..live.
.Mi.
yi'lilliim), 1 1. SUil l.'iO;
iif(.h.."iU; woht-rn
latn'tf.
. miii
Kiumin (Illy ItecelpK.
KanwiH 'ity, .M prll -S
receipts :i't" ittatly: native
jri.4KMi.iiii unitliern .tn.-ri.
1'.. in youth u c(ih'i ami
it r. A r . inii'i ooivh and
h lter.
Ill-I'IIH
Ti ;.i'B: lllkerH and fi'iidm-,. I! iff
.'..sr.. iniiix. it. nihil r,.a:; cnu.- 1 1 mi
'it 7.110. wenti.ni Hteerf. $r,.iiiii t 'y
wcftein emu. n.r.o'ji n.sri.
Moku Itei I'lpH 1. 000, ctflltly to
weak, bulk. Jft.'jR 11 ii. !,.'.; homy. ..!!
'ti li.llO. p.u'keri and butcher.), ti.,10'(i
;.:,( ; lu-iu pi.hoii o.iio.
(lilciiuo
'hlciiKu. April
S7c; July x , :..Se.
r.rulii.
S. Wheat-
.Ma)'.
July.
Corn - .Mm
l!i 7-S1i iiji
(atn .Mid.
I'ork-.Mti)
Uird- -Mit)
ISlliM-- .Mid,
li .1-1 Ti IS 7-e;
.Ho; July, nic.
II,, 10. July, ll.7i
$7,o; July. 7.'.i7"i.
IS.tr.; July. IS. 00.
si. Louis Wool,
St. l.oiilu April s. Wool unchaiiK
ed; ten It, m and wcftein ineiliuiiiH.
fin.' incdlitniK, Pili Ixi , fine,
lac
Ni'ti Yolk .Meliil.
Vork April N Lead
iiottnually iiuchiiiiKcil.
N'W
copper
11 iid
STOLE WATCH FROM AN
INSANE PATIENT, CHARGE
A lliii V. aiailo, 11 youni; man itim
pioyed iu 1 dry cooiIn hIoic of .Mim
Clurii Wilx 11 vvlm wiiH uc((iilliei oi
coinpllfit'. in 11 tlii'ft from bur ol
mine $,"1 111 i'Iuuiko on ThuiHiliiy. In
annln In the tollH. lie wan toilny Hen
leilced lo i .ity iluj'M III Jail for Muni
I iikr 11 wnti u from tin Iiihuiip mini.
Tim liiHiiu, patient luul been lett
lor leiii;i(.iii 1 Hiifnkt'0iliiK ih Urn 'ocal
TotnbH ii' 11 deputy idmrlfr of hilily
county, who wax conveyliiK the pa
t Imi I to lm Vi.'iin, ami Aivunido, dill
Iiik Hie brief period or Mh conllnc
tiient while mvultlnp trial, inamiKcd to
Ke the watch troll) llU pei'Min A I'ln
Ih alxo iiUHnliiu', lull Alvjirmlo will not
mlniit Dm heft, lie luul Hold thy
watch, a Milviirlno affair, to a .lap
aucHo foi a ilollar. Hit tetl.ii(iny wan
Unit he luul i iiown Hit craxy man be
fore, and 'i.nk the lliiieilt'fe inorcly
for a Jok(
TOO LATE TO CLASSIFY
WVNTKD
nle( pl' 1
dl t'M A 1 1
a nl nml room
.Ii by youiiK man
.venliiK Herald
with
Knit itirvr -tin per nionili. mom
moili'in i),,,ir,; tlf I roomx: .1'L
live room fiirnlMheil: ir. 2 roorun fur
nlxhcil Hunt j,oiiHckccplnir. Mcdlu
Khun i Doxt r, 3ll W. I'uutral, U-3t
Cafe
M'llll,
li'iuf ..ilii
AlliHir-
Suueo.
llutl'jr lirjtfi3
UuIIk
GaUp
Milk
BOER BOXER M
DIE OF OPERATION
Following Prize Fight in Mis
souri, Unholz is Removed to
Hospital With Blood Pois
oning. St Jlh-I'Ii. .Mo.. AIM" 'V UuiIdII'Ii
riltiulr.. the lloer lioxiil'. ' wll.i Wi.h
knotikcd out In the third round hint
nluht by Tommy .Moore or (MiIciiko,
wax taken lo the hoxpltal later. Hilf
ferlni; from blood pohuiiilm;. IIIm con
tlitlon Ik kciIi.ii H11I10I. bad an (dict
ation for "cauliflower ear" perform
ed In t'hluaxo a few ihox ami. After
the ftKlit latit niKlit It way ilNcuvercil
that the liili, tl. .11 Iimi Kpread to IiIh
ract anil luu-k He f 1 1 1 1 1 1 1-1 1 twice cn
lnnln.x fn.iii wenkiieHM and pain II'
wild tile i.nh iciiHiin he went In the
rliiK wiik that lt tlloiiKlit .Moore an
iiii-y vb tMi)
hnci.imi i i:,rui:itvi:ii;n r
wii.i, i tn.i.iiw Tin-: i:,cr.
New Vork. April . -Jem 1 n i.il.
Unplnnd'H featlterw tKlit champion.
Who In etllleil lt the ItrltlNll eXiorlw
the bent boxer in the world. Iinx ,.
clilcd to retire trout the rlnc to de
vote hit. attention to horse nut to.' lie
has beiii a follower of th: rai.K fur
yea rn.
TO Cllltn A CM) IX (INK DAY
Tnko I.AXATIVi: IUtO.MO Qulnlnr
Tablet. DriiRB't8 refund money If
It rails to cure. K. W. OUOVK'S !
nature Ik on nnch box. :5c.
THERE'S BEAUTY AND
CHARM
111 tin- ntvn .11. iu, ami the
fWeeplUK. Krai fit! "lis of our IH'll
line of CuruUiii!. I'lie hamlHomnMt
laeework olinniiUyili' uioni of them,
yet they ftlao CHlc In tllM Ullllpleut
and plttlnimt iIohIkiio. Ciirlaliin for
the Parlor, Dlnlivg ml lied iooiiih.
Ioiik or Sliun luiimli. hut only Hhort
prlueu. Alsti portloru tor limbic 01-
iiiiuieiii.
GEO. C. SCHEER
FURNITURE COMPANY
OaiMaclory
riiriiltuic
Price.)
Ill hlllll'lllllfCll
Xeiv O1I1I IVIlou.' lltllllllli.
llll-illlt Soulli Second Street
I Pastime Theater I
JOK ll. KCorri, Manager,
Lattit Up-to Datt Moving
turaa. Flnaat Orchaatra
tha Couthwatt.
Pla
in A Saw .Mill Hero. Kaloni.
Ilium' .Mllllouf. iCHMiinny
.Ma.x In stuck l'i. -Pathe.
How Toniiny'.i Wit Witiu. Path,,
Crystal Theater
JOK II. HCOrri, Manacrr.
.11 WI'Allt TIIIO
Kiiropeiin ( liuiacler tulclt
( liantte Klcctricul Xoielty.
Tlie SliirHf'M DaiiKhler -Pathv.
Davy Joiic't Vlliisraph.
Her Woi'ili ('nine True SellfcT.
MMIMIII I
SPORT
RATON DOTS WILL
ORGANIZE TEAM !
V. A. Doggctt, Chief Clerk, is
Manager of Baseball Club
Which Will Represent the
Snnta Fe Railroad.
Italoii. N. ,M . April V-A conipnii)
ol llfteoll or twellt) of ) hupH bo.Vil
with Die ba(ihitll fever coiii'mIiii; in
their velnit iiHHembleil at the Santa
I', iciiiliiu 100111 bint evening mid
in 1 Icctcil an orminlbxiitlou lor plii)
iiik ball ilurlm: t In coiiiIiik ufiitiier
lllotltliH OHIcurn weic elected. Hllllrt
vm ic mil' led ami plaiix miii do for the
hohlltiK of i''Kiiiiir i 1, ict lee V A
DoKCt'H. chief clerl, at the iiiiinIci me
flianlc'x otllce. wan selecteil ax 111:111
nuei. Jut Itoney art n s I m 1 1 1 1 1 1 1111111-am-t.
ami II IC Shaw a- xetietary
treiiHiiii't' I! (i Uavwixni will ofll
eiate art team ciiplalu Twclu white
uulforairt with red trlinnilnu have
been 01 del ed and will be heic Iu
few iluyn ready for Herilic (iaine.
will be avraiiKi'd with Huntn IV teams
at l.art YcKiis, Alhiiiticiitie. I.a Junta
anil Pueblo. The Him practice mt.m
will pv held nl the bail uioimils .Sntui
dai 1 icnliiK at " o elm
RATON WILL
HUE
LEAGUE BALL CLUB
Schedule of Eighteen or Twen
ty Games Will Be Arranged
Between Gate City and the
Trinidad Stars.
Ii.iii.n, M . April l.e.m i. in 11
In Union tor Hie 'iiiiiik m-huoii e ill
In 11 r.iill.iil iHi t If th, TMiihIh.I nml
Itat.in biiM-Uill illirit.it Inn. their
wm Kin- of the Trlnl.lml dlrx-tori
were prc.-ietit III the (It) yotttetday unit
iiuiiui ii In mi Important ciu,Vreiice
thai will hHvir m iiiittt Impnrliiiil biur
ii)K u the bauttbull ulluiitldn A uvhetl
ule of IS in 30 rmtulai kiiiuch will be
III I'llllKUil ItetU eell tllp two i UK (Or
th, coin I io; ninimiii mid inovlhioii timilc
furti fcintoii rt Hplrllcd tiMiriiameiit. r
RariltcM of wliclJii'i the propueed
Southern ( uUin.ilii-Northern N-w'
.Me.xl, o liwue l fot itii il r not lluw-
vi-i. iiidli'ittlmiM point veri Mronsly
! ItiMt at in. u.'llt, lt tllo loritidllon at the
. 1 tiliini; 'Mini olie of the l.intiball tit-
t li M it Ahii(iieriiie k that Al-
1 t I li lllll-il t)e coliiililered u lllle
'i t 'i r.ii'ituillon of the leumic. Tilt
11 "I attr. fit hit Kiilrli in hHuetiftll mat-
r 11 alt-o reflected by Vi-tru,
Daw Hon mid I -a .lontn. who will
iloii'.ii'i hm be keen I'liuipetltiiru fcr the
in , id ol the perccntuuf column. I.a
1 mix will have h imrl unlaiteil team;
Da. xiin will enter the field latet with
.ll iill-falaiieil tenm. and Ui .Inula "
iatialtiHK the oiit iiiii, ol 11 local I untie
i iiefiiri' li t.'i inliiuii; mi the matter or
xupporllUK a ha, bait tcatp. Trlnhlail
will recruit her Ichiii birire the 18th
or the prcxciit month and will miiuI It
Tor .1 two iveeku' tilp on the road be
fnl e oienlllK t lie ( oellMOII at home
Mhortly alter .May' I Union mean
while In (."tlllm: hllu) with the elec
tlon of a frnt clnuN inn iniKcr. with
ivlioui the) me mm corrcMpoutlliiK tif
to lellllH
MABEE AND 0LSEN SIGN
ARTICLES FOR MATCH
April 14 It Date Set for Meeting Be
tween Two Heavyweight
Ma ArtiMu,
Artlcltm ol UKrectncnt were signed
liiHt iiIkIh by Hoy .Mabee r Ol.lalio
ma ami Yoiiiik Olxeu of St I.uuIh. for
a wicHilliiK inalcli lo be pulled olT In
the ICIkx' theater lit AtiuiiieritK' on
A pill 11 .Malice won In a hnndlcap
niatcli fro, it Oihcii. Thurxday iiIkIU.
Oliiiu took one fall out ol' Malice In
tlilrt) tnlmiicH ami Iu turn wan
thrown bv tin fiiiincr In thirteen
and iwtinly-nev. n xecomlK. OIhcii had
nui'cod to lliiow Malice twlcu in Hlvjy
minutes or loxt tin inutcli-
HAPPYS WILL PLAY
SUNDAY IF WEATHER
IS FAVORABLE
Two Juvenile Aggreqation Will Meet
on Baseball Diamond Tomorrow
If It Does Not Snow.
I'l ovlilliiK It Ik win in chough ,o play
without ovciconlx loiiioiriif'. tho
llupiy.(iol.uclo tuid lllnliland (iiaiitM
will piny 11 Kiuiie of baHelmll on l.tniii
I'nik illmnoml, hfKlunlue. 111 I 'M
oclock .eo .Murphy iimi "Oroxco
(iuevmii will ho Hp buttery lor the
llappys, Tho (llantu linve leriixril
ami Ht Hi refiixe to too who will work
for them, bill ptnmlxe 10 xprlnu a hiu
ptlHo when the tuuiie of the xlnh art
lnt In aniioiiiu,'cU.
QHII
S PILLS
2 r tri
lI-lltB.,,
nit Uu at Itrti, Ktint, At. HrloTu
SHIIYNUKilSKEKnwitK
t
DEEP SNOW USES
POSTPONEMENT
(University of New Mexico
Will Not Play St. Michael's
Club in Santa Fe Today Ah
Scheduled.
The liiiKclinll Kiimo wlileh wax to
haie taken ,ilace liotweeu the Willi
rtliy td.uii mid the Si. .Michael x nine
or Hmila l-V In that oily Iiiim been
lalll'd Off RcCUf.HC Of ht'lll) MIIOM III
Hie Ancient City The ViiihIh Iiiih a
nlioiij.' team to opjiorti the college,
ami wiu cmiMlilerahly tliKaiioliiic(l
when the plioue iiio.-ohikc HliitliiK Hn1
Hie Kiinie would have to be postpoticil
wan received The utorin Iiiim been
ini: I in; in Santa I'o mImcc but ulitlit
and (Iu diamond Ik cotcicd Willi hiiom
nml Mllish lo the ileplh of Mevcilll
ItlCllCH.
I'tiiciloe will continue at tin Vik
sill tlltoilliout the Meek mid I'mfei
Hot Conwell, faeuliy chalrmaii of the
co. limit tec nil Mtiiilent ntlilellCM, will
enilcuiof in Mlate n niiucli lor tin
( arlni available TIiiiihiIii
JEFFRIES FINED FOR
SPEEDINC MOTOR
Former Heavyweight Cham
pion is Nabbed by Police;
Fails to Land Where John
son Did.
I.om Aniseleu Cal Apl't s Jitilli 1
J JePrleu former cbiitiinloii m 11.
flKbtei i.r tm- world, iinx at laxt rnllen
I'll. II. tt I,. II... I 1 .. ( It. .
........ ... i.iivt'11 IIIJK I.I hi 111
ooniiueror in the uouured rlmt. Jack
Jolmnni. win, In lanmilxbliiK lu a San
milli-lco lull for BJjectllllB, Jefrrlex
tried to .11 1 11 litle tile HWIllloW 111 HM
munt.
lint, ah JohiiHon woiilil tun 11 I. r.
trlijn la "n IIih otltMile looklii); In. In- ,
xitaiti or iieitik- on tin limbic lonkliiKX
out " Should he evm be i nnulit '
Xie,Mlllic ItSHlll. It will prolmltl) ttieali
mm tie win pave 10 follow in the
fiM'tul.-pH .,f .IiiIiiimmi anil kii to Work
"oiHkltm little ouea out 1.: ttlj; 011-u
.MtiU.lO 1 le Officer Antloixol. :utd
Dorue) of the county apeed uipiiiil 111
reattd J.frtlM. Tfiay were at their
work on the (ileniliili- road. Jn-i til
llli the ill) limit. ,,r I.i.u AK,'I,'S
when the) xided a cloud or 1I11M m
the illxlance. Th") tlliiued at n, .
that the county xpeed edict wax iielnif
frui'iitreil, ami at once bcum piepuia
tlniiu lur the capture of the law break
er
Their niHiiiliiex were niceil to tin ir
limit unit the rollowwl th. auto piu
oiimirIi to itM'ertiilii that a clip ,r
more than :i(i mil an hour wax in iiik
maintained h, tin ilitv.tr. The then
overhauled It ami Introduced thciit-a.-lnu
b iHaplnyiiiK their IiuiIkcx
Tin) miw at ouec that Jeffriex wax
Iheli Mi tun AlthoiiKh he wax not
actually driving tin our It wax bcliiK
ill-lieu iimlrr Ii Ih orderx ami he wan
the one miti'MhiI. Tlle runner ehani
lilnl) took bin at 1 ex 1 cliiii'ifiilli mi. I
laiiKbeil and jokctl wltli th, offw.rt.
icXarilliiK It
Veuli ldiD he appealed befori Jim
lice ir the Peine .Mclroxc at Trope n
ami watt Hit 1 n a MiiNpemli.l xi-iitcuii
of J. JeftiliH tlcclarcil that In
Mould xpecd 110 iporc, piobabl.v 11-
ailim; the fate or .l..lnihon
OF INTEREST
TO THE FANS
Ihiitu IU .tifJinJ U lo open the hoii
on for the (limit. In New Vork If
tllo ex iiiiik cjlnnH to hits Heat on the
can for the uv low inonthn tliu pn
illmloii thai 1 ho tenm will hciid tip,
iiiih t-li to I'miniinulllu will conm m ai
beliiK veillled
lltijili D.ili. oiiiiaiuiuil pltchui of
tho Clewlaiul Niillomil luijmie ami
ClilciiRo I'iiIoii antioclHtlon leaiiix.
IkiIiIh Dip world's iciuon dlrlkcoui
I 'cord Iu .s,si ho idtflied r. Kitin.H
and Htruclioul IC I Imttct H, an aveia;i'
ol " -V.t a mi.iiL'.
Joe JiicKmui, xoiiHiilionnl lill t iiik
Nap oiKliolilot, mourn the loss m
iut ha. Tho biokcit Hllck wiih iiihIioiI
10 a faotoiy lo bo iliipilciitud, hm
laekMiin wciii'H urope.
ir ToMiit Jauk AilaniH falU to hiinl
II pormuumit hurili lu a tmijoi lenmie
iim cateher he IiihIhIh he till! imn U t
(iiteiiiloii to pliehhiK nml uy p, i,,.l
In ijKiiln.
Hope Im Ii 1 Mil In Clnveliiiul hIiicc the''
wind thai Aildlt Johu' arm per.miK
him 10 smoke 'eni over oi'oaHlona.h
Keepeil throiiKli the I'oimor'H IiiiiiiIh
fleorne Van I lulu eu iKxiteil i;
ji.iHxeM lo luiHtou while pohlnK to,
hluieo in SS7 llemv (,il(,r.
Clevehin.l pitcher, mpcatoil Hi. ilom
r

xml | txt